Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strach jako důsledek neznalosti naší budoucnosti

30. 6. 2010

Odkud se bere strach a jak souvisí s naší budoucností?

 

Během své praxe tváří tvář s mnoha lidmi různého věku, vzdělání i přesvědčení, jsem měl možnost provádět jakýsi nenápadný, zato velice zajímavý „sociologický“ průzkum původu a načasování vzniku prvotního strachu.

Je to zajímavé, ale bez většího navádění respondentů a podsouvání konkrétních myšlenek resp. odpovědí, téměř všech 100% odpovědělo, že se Obrazekjiž od dětství jako první bálo – hádejte čeho?

Zkuste si sami u sebe vzpomenout, co ve vás samých vzbuzovalo v dětství strach a z čeho jste měli obavy.  Za chvíli se dozvíme společnou odpověď.

Zjištění je o to více zajímavé, protože nejspíše souvisí s naším prenatálním obdobím tedy prvními devíti měsíci vývoje (a dost možná ještě dříve), které trávíme v téměř úplném tichu, ve 100% vodním prostředí a naprosté tmě. Více nalezneme v článku „Novorozenec umírající do života 2012“ zde www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/novorozenec-umirajici-do-zivota-a-souvislost-s-2012 .

Ano, zpět k odpovědím. Ona společná odpověď všech, kteří si vzpoměli na první pocit strachu byla:  „strach ze TMY“

Každé dítě i dospělý, který začal v klidu vzpomínat na úplně prvotní formu strachu (nikoliv pouhé leknutí), si vzpomněl na strach ze tmy.

Proč? Přeci to, co vidíme ve dne, je úplně stejné i v noci nebo snad ne?

Někteří hovoří dokonce o tom, že si musí i dnes, v dospělém věku v noci Obrazekrozsvěcet, když mají projít vlastním bytem (a není to z důvodů neznalosti rozložení předmětů v něm) nebo někteří svým dětem nechávají svítit, zejména když ve svém pokojíčku usínají, protože je o to samy žádají.

Nevěřili byste, jakou hrůzu může ve svém nitru dítě zažít a co to v něm vyvolá za podvědomé narušení vztahu důvěry k rodičům (engram), když mu proti jeho přání násilím zhasnou a přivodí náhlou tmu, kterou ještě umocní tím, že dítě v místnosti zavřou v prázdném tichu…

Pokud se navíc podíváme na svědectví lidí, kteří vlastní zkušeností doslova zažili peklo a negativní projekci smrti například při nedokonaném pokusu o sebevraždu či nehodě (klinická smrt), zažili na druhé straně pocity naprostého odloučení, zatracení, prázdnoty a samoty, můžeme říci takový stav vědomí, který odpovídá doslova odvrácené straně neexistence, mluví následujícími způsoby:

„Peklo nebylo plné čertů a ohně, naopak vypadalo jako naprostá zhmotnělá tma. Ne jako ta, kterou zažíváme v nejtemnějších nocích, ale tma spojená s absolutní prázdnotou a nekonečným prostorem. Nebylo tam nic, jen ticho, tma a obrovský prostor - prázdnota, zatracení a nebyl tam dokonce ani běh času. Jedna Obrazeksekunda trvala tisíc let, jedna minuta nekonečné věky. Občas se v dáli objevila jakási postava, která však nedávala nejmenší naději na to, že nám může pomoci kamkoliv se pohnout. V tak obrovském prostoru totiž pohyb postrádá jakýkoliv smysl…“

poznámka: jiní a z pohledu vývoje šťastnější lidé, se z klinické smrti naopak vracejí s přesvědčením, že nejsou sami a že se jejich chování i hodnoty musí od základů změnit - obvykle k lepšímu

Jsme společenští tvorové, jsme skupinově žijící a sami sebe projektující dokonce do několika sociálních systémů – formální, neformální, rodinné, společenské, hobby... – a je pro nás skutečně trestem být ze společnosti, jako jednotlivec zcela vyčleněn. Proto jsou vězni či podezřelí uzavírání na dlouhý čas do samotek, za účelem nejvyššího potupení a odloučení lidského ducha a docílení výsledku vyšetřovatelů.

 

Když se navíc podíváme hlouběji na původ naší existence z pohledu energetického, zjistíme, že jsme bytosti, v kterých kolotá a zurčí překrásná tvořivá energie, jen si jí nejsme až tolik vědomi. Pokud půjdeme ještě dále, zjistíme, že vše kolem nás je jistá forma energie, kterou vnímáme naší realitou jako hmotu či jinou formu projevu (světlo, teplo, láska, myšlenka, bolest). Tato forma se realizuje nikoliv prostřednictvím prázdnoty a tmy, ale vždy prostřednictvím energie určitých vibrací a převážně pod hlavičkou forem „světla“.

