Jdi na obsah Jdi na menu
 


UFO – plán odhalení 13. října 2010 – shrnutí událostí

19. 10. 2010

Stalo se vůbec něco a jaký to vše mělo smysl?

 

Před několika dny jsme měli možnost zachytit poměrně zajímavé sdělení pana Stanley Fulhama, autora knihy Challenges Of the Change, který tento den 13. října 2010 předběžně stanovil z mnoha rozličných důvodů, jako den, kdy se masově UFO objeví viditelné spektru vnímání našeho zrakového aparátu a to v takovém měřítku, že již existence jiných civilizací nebude možné jakkoliv popřít detaily v tomto článku.

Souběžně byly na Jiných Stránkách k dispozici úvahy, které jsem z mnoha pohledů rozvedl do detailů a podpořil o konkrétní dostupná fakta. Detaily v tomto článku. Historický význam souvislostí a dřívějšího zjevení UFO je současně přehledně popsán v tomto článku. 

 

Co se stalo těsně před 13. říjnem 2010?

Dal jsem si několik dní mírný odstup (5) ve snaze posbírat pokud možno široké spektrum dostupných informací a měl prostor se k tomuto tématu poměrně jasně a přehledně vyjádřit zpětně i s případným vyhodnocením a osobním pohledem na celou záležitost.

Stalo se toho totiž během posledních dní skutečně poměrně hodně a některé události nemají dokonce jednoznačné vysvětlení a hlavní světová media hovořila o několikanásobném výskytu UFO napříč celým Světem – přesně jak bylo předpovídáno.

Opět jen připomenu, že tak uzavřená a navenek realisticky orientovaná  mazlan-othman.jpg organizace, jakou jsou spojené národy (UN) vytvořila novou pozici ambasadora, který je odpovědný za komunikaci s mimozemskými entitami, pokud se nějaké objeví (zástupcem je nominována paní Mazlan Othman - viz. foto).

Již toto by mělo být otázkou našeho zvýšeného zájmu, neboť nic nevzniká bez příčiny, jinými slovy: Nic není náhoda… (viz. motto těchto stránek)

Vatikán na rozdíl od zarytého mlčení a prosazování vlastních zájmů začal z ničeho nic promlouvat slovy, že si přeje požehnat mimozemské bytosti, kteří jsou v podstatě našimi bratry a je velmi pravděpodobné, že v kosmu díky své obrovské rozměrnosti jistě existují – detaily zde.

 

Co se stalo 13. října a následující dny?

13. října 2010 a další dny, se k našemu překvapení objevilo plno nových hlášení pozorování UFO, mnoho reportáží, článků a videí k danému tématu a to doslova napříč celým světem – viz dále. U nás to možná nebylo až tak zřejmé jako jinde, ale od toho máme Jiné Stránky, aby nám souhrnné informace poskytly.

 

Objevení a pozorování UFO nevzrostlo o pár ojedinělých případů, ale poskočilo doslova o stovky procent oproti obvyklému "normálu". Pozorování objektů bylo tedy několikanásobně vyšší než obvykle.

Náhoda? Uvidíme dále.

 

Byly to všechno podvody – hoaxy a fake-y?

Některé ano, víme prozatím o dvou bezpečně prokázaných, které byly skutečně identifikovány – oba případy byly v USA a oba jedinci již byli vyslechnuti policií. Počítám s tím, že se určitě mohou objevit další, nicméně zbytek zůstává zahalen nevysvětlitelnou mlhou nejasností.

 

Detaily jednotlivých událostí

Bylo by toho skutečně mnoho, co by se dalo popsat z dosud uveřejněných informací a proto se pokusím shrnout pouze jakési kompendium, za kterým budou následovat jednotlivé odkazy a videa v závěru tohoto článku.

Otázka existence UFO – i když se jedná o obecně poměrně zesměšňované a zlehčované téma, se skutečně v tyto dny diskutovalo napříč celým Světem. Jsem přesvědčen, že se tak dělo bez ohledu na oficiální oznámení pana Stanley Fulhama, které se zdaleka nemuselo dostat ke všem lidem, stejně tak navzdory všem hlášením Vatikánu a navzdory zásadním překážkám, kterými je naše lidská nevědomost, neznalost a odmítání toho, že skutečně nejsme v obrovském kosmu sami. (viz. NASA záznam z International Space Station ISS 80 v závěru článku)

 

Flotila několika objektů UFO se totiž objevila nad New Yorkem, byl dokonce ufo-ny-13.10.jpgrovněž pozastaven provoz tří letišť - JFK, New Ark Liberty a La Guardia o přibližně 45 minut (zdroj CBS News).

