Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změny na Matce Zemi a naše pokusy v CERNu

13. 10. 2010

Jakou mají souvislost s naší činností?

Před několika měsíci byl na Jiných Stránkách uveřejněn tento článek o změnách na planetě Zemi

 

Co se děje během první dekády měsíce října na jedné malé části kontinentu USA oblast Birch Creek, odpovídá v mnoha směrech tomu, co je ve výše uvedeném článku popsáno. Jsem tam "náhodou" v přímém kontaktu s osobou, která v blízkém okolí několika kilometrů bydlí a proto mám informace a odkazy takzvaně z první ruky. 

crack.jpgTam se totiž objevila po předchozím chvění Země z ničeho nic neskutečná trhlina v Zemské kůře, která má délku přes dvě fotbalová hřiště a odhadovaná hloubka je něco přes dva metry, někde i více. Půda se v místě srázu mírně vyvýšila a vůči sobě tak stromy zaujímají zvláštní úhel 30 stupňů.

To však nemusí být zdaleka konečný údaj ani pro jeden parametr. Trhlina se může dále nejen rozšiřovat, ale též prohlubovat, úhel se může nadále zvětšovat.

Prostých vysvětlení „odborníků“ je z geologického pohledu hned několik: obyčejné sedání půdní masy, naopak zvedání půdního podloží, pohyb spodních skalnatých masivů z důvodů vyššího tlaku mezi sebou či tlaku spodní vody kvůli dešťům, pohyb zemských desek vůči sobě (ty však v místě výskytu nejsou příliš patrné), prostě obyčejná věc nebo další náhoda – není důvod se tím dále zabývat J.

 (Více odkazů v závěru článku)

 

Ovšem není díra, jako díra

 

O tom se můžeme snadno přesvědčit zde: Související odkaz o Obřích jámách

Když nemáme možnost položit do roviny všechny vazby, všechny misky vah, které spolu mohou korespondovat a které spolu zdánlivě na první pohled nesouvisí, nenalezneme naprosto neodvratitelnou skutečnost, že pokud z jedné misky uberu, začne druhá strana váhy klesat a naopak – fyzikálně popsáno: zákon rovnováhy a energeticky popsáno: zákon zachování energie.

Pokud se tedy podíváme na to, co s čím souvisí a co se poslední dobou děje ve vztahu k naší lidské činnosti, nemůže nám uniknout znovu aktivní Švýcarský urychlovač částic CERN, který je v tuto chvíli největším a rovněž nejvíce nebezpečným „strojem“ na Světě. Už jsme o něm hodně slyšeli a je docela zřejmé, že o něm ještě poměrně dost uslyšíme.

 

Zvláštní je to, že přesně ve významný a symbolický den 11. září 2010 začal opět pracovat na dalších ne příliš veřejných pokusech, kterak fyzikálními veličinami a hmotným světem prokázat cern-logo.jpgexistenci všehomíra či simulovat velký třesk a počátek všeho dění. Totéž se týká simulace a vytvoření malé černé díry, která je předpoklad, že ihned po vytvoření sama do sebe zanikne.

Předpoklad je jedna věc a realita je věcí druhou – je přitom velice těžké přesně vymezit hranici mezi oběma. Osobně mi to přijde, jako bychom za pomoci černé a bílé barvy chtěli vytvořit pestrobarevný obraz Světa, ale dobře beru to, máme prozatím pouze omezené prostředky. Samozřejmě dvěma barvami popsat a nadefinovat pestrobarevný Svět prostě nelze.

Problém nespočívá ani tak v tom, čím chceme Svět popsat, bude to prostě nepřesné či bez hlubšího poznání, zásadní potíž vidím v tom, že sami vůbec nevíme, s čím si v tomto případě zahráváme a jaké budou či dokonce již jsou dílčí následky (viz závěr článku).

