Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oči nejen okno do duše

12. 6. 2010

Kdopak je to dnes doma a jaký nejspíše bude?

 

Lidé celého světa žijí velmi různě a v odlišných objektech, které jsou závislé na období a zvyklostech jednotlivých věků. Z počátku žil člověk pod širým nebem, poté v jeskyních, Obrazekpozději v chatrčích, slaměných a hliněných domcích, dřevěných srubech či kamenných domech.

Poslední období normalizace se na našem způsobu bydlení podepsalo výstavbou jednoduše a snadno konstrukčně řešených "králíkáren" se společnými stoupačkami a výtahem do každého patra a naopak dnešní trend je návratem zpět k originalitě a nejčastěji rodinným typům domů.

Kdyby se na tuto celou urbanizační strukturu našich měst podíval cizí návštěvník z kosmických výšin, řekl by, jak je vše dokonale v pořádku a logicky uspořádáno. Při mírně bližším zkoumání by zjistil, že se mezi jednotlivýmiObrazek statickými objekty (budovami), pohybují po předem upravených plochách, určených k provozu (silnice), rozličné menší mobilní objekty mající dvě, čtyři či více gumových kol, po nichž se za pomoci nejčastěji spalovacího či vznětového, méně elektro motoru pohybují samy.

Pokud by zkoumání návštěvníka z kosmu v této fázi přestalo, zpráva je uzavřena s tím, že na Zemi žijí rozdílná vozidla, která se mezi domy dost rychle pohybují po určených trasách - silnicích, a některé z nich zajíždějí do prostorách v domech, kde bydlí a žijí - garáže.

V případě, že by však náš milý návštěvník ve svých průzkumech pokračoval více do hloubky, všiml by si, že uvnitř pohyblivých objektů na kolech i mezi statickými budovami existuje čilý pohyb, který zajišťují jakési dvounohé bytosti složené ze 70% z vody, které se nejen sami a dobrovolně z pevných budov do pohyblivých objektů usazují, nastupují a vystupují, ale dokonce s velkou oblibou řídí jejich samotný pohyb.

Dá se tedy s jistotou určit, že pohyb těles umístěných na dvou, čtyřech a více kolech, slouží těmto dvounohým tvorům k přemísťování jich samotných i dalších objemných nákladů, pokud je to potřeba.

Zajímavé zjištění, úplně jiné než to předchozí, co říkáte?

Vozidla, autobusy či vlaky, nejsou samy o sobě konečné rozumné jednotky schopné sami sobě či jiným sloužit, ale musí tam být cosi jako lidský element, který je Obrazekřídí a kontroluje. Dopravní prostředky samy o sobě prozatím nemají vlastní inteligenci a nejsou proto schopny bez potíží realizovat to, co od nich člověk očekává, proto je musí sám řídit. Bez lidské kontroly by mohla hrozit daleko vyšší rizika katastrof, než která naopak v současnosti generuje svým zapojením a kontrolou lidský faktor.

 

Pojďme však ještě hlouběji.

Pokud se nespokojíme ani s tvrzením, že naše těla přepravujeme pomocí dopravních prostředků a půjdeme ještě o stupínek hlouběji, zjistíme, že i naše těla samotná, jsou nějakým způsobem řízena. Že je uvnitř našich těl cosi jako vědomý život, tedy inteligentní existence, která si je velmi dobře vědoma sebe sama a právě svého těla, které ovládá. Vidíte tu paralelu – nejsme to my, ale říkáme: NAŠE tělo. Pokud bychom to byli my, řekli bychom, že tělo jsem já sám a nikoliv, že je něco mého. Moje je například kalkulačka na stole, ale jsem to já? Nejspíše nikoliv.

Že to není pravda? Dobrá. Cožpak není pravda, že člověk má nejen tělo, ale rovněž duši (a ducha), který společně s rozumem ukotveným v našem mozku vyhodnocuje, co je a co již není adekvátní reakce na námi prožívanou realitu a má tím pádem možnost relativní svobody rozhodování? Cožpak není pravda to, že rozdíl mezi živým a mrtvým člověkem je v tom, že mu fungují jeho orgány a na hmotnosti je o pouhých 21 gramů těžší? Viz článek o Realitě života zde /clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/realita-naseho-zivota-a-propaganda

Ano, naše tělo je v podstatě jakýmsi dopravním prostředkem či doslova nástrojem a prostředníkem (interfacem) pro zažívání určitých situací, událostí a dějů našeho života, které Obrazekmůže naše duše během svého pozemského bytí zde na Zemi zažívat a tím se učit a růst. Některé zážitky mohou být úžasně krásné a povznášejí nás doslova až k nebeským výšinám, kde si připadáme téměř jako bozi, jiné jsou naopak velmi smutné, skličující, plné samoty, nepochopení, smutku a prázdnoty. Všechny však máme vědomě prožít, protože každý z nich nás svým obsahem hluboce zasáhne a velmi obohatí o neznámou zkušenost. Viz článek Jak přitáhnout pozitivní energie zde /clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/jak-pritahnout-pozitivni-energie        