Ve státech se jednalo o kombinace objevení střídavě jednotlivých objektů, stejně tak se objevila poměrně rozlehlá a organizovaná flotila, která byla v počtu přes 22 objektů.

Některé informace hovoří dokonce o 50 létajících objektech najednou.

Nejčastějším projevem byly obtížně popsatelné lesklé koule na obloze, které vytvářely různé tvary či obrazce, což samozřejmě plno lidí opět připodobňuje trikům s meteorologickými balony známými již od dob pádu UFO v Roswellu.

Velice podobná flotila létajících UFO té v NewYorku se pod hustými mraky objevila též nad Moskvou v Rusku a její představení bylo zachyceno na záznamová zařízení – viz dále.

Pokud se týká Číny, jsou k dispozici snímky a reportáže z hlavních medií, kde se hovoří o záhadném jasném světle z vesmírného korábu, které osvětlovalo oblast velikosti dvou fotbalových hřišť a pomalu se posouvalo vpřed, aniž by způsobilo jakoukoliv škodu (těžko říci, zda šlo o světlo shora dolů či naopak).

To však není nic proti dalšímu hlášení z Číny, kde je dokumentováno  ufo-china-13.10-beamoflight.jpg zmizení  dokonce celé vesnice za činnosti záhadně blikajícího modrého světla vycházejícího odkudsi z neznáma…

Objevila se též souběžně probíhající hlášení z Malaysie, kde se rovněž v minulosti objevilo UFO v Tuaranu. Detaily v tomto článku. Trojhranné UFO se objevilo v tyto dny – konkrétně 14. října též nad africkou Kenyou – městem Nairobi.

 

 

Aridanovy shrnující myšlenky

Nechci diskutovat to, co se skutečně seběhlo či nikoliv, co je pravda a co naopak není – některá tvrzení sám považuji za hodně pravděpodobná a některá za hodná více zájmu a prozkoumání jejich původu či účelu. Stále totiž žijeme ve světě peněz a nahánění populárních senzací, které samozřejmě soukromě vlastněná media velice silně potřebují, ale to není nic nového…  

 

Co však osobně vnímám jako zásadní poselství je následující:

Naše myšlení a kolektivní vědomí obrovské masy lidstva této planety, se bez ohledu na programované myšlení stávajícím Systémem a k tomu používaným brain-clipart.jpgnástrojům (detaily například v tomto článku), konečně v jednoznačné shodě pohnulo směrem k tomu, co vše je možné či nemožné, k tomu, že se kolem nás dějí věci, které jsou nad naše možnosti i vlastní chápání a zejména to, že jsme začali komunikovat směrem k fenoménu, který je do dnešního dne v zásadě nezatížený jakoukoliv dokumentovanou minulostí a tedy zůstává řekněme neutrální.

Diskutuje se existence něčeho evidentně technologicky a duchovně vyššího, evolučně dle všeho svým pochopením Jednoty jednoznačně nad námi, něco, co nemá v obecném pojetí jakoukoliv známou a námi podrobně dokumentovanou „temnou“ minulost (pomíjím únosy lidských bytostí, které jsou realizovány v rámci dohod se světovými vládami a konkrétními druhy mimozemských entit či účelově organizované tajnými službami), ale pravděpodobně naopak naší velice blízkou a reálnou budoucnost.

Nejde o žádnou formu účelově uměle vzniklého a konkrétními lidmi zdeformovaného náboženského směru, myšlenkovému proudu, fanatismu, uctívání jakýchkoliv model, manipulaci našeho vědomí, účelového otroctví, na rozdíl od doposud existujících Systémů, které lidstvo více či méně dobrovolně akceptuje. Více o tomto tématu nalezneme v tomto článku

Nejedná se o věc, která se nám systémově násilně vnucuje pod pohrůžkou příchodu do pekla díky našim životním hříchům či naopak přijetí do nebe. Nejedná se o ukotvený Systém, který by nás měl jakkoliv omezovat či ovlivňovat naší Svobodu a životní rozmanitost a kreativitu, nejedná se o nástroj, který může někomu velmi dobře sloužit pro monitorování chování a ovlivňování názorů širokých mas, nejedná se zde o účel, ani o na první pohled zřejmý záměr.

