Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tajemství pyramid a Sfingy

16. 5. 2010

Jaké tajemství ukrývají pyramidy a kdo je vlastně postavil? 

ObrazekKolik myslíte, že má taková Cheopsova pyramida či egyptská Sfinga let? Shodneme se na tom, že určitě vznikla před Kristem (tedy před naším letopočtem 0), ale kolik let před ním? V historických knihách se nejčastěji dozvíme, že přibližně kolem 3.000 let př.n.l. a že ji stavěli staří Egypťané.  

Je to však pravda?

 

Několik základních faktů:

Začněme třeba Sfingou – dáma má přednost. Byla moderním světem znovu objevena hluboce pohřbena v písku někdy závěrem 18. století, ObrazekObrazektělo lva, ovšem s hlavou člověka. Už na první pohled je divné, že poměr malé lidské hlavy vůči dokonalým proporcím Obrazekmasivního těla lva vůbec nesedí, ale proč ne. Podívejme se pozorně na okolí později odkryté Sfingy - viz obrázek. Už na první pohled vidíme na přilehlých skalních masivech, stejně tak jako na ní samotné, zřetelné známky rozpadání spodní části – vodní erozí – způsobené dlouhodobým působením protékající vody a tím vyplavováním. To se však stalo přibližně kolem roku 10.000 př.n.l., takže musela být již v té době postavená a tím pádem i teorie 3.000 let př.n.l. nutně padá.  

Pro srovnání uvádím erozivní působení na skaliska na území Kréty, a Obrazekabychom Obrazeknemuseli chodit příliš daleko, připojuji i naše skalní města - Pravčickou bránu. Jak vidíme, zde všude musela být dříve „voda“ neboť pískovce vznkly sedimentací jemných částic na mořské dno a potvrzuje nám to tím pádem záměrně utajovanou Einsteinovu teorii cyklicky se opakujících posunů zemských pólů (více zde /clanky/2012---proroctvi )

  

Ale zpět do Egypta. Zde vidíme, kolik úsilí se vynaložilo na to, abychom Obrazektuto pravdu nevnímali a věřili oné pohádce o pracovitých a usilovně budujících Egypťanech. Sfinga je před našimi zraky mnohokráte opravovaná a restaurovaná, aby nebyly známky vodní eroze vidět a nedej Bože začal někdo přemýšlet - jak se tam vlastně vzaly? 

Zajímavé na tom všem navíc je, že lev je známý jako slunečné znamení a v této době i konstelace lva vzestupovala přímo ve směru za pohybem Slunce – kolem roku 10.500 př.n.l.  Nezapomeňme navíc, že poloha velké pyramidy v Gize, směřuje přesně v ose Sever – Jih a navíc je v dokonalé proporci se souhvězdím Orionu – jeho pásu – a to co do pozice seřazení tak i velikostí jednotlivých hvězd, resp. pyramid. V tom případě máme okamžitě další indicii, neboť konstelace Orionova Obrazekpásu je dnes umístěna pod jiným úhlem díky precipitaci naší zemské osy (360 stupňů za 25.920 let neboli 1 stupeň za 72 let), zato přesná poloha souhvězdí se naprosto shoduje právě s pozicí odpovídající roku 10.500 př.n.l..  Hmmm, začíná to být zajímavé, co říkáte?

Můžeme tedy tuto otázku uzavřít s tím, že pyramidy i Sfinga, s nejspíše původní, lví hlavou (symbol Slunce), byla postavena nejdříve kolem roku 10.500 př.n.l., kdy je historicky evidováno silné rozvodnění (nejen) Nilu, svým měřítkem srovnatelné s biblickou potopou.

