Jdi na obsah Jdi na menu
 


UFO - osobní setkání

18. 6. 2010

 

POZOR:

6.8.2010 - doplnění jednoho zajímavého odkazu pro zvýšení kreditu informací níže:

http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/churchill-tajil-pozorovani-ufo-odhalili-dokumenty.html

___________________________________________________________

 

Tak jak to tedy je - už tu skutečně byli nebo ne?

Pro ty, kteří se problematikou UFO zabývají již nějakou Obrazekdobu, to může být příjemným a rozšířeným opakováním. Jak kdysi dávno někdo moudře řekl, že „Opakování je matkou moudrosti“, dávám mu plně za pravdu.

Pro ty ostatní to dnes bude pořádný šok, připravte se, pojedeme z kopce…

Tedy – našimi tichými sousedy z jiných světů jsme pravidelně navštěvováni již od nepaměti. O tom svědčí dochované fresky nejen v člověkem uměleObrazek vybudovaných chrámech a kostelích, ale i kresby uvnitř přírodních jeskyní starých národů. Další zdroj nalézáme v dochovaných spisech, které popisují nejen jednotlivé události s jinými bytostmi, ale dokonce i záznamy z „výletů“, který byl vyvolenému zástupcu lidské rasy nabídnut a umožněn. Proložené obrázky nám mohou pomoci celou věc lépe přiblížit.

ObrazekPojďme ale blíže k naší době a pojďme nalézt důvod, PROČ se zájem o naší rasu tak rapidně zvýšil:  během minulého století dvou světových válek a mnoha „studených“ konfliktů, se vojenský zbrojní průmysl a zneužívané objevy vědy a techniky, zejména pro vojenské účely (ty jsou bohužel za vším první, protože jde o peníze, vládu a moc), dostaly tak daleko, že byl objeven prozatím nejničivější zdroj – energie samotných atomů hmoty, ze kterých je zdejší svět tvořen.  (záměrně vynechávám mladšíObrazek skalární energetické zbraně)

O tom, že jí nejmocnější země světa v čele s USA, neváhaly použít a vyřešit tak odvetu Japonským lidem za vybombardovanou základnu Pearl Harboru na Havaji v Tichomoří, svrhnutím dvou atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki, není dnes nejmenších pochyb.

Představme si celou tuto událost z pohledu daleko rozvinutějších mimozemských bytostí. Sedí si kdesi v klidu doma u svých monitorovacích zařízení, které jim podávají informace o rozmanitých částech různých Galaxií, stejně tak, jako my dnes sedíme v obýváku například u akvária, kde sledujeme neškodné tanečky barevných rybiček a přitom koukáme na televizi nebo monitor počítače. (viz článek Kosmická lod Země v ohrožení zde: www.jinestranky.cz/clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace/kosmicka-lod-zeme-v-ohrozeni ).

Náhle během večerní pohody z akvária vyšlehne blesk oslnivého Obrazeksvětla neskutečné síly, voda se vaří a přelévá přes okraj akvária vlivem tlakové vlny výbuchu. Plno nebohých rybiček je okamžitě usmrceno a mnoho jiných umírá na následky ozáření.

Zároveň dochází k masivnímu narušení toku všech energií uvnitř akvária i energetických toků v naší domácnosti vlivem proudu uvolněných částic a rozsáhlým výpadkům zdrojů napájení v rozvodné síti – narušením struktury materiálů a chaotickým pohybem elektronů uvnitř.

Stejně alarmující situace a informativní údaje, se objevily v tomto období na Obrazekinformačních panelech našich strážců a ochránců: „Bože, ty malé děti našly zápalky a právě škrtly !“  

Proto se rozhodli jednat a snažit se zástupcům naší společnosti vysvětlit, čeho jsme se tím dopustili a proč bychom si s těmito zdroji ničivé energie měli urychleně přestat hrát…

Jak ale nejlépe postupovat a co nejdříve situaci usměrnit napříč celým světem?

Kontaktovat zástupce lidské rasy jako takové je obtížné, protože náš svět je rozdělen na menší a větší nepříliš spolupracující celky, proto pojďme Obrazekza těmi, kteří jsou největší a pravděpodobně nejsilnější. Volba byla Spojené státy a tehdejší prezident Dwight D. Eisenhower (v úřadu prezidenta od ledna 1953 do 1961).

