Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán snížení počtu obyvatel planety – šokující odhalení

15. 6. 2010

Programování budoucnosti a zdroj nebezpečí – monument v Georgii - USA

Tento článek vznikl na základě hledání souvislostí a nalézání mnoha skrytých vazeb. Věnujte prosím jeho obsahu zvýšenou pozornost – budete velice překvapeni.

Na území Elbert County ve státě USA Georgii, přibližně 145 kilometrů východně od města Atlanty, byl v poslední čtvrtině minulého století (dne 22. Obrazekbřezna 1980) vztyčen bizarní kamenný monument, přirovnávaný k Anglickému kamennému uskupení Stonehenge, ovšem s daleko bizarnějším významem a obsahem sdělení celému lidstvu světa.

Jako hlavního materiálu bylo použito kamene granitu, vytěženého ze samotného nitra naší matky Země, státu Georgia. Byly vyhotoveny čtyři kamenné desky svislé, do nichž je v osmi moderních jazycích světa (anglicky, španělsky, svahilsky, hindsky, hebrejsky, arabsky, staročínsky a rusky) vytesáno vždy na obou stranách plochy kamene sdělení, které uvádím i se svým osobním pohledem na věc a popisem funkce celého „energetického zařízení“. Současně je na vrchním shora umístěném kameni uveden další alarmující text, který je navíc napsán v dávných jazycích (starořečtinou, sanskrtem, egyptskými hieroglify-démotikou a dokonce babylonštinou – viz. dále)

Celý monument je téměř 6 metrů vysoký a váží více než 104 tuny. Konstrukci vidíme na obrázcích a jde o jeden granitový kámen uprostřed (funguje jako zářič /vysílač /přijímač), dále čtyři samostatně stojící kameny přesně nasměrované do všech světových stran - zesilovače (viz. konstrukce pyramid, jejich orientace a energetické síly Země) a na vrcholu těchto čtyř šestimetrových kamenů leží další, s nápisy právě v oněch pradávných jazycích, Obrazekkteré pro běžně vysoké lidi nejsou příliš dost dobře čitelné. (jsou umístěny až v horní části, ve výši 6 metrů – proč tam ale vůbec tak staré jazyky jsou? viz.dále)

Celá historie vzniku památníku je rovněž více než zajímavá: Zhruba v polovině roku 1979 si neznámá osoba pod pseudonymem R.C.Christian najímá společnost, vyrábějící granitové monumenty v Elbertonu, pro výrobu tohoto díla. To je hned první záhada, která nás překvapí, neboť všude na světě je povinnost registrovat každou umístěnou sochu, pomník, monument, památku či podobné pevně stojící objekty z důvodů evidence: KOMU je památník určen, kdo výrobu a umístění zadal, případně, kdo si jej objednal a zejména KDO byl plátcem objednávky, která jistě nebude za pár stovek dolarů.

ObrazekDůvod výstavby určen není žádný a jako sponzor je uvedeno - cituji:  Malá skupina Američanů hledající „věk rozumu“ – viz dále.

 

Pokud se zamyslíme nad obsahem neuvěřitelných deseti bodů sdělení uvedeného (nápadně připomíná symboliku nových deseti přikázání), odhalíme mnohem více:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtěte prosím bez předsudků, s čistou myslí a velmi pozorně – co nejpřesnější překlad do češtiny:

 1. Udržovat populaci lidstva pod hranicí 500 milionů v trvalé rovnováze s přírodou
 2. Řídit reprodukci moudře – zlepšovat tělesnou kondici a odlišnost
 3. Jednota lidstva novým živým jazykem
 4. Ovládnutí vášně – víry – tradic a všech věcí smírnými důvody
 5. Ochrana lidí a národů spravedlivými zákony a soudy
 6. Nechť jsou všechny národy řízeny interními pravidly a externí spory řeší světový soud
 7. Zamezit banálním zákonům a zbytečným úředníkům
 8. Vyvážit práva osob se sociální odpovědností
 9. Ocenit pravdu, krásu a lásku – hledání harmonie s nekonečnem
 10. Nebýt rakovinou (nádorem) na Zemi – dát prostor přírodě – dát prostor přírodě

 

Toto je deset bodů, vytesaných vždy na každé straně jednoho ze čtyř stojících kamenů (celkem 8x) ve výše uvedených jazycích.

