Jdi na obsah Jdi na menu
 


UFO – plán odhalení 13. října 2010 – shrnutí událostí

19. 10. 2010

Stalo se vůbec něco a jaký to vše mělo smysl?

 

Před několika dny jsme měli možnost zachytit poměrně zajímavé sdělení pana Stanley Fulhama, autora knihy Challenges Of the Change, který tento den 13. října 2010 předběžně stanovil z mnoha rozličných důvodů, jako den, kdy se masově UFO objeví viditelné spektru vnímání našeho zrakového aparátu a to v takovém měřítku, že již existence jiných civilizací nebude možné jakkoliv popřít detaily v tomto článku.

Souběžně byly na Jiných Stránkách k dispozici úvahy, které jsem z mnoha pohledů rozvedl do detailů a podpořil o konkrétní dostupná fakta. Detaily v tomto článku. Historický význam souvislostí a dřívějšího zjevení UFO je současně přehledně popsán v tomto článku. 

 

Co se stalo těsně před 13. říjnem 2010?

Dal jsem si několik dní mírný odstup (5) ve snaze posbírat pokud možno široké spektrum dostupných informací a měl prostor se k tomuto tématu poměrně jasně a přehledně vyjádřit zpětně i s případným vyhodnocením a osobním pohledem na celou záležitost.

Stalo se toho totiž během posledních dní skutečně poměrně hodně a některé události nemají dokonce jednoznačné vysvětlení a hlavní světová media hovořila o několikanásobném výskytu UFO napříč celým Světem – přesně jak bylo předpovídáno.

Opět jen připomenu, že tak uzavřená a navenek realisticky orientovaná  mazlan-othman.jpg organizace, jakou jsou spojené národy (UN) vytvořila novou pozici ambasadora, který je odpovědný za komunikaci s mimozemskými entitami, pokud se nějaké objeví (zástupcem je nominována paní Mazlan Othman - viz. foto).

Již toto by mělo být otázkou našeho zvýšeného zájmu, neboť nic nevzniká bez příčiny, jinými slovy: Nic není náhoda… (viz. motto těchto stránek)

Vatikán na rozdíl od zarytého mlčení a prosazování vlastních zájmů začal z ničeho nic promlouvat slovy, že si přeje požehnat mimozemské bytosti, kteří jsou v podstatě našimi bratry a je velmi pravděpodobné, že v kosmu díky své obrovské rozměrnosti jistě existují – detaily zde.

 

Co se stalo 13. října a následující dny?

13. října 2010 a další dny, se k našemu překvapení objevilo plno nových hlášení pozorování UFO, mnoho reportáží, článků a videí k danému tématu a to doslova napříč celým světem – viz dále. U nás to možná nebylo až tak zřejmé jako jinde, ale od toho máme Jiné Stránky, aby nám souhrnné informace poskytly.

 

Objevení a pozorování UFO nevzrostlo o pár ojedinělých případů, ale poskočilo doslova o stovky procent oproti obvyklému "normálu". Pozorování objektů bylo tedy několikanásobně vyšší než obvykle.

Náhoda? Uvidíme dále.

 

Byly to všechno podvody – hoaxy a fake-y?

Některé ano, víme prozatím o dvou bezpečně prokázaných, které byly skutečně identifikovány – oba případy byly v USA a oba jedinci již byli vyslechnuti policií. Počítám s tím, že se určitě mohou objevit další, nicméně zbytek zůstává zahalen nevysvětlitelnou mlhou nejasností.

 

Detaily jednotlivých událostí

Bylo by toho skutečně mnoho, co by se dalo popsat z dosud uveřejněných informací a proto se pokusím shrnout pouze jakési kompendium, za kterým budou následovat jednotlivé odkazy a videa v závěru tohoto článku.

Otázka existence UFO – i když se jedná o obecně poměrně zesměšňované a zlehčované téma, se skutečně v tyto dny diskutovalo napříč celým Světem. Jsem přesvědčen, že se tak dělo bez ohledu na oficiální oznámení pana Stanley Fulhama, které se zdaleka nemuselo dostat ke všem lidem, stejně tak navzdory všem hlášením Vatikánu a navzdory zásadním překážkám, kterými je naše lidská nevědomost, neznalost a odmítání toho, že skutečně nejsme v obrovském kosmu sami. (viz. NASA záznam z International Space Station ISS 80 v závěru článku)

 

Flotila několika objektů UFO se totiž objevila nad New Yorkem, byl dokonce ufo-ny-13.10.jpgrovněž pozastaven provoz tří letišť - JFK, New Ark Liberty a La Guardia o přibližně 45 minut (zdroj CBS News).