Dne 20. února 1954 se na letecké základně státu Kalifornia s názvem Edwards (vyschlé jezero Muroc), po předchozích dvou letech komunikace s americkou vládou, dohodli mimozemští tvorové se zástupci USA na osobním setkání – viz níže osobní svědectví pracovníka prezidentova úřadu – zcela nové video.

Tomu předcházela klidná fyzická demonstrace jejich existence a technologických možností, v podobě svítících, pomalu se pohybujících a nízko zavěšených objektů přímo nad Washingtonem roku 1952 – viz přiložené video:

 

 

Přesně v tento den osobního setkání (20. únor 1954) se prezident, který je všemi tou nejostřeji sledovanou postavou, jakoby dočasně vypařil. Pro media byla vytvořena oficiální verze, že se zabývá golfem, přičemž se před pár dny vrátil z delší lovecké výpravy ve státě Georgia.  Novináře  samozřejmě zajímá, co jejich prezident dělá a kde vlastně je, a když se následně zjistilo, že na žádném golfu v Palm Springs, jak bylo uvedeno není, ptali se dál.

 

 

 

ObrazekProtože zejména u novinářů funguje cosi, jako „dělání z komárů velblouda“, tedy zveličování faktů, objevily se spekulace, že se mu něco vážného stalo či dokonce že je mrtev. Tlak medií byl natolik silný, že bylo nutné udělat další oficiální prohlášení a to znělo, že - podržte se:  „Prezident si poškodil při jídle zub, tedy korunku zubu a byl převezen k místnímu zubnímu lékaři (Dr.F.A.Purcell)“.

 

Takže se media konečně uspokojila, později byl dokonce záhadný lékař účelově představen veřejnosti, přičemž media dál bohuželObrazek nezajímalo, že prezident byl na ošetření jedné zubní korunky, které trvalo téměř dva dny!

 

 

Pojďme ale k setkání samotnému. Podle zprávy, která se odtajněná objevila teprve v osmdesátých letech, přistálo na vojenské základně celkem pět objektů různých rozměrů (30 - 100 metrů) – dva z nich ve tvaru silnějšího doutníku a tři ve tvaru známého létajícího talíře. Z něj vyšly dvě postavy zhruba naší velikosti, podobné konstrukce jako my, dvě ruce, dvě nohy, větší hlava umístěná Obrazekna horní části těla. Oči měly mírně šikmé a místo kulaté zorničky svislou štěrbinu, jakou mají například naše kočky.

Postavy komunikovaly anglicky (dle jejich slov jde o jednoduchý jazyk) a mezi své demonstrace zařadily plynulé mizení (dematerializaci) a opětovné zhmotnění se. Tím samozřejmě šokovaly dalších řádově šest osob, které se setkání s Eisenhowerem osobně účastnili. Všichni museli samozřejmě mlčet a nikdo z nich dnes již bohužel není naživu.

Bytosti nabídly prezidentovi, že se samy zapojí do duchovní převýchovy lidí zde na Zemi a naučí nás vše, co oni sami ovládají, pokud ovšem budeme chtít. Nejdůležitější vzkazy směřovaly na uvědomění si naší příslušnosti ke všemu živému, chovat se k planetárnímu systému jako jeho plnohodnotní občané a vnímat se Obrazekjako součást jedné živé vesmírné “rodiny“ plné mnoha druhů a forem stvoření.

Máme navždy složit své jaderné zbraně, jinak nám nepředají své úžasné technologie, protože bychom jejich sílu okamžitě použili proti sobě samým.  (antigravitace, zeropoint energie, jet propulsní systémy...)

Eisenhower zareagoval tím, že se obává, že na veřejné „objevení se“ mimozemských tvorů není lidstvo dosud připraveno (podle mě šlo především o vojenské obavy ze vzdání se jaderného arzenálu a obava z otroctví lidské rasy - inu "podle sebe soudím tebe". Kdyby to skutečně chtěly udělat, nejspíše by se neptaly a navíc znají zákony tvoření a Jednoty kosmu, takže je to nepřípustné)  a že by to spíše vyvolalo obavy, paniku a vlnu konfliktů.

Bytosti jeho názor vyhodnotily jako opodstatněnou námitku, nicméně opáčiliy. že se budou i přesto alespoň izolovaně setkávat s různými lidmi na různých úrovních, místech, v různých formách s nimi promlouvat, až si na ně lidé postupně „zvyknou“.

