Jdi na obsah Jdi na menu
 


Člověk jako nejdokonalejší tvor vůbec?

6. 12. 2010

Pokud je odpovědí ANO, jakou má roli? 

 

Příběhy, kde se vypráví o tom, jak člověk poroučí větru a dešti, o tom, jak je neskutečně dokonalý pán tvorstva a jak má úžasně vyvinutou logiku a myšlení human_body.jpgproti ostatním tvorům planety obecně, dnes nikoho určitě nepřekvapí, ale pojďme se zamyslet zda tomu tak vůbec je či není, proč tomu tak je a jaký závazek z toho plyne?

Začneme od toho nejdrobnějšího, kde se dá život vůbec z našeho biologického pohledu identifikovat a nalézt.

 

Mikro-světy

Mezi jedny z nejmenších a z našeho pohledu „žijících“ tvorů, patří beze sporu viry, následovány bakteriemi, které mají svou nezpochybnitelnou funkci likvidátora a „rozkladníka“ všeho, co by mohlo dlouhodobě činit pořádnou neplechu.

Zajišťují tlení a hnití – tedy nic pěkného, ale velmi důležitého pro náš život samotný. Pro zajímavost uvádím, že naprosto každý z nás máme několik miliard takovýchto kamarádů a představují zhruba 1,5 kg naší celkové hmotnosti.

Vývojově jsou mikroby následováni jednobuněčnými organismy či trepka-velka.jpgprokaryotickými, později eukaryotickými buňkami, které přijímají živiny z okolí a využívá je ke svému růstu.

Návazně spatříme vícebuněčné organismy, které již vytvářejí jakousi konkrétní malou strukturu, z nichž můžeme zmínit například prvoky (bičíkovci, kořenonožci) nebo nálevníky či výtrusovce - na obr. je trepka velká - možná vzpomínáte.

Dalším stupněm můžeme uvést například vícebuněčné žahavce, ploštěnce, hlísty, plže, mlže, hlavonožce, členovce, pavouky, korýše, hmyz, brouky…

…mohli bychom postupně pokračovat dále, ale to určitě není cílem.

 

Příliš mnoho náhod?

Zamyšlením tohoto článku, je klíčová úvaha o tom, že má v celém Stvoření vše svůj naprosto zřejmý smysl a nezastupitelný význam – žádná náhoda.

Že má vše svůj způsob, projev a délku života i zdroje pro jeho obživu a vše naprosto dokonale souvisí se vším. Viz motto stránek „nic není náhoda“.

 

Vezměme v úvahu jen ohromnou vodní říši mořskou. Zcela titěrný plankton uživí tak obrovského tvora, kterým je mořský býložravec – například plejtvák obrovský – jedna z největších konstrukcí těla na naší planetě vůbec.

Zahyne-li tak drobný druh, jakým beze sporu plankton je, vyhyne celý druh plejtváků obrovských.

Možná si řeknete – dobrá, jsou tu přeci ještě další podobní tvorové…

Máte pravdu, ale plejtvak.jpgobdobných druhů není na naší Zemi nekonečně mnoho a každý jeden obvykle hned není nahrazen jiným.

A skutečnost, že bychom dokázali sami o sobě bezchybně geneticky vytvořit na přání druh další, kterým bychom bez předchozího dlouhodobého testování nahradili druh původní, vypuštěním do přírody, není stoprocentní.

 

Potravní řetězce

Pojďme se tak trochu podívat na některé potravní řetězce samotné: Antilopa se živí v pastvinách, aby jí mohla pozřít hladovějící dravá šelma – kupříkladu tygr, leopard či lev a pomohl tak v jejich regulaci přemnožení.

Hraboš polní je schopen za rok zkonzumovat několik desítek kilogramů obilí a množit se několikráte do roka. Jím samotným se však živí draví ptáci a pomáhají témuž, jako v tropech dravé šelmy.

Pokud vidíme tuto paralelu z vyššího pohledu, potravní řetězec má jisté funkce dokonalého naplnění povinností přežití, výživy a zároveň regulace.

Jedno musí zemřít, aby druhé mohlo žít…

Žádné zvíře nikdy nezabíjí druhé zvíře ze sportu, pro potěšení, kvůli lovecké trofeji nebo z důvodu, že si něco ošklivého předtím řekli. Většinou zabíjí pouze z důvodů přežití, převážně z hladu. Jeden druh navazuje na druhý a plní svou nezastupitelnou roli.