Člověk, je v našem běžném pozemském (a poměrně sobeckém) pojetí chápán jako nejdokonalejší bytost obdařená rozumem, citem, dedukcí, vědomím, duší... Osobně nás, jako lidskou rasu, považuji za reprezentanty jedné z mnoha forem nekonečné Jednoty a projekce Boží vůle, vybavené vědomím sebe sama, kterou máme sami svým životem v nejlepší možné míře realizovat a praktikovat - to je ve zkratce náš účel.

ObrazekProtože jsme navíc bytosti plné tvořivého a láskyplného Světla, které někdo dokáže dokonce vnímat (nejen aura),  je logické, že náš základní skladební prvek Světlo, je opakem prázdné Tmy.

Nikdo z nás jistě nechce být nenáviděn či zatracen v bezčasovosti a naprostém odloučení v neproniknutelné tmě a samotě, ba naopak - všichni vnitřně toužíme nabízenou lásku, štěstí a radostné světlo opětovat či dokonce vyzařovat.

Proto je u většiny z náš prvotní a největší strach ze tmy – je to vlastně prosté, stačí se zeptat, že? J

 

 

Původ strachu

Pojďme se pro zajímavost podívat ještě hlouběji, budeme možná dost překvapeni zjištěním, které ovlivní naši další budoucnost.

Strach, jeho frekvence a možnosti jak s ním pracovat, je popsán v článku „Odpusťte strachu a vzdejte se jej“ zde www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/odpustte-strachu-a-vzdejte-se-jej-_

 

 

Důležité je pochopit, že strach jako takový, sám o sobě neexistuje. Nemá hmotnost, barvu, teplotu, nemá směr působení, rychlost ani velikost, nedá se změřit ani spočítat a přesto dokáže doslova zabíjet. Může zabít rychle v případě náhlého leknutí a může zabíjet pomalu, pokud nás ničí soustavně a vlekle.

Strach si sami ochotně vytváříme ve formách procesního modelování budoucnosti a jejich iluzorních variant (za vysoké nejistoty) v našich vlastních myslích, prostřednictvím našich myšlenek – strach se pak logicky objevuje především z důvodů naší neznalosti skutečného budoucího vývoje, resp. konečného výsledku, tedy neznalosti vývoje a konečného stavu naší vlastní budoucnosti.    

 

Těžká věta?  Nicméně velmi důležitá, pokusíme si jí více osvětlit.

 

Máme před sebou složitou situaci, kterou musíme sami rozhodnout, ale neníObrazek to snadná volba. Pro jednoduchost třeba tak důležitou záležitost, jakou je řešení partnerského vztahu, který vnímáme, že není úplně harmonický.

Partner má úplně jiné myšlení a životní hodnoty než my, ale jsme s ním již delší dobu, přičemž se situace komplikuje dětmi, majetky, bydlením a případnou nutností změny pracovního místa.

Budoucnost s partnerem je nejistá a můžeme se buď celý další život trápit a tolerovat partnerovy rostoucí výpady nebo situaci řešit radikálně – rozchodem.

  

Komplikované a těžké rozhodnout nebo jednoduchá otázka říci ANO-NE?

Jak pro koho J a z jakého úhlu pohledu na čí realitu.

Ten, koho se to osobně vůbec netýká, má řešení okamžitě a jednoduše: „No, to je jasné, nebuď hlupák, když to nemá budoucnost, musíš se s ní/ním rozejít, děti neděti, majetky nemajetky. Máš svůj život, žijeme jenom jednou a nenech si ho celý zbytečně zkazit.“  

ObrazekTakových několik dobrých kamarádů/ek stejného názoru, může naprosto rozložit to, co vznikalo třeba dvacet let a mohlo by klidně dalších dvacet fungovat.

Pro toho, koho se to však týká osobně, je to obrovské dilema, protože má k uvedeným záležitostem svůj osobní vztah a řekněme karmickou vazbu. Jeho strach a obavy z toho jaké to asi bude a zda to celé sám zvládne, paralyzují jeho rozhodnutí a dokonce i na dlouhou dobu přemýšlení, co a jak dál.

