Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán snížení počtu obyvatel planety – šokující odhalení

15. 6. 2010

Programování budoucnosti a zdroj nebezpečí – monument v Georgii - USA

Tento článek vznikl na základě hledání souvislostí a nalézání mnoha skrytých vazeb. Věnujte prosím jeho obsahu zvýšenou pozornost – budete velice překvapeni.

Na území Elbert County ve státě USA Georgii, přibližně 145 kilometrů východně od města Atlanty, byl v poslední čtvrtině minulého století (dne 22. Obrazekbřezna 1980) vztyčen bizarní kamenný monument, přirovnávaný k Anglickému kamennému uskupení Stonehenge, ovšem s daleko bizarnějším významem a obsahem sdělení celému lidstvu světa.

Jako hlavního materiálu bylo použito kamene granitu, vytěženého ze samotného nitra naší matky Země, státu Georgia. Byly vyhotoveny čtyři kamenné desky svislé, do nichž je v osmi moderních jazycích světa (anglicky, španělsky, svahilsky, hindsky, hebrejsky, arabsky, staročínsky a rusky) vytesáno vždy na obou stranách plochy kamene sdělení, které uvádím i se svým osobním pohledem na věc a popisem funkce celého „energetického zařízení“. Současně je na vrchním shora umístěném kameni uveden další alarmující text, který je navíc napsán v dávných jazycích (starořečtinou, sanskrtem, egyptskými hieroglify-démotikou a dokonce babylonštinou – viz. dále)

Celý monument je téměř 6 metrů vysoký a váží více než 104 tuny. Konstrukci vidíme na obrázcích a jde o jeden granitový kámen uprostřed (funguje jako zářič /vysílač /přijímač), dále čtyři samostatně stojící kameny přesně nasměrované do všech světových stran - zesilovače (viz. konstrukce pyramid, jejich orientace a energetické síly Země) a na vrcholu těchto čtyř šestimetrových kamenů leží další, s nápisy právě v oněch pradávných jazycích, Obrazekkteré pro běžně vysoké lidi nejsou příliš dost dobře čitelné. (jsou umístěny až v horní části, ve výši 6 metrů – proč tam ale vůbec tak staré jazyky jsou? viz.dále)

Celá historie vzniku památníku je rovněž více než zajímavá: Zhruba v polovině roku 1979 si neznámá osoba pod pseudonymem R.C.Christian najímá společnost, vyrábějící granitové monumenty v Elbertonu, pro výrobu tohoto díla. To je hned první záhada, která nás překvapí, neboť všude na světě je povinnost registrovat každou umístěnou sochu, pomník, monument, památku či podobné pevně stojící objekty z důvodů evidence: KOMU je památník určen, kdo výrobu a umístění zadal, případně, kdo si jej objednal a zejména KDO byl plátcem objednávky, která jistě nebude za pár stovek dolarů.

ObrazekDůvod výstavby určen není žádný a jako sponzor je uvedeno - cituji:  Malá skupina Američanů hledající „věk rozumu“ – viz dále.

 

Pokud se zamyslíme nad obsahem neuvěřitelných deseti bodů sdělení uvedeného (nápadně připomíná symboliku nových deseti přikázání), odhalíme mnohem více:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtěte prosím bez předsudků, s čistou myslí a velmi pozorně – co nejpřesnější překlad do češtiny:

 1. Udržovat populaci lidstva pod hranicí 500 milionů v trvalé rovnováze s přírodou
 2. Řídit reprodukci moudře – zlepšovat tělesnou kondici a odlišnost
 3. Jednota lidstva novým živým jazykem
 4. Ovládnutí vášně – víry – tradic a všech věcí smírnými důvody
 5. Ochrana lidí a národů spravedlivými zákony a soudy
 6. Nechť jsou všechny národy řízeny interními pravidly a externí spory řeší světový soud
 7. Zamezit banálním zákonům a zbytečným úředníkům
 8. Vyvážit práva osob se sociální odpovědností
 9. Ocenit pravdu, krásu a lásku – hledání harmonie s nekonečnem
 10. Nebýt rakovinou (nádorem) na Zemi – dát prostor přírodě – dát prostor přírodě

 

Toto je deset bodů, vytesaných vždy na každé straně jednoho ze čtyř stojících kamenů (celkem 8x) ve výše uvedených jazycích.