Pokud to celé tak trochu zbagatelizujeme tak jeden druh pojídá v potravním řetězci druhý a vše na sebe dokonale navazuje do doby, než se dostaneme k jedinému tvorovi, který již není nikým dalším požírán, jehož počty jsou naopak velice pečlivě evidovány a jejichž množství není žádným jiným vyšším druhem planety Země napřímo regulováno.

Tušíte již nejspíše o kom mluvím?

 

Ano, je to samozřejmě člověk.

Můžete namítnout, že se lidé skutečně na naší planetě množí až příliš rychle (roku 1900 to bylo přes jednu miliardu, nyní 2010 je to necelých sedm miliard lidí - 6,8 mld), ale na druhou stranu Systémem nastavený styl života i životní prostředí obecně, které si sami vytváříme, zcela jasně nahrává úbytku našeho dalšího růstu (více o Systému v tomto článku a o plánu redukce počtu obyvatel planety zde).

Muži stále více pociťují dopad stresu a nezdravého životního stylu na hemživostisperm.jpg vlastních spermií, ženy souběžně na nemožnosti udržet či donosit zárodek během svého vývoje v lidského jedince nebo nárůstu složitosti otěhotnět obecně.

Evidováni jsme každý z nás velice pečlivě hned od narození pod unikátním rodným číslem – samozřejmě z důvodů zcela jasných a daných nastaveným Systémem moci – o tom není pochyb.

Každý člověk je nutným přínosem pro stát a po období rychlého růstu a programování v dospělého jedince je zapotřebí, aby se na chodu státu a případném mazání jeho dluhů náležitě podílel. Více v tomto článku.

 

Jediný stupeň

Co je však naprosto děsivé, že je to pouhá otázka jednoho jediného maličkého stupínku o krok výše, který by mohl znamenat obrovskou změnu pro nás všechny.

Pokud by byl na planetě Zemi nad námi jeden jediný vývojový druh, který by myslel a uvažoval stejně sobecky a bezohledně jako my, jenom měl o něco výše vyvinuté schopnosti a technologické možnosti než my, jak bychom dopadli? (teď určitě nemluvím o světových vládách)

Nejspíše podobně zoufale, jako se my chováme ke zbytku stvoření.

Stejným způsobem, jako se pěstuje drůbež pro vejce či maso v obrovských líhních a chovech, kde nebozí tvorové dostávají pravidelné hormonální dávky a přísun tepelné a světelné energie bez denního svitu v přesně stanoveném množství do doby jejich konzumace.

Stejným způsobem, jako se chová hovězí skot či provozují velkovýkrmny vepřů pro rychlý nárůst hmotnosti a urychlené transformace ve finanční hodnoty zpeněžením. velryby.jpg

Stejným způsobem, jako se v klecích chovají drobná zvířata pro srst, kde její barva, rozměr a kvalita, jsou jediným měřítkem pro rozhodování nad jejich délkou života.

Stejným způsobem, jako se některé přímořské státy chovají ke stále se ztenčujícímu počtu obrovských mořských tvorů, které surově a bezohledně vybíjejí – kvůli nesmyslné tradici…

 

K čemu jsme komu dobří?

Proč by si nás někdo měl vlastně "chovat" jako si my chováme jiné druhy? K čemu bychom mu byli dobří?

Pro maso, které tolik konzumuje člověk od jiných živočišných druhů, určitě dost těžko – energie a čas věnovaný našemu růstu je neskutečně dlouhý a proto velmi neefektivní.

Že by snad pro naši kreativitu či bioenergii lidstva jako celku?

Pro naše střídavě divergentní a vzhledem k plánům celku silně nelogické, zato zajímavé myšlení?

Pro množství energie, které kolem celé naší planety vytváří naše vlastní aktivita?

Pro naše energetická silová biopole?

Pro činnost našich na osm procent využívaných mozkových kapacit?

Pro naše těla, která někdo pro své účely používá, stejně jako my užíváme jakýkoliv jiný dopravní prostředek?

 

Těžko říci, myšlenek a nápadů by mohlo být jistě bezpočet, proto se vrátím trochu nazpět.

 

Správné rozhodnutí?

