Jdi na obsah Jdi na menu
 


UFO – plán odhalení 13. října 2010 – shrnutí událostí

19. 10. 2010

Stalo se vůbec něco a jaký to vše mělo smysl?

 

Před několika dny jsme měli možnost zachytit poměrně zajímavé sdělení pana Stanley Fulhama, autora knihy Challenges Of the Change, který tento den 13. října 2010 předběžně stanovil z mnoha rozličných důvodů, jako den, kdy se masově UFO objeví viditelné spektru vnímání našeho zrakového aparátu a to v takovém měřítku, že již existence jiných civilizací nebude možné jakkoliv popřít detaily v tomto článku.

Souběžně byly na Jiných Stránkách k dispozici úvahy, které jsem z mnoha pohledů rozvedl do detailů a podpořil o konkrétní dostupná fakta. Detaily v tomto článku. Historický význam souvislostí a dřívějšího zjevení UFO je současně přehledně popsán v tomto článku. 

 

Co se stalo těsně před 13. říjnem 2010?

Dal jsem si několik dní mírný odstup (5) ve snaze posbírat pokud možno široké spektrum dostupných informací a měl prostor se k tomuto tématu poměrně jasně a přehledně vyjádřit zpětně i s případným vyhodnocením a osobním pohledem na celou záležitost.

Stalo se toho totiž během posledních dní skutečně poměrně hodně a některé události nemají dokonce jednoznačné vysvětlení a hlavní světová media hovořila o několikanásobném výskytu UFO napříč celým Světem – přesně jak bylo předpovídáno.

Opět jen připomenu, že tak uzavřená a navenek realisticky orientovaná  mazlan-othman.jpg organizace, jakou jsou spojené národy (UN) vytvořila novou pozici ambasadora, který je odpovědný za komunikaci s mimozemskými entitami, pokud se nějaké objeví (zástupcem je nominována paní Mazlan Othman - viz. foto).

Již toto by mělo být otázkou našeho zvýšeného zájmu, neboť nic nevzniká bez příčiny, jinými slovy: Nic není náhoda… (viz. motto těchto stránek)

Vatikán na rozdíl od zarytého mlčení a prosazování vlastních zájmů začal z ničeho nic promlouvat slovy, že si přeje požehnat mimozemské bytosti, kteří jsou v podstatě našimi bratry a je velmi pravděpodobné, že v kosmu díky své obrovské rozměrnosti jistě existují – detaily zde.

 

Co se stalo 13. října a následující dny?

13. října 2010 a další dny, se k našemu překvapení objevilo plno nových hlášení pozorování UFO, mnoho reportáží, článků a videí k danému tématu a to doslova napříč celým světem – viz dále. U nás to možná nebylo až tak zřejmé jako jinde, ale od toho máme Jiné Stránky, aby nám souhrnné informace poskytly.

 

Objevení a pozorování UFO nevzrostlo o pár ojedinělých případů, ale poskočilo doslova o stovky procent oproti obvyklému "normálu". Pozorování objektů bylo tedy několikanásobně vyšší než obvykle.

Náhoda? Uvidíme dále.

 

Byly to všechno podvody – hoaxy a fake-y?

Některé ano, víme prozatím o dvou bezpečně prokázaných, které byly skutečně identifikovány – oba případy byly v USA a oba jedinci již byli vyslechnuti policií. Počítám s tím, že se určitě mohou objevit další, nicméně zbytek zůstává zahalen nevysvětlitelnou mlhou nejasností.

 

Detaily jednotlivých událostí

Bylo by toho skutečně mnoho, co by se dalo popsat z dosud uveřejněných informací a proto se pokusím shrnout pouze jakési kompendium, za kterým budou následovat jednotlivé odkazy a videa v závěru tohoto článku.

