Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vědomá tvorba nové reality - připojíte se?

12. 11. 2010
 
Milí čtenáři,
 
shodou dalších celkem neuvěřitelných "náhod" se ke mě dostala česká verze jedné zásadní informace, kterou jsem měl v hledáčku rozpracovanou k uveřejnění (milému odesilateli upřímně děkuji).
 
Je velice příjemné vnímat, jak se v níže uvedeném článku, (jehož autorem tentokráte nejsem), světové aktivity znamenitě shodují s posláním celých těchto stránek.
Je současně velice příjemné vidět, jak se  organizovaně napojují do konceptu celosvětového měřítka a podporují transformační hodnoty, o které jde v Jiných Stránkách od svého vzniku především (březen 2010).
 
Pravidelní čtenáři tuto skutečnost z předchozích článků nejspíše vnímají, pro nově příchozí připomenu pouze motto celých stránek:   JINÉ STRÁNKY, JINÝ POHLED NA REALITU...
 
Níže přikládám originál, na kterém jsem nezměnil ani čárku, pouze přiložil pár souvisejících odkazů v textu a několik ilustračních obrázků.
 
 
UPOZORNĚNÍ:
Několika čtenáři (děkuji jim za to), jsem byl upozorněn na otazníky kolem samotného zdroje těchto informací. Mám k tomu snad jediné osobní, ale zcela nezávislé doporučení - oddělit vnitřní intuicí dobré od pochybného a nenechat se nikam zlákat byť by to vypadalo sebelépe. Pokusme se odlišit prostředky od účelu a chytře improvizovat. Tyto stránky nejsou o ničem násilném, naopak, chtějí měnit realitu klidnou cestou zevnitř každého z nás a tím jí tvořit.  
 
 
Mnoho štěstí Aridan
 
 
 
__________________________________
 
ORIGINÁL ČLÁNKU:
 
Webové stránky http://www.newrealitytransmission.com/ jsou stránkou skupiny matematiků a kvantových fyziků, která vytvořila prezentaci zaměřenou na vědomou změnu a tvorbu naší kolektivní reality.
 
Cílem je, aby dne 11.11. 2010  jeden milion lidí na celém světě mentálně promítal společnou vizi nového paradigmatu pro lidstvo ... novou realitu.
 
Velmi reálná fyzika, která spojuje lidské vědomí s molekulární strukturou,  bude masově využita v simultánní manifestaci transformace v největším rozsahu v zaznamenané historii.
 
Po dobu 11 minut budou tvořit prostor pro "Matrix nové reality" vždy od 23:11 hod (ve 05:11 hod dne 12.11. 2010 středoevropského času)  a to 11  po sobě následujících dnů.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Náš svět se řítí v ústrety  velké události - k zásadní změně. Někteří z nás mají pocit, že se tato událost vztahuje ke katastrofám v r. 2012. A někteří myslí, že to bude kolaps světových ekonomik. K těmto obavám se vztahuje i apokalyptická vize „šíleného Maxe“- ekologická destrukce světa, kdy lidstvo zašlo příliš daleko v drancování přírodních zdrojů naší planety.

A jiní zase předpovídají zvrat, kdy změny, které přináší Internet, vyvrcholí tím, že se rozvine síla a rychlost další vlny technologií, které budou zřejmě zahrnovat genetiku, nanotechnologii a umělou inteligenci.

Ale mnozí cítí, že tato přicházející změna bude pro lidstvo, jako  věk Vodnáře,  novým světem harmonie.

Jedno je jasné. Většina z 6,7 miliardy lidí na Zemi dnes cítí, že se stane něco velkého. Co myslíte, že se stane? A záleží skutečně na tom,čemu věříte?