Pokud jsme totiž na této planetě skutečně v pozici, na jaké jsme – tedy na vrcholu nám známého vývojového řetězce (pomíjím jiné rozvinutější multidimenzionální či multigalaktické entity), máme skutečně nejen obrovský dar rozhodovat o všem živé a mrtvém, které nám bylo dáno do vínku, ale máme rovněž obrovskou odpovědnost, která na našich bedrech tím pádem leží.

environment-hands.jpgJe to obdobné, jako když máte překrásnou uklizenou zahrádku a na nějakou dobu se chystáte na delší dovolenou – řekněme na rok či na dva.

Máte své nejvěrnější blízké a ty požádáte o laskavost, že máte nějakou dobu cosi na zařízení kdesi jinde a poprosíte je, ať se vám o to tady chvilku postarají.

Jaké bude překvapení po návratu, když zjistíte, že to, co vám dělalo radost a mělo jakýsi tvar a formu je nyní vyčerpané, zpustošené a prázdné, nebo to vůbec již není a když například na místě, kde jste rádi sami v tichu a s obdivem sedávali, si vámi zvolení dočasní zahradníci svou vlastní činností vytvořili obrovské několikametrové smetiště plné odpadků. Jste sice tolerantní, ale radost určitě mít nebudete.

 

Dlouho nabízená pomoc

V minulých článcích této sekce UFO, se dozvídáme o mnoha případech, kdy se nám snažily více rozvinuté bytosti nabídnout otevřenou pomoc ve věci chápání Jednoty, využití alternativních zdrojů energií, splynutí s naší planetou, možnosti teleportace vědomí či celé osoby, ve věci demonstrace antigravitačních pohonů, ve věci vyčlenění se z chodu stávajícího Systému moci, ve věci našeho duchovního rozvoje. Zároveň vnímáme, jak se naše planeta Země probouzí (v tomto článku) a jak se základní objevy urychlují a proměny galaxie dějí doslova během posledních několika let (v tomto článku).

Často slýcháme, že se čas urychluje a většina z nás sama přiznává, že se s námi něco děje a i my sami se vnitřně poněkud měníme – viz to, že čteme tyto řádky, které bychom asi dříve ani neshlédli.

Někteří, méně, jiní více, ostatních se některé změny bohužel vůbec netýkají, ale to je naprosto v pořádku, každý je na rozdílném stupni svého vnitřního vývoje a nemůžeme nikomu nic vyčítat – to je pravá forma svobody a tolerance. (viz tento článek) 

 

Pochyby nad záměry UFO

Pokud by nad námi byly mimozemské bytosti na vyšší úrovni, než jsme my sami a měly s námi negativní úmysly, již bychom to na sobě dávno pocítili - resp. možná bychom o tom ani nevěděli a už bychom jim věrně sloužili.

Jenom jejich zařízení, která se pohybují zcela nehlučně rychlostí přes 15 tisíc  km/hod a konající zatáčky v pravém úhlu či okamžité zastavení v prostoru, jsou jasnou a zcela nenásilnou demonstrací technologické výhody.

Tyto bytosti o sobě dávají sice nepřímo, zato velice zřetelně a jasně vědět díky svým aktivitám, o kterých se začíná stále více veřejně hovořit.

O tom svědčí seriozní veřejné konference, které se konají za účasti mnoha novinářů a reportérů různých televizních stanic a během nichž mají osobní účastníci konkrétních událostí možnost hovořit o svém osobním svědectví.

Většina ze svědků (obvykle věrohodných vojenských veteránů) hovoří o jednom z jasných poselství, které bylo sděleno i předchozím astronautům letů na měsíc (například panu Edgaru Mitchelovi, který hovoří o těchto tématech sám velice odvážně a otevřeně), ať se vzdáme svého jaderného arzenálu a sjednáme světový mír.

O tomtéž hovoří i dávné poselství tajemného hlasu z kosmu (více v tomto odkazu)

 

 

Mnoho vojenských specialistů a svědků událostí ve videu výše hovoří před širokou veřejností o různých pozorováních nad konkrétními vojenskými základnami, o jakýchsi doslova paprscích světla (podobné našemu laseru), který jaderné zbraně bez potíží deaktivoval. (záznam ze září 2010)

Buďme si jisti, že pokud by chtěli, nepochybně by je oni inteligentní tvorové dokázali stejným způsobem rovněž odpálit, což se též konkrétně stalo přímo v kosmickém prostoru a jednalo se opět o sice poměrně neškodnou, zato naprosto jasnou demonstraci jejich úmyslů nepovolit nám umístění jaderných zbraní do kosmu i doložení existence jich samotných.