Otázka existence UFO – i když se jedná o obecně poměrně zesměšňované a zlehčované téma, se skutečně v tyto dny diskutovalo napříč celým Světem. Jsem přesvědčen, že se tak dělo bez ohledu na oficiální oznámení pana Stanley Fulhama, které se zdaleka nemuselo dostat ke všem lidem, stejně tak navzdory všem hlášením Vatikánu a navzdory zásadním překážkám, kterými je naše lidská nevědomost, neznalost a odmítání toho, že skutečně nejsme v obrovském kosmu sami. (viz. NASA záznam z International Space Station ISS 80 v závěru článku)

 

Flotila několika objektů UFO se totiž objevila nad New Yorkem, byl dokonce ufo-ny-13.10.jpgrovněž pozastaven provoz tří letišť - JFK, New Ark Liberty a La Guardia o přibližně 45 minut (zdroj CBS News).

Ve státech se jednalo o kombinace objevení střídavě jednotlivých objektů, stejně tak se objevila poměrně rozlehlá a organizovaná flotila, která byla v počtu přes 22 objektů.

Některé informace hovoří dokonce o 50 létajících objektech najednou.

Nejčastějším projevem byly obtížně popsatelné lesklé koule na obloze, které vytvářely různé tvary či obrazce, což samozřejmě plno lidí opět připodobňuje trikům s meteorologickými balony známými již od dob pádu UFO v Roswellu.

Velice podobná flotila létajících UFO té v NewYorku se pod hustými mraky objevila též nad Moskvou v Rusku a její představení bylo zachyceno na záznamová zařízení – viz dále.

Pokud se týká Číny, jsou k dispozici snímky a reportáže z hlavních medií, kde se hovoří o záhadném jasném světle z vesmírného korábu, které osvětlovalo oblast velikosti dvou fotbalových hřišť a pomalu se posouvalo vpřed, aniž by způsobilo jakoukoliv škodu (těžko říci, zda šlo o světlo shora dolů či naopak).

To však není nic proti dalšímu hlášení z Číny, kde je dokumentováno  ufo-china-13.10-beamoflight.jpg zmizení  dokonce celé vesnice za činnosti záhadně blikajícího modrého světla vycházejícího odkudsi z neznáma…

Objevila se též souběžně probíhající hlášení z Malaysie, kde se rovněž v minulosti objevilo UFO v Tuaranu. Detaily v tomto článku. Trojhranné UFO se objevilo v tyto dny – konkrétně 14. října též nad africkou Kenyou – městem Nairobi.

 

 

Aridanovy shrnující myšlenky

Nechci diskutovat to, co se skutečně seběhlo či nikoliv, co je pravda a co naopak není – některá tvrzení sám považuji za hodně pravděpodobná a některá za hodná více zájmu a prozkoumání jejich původu či účelu. Stále totiž žijeme ve světě peněz a nahánění populárních senzací, které samozřejmě soukromě vlastněná media velice silně potřebují, ale to není nic nového…  

 

Co však osobně vnímám jako zásadní poselství je následující:

Naše myšlení a kolektivní vědomí obrovské masy lidstva této planety, se bez ohledu na programované myšlení stávajícím Systémem a k tomu používaným brain-clipart.jpgnástrojům (detaily například v tomto článku), konečně v jednoznačné shodě pohnulo směrem k tomu, co vše je možné či nemožné, k tomu, že se kolem nás dějí věci, které jsou nad naše možnosti i vlastní chápání a zejména to, že jsme začali komunikovat směrem k fenoménu, který je do dnešního dne v zásadě nezatížený jakoukoliv dokumentovanou minulostí a tedy zůstává řekněme neutrální.

Diskutuje se existence něčeho evidentně technologicky a duchovně vyššího, evolučně dle všeho svým pochopením Jednoty jednoznačně nad námi, něco, co nemá v obecném pojetí jakoukoliv známou a námi podrobně dokumentovanou „temnou“ minulost (pomíjím únosy lidských bytostí, které jsou realizovány v rámci dohod se světovými vládami a konkrétními druhy mimozemských entit či účelově organizované tajnými službami), ale pravděpodobně naopak naší velice blízkou a reálnou budoucnost.