 

Ještě zajímavější je ovšem vzkaz, vytesaný na nejvyšším horním kameni v oněch starodávných jazycích směřujících na všechny světové strany Babylonsky - sever, Řecky – východ, Sanskrt – jih, Egyptské hieroglify - západ:

V angličtině:   Let These Be a Guidestones to an Age of Reason 

Volně přeložitelné:  Ať jsou tyto kameny průvodci do „věku rozumu“  

nebo obdobně:  Nechť jsou tyto kameny vodítkem do „věku soudu/závěru/příčin/důvodu“   

 Obrazek

Zajímavé je přitom zjištění, že právě například „The age of Reason“ – je název knihy (autor Thomas Paine – pozor – svobodný zednář a rovněž autor knihy An Essay on the Origin of Free Masonery – česky Esej o původu Svobodného zednářství). Tím se nám ovšem poměrně snadno rozkrývá, jaká světová elita si může dovolit nechat něco tak monstrózního vytvořit, zaplatit, přitom nikde nebýt registrována – tedy zároveň neexistovat. Proto ti, KDOŽ jsou za touto záležitostí a kdo měl důvod podobné vzkazy dokonce vtesat do kamene pro celý svět, je nám velmi dobře demonstrováno v díle samotném a obsahu jednotlivých bodů.

 

 

Pokusím se jít trochu více do hloubky a ke konkrétnímu významu rozkrytí jednotlivých bodů:

 1. Udržovat populaci lidstva pod hranicí 500 milionů v trvalé rovnováze s přírodou – možná jste již zaslechli, že na naší planetě žije něco přes 6,5 miliardy obyvatel. Znamenalo by to přibližně snížení stavu o 6 miliard lidí – způsob ponechám zcela na naší fantazii, jen uvedu základní hesla – zdravotnictví, tabákový průmysl, potravinářský a chemický průmysl, genetika, vyvíjené sociální tlaky, uměle vyvolávané krize, konstruované válečné konflikty, jaderná katastrofa či meteorit, vytváření virů a nemocí – pod hlavičkou povinného očkování obyvatel (např. AIDS je uměle vytvořený genotyp s jediným cílem, vir ptačí chřipky byl záměrně přidán do vakcín určených lidem – aféra s farmaceutickým gigantem Baxter), dále zejména mimo Evropu užívaný fluor, sladidla typu aspartam, podprahová vlnová vysílání, HAARP, programování veřejnosti pomocí LCD vysílání, za tím vším samozřejmě reklama a nesmyslný konzum bez hlubší hodnoty…
 2. Řídit reprodukci moudře – zlepšovat tělesnou kondici a odlišnost – paralela s Genesis, podobné programy a úvahy měl dokonce i Hitler, nacisté hlásali shodné propagandistické myšlenky a před tajnými společnostmi nás varoval nejen John Fitzgerald Kennedy, ale už i prezident Eisenhower kolem roku 1950.  Kdo, a na základě čeho, může o druhých rozhodnout: „Ty jsi hoden života, ale ty už nikoliv“ nebo „Ty jsi vhodný a ty ne.“
 3. Jednota lidstva novým živým jazykem – celkem silně demonstrovaná globalizace a unifikace – postupně se totiž na jediný uznávaný jazyk v zápětí napojuje „povolená“ forma náboženství, vlády, soudu, moci – viz dále…
 4. Ovládnutí vášně – víry – tradic a všech věcí smírnými důvody – naprosto v relaci s předchozím bodem – důsledek probíhající normalizace a uniformity. Víra i tradice spolu s vášní musí být pod kontrolou, neboť nikdo z vůdců nechce „národní obrození“ a „musíme přesně vědět, CO si lidé o hodnotách, které jim podsouváme, myslí.“ Poznámku o smírných důvodech zároveň vnímám jako skrytou hrozbu vojenského režimu a vztyčený prst, pokud náhodou nebude vše dle původního plánu.
 5. Ochrana lidí a národů spravedlivými zákony a soudy – Tak to je překvapení, že? Pročpak by měly být lidé a národy chráněni spravedlivými zákony a soudy? Znamená to pak logicky, že lidé i národy dnes chráněni nejsou vůbec a zákony i soudy nejsou spravedlivé rovněž. To zní skoro jako doznání chyby systému…
 6. Nechť jsou všechny národy řízeny interními pravidly a externí spory řeší světový soud – ano opět navazující bod na odstavec 3 – vidíte, jak vše sedí? Drobné problémy typu posekání trávníku před domem či umytí oken si řešte sami, ale tam vaše kompetence také končí, protože moc a rozhodování přebírá „světová vláda“. Paralela s totalitární vládou a diktátorstvím například Hitlera či Mao C´ Tunga – tedy náznaky jednoho světového vůdce.
 7. Zamezit banálním zákonům a zbytečným úředníkům – skoro zní jako záměrná negace předchozího odstavce, neboť z globálního pohledu je interní problém národa banální, o zbytečných úřednících a nákladech s tím spojených nemluvě.
 8. Vyvážit práva osob se sociální odpovědností – v každé společnosti má jedinec určitá práva. Tato věta nám jinými slovy říká vzdát se jich pro celek – tedy vzdát se sebe sama pro dobro celku. Celek = společnost. Přetransformováno do češtiny je to konec individualit, nastolení řízeného a účelového otroctví a v zásadě světového protektorátu (viz. zajímavý a podnětný film Equilibrum)
 9. Ocenit/chválit pravdu, krásu a lásku – hledání harmonie s nekonečnem – skoro jako populární hlásání o ZMĚNĚ, Nové době, Novém světovém řádu, o tom, jak MĚNÍME svou budoucnost a o tom jak MY MůŽEME – WE CAN. Tento bod je mimochodem v naprostém nesouladu s body 1,2,6,8 a navíc chybí definice toho, co bude bodem 8 dovoleno považovat za pojem pravdy, krásy a lásky z hlediska sociální odpovědnosti společnosti.
 10. Nebýt rakovinou (nádorem) na Zemi – dát prostor přírodě – dát prostor přírodě. Tento bod na jednu stranu klade otázku, zda je tedy oněch 6 miliard „zbytečných lidí“ rakovinou zde na Zemi (viz poznámka Henry Kissingera o „zbytečných jedlících“), ovšem vybírané platby daní a výsledky práce „jedlíků“ v podobě nárůstu hrubých domácích produktů, zatím nikomu nevadily. Toto tvrzení stejně tak může znít jako alibistické doznání zadavatelů, kteří si tímto přede všemi „myjí ruce“ a vykonávají jen to potřebné – pro blaho přírody. Kdo se jen trochu zamyslí, pochopí, že prostor přírodě (vytesáno dokonce dvakrát za sebou) nedávají především ti, kteří to připouští a dovolují. To jsou ti, kteří přírodu a její zdroje „vlastní“. Stejně tak, jak je považováno šest miliard obyčejných lidí na Zemi za její rakovinu, jsou právě tyto osoby drancující přírodní zdroje zmiňovanou rakovinou Země, kteří jí samotnou sžírají díky stále vyšším požadavkům na zisky zaživa. Stačí se podívat na poslední katastrofy a jejich důsledky – Deštný prales-plíce planety a aktuální Mexický záliv. Více info zde www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/mexicky-zaliv-a-uniky-ropy---omyl_-vsechno-je-jinak

 

Pojďme se ještě podívat na funkci a smysl celého důmyslného zařízení do hloubky.