Křesťané říkají, že pouhá víra že se něco stane může způsobit, že k tomu opravdu dojde. A buddhisté věří, že realita  a naše vnímání reality jsou jedno a totéž. (více například zde)

Je skutečnost víc než sen, kde pokud uvěříte, že můžete létat, opravdu vzlétnete?
Rostoucí počet vědeckých studií z celého světa potvrzuje, že tyto duchovní ideje mají pevný galaxy-milky-way.jpgteoretický základ ve fyzice. Např. klinická studie o placebu ukázala, že síla víry se ukazuje i ve farmaceutickém testu určitého léku.
 
Mysl člověka může rozpustit rakovinový nádor, když  pacient uvěří, že spolkl pilulku s lékem. I když v tabletě nic není. (léčivé energie/ energie nad hmotou zde)

A dle většiny dobře ověřených teorií v oboru fyziky, kvantové mechaniky, vaše vědomí mění realitu.
 
Dle této teorie, fenomén známý jako kolaps funkce kvantové vlny je to, co uskutečňuje realitu. Je to fantastický způsob sdělení, že když někdo vědomě pozoruje malé, neviditelné vlny, způsobí, že se tyto vlny „zhroutí“ do hmoty. Jinými slovy, vědomé pozorování způsobí, že se tyto částečky zmaterializují.

Takže když věříme, že v r. 2012 zažijeme katastrofy, může to  převážit a zapříčinit že se tato možnost uskuteční? A je možné, že bychom naši planetu vyléčili a zabránili katastrofám? Můžeme si „zmaterializovat“ světový mír tím, že milion lidí na celém světě bude tomu v ten samý čas silně  věřit?  Nejlepší odhad kvantových fyziků zní: pravděpodobně ano.

Transmise (změna) nové reality dne 11.11.2010 bude nábojem víry, odeslané do matrixu reality, která rozvíří tok naší společné reality do zkušenosti, která bude zajímavější než katastrofy a války. Vychází ze srdce, je bez sobeckých záměrů.   A je založena na vědě, ne na fantazijních představách. Představte si tep této kolektivní víry jako spirálovitý paprsek, kde každý kdo se k němu připojí, zvýší intenzitu tohoto paprsku.

V kvantové oblasti  umístění  nehraje takovou roli, jakou hraje v našem denním životě. Můžete být v práci nebo doma u počítače. V určeném čase se připojíte  a po dobu 11 minut budete pouze projektovat (vysílat) svoji víru. Kolektivní posun reality se bude odehrávat po dobu jedenácti po sobě následujících dnů- začneme 11.11.2010 ve 23:11.hod  EST času USA, tj. 12.11.2010 ve  05:11 hod ráno středoevropského času.

Proč všechny ty jedenáctky? Stručně řečeno proto, že je to hezké a poetické a že věci, které se našemu srdci líbí, dají naší víře údernost, kterou přeneseme do budoucnosti.  Delší odpověď by byla více teoretická a při této příležitosti zde nemůže být odpovídajícím způsobem vysvětlena. Vztahuje se ke geometrii jistých myšlenkových vzorců v rámci matrixu naší reality.  

Použijte intuici při rozhodování, zda vaše vědomí existuje ve vašem těle, nebo mimo něj. A rozhodněte se, zda existuje i poté, co vaše tělo zemře? A pokud vás vede intuice, tak se této víry držte celým svým srdcem. heart-made-by-hands.jpg(více o síle Srdce zde)

Dále si představte vaše vědomí jako oblak vířící kolem vašeho těla, který vytváří dojem, že existujete ve fyzickém těle. Představte si, že tento obláček čeká na vaše pokyny. Zase naslouchejte intuici. Pokud se vám zdá, že to, co vnímáte je pravdivé, rozhodněte se tomu pevně věřit.
Vnitřním zrakem uvidíte váš kroužící obláček jak rychle víří v očekávání toho, že vstoupíte „do akce“.

Je to vaše volba. Můžete vytvořit vaši realitu tak, jak podvědomě vytváříte každou noc své sny. Ale pokud tuto schopnost ignorujete, je váš život jako fangle vlající ve větru… a vy jste cestujícím ve vlaku, který jezdí v kruhu. (více o našich snech a spánku zde)

Takže si představte, že pozornost vaší mysli se pomalu zaměřuje na tento otáčivý obláček, který může změnit matrix reality vašeho světa
 
Představte si to!

