Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tajemství pyramid a Sfingy

16. 5. 2010

Jaké tajemství ukrývají pyramidy a kdo je vlastně postavil? 

ObrazekKolik myslíte, že má taková Cheopsova pyramida či egyptská Sfinga let? Shodneme se na tom, že určitě vznikla před Kristem (tedy před naším letopočtem 0), ale kolik let před ním? V historických knihách se nejčastěji dozvíme, že přibližně kolem 3.000 let př.n.l. a že ji stavěli staří Egypťané.  

Je to však pravda?

 

Několik základních faktů:

Začněme třeba Sfingou – dáma má přednost. Byla moderním světem znovu objevena hluboce pohřbena v písku někdy závěrem 18. století, ObrazekObrazektělo lva, ovšem s hlavou člověka. Už na první pohled je divné, že poměr malé lidské hlavy vůči dokonalým proporcím Obrazekmasivního těla lva vůbec nesedí, ale proč ne. Podívejme se pozorně na okolí později odkryté Sfingy - viz obrázek. Už na první pohled vidíme na přilehlých skalních masivech, stejně tak jako na ní samotné, zřetelné známky rozpadání spodní části – vodní erozí – způsobené dlouhodobým působením protékající vody a tím vyplavováním. To se však stalo přibližně kolem roku 10.000 př.n.l., takže musela být již v té době postavená a tím pádem i teorie 3.000 let př.n.l. nutně padá.  

Pro srovnání uvádím erozivní působení na skaliska na území Kréty, a Obrazekabychom Obrazeknemuseli chodit příliš daleko, připojuji i naše skalní města - Pravčickou bránu. Jak vidíme, zde všude musela být dříve „voda“ neboť pískovce vznkly sedimentací jemných částic na mořské dno a potvrzuje nám to tím pádem záměrně utajovanou Einsteinovu teorii cyklicky se opakujících posunů zemských pólů (více zde /clanky/2012---proroctvi )

  

Ale zpět do Egypta. Zde vidíme, kolik úsilí se vynaložilo na to, abychom Obrazektuto pravdu nevnímali a věřili oné pohádce o pracovitých a usilovně budujících Egypťanech. Sfinga je před našimi zraky mnohokráte opravovaná a restaurovaná, aby nebyly známky vodní eroze vidět a nedej Bože začal někdo přemýšlet - jak se tam vlastně vzaly? 

Zajímavé na tom všem navíc je, že lev je známý jako slunečné znamení a v této době i konstelace lva vzestupovala přímo ve směru za pohybem Slunce – kolem roku 10.500 př.n.l.  Nezapomeňme navíc, že poloha velké pyramidy v Gize, směřuje přesně v ose Sever – Jih a navíc je v dokonalé proporci se souhvězdím Orionu – jeho pásu – a to co do pozice seřazení tak i velikostí jednotlivých hvězd, resp. pyramid. V tom případě máme okamžitě další indicii, neboť konstelace Orionova Obrazekpásu je dnes umístěna pod jiným úhlem díky precipitaci naší zemské osy (360 stupňů za 25.920 let neboli 1 stupeň za 72 let), zato přesná poloha souhvězdí se naprosto shoduje právě s pozicí odpovídající roku 10.500 př.n.l..  Hmmm, začíná to být zajímavé, co říkáte?

Můžeme tedy tuto otázku uzavřít s tím, že pyramidy i Sfinga, s nejspíše původní, lví hlavou (symbol Slunce), byla postavena nejdříve kolem roku 10.500 př.n.l., kdy je historicky evidováno silné rozvodnění (nejen) Nilu, svým měřítkem srovnatelné s biblickou potopou.

Samotná vnější struktura pyramid má mnoho zajímavých vlastností: Obrazeknejmodernější stavební vybavení v podobě GPS a laserových zaměřovačů dokáže dle konstrukčních odborníků čtvercovou stavbu velikosti pyramidy (cca 228 x 228 m) sestrojit s přesností přibližně plus minus 8-10 cm, přičemž odchylka je na pyramidě ve skutečnosti necelé 1,5 cm a všechny úhly základny jsou dokonale pravé – 90 stupňů. Další věcí je „sedání“ novostaveb do podloží. Normy povolují a počítají se sednutím staveb v průměru o 14 cm za prvních 100 let jejich provozu. Velká pyramida i při své váze a historické době vytvoření nesedla o více než 2 cm. Jedná se stále o evidentně nejrozlehlejší stavbu lidské historie a to vše před téměř 12.500 lety a primitivními prostředky ?