Samotná vnější struktura pyramid má mnoho zajímavých vlastností: Obrazeknejmodernější stavební vybavení v podobě GPS a laserových zaměřovačů dokáže dle konstrukčních odborníků čtvercovou stavbu velikosti pyramidy (cca 228 x 228 m) sestrojit s přesností přibližně plus minus 8-10 cm, přičemž odchylka je na pyramidě ve skutečnosti necelé 1,5 cm a všechny úhly základny jsou dokonale pravé – 90 stupňů. Další věcí je „sedání“ novostaveb do podloží. Normy povolují a počítají se sednutím staveb v průměru o 14 cm za prvních 100 let jejich provozu. Velká pyramida i při své váze a historické době vytvoření nesedla o více než 2 cm. Jedná se stále o evidentně nejrozlehlejší stavbu lidské historie a to vše před téměř 12.500 lety a primitivními prostředky ?

Další zakódované poselství v pyramidách je návod jak nalézt i ve čtverci kruh: pokud totiž změříme obvod velké pyramidy a podělíme jej dvojnásobkem její výšky, dostaneme p (pí) tedy Ludolfovo číslo 3,1415926536… a to dokonce s takovou přesností, že odpovídá na celých 17 číslic za desetinnou čárkou. Že by další takhle přesná a neuvěřitelná shoda náhod? Těžko.

Velká pyramida se skládá z 2,5 milionu různých kvádrů a podle historiků byla Obrazekbudována tehdejšími primitivními prostředky (jako šikmá plocha, válení po kládách, tažení na sáních) za pouhých 20 let. Pokud si trochu pohrajeme s čísly, zjistíme, že pokud by stavitelé měli stihnout předpokládaných 20 let, museli by pokládat do své naprosto dokonalé polohy jeden kvádr každých 3,5 minuty a to po celých 24 hodin denně, což je samozřejmě nesmysl a nejsme toho schopni ani dnes s naší technologií. Pomíjím fakt, že by musely být všechny již předem vyrobeny a logisticky přesně distribuovány dle probíhající stavby. Některé bloky mají přitom takovou hmotnost, že je nejsme schopni ani dnes přepravit za pomoci nejsilnějších jeřábů. (Na snímku restaurace hlavy z roku 1925)

Pokud stavitelé dle teorií historiků používali šikmou rovinu, musela se spotřeba materiálu ještě znásobit, a kam se po ukončení prací poděly zbylé části, kterých muselo být strašlivé množství? Další nejasný bod, že? No a na závěr už jen myšlenka, že na použití klád pro válení, je materiál z palmových stromů, které jsou v oblasti Egypta obvyklé, zcela nevhodný a ani jich tolik v celém Egyptě není k dispozici.

ObrazekStaří Egypťané po sobě zanechali obrovské množství zdokumentovaných událostí. Dovídáme se, který král kdy vládl, jak pěstovali úrodu, obětovali bohům, chovali dobytek, vykonávali různá řemesla, dovídáme se o tom, že nejspíše znali elektrickou energii - byly nalezeny alkalické články, které dokázaly vytvořit napětí kolem 5 Voltů, ovšem NIKDE se nenašlo, jak byly pyramidy budovány.

NIKDE !  Proč asi?

Protože je nestavěli. Kdo a jak je ale postavil?

Pro ty, kteří již mají méně předsudků než ostatní a mají též nastudováno ledacos z oblasti UFO, asi nepřekvapí tvrzení, že jsme při stavbě Obrazekpyramid, stejně tak jako od začátku věků, nebyli tak úplně sami. Měli jsme zdatné pomocníky resp. tvůrce a ochránce, ať již z jiného prostoru, dimenze nebo času. Ti uměli dokonale pracovat s principy antigravitace a ovládání rozmanitých forem energií, tedy i hrubé hmoty. Viz. článek zde /clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace/ufo---nebo-clovekem-vyrobene-zarizeni_---videa

a dva úžasné případy pojednávajících o užití životních energiích zde: /clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/energie-nad-hmotou---dva-uzasne-pripady 

Současná věda učinila též částečný pokrok a jako příklad uvádím Korálový hrad na Floridě – Coral Castle, jehož tvůrce (litevský vědec Edvard Lídskalnin 1897-1951) přemísťoval za pomoci jednoduché trojnožky vybudované z telegrafních sloupů a s využitím elektromagnetických principů, obrovské korálové kvádry o hmotnostech několika desítek tun. Pozn.: Každé těleso má v poli Země svou hmotnost a tím frekvenci stejně jako znějící tón na určité délce struny. Rezonancí jedné struny se rozechvějí i okolní stejně laděné struny, ale to už příliš napovídám…  Více informací například ve videu zde: http://www.youtube.com/watch?v=HrljSjQqArU&feature=related