Z mnoha různých zdrojů a historicky dochovaných uskupení Hengů Obrazek(nejznámější Stonehenge), Menhirů a Dolmenů se dovídáme o jejich funkcích komor na shromažďování kosmické energie v kombinaci s energií Země, stejně jako o ještě dokonalejších funkcích pyramid celého světa viz článek zde www.jinestranky.cz/clanky/puvod-a-historie-cloveka/tajemstvi-pyramid-a-sfingy .

Jejich energetické schopnosti jsou nepopiratelné a pokusy s vědomým propojením událostí minulosti, současnosti i budoucnosti jsou dokumentovány v literatuře (Paul Brunton, Edgar Cayce). Každá pyramida je ve své podstatě akumulátor, zářič, vysílač či přijímač různých energií – vše podle způsobu jejich užití. Obrazek

Po zkušenostech navíc víme, že se předdefinovaná energie (v podobě slov, myšlenky, textu) mnohonásobně zesílí, pokud pyramidu či vysílač obecně umístíme do osové soustavy a energetické mřížky naší planety ve směru proudění toku energií (sever/jih/východ/západ). Využíváme tak v podstatě obrovskou energie Země samotné. ObrazekStejnou funkci směrovačů a zesilovačů energetického pole mají ony přilehlé čtyři stojící kameny s osmijazyčnými obsahy – jsou určeny nám lidem k přijetí těchto tvrzení jako naší možné budoucí reality. (Kterou určitě nechceme nebo snad ano?)

Co to tedy znamená?  Že ze samotného jádra naší Země vyvěrá skrze toto zařízení silný energetický zdroj, který je možné zachytit na obrovskou vzdálenost od Země i s konkrétní informací. Jinými slovy energie těchto myšlenek a slov uvedených na kamenech je vysílána jako gejzír nejen do kosmu, ale díky energetické mřížce Země, kolem celé naší planety – tedy podprahovým vnímáním nám všem. Konstruktér to musel dobře vědět aObrazek podobná zařízená z dávné historie najdete po celém světě – viz přiložené obrázky.

Na začátku článku je uvedeno, že se na horní části vyskytuje ještě jedna deska s vytesanými starodávnými jazyky (starořečtinou, sanskrtem, egyptskými hieroglyfy-démotikou a babylonštinou) a byla položena otázka proč.

 

Teď se dobře připravte na šokující odhalení – viz název těchto stránek...

Mocnými tohoto světa je nám již dlouhé věky utajován a naopak pod různými druhy „povolených“ náboženství světa a skupin podsouván nepravdivý původ našeho života a existence lidské rasy jako takové. V mnoha historických proudech se dovídáme, že se naši páni, Bozi a genetičtí tvůrci, mají již brzy oficiálně a veřejně vrátit s tím, že si ověří, jakým způsobem zde na Zemi Obrazekprozatím jako lidstvo hospodaříme a jak si vedeme (Mluví o tom např. Mayové – původní Atlantiďané). Je proto celkem logické, že zpráva vyslaná v toku času do kosmických dějin Země dopředu, může následně ospravedlňovat zločinné činy, které mají či měly teprve od tvůrců monumentu přijít. (Z důvodů rostoucích tlaků veřejnosti na podobné otázky vydala Egyptská vláda zákaz veškerých dalších veřejných vykopávek - hádejte do kdy? Správně, do konce roku 2012. Proč? Protože pod pravou prackou Sfingy jsou prostory a v nich síň záznamů prapůvodního lidstva a poselství budoucím generacím).