Další zakódované poselství v pyramidách je návod jak nalézt i ve čtverci kruh: pokud totiž změříme obvod velké pyramidy a podělíme jej dvojnásobkem její výšky, dostaneme p (pí) tedy Ludolfovo číslo 3,1415926536… a to dokonce s takovou přesností, že odpovídá na celých 17 číslic za desetinnou čárkou. Že by další takhle přesná a neuvěřitelná shoda náhod? Těžko.

Velká pyramida se skládá z 2,5 milionu různých kvádrů a podle historiků byla Obrazekbudována tehdejšími primitivními prostředky (jako šikmá plocha, válení po kládách, tažení na sáních) za pouhých 20 let. Pokud si trochu pohrajeme s čísly, zjistíme, že pokud by stavitelé měli stihnout předpokládaných 20 let, museli by pokládat do své naprosto dokonalé polohy jeden kvádr každých 3,5 minuty a to po celých 24 hodin denně, což je samozřejmě nesmysl a nejsme toho schopni ani dnes s naší technologií. Pomíjím fakt, že by musely být všechny již předem vyrobeny a logisticky přesně distribuovány dle probíhající stavby. Některé bloky mají přitom takovou hmotnost, že je nejsme schopni ani dnes přepravit za pomoci nejsilnějších jeřábů. (Na snímku restaurace hlavy z roku 1925)

Pokud stavitelé dle teorií historiků používali šikmou rovinu, musela se spotřeba materiálu ještě znásobit, a kam se po ukončení prací poděly zbylé části, kterých muselo být strašlivé množství? Další nejasný bod, že? No a na závěr už jen myšlenka, že na použití klád pro válení, je materiál z palmových stromů, které jsou v oblasti Egypta obvyklé, zcela nevhodný a ani jich tolik v celém Egyptě není k dispozici.

ObrazekStaří Egypťané po sobě zanechali obrovské množství zdokumentovaných událostí. Dovídáme se, který král kdy vládl, jak pěstovali úrodu, obětovali bohům, chovali dobytek, vykonávali různá řemesla, dovídáme se o tom, že nejspíše znali elektrickou energii - byly nalezeny alkalické články, které dokázaly vytvořit napětí kolem 5 Voltů, ovšem NIKDE se nenašlo, jak byly pyramidy budovány.

NIKDE !  Proč asi?

Protože je nestavěli. Kdo a jak je ale postavil?

Pro ty, kteří již mají méně předsudků než ostatní a mají též nastudováno ledacos z oblasti UFO, asi nepřekvapí tvrzení, že jsme při stavbě Obrazekpyramid, stejně tak jako od začátku věků, nebyli tak úplně sami. Měli jsme zdatné pomocníky resp. tvůrce a ochránce, ať již z jiného prostoru, dimenze nebo času. Ti uměli dokonale pracovat s principy antigravitace a ovládání rozmanitých forem energií, tedy i hrubé hmoty. Viz. článek zde /clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace/ufo---nebo-clovekem-vyrobene-zarizeni_---videa

a dva úžasné případy pojednávajících o užití životních energiích zde: /clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/energie-nad-hmotou---dva-uzasne-pripady 

Současná věda učinila též částečný pokrok a jako příklad uvádím Korálový hrad na Floridě – Coral Castle, jehož tvůrce (litevský vědec Edvard Lídskalnin 1897-1951) přemísťoval za pomoci jednoduché trojnožky vybudované z telegrafních sloupů a s využitím elektromagnetických principů, obrovské korálové kvádry o hmotnostech několika desítek tun. Pozn.: Každé těleso má v poli Země svou hmotnost a tím frekvenci stejně jako znějící tón na určité délce struny. Rezonancí jedné struny se rozechvějí i okolní stejně laděné struny, ale to už příliš napovídám…  Více informací například ve videu zde: http://www.youtube.com/watch?v=HrljSjQqArU&feature=related

 

Pyramidy však nalezneme nejen v Egyptě, nýbrž napříč celou naší planetou. Namátkou uvádím Mayské stavby, Aztécké stavby, Čínské, Japonské i Indické monumenty a dokonce byly objeveny i podmořské pyramidy (které byly dle všeho původně vystavěny na suché zemi).