Cítím zde naší svobodnou vůli přijetí či odmítnutí něčeho vyššího, z čeho se můžeme, ale nemusíme, nechat inspirovat – přijmout nebo nech ležet.

Volba je dobrovolná a svobodná a je pouze na nás samých, kterou cestou se chceme dále vydat. Prozatím jsme po událostech v Roswellu přijali za své lasery, optická vlákna, mikročipy a procesory - a dle všeho toho zatím nelitujeme, pomáhají nám spojit se dohromady prostřednictvím technologií. Viz tento web.

 

question-mark-how.jpgProto se ptám, zda chceme i nadále poslouchat naše dosavadní, dlouhým vládnutím značně zdegenerované vlády Světa, které samy nemají jasnou koncepci dalšího rozvoje lidského druhu z duchovního hlediska – naopak, chtějí nás udržet hluboce ve stínu poznání?

Světa, který se sám díky posledním událostem postupně řítí do záhuby nejen ekonomické, politické, monetární ale vyčleňuje se i v rovině lidské a Systému, kterému naopak vyhovuje udržet nás tam, kde jsme většina z nás nyní? Poslušné, přikyvující a mlčící stádo bezduchých tvorů v lidské podobě, generující svou existencí zisky několika vyvoleným, stejně jako nám ustájený dobytek?

Nebo se pokusíme podívat tak trochu skrze pestrobarevný kaleidoskop plný rozmanitých střípků, které dávají dohromady zcela jiný pohled na Svět a jiný pohled na realitu našeho života, který zde na Zemi evidentně nezačíná ani nekončí, jen zde zažíváme částečnou etapu našeho vývoje?

Rozhodnutí je pouze a jedině na každém z nás a přeji všem milým čtenářům Jiných stránek, ať naleznou dostatek odvahy pro rozhodnutí správné…

Důsledky naší volby na sebe totiž nenechají dlouho čekat, neboť naše myšlenky se realizují do reality stále rychlejším tempem – stačí se podívat na neuvěřitelné objevy posledních pár let, skokový rozvoj našeho chápání a divergentnost našeho myšlení… Více v tomto článku.

 

Mnoho štěstí Aridan

 

________________________

Přiložená videa a odkazy:

 

Pozorovaná flotila UFO nad Moskvou:

 

Flotila UFO sledována nad NewYorkem:

 

UFO nad NewYorkem a davy diváků:

 

 

Další pohled na UFO NewYork:

 

UFO nad Kanadou – Severní Vancouver:

 

FOX News – tucty UFO hlášeny nad NewYorkem:

http://www.foxnews.com/scitech/2010/10/14/dozens-report-ufo-new-york-city/

 

Zpráva CBS news – letištní doprava zastavena na 45 minut na JFK, New Ark Liberty, La Guardia:

http://www.cbsnews.com/stories/2010/10/13/national/main6955751.shtml

 

Los Angels Times – hlášení pozorování UFO:

http://www.latimes.com/news/nationworld/nation/wire/wpix-ufo-sighting,0,2283967.story

 

Španělský list El Mundo – rozporuje relevantnost hlášení a ve všem vidí obyčejné „balony“:

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/14/madrid/1287057665.html

 

ABC news – neidentifikovatelné objekty nad New Yorkem:

http://abcnews.go.com/US/ufo-faa-unable-identify-objects-flying-nyc/story?id=11880227

New York Post – hlášení UFO z Manhattanu – oblast Chelsea:

http://www.nypost.com/p/news/local/manhattan/chelsea_ufo_d27xhhmBwUABMwvFYS2GYP#ixzz12LmcKEV7

 

UFO pozorováno přes El Passo Texas

http://naturalplane.blogspot.com/2010/10/video-ufo-event-over-east-el-paso-texas.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+PhantomsAndMonstersAPersonalJourney+%28Phantoms+and+Monsters%29

 

UFO nad San Antonio – Texas:

 

 

News.com - informace o UFO zastavující oblast Big Apple - odkaz s videem:

http://www.news.com.au/world/ufo-panic-that-stopped-the-big-apple/story-e6frfkyi-1225939217177

 

další zajímavé video zde:

http://yfrog.com/bf9vqz

 

Čína: Video a článek informující nás o „modrým světlem“ zmizelé celé vesnici i s obyvateli:

http://naturalplane.blogspot.com/2010/10/entire-chinese-village-disappears-after.html