 

Ještě zajímavější je ovšem vzkaz, vytesaný na nejvyšším horním kameni v oněch starodávných jazycích směřujících na všechny světové strany Babylonsky - sever, Řecky – východ, Sanskrt – jih, Egyptské hieroglify - západ:

V angličtině:   Let These Be a Guidestones to an Age of Reason 

Volně přeložitelné:  Ať jsou tyto kameny průvodci do „věku rozumu“  

nebo obdobně:  Nechť jsou tyto kameny vodítkem do „věku soudu/závěru/příčin/důvodu“   

 Obrazek

Zajímavé je přitom zjištění, že právě například „The age of Reason“ – je název knihy (autor Thomas Paine – pozor – svobodný zednář a rovněž autor knihy An Essay on the Origin of Free Masonery – česky Esej o původu Svobodného zednářství). Tím se nám ovšem poměrně snadno rozkrývá, jaká světová elita si může dovolit nechat něco tak monstrózního vytvořit, zaplatit, přitom nikde nebýt registrována – tedy zároveň neexistovat. Proto ti, KDOŽ jsou za touto záležitostí a kdo měl důvod podobné vzkazy dokonce vtesat do kamene pro celý svět, je nám velmi dobře demonstrováno v díle samotném a obsahu jednotlivých bodů.

 

 

Pokusím se jít trochu více do hloubky a ke konkrétnímu významu rozkrytí jednotlivých bodů:

 1. Udržovat populaci lidstva pod hranicí 500 milionů v trvalé rovnováze s přírodou – možná jste již zaslechli, že na naší planetě žije něco přes 6,5 miliardy obyvatel. Znamenalo by to přibližně snížení stavu o 6 miliard lidí – způsob ponechám zcela na naší fantazii, jen uvedu základní hesla – zdravotnictví, tabákový průmysl, potravinářský a chemický průmysl, genetika, vyvíjené sociální tlaky, uměle vyvolávané krize, konstruované válečné konflikty, jaderná katastrofa či meteorit, vytváření virů a nemocí – pod hlavičkou povinného očkování obyvatel (např. AIDS je uměle vytvořený genotyp s jediným cílem, vir ptačí chřipky byl záměrně přidán do vakcín určených lidem – aféra s farmaceutickým gigantem Baxter), dále zejména mimo Evropu užívaný fluor, sladidla typu aspartam, podprahová vlnová vysílání, HAARP, programování veřejnosti pomocí LCD vysílání, za tím vším samozřejmě reklama a nesmyslný konzum bez hlubší hodnoty…
 2. Řídit reprodukci moudře – zlepšovat tělesnou kondici a odlišnost – paralela s Genesis, podobné programy a úvahy měl dokonce i Hitler, nacisté hlásali shodné propagandistické myšlenky a před tajnými společnostmi nás varoval nejen John Fitzgerald Kennedy, ale už i prezident Eisenhower kolem roku 1950.  Kdo, a na základě čeho, může o druhých rozhodnout: „Ty jsi hoden života, ale ty už nikoliv“ nebo „Ty jsi vhodný a ty ne.“
 3. Jednota lidstva novým živým jazykem – celkem silně demonstrovaná globalizace a unifikace – postupně se totiž na jediný uznávaný jazyk v zápětí napojuje „povolená“ forma náboženství, vlády, soudu, moci – viz dále…
 4. Ovládnutí vášně – víry – tradic a všech věcí smírnými důvody – naprosto v relaci s předchozím bodem – důsledek probíhající normalizace a uniformity. Víra i tradice spolu s vášní musí být pod kontrolou, neboť nikdo z vůdců nechce „národní obrození“ a „musíme přesně vědět, CO si lidé o hodnotách, které jim podsouváme, myslí.“ Poznámku o smírných důvodech zároveň vnímám jako skrytou hrozbu vojenského režimu a vztyčený prst, pokud náhodou nebude vše dle původního plánu.
 5. Ochrana lidí a národů spravedlivými zákony a soudy – Tak to je překvapení, že? Pročpak by měly být lidé a národy chráněni spravedlivými zákony a soudy? Znamená to pak logicky, že lidé i národy dnes chráněni nejsou vůbec a zákony i soudy nejsou spravedlivé rovněž. To zní skoro jako doznání chyby systému…
 6. Nechť jsou všechny národy řízeny interními pravidly a externí spory řeší světový soud – ano opět navazující bod na odstavec 3 – vidíte, jak vše sedí? Drobné problémy typu posekání trávníku před domem či umytí oken si řešte sami, ale tam vaše kompetence také končí, protože moc a rozhodování přebírá „světová vláda“. Paralela s totalitární vládou a diktátorstvím například Hitlera či Mao C´ Tunga – tedy náznaky jednoho světového vůdce.
 7. Zamezit banálním zákonům a zbytečným úředníkům – skoro zní jako záměrná negace předchozího odstavce, neboť z globálního pohledu je interní problém národa banální, o zbytečných úřednících a nákladech s tím spojených nemluvě.
 8. Vyvážit práva osob se sociální odpovědností – v každé společnosti má jedinec určitá práva. Tato věta nám jinými slovy říká vzdát se jich pro celek – tedy vzdát se sebe sama pro dobro celku. Celek = společnost. Přetransformováno do češtiny je to konec individualit, nastolení řízeného a účelového otroctví a v zásadě světového protektorátu (viz. zajímavý a podnětný film Equilibrum)
 9. Ocenit/chválit pravdu, krásu a lásku – hledání harmonie s nekonečnem – skoro jako populární hlásání o ZMĚNĚ, Nové době, Novém světovém řádu, o tom, jak MĚNÍME svou budoucnost a o tom jak MY MůŽEME – WE CAN. Tento bod je mimochodem v naprostém nesouladu s body 1,2,6,8 a navíc chybí definice toho, co bude bodem 8 dovoleno považovat za pojem pravdy, krásy a lásky z hlediska sociální odpovědnosti společnosti.
 10. Nebýt rakovinou (nádorem) na Zemi – dát prostor přírodě – dát prostor přírodě. Tento bod na jednu stranu klade otázku, zda je tedy oněch 6 miliard „zbytečných lidí“ rakovinou zde na Zemi (viz poznámka Henry Kissingera o „zbytečných jedlících“), ovšem vybírané platby daní a výsledky práce „jedlíků“ v podobě nárůstu hrubých domácích produktů, zatím nikomu nevadily. Toto tvrzení stejně tak může znít jako alibistické doznání zadavatelů, kteří si tímto přede všemi „myjí ruce“ a vykonávají jen to potřebné – pro blaho přírody. Kdo se jen trochu zamyslí, pochopí, že prostor přírodě (vytesáno dokonce dvakrát za sebou) nedávají především ti, kteří to připouští a dovolují. To jsou ti, kteří přírodu a její zdroje „vlastní“. Stejně tak, jak je považováno šest miliard obyčejných lidí na Zemi za její rakovinu, jsou právě tyto osoby drancující přírodní zdroje zmiňovanou rakovinou Země, kteří jí samotnou sžírají díky stále vyšším požadavkům na zisky zaživa. Stačí se podívat na poslední katastrofy a jejich důsledky – Deštný prales-plíce planety a aktuální Mexický záliv. Více info zde www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/mexicky-zaliv-a-uniky-ropy---omyl_-vsechno-je-jinak

 

Pojďme se ještě podívat na funkci a smysl celého důmyslného zařízení do hloubky.

Z mnoha různých zdrojů a historicky dochovaných uskupení Hengů Obrazek(nejznámější Stonehenge), Menhirů a Dolmenů se dovídáme o jejich funkcích komor na shromažďování kosmické energie v kombinaci s energií Země, stejně jako o ještě dokonalejších funkcích pyramid celého světa viz článek zde www.jinestranky.cz/clanky/puvod-a-historie-cloveka/tajemstvi-pyramid-a-sfingy .