Ve státech se jednalo o kombinace objevení střídavě jednotlivých objektů, stejně tak se objevila poměrně rozlehlá a organizovaná flotila, která byla v počtu přes 22 objektů.

Některé informace hovoří dokonce o 50 létajících objektech najednou.

Nejčastějším projevem byly obtížně popsatelné lesklé koule na obloze, které vytvářely různé tvary či obrazce, což samozřejmě plno lidí opět připodobňuje trikům s meteorologickými balony známými již od dob pádu UFO v Roswellu.

Velice podobná flotila létajících UFO té v NewYorku se pod hustými mraky objevila též nad Moskvou v Rusku a její představení bylo zachyceno na záznamová zařízení – viz dále.

Pokud se týká Číny, jsou k dispozici snímky a reportáže z hlavních medií, kde se hovoří o záhadném jasném světle z vesmírného korábu, které osvětlovalo oblast velikosti dvou fotbalových hřišť a pomalu se posouvalo vpřed, aniž by způsobilo jakoukoliv škodu (těžko říci, zda šlo o světlo shora dolů či naopak).

To však není nic proti dalšímu hlášení z Číny, kde je dokumentováno  ufo-china-13.10-beamoflight.jpg zmizení  dokonce celé vesnice za činnosti záhadně blikajícího modrého světla vycházejícího odkudsi z neznáma…

Objevila se též souběžně probíhající hlášení z Malaysie, kde se rovněž v minulosti objevilo UFO v Tuaranu. Detaily v tomto článku. Trojhranné UFO se objevilo v tyto dny – konkrétně 14. října též nad africkou Kenyou – městem Nairobi.

 

 

Aridanovy shrnující myšlenky

Nechci diskutovat to, co se skutečně seběhlo či nikoliv, co je pravda a co naopak není – některá tvrzení sám považuji za hodně pravděpodobná a některá za hodná více zájmu a prozkoumání jejich původu či účelu. Stále totiž žijeme ve světě peněz a nahánění populárních senzací, které samozřejmě soukromě vlastněná media velice silně potřebují, ale to není nic nového…  

 

Co však osobně vnímám jako zásadní poselství je následující:

Naše myšlení a kolektivní vědomí obrovské masy lidstva této planety, se bez ohledu na programované myšlení stávajícím Systémem a k tomu používaným brain-clipart.jpgnástrojům (detaily například v tomto článku), konečně v jednoznačné shodě pohnulo směrem k tomu, co vše je možné či nemožné, k tomu, že se kolem nás dějí věci, které jsou nad naše možnosti i vlastní chápání a zejména to, že jsme začali komunikovat směrem k fenoménu, který je do dnešního dne v zásadě nezatížený jakoukoliv dokumentovanou minulostí a tedy zůstává řekněme neutrální.

Diskutuje se existence něčeho evidentně technologicky a duchovně vyššího, evolučně dle všeho svým pochopením Jednoty jednoznačně nad námi, něco, co nemá v obecném pojetí jakoukoliv známou a námi podrobně dokumentovanou „temnou“ minulost (pomíjím únosy lidských bytostí, které jsou realizovány v rámci dohod se světovými vládami a konkrétními druhy mimozemských entit či účelově organizované tajnými službami), ale pravděpodobně naopak naší velice blízkou a reálnou budoucnost.

Nejde o žádnou formu účelově uměle vzniklého a konkrétními lidmi zdeformovaného náboženského směru, myšlenkovému proudu, fanatismu, uctívání jakýchkoliv model, manipulaci našeho vědomí, účelového otroctví, na rozdíl od doposud existujících Systémů, které lidstvo více či méně dobrovolně akceptuje. Více o tomto tématu nalezneme v tomto článku

Nejedná se o věc, která se nám systémově násilně vnucuje pod pohrůžkou příchodu do pekla díky našim životním hříchům či naopak přijetí do nebe. Nejedná se o ukotvený Systém, který by nás měl jakkoliv omezovat či ovlivňovat naší Svobodu a životní rozmanitost a kreativitu, nejedná se o nástroj, který může někomu velmi dobře sloužit pro monitorování chování a ovlivňování názorů širokých mas, nejedná se zde o účel, ani o na první pohled zřejmý záměr.

