Jdi na obsah Jdi na menu
 


Setkání s hvězdami – ochutnávka astrologie

25. 10. 2010

Jak nás vidí samotné hvězdy?

 

Před několika týdny jsem měl možnost zažít další – jistěže „náhodné“ – setkání s velice zajímavým člověkem, který má ke hvězdám a astrologii hodně blízko. Jeho pojetí a chápání souvislostí, příčin a následků, je hluboké porozumění univerzální, nezatížené jakýmikoliv dogmaty či standardizovanými systémy víry.

Ti, kteří navštěvují Jiné Stránky nějakou dobu, již vědí, že mé osobní pochopení je s touto star-binary-system.jpginterpretací vnímáno shodně a cítím svou existencí naprostou shodu. Proto jsme již dávno mohli zjistit, že se jej dotýkáme v různých článcích z rozmanitých úhlů pohledu velmi často a intenzivně.

Dovolím si níže přiložit úryvek z jeho autorské knihy, která výklad a chápání konkrétního významu a smyslu astrologie popisuje a doplňuji též odkazy na další články Jiných Stránek, které se touto problematikou náramně dobře prolínají v dříve uveřejněných myšlenkách - odlišeny barvou.

Jak je vidět, cest k pochopení základních principů fungování a existence obecně, je bezpočet. Je to jako ubírat se k vrcholu kopce, kde se nalézá cíl naší cesty. Cíl je tedy před námi všemi v zásadě stejný – všichni k němu máme dojít, jen každý jdeme trochu či úplně jinou cestou – ani jedna však není špatná či naopak žádná není nejlepší.

Některé jsou navenek trochu složitější a delší, jiné jsou naopak přímější a kratší. Někdo jde strmě k vrcholu, jiný po šroubovici, další se bohužel motá stále dokola po vrstevnici a má proto v životě (či v mnoha dalších) tolik podobných situací, které musí opakovaně řešit. Více v tomto článku

Ovšem pozor:

Cestu poznání si na začátku vždy volíme jen my sami – naše duše se stále učí a sama si určí, co chce během svého dalšího životního "výletu" poznat - viz překvapení dále. 

________________

ZAČÁTEK ÚRYVKU:

Duchovní principy astrologie

V době, kdy jsem s astrologií začínal, jsem ještě netušil, že je vlastně jednoduchá. Teprve později jsem pochopil, co mi na počátku vadilo a co mi v tom celku chybělo. V astrologických knihách bylo popsáno, jak se horoskopy vypočítávají, jak se s nimi pracuje, ale nebyla tam ta podstata, proč to
funguje.

To, co mi pro pochopení chybělo, byla její filozofická podstata.
Chybělo mi něco, co jsem později nazval duchovními principy astrologie. Tedy teoretické předpoklady, z nichž astrologie vychází.

Časem jsem se z knih naučil interpretovat významy planet ve znameních, významy jejich aspektů, charakteristiky jednotlivých znamení a vše, co je pro astrologii potřebné.

V duchu jsem si ale stále kladl otázky:

Proč to funguje? Z čeho se vychází? V čem spočívá podstata? (více např. zde)

Teprve po nějaké době mi došlo, že tu něco chybí. Něco, co bylo obsaženo mezi řádky.Teorie B. E. R.
Postupně, jak jsem si osvojoval základy astrologie, konfrontoval jsem s ní své vnímání světa. Díky tomu mě napadlo propojit to, co jsem se v astrologii naučil, se svými školními znalostmi, osobními zkušenostmi a poskládal jsem to dohromady. Vyšla mi teorie, kterou jsem sám pro sebe nazval teorií B. E. R.

B. E. R. je zkratka tří principů, jejichž vzájemným působením a propojením si vysvětluji fungování astrologie. "B" znamená Bůh, "E" znamená energie a "R" znamená rovnováha. Pro lepší pochopení začnu od konce.

 

R - princip rovnováhy
Podíváme-li se na procesy, které zde a ve vesmíru probíhají, musíme konstatovat, že vesmír i svět je bipolární, že jsou postaveny na principu duality. Tedy na existenci rovnováhy. Každé černé odpovídá bílá, každému chladu teplo, každému světlu tma...

Všechno, co zde existuje, je výsledkem vzájemně na sebe protikladně působících sil. (viz tento článek) Jestliže jsou tyto síly v rovnováze, vše funguje normálně. Pokud dojde k výraznému vychýlení rovnováhy, automaticky se startují procesy, které rovnováhu znovu nastolují. 

Zemětřesení, vlny tsunami atd. nejsou nic jiného než opětovné nastolování rovnováhy. Je to bouřlivá reakce na nějaký nerovnovážný stav. (viz tento článek 

 


E - princip energie
Moderní výsledky fyziky, představující kvantovou teorii, nepřinášejí nic jiného než to, co již dávno znali a učili staří duchovní mistři. Každá hmota, vše, co vnímáme jako něco pevného a hmatatelného, je jen více nebo méně zahuštěná energie.
Uvedu příklad. Představme si bytelný stůl. Je pevný, má svou váhu, svůj tvar, svůj rozměr. Pokud použijeme silný mikroskop a začneme stůl pozorovat, zjistíme, že není tak hmotný, pevný a neprostupný, jak se na první pohled zdá.

Zjistíme, že stůl obsahuje molekuly, atomy, elektrony atd. Jdeme-li ve svém pozorování stále hlouběji a hlouběji, narazíme na nejmenší dosud poznané částice - kvarky (více o kvarcích např. článek o CERNu).

Půjdeme-li ještě hlouběji, pak narazíme na dráhy po něčem, co má kmitající charakter - na energii. Dokonce je vědecky prokázáno, že na atomární úrovni je to, co vnímáme jako hmotu, z 99,999 % prázdným prostorem!

Jinými slovy, základem všeho, co naše nedokonalé smysly vnímají jako hmotu, je jen kmitající energie. A mezi všemi těmi nekonečně malými elementy jsou v poměru k jejich velikosti obrovské vzdálenosti. Ty můžeme směle přirovnat ke vzdálenostem mezi hvězdami ve vesmíru.

 

Takovou zkušenost bychom mohli učinit s veškerou hmotou. Znamená to, že prapodstatou každé hmoty je kmitající energie. Ta vytváří síly, které jsou vůči sobě v rovnováze.

Síly nejsou náhodné, ale vždy jednoznačně organizovány, a to tak, že se celek doplňuje, vyvažuje a jen díky tomu existuje. Proto se může i naše země poměrně bezpečně otáčet v prostoru, aniž by někam spadla nebo vzlétla.

Je to o to pozoruhodnější, že celá naše sluneční soustava se řítí prostorem rychlostí přibližně jeden milion kilometrů za hodinu. Navíc, jak konstatoval jeden významný astronom, vesmír ve svém projevu fungování nejvíce připomíná dobře seřízený, jemný hodinový strojek. (Více o dvou základních formách energie)

 


B - princip Boha
Vezmeme-li v potaz oba předchozí principy, pak si uvědomíme další věc. Kde je něco organizovaného, tam musí být organizátor. Pokud si ve své nedokonalosti něco nedokážeme vědecky zdůvodnit a zastáváme názor, že například život vznikl náhodou, musíme také přijmout absurdní hypotézu, že
hodíme-li všechny součástky, z nichž se skládá například auto, na jednu hromadu, časem se náhodou stane, že se součástky samy poskládají do stavu funkčního automobilu...

To je ale hloupost, že?

Musí tu tedy být něco, co to vše, co zde je, organizuje.

(Viz do hloubky rozebraná paralela v tomto článku)

A tím něčím je Bůh, případně nějaká inteligence mající vlastnosti Boha.

Nyní se vrátíme zpět k rovnováze. Akceptujeme-li teorii rovnováhy, tak ke smrti musíme přiřadit život, ke smrtelnosti nesmrtelnost. Ke smrtelnému tělu musí být něco nesmrtelného, něco, co tělo oživuje a dává smysl jeho existence. A to něco je duše. Smrtelné lidské tělo si tedy lze představit
jako dopravní prostředek nebo dům pro duši. (viz tento článek)

 

Duše
Co to vlastně duše je? V bibli se píše, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Co to znamená? Abychom si to mohli ujasnit, zkusme si představit Boha jako moře a duši jako kapku vody. (viz například tento odkaz)


Kapka vody má stejné vlastnosti jako moře. Je však oproti němu nekonečně malá. Stejně tak má duše stejné vlastnosti a schopnosti jako Bůh, ale rovněž je oproti Bohu nekonečně malá. Má stejné vlastnosti, ale nemá takovou sílu. A nyní se zkusme zamyslet nad tím, co je myšlenka. Všichni víme, že myšlenka je produkt mozku. Čím ale je hmotně? Není to také náhodou kmitající energie?

 
Asi se shodneme na tom, že ano. Je to ta stejná kmitající energie, kterou jsme již objevili ve hmotě! Je-li tomu tak, pak musíme připustit, že podstata jakékoli hmoty je stejná jako podstata myšlenky. Pořád je to jedna a tatáž kmitající energie.

Člověk má tedy v sobě kousek Boha ve formě nesmrtelné duše a také Boží prostředek tvoření. (viz velice zajímavý článek zde) Ten produkuje mozek formou tvořivých myšlenek neboli představ.


Ze své pozemské zkušenosti víme, že každá věc je stvořena dvakrát. Jednou v mysli a podruhé v realitě. Dům, který má být postaven, musí nejprve někdo vymyslet a teprve pak podle plánů nebo představ postavit. (více o síle našich myšlenek zde)
Stejně tak země, místo, na kterém žijeme, nebo celý vesmír je naším domem.
Je domem, který je velmi důmyslně organizován, kde vše má své místo, svůj řád, svá pravidla. Ani kámen, jenž se uvolní ze skály, nepadne náhodou. Jeho pád je důsledkem mnohaletého zvětrávání, působení nesčetných vlivů slunce, vody, větru apod.

Nic se tedy neděje náhodou, vše má svou příčinu a důvod. (Zde je opět podtržena přímo neuvěřitelná shoda "odhalení" - viz motto těchto stránek v úvodu)

To jen my, nedokonalí tvorové, nedokážeme vše spočítat nebo si vysvětlit. A svou nevědomost pak nahrazujeme výrazem náhoda. A kde je něco organizováno, kde je nějaký řád, tam musí být organizátor, tvůrce řádu. A tím je Bůh. (více například zde)


 

Cesta poznání duše
Přirovnal jsem nesmrtelnou duši, ke kapce vody.

Stejně jako ona kapka, která může procházet mnoha procesy, než se znovu sjednotí s mořem, i duše získává pobytem ve smrtelném těle zkušenosti a poznání. Duše má jediný úkol. Skrze poznání dojít k opětovnému sjednocení s Bohem.

Tedy stejně jako se kapka vody odpaří z moře, putuje v obláčku, padne na zem, prosákne do země atd., než se znovu sjednotí s mořem, tak každá duše putuje nesčetnými životy za poznáním a naplněním svého úkolu tak dlouho, dokud se nesjednotí s Bohem. Z Boha vyšla a k Bohu se vrací. (více o našich změnách zevnitř například zde)

Teorie B. E. R. vysvětluje nejen duchovní princip fungování astrologie, ale také smysl našeho života. Naše duše jsou nesmrtelné, přicházejí sem na Zemi a vtělují se do těl, aby životem samým dospěly k poznání.  (více v detailech například v tomto článku)

To poznání však není jednoduché a duše se sem obvykle musí mnohokrát vrátit, než se dobere božské podstaty. Do každého života vstupuje duše vědomě s určitým poznáním z minulých životů a s úkolem, který má v tom kterém životě naplnit. Připustíme-li tohle, nastupují logické otázky - proč si ty minulé životy nepamatujeme a proč třeba bible o nich mlčí?

Obě jsou snadno vysvětlitelné. Minulé životy si každá duše pamatuje, ale vzpomínky jsou uloženy v oblasti nevědomí. Je to proto, že pro tělo by bylo nesnesitelnou zátěží, kdyby si všechna ta utrpení a bolesti, kterými kdy vtělená duše prošla, mělo pamatovat. Vždyť mnohdy, a to vědí zejména starší lidé, stačí jeden jediný život, aby člověk měl vzpomínky a bolesti, na které by nejraději zapomněl.


Naštěstí je moudře zařízeno, že si z předchozích životů nic nepamatujeme.
Pomocí astrologie však dokážeme nahlédnout, do našeho individuálního Božího plánu a nalézt odpovědi na otázky. Například jaký životní úkol a jaké poznání si duše v tomto životě vybrala, kam směřuje, co už si osvojila v životech minulých a zejména co by mělo být výsledkem poznání v životě tomto."

Z toho co jsem také nastudoval, vím, že každá duše prochází vývojem od nedokonalosti k dokonalosti. V tomto procesu prochází x životy. Na konci každého života, pak bilancuje a na počátku dalšího života si sama vybírá svůj Karmický životní úkol - tedy to co se chce v tomto životě naučit. (viz absolutní shoda s úvodem článku)

 

Rovněž si vybírá, resp. akceptuje podmínky, do kterých se má narodit, a to na základě toho, co už se naučila, ale také toho, kde dělala chyby a potřebuje si na vlastní kůži ověřit, že toto chování nebylo tím správným – princip karmy.

Takže pokud někdo chce nadávat někomu, za to do jakých poměrů se narodil, jakým rodičům, s jakými vlastnostmi atd., tak může nadávat maximálně sám sobě neb on sám si je vybral a o ty podmínky se svým konáním přičinil...

 

KONEC ÚRYVKU

______________

 

Pokud Vás překvapily informace a zejména shoda výše popsaného s tím, co je bezesporu v silném souladu s dosavadními osobními zjištěními některých z nás a pouze pro větší známost zveřejněnými na Jiných Stránkách - i když možná z poněkud jiného úhlu pohledu, mohou Vás napadnout následující úvahy:

Další neuvěřitelná "náhoda" nebo další nebožák, který se stejně jako chudák Aridan nadobro zbláznil nebo prostě jen další člověk, který ve svém poznání došel tam, kam došlo mnoho dalších v naprosté shodě před námi?

A to dokonce i navzdory vynaloženému úsilí vědeckého a materiálního vysvětlování nevysvětlitelného a neuchopitelného systému našeho školství a vzdělávání obecně (viz. tento článek)

 

Je to opravdu tak jednoznačná náhoda?

Ovšemže není. 

Je to naopak logická shoda a zjištění přímo báječné.

Pro mě osobně se jedná o jednoznačné utvrzení v tom, že jsme společně s mnoha jinými lidmi všichni vyšli sice z původně naprosto odlišných rodinných či duchovních základů, a přesto všichni jdeme cestou - byť nevědomky - společným směrem - k cíli.

To nás totiž utvrzuje v tom, že podvědomě svým Srdcem všichni moc dobře víme o tom, kde se může nalézat náš symbolický vrchol kopce.

Někdo více zřetelně, jiný spíše instinktivně, další na toto probuzení ještě čeká. (více například zde

Dokonce si troufnu vyhodnotit, že se ti, kteří intenzivně studují význam a smysl cesty života na společných křižovatkách pravidelně symbolicky scházejí – viz tento případ či obecně celý tento web Jiných Stránek. Ne nadarmo se říká, že všechny cesty vedou do "Říma" - a teď nemám na mysli v žádném případě jakýkoliv skrytý význam.

Jak je možné, že se v tomto případě dva naprosto "cizí a navzájem neznámí" lidé, kteří se v tomto životě nejspíše nikdy nepotkali a nestrávili společně jedinou minutu, tak dokonale shodují ve svých zjištěních?

Pokud tento článek někoho zaujal natolik, že se bude třeba chtít ptát hvězd nad námi dále, je to samozřejmě možné. Stačí k tomu jediné – vědět kam se obrátit.

Teď již víme, že postačí znát, kde je náš "cíl" na kopci.

Jak a kdy se k němu dostaneme je už pouze a jedině na nás samých.

Webová adresa a zejména člověk za ní, o kterém je tento článek, je k nalezení zde: www.astrosfera.cz

 

Mnoho štěstí Aridan 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

smysl života

(Kamila, 13. 10. 2011 22:19)

Na těchto stránkách jsem dnes večer poprvé, ale to, co bylo popsáno výše, jsem zjistila už dříve, i když ne prostřednictvím internetu, ale sledem nejrůznějších událostí, zážitků a osobních setkání, které mě čím dál víc nutily buď přemýšlet a hledat anebo jít do ordinace pro prášky na uklidnění. Po vyzkoušení obojího jsem zvolila tu první možnost, postupně začala chápat smysl událostí, které mě potkaly a i když nebyly nijak prvoplánově radostné, jsem ráda, že jsem snad díky nim pochopila princip existence a učím se na realitu dívat z nových úhlů - je to jakoby se konečně vyplnilo nějaké prázdno, které jsem dříve cítila.Takže s článkem naprosto souhlasím.

...

(David, 8. 9. 2011 23:11)

To je krásné :-)

Uvědomnění...

(Nikol, 16. 8. 2011 10:57)

Ahoj Sluníčko :) Opět jsi mne nezklamal se svými uvahamy :)Mě jen zajímá otázka pokud jsme se dostali až sem a akceptujeme všechny podmínky zde na zemi... Pak co budem v příštím životě a jaký ukol si ponesem??

Nejenom dva

(Roman, 15. 7. 2011 11:39)

Mily Adriane,
jak sam vidis a citis, tak v tomhle nejsi jenom sam + jeden :) Sam jsem priklad toho, co popisuji jini, viz prispevky :) Sam a zraly pro Bohnice jsem se citil pomalu cely zivot. Ale Tve stranky + hromadu komentaru me utvrdilo v tom, ze jsem na spravne ceste. Komentar pisi k tomuhle prispevku jen proto, ze jsem clanky celych Jinych stranek precetl behem tydne a ne jaksi chronologicky. Ale jak jini pisi, sdrce mluvi za vse a ja jen lituji, ze jsem se jim neridil doposud :(
Mnohokrat, OD SRDCE, dekuji nejen Tobe, ale i jistym vyssim cilum, ze jsem na tyto stranyk narazil. NIC NENI NAHODA :)
A zaroven se klanim nejen Tobe, ale i panum jmenem JARIN a WIVO a i hromade lidicek, se zapojuji do diskuzi. Radost ty prispevky cist :)

viz Adrian. Chysta se ti na mail muj mail :D Co bys taky mohl cekat od ovce, ktere jsi zazehl ten pomyslny majak v dali :D

Re: Nejenom dva

(Aridan, 20. 7. 2011 19:14)

Skvělé, jen dále a hustší kapky... Každého je nás třeba. Jeden není nic a přesto všechno :-)
S láskou Aridan

ASTROLGIE

(eva, 26. 2. 2011 16:54)

perfekni,a pridavam svuj dik S LASKOU EVA

jinestranky

(karbos, 6. 1. 2011 18:44)

na stranky jsem narazil nahodou pred nedavnem, mel jsem pocit ze neco neni v poradku nelibil se mi celej ten system ve kterym ziju a tak zaclo moje putovani za pravdou....nejdriv jsem prestal verit televizi pak se zajimal o konspiracni teorie dal se stoural ve vsem co popiralo oficialni zdeleni stranky jako www.freeglobe.cz nebo
http://true-lies.blog.cz/1011/fed-slavi-svoji-stoletou-vladu-nad-usa-aneb-okamzik-pravdy-pro-tea-party mi byly v mem hledani oporou pak jsem zakotvil zde protoze jsem se plne utvrdil v tom ze zit v tohle systmu a jejich priorit je promrhany zivt je to ubohost.....byl jsem krestan i budhista ale furt mi to necim zavanelo...dnes uz neverim zadne vire sprostretkovane clovekem...vsechyn tydle nabozenstvi jsou jen predchudkyne systemu ve ltere zijem dnes...jsou to jeji starsi sestricky...no chtel jsem puvodne pochvalit stranky a misto toho se pekne rozjel:)....tak tedy chvalim....jen bych si dal pozor na jedno....na vir co se siri a ktery vznik v tohle systemu....komerce....doufam ze tydle stranky casem nepohlti

Duše

(Miroslav Vorel, 6. 12. 2010 19:05)

Po přečtení výše uvedeného článku si kladu otázky: "Odkud" se bere potřebné množství duší do nových životů, když počet lidí na zemi se rychle zvětšuje. Nové duše někde vznikají? Kým jsou vytvořeny? Vztahuje se teorie o duších "žijících" po určitou dobu v materiálních tělech jen na člověka a proč? nebo se týká veškerého živočišstva (vyšší organismy či i ty nejnižší?)a to obecně v celém vesmíru? Putují duše odněkud z vesmíru mj. i na naši planetu do nových těl? Co se s nimi stane dále, když "dospějí"? Otázky velice rychle přibývají.....
Hrozí Bohnice.....

:-OOO

(Mirushka(23), 1. 11. 2010 19:42)

wau jsem uchvácena ,opravdu nádherný článek velice srozumitelný ,lépe bych to vysvětlit nemohla všechno to jsou věci,které už dávno víme ,ale občas je potřebujeme slyšet od někoho jiného abychom si je znovu připoměli ..zde máme skvělí příklad že v jednoduchsti je krása :-))
Jinak Adriane máš opravdu nádherné stránky,jedny z nejlepších :))jen tak dál jsem tvůj veliký fanda
M.

Poděkování

(Jarka, 26. 10. 2010 8:15)

Také se přidávám k poděkování. Je to přesně tak, jak to i já cítím. Děkuji, přeji hodně zdraví a sil.

tak jo, po těch pár měsících už mi ani brada nespadla

(Jarin, 24. 10. 2010 22:05)

prostě a jednoduše:tady na Jiných stránkách snad ani nemůžu narazit na nic jiného než na to stejné, co vnitřně cítím jako základy všeho co je a není. Ale je to příjemné vědět, že nejsem takto "postižen" sám :-)

Re: tak jo, po těch pár měsících už mi ani brada nespadla

(Aridan, 24. 10. 2010 22:25)

Milý Jarine,
na to nelze reagovat jinak, než takto:

http://www.jinestranky.cz/clanky/citaty-autora/kolem-nas-ziji-i-normalni-lide_-ale-budeme-je-tolerovat.html

Díky Aridan

Re: tak jo, po těch pár měsících už mi ani brada nespadla

(Jana - morticia, 25. 10. 2010 19:24)

Milý Jarine :-)
takto "postižených" je nás víc, můj patnáctiletý syn mi s oblibou v žertu klade otázku:"Mami,co tě ještě dělí od vypolstrované cely"? :-)

Re: Re: tak jo, po těch pár měsících už mi ani brada nespadla

(Jarin, 25. 10. 2010 20:04)

OK, samozřejmě jenom pokud v jeho očích není příliš mnoho radostného očekávání.. :-)

Ještě mě napadlo

(Jarin, 25. 10. 2010 20:00)

heslo do reklamního spotu
B.E.R.! - to BERU

Moc pěkně napsáno

(Dagmar01, 25. 10. 2010 18:26)

Celý týden jsem čekala na nový článek a jsem ráda, že je zase o čem přemýšlet, opět nádherné počteníčko, děkuji Aridane.

děkuji

(honza, 25. 10. 2010 9:34)

Krásný a pravdivý článek, B.E.R. vystihuje podstatu. ,

společným směrem - k cíli.

(Dagmar, 25. 10. 2010 7:19)

A v tomto je obrovská síla,jak být v myšlenkách, společně a telepaticky ve vytváření budoucnosti spolu s B.E.R