 

Čína: článek a fotografie ohledně masivního paprsku velikosti dvou fotbalových hřišť:

http://naturalplane.blogspot.com/2010/10/fortean-oddball-news-ufo-emits-light.html

 

News Yahoo nás informuje ohledně pozorování UFO nad Manhattanem:

http://news.yahoo.com/s/livescience/ufossightedovermanhattan

 

Afrika: Hlášení trojhranného UFO v africkém státě Kenya, Nairobi:

http://www.realufos.net/2010/10/nairobi-kenya-large-triangle-ufo-14th.html

 

UFO v Polsku poblíž Lomzy (osobně spíše spatřuji oblíbené dárkové horkovzdušné balony):

 

Něco málo z našich domácích zdrojů zde:

http://www.novinky.cz/koktejl/214382-ufo-vydesilo-ve-dne-desitky-lidi-primo-na-manhattanu.html

 

UFO v Rusku nad St.Petersburgem:

 

Další video se opět týká americké Seatle Space Needle:

 

UFO a události na Golden Gate Bridge:

 

Hlášení o UFO z Malaysie:

 

Tajemná světla nad Los Angeles:

 

NĚCO MALÉHO NA ZÁVĚR: 

Poslední přiložené video nám ukazuje pozorování NASA STS 80 Mission, kde je evidentní a slovně komentováno, že UFO se rády sdružují v oblastech výskytu bouřkové aktivity, z nichž absorbují obrovské zdroje energie uvolněné činností statické elektřiny. Stejným způsobem je nalezneme též u velkých trafostanic. Více informací nalezneme v několika článcích NEJLEPŠÍ důkazy v této sekci.

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

článek

(Ondra, 25. 10. 2010 10:32)

rád bych upozornil na tento článek, doufám, že to adminovi vadit nebude, ale je to zajímavý pohled na věc. http://abbartos.wordpress.com/2010/10/24/chysta-se-utok-mimozemstanu/

Re: článek

(Aridan, 25. 10. 2010 11:25)

Díky Ondro,

přesně navazuje na koncepci a záměry skrytých plánů skupin u moci...

Dokonce už i Obama jim nesedí a půjde nejspíše o dům dále:

http://www.presstv.ir/detail/147724.html

Aridan

re.wivo a jarin ..

(laik, 20. 10. 2010 23:37)

teda wivo a jarine...to že ste se tu "náhodně" setkaly tak vyníkající debata...to vaše spojení by ste měli někde využít.....velice pěkně psáno.....

wivo pěkně a jednoduše si tu ionizaci popsal...dík
z takovými info už máš určitě doma mašinku na VE....
chápu to tak ,že Tesla když se často pohyboval a odpočíval v prostředí z velmi vysokým nábojem že bud čerpal informace z nějakýho energetického pole případně se napojil na jinou paralelní realitu kde tyto zařízení už používají a jen to okoukal a převedl do naší reality.....???...
a ten samej princip vlastně používali už i v pyramidách ,na různé věci.....hmmmm....to je vše mooooc zajímavé....moooc....
náhodou nepohybuješ se na foru U pramene?...

Re: re.wivo a jarin ..

(wivo, 21. 10. 2010 9:26)

jojo, někdy před 2ma lety jsem se párkrát zastavil na foru upramene, dal tam pár příspěvků a zase zmizel, jednak to tam bylo tou dobou nějaký mrtvý a taky jsem potřeboval věnovat se i jiným věcem
(např. detailnímu studiu Tesly, astronomie a spoustě dalšího).
Co se týká toho Tesly, tak to je jeden z mála obdivuhodných případů využití myšlenkového světa pro svou zdejší tvorbu. Pro svou invenci často využíval rozšířeného vědomí kde si vizualizací zkoušel funkčnost svých vynálezů (v hladině alfa), ale nepotřeboval k tomu žádné vyjímečné prostředí. Používat rozšířeného vědomí se naučil v době dětství kdy byl často nemocen a několikrát málem umřel.
Toto není moje spekulace, toto tvrdí on sám.
Jinak mašinku na VE máme s kamarádem už několik let vymyšlenou, ale potřebujem jí ještě překreslit
nejlépe v aCADu a vyrobit(jedná se o hybrid Teslova zařízení a Wimshurstova generátoru)
No a vzhledem k tomu, že teď mám nejprve v plánu napsat knihu o domácím vaření piva :-)), a k tomu neustále přibývají další záležitosti jako rodina atd.atd. tak to nejspíš dodělám někdy za 10 let...