Z výše uvedených faktů a velmi opatrnému a nevměšujícímu se postoji našich mimozemských "ochránců či kultivátorů", jsem osobně přesvědčen o tom, že pokud by bytosti, které by se objevily technologicky nad námi a chtěly nás kolonizovat či vyhladit, by tak již dávno učinily.

 

Řízený odchov :-)

Opak je totiž pravdou – jejich oči nás bedlivě a vytrvale sledují již tisíce a milióny let a řízeně korigují činnosti kolem námi doposud nejsilnějšího zdroje energie, který jsme objevili – atomová energie – a hrozba jejího vojenského zneužití na naší planetě. (více se dozvíme v tomto odkazu)

O důsledku jaderného holocaustu a ovlivnění toku tachyonů, které definují to, čemu v našem prostoru říkáme čas, by bylo velice obtížné řešení další orientace a cestování v něm.

 

Planeta Země – území kosmické karantény

Ano, jsem o tomto faktu, že jsme v karanténě, hluboce přesvědčen a vnitřně cítím, že tato definice naprosto sedí.

Pokud nechceme nakazit skupinu osob konkrétní přenosnou či dokonce smrtelnou chorobou, samotného „pacienta“ nebo tvora „v teprve inkubačním vývinu“ umístíme do karantény – tedy oddělíme jej od většiny a zamezíme mu styk s další skupinou.

Naše myšlení není zdravé a není v souladu s tím, co je čistý plánprison-cage-hands.jpg Universa. Je příliš sebestředné a příliš zaměřené na prospěch sebe sama.

Náš vývin se teprve děje a o tom je i tato naše dimenze a její časové pojetí. Kdo pochopí podstatu vývoje, pokračuje dále jako embryo na kojence a dospělého člověka, kdo ne, vrací se na začátek – čas jinde nehraje žádnou roli a každý je důležitá část celku.

Totéž se samozřejmě děje i s naší rasou nedokonalých pozemšťanů jako celku - všem nám. 

Více o vývoji člověka a souvislostech s nejbližším obdobím změn v tomto článku  a více o jiných - vyšších dimenzích v tomto článku.

 

Cesta dovnitř našich Srdcí

Karanténa spočívá nejen ve fyzicky kontrolovaném fungování a nepřímém řízení našich kosmických aktivit, ale především směrem dovnitř – do vědomí našich myslí a napojení našich Srdcí.

Naše mysl není čistá a není ani původní - božská, protože padla do roviny osobního egoismu, do hrubé hmoty, do zcela zbytečného času naší dimenze, tím pádem do roviny odtržení se od Jednoty s Universem a Bohem samotným.

Karanténa na nás – pozemské lidstvo – uvalená, je dle mého osobního přesvědčení pouze dočasná a čeká se pouze na to, až prokážeme, že člověk v této formě jak je, stojí za to, aby byl i nadále.

Až se stane skutečností to, že bude dostatečný počet lidských bytostíhujer-uz-je-cas.jpg vědomě probuzených a bude myslet a vnímat svou roli ve prospěch celku, nikoliv sebe sama, dojde ke konečnému posunu vědomí.

Čím více lidí se probudí a začne tato symbióza fungovat napříč celým spektrem lidského dění vůči Matce Zemi, čas karantény se bude krátit.

Tato naše dimenze není o ničem jiném než o rozhodnutí na čí straně budeme stát – dobro a zlo – láska a sobectví…

 

U nás doma

V naší malebné české zemi za sebou máme nějaký čas volby a postupně se ukazuje, kdo měl v minulosti jaký důvod do politiky vkročit.

Většina důvodů jsou bohužel opět nikoliv pomoci celku v našem omezeném a postupném vývoji, ale důvody obvykle osobní či dokonce jakási forma zúčtování vůči jiným křivdám minulosti.

Nemělo by smysl vyjmenovávat jednotlivé ostudné a trapné kauzy, ale namátkou připomínám neskutečnou dohodu vládnoucích skupin našeho hlavního města, kterou jasně  demonstrovaly monopolizaci politiky a ubíjení toho, čemu se dá říkat skomírající plamínek demokracie.

Je to pro nás všechny jasně mířený signál: "Budeme si dělat co chceme a ostatní budou tiše mlčet a sloužit..."