Nejde o žádnou formu účelově uměle vzniklého a konkrétními lidmi zdeformovaného náboženského směru, myšlenkovému proudu, fanatismu, uctívání jakýchkoliv model, manipulaci našeho vědomí, účelového otroctví, na rozdíl od doposud existujících Systémů, které lidstvo více či méně dobrovolně akceptuje. Více o tomto tématu nalezneme v tomto článku

Nejedná se o věc, která se nám systémově násilně vnucuje pod pohrůžkou příchodu do pekla díky našim životním hříchům či naopak přijetí do nebe. Nejedná se o ukotvený Systém, který by nás měl jakkoliv omezovat či ovlivňovat naší Svobodu a životní rozmanitost a kreativitu, nejedná se o nástroj, který může někomu velmi dobře sloužit pro monitorování chování a ovlivňování názorů širokých mas, nejedná se zde o účel, ani o na první pohled zřejmý záměr.

Cítím zde naší svobodnou vůli přijetí či odmítnutí něčeho vyššího, z čeho se můžeme, ale nemusíme, nechat inspirovat – přijmout nebo nech ležet.

Volba je dobrovolná a svobodná a je pouze na nás samých, kterou cestou se chceme dále vydat. Prozatím jsme po událostech v Roswellu přijali za své lasery, optická vlákna, mikročipy a procesory - a dle všeho toho zatím nelitujeme, pomáhají nám spojit se dohromady prostřednictvím technologií. Viz tento web.

 

question-mark-how.jpgProto se ptám, zda chceme i nadále poslouchat naše dosavadní, dlouhým vládnutím značně zdegenerované vlády Světa, které samy nemají jasnou koncepci dalšího rozvoje lidského druhu z duchovního hlediska – naopak, chtějí nás udržet hluboce ve stínu poznání?

Světa, který se sám díky posledním událostem postupně řítí do záhuby nejen ekonomické, politické, monetární ale vyčleňuje se i v rovině lidské a Systému, kterému naopak vyhovuje udržet nás tam, kde jsme většina z nás nyní? Poslušné, přikyvující a mlčící stádo bezduchých tvorů v lidské podobě, generující svou existencí zisky několika vyvoleným, stejně jako nám ustájený dobytek?

Nebo se pokusíme podívat tak trochu skrze pestrobarevný kaleidoskop plný rozmanitých střípků, které dávají dohromady zcela jiný pohled na Svět a jiný pohled na realitu našeho života, který zde na Zemi evidentně nezačíná ani nekončí, jen zde zažíváme částečnou etapu našeho vývoje?

Rozhodnutí je pouze a jedině na každém z nás a přeji všem milým čtenářům Jiných stránek, ať naleznou dostatek odvahy pro rozhodnutí správné…

Důsledky naší volby na sebe totiž nenechají dlouho čekat, neboť naše myšlenky se realizují do reality stále rychlejším tempem – stačí se podívat na neuvěřitelné objevy posledních pár let, skokový rozvoj našeho chápání a divergentnost našeho myšlení… Více v tomto článku.

 

Mnoho štěstí Aridan

 

________________________

Přiložená videa a odkazy:

 

Pozorovaná flotila UFO nad Moskvou:

 

Flotila UFO sledována nad NewYorkem:

 

UFO nad NewYorkem a davy diváků:

 

 

Další pohled na UFO NewYork:

 

UFO nad Kanadou – Severní Vancouver:

 

FOX News – tucty UFO hlášeny nad NewYorkem:

http://www.foxnews.com/scitech/2010/10/14/dozens-report-ufo-new-york-city/

 

Zpráva CBS news – letištní doprava zastavena na 45 minut na JFK, New Ark Liberty, La Guardia:

http://www.cbsnews.com/stories/2010/10/13/national/main6955751.shtml

 

Los Angels Times – hlášení pozorování UFO:

http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/wire/wpix-ufo-sighting,0,2283967.story

 

Španělský list El Mundo – rozporuje relevantnost hlášení a ve všem vidí obyčejné „balony“:

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/14/madrid/1287057665.html

 

ABC news – neidentifikovatelné objekty nad New Yorkem:

http://abcnews.go.com/US/ufo-faa-unable-identify-objects-flying-nyc/story?id=11880227