Protože tenkrát probíhala poměrně čilá komunikace a učení mezi mimozemskou civilizací a pradávnými lidmi (Lemuria, Summer, Toltek, Atlantis, Aztek, Maya, Babylonie, Egypt), je pravděpodobné, že dnes tytoObrazek mimozemské entity nebudou rozumět až tak plynule „ruštině či španělštině“, tedy jazykům, které se vyvinuly později (dnes samozřejmě víme, že žádný jazyk není nutný, pokud ovládáme telepatii). Nicméně pokud vysílám energetické vlny ze Země a na jejím povrchu, musím se postarat o to, aby jim bylo porozuměno a ten, kdo je má přijmout, je dokázal pod konkrétním názvem „zprávy“ spolehlivě dekódovat a nezapadl mezi „spamy“. Funkce středového pilíře je proto funkcí silného zářiče a desky na horní části fungují jako usměrňovače a ustalovače širšího toku energie vyvěrajícího ze Země.

Osobně považuji tuto celou věc za obrovské znásilnění moudrostí našich předků, zneužití znalostí toků pozitivních energií a zdrojů tvořivé síly naší planety Země i násilné a účelové programování variant časových linií – což se díky bohu prozatím neudálo. Je to veřejný a vrcholný výsměch naší lidské naivitě, naší víře v dobré a poctivé vedení Obrazeka urážkou všech kvalitativních lidských hodnot. Myšlenky vytesané na kamenech jsou obrazem myšlenek jejich tvůrců a vyjádřením jejich zavrženíhodných plánů.

Nějakou dobu jsem si vnitřně říkal, že by snad bylo nejlépe tento monument co nejrychleji srovnat se zemí (zejména když nikomu nepatří a nikdo jej papírově nevlastní) a projevy lidí, kteří podstatu problému částečně prohlédli (zejména do očí bijící bod číslo 1), jsou k tomu ochotní a udělat okamžitě schopní. Na druhou stranu je vlastně dobře, že tento monument vznikl jako dobré zrcadlo naší životní reality a že jsme jej neponechali bez povšimnutí, protože naše skutečná „lepší budoucnost“ začíná v našem vědomí právě TEĎ – odmítnutím té, kterou nám někdo se zištným záměrem podsouvá. 

Mnoho štěstí Aridan

 

Komentáře

Přehled komentářů

prosim o tvuj nazor

(dedzz, 13. 12. 2011 1:11)

knizata zla-protokoly sionistickych mudrcu

momentalne jsou na netu zablokovana, ale jsou bezpecne ulozena u vice lidi na fleskach rad bych preposlal

cti

(dedzz, 13. 12. 2011 1:01)

Vazim si tvych postrehu, archeologie pokrocila precti si prosim te:

o slovanech uplne jinak

jen poznamka k staroreckemu nebo ideografickemu pismu
jezis v tezkych chvilich mluvil praslovanstinou, jak rozlustil a dokazal pan Horak v ucebnici nejstarsiho pisma na svete staroslovanstiny. rozlustil napisy v pyramidach, na mumijich, etruske, starorecke, germanske, bukvove, danske, norske, italske, prakticky vsechny psane na antickych pamatkach, sam si je prectes az zjistis klic genialniho slovanskeho jazyka, doporucuji.
az doctes napis mi davidadamov@centrum.cz

dale cti slovansko arijske vedy

moc si vazim lidi jako jsi ty taky hledam, neni dne abych nehledal smysl veci s pozdravem dedzz

...

(Daniel, 9. 7. 2010 22:59)

mě by spíš zajímalo proč mezi nás nepříde UFO a nezačne šířit pravou víru....jak se máme správně chovat k zemi atd...je jasný že my víme jak se správně chovat...ale kolik nás je?? že by 500milionů z 6,5miliard lidí?

Re: ...

(mones, 28. 9. 2011 0:07)

niekde som cital ze je nejaka dohoda uzavreta ze sa nebudu starat... treba stopovat info az ku rousvelu...

Re: ...

