Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vědomá tvorba nové reality - připojíte se?

12. 11. 2010
 
Milí čtenáři,
 
shodou dalších celkem neuvěřitelných "náhod" se ke mě dostala česká verze jedné zásadní informace, kterou jsem měl v hledáčku rozpracovanou k uveřejnění (milému odesilateli upřímně děkuji).
 
Je velice příjemné vnímat, jak se v níže uvedeném článku, (jehož autorem tentokráte nejsem), světové aktivity znamenitě shodují s posláním celých těchto stránek.
Je současně velice příjemné vidět, jak se  organizovaně napojují do konceptu celosvětového měřítka a podporují transformační hodnoty, o které jde v Jiných Stránkách od svého vzniku především (březen 2010).
 
Pravidelní čtenáři tuto skutečnost z předchozích článků nejspíše vnímají, pro nově příchozí připomenu pouze motto celých stránek:   JINÉ STRÁNKY, JINÝ POHLED NA REALITU...
 
Níže přikládám originál, na kterém jsem nezměnil ani čárku, pouze přiložil pár souvisejících odkazů v textu a několik ilustračních obrázků.
 
 
UPOZORNĚNÍ:
Několika čtenáři (děkuji jim za to), jsem byl upozorněn na otazníky kolem samotného zdroje těchto informací. Mám k tomu snad jediné osobní, ale zcela nezávislé doporučení - oddělit vnitřní intuicí dobré od pochybného a nenechat se nikam zlákat byť by to vypadalo sebelépe. Pokusme se odlišit prostředky od účelu a chytře improvizovat. Tyto stránky nejsou o ničem násilném, naopak, chtějí měnit realitu klidnou cestou zevnitř každého z nás a tím jí tvořit.  
 
 
Mnoho štěstí Aridan
 
 
 
__________________________________
 
ORIGINÁL ČLÁNKU:
 
Webové stránky http://www.newrealitytransmission.com/ jsou stránkou skupiny matematiků a kvantových fyziků, která vytvořila prezentaci zaměřenou na vědomou změnu a tvorbu naší kolektivní reality.
 
Cílem je, aby dne 11.11. 2010  jeden milion lidí na celém světě mentálně promítal společnou vizi nového paradigmatu pro lidstvo ... novou realitu.
 
Velmi reálná fyzika, která spojuje lidské vědomí s molekulární strukturou,  bude masově využita v simultánní manifestaci transformace v největším rozsahu v zaznamenané historii.
 
Po dobu 11 minut budou tvořit prostor pro "Matrix nové reality" vždy od 23:11 hod (ve 05:11 hod dne 12.11. 2010 středoevropského času)  a to 11  po sobě následujících dnů.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Náš svět se řítí v ústrety  velké události - k zásadní změně. Někteří z nás mají pocit, že se tato událost vztahuje ke katastrofám v r. 2012. A někteří myslí, že to bude kolaps světových ekonomik. K těmto obavám se vztahuje i apokalyptická vize „šíleného Maxe“- ekologická destrukce světa, kdy lidstvo zašlo příliš daleko v drancování přírodních zdrojů naší planety.

A jiní zase předpovídají zvrat, kdy změny, které přináší Internet, vyvrcholí tím, že se rozvine síla a rychlost další vlny technologií, které budou zřejmě zahrnovat genetiku, nanotechnologii a umělou inteligenci.

Ale mnozí cítí, že tato přicházející změna bude pro lidstvo, jako  věk Vodnáře,  novým světem harmonie.

Jedno je jasné. Většina z 6,7 miliardy lidí na Zemi dnes cítí, že se stane něco velkého. Co myslíte, že se stane? A záleží skutečně na tom,čemu věříte?

Křesťané říkají, že pouhá víra že se něco stane může způsobit, že k tomu opravdu dojde. A buddhisté věří, že realita  a naše vnímání reality jsou jedno a totéž. (více například zde)

Je skutečnost víc než sen, kde pokud uvěříte, že můžete létat, opravdu vzlétnete?
Rostoucí počet vědeckých studií z celého světa potvrzuje, že tyto duchovní ideje mají pevný galaxy-milky-way.jpgteoretický základ ve fyzice. Např. klinická studie o placebu ukázala, že síla víry se ukazuje i ve farmaceutickém testu určitého léku.
 
Mysl člověka může rozpustit rakovinový nádor, když  pacient uvěří, že spolkl pilulku s lékem. I když v tabletě nic není. (léčivé energie/ energie nad hmotou zde)

A dle většiny dobře ověřených teorií v oboru fyziky, kvantové mechaniky, vaše vědomí mění realitu.
 