Nyní zaměřte spirálu vašeho vědomí na budoucnost planety. Vidíte klidný a harmonický svět, vzkvétající poté, co se na planetě v následujících měsících odehrálo masové probuzení. Představte si to probuzení jako velký otřes, podobně jako když v pátek lidé věří, že je země placatá a v pondělí si s radostí uvědomí, že je vlastně kulatá.

Představte se mediální zpravodajství oznamující mimořádnou událost, že bylo dokázáno, že lidské vědomí existuje vně těla, že byla vědecky dokázána existence duše a že všechny duše jsou propojeny. Představte si, že pod tíhou této oficiální nové reality se hroutí celý starý zchátralý dům mentálních, na strachu založených představ. Strach ze smrti se stane směšný.  Strach z lidí, kteří by vám mohli vzít vaše zlato se stane nemístný. A obavy z toho, že by se vám lidé smáli se stanou bezpředmětné. (více o Strachu a Lásce zde)
 
Představte si upřímná, spolupracující srdce naší planetární rodiny splývající dohromady  jako miliony dešťových kapek na obrovských zelených listech.

Teď se na minutku zastavte a zeptejte se sami sebe: je tato odvážná skutečnost možná?
Pokud není nic co by vás přesvědčilo že je to absolutně nemožné, pak je to dle platných definic možné. A proto to může velké množství lidí opravdu chtít ve svých myslích  za realitu. Takže pokračujte v programování vašeho spirálovitě kroužícího vědomí na toto  krásné pokušení podpořené vírou a aktivované vizualizací.

V mysli vidíte lidí z celého světa kteří se náhle probouzejí  z tranzu a kteří si uvědomují, že jejich skupinová víra ovládá a řídí jejich skupinové prožívání reality stejným způsobem, jako když vytváříte earth-hands-on-blue.jpgskutečné krajiny ve vašich snech.

Vidíte, jak je celá planeta zasažena překvapivým pochopením, že realita je přesně jako kolektivní sen, v němž existují dvě možnosti.
 
První je ta, jak jsme to snili po dlouhé věky - lži, v nichž jsme se vzdali kontroly nad naší realitou a nechali se tlačit našimi strachy a omezeními.
 
Nová cesta je vzbudit se a převzít kontrolu a společně vzlétnout do nové reality beze strachu, do reality, kterou spoluvytváříme jako nádhernou skupinovou mozaiku.
(více o probouzení Země zde)

Představte si lidstvo osvícené  tímto obrovským objevem matrixu naší reality…který povede stamilióny z nás k probuzení a k tomu, abychom odvážně a bez obav změnili příběh, který společně prožíváme.

Nyní vidíte spirálu vašeho vědomí, která se proplétá s miliony ostatních, kteří všichni v jeden okamžik  projektují posun této nové reality do naší budoucnosti.

Po dobu 11 minut jedenáct po sobě následujících dnů ve 23:11 hod. času EST, t.j ve 05:11 hod dne 12. 11. středoevropského času se náš vnitřní zrak zaměří na tuto vizualizaci.
Když se k nám připojíte, umocněte svoji víru, že to již skutečně funguje a zvýrazněte barvu a jas obrazů, které si představujete. Víra  vizualizace jsou pro tvorbu matrixu reality  klíčové.
 
Zda se nám podaří změnit matrix reality v globálním měřítku záleží na počtu. Potřebujeme, aby se k nám 11.11.2010  (ve střední Evropě až 12. 11 ráno v 05:11 hod)  připojil 1 milion lidí.
 

Jediný způsob jak toho docílit je, že pošleš tento odkaz každému, koho máš ve svém adresáři. Skutečně můžeme změnit svět.
 

Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: http://www.newrealitytransmission.com/ a pro www.transformace.info   do češtiny přeložila Mirka K. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

citát

(jitka, 18. 11. 2010 12:28)

Benjamin Franklin: "Ti, kterí se vzdají své SVOBODY, aby získali JISTOTU, ztratí obojí a nezaslouzí si ani jedno z nich".
Nová Doba - Nová Spiritualita

to Aridan ll

(živočich, 13. 11. 2010 23:18)

Pokud jste si všiml,nikdy jsem nezpochybnil vaše duchovní uvahy,právě proto že jsou vaše a ne těch co zkoušejí profitovat na nepovědomí lidi,byt duchovno není muj hlavní záběr. Pouze jsem uvedl že mi nesedí konce vašich článků k neduchovním tematům.Také jsem vám nedávno psal že citovat nebo kopírovat každý zdroj v zájmu rychlé informace může být riskatní. Mám možná trochu výhodu v tom,že mám na zahraničních webech mnoho přátel a ti znalostí prostředí logicky mají výhodu lepší orientace kdo je kdo a co tím sleduje.Ti kdo opravdu chteji změnu nemají podmínku registraci a mají otevřená diskuzní fóra a tam se hledáním a diskuzí vytříbí zrno od plev časem samo.Proto mi věřte že takovéhle veřejné výzvy s registrací(a ne poprvé) nesvolávají lidé s dobrými umysly. Chtějí hlavně vaše udaje na spamové vymývání mozku a manipulaci. Aneb jak snadné je člověka ve světě jedniček a nul zneužít :-)
hezký večer

Re: to Aridan ll

(Aridan, 14. 11. 2010 10:48)

Ano milý Živočichu,
děkuji za vysvětlení i finální oboustranné porozumění. Máte pravdu, je to škola učení se pro každého z nás a díky Bohu za to :-)
Další náhodou na mailu Jiných Stránek přistálo něco k tématu (milému odesilateli děkuji):
http://prvopodstata.webnode.cz/news/myslite-pozitivne-1/
Aridan

Re: Re: to Aridan ll

(marek, 15. 11. 2010 20:54)

odkaz na zajimavy clanek rahunta web.smaragdova deska

to Aridan

(živočich, 13. 11. 2010 18:31)

Vy jste neodpovedel mně,ale jen sám sobě. To že hlavní registrační stránky patří New age což jen sektářská odnož New world order,proti jejímž praktikám tu varujete vám ale nevadí.Svatá prostoto :-) Jsem rád dle názorů,že to prokoukli i méně informovaní lidé po celém světě.

Re: to Aridan

(Aridan, 13. 11. 2010 20:01)

Milý Živočichu,
je to skutečně těžké jednoznačně oddělit, odlišit a vysvětlit, ale pokud se to dá takto generelně říci, obě strany (+/-) používají obdobné metody a populárně řečeno shodné "zbraně" a těmi je například síla našich myšlenek či projektovaná definice konkrétní budoucnosti.
Jejich použití a konečné cíle však mohou být odlišné a tím i výsledek celého snažení. Je na nás a podtrhuji na každém z nás samých, jak se k této věci postavíme - MY SAMI.
Podporovat to, s čím nesouhlasíme a proti čemu bojujeme, určitě nikdo z nás nechce a ani nebude.
Na druhou stranu - jak bychom obsah celého sdělení chápali, kdyby se dole pod článkem neobjevil zdroj? Stejně negativně? Možná ano, nejspíše nikoliv.
Finální volba je stejně naše vnitřní rozhodnutí a je naprosto mimo všechny systémy a obdobné aktivity, kterých zde již bylo dost a dost - to je naše skutečná budoucnost. Snad si již trochu rozumíme.
Mnoho štěstí Aridan

Re: Re: to Aridan

(živočich, 13. 11. 2010 21:29)

Váš citát: Finální volba je stejně naše vnitřní rozhodnutí a je naprosto mimo všechny systémy a obdobné aktivity, kterých zde již bylo dost a dost - to je naše skutečná budoucnost.