Cítím zde naší svobodnou vůli přijetí či odmítnutí něčeho vyššího, z čeho se můžeme, ale nemusíme, nechat inspirovat – přijmout nebo nech ležet.

Volba je dobrovolná a svobodná a je pouze na nás samých, kterou cestou se chceme dále vydat. Prozatím jsme po událostech v Roswellu přijali za své lasery, optická vlákna, mikročipy a procesory - a dle všeho toho zatím nelitujeme, pomáhají nám spojit se dohromady prostřednictvím technologií. Viz tento web.

 

question-mark-how.jpgProto se ptám, zda chceme i nadále poslouchat naše dosavadní, dlouhým vládnutím značně zdegenerované vlády Světa, které samy nemají jasnou koncepci dalšího rozvoje lidského druhu z duchovního hlediska – naopak, chtějí nás udržet hluboce ve stínu poznání?

Světa, který se sám díky posledním událostem postupně řítí do záhuby nejen ekonomické, politické, monetární ale vyčleňuje se i v rovině lidské a Systému, kterému naopak vyhovuje udržet nás tam, kde jsme většina z nás nyní? Poslušné, přikyvující a mlčící stádo bezduchých tvorů v lidské podobě, generující svou existencí zisky několika vyvoleným, stejně jako nám ustájený dobytek?

Nebo se pokusíme podívat tak trochu skrze pestrobarevný kaleidoskop plný rozmanitých střípků, které dávají dohromady zcela jiný pohled na Svět a jiný pohled na realitu našeho života, který zde na Zemi evidentně nezačíná ani nekončí, jen zde zažíváme částečnou etapu našeho vývoje?

Rozhodnutí je pouze a jedině na každém z nás a přeji všem milým čtenářům Jiných stránek, ať naleznou dostatek odvahy pro rozhodnutí správné…

Důsledky naší volby na sebe totiž nenechají dlouho čekat, neboť naše myšlenky se realizují do reality stále rychlejším tempem – stačí se podívat na neuvěřitelné objevy posledních pár let, skokový rozvoj našeho chápání a divergentnost našeho myšlení… Více v tomto článku.

 

Mnoho štěstí Aridan

 

________________________

Přiložená videa a odkazy:

 

Pozorovaná flotila UFO nad Moskvou:

 

Flotila UFO sledována nad NewYorkem:

 

UFO nad NewYorkem a davy diváků:

 

 

Další pohled na UFO NewYork:

 

UFO nad Kanadou – Severní Vancouver:

 

FOX News – tucty UFO hlášeny nad NewYorkem:

http://www.foxnews.com/scitech/2010/10/14/dozens-report-ufo-new-york-city/

 

Zpráva CBS news – letištní doprava zastavena na 45 minut na JFK, New Ark Liberty, La Guardia:

http://www.cbsnews.com/stories/2010/10/13/national/main6955751.shtml

 

Los Angels Times – hlášení pozorování UFO:

http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/wire/wpix-ufo-sighting,0,2283967.story

 

Španělský list El Mundo – rozporuje relevantnost hlášení a ve všem vidí obyčejné „balony“:

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/14/madrid/1287057665.html

 

ABC news – neidentifikovatelné objekty nad New Yorkem:

http://abcnews.go.com/US/ufo-faa-unable-identify-objects-flying-nyc/story?id=11880227

New York Post – hlášení UFO z Manhattanu – oblast Chelsea:

http://www.nypost.com/p/news/local/manhattan/chelsea_ufo_d27xhhmBwUABMwvFYS2GYP#ixzz12LmcKEV7

 

UFO pozorováno přes El Passo Texas

http://naturalplane.blogspot.com/2010/10/video-ufo-event-over-east-el-paso-texas.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PhantomsAndMonstersAPersonalJourney+%28Phantoms+and+Monsters%29

 

UFO nad San Antonio – Texas:

 

 

News.com - informace o UFO zastavující oblast Big Apple - odkaz s videem:

http://www.news.com.au/world/ufo-panic-that-stopped-the-big-apple/story-e6frfkyi-1225939217177

 

další zajímavé video zde:

http://yfrog.com/bf9vqz

 

Čína: Video a článek informující nás o „modrým světlem“ zmizelé celé vesnici i s obyvateli:

http://naturalplane.blogspot.com/2010/10/entire-chinese-village-disappears-after.html

 

Čína: článek a fotografie ohledně masivního paprsku velikosti dvou fotbalových hřišť:

http://naturalplane.blogspot.com/2010/10/fortean-oddball-news-ufo-emits-light.html