Prostě času je málo a já začínám bejt už unaven.

Kdyby uz konecne prisli.

(VACLAV III., 20. 10. 2010 12:53)

Kdyby uz UFONI konecne prisli a nakopali nam vsem doprdele.Nic jineho si totiz nezaslouzime.PRVNI BY MELI BYT NA RADE JARIN A WIVO.PRESTANTE SE PREDVADET MAGORI !!!

Re: Kdyby uz konecne prisli.

(wivo, 20. 10. 2010 13:41)

Milý Václave,
v dnešní době o sobě lidé nemluví v množném čísle, ani si už neonikají - dnes se to považuje spíše za známku psychické poruchy. Pokud si chceš nakopat učiň tak, ale nás do toho nezatahuj.

Na závěr připomenu, že primitivní lidé se vyznačují používáním vulgarismů jako základních argumentů.

Re: Kdyby uz konecne prisli.

(jarin, 20. 10. 2010 14:08)

když ti to tak vadí, je to jednoduché, klikej jinam. Čti si co tě baví a když někam přijdeš, chovej se slušně

perfektní analýza

(jarin, 19. 10. 2010 9:59)

každý si vybere, co je co. Já jsem už dříve studoval ty objekty nad NY a některé vypadaly opravdu jako balóny, některé méně.
Okolní hmota, kterou považujeme za reálnou, je myšlenkové podstaty. Proč by těch x set tisíc lidí, kteří na toto datum byli upozorněni, nevytvořili nějaké objekty?
Změny, které nás nyní provází, nejsou ale určitě obsaženy v těchto projevech na obloze. Mohou ale některé "nakopnout".
Vzpomínám, že když jsem se učil deskriptivní geometrii, ze začátku mi pro lepší představivost pomáhaly modely průniků různých objektů, které nám profesorka nosila do třídy. Takže pořád se učíme a učební pomůcky pro různé lidi mohou být velmi odlišné, tak to tak berme.

Re: perfektní analýza

(wivo, 19. 10. 2010 13:25)

Jarine neblbni, tohle s projekcí nemá nic společného. Víš kolik lidí a jak dlouho tvořilo
Fatimu než se astrální myšlenkový útvar zformoval do podoby ženy a natolik zhutnil aby byl zde viditelný?
I zde totiž platí že přání je otcem myšlenky..
A že by si víc lidí přálo ufo,než za 1.sv války pannu Marii opravdu pochybuju...Další věcí kterou člověk zjistí spíš z praxe než čtením je, že každá vyprojektovaná myšlenka se nejprve zobrazí v prostředí jí nejbližším čili prostředí odráží samotnou podstatu myšlenky. Proto se "svatí" v noci zpravidla neobjevují a naopak vyvolat "démony" na sluníčku taky moc nejde. (pozor:nejedná se zde o časovou hodnotu noc-poledne, ale energetickou formu prostředí)

Když jsem zabrousil sem, tak už jsem se někde zmínil o tom, že ufo lze vcelku snadno spatřit v tom nejnižšim astrálu. Docela by mě zajímalo jestli někdo z vás ví, co tam vlastně dělaj.
:-)

Re: Re: perfektní analýza

(jarin, 19. 10. 2010 15:22)

přání(byť v čj středního rodu) je otcem myšlenky a myšlenka je matkou "reality". Někteří kvantoví fyzici tvrdí, že nelze oddělovat objekt od pozorovatele a proto nás obklopující realita je jen zhmotnění myšlenek zpracovaných našimi vjemy do obrazu, který jsme schopni chápat v našem 3D . Samozřejmě toho lze dosáhnout na různých úrovních - od astrálu až po xD.
Já si žádné létající objekty vidět nepřál, tudíž jsem viděl - a to nejen 13.10. prd :-))
Nemám ale problém s tím, že různé objekty se zhmotní "na přání", protože hodně lidí - podle mne - může dodat potřebnou energii k materializaci. Asi budu/budeme obtížně hledat důkazy pro i proti tomuto tvrzení.
Asi by se dalo polemizovat i o těch "svatých v noci". Představuji si totiž, že bytosti vyskytující se na vyšších vibracích, které známe například pod jménem Ježíš se do našeho 3D projektují jen svojí částí, kterou jsme schopni jak fyzicky tak i duchovně vnímat.