Pane vy jste demagog.Publikujete tu sektářskou výzvu od odnože spiklenecké NOW a pak napíšete že vaše rozhodnutí je mimo všechny systémy :-) Možná když občas odhodíte vaše duchovní klapky na očích,zjistíte že jste stal sám pouhou loutkou manipulace lidí kterým zdánlivě na svých stránkách (dle mého názoru správně) oponujete.

Re: Re: Re: to Aridan

(Aridan, 13. 11. 2010 21:49)

Milý Živočichu,
můžete mít svou pravdu a sám se proto nepřu o tu, kterou mohu třeba mít sám.
Demagogem pevně doufám nejsem, neboť své názory bezdůvodně a bez hlubšího prohlédnutí obvykle nikdy neměním. Každý z nás se však vyvíjí a učí vlastními chybami.
Ta konkrétní chyba na mé straně nastala tím, že jsem vnímal výzvu a její obsah jako takový více než cokoliv jiného - a příliš se nezabýval odkazem níže - s lítostí uznávám - je to tak.
Na druhou stranu jsem velmi rád, že jsme nalezli alespoň částečnou míru souhlasu o našich dalších možnostech a hlavně další postup jak pokračovat dále.
Neříkejte, že Vás nenapadlo, že můžeme tuto aktivitu skutečně obrátit k dobru věci? Jsem téměř stoprocentně přesvědčen o tom, že ano a že jsme schopni stejnou metodou vyrazit trumfy z rukou těm, kteří je míří proti nám - a to bez registrací a bez hlasitého rozruchu...
Forma ani koncept není zdaleka špatný a může být v našich rukou naopak velice účinný.
Aridan

Re: Re: to Aridan

(fohat, 13. 11. 2010 23:03)

Česká televize vysílala dvoudílný pořad Noam Chomsky a media. Tam se Žid a Sionista Chomsky zastával francouzského profesora,který na přednáškach popíral šoa.Chomsky byl napaden,přesně jako ten profesor,že je zarytý antisemita a nutno je oba odsoudit natvrdo do basy.Utočnící vubec nebrali v uvahu základní etiku demokracie a sice tu,zastávat právo svobody projevu,I KDYŽ s názorem nesouhlasím.....

Time-out končím

(Jarin, 13. 11. 2010 11:56)

abych se k tomu taktéž vyjádřil. Berte to jenom jako můj názor žádnou univerzální pravdu, protože každý se s tím musíme srovnat po svém.
Je mi podezřelé hodně věcí - registrací počínaje, přes všechna ta čísla, která se tváří, že jsou náhodná.
První co mne napadlo - je to magie. Jaká? je potřebné zjišťovat jaké barvy?
Nezávazně jsem se v určenou dobu pokusil provádět pozorování nezúčastněného, abych si vytvořil lepší názor, než ten, kterým to na mne zapůsobilo po přečtení. Řekl jsem si, že v případě potřeby jedné duše při počtu 999 999 se napojí někdo místo mne, určitě to nezbourám. A pak, pokud to ucítím jako plus, příště se už napojím a stanu se součástí.
Nebudu vám popisovat důvody, abych nikoho neovlivnil, ale můj rezultát je ten, že se připojovat nebudu.
Berte to jako zlomkový názor 1/6.500.000.000 lidstva. není to nic jiného. Rozhodněte se sami.
Jarin

Re: Time-out končím

(živočich, 13. 11. 2010 12:26)

Je dobré že si někdo všiml,že k té správné meditaci je doporučeno se registrovat. Na co asi potřebuje "duchovní síla" mé udaje ???!!! Jak se říka chytrému napověz, .... :-) Stačí stopovat chronologicky zpět stránky vzniku,nebojím se říci této satanské iniciativy. Myslel jsem že tyto stránky jsou opravdu jiné,ale dnes ukázali svou pravou tvář a učel at uz vědomě nebo jen kopírovací formou. Zklamal jste mne Aridane,že v této hře též hrajete.
Hezký den.