Dále vzpomínám na starší a proto pod koberec zametené machinace s prodejem pozemků osob na odpovědných pozicích magistrátu významného lázeňského města, diskutovaná obvinění z požadavku na úplatek bývalého ministra obrany Bartáka i nekončící veselé aférky mezi exotickou tiskovou mluvčí a neodvolatelnou osobou samotného pana Kocába.

 

Chameleon jako vzor

Červení se mění na modré, žlutí se převtělují na zelené a ti, kteří nechtějí dělat nic jiného, než problémy a rozbroje bez konstruktivního základu, byli státem úředně rozpuštěni, aby se mohli ihned iniciovat ve stejném složení, ovšem pod jiným názvem, který má místo dvou písmen ve znaku o další dvě písmena více. chameleon1.jpg

Všichni jsou velice přizpůsobiví a kreativní – ovšem bohužel jen ve svůj vlastní prospěch – celek nevnímají vůbec a možná o něm ani neví, což považuji za nejhorší možné riziko.

Co pozitivního pro ostatní vytvářejí ti, kteří mají takto postavené žebříčky hodnot?

Opět se zde potvrzuje již dříve definované pravidlo, že změna nemůže nikdy přijít zvenčí, aniž by byla uskutečněna zevnitř – v našich myslích a v srdcích nás samých – jiným vědomím, které zohledňuje celek, nikoliv jednotlivce u moci a osobní prospěch.

Teprve tam je naše největší síla a spojenectví – sjednotit se zevnitř – sjednotit se Srdcem a zcela tichým, zato nezlomným spojením, které nemusí být vůbec vyřčeno ani nahlas.

Nemusí být ani naznačeno, stačí jediná myšlenka, kam se sami chceme přiklonit. Ke straně stejné demagogie, lží a podrazů nebo k čistému proudu skrze naše ryzí vědomí a bohatosti konání Srdcem.

Temnota a chlad nebo světlo a jeho jasný svit.

 

Nad dopisy čtenářů

Poměrně dost čtenářů psalo do komentářů i na mail Jiných Stránek sdělení, že je skoro neuvěřitelné, že nejsou tyto stránky jakkoliv zpoplatněné. Možná proto jsou také Jiné, než ostatní. 

Proč myslíte, že tomu tak je? 

Nepíše je totiž nikdo s jakýmikoliv osobními zájmy, nikdo, kdo by něco envelope-blue.jpgočekával či dokonce vyžadoval, nikdo, kdo by něco vůči někomu jakkoliv násilně a pro svůj účel prosazoval.

Jaký by to vlastně byl účel, proč by to někdo dělal a co by z toho měl asi tak kdo mít? Vše je stejně nakonec zcela k ničemu, když se změní žebříček hodnot hlavou dolů.

Jiné Stránky nejsou dokonce ani dalším z programů naší manipulace, je to pouze jakási dobrovolná a nenásilná „možnost“, podaná ruka, nabídka a ukázka mnoha jiných a dalších cest k volnosti a svobodě, kterou si volíme stejně každý sám. Přijmi nebo nech být. Nic víc.

Tyto stránky jsou jen jakýsi symbolický semafor na přechodu pro chodce – věříme tomu, že pokud svítí zelená, můžeme bez ohrožení života přejít na druhou stranu a pokud cítíme, že je to bezpečné, vydáme se bez váhání prvním krokem vpřed.

Přeji všem milým čtenářům stále svítící jasně zelenou barvu blízko svých Srdcí, bude to totiž velice potřeba… Změny již začaly a budeme je cítit stále jasněji a stále více...

 

Mnoho štěstí Aridan

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

člověk jako nejdokonalejší tvor a jakou má roli

(josbil, 10. 5. 2011 20:42)