 

Pyramidy však nalezneme nejen v Egyptě, nýbrž napříč celou naší planetou. Namátkou uvádím Mayské stavby, Aztécké stavby, Čínské, Japonské i Indické monumenty a dokonce byly objeveny i podmořské pyramidy (které byly dle všeho původně vystavěny na suché zemi).

Proč?

Jak je možné nejlépe zajistit, aby se naše živá planeta, tedy v podstatě téměř přesná koule, otáčela pod stejným úhlem, konstantní rychlostí, s minimální Obrazekvýchylkou a byla dokonale „ovladatelná“? Jak navíc zajistíte, aby se magnetické vlivy a kolísání Sluneční aktivity minimálně projevilo na změnách Sluneční aktivity, která je proměnlivá dle Slunečních cyklů a pohybem naší soustavy napříč galaktickým pásem. Stejně jako moderní počítačová animace - potřebujete k tomu určité ochranné energetické – referenční – body, které budou jasně a kontrolovatelně definovány. Navíc musí být dostatečně energeticky silné, aby jejich účinek měl patřičný efekt – zejména pokud na planetě evidentně existuje křehká forma života na bázi vodíku, uhlíku, dusíku a kyslíku, která si sama poradí dost těžko. (viz. NASA – neví proč se některé změny jako oteplování dějí napříč celou galaxií zde: /clanky/2012---rok-transformace)

Nepůjdu příliš do hloubky, pouze se spokojíme s konstatováním, že pyramida je prokazatelně silný akumulátor a směrovač energie a jejich společné Obrazekpůsobení je schopno naší planetu (díky vhodnému propojení energetických center) ochránit před devastujícími účinky kosmických změn vyvolaných silnými pulsy zejména Sluneční energie a udržet její magnetické pole co nejvíce v poloze, která je stabilní (aztécké symboly hada z nebes, řecký hněv bohů z nebes i křesťanský oheň zkázy a boží hněv z oblak). O tom jak podstatnou roli hraje Slunce v naší soustavě pojednává tento článek: /clanky/puvod-a-historie-cloveka/strucna-historie-kosmu)

 

Závěr a shrnutí:

Pod samotnou velkou pyramidou a nejen pod ní, je poměrně hustá síť chodeb a místností, včetně dobře ukrývané proslulé síně záznamů (hall of records). Pročpak?  Člověk pro svůj život sice potřebuje sluneční světlo, Obrazekale nesmí ho být příliš. Proto byla alespoň část lidského pokolení předurčena a zachráněna uchýlením se na kritické období maximálních slunečních bouří pod zem (viz. nyní budované podzemní základny a tunely plnící se rozličnými semeny rostlin, stejně tak i všemožnými informacemi z různých vědních oborů lidské činnosti – Norsko, USA). Pro zajištění maximální ochrany Obrazekpod pyramidami byly po dokončení staveb pokryty do hladka vyleštěným granitem, který dokonale sluneční světlo i teplo odrážel (později poničen a z pyramid rozebrán při stavbách jiných budov v okolí). Slunce mělo extrémní sílu svých erupcí a hrozilo magnetické přepólování naší planety, proto se bylo naprosto nutné pro zachování života schovat co nejhlouběji pod zem – tedy alespoň části obyvatel země (jinak byly objeveny tunely budované napříč celými zemskými deskami vybudované ještě dávno před Egyptem).

Poselství budoucím generacím.

Proto znamení původního lva - Slunce, proto tak masivní obrana před slunečními paprsky, proto tak obrovské bariéry proti jejich pronikání (pomíjím pohřební a pamětní účely pozdějších obyvatelů - Egypťanů).