(pavel, 8. 11. 2011 15:25)

je to o dospělosti a připravenosti projít zkouškou.. ano, jsme připraveni? převyetí odpovědnosti a vědomí si cesty. Ostatní civilizace nám mohou pomoci, ne řešit co jsme si.. atd.

pre autora

(mones, 28. 9. 2011 0:11)

trosku som ostal zaskoceny ako ste sa vrhli po tych desiatich bodov a pritom sam ste pisal ze treba citat bez predsudkov... v podstate maju pravdu vsetky body a mne nepride ze by sa nejak vylucovali... dokonca aj kinematografia v poslednom obdobi dost o tom hovori... minimalne ma napada AVATAR... kde ked sa clovek zamysli na myslienkov a nie obrazom filmu, vela pochopi...

Ryzí formy a kámen

(Jiří Mrůzek, 29. 8. 2011 6:33)

Ryzí formu je možné využít ke vzniku efektu v prostředí étéru, který se pak někdy promítá do materiálního světa. Je zcela možné, že kámen je poměrně vhodný materiál pro zhotovování takových forem. V tom se asi naše názory moc nerůzní.
Ovšem, lidská písma vyrytá do kamene tuto ryzí formu zcela postrádají a proto nemůžou být transformována do idejí vysílaných do prostoru. Co se ale děje, když pod takovou kamennou vysílačkou stojí člověk (jako na obrázku)a usilovně si něco myslí nebo cítí?
Článek byl jinak ohromně zajímavý.
Sám jsem se občas také zabýval starověkými záhadami. Napsal jem poměrně hodně v angličtině, ale nedávno jsem přeložil dva ze svých článků do češtiny. Doufám, že pobaví a poučí zároveň.


http://vejprty.com/abyhelcz.html
http://vejprty.com/baalbekc.htm

Ryzí formy a kámen

(Jiří Mrůzek, 29. 8. 2011 6:32)

Ryzí formu je možné využít ke vzniku efektu v prostředí étéru, který se pak někdy promítá do materiálního světa. Je zcela možné, že kámen je poměrně vhodný materiál pro zhotovování takových forem. V tom se asi naše názory moc nerůzní.
Ovšem, lidská písma vyrytá do kamene tuto ryzí formu zcela postrádají a proto nemůžou být transformována do idejí vysílaných do prostoru. Co se ale děje, když pod takovou kamennou vysílačkou stojí člověk (jako na obrázku)a usilovně si něco myslí nebo cítí?
Článek byl jinak ohromně zajímavý.
Sám jsem se občas také zabýval starověkými záhadami. Napsal jem poměrně hodně v angličtině, ale nedávno jsem přeložil dva ze svých článků do češtiny. Doufám, že pobaví a poučí zároveň.


http://vejprty.com/abyhelcz.html
http://vejprty.com/baalbekc.htm

programovací jazyky lidstva

(janko@karao.cz, 6. 6. 2011 11:26)

Aridane, pro převod informací z intuice do lidské populace vždy existoval nějaký jazyk, jehož schopnosti rostly a následně nestačily přicházející době. Jazyky popisují stále větší objem informací v prostoru. Nebudu se podrobně rozepisovat o tom, jak hebrejština a její dvě složky (mate/matika a latina) povzbudili lidstvo k hledání odpovědí na stále další otázky.

V současnosti ale končí úloha "zvuků angličtiny". Proč zvuků? Protože z původních zvuků písmen latiny udělala angličtina "dvoj a trojzvuky" . Algličtina tak vytvořila protiváhu, vlastně protisměr k původní úloze skrytého vztahu latiny a matematiky. Také proto anglicky myslící etnikum vytvořilo strukturu "oktáv" počítačového jazyka. Ten nám díky intuici autorů scifi přibližuje i VZHLED a život jiných planet a civilizací. Vzhled si promítáme na PLOŠE (obrazovky).
Ale co je vlastně "plocha" ? je rozhraním dvou základních struktur, hmotné a nehmotné - protože obraz na ploše nemá materiální nosič. (viz obraz krajiny či obličeje na vodní hladině - z jakého je materiálu ten obraz??, voda je jen nosičem pro něj)