Proč?

Jak je možné nejlépe zajistit, aby se naše živá planeta, tedy v podstatě téměř přesná koule, otáčela pod stejným úhlem, konstantní rychlostí, s minimální Obrazekvýchylkou a byla dokonale „ovladatelná“? Jak navíc zajistíte, aby se magnetické vlivy a kolísání Sluneční aktivity minimálně projevilo na změnách Sluneční aktivity, která je proměnlivá dle Slunečních cyklů a pohybem naší soustavy napříč galaktickým pásem. Stejně jako moderní počítačová animace - potřebujete k tomu určité ochranné energetické – referenční – body, které budou jasně a kontrolovatelně definovány. Navíc musí být dostatečně energeticky silné, aby jejich účinek měl patřičný efekt – zejména pokud na planetě evidentně existuje křehká forma života na bázi vodíku, uhlíku, dusíku a kyslíku, která si sama poradí dost těžko. (viz. NASA – neví proč se některé změny jako oteplování dějí napříč celou galaxií zde: /clanky/2012---rok-transformace)

Nepůjdu příliš do hloubky, pouze se spokojíme s konstatováním, že pyramida je prokazatelně silný akumulátor a směrovač energie a jejich společné Obrazekpůsobení je schopno naší planetu (díky vhodnému propojení energetických center) ochránit před devastujícími účinky kosmických změn vyvolaných silnými pulsy zejména Sluneční energie a udržet její magnetické pole co nejvíce v poloze, která je stabilní (aztécké symboly hada z nebes, řecký hněv bohů z nebes i křesťanský oheň zkázy a boží hněv z oblak). O tom jak podstatnou roli hraje Slunce v naší soustavě pojednává tento článek: /clanky/puvod-a-historie-cloveka/strucna-historie-kosmu)

 

Závěr a shrnutí:

Pod samotnou velkou pyramidou a nejen pod ní, je poměrně hustá síť chodeb a místností, včetně dobře ukrývané proslulé síně záznamů (hall of records). Pročpak?  Člověk pro svůj život sice potřebuje sluneční světlo, Obrazekale nesmí ho být příliš. Proto byla alespoň část lidského pokolení předurčena a zachráněna uchýlením se na kritické období maximálních slunečních bouří pod zem (viz. nyní budované podzemní základny a tunely plnící se rozličnými semeny rostlin, stejně tak i všemožnými informacemi z různých vědních oborů lidské činnosti – Norsko, USA). Pro zajištění maximální ochrany Obrazekpod pyramidami byly po dokončení staveb pokryty do hladka vyleštěným granitem, který dokonale sluneční světlo i teplo odrážel (později poničen a z pyramid rozebrán při stavbách jiných budov v okolí). Slunce mělo extrémní sílu svých erupcí a hrozilo magnetické přepólování naší planety, proto se bylo naprosto nutné pro zachování života schovat co nejhlouběji pod zem – tedy alespoň části obyvatel země (jinak byly objeveny tunely budované napříč celými zemskými deskami vybudované ještě dávno před Egyptem).

Poselství budoucím generacím.

Proto znamení původního lva - Slunce, proto tak masivní obrana před slunečními paprsky, proto tak obrovské bariéry proti jejich pronikání (pomíjím pohřební a pamětní účely pozdějších obyvatelů - Egypťanů).

Prozatím upouštím od psaní velmi důležitého tématu týkajícího se časových Obrazeka jiných hvězdných portálů – bran, společně s transformační funkcí merkaby Země a člověka i jednotlivých menších pyramid - umožňujících přesun do jiné dimenze, stejně tak jako souvislost s Marsem a nalezenou tváří na povrchu velmi podobnou tváři naší pozemské Sfingy. Pouze doplním, že slovo Kahira - tedy Cairo znamená - Mars a že bylo v minulých dnech v pralesích Mexické oblasti nalezeno za pomoci laserových scanů tisíce malých pyramid zarostlých tropickým porostem. Viz článek týkající se záhadného přesunu zmizelé Mayské civilizace touto technologií do jiné dimenze zde /clanky/2012---proroctvi - originál článku týkajících se scanování pralesů v angl. jazyce naleznete zde: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100511111935.htm

 

 

Podle mnoha badatelů a průzkumníků zabývajících se viděním na dálku – remote viewing (uvedu např. Edgar Cayce či Paul Brunton) se pod prackami Sfingy skrývá utajované a doposud záměrně zadržované tajemství našeho stvoření a původu člověka – více info zde: /clanky/puvod-a-historie-cloveka/puvod-cloveka-a-souvislost-s-nibiru---sokujici-odhaleni

Jedna zajímavá informace - Egyptská vláda vydala počátkem tohoto tisíciletí zákaz dalšího bádání, hledání, vykopávání a odhalování památek - hádejte do kdy?