 

Víme o tom, že CERN měl v minulosti již značné potíže a že se některé pokusy musely zastavit, přerušit a zahájit znovu. Slyšeli jsme hlášení o tom, že se přísně střežené urychlované částice dokonce na nějaký okamžik úplně ztratily a že byla v té době nad objektem CERNu pozorována UFO v poměrně hojném počtu. Víme, že byla kvůli těmto neznámým sedmi objektům dokonce v pozoru i vojenská letecká jednotka, která ovšem měla z neznámých důvodů zcela nepoužitelnou pilotní navigaci – švýcarská i francouzská strana.

O těchto „náhodách“ v originále zde:

During the last night of September 10 to coincide with the start of the LHC experiments, the Swiss Air Force alerted the authorities of his government and French intelligence about the presence of 7 unidentified objects a few kilometers of underground facilities where are dragging out the most ambitious experiment in the history of humanity, the famous particle accelerator. The odd thing is that game and did not leave any Swiss or French to intercept the objects due to massive errors in the navigation system of the Swiss aircraft, the surprise was greater when the same problem was detected in the French air fleet, the objects training were almost static during a period of more than 6 hours, after which disappeared without trace and unmolested.

 

Jak sami vidíme, není pouze v našem zájmu věci hledat, ale zároveň jsme kýmsi (doufejme, cern-map-view.jpgže rozumnějším) poněkud kontrolováni a mírně řečeno dozorováni. Je to pro naše dobro i pro dobro Kosmu jako celku.

Zkusme si jen na chvilku představit, co by se stalo, pokud by vědci skutečně dokázali založit, otevřít a aktivovat reálnou černou díru z miniaturních quarků, která by se začala formovat do pulsaru, hroutit sama do sebe a neříditelně tak vtahovat vše kolem.

Co by asi tak nastalo? Co o tomto vůbec víme? Myslíme si, že je to stále nemožné? Vidíme tu krásnou analogie s Pánem prstenů, kde jediný prsten vládne skutečně všem? Tento prsten má po obvodu celkem 27 kilometrů a má vnitřní sílu vládnout celému Světu.

Projekt Philadelphia, kde byla válečná loď Eldridge/Ajax na několik minut učiněna neviditelnou, měl následky po další roky v cyklech 40 let. Někteří již vědí, že číslo 40 je důležité kosmické číslo naplnění či dovršení a pokud došlo k narušení kontinuity celku, sekundární projevy se v následujících rezonancích samozřejmě musí objevit. Detaily nalezneme v tomto odkazu

 

S černou dírou je to naprosto stejné, jako bychom žili v obrovském akvariu plném vody až po okraj a někdo by zkoušel vrtáním do dna obrovským vrtákem zjistit, CO se stane, když se provrtáme skrz materiál akvaria samotného. Co se asi tak může stát a proč to vlastně někdo vůbec dělá?

Stejný příměr je jako žít v obrovském stohu suché slámy a nechat lidi z CERNu experimentovat, co se stane, když zapálí byť jedinou sirku. Je to stejné, jako hrát si s nenápadným aktivačním tlačítkem na řídícím pultu jaderných zbraní – vypadá též velmi neškodně a lákavě, ale uvědomujeme si, co se tím mazlivým tlačítkem vlastně spouští?

Více nalezneme v ilustračním videu zde:

 

 

Nyní je již více než jasné, že nám Evropská komise pro nukleární energie neříká věci takové, jak ve skutečnosti jsou, protože dle materiálů přiložených v odkazech níže, již vědci mají v rukou dostatek energie i technologie k vytvoření nových částic, které mohou zapříčinit řetězovou reakci a mohou stvořit reálnou černou díru – jedna z nich je například v centru naší galaxie. A tady již hra definitivně končí...

Podle některých vědců, kteří se na tomto projektu podílejí je jasné, že nemáme tyto věci vůbec pod kontrolou a ani nevíme, co se stane. Nejsilnější tvrzení, které přitom během všech diskusí zaznělo je to, že pokud se toto podaří, naše krásná planeta Země se promění v 15 kilometrů velký kus zmrzlého mrtvého kamene, letícího dále kosmem.

Protože je čas relativní pojem a existuje v lineární variantě pouze v našich třech dimenzích jako doplňková veličina (více o dimenzích zde), můžeme i tak již sledovat konkrétní znaky změn v klimatu naší Země.