Dle této teorie, fenomén známý jako kolaps funkce kvantové vlny je to, co uskutečňuje realitu. Je to fantastický způsob sdělení, že když někdo vědomě pozoruje malé, neviditelné vlny, způsobí, že se tyto vlny „zhroutí“ do hmoty. Jinými slovy, vědomé pozorování způsobí, že se tyto částečky zmaterializují.

Takže když věříme, že v r. 2012 zažijeme katastrofy, může to  převážit a zapříčinit že se tato možnost uskuteční? A je možné, že bychom naši planetu vyléčili a zabránili katastrofám? Můžeme si „zmaterializovat“ světový mír tím, že milion lidí na celém světě bude tomu v ten samý čas silně  věřit?  Nejlepší odhad kvantových fyziků zní: pravděpodobně ano.

Transmise (změna) nové reality dne 11.11.2010 bude nábojem víry, odeslané do matrixu reality, která rozvíří tok naší společné reality do zkušenosti, která bude zajímavější než katastrofy a války. Vychází ze srdce, je bez sobeckých záměrů.   A je založena na vědě, ne na fantazijních představách. Představte si tep této kolektivní víry jako spirálovitý paprsek, kde každý kdo se k němu připojí, zvýší intenzitu tohoto paprsku.

V kvantové oblasti  umístění  nehraje takovou roli, jakou hraje v našem denním životě. Můžete být v práci nebo doma u počítače. V určeném čase se připojíte  a po dobu 11 minut budete pouze projektovat (vysílat) svoji víru. Kolektivní posun reality se bude odehrávat po dobu jedenácti po sobě následujících dnů- začneme 11.11.2010 ve 23:11.hod  EST času USA, tj. 12.11.2010 ve  05:11 hod ráno středoevropského času.

Proč všechny ty jedenáctky? Stručně řečeno proto, že je to hezké a poetické a že věci, které se našemu srdci líbí, dají naší víře údernost, kterou přeneseme do budoucnosti.  Delší odpověď by byla více teoretická a při této příležitosti zde nemůže být odpovídajícím způsobem vysvětlena. Vztahuje se ke geometrii jistých myšlenkových vzorců v rámci matrixu naší reality.  

Použijte intuici při rozhodování, zda vaše vědomí existuje ve vašem těle, nebo mimo něj. A rozhodněte se, zda existuje i poté, co vaše tělo zemře? A pokud vás vede intuice, tak se této víry držte celým svým srdcem. heart-made-by-hands.jpg(více o síle Srdce zde)

Dále si představte vaše vědomí jako oblak vířící kolem vašeho těla, který vytváří dojem, že existujete ve fyzickém těle. Představte si, že tento obláček čeká na vaše pokyny. Zase naslouchejte intuici. Pokud se vám zdá, že to, co vnímáte je pravdivé, rozhodněte se tomu pevně věřit.
Vnitřním zrakem uvidíte váš kroužící obláček jak rychle víří v očekávání toho, že vstoupíte „do akce“.

Je to vaše volba. Můžete vytvořit vaši realitu tak, jak podvědomě vytváříte každou noc své sny. Ale pokud tuto schopnost ignorujete, je váš život jako fangle vlající ve větru… a vy jste cestujícím ve vlaku, který jezdí v kruhu. (více o našich snech a spánku zde)

Takže si představte, že pozornost vaší mysli se pomalu zaměřuje na tento otáčivý obláček, který může změnit matrix reality vašeho světa
 
Představte si to!

Nyní zaměřte spirálu vašeho vědomí na budoucnost planety. Vidíte klidný a harmonický svět, vzkvétající poté, co se na planetě v následujících měsících odehrálo masové probuzení. Představte si to probuzení jako velký otřes, podobně jako když v pátek lidé věří, že je země placatá a v pondělí si s radostí uvědomí, že je vlastně kulatá.

Představte se mediální zpravodajství oznamující mimořádnou událost, že bylo dokázáno, že lidské vědomí existuje vně těla, že byla vědecky dokázána existence duše a že všechny duše jsou propojeny. Představte si, že pod tíhou této oficiální nové reality se hroutí celý starý zchátralý dům mentálních, na strachu založených představ. Strach ze smrti se stane směšný.  Strach z lidí, kteří by vám mohli vzít vaše zlato se stane nemístný. A obavy z toho, že by se vám lidé smáli se stanou bezpředmětné. (více o Strachu a Lásce zde)
 
Představte si upřímná, spolupracující srdce naší planetární rodiny splývající dohromady  jako miliony dešťových kapek na obrovských zelených listech.