Ano, do konce roku 2012, můžete si sami ověřit. Na druhou stranu jsem i Obrazekpřes tento zákaz narazil na ověřenou informaci z několika zdrojů o aktuálním, právě  probíhajícím tajném průzkumu poblíž diskutované Sfingy, který se děje za nocí od počátku měsíce května 2010. Odstraňování písku i bloků kamene probíhá za použití těžké techniky a za minimálního osvětlení. Vše je mimo oči běžné veřejnosti. Copak tam asi naši Egyptští soudruzi tak usilovně během nocí hledají a proč vše neprobíhá přes den a za běžného zájmu tisku a s velikou grácií objevovatelů jako obvykle?

Kéž by nám zjištění a odhalení historických informací a dat pomohlo překonat nástrahy příchozího období zkoušek lidstva a maximální Sluneční aktivity očekávané v letech 2012 a 2013. Již dnešní příznaky jeho rostoucí aktivity vidíme velice jasně. Více info zde:  /clanky/2012---rok-transformace  

 

Mnoho štěstí Aridan

 

Komentáře

Přehled komentářů

dětská přirozená inteligence

(Rambi, 29. 3. 2011 23:58)

myslím že mnoho věcí týkajících se minulosti všichni v dětském věku víme nebo možná intuitivně tušíme že to či ono je ....´to že nejsme čistě fyzické bytosti nebo dokonce pouze biologické stroje... napíši zde jednu mou zkušenost z raného dětství. mohlo mi být přibližně 5 let, rodiče se neustále hádali, už si přestávali rozumět a následně se rozvedli ale to odbíhám..... v tém době jsem ty hádky těžko nesl... živě si pamatuju jak ten malý kluk pětiletý kterým jsem byl častokrát když se jeho rodiče znovu hádali, oběhl z brekem do pokoje... opakoval jsem si že to není možné proč se toto dějě ale hlavně jsem si opakoval jednu myšlenku nahlas stále dokolo ..... já nemužu být stéto planety ... dokonce jsem z pláče přešel střídavě na smích .... v té době by si asi nějaký psycholog nademnou mnul ruce kdyby mě mohl rozebrat ale to se bohužel a nebo bohudík nestalo.....

Re: dětská přirozená inteligence

(Aridan, 30. 3. 2011 20:14)

Rambi,
díky za otevřená slova, naproto Ti rozumím...
Prosím, nedopusť, ať se totéž zopakuje někomu dalšímu.
Aridan

nenech se zapudit

(Honza, 10. 2. 2011 21:21)

Zdravim, Aridan je uprimne receno dost zvlastni jmeno, ale proti gustu... Chcii jen rict, ze mozna uz to jmeno samo o sobe dodava pochybovacum a chytrakum typu Martina odvahu zpochybnovat a kritizovat. Snazis se delat skvelou praci a ja ti drzim palce. Vsemi temito tematy, ktera na strankach rozebiras se zabyvam uz dost dlouho a tvoje clanky jsou nekdy hodne odvazne, ale jen tak dal. Je malo tech, kteri jsou dost silni a neboji se zesmesnovacu. Drzim ti palce a tesim se na to az se jednou ti vsichni chytri, kteri tebe a vsechny kteri se snazi hledat, zesmesnovali a urazeli budou velmi divit. Uprimne receno uz jsem docela nedockavy. Specialne rokem 2012 se zabyvam tak osm let a uz jsem toliktat slysel, ze jsem blazen, ze uz bych to rad vsechno splachnul :)

Re: nenech se zapudit

(Aridan, 11. 2. 2011 21:00)

Milý Honzo,

moc děkuji za podporu - kdo jednou nalezne konkrétní odpovědi na doposud nezodpovězené otázky - i když mohou působit sebebláznivěji - nesejde z cesty :-)

Doufám, že se vše v dobré obrací i když to prozatím příliš dobře nevypadá.
P.S. Jméno Aridan za mnou přišlo celkem samovolně - uvnitř cítím, že přímo z hvězd.
Aridan

pyramidy...