Je VELMI SMUTNÉ, že nás nikdy nikdo v životě ještě veřejně neučil a dokonce ani učit nezkusil tajemství lidské psychohygieny, jinými slovy techniky, jak se ze stavů neúspěchu, smutku a depresí velmi rychle probojovat vzhůru, do vyšších stavů vědomí. Důležité info zde:  /clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/cenzura-informaci-a-vzdelavani-jako-forma-otroctvi 

Mě osobně skutečně bohužel nikdo - ve škole určitě ne, specializované kurzy dnes možná tuto oblast začínají registrovat jako tržně zajímavou, ovšem co nám skutečně za vynaloženou cenu dají za skutečné životní hodnoty? Nezbývá než hledat a ptát se každý sám za sebe nebo vyslechnout obsahy alternativních stránek, třeba zrovna těchto a jim podobných. Viz. o Způsobu našeho života zde /clanky/2012---rok-transformace/zpusob-a-smysl-naseho-zivota-na-zemi

 

Skutečně velmi zajímavé, je bedlivě sledovat naše niterné pocity v případech, kdy druhým koukáme zpříma a celkem neasertivně (bez uhnutí) do očí. Je Obrazekto totiž v našem příměru naprosto stejné, jako se dívat do oken domku či automobilu, dívat se do průzoru skafandru kosmonauta, nahlížet svým způsobem do soukromí a pozorovat, kdo to uvnitř hospodaří, bydlí či jaký vlastně je.  Vážně.

Zkuste si sami vzpomenout, že některým lidem si doslova přejete dívat do očí (oken do duše) třeba po celý život a jste schopni prožít velmi příjemné vnitřní pocity jejich energetickým propojením.

Na druhou stranu si asi sami dobře vzpomenete, jak je některým lidem velmi nelehké do očí pohledět, protože vnitřně cítíte, že vám to není ve skutečnosti vůbec příjemné. Podvědomě tak člověk reaguje tím způsobem, že pohledem prostě někam uhne a snaží se tomuto proudu energie vyhnout. Teď nemám na mysli přímo energetické upíry, ale prostě osoby, které je lepší raději vnímat, jako ostatní živé či neživé předměty kolem nás a tak trochu je ignorovat. (Opět nejde o nic jiného než o konkrétní formy energie, které však mají neskutečnou moc viz zde: www.jine.estranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/energie-slova-a-myslenky- )

 

 

Ovšem pozor!

Zejména lidé ve vrcholných funkcích, kteří jsou si vědomi své moci z pozice síly, která jim byla svěřena, jsou schopni vám ze života udělat peklo v případech, pokud Obrazekjejich dominanci neakceptujete tím, že pohled sami včas asertivně neuhnete (a na znamení toho se nejlépe podíváte jako poražený soupeř směrem k zemi), protože oni jsou přeci těmi, kteří o vás samotných rozhodují a ne že jim máte drze zírat do očí a ještě zkoušet, kdo to déle vydrží J.

Naprostým vrcholem ovšem je, když si toto vše uvědomujete a vědomě se ještě navíc zlehka soucitně pousmějete.

To v nich totiž vyvolává pocit vrcholného ohrožení jejich energetické dominance dané často pouze pozičním postavením v hierarchii firmy a sami proto pocítí velké ohrožení jejich respektu a majestátu - zejména ješitní muži. Opět téma na celou knihu, proto raději končím a brzdím sám sebe.

Na závěr ještě uvedu důležité zamyšlení, že ten, který je nám milý, příjemný, usmívá se na nás a zdá se, že je naším nejlepším přítelem, jim skutečně může na celý život být.   Stejně tak jsou však mezi námi lidé, kteří se chovají naprosto stejně, projevují nám až přehnanou péči a zájem a přitom by nám nejraději podrazili nohu při sestupu ze schodů – každý z nás asi zažil oba případy a proto ví, jak zrada a podraz od osob, kterým se začneme více srdcem přibližovat a city otvírat může bolet, o následcích nemluvě.

V těchto situacích nám může snad nejvíce pomoci náš šestý smysl, tichýObrazek společník, kterému se říká „první dojem“ či instinkt. Ten je přímou součástí nás samých a proto nám nikdy nebude lhát. Nebojte se jej trénovat, cvičit, ptát se jej a uvidíte, že se vyhnete mnoha potížím typu sdělování příliš důvěrných informací, strategických rozhodnutí, plánů do budoucna, které nemají být vyzrazeny, atd.

Platí zde jednoznčně pravidlo „Mlčeti zlato, mluviti riziko“. Více info zde www.jine.estranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/poslouchejte-svuj-vnitrni-hlas-transformace-a-ptejte-se_--     

Mnoho štěstí Aridan

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zajímavé

(David -, 6. 10. 2010 22:26)

Opravdu zajímavý článek, zase budu o něco chytřejší :)