Prozatím upouštím od psaní velmi důležitého tématu týkajícího se časových Obrazeka jiných hvězdných portálů – bran, společně s transformační funkcí merkaby Země a člověka i jednotlivých menších pyramid - umožňujících přesun do jiné dimenze, stejně tak jako souvislost s Marsem a nalezenou tváří na povrchu velmi podobnou tváři naší pozemské Sfingy. Pouze doplním, že slovo Kahira - tedy Cairo znamená - Mars a že bylo v minulých dnech v pralesích Mexické oblasti nalezeno za pomoci laserových scanů tisíce malých pyramid zarostlých tropickým porostem. Viz článek týkající se záhadného přesunu zmizelé Mayské civilizace touto technologií do jiné dimenze zde /clanky/2012---proroctvi - originál článku týkajících se scanování pralesů v angl. jazyce naleznete zde: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100511111935.htm

 

 

Podle mnoha badatelů a průzkumníků zabývajících se viděním na dálku – remote viewing (uvedu např. Edgar Cayce či Paul Brunton) se pod prackami Sfingy skrývá utajované a doposud záměrně zadržované tajemství našeho stvoření a původu člověka – více info zde: /clanky/puvod-a-historie-cloveka/puvod-cloveka-a-souvislost-s-nibiru---sokujici-odhaleni

Jedna zajímavá informace - Egyptská vláda vydala počátkem tohoto tisíciletí zákaz dalšího bádání, hledání, vykopávání a odhalování památek - hádejte do kdy?

Ano, do konce roku 2012, můžete si sami ověřit. Na druhou stranu jsem i Obrazekpřes tento zákaz narazil na ověřenou informaci z několika zdrojů o aktuálním, právě  probíhajícím tajném průzkumu poblíž diskutované Sfingy, který se děje za nocí od počátku měsíce května 2010. Odstraňování písku i bloků kamene probíhá za použití těžké techniky a za minimálního osvětlení. Vše je mimo oči běžné veřejnosti. Copak tam asi naši Egyptští soudruzi tak usilovně během nocí hledají a proč vše neprobíhá přes den a za běžného zájmu tisku a s velikou grácií objevovatelů jako obvykle?

Kéž by nám zjištění a odhalení historických informací a dat pomohlo překonat nástrahy příchozího období zkoušek lidstva a maximální Sluneční aktivity očekávané v letech 2012 a 2013. Již dnešní příznaky jeho rostoucí aktivity vidíme velice jasně. Více info zde:  /clanky/2012---rok-transformace  

 

Mnoho štěstí Aridan

 

Komentáře

Přehled komentářů

j

(jakub, 30. 1. 2012 17:38)

jestlipak někdo z vás ví, že zde nejsme sami, jsou tu i zvířata. o nich se nikdo nikde nezminuje.

Re: j

(fffffff, 30. 1. 2012 18:17)

Co si tímto komentářem dokazuješ ?

Dokonce ani nejsme jediná rasa na planetě, pokud it ot nedošlo.. Jsou tu i černoči a asiati..
Nechceš nám tu rovnou napsat příbě ho krtčích lidech ?..
A teĎ tu o Pepíčkovi..

Re: Re: j

(Aridan, 30. 1. 2012 20:15)

Myslím, že vím , kam tento dotaz směřuje...
Článek o tomto tematu je v přípravě.
Aridan

Re: Re: Re: j

(fffffff, 30. 1. 2012 22:44)

Zdravím, Aridane..

O jakém tématu konrétně ?

Rád bych, kdyby se napsalo i o Atlantidě, bozích a modrou kůží a jisté souvislosti s hvězdnými branami, pyramidami, ZERO-POINT energii, příletu kosmických lodí v prosinci a celkově o souvislosti mezi tím..

Informace mohu podat na mailu glaudit.han@seznam.cz ..
Myslím mimo jiné že jsem nalezl další součadnice lodí směřujícíc hna Zemi.. někde jsou i menší lodě.. Celkem je jich osm..

