Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sčítáme se - hurá nebo ouvej ?

22. 3. 2011

 

Všichni v mraveništi se neprodleně hlásí s dotazníkem

 

V jedenácté největší zemi světa - Libyi - se bojuje o ropná pole, v Egyptě o svobodu, v nebohém Japonsku o holé přežití a my se v našem malém státě budeme sčítat. Nejenom my, ale i vše, co k nám patří.

Sčítání nás samých, k tomu našich domů a bytů – krásná, organizačně náročná a poměrně drahá taškařice se standardní desetiletou periodou, která nám má údajně v mnoha směrech pomoci.

Je to však pravda nebo lze hledat i „jiné“ důvody proč se toto děje a proč je dokonce nedodání údajů sankcionováno částkou 10 tisíc korun českých? Uvidíme dále.

 

Dobrý hospodář

Každý stát má několik základních zdrojů svých příjmů – vlastní majetky a výnosy z jejich provozování, přírodní zdroje – suroviny (ropa, zemní plyn), dále rozmanité zdroje různých forem energií a výnosy z jejich (ne vždy ant.jpgpromyšlených) prodejů, příjmy generované domácí produkcí, příjmy vytvářené exportní politikou a samozřejmě příjmy ze všech možných a často i nemožných daní  a poplatků.

Ty bohužel cítíme jako jeho obyvatelé a občané nejvíce my sami.

 

Každý stát musí mít samozřejmě dokonalý přehled nad vlastním rozpočtem, musí mít pod přiměřenou kontrolou objem svého ročního exportního hospodaření, musí mít přehled o svém hrubém národním produktu, musí vědět o stupni celkového zadlužení každého jednoho z nás a samozřejmě musí mít jasnou představu, jak je sám stát strukturován zevnitř – mraveniště a mravenečci s distribucí jejich vlastnictví a úrovně vybavení – především co do našeho hospodaření s jednotlivými energiemi.

To vše pro snazší regulaci a stanovení poplatků, navyšování daní, rozproudění utlumeného toku financí díky probíhající ekonomické recesi. Soukolí se musí otáčet a dobrý hospodář si prostě k jeho pohybu najde důvod vždy…

 

Proč? 

question-mark.jpgPoložme si zásadní otázku: proč bychom se vlastně měli sčítat, když se veškeré údaje týkající se počtu obyvatel průběžně ihned oznamují, hlásí a evidují?

Každý nově narozený člověk obdrží do života zápis do matriky a rodný list, stejně jako každý zesnulý má na své jméno vystaven list úmrtní. Jasné jako facka a nikdo nás asi nemusí přesvědčovat o něčem jiném.

 

Jak je to s byty a nemovitostmi?

Docela podobné, ne? Nemáme náhodou takovou instituci, jakou je třeba katastr nemovitostí, kde jsou veškeré údaje i s jednotlivými změnami vlastníků důsledně evidovány?

Stačilo by přeci poptat jednotlivé stavební úřady se změnovými (kolaudačními) doložkami od posledního evidenčního období a byl by svatý klid. V dnešní době moderních elektronických přenosů dat je to otázka správy dat, nic víc.

 

Nestačí to již ?

Jak je vidět, zřejmě nic z toho zdaleka nestačí a evidentně má tato akce mnohem hlubší smysl a význam.

O tom, že je tato úvaha dle všeho správná svědčí i obsahově nejrozsáhlejší sekce celého webu www.scitani.cz, která nám v „nejčastěji kladených otázkách“ prezentuje až nadmíru logické a obvykle velmi pozitivní důvody, které nám naznačují, jak nám mají získané údaje jen a pouze pomoci.

Je to v několika případech přímo do očí bijící a nejvíce patrné zejména v poslední otázce, která se zabývá zneužitím údajů získaných sčítáním.

Fyzická osoba si v tomto případě přijde na pokutu ve výši sto tisíc, při vyšším prison-cage-hands.jpgprovinění pět a na závěr dokonce deset milionů korun.

To je pro většinu z nás tak nepředstavitelná a enormní částka, že se naše další myšlenky směřující ke zneužití dat ze sčítání, snad raději ani nevrací – psychika zafunguje vcelku spolehlivě.