Re: Re: Time-out končím

(Aridan, 13. 11. 2010 16:52)

Milý živočichu,
ujišťuji Vás, že mám tu úžasnou příležitost nehrát v žádné hře a nejméně v jakékoliv z těch, které máte na mysli :-)
Osobně jsem se proto ani pro tyto účely nikam neregistroval a ani to do budoucna neplánuji.
Rozhodnutí o osobní spolupráci s organizací, která si klade jako podmínku uvedení zdoje - copyrightu - jejich stránek, ponechám na každém z nás.
Připojením osobně nevnímám ani nemám na mysli odeslání svých registračních údajů (viz můj velmi kritický článek o facebooku a google), ale připojení se vnitřní cestou.
Mnoho štěstí Aridan

Re: Time-out končím

(Dagmar, 13. 11. 2010 15:50)

souhlasím s Vámi,je to průhledné a zavádějící.
má intuice je silná,ale tentokrát jsem po přečtení žádnou kladnou reakci necítila.

DISKUSE

(Aridan, 13. 11. 2010 11:50)

Milí čtenáři a milí komentující čtenáři,
v myšlenkách k tomuto článku vnímám dva tábory - jeden je z těch, kteří se obávají, že se jedná o další z děl černé kuchyně a které nevěstí nic dobrého.
Druhý naopak věří nebo cítí, že se jedná o dílo dobra a podporu světlé strany.
Můj osobní pohled není vůbec důležitý, protože jsem jednou z mnoha kapek v oceánu, ale celou věc vnímám osobně spíše pozitivně. Proč?
Protože respektuji zákon přitažlivosti energií?
Protože negativná myšlenky vyvolávají Strach a obavy, které omezují stranu tvoření a zašlapávají nás do hlíny?
Protože nám není nikým a skrze nikoho vyvoleného striktně nařizováno a říkáno, CO PŘESNĚ MÁME DĚLAT, jak to máme dělat a proč to máme dělat, jen že máme volit to, co je našemu chápání a vnímání milé, příjemné, co bychom si přáli a kam bychom chtěli jako planeta dojít?
Ano, to je definitivně pozitivní úsilí - bezpochyb.
Jediná věc, která mě v té tvůrčí představivosti a krásné tvořivosti maličko trápí, je skutečnost, že někteří lidé mohou spíše myslet na sebe, nikoliv na celek, což může mít skutečně negativní dopad - vyčlenění a rozpad - ale tato pochybnost by se dala vyjádřit zlomkem procent z celku.
Na druhou stranu vnímám, že tuto věc projekce budoucnosti nedělají lidé, kteří by měli mít problém s vlastní osobností, kterou teprve zpracovávají, ale naopak se díky odpoutání od ega snaží své dispozice a tvůrčí energie věnovat celku - Jednotě. Nejde jim o ně samé, ale o celek.
Záměrně nekomentuji pozici Boha či Stvořitele, univerzálního vědomí, Lásky a Pravdy, která by měla mít jakousi roli garanta celé této akce. Chápu, že tam není, ale možná nám tam pocitově rovněž trochu chybí, protože by se mnoho věcí očistilo ještě rychleji a intenzivněji.
Mnoho štěstí Aridan

Intuice vychází ze srdce,nenechte sebou manipulovat...

(Anion, 13. 11. 2010 4:48)

Jeden z komentářů na shora uvedenou informaci .....
true lies blog.cz.