Re: Re: Re: perfektní analýza

(wivo, 19. 10. 2010 16:22)

Nejsem v rozporu s tvými tvrzeními kromě jediného a za tím si skálopevně stojím.
Pro materializaci je prostředí nesmírně důležitým faktorem (bohužel je tento fakt docela často opomíjen a proto i někteří snaživci nedosáhnou úspěchu byť dělají vše ostatní správně). Žádná bytost/myšlenka se neprojeví v prostředí pro ni disharmonickým. Ačkoliv se to nezdá, rezonance hraje obrovskou roli (je to jako vyhodit rybu na souš a chtít po ní ať plave)

Re: Re: Re: Re: perfektní analýza

(jarin, 19. 10. 2010 17:51)

S tím nemám ani já problém, to zní naprosto logicky.
Jenom když se oklikou vracím k možné materializaci objektů 13.10.nenacházím ve svých znalostech a zkušenostech, zcela jistě omezených, žádný argument proti tomu, že v určité vibrační úrovni tam prostě mohly "viset" a přání lidí je umožnilo zahlédnout. Prostě v tu chvíli si četli svoji osudovou knihu, do které každý na počátku nového zrození vstupujeme s již hotovým dějem, který pak prožíváme a svobodnou vůlí i formujeme, a na stránce právě byl text či ilustrace o světelných objektech.

Re: Re: Re: Re: Re: perfektní analýza

(wivo, 20. 10. 2010 0:08)

Opět nevidím žádný názorový rozpor, pouze to chce malinko upřesnit. Pro materializaci jako takovou je kromě jiného důležitá forma. Čím jasnější představa, tím více se jí výsledek podobá. V praxi to znamená, že pokud chci aby se něco objevilo zde - v tomto rozměrově omezeném prostoru, musím do představy vložit nejen vlastnosti ale-i tvar objektu. (proto má hromadná představa tvaru ženy s kladnými vlastnostmi vyšší šanci na zviditelnění, než nesourodá představa o tvaru a vlastnostech UFO)
Toto výše zmíněné ovšem neznamená, že by se shluky představ nespojovaly. Avšak díky vzájemné nesourodosti se k nám tyto představy projektují ze světa příčin pouze ve formě zvýšených šancí na realizaci, ale nikoliv jako sourodý objekt. (toto je důvod, proč se cokoliv objevuje někde častěji než jinde - nejde jen o zvýšení výskytu pozorování UFO na některých místech, ale i o zvýšený počet násilností, hladomoru, vzdělanosti, porodnosti apod.)
Zbytek dopíšu zejtra, je už na mě pozdě...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: perfektní analýza

(wivo, 20. 10. 2010 8:55)

Pokud do takového prostoru přijde senzitivnější člověk, pocítí např. strach, tíseň, euforii apod.
přesně podle toho jaký typ představ je v příčinném světě připraven na realizaci do toho konkrétního časoprostoru.
Bohužel si lidi neuvědomujou jak silné takové představy mohou být ve spojení s představami jiných lidí a tím méně si uvědomují jak jsou do jejich tvorby zapojeni.
Nejjednodušší příklad je cesta po dálnici D1. Každého kdo po ní vyjede, napadne: hlavně ať neni po cestě bouračka. A zde je kámen úrazu - ačkoliv se jedná o přání, účinek bude opačný, protože se jedná o slovní spojení "ať neni" + nesourodá představa dopravní kolize. Jakmile dojde k rezonanci prostředí s dostatečně silnou představou, okamžitě dojde k následku. Co se realizuje je doufám jasný..

co se týká osudu, tak to je na samostatnou kapitolu. Zjednoduším to na tvrzení, že když vyfasujem knihu jak píšeš, je až na chudou osnovu prázdná.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: perfektní analýza

(jarini, 20. 10. 2010 9:38)

Tady si dovolím nesouhlasit zase já. Vycházím z toho, že čas, jak ho chápeme, neexistuje, tudíž všechny osudy vesmíru jsou teď,nyní, pořád hotové a my do nich pouze vstupujeme. Osud je daný poměrně detailně minulým vývojem bytosti a kolem osudové osy se pohybujeme jen v úzkém pásmu, který si pomocně označím v rovině - nahoru a dolu. Tedy nelze překročit toto pásmo, snad jen ve výjimečných případech - to nevím. Projevy naší svobodné vůle nás pak směřují nahoru(dobro) nebo dolů (zlo), takže jasnovidcem předpovězený úraz může být v rámci pásma podvrtnutí nohy(když pomocí využité svobodné vůle procházím nahoře) nebo otevřená fraktura (dolní část pásma. Tak si připravujeme i příští osudovou linku. myslím, že to snad potvrzují např. palmové listy. Sice jsem neměl tu možnost, ale co jsem se dozvěděl, pak údaje o osobách jsou poměrně přesné, žádné obecné nástiny.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: perfektní analýza

(wivo, 20. 10. 2010 10:53)

Nejde mi o to aby někdo se mnou souhlasil, jde mi jen o uvádění věcí na pravou míru.