(Martin, 2. 1. 2011 5:06)

Ach jo, ach jo... Aridane. Tělo sfingy signalizuje sílu lva a hlava moudrost člověka, jen aby jste věděli. A jak sfingu postavili? Kámen byl na místě, kde socha stojí vylámán, z čehož vznikla ta prohlubeň a tento vytěžený kámen byl poté použit na stavbu samotné sochy (takže sfinga leží v rokli). Její hlava ovšem pochází úplně z jiné lokality, z Dolního Egypta... Pokud se jedná o ty vrstevnice, kdysi bylo místo Egypta moře a každá ta vrstevnice má jinou tvrdost... čas, vítr (možná i ta voda) udělali své a tvrdší vrstvy jsou skoro nepoškozené, ale ty měkčí se prostě loupou a rozpadají. Tím trpí celá sfinga, momentálně se kvůli tomuto důvodu restauruje, dávají na ní nový "plášť". Mohl bych pokračovat dál, ale nechci z tebe udělat hlupáka (nebo zkus poslat tenhle článek panu prof. Bártovi, pobavíš ho ;-) být tebou, píšu články o momentálním stavu společnosti, takové existenční dilema dnešní doby, jde ti to líp ;-)

Re: pyramidy...

(Aridan, 2. 1. 2011 9:12)

Milý Martine,
díky za komentář, který vypadá poměrně fundovaně - zřejmě se touto problematikou zabýváte více do hloubky, než my ostatní.
Víte, neberte to jakkoliv osobně, ale to, co píšete, je obvyklý pohled, který slýcháme a je proto obvyklým názorem materiálně smýšlejících historiků, kteří se učili od jiných historiků.
Tento pohled se opírá o fakta typu tvrdost vrstev, symbolika a síla lva, vítr, eroze...
Už však neříká to ostatní a tím je původ, stáří, kdo je autor - zejména pyramid - co je pod nimi za základní desku, která je tak dokonalá, že ani list papíru nepronikne a k čemu pyramidy původně sloužily. To se prostě přesně neví dodnes.
Pokud sám připouštíte působení vody, jako historik bych se okamžitě ptal ODKUD SE VZALA? Jak dlouho tam byla? Souvisí to pouze s rozvodněním Nilu? Pak šlo o krátkodobý jev. Nebo to byl posun pólů naší planety nebo pokles zemské africké desky a voda vše na stovky let zaplavila?
To by totiž mohlo částečně vysvětlit, proč byla Sfinga opuštěna a zahalena nánosy písku.
Proč není Egyptskými úřady povolena realizace dalších vykopávek do roku 2012 a proč se musí kutat na černo či pod rouškou noci? Až odpovíme na veškeré otázky, které evidentně dodnes nejsou vysvětleny, určitě budeme vědět mnohem více. Do té doby bych byl v úsudku a názoru malinko opatrnější - na druhou stranu - třeba proto jste měl na tyto stránky přijít. Svět není pouze černobílý... :-)
Mnoho štěstí Aridan

Knihy o tomto....

(xxx, 6. 10. 2010 21:38)

http://www.scribd.com/doc/23674824/Elisabeth-Haich-Zasv%C4%9Bceni
http://www.scribd.com/doc/24079661/Elisabeth-Haich-Sexualni-sila-a-joga

Klasickom autobiografickom románe Elisabeth Haich "Zasvätenie" nájdeme viac než úchvatný pohľad do vzdialenej minulosti: výber z učenia Veľkňaza Ptahotepa, ktorý vysvetľuje zákony vesmíru, ľudskej duše a osudu, bohatstvo myšlienok, zážitkov a skúseností, ktoré zahŕňajú celú oblasť mystiky a názorne vysvetľujú zákony karmy a znovuzrodenia na prelínaní dvoch dejových línií: života mladej ženy v polovici 20. storočia a života tej istej ženy počas jej pôvodnej inkarnácie v starovekom Egypte. Spolu s hlavnou hrdinkou tak prechádzame celým cyklom zasvätenia...