Více nalezneme ve videu zde:

 

 

 

Jsem asi věčný optimista a pevně věřím, že se nic podobného nestane, protože to prostě silou našeho společného vědomí nepřipustíme. Spojme se a braňme to, co nám nemá právo vzít slepá věda plná duchovně a obecně vnitřně prázdných vědců, které živí jen jejich vědecky limitované ego a zažloutlý orámovaný diplom na stěně. Nemají žádné právo hazardovat s existencí všeho života na naší planetě a nemůžeme spoléhat na to, že budeme spaseni odjinud.

Pro samotné pracovníky CERNu je to totiž otázka „chození do práce a plnění dílčích úkolů“, nicméně management a vědecký tým musí mít zcela jasno v tom, že není vůbec zřejmé, jaké síly se před námi mohou otevřít a jaký bude vliv jejich probuzení na celek - nemusí to být totiž hned zřejmé - viz dále. Napadá mě snad jen symbolická Pandořina skříňka, která má zůstat navždy uzavřena.

 

Černá díra a cykličnost všech dějů 

Uvedu ještě pro lepší pochopení závažnosti celé situace zkrácenou verzi jedné noční živé vize, která nám pomůže přiblížit jednu takovou černou díru a cyklické zákonitosti Kosmu, se kterými si není skutečně radno příliš zahrávat:

Bezedný otvor, který si rozvinutí lidé našeho věku sami vytvořili, byl o průměru asi tak dvaceti metrů a byl skutečně „nenasytný“. pianino.jpgCokoliv tam uvrhli, černá díra bez okolků pozřela a předmět nadobro zmizel – anihiloval. Pomáhala tak lidem zbavovat se věcí, které pro ně samotné ztratily význam a obtěžovaly je.

Naváželi do něj vše, čeho se chtěli zbavit a s čím si neuměli poradit.

Staré pianino, starý sporák, veškeré běžné odpady, vyhořelé jaderné palivo, staré nicméně stále aktivní zbraně, pneumatiky, chemický odpad, zkrátka naprosto vše.

Tak šel čas a všem se náramně ulevovalo, jak svou situaci zde na Zemi dobře a svědomitě za pomoci nově objevených technologií řeší a jak se jim daří naše prostředí postupně čistit.

Tak uplynulo celých dlouhých čtyřicet let a v tom se stalo něco zvláštního, co nikdo nemohl pochopit a o čem psaly všechny novinové plátky najednou:

Z nebe na Zem spadlo z ničeho nic staré rozladěné pianino dávného mistra…

 

Mnoho štěstí Aridan

 

________________________

 

Video z místa objevu trhliny: http://www.uppermichiganssource.com/news/story.aspx?id=522312

oficiální info: http://ehextra.com/main.asp?Search=1&ArticleID=8713&SectionID=12&SubSectionID=35&S=1

oficiální info: http://theintelhub.com/2010/10/07/earth-changes-unexplained-crevice-appears-in-michigan/

 

Několik info o CERNu: http://www.cerntruth.com/?p=125"PLEASE

Detaily o rizicích CERNu: http://www.lhcdefense.com/

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Další "díra do země", která čeká na vysvětlení

(Jarin, 2. 11. 2010 16:05)

Podle záběrů, které vidíte na dvou videích zde
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/215574-v-nemeckem-meste-se-propadla-zem-a-pohltila-auto.html

usuzuji, že se nejedná o krasový jev. Že by těžba draselných solí v 40km vzdáleném městě mohla vyvolat takový jev?? Není jasné, kam se obrovský objem několika stovek kubíků zeminy ztratil??

jen ať to zapnou

(Gobseck, 12. 10. 2010 21:12)

Aspoň se něco bude dít, dyk je to pořád dokola. Už bych si dal jinou hru. :D

Černá díra

(David -, 12. 10. 2010 20:33)

Myslím si ( ve skutečnosti tomu pevně věřím ), že s věcmy jako je černá díra a vyvolávání nějakých nových exotických částic by se rozhodně nemělo experimentovat. To přiložené video vypadalo hrůzostrašně, jako by to byla nějaká "autodestrukce Země" :(

David.