Těch deset hesel odpovídá tomu, co nazývám potenciál sebeorganizace sil v prostoru. Samořiditelnost všech věcí a jevů vyžaduje, abychom od určité "doby života" pracovali na své destrukci.
Proto některá hesla na sloupech jsou přijatelná v jiné době, v době s jiným objemem informací - v době, kdy bude známější i jiný referenční systém pro hledání dobové pravdivosti - jiná totiž neexistuje.
Ale podstatu času si nechme na jindy, teď je řeč o ČEŠTINĚ, jako nástupci - spojnici angličtiny a jazyků pro počítače, kde angličtina je "protipólem" (zrcadlem) historického vývoje latiny.

Jsem nosičem (písařem) "abecedy lidštiny", která definuje smysl každého písmene a číslice na principu oktávy. Asi jste neslyšel o "symetrickém čtení slov" od středu slova kmitem (mysli) vpravo a vlevo - kde vpravo je cíl a vlevo nástroj k realizaci cíle.
Jde o obdobu toho, čím byla matematika a latina v době jejich násilného nasazení (=historie "zmatení jazyků v Babylonu", samozřejmě účelově posunutá - pro ovečky). Matematika měla vždy za cíl rozkrytí podstaty hmoty a prostoru - etnické jazyky, postavené před latinou přepsané dějiny lidstva - zas byly v úloze těch dělníků, přinášejících zprávy o nových objevech těm, kdo znali a znají skrytý vztah mezi latinou a matematikou. A tito mocní tehdy i dnes vytvářejí názvy a obsahy těch názvů - takové, které jim vyhovují.
Pokud znáte knihu "O Slovanech úplně jinak" - tak zjistíte, že souběžně se vyvíjel i sanskrt a jeho dnešní schopnost detekovat a "číst" o vztazích v prostoru prostřednictvím intuice česky myslících a vnímajících lidí. Sám jste jedním z "písařů", podobně jako já a další.

Pokud se rozhodnete k osobnímu kontaktu, určitě bychom si některé jevy a procesy mohli porovnat a sladit. Ne všechno, co píšete - i co píšu já - je v této době funkční, tedy pravdivé. Jde o to, kterou část našich poznatků posilovat a kterou nechat odpočinout.
...protože váš výklad některých hesel na sloupu je podle mě nedobrý, příliš zasažený "filtrem" který nám mocní zalepují mozek. Ozvěte se případně na můj mail, pokud o seznámení budete stát.

Re: programovací jazyky lidstva

(Reni, 27. 6. 2011 14:28)

Dobrý den,jestli se mohu zapojit do diskuze,tak si myslím,že plno věcí je už předurčeno dopředu,lidé ale s jejich egem vůbec už nechápou podstatu věci,tak jestli nás někdo řídí jako malé děti,tak nezbývá než nám dát na zadek,protože to co lidstvo předvádí už je opravdu k breku.V roce 1990 jsem si poprvé přečetla knížku od Nostradama kde popisoval že dojde ke globalizaci a vůbec k věcem,které jsou již dnes skutečností,také vliv určité skupiny lidí na ovládnutí moci na Zemi,prostě lidé samotní už nemají šanci dát něco do pořádku,a ti co nás ovládají ani nechtějí,neboť v tom všeobecném chaosu se dobře ztratí jejich hamižné plány.Tak holt ten bordel za nás musí uklidit někdo jiný,jinak se těch pár lidí co ještě přemýšlí hlavou asi brzo z toho všeho zblázní...

České Vylidňování

(Quixote, 29. 5. 2011 15:40)

http://thegeorgiaguidestones.com/Czech.htm

"Nyní, když víte, co budete dělat?"

Zeptejte se, co můžete udělat pro Nový světový řád, ale zeptejte se, co může New World Order udělat pro vás.