To jsou úvahy o člověku člověkem.Pravda je ale trochu jiná.Tělo jako schránka je dokonale sestavené vyspělíma entitama to přesahuje naše chápání tak jako mravenec nepochopí internet globální síť.Na těle schánce dá se říct vozidle vozí přece duši myšlení a na myšlení záleží činy ne na vozidle to jen slouží tomu kdo ho myšlením a duchem ovládá.Maše myšlení a vyspělost našich duší je bohužel z tvůrci těl zatím tak jako kráva a nejmoudřejší člověk.Protože se naše duše a myšlení nechalo svést vlastní velikostí ,leností,zloby,chmtivostí,hraní si na obrazně řečeno boha a hlavně neůctu k nižším formám stvoření bylo tělu jako dokonalému vozidlu odepřeno toto.Využívat z dokonalého těla mozek na pět procent,odepření jako komunikace ze zemřelími kteří nejsou v tělech,kineze,předtucha,třetí oko a podobné věci které občes neřízeně u jedinců prosvitnou,ti se z toho většinou zblázní.Těch pět procent mozku jim to nevezme.Všechny špatné vlastnosti které máme jsou tedy jen v našem myšlení a porušeném duchu.Na co si pořád stěžujem náš duch myšlení je tak zaneřáděn chaosem že je jen obava vyspělích entit aby jsme neudělali chaos ve vesmíru a omezení využívání těla jsou pevně daná např.pětiprocentní mozek a jiné.Tím že měl duch myšlení už na začátku lidské populace touhu vraždit a zabíjet pro maso vypěstovalo si systém vlastní iluzorní představy že z tělem dokázat vše.Dnes se mluví o konci světa jakého světa iluze?Když tělo umře je to vždy pro myšlení duši konec světa ta pokračuje ke svému úlu , ale už nemá tělo už nemůže vykonávat všechno to svinstvo zde na zemi.Duše prozří a hned chce obsadit nové tělo což je jí umožněno a má velké plány a přinese si sebou emoce chtění.Ale systém na zemi je tak zasažen chosem že jen pár jedinců dokáže odolat systému.

Soukromá vzpoura

(fohat, 5. 12. 2010 16:57)

tady Pavel Landovský vzpomíná na člověka,který za války pěstoval kachny vr sklepě.Byly světovým unikátem,nebot,jak rostly v bedničkách,tak byla HRANATÉ.Absudní válečná doba vyžadovala kafkovské závěry,třeba tam kviklo prase,majitel šel do koncentráku,pozustalí po oběti nacistu vzali odškodné za obboj a koupili si konečně nové auto.Dnes,po 65letech míru lze usoudit,že Česko je vyvolená země,nikoliv Izrael.Nefungující vymahatelnost práva vytváří karmický scénář,kdy se nevměšujeme ani do svých vnitřních záležitostí a osudy jedincu se plynule naplnuji,bez zasahování takzvané světské spravedlnosti.Dnes,kdy Izrael vážně uvažuje o utoku na Irán,začne mu hořet koudel u zadku v podob nezvladatelného požáru.Holt nic není náhoda a kdo si hýčká Přítomnost v harmonii,je jako voda z kytek

Re: Soukromá vzpoura

(sp, 5. 12. 2010 17:59)

Domnívám se, že to pozvolné napňování karmy nebude.
Protože ta absolutní neomalenost mocipánů brzy skončí tím, že z většiny Čechů budou jen obyčejní žebráci.

Re: Re: Soukromá vzpoura

(fohat, 5. 12. 2010 19:33)

jsme tvurci,všehoschopní,leccos se dá zmněnithttp://www.overstream.net/view.php?oid=r1rtlla7eyi2

Re: Re: Re: Soukromá vzpoura

(sp, 5. 12. 2010 19:53)

Tvořit realitu svými myšlenkami možná dokáží nějací špičkoví jogíni, ale takové v ČR nenajdete.

Re: Re: Re: Re: Soukromá vzpoura

(Anion, 5. 12. 2010 20:22)

Temná stránka v našich nitrech a ve světě čerpá sílu pouze z toho,když věnujeme vědomou pozornost její existenci tím,že ji hodnotíme a zavrhujeme.Transformace se může tudíž uskutečnit pouze v nitru člověka a nikdy ve vnějším světě.Ten se změní jen tehdy,změní-li se zároveň vnitřní svět každého z nás......