New York Post – hlášení UFO z Manhattanu – oblast Chelsea:

http://www.nypost.com/p/news/local/manhattan/chelsea_ufo_d27xhhmBwUABMwvFYS2GYP#ixzz12LmcKEV7

 

UFO pozorováno přes El Passo Texas

http://naturalplane.blogspot.com/2010/10/video-ufo-event-over-east-el-paso-texas.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PhantomsAndMonstersAPersonalJourney+%28Phantoms+and+Monsters%29

 

UFO nad San Antonio – Texas:

 

 

News.com - informace o UFO zastavující oblast Big Apple - odkaz s videem:

http://www.news.com.au/world/ufo-panic-that-stopped-the-big-apple/story-e6frfkyi-1225939217177

 

další zajímavé video zde:

http://yfrog.com/bf9vqz

 

Čína: Video a článek informující nás o „modrým světlem“ zmizelé celé vesnici i s obyvateli:

http://naturalplane.blogspot.com/2010/10/entire-chinese-village-disappears-after.html

 

Čína: článek a fotografie ohledně masivního paprsku velikosti dvou fotbalových hřišť:

http://naturalplane.blogspot.com/2010/10/fortean-oddball-news-ufo-emits-light.html

 

News Yahoo nás informuje ohledně pozorování UFO nad Manhattanem:

http://news.yahoo.com/s/livescience/ufossightedovermanhattan

 

Afrika: Hlášení trojhranného UFO v africkém státě Kenya, Nairobi:

http://www.realufos.net/2010/10/nairobi-kenya-large-triangle-ufo-14th.html

 

UFO v Polsku poblíž Lomzy (osobně spíše spatřuji oblíbené dárkové horkovzdušné balony):

 

Něco málo z našich domácích zdrojů zde:

http://www.novinky.cz/koktejl/214382-ufo-vydesilo-ve-dne-desitky-lidi-primo-na-manhattanu.html

 

UFO v Rusku nad St.Petersburgem:

 

Další video se opět týká americké Seatle Space Needle:

 

UFO a události na Golden Gate Bridge:

 

Hlášení o UFO z Malaysie:

 

Tajemná světla nad Los Angeles:

 

NĚCO MALÉHO NA ZÁVĚR: 

Poslední přiložené video nám ukazuje pozorování NASA STS 80 Mission, kde je evidentní a slovně komentováno, že UFO se rády sdružují v oblastech výskytu bouřkové aktivity, z nichž absorbují obrovské zdroje energie uvolněné činností statické elektřiny. Stejným způsobem je nalezneme též u velkých trafostanic. Více informací nalezneme v několika článcích NEJLEPŠÍ důkazy v této sekci.

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

re: wivo

(laik, 19. 10. 2010 23:10)

Nechtěl bys to wivo taky trochu rozepsat ,ten ionizovaný vzduch?...při spalovacích procesech má přidávání ionizovaného vzduchu jistej vliv na úsporu paliva ,ale oni určitě nepoužívají tento blbej způsob pohonu.....a tak mě dál nenapadá na co by jim ten ozon byl???......ale,před dvěstě rokama by taky člověk nechápal ,na co může někomu být ta špinavá břečka ropa....
A proč si myslíš že ufa maj sklon k nejnižšímu astrálu?...kvuli energiim nebo proč?....
A vubec nechtěl bys napsat o tvých myšlenkách taky třeba nějakej článek?...