Teď se na minutku zastavte a zeptejte se sami sebe: je tato odvážná skutečnost možná?
Pokud není nic co by vás přesvědčilo že je to absolutně nemožné, pak je to dle platných definic možné. A proto to může velké množství lidí opravdu chtít ve svých myslích  za realitu. Takže pokračujte v programování vašeho spirálovitě kroužícího vědomí na toto  krásné pokušení podpořené vírou a aktivované vizualizací.

V mysli vidíte lidí z celého světa kteří se náhle probouzejí  z tranzu a kteří si uvědomují, že jejich skupinová víra ovládá a řídí jejich skupinové prožívání reality stejným způsobem, jako když vytváříte earth-hands-on-blue.jpgskutečné krajiny ve vašich snech.

Vidíte, jak je celá planeta zasažena překvapivým pochopením, že realita je přesně jako kolektivní sen, v němž existují dvě možnosti.
 
První je ta, jak jsme to snili po dlouhé věky - lži, v nichž jsme se vzdali kontroly nad naší realitou a nechali se tlačit našimi strachy a omezeními.
 
Nová cesta je vzbudit se a převzít kontrolu a společně vzlétnout do nové reality beze strachu, do reality, kterou spoluvytváříme jako nádhernou skupinovou mozaiku.
(více o probouzení Země zde)

Představte si lidstvo osvícené  tímto obrovským objevem matrixu naší reality…který povede stamilióny z nás k probuzení a k tomu, abychom odvážně a bez obav změnili příběh, který společně prožíváme.

Nyní vidíte spirálu vašeho vědomí, která se proplétá s miliony ostatních, kteří všichni v jeden okamžik  projektují posun této nové reality do naší budoucnosti.

Po dobu 11 minut jedenáct po sobě následujících dnů ve 23:11 hod. času EST, t.j ve 05:11 hod dne 12. 11. středoevropského času se náš vnitřní zrak zaměří na tuto vizualizaci.
Když se k nám připojíte, umocněte svoji víru, že to již skutečně funguje a zvýrazněte barvu a jas obrazů, které si představujete. Víra  vizualizace jsou pro tvorbu matrixu reality  klíčové.
 
Zda se nám podaří změnit matrix reality v globálním měřítku záleží na počtu. Potřebujeme, aby se k nám 11.11.2010  (ve střední Evropě až 12. 11 ráno v 05:11 hod)  připojil 1 milion lidí.
 

Jediný způsob jak toho docílit je, že pošleš tento odkaz každému, koho máš ve svém adresáři. Skutečně můžeme změnit svět.
 

Poznámka ke kopírování:
Copyright a zdroj originálu: http://www.newrealitytransmission.com/ a pro www.transformace.info   do češtiny přeložila Mirka K. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

vnímat svými čivy.

(fohat, 13. 11. 2010 9:13)

sofistika NEW AGE je tak prohnaná,že nadšenci,rychlokvašky v duchovnu jsou okrádáni o svou energii v radoby pozitivních veletočích. Tohle evangelium mělo kdysi české titulky,dnes již nikoliv,přesto moje skleroza ocenuje zlatá slova,co s figury,zvané E.T. vypadla.A tam je návod pro všechny....http://www.youtube.com/watch?v=1DgPaoObetE

to sem fakt zvědav co si přejou

(kpkpkpkp, 13. 11. 2010 7:33)

protože podle toho to teda bude vypadat

ODKAZ

(Anion, 13. 11. 2010 4:57)

http://orgo-net.blogspot.com/2010/11/11-11-2010-v-1111-milion-lidi-vysila.html

Vedoma tvorba....

(Jarda-Australie, 12. 11. 2010 23:19)

Mam za dobu sveho zivota dost poznatku ze to pracuje.Proc by to nemelo pracovat nyni?

jsme tvurci

(fohat, 12. 11. 2010 21:07)

osodní zkušenost mé figury...sám jsme si doslova uplácal z představ svou druhou manželku,pak hodil inzerát do novin a nechal to wu wei. Výsledek,jsme spolu 27let,máme skvělou 27letou dceru,jsme všichni vegetariáni,bez chorob...Meditací jsem odehnal klíštovou infekci,kdy mi ruka brněla a jizva měla černý okruh...Je mi 62let...funguje...z vlastní zkušenosti...musí se chtění ale odevzdat,pak tam knourá ego a člověk na ego doplatí.