Nový světový řád existuje, a je reálný program dynastické cryptocracy. Svět se opravdu pracovat tímto způsobem. Kameny jsou projevem, který ukazuje rukou mocenské elity, a při tom také ukázaly, že mají odstupoval mravní autoritou své směru v každé oblasti lidské činnosti. Je to docela ironie: jsou zakořeněné, velmi bohaté a velmi výkonné. Jak silný jak oni jsou si jen představit, nedostatku a barbarský tmavě zelené budoucnosti pro pár lidí, které potřebují, jako nevolníci, i jako jsou nástroje pro větší svobodě a prosperitě univerzální nyní se. Přemýšlejte o tom. Pokud budete číst novinky každý den vypadá, jako kdyby se svět zbláznil, to má.

Způsob interpretace

(Dan, 21. 2. 2011 12:53)

Myslím si, že si monument špatně vysvětluješ. Já to chápu spíš jako velmi dobré poselství pro ty, co tu zbudou "den poté"...

Re: Způsob interpretace

(Mairou, 27. 2. 2011 15:22)

Ahoj,

Je těžké v dnešní době uvěřit.

re: Bílá magie

(Aridan, 5. 7. 2010 8:40)

Dorbý den Marku,
děkuji za komentář. Sám bych si přál, aby to byla pravda.
Pokud by tento monument vznikl někdy kolem roku 1850, kdy nás byla na Zemi přibližně necelá miliarda, bral bych to. Když však stejný monument vznikne roku 1980, kdy je přibližně 6 milard lidí a hlásá, že se populace musí udržet pod 500 milionů, nejsem o bílé magii tvůrců zcela přesvědčen...
Ale uvidíme, poslední dny se děje plno pozitivních změn :-)
Aridan

Re: re: Bílá magie

(saimala, 20. 2. 2011 15:27)

projekce našich myslí navenek, záleží jen na tom s čím se ztotozníme. nejsou oni a my, černí a bílí je jen Já. OM

Bílá magie, řekl bych...

(Marek, 5. 7. 2010 0:43)

Přečetl jsem spustu tvých článků a téměř se všemi jsem musel souhlasit. Jsou moc dobré. U těchto monumentů mám ale pocit, že se jedná o dílo bílé magie, ne černé. Nazval bych to asi takto:

Měly tu působit už kdysi dávno, aby svět nedospěl tam kam teď dospěl. Svým působením jdou přeci proti působení černé magie, která vědomě vytváří současné zlo.

Re: Bílá magie, řekl bych...

(pepa, 28. 9. 2010 13:17)

3.světová válka určitě brzy přijde,ale že by "zařvalo" 6 miliard lidí se mi nezdá.
-VÁLKA JE NUTNÉ ZLO-.
Kdyby nebyla 1a2.svět.válka-umíte si představit kolik by teď bylo lidstva ?

Re: Re: Bílá magie, řekl bych...

(sp, 12. 2. 2011 18:13)

Stejně jako nyní. Během těchto válek počet mrtvých dosáhl jen několik stovek miliónů.

ŠANCI PŘEŽIT MA KAŽDY.

(AŠTAR*ODHALENY KRAL BOHŮ*-VŠECH JMEN*-V TĚLE AVATARA*CZ*, 2. 1. 2011 19:52)

STAČI TI*-MOJE*MEGAMANTRA*: JSEM BŮH LASKA***. NEUSTALE-SE KONCENTRUJ*-NA SRDCE*+VDUCHU SI JI*-OPAKUJ*!!! TVŮJ PŘITEL,MILAČEK,TAŤKA,PAN,ALLAH*KRŠNA*JEŽIŠ*ŠIVA*-MEČ-PRAVDA*:) !!!

Desatoro

(Sisquo, 29. 12. 2010 12:12)

Tych desat bodov na monumente je OK.

Clanok o energetickych zariadaniach (vysielacoch) je neprekonatelny a naprosty blabol.