11 je mistrovske cislo (i iluminatu) souvisice se solarnim cyklem ktery trva jedenact let. solarni maximum na konci cyklu (1990, 2001, 2012 ... ). interval venuse/slunce je 9/11, zem/venuse 8/13
20.4. je 111 den v roce (utrhli ventil v golfu mexika) (v jednom videu od lady gaga byl ucten 111 den roku, v roce 2008 to bylo ale 19.4. jelikos mel unor 29 dni) 11.9. mame 111 dni do konce roku (11.9.1990 bush senior prvni krat otevrene v budove osn pouzil slova "new world order" a 11 let na to 11.9.2001 si satanisti vykonali mensi ritual, co asi chystaji 11.9.2012?)
moc se mi to nezda, predevsim proto, ze neco podobne uz dlouho existuje viz true lies blog.cz.
a uz vubec ne potom, kdyz nekdo tvrdi, ze ty 11 sou strasne poeticke a o iluminatech ani slovo.
to ze lide chodi v dnu slunce (sunday/nedele) do kostela, take prospiva baphometovi aniz o tom ty lidicky vi. mozna mam paranoje, ale vim ceho je haarp schopny, pripada mi to jako past od new age.
23 je dohromady 5, 2+3=5 znamena pentada aneb ochrana satana (venuse), jestli spocitate cisla datumu 11.9.2001 11+9+2+0+0+1 vyde vam 23, w je 23 pismeno v abecede (napr volkswagen v je v hebrejstine 6, vw=vvv=666 6+6+6=18 anebo 5+2+3=10 cislo perfekce u maju +a-, nissan ni=2 san=3, bmw 2+1+3+2+3=11, gm 6+1+3=11 producent "akta x" ten/thierteen zase 23, vojna v iraku zacala 20.3.2003 atd. atd. jen si schvalne vsimnete ktere cisla v hokeji nebo fotbalu sou klicovimi osobami)
2/3 je presne 0.666 periodicky.
symbolika, cisla a ritualy sou nemozne dulezite pro vysledek a spokojenost (jejich) boha

12. listopadu 2010 0:05

Re: Intuice vychází ze srdce,nenechte sebou manipulovat...

(Ella, 13. 11. 2010 9:53)

Anion muze mit pravdu,tady se fakt muze jednat o hromadne brani, tentokrat pozitivni energie,ve prospech farizejcu illuminatu etc...Jsou mazani vsemi mastmi.To,ze to vyslo jednotlivcum,jako Fohat,to je neco jineho,tady,ale jde o vetsi cisla.To,bych si fakt poradne promyslela,pro a proti,aby tu obycejni lidicky zase nestaly jak hloupe a naivni ovecky.

Re: Re: Intuice vychází ze srdce,nenechte sebou manipulovat...

(fohat, 13. 11. 2010 11:11)

kdo zavrtá nos nejen do těchto stránek,je v naději,ostatní,co mají kvanta haraburdí školního vzdělání,bránící vnitřnímu vývoji,tam budou problémy....

Re: Re: Re: Intuice vychází ze srdce,nenechte sebou manipulovat...

(fohat, 13. 11. 2010 11:25)

Houstone,MÁM PROBLEM,proč mi poslední příspěvek klikl v 11.11? Cítím spíše pozitivitu....Co na to ARIDAN? OZVI SE.Pak bych se musel ptát bulvárně,co na to JAN TLESKÁČ?

11:11

(živočich, 13. 11. 2010 9:51)

Citace:Proč všechny ty jedenáctky? Stručně řečeno proto, že je to hezké a poetické a že věci, které se našemu srdci líbí, dají naší víře údernost, kterou přeneseme do budoucnosti. Delší odpověď by byla více teoretická a při této příležitosti zde nemůže být odpovídajícím způsobem vysvětlena. Vztahuje se ke geometrii jistých myšlenkových vzorců v rámci matrixu naší reality.

Doporučuji přečíst si knihu Aleister Crowleyho "kniha zákonů" . Tam vám satanista a zednář vysvětlí co jest číslo 11 a k čemu jest v praxi New world order dodnes používáno !!! Zvedněte oponu,duchovní bitva okultistů právě začíná :-)))
Hezký den.

čítankova manipulace

(fohat, 13. 11. 2010 9:20)

jsem generace,která poznala eru hippies in natura a TEPRVE před 15 lety jsem poznal ošidnost manipulací vším,co zavánělo pozitivními postupy.http://www.youtube.com/watch?v=pzdykAR4Bt8&feature=player_embedded