No zkrátka si myslím, že má vše souvislost..

http://www.Upload.Jabko.net/soubory/Xxxx.jpg
http://www.Upload.Jabko.net/soubory/saqqaraet.jpg
http://www.Upload.Jabko.net/soubory/saqqaraet2.jpg

A pokud bude třeba a ozvete se mi, mohu s vámi doladit i to, aby kobka pod prackami sfingy dávala souvislost s Atlantidou..
Myslím, že si ostatní nedávají téměř vše do souvislosti..
Je potřeba vše před dokončením článku podrobně probrat..

Není třeba zmiňovat lidi jako byl Cayce, který bohužel musím říct viděl vše špatně..
Atlantida byla nalezena.. Byl nalezen i modul ZP.. Ten putoval z AUTEKu přes Peterson Air Force Base..
Šlo jak jsem psal již dávno v jiném článku o krystal dlouhý 6 metrů a široký 2 metry. Že by putoval na Antarktidu ?

Jak jsem napsal.. Poskytnu informace a hodím vše do souvislosti.. Jen mě stačí kontaktovat nebo případně napsat část článku nebo jen témata do něj.. Pokud se tedy jedná o něco takového jako je Atlantida..

- překlad slova "pyramida" je "ohnisko".. Pokud nechápete, vysvětlím podrobněji na mailu..
Je to v podstatě něco jako zdroj Z-P energie.. Daná anergie proudí 27x rychleji, než rychlost světla..
- dokáži vysvětlit, proč datování pyramid končí na cca 3500 letech př.n.l. i když jsou daleko starší..
- funkce pyramid a poškození pyramid.. vše tu hraje určitou roli..
- hvězdné brány a jejic henergie, která by mohla napájet celou planetu miliony let..

Re: Re: Re: Re: j

(SSSSSSS, 20. 3. 2012 21:43)

Prosím posly mi veskere informace a teorije co o zahadach vis na skubicek.14@seznam.cz

Re: Re: j

(Dáša, 22. 3. 2012 13:14)

Ahojky, dle mých informací je dvanáct původních "rodů" člověka....

Any ..

(fffffff, 28. 1. 2012 16:15)

Any.. Pokud mi zde na sebe necháte kontakt, napíši vám o Atlantidě více..

Vše mám podložené důkazy..
Vše do sebe krásně zapadá a uvidíte, že to má i logické vysvětlení..
Dokonce vám i napíši, proč si tooh nikdo dlouho nevšímal a vše o té civilizaci.

_____

Vysvětlím vám, proč jsou informace pod prackami Sfingy.. Můžu vám slíbit, že se toho dozvíte více, než z výkladů Cayceho za celý jeho život.
Nebo se snad Cayce zmínil o hvězdných / slunečních branách ? O energii, která by byla schopna napájet všechny domácnosti světa miliardy let ?

Re: Any ..

(destinneva, 29. 1. 2012 11:43)

Mám zájem.Děkuji a zdravím destinneva@seznam.cz

Re: Any ..

(SSSSSSS, 20. 3. 2012 21:41)

pošly me prosím vse co o techto zahadách víš co nejdriv diky skubicek.14@seznam.cz

Krasna stranka je tato Aridanova

(Bruno, 12. 2. 2011 22:24)

Zaujimave cítanie som nasiel tu, co velmi podporuje Aridanove názory.

http://lucy-history.blog.cz/1010/hvezdna-sifra-v-gize-ii

Re: Krasna stranka je tato Aridanova

(Milan, 20. 2. 2012 11:34)

Stránka nenalezena

Dodatek.

(fffffff, 2. 2. 2012 14:03)

Jen ještě musím dodat něco, co lidé přehlížejí..

Sfinga bylo normálně žijící zvíře.
To si lidé vyprávěli dál a dál a nakonec mu začali říkat kentaur. Navíc změnili tělo lva na tělo koně..

Kosti sfingy byly nalezeny. Podle toho se dalo určit i něco více.
Podle stavby těla by bylo možné, že sfinga mohla mluvit.

Doplněk..

(fffffff, 29. 1. 2012 9:46)

Jen jsem ještě chtěl doplnit, že mezi dračí trojúhelníky patří i Bermudský trojúhelník..