 

News Yahoo nás informuje ohledně pozorování UFO nad Manhattanem:

http://news.yahoo.com/s/livescience/ufossightedovermanhattan

 

Afrika: Hlášení trojhranného UFO v africkém státě Kenya, Nairobi:

http://www.realufos.net/2010/10/nairobi-kenya-large-triangle-ufo-14th.html

 

UFO v Polsku poblíž Lomzy (osobně spíše spatřuji oblíbené dárkové horkovzdušné balony):

 

Něco málo z našich domácích zdrojů zde:

http://www.novinky.cz/koktejl/214382-ufo-vydesilo-ve-dne-desitky-lidi-primo-na-manhattanu.html

 

UFO v Rusku nad St.Petersburgem:

 

Další video se opět týká americké Seatle Space Needle:

 

UFO a události na Golden Gate Bridge:

 

Hlášení o UFO z Malaysie:

 

Tajemná světla nad Los Angeles:

 

NĚCO MALÉHO NA ZÁVĚR: 

Poslední přiložené video nám ukazuje pozorování NASA STS 80 Mission, kde je evidentní a slovně komentováno, že UFO se rády sdružují v oblastech výskytu bouřkové aktivity, z nichž absorbují obrovské zdroje energie uvolněné činností statické elektřiny. Stejným způsobem je nalezneme též u velkých trafostanic. Více informací nalezneme v několika článcích NEJLEPŠÍ důkazy v této sekci.

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Polsko - ČR

(Anna R., 2. 5. 2012 23:12)

To jsem ráda za tento web. Úplně tu samou formaci, která byla natočena nad polskem jsem viděla na silvestra 2011 (téměř nic jsem nepila:)Na obloze v dálce všude kolem se pohybovalo víc podobných létajích objektů (pohybovali se horizontálně). Tato formace čtyř se ve steném provedení objevila ještě níže, než je zachyceno zde na video. Jednu chvíli zmizela a v zápětí se zrcadlově oběvila asi o 300metrů vlevo. Myslela jsem, že to musí vidět všichni, jaký to bude boom - a jako by to neexistovalo. Později jsem se šla projít ven a poprosila jsem, zda-li by se mi ještě neobjevili, na to za okamžik se rozsvítilo na obloze šluté světlo malou chvíli svítilo a pak pohaslo. Pak už opravdu nebyli nikde.... :)(místo: Poděbrady)

původ života

(petros, 12. 5. 2011 18:44)

Důkazy o existenci mimozemské inteligence jsou už i v biologi a genetice, jen vládnoucí Darwinistická inkvizice to nechce přiznat a snaží se hájit svou víru.
1. úvahy o náhodném vzniku života jsou iracionální,je proti všem přijatelným mezím pravděpodobnosti,na Zemi pro něj ani nikdy nebyly vhodné podmínky, neexistuje ani tzv. chemická evoluce.
2. Vykolávky ukazují že vyšší formy života se na Zemi objevily náhle v období Kambria (před 600mil. lety),nové druhy se objevovaly skokově bez zjevných evolučních předchůdců.
3. Tzv vývojový strom života je jen fantazíí, nebyl sestaven na základě vědeckých poznatků z paleontologie ani genetiky
4. Lidský genom má délku 3,5mld párů bází, nejjednodušší organismy 180mil, na evoluci nebyl čas a případné prodlužování DNA by muselo pozorovatelně probíhat i dnes což se neděje!
5. Lidský genom je z 98% shodný s šimpanzím ale stejné geny leží na jiných místech a mají jiné funkce, chromozom Y dědičný po samčí linii je radikálně jinak uspořádaný.
6. v organismech existují složité nezjednodušitelné mechanismy které se nemohly vyvinout kumulací drobných mutací, např. krevní sráženlivost, biochem. mechanismy vidění, bičíky, brouk ostřelovač atd.

Život na Zemi je dílo inteligence,ne slepých náhod, možná mimozemských bytostí o jejich návštěvách a počinech jsou zmínky ve starých spisech po celém světě !