Re: re: wivo

(wivo, 20. 10. 2010 9:42)

ionizovaný vzduch nabije talíř mnohem rychleji...
Oni totiž k tomu aby mohli opustit tradiční euklidovský prostor potřebují kolem sebe vytvořit velmi vysoké elektrostatické napětí a povrch talíře působí zhruba jako nabitý kondenzátor.
(ono totiž "skákání" mezi prostory je docela energeticky náročný)
I my máme některá zařízení (např. filtry) která dokáží měnit stat.elektřinu na ionizovaný vzduch a naopak. (samozřejmě že nemění vzduch, ale jeho náboj)

Jak sosat energii ze vzduchu (éteru) vcelku dobře popisuje Tesla ve svym patentu Apparatus for the utilization of radiant energy. Jenom je tu malý rozdíl - Teslovo zařízení se skládá z několika částí (jímač, kondenzátor, přerušovač atd.)
kdežto UFO má tyto komponenty jako součást svého homogenního povrchu (několikavrstvého).
Nejen tyto zařízení jsou si podobná, ale i další jiné technologie - obečně lze říci, že Tesla a šediváci mají totožný myšlenkový zdroj.

když sem

(wivo, 20. 10. 2010 9:00)

všichni dáváte odkazy, tak já taky jeden šoupnu..

http://www.novinky.cz/koktejl/212454-nemecka-policie-lovila-vrtulnikem-ufo-nasla-jen-balonky-s-heliem.html

takže balónky ze zásnub to byly...

(jarin, 20. 10. 2010 7:42)

http://www.novinky.cz/koktejl/214508-asi-to-byly-balonky-mlzi-urady-o-manhattanskem-ufo.html

no a toto zná každý......

(fohat, 19. 10. 2010 22:37)

http://www.youtube.com/watch?v=qMFlp4EX08c

trochu známé historie

(fohat, 19. 10. 2010 22:20)

http://www.youtube.com/watch?v=rFC20gY1_9o&feature=related

záležitost dozrála

(fohat, 19. 10. 2010 22:17)

s dcerou jsme spolu na Vyšehradě viděli lod,letící za bílého dne směrem nad Hrad,ovšem viditelná jen v uhlu našich očí,nikdo jiný ji neviděl. Pak v noci s manželkou na Šumavě po meditaci se ji doslova na přání objevila nad námi mohutná kulatá lod,která byla prusvitná,skrz ní svítily hvězdy.Prostě ji odclonili jen natolik,abychom ji v trojce viděli.Ta další demonstrace,viz videa....říkám KONEČNĚ.....

pochvala :-)

(Martin, 18. 10. 2010 23:28)

Parádní článek Aridane ;) plně s Tebou souhlasím

Re: pochvala :-)

(Marcon, 19. 10. 2010 20:06)

souhlas-paráda

lampiony

(Paia, 19. 10. 2010 18:24)

Mno, tak ty dvě videa z Ruska, to jsou natuty ty čínský lampiony. Bílý koule z New Yorku nevím, co jsou zač. Ale zaráží mě ta překvapenost až vyděšenost těch amíků - to jsou tam opravdu tak masírováni ojedinělostí lidstva ve vesmíru? To opravdu propadají spontánně panice, když ve vzduchu vidí letět něco neznámýho? Fakt blázni...

ufo

(Jana - morticia, 19. 10. 2010 18:18)

Ahoj, o žádném datu jsem nevěděla, v pátek(15.10.) jsem se vracela kolem deváté večer z práce a z auta mě zaujal oranžový objekt na obloze. Zastavila jsem a koukala na "to". Nejdřív mě napadl lampion, ale říkala jsem si, že v tomhle počasí to je divný.:-)

Ufo

(Mathew, 18. 10. 2010 23:33)

mě proletěli před chvilkou kolem baráku dvě ufa pěkně nízko a dělaly docela i randál což je divný bylo to něco jako talíře a svítili modře otevřel sem okno koukal nato :D řek sem si "coto kurva je" :D a už byly pryč :( ani mě nenapadlo to natočit byly ale rychlí :)

Re: Ufo

(jarin, 19. 10. 2010 9:50)

Proč bys to natáčel, je toho už tolik, že to nikoho nezajímá. Myslíš že si dnes někdo natočí, když mu pod okny profrčí auto?
A jak tu kdesi píše wivo, už ten durman nepij :-))

Re: Re: Ufo

(Jen názor, 19. 10. 2010 12:16)