Vycházíš ze správného předpokladu, že všechno je už hotové a my do daných realit pouze vstupujeme - jenže...(proto jsem minule napsal důležitý výraz - "přesně podle toho jaký typ představ je v příčinném světě připraven na realizaci do toho !konkrétního! časoprostoru"
tímto jsem pouze naznačil, že realizace probíhá jenom v tom podmínkami daném č.prostoru. Otázku pohledu a pojetí časové osy jsem v tomto nevyjádřil - čili nevím s čím si nesouhlasil :-)

Teď k tomu osudu:
Všichni se točíme kolem základní osy, jak si napsal, která je daná zjednodušeně řečeno minulostí. Naše pojetí času nám jenom "říká" jak jsme realitu dotvořili svobodným výběrem alternativní budoucnosti. (výběr předurčují i takové maličkosti jako je změna nálady)
Základní omyl v předpokladu osudu je ten, že si vybereme pokaždé jen tu jednu realitu ačkoliv stokrát jinak. Vzájemným prolínáním vybraných realit se teprve osud dotváří. Tedy předpověď osudu je kromě závazných bodů daných minulostí (např. narození,vzdělání,děti, smrt, charakter, intelekt) odvislá od toho, od jaké reality se ten dotyčný "odpíchne", které všechny během života protne, a ve které skončí. Proto knihovna palmových listů popisuje osud který bude tak jako tak souhlasit, ale není to dané dopředu daným detailním osudem, ale tím, v jaké realitě se bude dotyčný nacházet v okamžiku čtení z listů. Toto je mimo jiné také důvod, proč se hodně slavných jasnovidců může z našeho pohledu mýlit. Jasnovidec se nemýlil, to jenom my jsme se vzájemným působením činitelů ocitli v jiné realitě kde k realizaci předpovědi nedošlo - a kterou samozřejmě považujeme za jedinou a reálnou.


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: perfektní analýza

(jarin, 20. 10. 2010 12:48)

Tak když už jsme si to vlákno přivlastnili, ještě jedna reakce :)
nesouhlasil jsem s chudou osnovou, to se mi zdálo příliš úsporné. Jinak až s překvapením zjišťuji, jak blízké mohou být náhledy dvou lidí, kteří se "úplnou náhodou" sešli na netu. Naše pohledy se liší pouze v detailech a to ještě jak často zjistím ani to ne, protože některé věci nelze popsat dostupnými prostředky. My si pak pomůžeme různými výrazy, které tak nějak nestačí.
Pokud si rozšířím prostor kolem osudové osy do prostoru, je to právě to tebou popisované prolínání realit. Tedy je hotov osud ve všech jemných nuancích všemi směry a život je proplouvání mezi těmito souběžnými vesmíry. A ten argument s jasnovidci používám také často, tak já nevím v čem je vlastně mezi našimi názory tak odlišného :-))
Zcela jistě bude odlišný vývoj dvou entit v této realitě, tedy stupeň poznání a pochopení. Ale to že někdo právě skládá zkoušku z jednoho a druhý jiného předmětu není na závadu při vzájemné komunikaci a zároveń to není - alespoň jak to cítím já - překážkou ve vzájemném obohacení obou pohledů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: perfektní analýza

(wivo, 20. 10. 2010 13:25)

nenapsal bych to lépe.

...a tečka

Kdyby uz konecne prisli.

(Vaclav, 20. 10. 2010 12:44)

Kdyby uz UFONI konecne prisli a nakopali nam vsem doprdele.Nic jineho si totiz nezaslouzime.

Re: Kdyby uz konecne prisli.

(jarin, 20. 10. 2010 12:52)

co můžeš udělat sám sobě, nežádej po druhém :-)) Od sebe to člověk lépe snáší, takže do práce - každý na svém Augiášově chlévu.