Blízká setkání

(Merit, 22. 3. 2011 21:39)

Ahoj všichni kdo si vidíte dál než na špičku nosu! Že tam nad námi (a asi i mezi) námi jsou, to už je dost očividné. A protože lidská myšlenka je strůjcem reality, bylo by fajn dívat se na ně (alespoň na většinu z nich), jako na přátele, kteří si nechtějí nechat ujít to úžasné divadlo, ke kterému se na naší planetě schyluje a to nejen ze zvědavosti, ale hlavně proto, že je pro ně samotné maximálně důležité. Nemyslím, že něco vyřeší za nás, ale budou nás umět podpořit a třeba i nakopnout, bude-li to třeba. Je dost těžké nenechat se vyděsit všemi těmi mediálními srajdami, které mají smylsl právě jen jako past strachu. Pro křídla, která nám teď rostou, je strach zkázonosný. Z budoucnosti i z vesmíru k nám příjde přesně to, co si na frekvenci našich myšlenek objednáme. Takže se alespoň pokusme přemístit naši řídící jednotku z mozku do srdce, s láskou a obdivem jeden k druhému a s radostí.

Tajemná světla nad Los Angeles

(Miroslav Vorel, 2. 1. 2011 21:57)

Tajemná světla nad Los Angeles- toto zřejmě není nic záhadného-světla vycházejí z povrchu zemskéhon ne z atmosféry. Kužele svěrla se otvírají směrem k obloze. Jde o nějakou asi o nějakou světelnou šou pomocí reflektorů či laserů jako bývá při zábavách.

Re: Tajemná světla nad Los Angeles

(Aridan, 4. 1. 2011 20:56)

Milý Miroslave,
skutečnost je trochu jiná. Podívejte se pro více detailů:

http://www.jinestranky.cz/clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace/ufo-2011---nastin-udalosti.html

a oficiální důkazy zde:

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Los_Angeles

Aridan

Re: tak vám nevím

(Aridan, 4. 11. 2010 18:35)

Ale kdepak milý Wivo,
to bych Vám neudělal :-)
Show pokračuje, témat je na těchto stránkách více a s UFO obvykle dost silně souvisí.
V tuto chvíli mám z UFO cosi rozpracováno, ale čas začíná být tvrdý panovník a vládce nade vším.
Mějte se zatím krásně
Aridan

tak vám nevim,

(wivo, 4. 11. 2010 8:40)

ale přijde mi, že to nějak s článkama skomírá...
palivo pomalu dohořívá, loď se zastavuje...

Aridane, naládujte znovu kotel,
loď bez pohybu se může snadno potopit..

A nebo neházejte do kotle jen UFOpalivo když se blbě doluje...

Re: dnes ukrývanou pravdou…

(Dagmar, 1. 11. 2010 16:27)

Bohužel,těch 6 šotů videa změnilo adresu. To byl ale fofr. Chtěla jsem poukázat jak hologramem znázorní různé nadpřirozené věci a též "návštěvu"
z kosmu k vystrašení lidí.

dnes ukrývanou pravdou…

(Dagmar, 1. 11. 2010 5:07)

http://www.youtube.com/watch?v=MJjOEgbXlKE&feature=player_embedded

Re: dnes ukrývanou pravdou…

(wivo, 1. 11. 2010 8:20)

Nevim co je na tom videu tak zajímavýho - vložený 3d obrázky do normálního videa. Skoro každej pozná, že se o žádnej 3d hologram nejedná.

Takže co je na tom videu zajímavýho???

jaké pak lampiony?

(Zenko.Idane, 26. 10. 2010 1:27)

http://www.youtube.com/watch?v=XvUUt1pXt4Y ,

Re: jaké pak lampiony?

(wivo, 26. 10. 2010 8:40)

tohle lampiony nejsou, to jsou hračky pro děti..
opět žádná fyzikální anomálie.
Už mě to začíná unavovat. Vždycky se najde extrémní serfař, který najde pochybný video nic neukazující - bez fyzikálních anomálií. Jelikož jsem se již k mediální debilitě vyjádřil, tak se opakovat nebudu.


S něčím podobným lítaj kluci odnaproti a zejména za tmy: http://padesat.cz/ufo/?PHPSESSID=1c0d3a358259a9eba3fce889e1bf6a3f
Že to vypadá stejně jako na tom videu z youtubu říkám jen pro ty nechápavé.

Ps: Ano, toto zařízení se vyrábí ve více modifikacích tzn. i bíle svítících.

Příště sem dejte nějaký pořádný video, ne nějakou sr*čku.

Re: jaké pak lampiony?