Nechápu proč někoho urážet.. Zaměřujete se až moc na detaili, všichni víme že kdesi ve vesmíru jistě žije civilizace minimálně stejně vyspělá jako ta naše. Máme stejný zájem to je důležité, ale pokud se nedokážete schodnout na maličkostech a řešíte malichernosti nikdy nedojdeme společně k pravdě. Uvědom me si že proti nám stojí síly které jsou vždy za jedno a předem mají naplánované jejich koroky léta dopředu. Je to stejné jako z 11.9. věčiná víme, že to byl akt ze vnitř pod falešnou vlajkou. Ale jsme rozdělení na ty co věří že to bylo letadli, jiní zase vzdušnými zbraněmi atd..A stále dokola to řešíme jak to doopravdy bylo. Což je úplně jedno, teď není čas řešit detaili musíme se ptáta kdo a proč s toho těží.. A hlavně vždy se objektivně zamyslet a né střílet od boku a nechat se unášet emocemi. Stejně bych se zeptal i v tom to případě. Kdo s toho těží a proč? Zničeho nic se začnou objevovat ufo po celé planetě? Dokonce to řeší i v televizi? A já se ptám kdo s toho těží´? Co se odehrálo za těmito událostmi které měli jen odlákat naší pozornost? Možna že nic, ale možná také další kroky v jejich plánu.. Jestli se rozhodnou nás zničit nebo navštívit a pomoc mimozemšťané bohužel to nijak neovliníme.Na to můžeme jen čeket. Hlavní je uvědomit si jejich přítomnost a mluvit o tom s kýmkoliv. Zaměřme se na důležitější věci které jsou přítomné a můžeme je ovlivnit... Tímto nechci bagatelizovat celou událost jen vyjadřuji svůj názor že ne všechny věci musí být tak jak vypadají, což ovšem četenáři těchto stránek již vědí...

Re: Re: Re: Ufo

(jarin, 19. 10. 2010 13:21)

Milý Jen názore, asi jsi nepochopil, že Mathew si z nás utahuje, tak jsem si též do něj rýpnul. Nic víc nic míň. Chce to trochu nadhled, protože zajisté i bytosti kolem nás, které zatím fyzicky nevidíme, mají také smysl pro humor. Doporučení nenechat se unášet emocemi možná v tomto případě míří na samotného střelce..
Bytosti "kolem nás" se nechystají nás zničit ani nás vytáhnout ze srabu, mohou jen svým působením (stejně jako kdokoliv z nás pozemšťanů) lehce nadnášet či přitěžovat náš osud, podle toho, na jakou vlnu se naladíme a tudíž které části spektra těchto bytostí dáme větší váhu a význam

no

(wivo, 19. 10. 2010 9:51)

koukám že ty data byly sbíraný opravdu poctivě, a taky konečně nechybí ten zásadní ale zdravý skeptický nadhled..
Chtělo by to stejně dát někam stranou s vykřičníkem taková videa, která nic nevypovídají a spíš můžou mást.(tim myslim ty evidentní lampiony a balónky) Ono totiž jde o to, že až na 2 videa nevykazují objekty naprosto žádné fyzikální abnormality, a proto je už z principu (díky lidskému egu) nelze zařadit do kolonky "důvěryhodné".
Tímto se nárůst aktivity hezky zredukuje z několika set na několik procent - ale zde už nelze pochybovat o tom jestli to je FAKE nebo ne..
Jo mimo jiné, taky jste si všimli těch vyděšených výrazů Newyorčanů jak píšou Novinky? :-)))
Dále nevim co je na videu např. z yfrogu zajímavýho. Pokud to shrnu, je zde vidět snaha o zvýšení objektivity (v tom máte mou plnou podporu)
ale stále je to záležitost spíše kvantity na úkor kvality což degraduje kredibilitu vašich článků a úvah někam na úroveň osudu (to je podle mě škoda).

Ps.
Zkuste v příštím článku nějak více rozebrat to zmizení v Číně, třeba neni první ani druhé..

Dnešní rada na závěr: UFO se nezdržuje kolem trafostanic a mraků kvůli absorbci elstatické elektřiny, ale kvůli ionizovanému vzduchu.