Více o jejich výzvách v článku: "Obama, Medveděv a UFO" zde: http://www.jinestranky.cz/clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace/obama_-medvedev-a-ufo  

Na našem lokálním trhu se dá sehnat kniha očitých svědectví „Mimozemšťané v Čechách“, kde jsou popsána konkrétní setkání třetího druhu – tedy tváří v tvář s různými formami mimozemských bytostí – ke konci roku 1989 jich bylo vědecky ověřeno a evidováno 57 druhů. Které sdělovací médium nám to však kdy řeklo a kdo z nás to tedy ví? – viz. video zde http://www.youtube.com/watch?v=WcDSl0LaFLI )

O tom, jakou pravomoc vlastně ve svých rukou třímá a jakou roli vůči světu hraje prezident Spojených států, bude pojednávat samostatný článek, který bude nejspíše nazván „Obama Obrazekjako obchodní ředitel“, prozatím uvedu, že prezident dnes zdaleka není tou nejvrchnější osobou s maximálními kompetencemi a přístupem ke všem informacím, které znamenají moc a řízení chodu dějin.

Není to v žádném případě jeho vinou, je to pouze důsledek děsivého mocenského systému, neboť daleko větší moc a nadvládu má svrchovaný vojenský aparát (secret government), který je ještě mnoho dalších vrstev nad ním samotným (o dohodách světových spolků nemluvě). Přikládám odkaz na zajímavé video, kde nás prezident Esienhower předávající úřad 17.1.1961, před touto hrozbou řízení světa vojenským hospodářským komplexem důrazně varuje http://www.youtube.com/watch?v=8y06NSBBRtY , totéž varování (kromě jiných) intenzívně vysílal i John Fitzgerald Kennedy.

  

Je to několik dní, co se objevilo NOVÉ video, které si zaslouží naší maximální pozornost. Hovoří v něm osoba, která pracovala pro úřad tehdejšího prezidenta a její svědectví je s ohledem na svědectví ostatních úředníků, zacházejících s citlivými materiály i obsahu sdělení, více než důvěryhodné a potvrzuje nám to, co je výše popsáno jako fakt.

 

Důkazy, důkazy, důkazy, to je to, co všichni požadujeme. Nyní jich začíná ze všech spolupracujících států razantně přibývat a zesměšňování pravdy, zastrašování svědků, ukrývání a překrucování faktů i vytváření lží, začíná být pro většinu lidí stále méně dostačující a účinné.

Výsledky posledních průzkumů názorů obyvatel, zda připouštějíObrazek existenci života i mimo naší planetu, se pohybují v neuvěřitelných 80 procentech…  Jinými slovy – osm z deseti lidí již dnes věří, domnívá se nebo připouští, že zde nejsme sami.

Můj osobní názor zde není možná důležitý, ale po mnoha hodinách, strávených kritickým zkoumáním předkládaných tvrzení a faktů, společně s analýzou hlášení radarových záznamů, svědectví konkrétních osob na Zemi (kombinace vojenské i civilní osoby)  i svědectví osob a záznamy během letů v kosmickém prostoru, stejně tak celkový odkaz, který nám byl mnoha způsoby těmito entitami předán, i svými osobními zážitky a zkušenostmi, nemám již nejmenších pochyb. Více v sekci UFO nebo zde: www.jinestranky.cz/clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace/ufo_-zjeveni_-buh-a-nabozenstvi-      

Český překlad sdělení je umístěn přímo pod videem a pod českým překladem naleznete přepis téhož prohlášení v anglickém originále.

Mnoho štěstí Aridan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý den, mluvím k vám z města Fort Monroe ve Virginii. Je také známé pod názvem Brána ke svobodě. Sídlíme vedle malého města s názvem Phoebus, Virginia. Zajímavé je, že se jí říká Brána do Nového světa. Phoebus má svou polohu v Hamptonu, Virginia, jehož motto je „První z moře, první ke hvězdám“.

 
Mé jméno je Henry McElroy, Jr.,  bývalý státní zástupce z New Hampshire, nyní ve výslužbě. Děkuji za vaši pozornost této krátké zprávě, týkající se interakce obou světů – pozemskéjo i kosmického.

Důvodem tohoto oznámení je podpořit a umožnit lepší perspektivu pro všechny, kteří zkoumají vesmír. Výsledek bude příspěvek a přínos celému lidstvu, ku prospěchu všem vyznáním, všem rasám a všem národům.

Dalším důvodem, proč jsem zde dnes je to, že věřím v základní moudrost našeho národa, která byla ustanovena našimi zakladateli, a protože víme, že vysoký stupeň znalosti a informovanosti může pomoci lidem při řešení různých problémů a to jak v současnosti, tak v naší budoucnosti.

Když jsem byl v New Hampshirské státní legislativě, sloužil jsem ve výboru pro Spolkové vztahy a záležitosti veteránů. Jako zástupce pro Lidská práva těch, kteří mě zvolili, na tento čestný úřad, jsem považoval za důležité je pravidelně informovat o celé řadě témat týkajících se záležitostí našich lidí a našeho národa.  Jak jsem pochopil, některé z těchto probíhajících témat byla shledána a kvalifikována jako Federální, Státní, Místně příslušná, a otázkou Bezpečnostních záležitostí. Tyto dokumenty se vztahovaly k různým tématům, z nichž některé setrvaly desetiletí utajeny v našich národních dějinách. Jedno z těchto opakujících se témat je také důvod, se kterým se obracím na vás dnes večer.

Rád bych předložil našemu národu své OSOBNÍ SVĚDECTVÍ jednoho dokumentu ve vztahu k jednomu z těchto probíhajících témat, která jsem viděl během mé služby ve Výboru pro spolkové vztahy a záležitosti veteránů.

Dokument, který jsem viděl, bylo oficiální sdělení prezidentu Eisenhowerovi. Podle mé nejlepší paměti byl obsah této stručné zprávy prodchnut pocitem naděje, informující prezidenta Eisenhowera o tom, že i nadále pokračuje přítomnost mimozemských bytostí zde ve Spojených státech amerických.

Stručná zpráva naznačovala, že setkání mezi prezidentem a některým z těchto návštěvníků je možné, pokud bude požadováno. Tón krátkého sdělení indikoval, že není důvodů k obavám, protože tito návštěvníci v žádném případě nezpůsobí žádnou škodu, ani nemají jiné úmysly, a nenaruší vývoj ani do budoucna.


I když nemohu potvrdit dobu ani místo, nebo že se všechna setkání přímo mezi Eisenhowerem a těmito návštěvníky staly – vzhledem k optimismu v jeho rozlučkové řeči roku 1961 (autor: předával úřad prezidenta) osobně věřím, že se Eisenhower skutečně s těmito mimozemskými bytostmi setkal.

Doufám, že mé osobní svědectví pomůže národu v jeho úsilí o další osvícení.  Je mi ctí pokračovat ve stopách těch, kteří předložili svá osobní svědectví - těch, kteří si zaslouží obdiv Američanů ve sdílení svých případů veřejně, ve snaze pozvednout naše vědomí k vyššímu pochopení naší existence.

Jsou to jmenovitě tito lidé:

Bývalý Astronauti:  John Glenn, Edgar Mitchell, Gordon Cooper, a Buzz Aldrin (autor: všichni zažili přítomnost UFO během svých letů)

Bývalí prezidenti Ronald Reagan a Jimmy Carter  (autor: oba se snažili o odtajnění, ale generality tvrdě jejich snahy zamítaly)

Kapitán Bill Uhouse US NAVY - námořní sbor (autor: obdobný případ)

Lt Col John Williams ve letecké síly US

Co Phillip Corso Sr - armáda Spojených států


Velitel Graham Bethune z námořnictva Spojených států

Společně s:

David Hamiltonem z oddělení pro energie, Donna Hare z NASA, a James Kopf z národní bezpečnostní agentury NSA 

(autor: všichni uvedení jsou o existenci mimozemských entit nezvratně přesvědčeni díky svým osobním zkušenostem)


Rád bych také poděkoval zemím Francie, Brazílie, Británie, Ruska, Itálie, Dánsko, Švédsko, Norsko, Nový Zéland, našemu sousedovi na severu - Kanadě, Uruguay a Austrálie, za otevření i jejich archivů, aby občanům svých zemích umožnili přístup k informacím, které jsou velmi důležité pro další vývoj lidstva.

Děkuji vám za tuto příležitost sehrát malou roli ve společném sdílením informací, které jsem dnes poskytl.
Děkuji vám mnohokrát a rád bych též poděkoval naší technické skupině za zprostředkování.

Zároveň povoluji distribuci tohoto videa pro každého, kdo jej chce využít pro vzdělávací účely

Děkuji vám.

___________

Originál:

“Hello, I’m speaking with you from Fort Monroe, Virginia. We’re also known as The Gateway to Freedom.

We sit right next to a little town called Phoebus, Virginia. Interestingly, they call themselves The Gateway to the New World.

Phoebus sits inside of Hampton, Virginia whose motto is First from the Sea, First to the Stars.

My name is Henry McElroy, Jr. a retiring, former State Representative from New Hampshire. Thank you for your attention to this brief message concerning the world’s interaction with both earth-based, and off-world astronauts.

The reason I am making this announcement is in the hopes of encouraging better perspective to all who explore the universe. Therefore, as a result, making a more valuable contribution to humanity, for the benefit of all faiths, all races and all nations.

Another reason I am here today is because I believe in the foundational wisdom of our nation, which was laid down by our founding fathers and because we know that highly advanced knowledge and information can assist human beings in solving various problems both in current times, and in our future.

When I was in the New Hampshire State Legislature, I served on the State Federal Relations and Veterans Affairs committee. It was, apparently, important that as a Representative of the Sovereign People who had elected me to this Honorable Office, that I be updated on a large number of topics related to the affairs of our People, and our Nation. As I understood it, some of those ongoing topics had been examined and categorized as Federal, State, Local development, and security matters. These documents related to various topics some of which spanned decades of our nation’s history. One of those recurring topics is the reason I am addressing you this evening.

I would like to submit to our nation my personal testimony of one document related to one of these ongoing topics which I saw while in office, serving on the State Federal Relations and Veterans Affairs Committee.

The document I saw was an official brief to President Eisenhower. To the best of my memory this brief was pervaded with a sense of hope, and it informed President Eisenhower of the continued presence of extraterrestrial beings here in the United States of America.

The brief seemed to indicate that a meeting between the President and some of these visitors could be arranged as appropriate if desired.

The tone of the brief indicated to me that there was no need for concern, since these visitors were in no way, causing any harm, or had any intentions, whatsoever, of causing any disruption then, or in the future.

While I can’t verify the times or places or that any meeting or meetings occurred directly between Eisenhower and these visitors—-because of his optimism in his farewell address in 1961, I personally believe that Eisenhower did, indeed, meet with these extraterrestrial, off world astronauts.

I hope my personal testimony will aid the nation in its quest for continued enlightenment. I am honored to follow in the footsteps of those who have come forward with their personal testimonies – those who deserve the admiration of the American people for sharing their accounts publicly, in an effort to elevate our knowledge to a higher understanding of our existence.

People such as:

Former Astronauts John Glenn, Edgar Mitchell, Gordon Cooper, and Buzz Aldrin

Former Presidents Ronald Reagan and Jimmy Carter

Captain Bill Uhouse of the United States Marine Corps

Lt. Col John Williams of the United States Air Force

Co Phillip Corso Sr. of the United States Army

Commander Graham Bethune of the United States Navy

Along with:

David Hamilton of the Department of Energy, Donna Hare of NASA, and James Kopf of the National Security Agency

I would also like to thank the countries of France, Brazil, Britain, Russia, Italy, Denmark, Sweden, Norway, New Zealand, our neighbor to the North – Canada, Uruguay, and Australia, for also opening their files to the citizens of their countries, and allowing them access to information that is so very important to the evolution of humanity.

I thank you for allowing me this opportunity to have a small part in doing the same, by sharing the information I have given you today.

Thank you very much and I’d like to thank our communications crew for helping us make this happen today.

And, I’d also like to authorize distribution of this video for anyone who wants to use it for educational purposes. Thank you.”

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

UFO

(Jan, 15. 10. 2010 11:01)

Mluvil dlouho ale vlastne nic nerekl.Je to proste??
Ja neverim ani tomu ze USA byli na MESICI jsou to vsechno manipulacni KECI

re: Verohodnost

(Aridan to Richi, 20. 6. 2010 8:08)

Richi,
ano tento fenomén demonstrace svetel nad Washongtonem videlo tisice běžných lidi a objevily se stovky hlášení o pozorování (stejně jako nedávnou spirálu nad Norskem a Australií)a čas, který studiu vynakládáme, je prostředkem k pochopení všech souvislostí. Více v článku sekce 2012-rok transformace s názvem "Čas jako prostředek dosažení cíle".
Pochybnost je zdravá, protože se může právě časem změnit na jistotu.
Aridan

verohodnost

(Richi, 20. 6. 2010 0:30)

A kde je jistota, ze nejde o podvrh. Nemel jsem zatim cas prozkoumat dane video, ale jiste se k tomu dostanu. Prece by stejnou situaci muselo videt tisice lidi.