Jeden je dokonce v Nevadské poušti, ale ten s tím nemá co společného..
S Nevadským trojúhelníkem mají co společného polovojenské operace --> únosy lidí.

Lidé zkrátka zmizí a lidé to mají za záhadu..

Any ... xD

(fffffff, 29. 1. 2012 9:44)

Any.. Tak jsem se podíval na ty Cayceho slohy..
Je to opravdu nesmysl, i dkyž to podle vás zapadá..

Existoval sice "bájný" kontinent, ale k tomu vám také mohu říci více, než on napsal.. Má to co dělat s biblivkými příběhy, kdy došlo ke zničení Edenu.. A také to má co dělat s dračími trojúhelníky.. Protože pod Edenem bylo velké množství methanu.. Velké komory.. Celý ten velký ostrov, chtete-li kontinent, vybuchl..
Existují 2 verze biblického příběhu..
Ta křesťanská část.. A dále indická část, která je zapsána na tisíce let starýc hhliněných destičkách.. Jednoho britského vědce naučili číst toto staré písmo, protože je zabíjely nemoci.
Toto písmo umí část jen 3 lidé na planetě. A britský vědec se dal do jejich překladu a napíše o tom knihu. Všechny destičky vyfotil a vše popíše.

Podle druhé verze biblického příběhu to bylo jinak.. (nejsem nábožný, ale pochopte to..). Eva měla podle křesťanů přemluvit Adama k ochutnání jablka.. Ale Evu měl přemluvit had..
V Indické části je příběh v něčem shodný.. Ale podle něj žil sedmihlavý had.. To měl být nejvyšší bůh.. Ten měl stvořit vše. Neřešme ale co je na tom pravda a co ne..
Několikahlavý had je prostě ukecal, aby ochutnali jablko a následně je za to bůh potrestal.. Ale ten had, který je k tomu přemluvil byl bůh..
Takže z toho vyplývá, že on sám je vlastně donutil a potrestal

Atlantida, která je přesně podle popisu PLatona byla již dávno nalezena.
Akorát je problém v tom, že Atlantida nebyla ostrov.. Ale pobřeží..

Vše vysvětlím, jen mi tu na sebe Any nechte kontakt..

Důkazy, vysvětlení, otázky - odpovědi, hvězdné brány, pyramidy, pravda o UFO.. Cokoliv chcete..

nádhera!

(any, 31. 12. 2011 10:18)

Četla jsem Cayceho výklady o Atlantidě, všechno to do sebe tak krásně zapadá - TO je naše skutečná historie. A nejspíš nás při jejím odhalování čeká spousta překvapení. Ohledně té schránky pod prackami sfingy - má tam být něco jako staré atlantské nahrávky, snad dokonce "fotky", veškerá dokumentace k tehdejší civilizaci a tomu, co se tehdy dělo - a podle výkladu se to všechno dostane do rukou těch, kteří to tam tehdy, samozřejmě v jiných tělech, ukládali.Tak jsem zvědavá... Díky, Aridane, za tato témata; poznání osvobozuje : )

probouzení

(Rosta, 16. 9. 2011 16:45)

Ahoj vsichni, moc moc se mi tyto stranky libi . Temhle vecem okolo 2012 se uz dlouho venuju. Spiritualni rust a vyvoj nas lidstva atd atd. Do ted se vydel "probouzet" lidi jen v AJ. (www.in5d.com) a i tam pisou ze se probouzi vic a vic lidi. Sem za to moc rad. Jen aby sme to stihli vcas. :)) mir a lasku. Hoj

Super

(dfsdsfdsdf, 17. 6. 2011 7:46)

Tak jsem se v jednom časáku a článcích dočetl, že nějáký rusák staví po Rusku pyramidy ze skla. Nejvyšší má prý 44 metrů a jedna je i v česku. v ní se testuje klíčivost semen.
A k tomu: prý se v ní dají ostřit žiletky, cítíte se lépe, uzrdavují..
Jen jsou ze skla a musí být otočené něják na světové strany.. Nevím jakým směrem, buď plochou, nebo hranou.
Pokud se kouknete na staré pyramidy v Egyptě, nejsou zkovu, jsou z n jiného materiálu, kov nesím obsahovat.
Prý se nad těmi pyramidami objevuje nějáký útvar, který se objevuje nad něčím, kde proudí vysoký proud.. třeba elektrárny..