Jejich energetické schopnosti jsou nepopiratelné a pokusy s vědomým propojením událostí minulosti, současnosti i budoucnosti jsou dokumentovány v literatuře (Paul Brunton, Edgar Cayce). Každá pyramida je ve své podstatě akumulátor, zářič, vysílač či přijímač různých energií – vše podle způsobu jejich užití. Obrazek

Po zkušenostech navíc víme, že se předdefinovaná energie (v podobě slov, myšlenky, textu) mnohonásobně zesílí, pokud pyramidu či vysílač obecně umístíme do osové soustavy a energetické mřížky naší planety ve směru proudění toku energií (sever/jih/východ/západ). Využíváme tak v podstatě obrovskou energie Země samotné. ObrazekStejnou funkci směrovačů a zesilovačů energetického pole mají ony přilehlé čtyři stojící kameny s osmijazyčnými obsahy – jsou určeny nám lidem k přijetí těchto tvrzení jako naší možné budoucí reality. (Kterou určitě nechceme nebo snad ano?)

Co to tedy znamená?  Že ze samotného jádra naší Země vyvěrá skrze toto zařízení silný energetický zdroj, který je možné zachytit na obrovskou vzdálenost od Země i s konkrétní informací. Jinými slovy energie těchto myšlenek a slov uvedených na kamenech je vysílána jako gejzír nejen do kosmu, ale díky energetické mřížce Země, kolem celé naší planety – tedy podprahovým vnímáním nám všem. Konstruktér to musel dobře vědět aObrazek podobná zařízená z dávné historie najdete po celém světě – viz přiložené obrázky.

Na začátku článku je uvedeno, že se na horní části vyskytuje ještě jedna deska s vytesanými starodávnými jazyky (starořečtinou, sanskrtem, egyptskými hieroglyfy-démotikou a babylonštinou) a byla položena otázka proč.

 

Teď se dobře připravte na šokující odhalení – viz název těchto stránek...

Mocnými tohoto světa je nám již dlouhé věky utajován a naopak pod různými druhy „povolených“ náboženství světa a skupin podsouván nepravdivý původ našeho života a existence lidské rasy jako takové. V mnoha historických proudech se dovídáme, že se naši páni, Bozi a genetičtí tvůrci, mají již brzy oficiálně a veřejně vrátit s tím, že si ověří, jakým způsobem zde na Zemi Obrazekprozatím jako lidstvo hospodaříme a jak si vedeme (Mluví o tom např. Mayové – původní Atlantiďané). Je proto celkem logické, že zpráva vyslaná v toku času do kosmických dějin Země dopředu, může následně ospravedlňovat zločinné činy, které mají či měly teprve od tvůrců monumentu přijít. (Z důvodů rostoucích tlaků veřejnosti na podobné otázky vydala Egyptská vláda zákaz veškerých dalších veřejných vykopávek - hádejte do kdy? Správně, do konce roku 2012. Proč? Protože pod pravou prackou Sfingy jsou prostory a v nich síň záznamů prapůvodního lidstva a poselství budoucím generacím).

Protože tenkrát probíhala poměrně čilá komunikace a učení mezi mimozemskou civilizací a pradávnými lidmi (Lemuria, Summer, Toltek, Atlantis, Aztek, Maya, Babylonie, Egypt), je pravděpodobné, že dnes tytoObrazek mimozemské entity nebudou rozumět až tak plynule „ruštině či španělštině“, tedy jazykům, které se vyvinuly později (dnes samozřejmě víme, že žádný jazyk není nutný, pokud ovládáme telepatii). Nicméně pokud vysílám energetické vlny ze Země a na jejím povrchu, musím se postarat o to, aby jim bylo porozuměno a ten, kdo je má přijmout, je dokázal pod konkrétním názvem „zprávy“ spolehlivě dekódovat a nezapadl mezi „spamy“. Funkce středového pilíře je proto funkcí silného zářiče a desky na horní části fungují jako usměrňovače a ustalovače širšího toku energie vyvěrajícího ze Země.

Osobně považuji tuto celou věc za obrovské znásilnění moudrostí našich předků, zneužití znalostí toků pozitivních energií a zdrojů tvořivé síly naší planety Země i násilné a účelové programování variant časových linií – což se díky bohu prozatím neudálo. Je to veřejný a vrcholný výsměch naší lidské naivitě, naší víře v dobré a poctivé vedení Obrazeka urážkou všech kvalitativních lidských hodnot. Myšlenky vytesané na kamenech jsou obrazem myšlenek jejich tvůrců a vyjádřením jejich zavrženíhodných plánů.