Světově proslulá a uznávaná učitelka jógy, spisovatelka, Elisabeth Haich (u nás známá svou knihou Zasvěcení), se ve svém díle zabývá základní otázkou - do jaké míry se může navzájem propojovat sexuální síla a spiritualita. Odkrývá toto úžasné tajemství, ve kterém může člověk s využitím vlastní sexuální síly jednak oživovat své tělo, zvyšovat jeho životní energií a udržovat je stále mladým... Zároveň však může stoupající životní energií probudit svá vyšší nervová a mozková centra. Sexuální síla tlačí a nutí vědomí člověka k cestě vzhůru a žene ho stále výš a výš...

Svou kompetentností je tato kniha výborným a jedinečným poradcem pro všechny, kteří hledají inspiraci na vlastní cestě jógy...

Tajemství

(Jadena, 29. 9. 2010 22:08)

tajemství piramid,sfingy a Orionu je tet pro mně dost aktualní téma.zasvěcení,příchody odchody,přechody...kódy,poselství,tajemství...účel utajení,důvody - ochrana.správnost polohy,místa,času...pochopení,stupeň vývoje,odhalení.Pravda,brána,spojení,jednota....Mám pocit že ti chodby a prostory nebyli ani pro to vybudovani aby se tám ukrývali před Sluncem.Mám dojem že tá místa působila jako obrovský (na chlapský rozum)transformator,vysíláč a příjmač,archiv,rezervoar energie "materského principu".

Paul Brunton

(fohat, 9. 9. 2010 22:01)

v knize Tajnosti Egyptské popisuje zvláštní zážitek,když byl přes noc ve Velké pyramidě.Ta sín o které se zminuje,již byla objevena vědecky,ale je tvrdá omerta.

re: Sfinga and re: ALL

(Aridan, 30. 8. 2010 21:56)

Dobrý večer Kalcho a dobrý večer všem,
posun v těchto věcech již nastal a alternativní weby jako například tento, začínají ukazovat "Jiné Stránky" pohledu na naší realitu.
Určitě ne jedinou realitu a ani ne na 100% do budoucna jistou.
Každopádně proces probouzeníá již neodvratně začal a díky za to všem, kteří se toho účastníte - byť jen pasivním čtením - děláme tím více, než si myslíme. Právě připravuji článek o Dualitě jako nástroji pochopení Jednoty a tam bude více. Hledejte v kalendáři vlevo - pod sekcí MENU - někdy v prvním týdnu měsíce září.
Mnoho štěstí Aridan

Sfinga

(Kalcho, 30. 8. 2010 21:48)

Veľa vecí sa pred nami tají.No aj tak som toho názoru že my obyčajní ľudia prídeme na pravdu skôr ako skorumpované vlády a podobne.Pretože ich srdcia a mysle riadi Temnota.NWOO,média a všetky okolo nás je jeden veľký bordel.Už by som chcel aby sme odhalili pravdu :) ;) a tým sa stali plne vedomými :) ;)

nemuzou poznat vsichni pravdu

(Tsignotschka, 2. 8. 2010 12:23)

a proc by nemohli? A co je to pravda? Pravdu nalezneme jen sami v sobe.

Zaslepené oči

(Vena, 12. 7. 2010 13:32)

Kdyžtak nad tím přemýšlím možná, že to je účel, konzumní chování mamonu, který nás všechny ovládá a svádí z cesty poznání pravdy a zakrývá nám smysly. Nemůžou všichni poznat pravdu, to by zdejší svět byl zbytečný..

to genesis-Jana

(Aridan, 5. 6. 2010 21:58)

Ano, je to otazka vyvoje a porozumeni sdeleni. Sarah me kontaktovala dokonce i mailem a je skutecne na zacatku sve cesty poznani. Jsem v tomto smeru tolerantni a osobne ji preji mnoho stesti a brzkeho pochopeni.
Aridan

genesis

(jana, 5. 6. 2010 10:38)

mila sarah zabivame sa tym preto lebo je to fakt pravdy. ale neviem preco to ty precitas a potom sa pytas naco sa tym zabivame. pripadas mi nevedoma. asi nie si pri zmysoch. a tak sa nemozes zamysliet. asi nad nicim.

egypt

(Sarah, 12. 5. 2010 20:00)

je to zajimavy, ale proc se tim zabivate k cemu vam to je hmmm...