Re: Re: Re: Re: Soukromá vzpoura

(fohat, 5. 12. 2010 21:53)

samože jsou,ale nemají placené,ani jiné webové stránky

Re: Re: Re: Re: Soukromá vzpoura

(Janzik, 6. 12. 2010 17:23)

tvořit realitu umí každý a nemušíš být jogín: podložím to pozorováním minulosti i dnešní doby. Dle mého názoru dříve, tedy v dobách např před 3000 lety trval proces převedení myšlenky do fyzického světa daleko déle, dejme tomu 80 let (to neví zatím asi nikdo), ale s tím jak se čas zrychluje, což snad vnímají už úplně všichni,to mohlo být v roce 1800 jen např. 40 let, atd ...atd až narážím na dněšní dobu, kdy před rokem začaly určité věci fungovat u mě po cca. 3 měsících, nyní jsou to dle mých pocitů cca. 2, očekávám tedy jednoznačně další zkracování "časového okna" mezi vysláním myšlenky a její manifestaci v realitě. Ťěším se na "okno" v řádu minut :)

Re: Re: Re: Re: Re: Soukromá vzpoura

(Jarin, 6. 12. 2010 22:15)

Možná bych byl s tou rychlostí tvoření reality opatrnější. Opravdu si lze o člověku současné úrovně myslet, že mu to může být umožněno? Člověku, který si dokázal vytvořit úžasnou techniku jako superdokonalý nástroj ke svému sebezničení? Toto si myslím, že bude tzv. "na pořadu dne" až mnohem později. V době, kdy nebude jásat nad každým novým objevem jako dokonalejším nástrojem ke zničení či podrobení si domnělého nepřítele na druhém břehu oceánu/moře. Ve své drtivé většině je podle mého člověk zatím na tak nízké úrovni vyspělosti, že by toto krátké okno naprosto nezvládl tak, jak by mělo být případně použito.
To, co podle mého přesvědčení dnes stojí jako prvořadý úkol před člověkem je zachránit si ještě na poslední chvíli holou existenci, odklonit se od materialistického způsobu myšlení a využít "příznivé konstelace hvězd" k vyrovnání jednostranně zaměřené orientace na hmotu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Soukromá vzpoura

(fohat, 6. 12. 2010 22:26)

TOLLE to servíruje POLOPATĚ...rozpoznat v sobě tísiciletou zažranou disfunkci.Který pašák se k tomu prokouše,rozlišuje jasně myšlenkové haraburdí a má naději na vlastní realizaci čehokoliv pozitivního.Buh posílá zloděje a varuje hospodáře.Dá se vyklouznost z karmických zádrhelu...http://www.youtube.com/watch?v=0DUenU2Yf9I

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Soukromá vzpoura

(Jarin, 6. 12. 2010 22:40)

nevím sice, jestli jsem přesně pochopil tvoji poznámku, ale takoví pašáci se nejspíš v současnosti na planetě nevyskytují, protože jejich doba ještě nenastala. Pokud by se náhodou do tohoto těla v tomto věku nasoukali, určitě to nebudou předvádět před televizními kamerami nebo nás o tom infomovat na netu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Soukromá vzpoura

(fohat, 7. 12. 2010 18:51)

a pročpak se matka Země tak rozšafně a pomalu překuluje s mnohem menšími následky,než se předpovídalo? Holt nějací pašácí dělají meditace,které pusobí,jak pusobí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Soukromá vzpoura

(fohat, 7. 12. 2010 18:55)

tady je persona s darem slova a má moje symfonie http://www.reiki-centrumpraha.cz/duchtrans-novinky.html

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Soukromá vzpoura

(sp, 7. 12. 2010 21:30)

Podle čeho soudíte, že se Země překuluje?

překuluje a předpovídalo

(Jarin, 7. 12. 2010 21:45)

záleží kdo předpovídal jaké překulování; problém je v tom, že pořád chceme, tlačíme na změnu už aby to bylo. Vzestup, transformace chceme hned teď, až už jsme mimo tento svět, který se nám nelíbí.Jenže ono všechno má svůj čas, nic se nezpomaluje ani nezrychluje, je to tak, jak má být. Naše netrpělivost s tím nic nenadělá, vesmírné zákony působí stále tak, jak působily dříve. Nastupující věk Vodnáře nám pouze svým vlivem zvyšuje citlivost na to vše a v kontrastu s dostředivým vlivem ryb je to jenom více výrazné. Jenom se z toho nezblázněme všechno se dá přehnat do extrému, všeho se dá zneužít a pokud není v rovnováze je to zase promarněná příležitost

vzpoura

(Jarwk, 7. 12. 2010 3:23)

Nedopusťme,aby umřela i naděje.

A za to všechno...

(Miroslav, 6. 12. 2010 15:16)

... Ti patří velký DÍK, Aridane.

Názor

(David -, 5. 12. 2010 17:22)

Opravdu pěkný, zajímavý a samozřejmě poučný článek Aridane :)