Egypt zažil potopu a pyramidy v egyptě ztratily přesný tvar..
Prý by to mohlo zachránit i ozonovou vrstvu, po Rusku je jich fakt hodně a dělají tam testy.
Prý se u 5000 věžnů ztratilo agresivní chování :)

Co když je to tajemství pyramid o tom "postavit další pyramidy" prý je nemožné, že to funguje, ale funguje to..
Jako telekineze.. my ještě o ničem nevíme, ale je toho tu víc.

Co řešíme ?

(fdfgdf, 3. 6. 2011 21:54)

Co tu sakra vlastně všichni ty stovky let řešíme ?..

Však všichni víme, že existuej život i jinde, že s námi mají kontakt, tak proč to všechno ?..
Život existuje v Zeta Reticuli, a to všichni víme..
Až si o tom přečtete vše potřebné a tím myslím i vše o výměnném obchodu, tak se vše dozvíte..
Nemá smysl tu řešit něco, oc už je vyřešené..
Navíc v desítkové soustavě odpověděli kruhem v obilí na pokus vědců z roku 1973 se s námi spojit... "kruh byl objeven v roce 2003"

Navíc existuje nehrávka, jak byl vytvořen kruh v obilí, bylo to myslím přesně na druhé straně silnice přesně stejně daleko jako StoneHange od první strany..
Gerald Hawkins kruh rozluštil.. Mimo to Gerald Hawkins rozluštil i zprávu StoneHange.. a kruh byl vytvořen do obrazce naši sluneční soustavy v roce 2033, konkrétně 1. září... planeta Země v naší sluneční soustavě tam nebyla.. rozluštil to jako varování před datem..

Super WEB xD

(dfssddfsdf, 3. 6. 2011 21:46)

Zdravím, než napíšu k tématu... Viděl jsem filmy, videa, alyšel a četl něco podobného..
Nějáké pyramidy že jsou postavené přesně jako je souhvězdí Alpha Centauris tu vidím také, to jen obrazem..
Že Káhira znamená Mars a že na Marsu jsou také Pyramidy a jedna Sfinga tu také mátě, jen jste ještě zapomněli dodat, že velká pyramida leží přesně na hranici starého horního a dolního egypta, a že Gíza v nějákém překladu znamená "hranice"...

Dále jsem někde i četl o tom čísle PÍ, jak ot máte tu..
Ale dokonce jsem slyšel a četl i o tom, že součet několika úhlů pyramidy dává s vrcholovým bodem číslo 354,12... Což jsou přesné dny v roce..

K tématu tedy dodám, že je to zatím nejlepší a nejshrnutější obsah všeho potřebného vědět, co jsem vůbec kde viděl :)

Jinak je to s těma pyramidama asi tak záhadný, jako to, že vědeckej tým, kterej pátrá po atlantídě přes 10 let našel u baham na dně moře staré základy budovy, bohužel bahamské zákony zakazují ničit a odstraňovat korály, ale i přes to to udělali a prozkoumali radioaktivním uhlíkem.... Blik, přes 9 000 let staré....
A co je nejdivnější, dál je nepustila armáda, protože u baham je shodou náhod na místě, kde měla stát atlantída tzv. AUTEK, kterej souvisí v oblastí 51..
TAké se nad tou oblastí objevují oslnivá světla, ale co je nejdivnější, když se do jejich světla koukáte dlouho, nezůstanou vám v očích odlesky po několik minut.. dokonce ani sekund.. xD

Díky

(Petr, 11. 5. 2011 17:30)

Jsem opravdu rád že tyto názory se začínají dostávat stale víc a víc do světa. Je to jediná možnost vnitřní evoluce člověka. Bojím se však že marná a nejspíš už po několikáté.