Nějakou dobu jsem si vnitřně říkal, že by snad bylo nejlépe tento monument co nejrychleji srovnat se zemí (zejména když nikomu nepatří a nikdo jej papírově nevlastní) a projevy lidí, kteří podstatu problému částečně prohlédli (zejména do očí bijící bod číslo 1), jsou k tomu ochotní a udělat okamžitě schopní. Na druhou stranu je vlastně dobře, že tento monument vznikl jako dobré zrcadlo naší životní reality a že jsme jej neponechali bez povšimnutí, protože naše skutečná „lepší budoucnost“ začíná v našem vědomí právě TEĎ – odmítnutím té, kterou nám někdo se zištným záměrem podsouvá. 

Mnoho štěstí Aridan

 

Komentáře

Přehled komentářů

Re: Desatoro

(Aridan, 30. 12. 2010 14:14)

Kde berete tu absolutní jistotu?
Studoval jste někdy "obyčejnou" sílu pyramidové konstrukce, menhirů, dolmenů, magnetismu...?
Nic není nemožné a nic není nesmysl :-)
Aridan

re: ANO!

(Aridan, 11. 9. 2010 7:45)

Milý Stepe,
mnohokrát děkuji, jste velice blízko...
Aridan

ANO!

(Stepe, 11. 9. 2010 0:49)

Těch deset bodů jsem přečetl s čistou mysli,bez předsudků a pozorně a napadlo mě ihned,pouze a jediné:
ANO,je to tak,souhlasím.S následnou analýzou se již neztotožňují,jelikož jde již o něčí názor a můj je jiný.Téměř všechny problémy na Zemi jsou jen následky přelidnění.A pokud čeká lidí "nehezký osud",tak si za to mohou pouze sami.Nezbývá tedy zřejmě nic jiného,než vše spláchnout a začít znovu.Ano,i se mnou...

Kdo nám podsouvá....

(Dagmar, 9. 8. 2010 16:55)

Nevím proč,ale nedávno jsem zjistila šokující odhalení původu SJ. Zakladatel byl p. Russel a býval členem Svobodných zednářů,další šok ,že mají 9 let dohodu s OSN,přitom učí,že právě OSN je podle proroctví Daniela to poslední ZLO.pak následuje"boží soud" Pochybuji že tuto informaci SJ znají.Nějak mně napadá,že v tom monumentu mají prsty.Vůbec by mně to nepřekvapilo.

Odpověď

(Blanka, 2. 8. 2010 14:01)

Jehi ór budiž Světlo ve mě to je podstatou každého člověka na téhle planetě a to Jediné je Spásné a osvobozující za všech projevených událostí ať jsou jakéhokoliv rázu to že člověk prozřel v Pravdě je Jeho součástí!!!Halelujah!!!S láskou,pravdou,vírou,která se v Nás stane Světlem Blanka Felini!!!

re: ... to Daniel

(Aridan, 9. 7. 2010 23:04)

Dobrý večer Danieli,
jsou s námi od počátku věků a nechtějí se naštěstí do našeho vývoje vměšovat. Proto odmítám děsivé scénáře o kolonizaci Země. Kdyby totiž jen trošku chtěli, už by to dávno udělali. Vedou nás, jako malé děti.
O kontaktu s námi, pojednává článek v sekci UFO - název "UFO - osobní setkání" a pak doporučuji sekci "Věda a experimenty"
Aridan

re: Bílá magie

(Marek, 5. 7. 2010 15:46)

To je možná trochu filozofická otázka, jestli je řešení populaci zredukovat rychle, nebo jí nechat se zredukovat samu delším utrpením. Cítím to tak, že čím větší je hustota, tím negativnější jsou projevy člověka. Faktem je, že udržovat při životě součaný stav populace bude znamenat pravděpodobně zkázu celé Země. Při takové hustotě pak život už nemá žádnou hodnotu. Řekl bych, že to funguje čistě na principu přírodních zákonů, a že se to nedá nijak technicky řešit. A scénář, že až nebude co jíst, budou muset jíst lidi sami sebe, by mohl být asi jeden z těch nejhorších. A otěže života prakticky nemají v rukou lidé. Je tedy otázka, jestli by jim vůbec bylo dovoleno něco měnit, vybočit ze Systému. Zdá se mi to poměrně začarovaný kruh.