A v tom je právě ten trik – působení a vliv strachu. Data se přitom samozřejmě „využijí“ a nebojím se říci, že zneužijí tak, jak stát potřebuje – proto se to přeci dělá, jinak by sčítání bytů a  domů nemělo smysl – a prostředky jsou jen metoda cukru a biče. Uvidíme dále. 

 

Dáte informace, dáme zákony a daně 

Stát si poměrně nevybýravým způsobem pod další pohrůžkou deseti tisíc korun pokuty každému, kdo nebude chtít spolupracovat a informace dodat, zaručí do budoucna dostatečně jasnou představu o tom, jak se dále strukturovat, kam dále směřovat své vlastní financování a kde ještě lze z lidí a jejich kapes vzít.

Troufnu si položit celkem odvážnou otázku, zda mají zvědaví statici na veškeré odpovědi vůbec právo a zda ono nesdělení údajů za částku deset tisíc námi všemi pro naše vlastní blaho náhodou nestojí?

Hned vysvětlím s více detaily, uvidíme sami, že to není tak hrozné.

Pokud bychom totiž nedali státu do rukou informace, které budou použity převážně PROTI nám samým, nestojí to náhodou za 2,74 kč denně za to?  Ptáme se, jak jsem na tuto hodnotu přišel?

Velice snadno. Sčítání se děje jednou za deset let, pokuta má hodnotu 10 tisíc a rok má i přes zdražování všeho kolem stále ještě 365 dní.

Pokud data poskytneme, což bohužel díky působení strachu u velké většiny respondentů předpokládám, se rýsuje krásná šance k tomu, jak z lidí legálně získávat vyšší množství finančních zdrojů za pravidelnou jednotku času a zamezit diskusím a spekulacím, zda a proč je to nutné. Zákon je zákon – a dost.

 

Plánování rozvoje

Vzpomínáte si na mohutnou propagandu kolem nutnosti instalovat levnější a energy-grid_sun.jpghlavně více ekologické zdroje vytápění před nějakými osmi - deseti lety?

To byl v ekologickém „kurzu“ zemní plyn, dodávaný zeměmi Ruské strany a populární dotace na jeho zavedení - plynofikaci.

Lidé si jako pilné a dobře cvičené opice velice ochotně rozšiřovali či měnili vytápění z tehdy drahé elektrické energie na energii plynovou, aby po dostatečném zasíťování obcí a bytů plynem a dokonce po občasném vykoupení všech kvalitnějších plynových kotlů či výhřevných bojlerů a karem zažili náhlý šok – cena kubického metru plynu se nenadále začala zvyšovat jak teplota vzduchu na jaře… 

Celkem chytré, co říkáte? A dnes? Škoda mluvit… Vše je na téměř shodné úrovni – prostě není úniku.

Možná si rovněž vzpomeneme na akci povinné registrace všech domovních zdrojů užitkové či dokonce pitné vody – našimi fyzickými i finančními zdrojiwell.jpg pořízené zahradní či domovní studny.

Sami jsme si je vlastními silami vykopali nebo za dvakrát až třikrát zdaněné peníze nechali vyvrtat, náhle se však kdosi šikovný probudil a řekl si: proč je vlastně pod hlavičkou „optimalizace hospodaření s povrchovými zdroji vod“ neevidovat?

Tato akce byla dokonce opět sankcionována částkou, která, pokud si vzpomínám, byla něco kolem deseti tisíc korun, pokud člověk nestihl odevzdat informace k předem určenému datu. 

 

Nechci stále připomínat to, co každého z nás nejspíše trápí a zlobí, ale musím, protože to s procesem sčítání a zjišťováním dat přímo souvisí.

Rád bych zde zmínil budování obrovských polí se solární a tudíž velmi ekologickou formou energie, které však nakonec díky špatné obchodní politice i solar-panels.jpgchybným rozhodnutím vlády zapříčinilo zvýšení cen elektrické energie nám všem – původní odhady byly dokonce až o 17 %.

Po oznámení této částky veřejnosti a následné  reakci, se vláda rozhodla opticky rozložit tyto hodnoty za své chyby (a z důvodů udržení si své již tak chabé politické oblíbenosti) do více let, kde se však objevuje neúprosné pravidlo úroku s nepominutelným ročním koeficientem - úročitelem.

První rok je sice deklarován nárůst cen o pouhých 8%, ale příští rok je stejný nárůst již generován z předchozích 108%. Tedy pomalu, ale jistě – o to více plíživěji a méně průhledně.

 

Evropa a my

Životní úroveň celé Evropské unie obecně stoupá, mzdy nám krásně rostou dle plánu a co na tom, že se občas něco zdraží o sedm či dvanáct procent?

Co na tom, že Řecko zažilo minulý rok pohled pravdě do očí a objevila se jeho obrovská zadluženost vůči unii, co na tom, že Irsko zažilo něco velice podobného…?

Show must go on a na lokální i světové politické scéně se mění jen unavení iluzionisté za mladší a čerstvější, kteří jsou však o to více agresivní nejen vůči sobě samým, ale též bezohlední vůči přírodě i vůči zákonům lidskosti, o těch dalších obvykle vůbec nevědí.

Ano, zákon je zákon a ten se musí poslouchat - nebo...

O tom, kdo naše zákony tvoří, komu jsme svěřili do rukou moc, jakým způsobem zákony vznikají, za jakých podmínek a spekulací, v jaké shodě či naopak rozporu mezi politickými stranami a zištnými kalkulacemi směšných bojů o politickou moc, nemá smysl dále psát.

Výsledek je ten, že se vše zásadní obvykle pouze odsouvá, majetek našehoshark.jpg státu se stále drobí na poslední a stále menší celky a v zákonech se nestíhají vychytávat veškeré kličky a obezličky, kterých žraloci v byznysu úspěšně využívají, než se je podaří beze zbytku vychytat a odhalit.

Tyto osoby jsou dnes již zcela mimo náš dosah a užívají si relativního klidu obvykle v odlehlých, nejčastěji tropických oblastech.

 

Naše skromná republika se nepochybně bude chtít blýsknout před přísným komisariátem Evropské unie, jak se nám úspěšně daří zvyšovat standardy našeho života.

Na ulicích se objevují novější a moderní vozidla vyšších tříd, prodávají se nové velkoplošné byty, staví se ohromná rodinná sídla, kde však obvykle zůstávají samotní rodičové a občas nějaký ten sluha a domácí mazlíček.

Málokdo se však zabývá skutečností, že vše je tak trochu pořádná iluze, neboť většina těchto hmotných statků lidem vůbec nepatří, protože většina společnosti žije na dluh. Dluh hypotéční, dluh státní, dluh dodavatelům služeb, nepřenositelný dluh našim předkům i vlastnímu svědomí.

 

Sčítací listy pod lupou

Pojďme se malinko zadívat na diskutované sčítací listy:

Sčítací list bytů nám klade otázku, jak je byt obydlen a pokud není, jsme dotazováni na důvody proč.

byt.jpgCo je komu do toho, zda nám slouží k rekreaci, jestli jsme před jeho rekonstrukcí nebo po ní? Bude nám na ní snad někdo chtít přispět?

Pojďme však dále, bude to ještě daleko zajímavější.

Další dotazy nás směřují k již velmi dobře známému vlastnictví bytu (z katastru nemovitostí) a navazují otázky na velikosti jednotlivých obytných prostor – konkrétně velikost kuchyně, obytných ploch a ostatních prostor – opět vše známé. A pozor - nyní to přijde.

Odpovídáme totiž na celkem průhlednou otázku, týkající se způsobu hospodaření s plynem v bytě – zemní plyn z veřejné sítě či z vlastního zásobníku nebo máme byt bez plynu.

Dále je zde zástupná a poměrně nenápadná otázka na způsoby získávání vody – z veřejné sítě, domácí studny a přichází pravá podstata celého dotazu – tedy za pomocí jaké energie si vytváříme vodu teplou.

Buď pomocí dálkového dodávání, elektrické energie, plynovým bojlerem, solární energií (opět šance rozkrýt trendy, co že to budeme mít dražší příští roky).

Další z dotazů směřuje již tvrdě bez většího překvapení ke zdrojům tepelného vytápění obecně – zda ústřední nebo používáme uhlí, akumulační kamna, dřevo, ropné oleje, zemní plyn, propan butan, elektřinu či novější tepelná čerpadla nebo solární energii.

Další, v podstatě v tomto ohledu již marginální dotaz, je na počítač v rodině a možnost připojení na internet – konečně slaboduchý náznak toho, že bychom mohli začít šetřit naše lesy, resp. otázka možnosti plošného navýšení cen a celkového potenciálu k prodeji stále více rostoucího významu kvalitního HW, SW a užití datových technologií. Spotřební chování průměrné rodiny je velice dobrý model pro další výpočty.

 

Pokud se podíváme na sčítací list Domovní, jsme dotazováni takzvanými zahřívacími otázkami, zda jde o samostatný dům, dvojdomek, atd.

dum.jpgPak přichází na řadu otázka obydlenosti domu, tedy k čemu jej vlastně využíváme (opět lze vyložit několika způsoby a vzhledem k tomu, že je domek náš, NIKOMU do toho opět vůbec NIC není).

Další vcelku zbytečná otázka je dotaz na vlastníka, který je samozřejmě opět známý a kterým můžeme být my sami (fyzická osoba), stát, obec, družstvo, atd. Logicky se nabízí jasná odpověď a reálný předpoklad ve věci plošného zvyšování daní z nemovitostí, kterou jsme již natvrdo zažili v roce 2009/2010 – šlo o zvýšení o celé stovky procent.

Pak navazuje nenápadná otázka oznámení data poslední rekonstrukce, která o nás vypovídá to, jak se svým majetkem hospodaříme a zda jeho hodnotu dostatečně zúročujeme – jinými slovy jaká je naše situace a co z nás lze v brzké době ještě skrze daňové položky dostat.

Na to navazuje celkem zajímavá otázka, z čeho že je náš domek vystavěn (beton, cihla, dřevo…), aby bylo snazší případně ovlivnit daňové trendy ve skomírajícím stavebnictví a službách obecně.

Návazně jsme dotazování na odpady a hospodaření s nimi – tedy zda užíváme městskou kanalizaci, vlastní jímku.

A na závěr, kdy už je naše ostražitost zcela unavená, přichází na řadu opět samozřejmě logický dotaz na energetické zdroje – tedy způsob vytápění celého domu – zda jsou to pevná paliva, plyn, elektřina, ústřední topení.

 

 Závěry a shrnutí

recommendation.jpgJiž nám to vše zapadá do celkem přehledného konceptu, o CO tady skutečně jde?

Jde o nás samé a úžasné výhody, které nám jsou předkládány (viz.dále) nebo o přínos do stále více děravé státní pokladny?

Odpověď si zkusíme dokreslit následujícími odpověďmi na nejčastější otázky ke sčítání. Uvidíte sami, jak jsou odpovědi pečlivě upraveny tak, abychom s jejich obsahem neměli nejmenší problém s pochopením…

Třeba si nás některá ze světových velmocí jednoho dne rovněž koupí i se všemi dluhy a třeba zrovna na rekreaci, protože pilnost mravenečků na metr čtvereční mraveniště definuje naší hodnotu a celkovou národní potenci.

 

Mnoho štěstí Aridan

 

 

Související odkazy:

http://www.novinky.cz/sekce/domaci/scitani-lidu/

http://www.scitani.cz/cz/fag/faq.html

__________________________________________________________________ 

 

Rozhodným okamžikem je půlnoc z pátku 25. března na sobotu 26. března 2011.

 

Přílohy – otázky a odpovědi:

Otázka

Co je účelem sčítání?

 

 

Odpověď

Hlavním účelem sčítání je získat informace o vývoji obyvatel, jeho struktuře, o podmínkách života domácností, o úrovni bydlení apod. Typické je pro sčítání získání informací ve vzájemných souvislostech, v celostátním pohledu i v nejmenším územním detailu a k jednomu datu. Ve značné míře jde přitom o informace, které jsou zatím jiným způsobem nezjistitelné (informace o složení obyvatelstva podle vzdělání, ekonomické aktivity, národnosti aj., o rodinách a domácnostech, struktuře a kvalitě bytového a domovního fondu, dojížďce do zaměstnání a škol aj.).

Smyslem sčítání je přinést údaje o nás samých. Není to akce pro statistiky, nýbrž pro společnost. Proto sčítání provádí naprostá většina zemí, které nemohou údaje získat z jiných zdrojů, např. z fungujících registrů.

 

 

Otázka

Proč se sčítání provádí?

 

 

Odpověď

Hlavními přínosy sčítání jsou zejména:

 • soupis obyvatelstva, domovního a bytového fondu k jednomu datu podle stanovených kritérií, jež jsou základem pokračování časových řad, z nichž vycházejí nejrůznější statistiky a jež jsou základním informačním zdrojem pro nejrůznější záměry a rozhodování,
 • získání charakteristik obyvatelstva, které mají deklaratorní charakter a které nelze zjistit jinak, než dotazem na sčítanou osobu, např. náboženské vyznání, národnost, vzdělání aj.,
 • získání údajů o počtu domů a bytů, o struktuře a kvalitě domovního a bytového fondu, úrovni bydlení obyvatelstva a jednotlivých typů domácností,
 • vytvoření podkladů pro hodnocení dlouhodobého vývoje obyvatelstva, struktury osídlení, migrace, struktury domácností a domovního a bytového fondu na podkladě údajů metodicky srovnatelných s předchozími sčítáními,
 • propojení údajů o obyvatelstvu a domácnostech s ostatními údaji zjišťovanými při sčítání,
 • zpracování výsledků za nejmenší územní detail počínaje statistickými sčítacími obvody a základními sídelními jednotkami a jejich sumarizace do částí obcí, obcí až po kraje, regiony soudržnosti (NUTS2) a republiku,
 • objektivní podklady pro mezinárodní srovnávání a pro definování pozice České republiky v Evropské unii i v širším mezinárodním kontextu.

 

 

Otázka

K čemu slouží výsledky sčítání?

 

 

Odpověď

Výsledky sčítání slouží především jako zdroj dat pro:

 • rozhodování a plánování v rámci republiky i v regionech,
 • rozhodování o sociální politice státu, zejména o sociálním zabezpečení a sociálních službách,
 • oblast zaměstnanosti a trhu práce, zejména v regionálním měřítku pro vyhodnocování profesní struktury v návaznosti na budoucí potřeby trhu práce,
 • rozhodování o rozvoji zdravotnictví a zdravotních služeb,
 • organizaci školství, zejména rozhodování o velikosti a umístění kapacit předškolních zařízení a základních a středních škol,
 • rozhodování o zajištění dopravní obslužnosti území veřejnou dopravou,
 • přerozdělování rozpočtových prostředků krajům a obcím (rozpočtové určení výnosů některých daní),
 • informování nejširší veřejnosti i pro účely podnikatelské veřejnosti,
 • jako podklad pro širokou škálu studií a koncepčních dokumentů napříč obory, i k účelům mezinárodním, vyplývajícím z požadavků mezinárodních organizací a závazků České republiky.

 

 

Otázka

Jaké jsou sankce za nevyplnění formulářů?

 

 

Odpověď

Zákon stanovuje povinnost podrobit se sčítání, tj. poskytnout zákonem požadované údaje formou vyplnění sčítacích formulářů v listinné nebo elektronické podobě, případně sdělením údajů sčítacímu komisaři (viz § 7 zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011). Porušení povinností uložených zákonem je sankcionováno. Porušením povinností se rozumí zejména nesdělení stanovených údajů v zákonem stanovené lhůtě. Za porušení povinnosti poskytnout údaje lze uložit sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a to uložit pokud do výše 10 000 Kč.; uložit i jiné sankce za přestupek (např. napomenutí).

 

 

 

Otázka

Kdo a k jakému konkrétnímu účelu výsledky sčítání využívá?

 

 

Odpověď

Výsledky sčítání mají široké, mnohostranné a různorodé celospolečenské využití napříč veřejným i privátním sektorem.

Využívají je ústřední správní úřady, obce, kraje, vědecké instituce a vysoké školy, různé organizace se specifickým zaměřením (např. z oblasti dopravy, bytové výstavby, územního plánování, životního prostředí atd.), ale i podnikatelské subjekty a veřejnost.

Konkrétními příklady využití výsledků sčítání byly zejména následující:

 • Využití sčítání pro vytváření resp. hodnocení plnění vládních aj. dokumentů, např. Národní koncepce rodinné politiky, Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů, Koncepce bytové politiky, Strategie regionálního rozvoje aj.,.
 • Standardní využití pro nejrůznější účely legislativní.
 • Využití údajů pro přípravu projektů k čerpání fondů EU.

Některé další konkrétní příklady využití dat ze sčítání 2001:

 • Výsledky sčítání byly využity při zpracování Programů rozvoje krajů na roky 2007–2013 ve všech krajích a také při zpracování rozvojových dokumentů regionů soudržnosti NUTS 2.
 • Úřady místní samosprávy využívají data z RSOB (Registr sčítacích obvodů a budov) k vypracování protipovodňových opatření.
 • Hasičský záchranný sbor využívá data z RSOB a data sčítání (tzv. technické parametry) k evakuačním plánům i k operativnímu rozhodování při záchranných zásazích.
 • V hl. m. Praze využil údaje Regionální organizátor pražské integrované dopravy pro tvorbu nové koncepce integrované pražské dopravy.
 • Dopravní podniky velkých měst resp. specializované útvary magistrátů využily údaje o dojížďce (ve vybraných velkých městech se podle požadavků pořizovaly údaje až do úrovně urbanistického obvodu) pro optimalizaci dopravní obslužnosti konkrétních území.
 • Informace o dojížďce do zaměstnání sloužily jako podklad pro zpracování dopravních generelů (hromadné dopravy silniční i železniční) v několika krajích.
 • Zpracování podrobných údajů o způsobu vytápění, energii k vytápění, teplé vodě za jednotlivé obce Zlínského kraje pro příslušný krajský úřad.
 • Společnost ENZO zabývající se odpadovým hospodářstvím využila výsledky ze sčítání lidu (vytápění tuhými palivy) k odhadu množství komunálního odpadu v obcích; ke zpracování energetických koncepcí se výsledky využily v řadě měst a územních celků.
 • Ministerstvo životního prostředí ČR využilo data za obce pro územní studii v rámci ochrany přírody v karpatské oblasti.
 • Firma Telecom využila počty obyvatel v obcích podle sčítání lidu ke splnění ustanovení zákona o instalování veřejných telefonních automatů v závislosti na hustotě obyvatel.
 • Magistrát města Pardubice využíval údaje o jednotlivých domech, včetně mapových podkladů, k plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.
 • Český hydrometeorologický ústav využil pro své účely podrobné údaje o vytápění a použité energii k vytápění na úrovni obcí ČR.

 

 

Poslední na závěr:

Otázka

Bylo někdy v minulosti zneužito údajů ze sčítání?

 

 

Odpověď

Není nám znám žádný případ, kdy by došlo ke zneužití sčítání.

Někdy se poukazuje na sčítání v roce 1930, které se zejména po roce 1990 využívalo jako doklad hlavně pro německé úřady při žádostech o přiznání německého státního občanství a dále jako podklad pro restituční nároky. Tyto údaje poskytoval Národní archiv na žádost dotyčné osoby nebo jejích dědiců podle platného zákona o archivnictví. Nešlo tedy o zneužití dat, které by komukoliv způsobilo újmu.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost informačních systémů při sčítání je zajištěna ve všech fázích sběru, zpracování a publikace výsledků sčítání. Ochrana osobních údajů je jedním z nejdůležitějších chráněných veřejných zájmů, a proto se porušení povinností v této oblasti považuje za protiprávní jednání s vysokým sankčním postihem.

Za porušení povinností v oblasti ochrany údajů a porušení mlčenlivosti podle zákona
č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, lze uložit fyzické osobě pokutu ve výši až 100 000 Kč.

Úřad pro ochranu osobních údajů může uložit na předmětném úseku ochrany pokutu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, fyzické osobě ve výši až 5 000 000 Kč, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě v závislosti na protiprávním jednání až do výše 10 000 000 Kč.

Protiprávní jednání v oblasti ochrany osobních údajů může také naplnit skutkovou podstatu trestného činu Neoprávněné nakládání s osobními údaji podle ustanovení § 180 zákona
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. Pachatel tohoto trestného činu může být potrestán v závislosti na rozsahu způsobené škody

 • odnětím svobody na jeden rok až pět let
 • odnětím svobody na tři léta až osm let
 • zákazem činnosti
 • peněžitým trestem.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: TUNEL..podobny jako scitani aut

(illuminati, 22. 3. 2011 14:38)

Je jasné, že se někdo napakuje, je tosoce trošku těžší to zorganizovat atd., ale ta firma, co to má na starosti dostane 3 000 000 000 Kč, nuly jsem napsal dobře ;-)

ja uz jim to poslal

(Tsignotschka, 22. 3. 2011 12:54)

kominem :D Nebojte se pokut, cim vice lidi se proti tomu postavi tim lepe. 10k pokuta je maximum, klidne muzete jen dostat napomenuti. Ale jestli prijdou rozkazy z vrchu, tak to bude pro vsechny 10k.
Tohle jsem nasel na D-fensi:
Ostatně, ta pokuta je zřejmě právně nevymahatelná. Pokud někdo údaje neodevzdá, Český statistický úřad informuje příslušnou obec, čímž „nikoli nepatrně“ poruší § 22 odst. 1 zákona 296/2009 Sb. Příslušný správní úřad (obec) pak samozřejmě tuto nezákonně získanou informaci pro žádné správní řízení použít nemůže.

krásný návod

(Elaine, 22. 3. 2011 9:48)

http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2011022006

pohádka pro děti a slepohluché

(Elaine, 22. 3. 2011 9:46)

jsem odpůrcem sčítání,velmi hezky napsané je i toto : http://www.nechcisecist.cz/index.php

Paranoia

(Honza, 22. 3. 2011 8:38)

Ahoj Aridane, já jsem ukázkovým paranoikem, ale tentokrát jsem zůstal stát s otevřenou pusou. Ne že bych o sčítání nepochyboval, ale takhle detailně jsem na to nenahlížel. Je fakt že podobné akce nesnáším už z principu, který ty sám zmiňuješ několikrát - sakra co je komu do toho !!!! - na druhou stranu stát potřebuje nějaká data se kterými se dá pracovat aby mohl dál fungovat tak jak má - třeba zabezpečit ochranu obyvatelstva - nicméně jak říkám taky mě to štve

duše nebo rozum

(Astro, 22. 3. 2011 8:26)

Tento článek mě utvrdil v mém rozhodnutí. Duše celou dobu cítí nekomfort ze sčítání, dám na duši, věřím ji. Strach zaženu pryč, budu se řídít svým přesvědčením i za cenu vyhrožování pokuty. Udělám krok proti globálnímu systému. Už teď mě blaží pocit sovbody i za cenu vyhrožování pokutou. Vrátím listy nevyplněné, stejně je to jedno c s nimi udělám. Celý stát je jen o vyhrožování a o strachu, nikdo z nich nám nepředloží nic pozitivního, nikde ani stopa zájmu o občana, jen šíření strachu a ubírání kyslíku. Díky Aridane za všechno co zde předkládáš:-)

"Pretrhdílo"

(jitka, 22. 3. 2011 8:21)

Pohádka "Sul nad Zlato". Vybercí Burián vybírá na príkaz SUL ... prichazí selka, která odmítá: "A NEDÁM" ... Facka a "TY Pretrhdílo" rozletí "nádobobícko" ... Je to pro mne velká inspirace !!!