(Jarin, 27. 10. 2010 19:48)

chce to opravdu trochu něco věrohodnějšího. Přece i velké množství kruhů v obilí se dělá amatérsky ze tří důvodů.
- třeba na to někdo skočí a pak z něho uděláme trotla; moc často se to ale nezdaří, některé prvky pravých kruhů nelze napaodobit - asi většina falzifikátů
- nadšenci se snaží vyrobit konečně něco, co přesvědčí = medvědí služba - tento druh se vyskytuje výjimečně a spíše u UFO
- nudím se a tak vyrobím nějaký fejk, ať mám co plesknout na you tube a pak se pochlubím před nějakou roštěnkou, to by ji konečně mohlo zlomit...

Re: Re: jaké pak lampiony?

(wivo, 27. 10. 2010 20:57)

přesně tak, opět s tebou Jarine souhlasím.
Pokud má bejt něco věrohodné - a v dnešní digitální době to není nic lehkého, musí se jednat o naprosto NEZVRATITELNÝ A NEZPOCHYBNITELNÝ důkaz.
Že je to věc "téměř" nemožná nemusím zvlášť zdůrazňovat. Moje výtky neberte jako že jsem UFO skeptik - to v žádném případě, sám jsem je jako astroamatér několikrát pozoroval, ale pouze v jednom jediném případě z mnoha jsem měl dostatek času na rychlé přivolání 3 svědků. (viz. záznam z 9.3.2008 na www.projektzare.cz) Téměř u všech pozorování byly přítomny různé fyzikální anomálie
např. rychlost, formace, trajektorie pohybu, světlo, a taky - na to upozorňuju obzvlášť - toto jsem viděl pouze jednou jedinkrát - určitou formu neviditelnosti: viditelný byl pouze lom světla po obrysu čehosi velkého elipsovitého (proto jsem to mohl vidět). Bez dalekohledu by toto bylo naprosto nemožné spatřit - představte si to jako čistě vyříznutý kus skla ve tvaru elipsy pohybující se pomalu po tmavé obloze.

Závěrem jen dodám: Vidět to na vlastní oči má mnohem větší duševní význam, než jen slepě věřit
a v koutu duše přeci jen pochybovat. Takže raději zvedněte zraky od Googlů, Youtubů nahoru k obloze,
třeba budete překvapeni.

Aridane

(wivo, 25. 10. 2010 10:02)

kdy bude další článek o lampionech nebo balónkách, ať máme co řešit???
Nebo sem dejte nějakou další rubriku, třeba duchařinu... Teď se toho vyrojilo srovnatelně s UFO
-zrovna včera se objevily na novinkách hned 2 články...


Re: Aridane

(Aridan, 25. 10. 2010 11:30)

Milý Wivo,

až přijde správný čas, určitě se objeví další :-)

Jsou jistě i další témata, která si zaslouží naší zvýšenou pozornost.

Aridan

...

(šona, 21. 10. 2010 9:20)

Zvláštní, že ačkoliv jsem velký fanda do všech ufo zpráv, tak během objevení se této zatím největší a nejzajímavější jsem zaměřila skoro veškerou pozornost k Aničce Janatkové, která se 13.10. ztratila.

Re: ...

(laik, 22. 10. 2010 0:13)

Ahoj
zajimavé.....bleskla mě hlavou myšlenka ,že by v tom mohla být spojitost.... ale myslím že to bude horší a bude za tím člověk....

wivo ,kniha o vaření piva je taky dobrá ,ale rozšíření VE mezi lidi je přínosnější....leda že bys do te knihy o pivu zakodoval informace o té mašince :-)

Re: Re: ...

(šona, 22. 10. 2010 8:18)

No neměla jsem na mysli co kdo kde jak v souvislosti s těmito dvěma případy, ale o pozornosti. Mně to přijde opravdu velmi zvláštní, že taková léta čekám na nějaké pořádné hromadné pozorování UFO a když přijde, tak na to hážu bobek a věnuji se malé holce, kterou nějaký blázen někam zatarmanil. Ono je vždy vše o pozornosti. Co by ufounům bylo platné, že se jich tu vyrojí desetitisíce a budou zářit všemi barvami spektra, kdyby jim nikdo nevěnoval pozornost. Odemně je to pro ně jednoznačné sdělení ... malá holka má pro mně větší cenu, než světýlka na obloze a hromady spekulací kolem nich. Ať se s tím jdou už bodnout.

Re: Re: Re: ...

(Aridan, 25. 10. 2010 11:28)

...Ani toto téma neuniklo mé pozornosti...
pouze silně zvažuji jak a zda jej zpracovat...

Aridan