 

 

Pokud bychom dokonale znali naší budoucnost a věděli, jak vše přesně proběhne a dopadne v daném termínu, měli bychom též strach? Nejspíše nikoliv - nebyl by důvod. Vše by šlapalo, jak plánovaný program televize.

Na druhou stranu: kdo by chtěl znát, co se přesně kdy a jak stane a který bude například náš poslední den? Někdo by možná zvolil první, jiný druhou možnost.

Každopádně je k dispozici především ta první, s druhou se sice dá pracovat, ale pozor: pokaždé, když se podíváme do budoucnosti, už jen tím se naše budoucnost mění, protože ji buď chceme přijmout či naopak odmítáme a podle toho uzpůsobujeme naše další činy.

 

 

To je důvodem, proč je takový poprask a pozornost všech lidí chápajících tyto zákony upoutána především na události kolem roku 2012 – musíme všechnaObrazek proroctví alespoň vyslechnout a znát jejich důsledky, abychom je mohli jednohlasně a silou našeho nejlepšího vědomí rezolutně odmítnout.

Proto nám jsou od "mocných" tohoto světa důležité informace zatajovány a jsme skutečně v rolích stáda, které je hnáno přes dlouhou paseku, na jejímž konci je přímý sráz do rokle. Více detailů o naší vnitřní přípravě nalezneme v článku "Poslouchejte svůj vnitřní hlas transformace" zde: www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/poslouchejte-svuj-vnitrni-hlas-transformace-a-ptejte-se_--

Mnoho moderních kurzů dnes pojednává o „pozitivním myšlení“, ovšem nejsem si jist, zda je přesně chápáno i vysvětleno. Pokud si totiž cosi vytvářím sice pro svou vlastní potřebu, ale na úkor druhých, nemusí to být vždy pozitivní a férové, a navíc se může do budoucna jednat o námi vytvořenou silnou karmickou závislost (vzdušné zámky). Pak mohou mít účastníci kurzů pocit, že zákony nefungují a že byli doslova podvedeni. Toto je dosti složité téma, prozatím jej raději uzavřu.

 

Láska a lidské vztahy mají velmi podobnou paralelu, jako práce s překrásnou zahrádkou plnou květů. Pokud se o ní staráme, je úžasná a daří se všem rostlinkám, které si sami zasadíme. Pokud se o ni naopak nestaráme, Obrazekzaplevelí se a ztratí svou původní krásu i účel.

Je to zajímavé, ale pokud se o obecně o NIC nestaráme (nebo nám to není například Systémem dovoleno), vždy vyhraje boj s krásou neúrodný plevel a bodláčí. (viz. tak často vysílané zejména TV pořady, naplněné lží, frustrací, bezvýchodností, zlem, násilím, mrtvými – je to záměrné programování nechat nás v „utlumení“ bez pestrých květů pochopení čehosi vyššího a přijetí toho, co je nám podsouváno jako naší běžnou realitu J)  - článek na toto téma zde: www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/media-jako-nastroj-programovani-nasi-reality

 

 

Totéž je s našimi vztahy, s naším potenciálem, s naším duchovním rozvojem, s naším chápáním souvislostí, intuicí, šestým smyslem, naším božstvím. Pokud to, co je v nás nejlepší nerozvíjíme, nemáme o nic z toho dobrého zájem nebo jsme to třeba prozatím ještě neobjevili, jaký je pak náš smysl zde na Zemi a naše původní božské poslání? Kolik lidí takto žije a kolik má upřímnou snahu se rozvíjet? (pozor na závislost - viz citát ze dne 25.6.2010 zde www.jinestranky.cz/clanky/citaty-autora/neni-nutne-byt-poboznymi_-abychom-byli-hluboce-duchovni)

 

Pevně věřím tomu, že pokud jste dočetli až sem, chcete na sobě sami pracovat a pokud ještě nevíte jak, tak toužíte poznat svůj účel a smysl života zde na Zemi.Obrazek Budu velmi rád, pokud Vám tyto stránky přinesou alespoň náznak malého světýlka poznání a pochopení vedoucí na cestě směrem vzhůru k vyšším vibracím, ze Systémem záměrně projektované tmy a účelového podsouvání strachu.

Dole už jsme byli (pod vládou Německa, návazně po ukončení druhé světové války pod vládou Ruska, po sametové revoluci od 1989 pod vlivem západních směrů myšlení) více než dost dlouho.

(souvisejíící Trilogie Způsob, Účel a Smysl života – odkaz na první z nich zde www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/ucel-naseho-zivota-na-zemi)   

 

Mnoho štěstí Aridan

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář