Jdi na obsah Jdi na menu
 


Reklama jako světový terorismus

20. 12. 2010

Seznamte se, je všude kolem

 

  • Je všude kolem nás a není před ní úniku.
  • Jaký má na nás vliv?
  • Jaký je její skutečný smysl a význam?
  • Kdo je za tím vším a proč?

 

Příliš mnoho otázek, aby mohly být zodpovězeny v jediném článku, který se této hand-in-hand.jpgproblematice věnuje.

Skutečně zavalení jsme nejen otázkami samotnými, ale zejména informacemi a jejich množstvím, které nás všechny stále více obklopují a životu reklamy tak snadněji pomáhají vzniknout.

Skrytý význam reklamy, je nejlépe vystižen v tomto citovaném odkazu.

Reklama je tak stará, jako lidstvo a obchod sám, tedy jako lidstvo fungující na monetárním resp. výměnném způsobu zboží - obchodu - vůbec. Můžeme ji nalézt ve formách klidných a nenásilných, stejně jako ve formách velice surových a agresivních.

 

Různé formy i výsledek působení reklamy

Absolutně nejlepší výsledek působení dobré reklamy je naše kupní rozhodnutí, které nám jasně velí: „Ano, jdi do toho, kup to !“

Na druhou stranu opačný extrém obou pólů působení reklamy na naše smysly, je okamžitá averze na jakýkoliv její vliv či obecný projev. Ta se objevuje například zcela odmítavým postojem k jejím byť jen počínajícím náznakům naším rezolutně zamítavým postojem.

Za velmi úspěšnou a navíc celkem přirozenou formu reklamy, považujeme formu osobního doporučení, z úst našich přátel a známých. Ti nám například sdělí informaci, že si sami zakoupili to a to a prozatím se jedná o to nejlepší, co si v daném segmentu dle jejich vlastních slov pořídili.

Může se jednat o cokoliv a přesto doporučení přijmeme pozitivně – je založeno na bázi důvěry ve  známou osobu a má pro nás v případě našeho zájmu konkrétní váhu a význam.

Další poměrně úspěšná forma reklamy je osobní schůzka s doporučeným či důvěryhodným obchodním zástupcem produktu či služby, kterého si sami recommendation.jpgz nějakého důvodu vyžádáme – opakem úspěchu naopak je, pokud se nám začne drze a vtíravě vnucovat stejná osoba obchodníka bez našeho vnitřního svolení – možná jste sami zažili, jak rychle setkání skončilo.

 

Nátlaková forma reklamy je například ta, kdy si během klidného sledování pořadů v televizi, za které platíme nemalé koncesionářské poplatky, vymaní svůj čas vysílání většinou nepříliš intelektuálně náročné reklamy a totálně nám rozhodí naše pohodové vnímání citově laděného filmu či celého večera.

Nevím jak vy sami, ale osobně v okamžiku vysílání reklam v TV ihned přepínám kanál jinam, kde však bohužel vzápětí začíná tatáž reklama v rozpětí několika minut – proto někdy prostě stále přepínáme dál a dál nebo televizi již dávno nemáme, protože prostě víme své...

 

Drzost nezná bratra 

Ovšem dle mého názoru velmi sugestivní, drzá a agresivní forma reklamy, kterou považuji doslova za oficiálně schvalovaný terorismus, je ta, která vědomě či ještě hůře podprahově působí na naše smysly a osobní hodnoty.

Mezi ně patří oblast našeho vnitřního světa, pohody, osobního ega, prestiže, image, dále například čistoty svědomí, našich vnitřních hodnot a působení na nutnost změny danou třeba pouhým působením času.

 

Uvedu několik příkladů průměrných reklam:

Jejich princip bývá obvykle dost podobný konzumním detektivním příběhům či laciným hrám světových vládců – ukáže se nám problém, nabídne se jeho řešení a popíše se úžasný výsledek skrze "něco nového", co musíme mít, abychom uspěli.

Například na začátku TV reklamy je nám demonstrován bezútěšný stav domácího nepořádku, mastného nádobí, příšerně zacuchaných vlasů, věkem ustaraných vrásek, aby nám vzápětí bylo předloženo řešení v podobě úžasného prostředku na úklid, na odmaštění 255 talířů jedinou kapkou preparátu, elektrického kartáče na rozčesávání vlasů, antistatického hadříku na rychlý úklid prachu jediným pohybem či krém na zlepšení vrásek o 80% během 14 dní užívání, atd.

 

Copak jsme opravdu tak omezení, že to na nás funguje?

apes-in-group.jpg

Bohužel ano.

A dokonce to funguje velice dobře.

Dostáváme přesně to, co požadujeme.

  

Nevěříte?

 

Možná si vzpomenete na milého psa „Bobíka“ společnosti Centrum, který jak rychle přišel, tak rychle odešel. Reklama s ním byla díky šokujícímu příběhu v azijské restauraci neskutečně působivá a účinná, přestože nebo snad možná právě proto, že se obsahově jednalo o dost brutální záležitost.

Málokterý z diváků si však zejména zpočátku vůbec uvědomoval, na co byla vlastně tato reklama přímo určená:

 

Další z reklam, je bezprostřední tvrzení milého děvčátka sledující divoké prase bradavičnaté v zasněženém lese se slovy, kde tatínkovi vysvětluje, že na prasátko nemusí již více čekat, protože už ho vidí.  

Tentýž šokující efekt – prchající část rodinky před divokým prasetem, ovšem jsou zde ještě minimálně dva další elementy: První z nich je - pokud to nebyl jejich vlastní les - nepřímá propaganda krádeže vánočního stromku - jako zcela běžná záležitost pro rodiče i naše děti (kradou přeci všichni a je to tedy "normální") a tím druhým je s tím spojené nenápadné slovo Kofola, které se ovšem objevuje tak krátce a tak nevýrazně, že se opět celá slavná reklama tak trochu míjí svým okamžitým účinkem:

   

 

Jako důsledek zde však zůstává velice silný sekundární účinek a tím je naše podprahově přednastavené vnímání – naše programované podvědomí – máme to prostě v sobě a je pouze otázkou dalšího maličkého naťuknutí daného tématu a všichni máme tuto hluboce ukotvenou informaci v mžiku aktivovanou a přesně víme, o co jde.

 

Uvedu ještě jeden fascinující příklad:

Jedná se sice o starší reklamu na jakýsi šampon na vlasy proti lupům snad Head and Shoulders a jeho účinek byl demonstrován následujícím způsobem:

V reklamě dandruffs.jpgvystupoval jakýsi Richard, který si půl hlavy umýval běžným šamponem a naopak druhou půlku hlavy oním úžasným prostředkem. Přitom byla kamerou snímána jedna část hlavy plná světlých lupů na kontrastních tmavých vlasech a na druhé části naopak krásné a zdravé vlasy bez lupů.

Pokud si milý Richard skutečně myje každou půlku hlavy jiným šamponem, jsem přesvědčen, že si zaslouží nejen zájem tvůrců reklamy, ale rovněž zvýšenou pozornost a péči lékařů.

 

Naše hodnoty a my

Ovšem naprosto extrémní a na stupni agresivity nejbrutálnější forma reklamy je ta, která je mířena na naše nejčistší pohnutky v podobě toho, co máme na žebříčku svých hodnot obvykle nejvýše či nejraději – například marketingové cílení na naší lásku, štěstí, pohodu a zdraví našich dětí či zvířat.

 

Malý příklad:

Zaměření na – pro většinu z nás běžné domácí mazlíčky – kočky. Ty mohou být zdravé a krásné a proto samy nejlépe vědí, co pro to mají konkrétně udělat: Vašewhiskas.jpg kočky by kupovaly Whiskas!

A nyní přímý záběr na naše ratolesti skrze čisté svědomí či odhalené sobectví nás samých: „Pokud máte rádi své děti, určitě by ocenily, když jim pořídíte XXXXXX - a vy přeci máte rádi své děti a jejich klidný spánek, ne?“

Tomu říkám pořádný útok na naše city, svědomí a naše peněženky a jedná se skutečně o doslovný terorismus – bez diskuse...

 

Na podobná tvrzení totiž nemá právo vůbec žádný z výrobců a nemá ani právo jakkoliv zpochybňovat co děláme či neděláme dobře, ani co by naše děti ocenily, protože to jednoduše nemůže vědět!

Tato pravda je nám surově podsouvána s jediným cílem – prodat samotný produkt za jakoukoliv  - samozřejmě co nejvyšší - cenu.

Velké množství lidí totiž bohužel nemá dostatečně vyvinutou míru vlastní sebereflexe v dané situaci a často pochybuje o vlastních schopnostech či správném úsudku. Podobné reklamy jsou proto doslova útokem na podobně psychicky nestabilní osoby. Svědomí se nedá koupit...

 

Jde o naše programování ke snazší manipulaci

Ano, dobrá reklama v nás vyvolává pocit, že prostě musíme něco změnit, že máme něco udělat jinak, že je potřeba to a to. Čím je frekventovanější, tím je účinnější, což je naprosto v souladu s pravidlem: Opakování je matka moudrosti (bohužel i blbosti).

Lež samotná se tak stává při dostatečném počtu opakování hlubokou pravdou. Posuďte sami například tento výrok:

ufo-7.jpgExistence UFO je naprostý nesmysl, protože žádné neexistuje a kdo si myslí něco jiného, je nejspíše mentálně vyšinutý.

Pokud nechceme mít problémy, raději volíme variantu splynutí s davem, přijmeme tuto větu za pravdivou realitu a máme svatý klid - pokud ovšem něco výjimečného osobně nezažijeme.

Pokud totiž sami skutečně s tímto fenoménem osobně cokoliv prožijeme, již podobným tvrzením prostě nevěříme a ani věřit nemůžeme, protože sami prostě víme.

Více o konkrétních UFO se objevuje i v náznacích serveru Wikileaks  a další detaily prolistováním nalezneme v tomto odkazu.

 

Namátkou: UFO pyramida nad Čínou, stejná se objevila nad Moskvou:

 

Pokud totiž sami něco na vlastní kůži prožijeme, je to naše osobní zkušenost. Ta má logicky zcela jinou a mnohem vyšší – váhu našeho poznání, než teoreticky nastudované poučky. I ty se totiž musí nakonec proměnit v poznání a to přichází skrze naše prožitky a pochopení.

Více o našem prožívání se dozvíme v tomto článku a o způsobech přijímání naší reality v tomto článku. Pokud se navíc chceme podívat na to, jak nám k tomu všemu pomáhá náboženství, můžeme kliknout sem nebo s kritickým pohledem samotného papeže kliknout sem.

 

Jsme programováni nepřetržitě

Pokud se podíváme na lidstvo jako takové, podléhá principům programování shůry již stovky let. Každý vladař občas vydal nařízení či zákon, kterým své poddané nejen informoval například o výběru daní, ale též o jakémsi názoru, které musí jeho poddaní přijmout – třeba nutnost tažení proti Hunům.

Za každým panovníkem nalezneme cosi jako psanou historii, která se nejčastěji účelově ukládala do kronik a ty potažmo do archivů.

Pokud bychom se chtěli skutečně něco významného dozvědět o naší historii a případném mimozemském původu, který je před námi účelově tajen, rozhodně by bylo zajímavé, pokud bychom měli přístup k informacím z archivu ve Vatikánu.

To, že jsou tak pečlivě skrývány před veřejností, je většině z nás naprosto zřejmé – cílem je uchování takového názoru, který vyhovuje vládnoucím skupinám u moci.

Právě v archivech Vatikánu totiž leží většina účelově manipulovaných faktů, které nemají nikdy spatřit světlo světa, stejně jako financované miliardové částky Egyptské vládě za ukrývání informací o naší civilizaci v síni záznamů pod pravou prackou Sfingy.

Více se o těchto fenoménech dozvídáme v tomto odkazu.  

Poslední dobou je to s naším programováním vše daleko snazší, než si myslíme, protože žijeme ve Světě plném informací a kontrolních resp. „šmírovacích“ systémů, které využívají naše data – dokonce data osobní a navíc tak, že o tom často ani nevíme.

 

Opět nějaký ten drobný důkaz?

Dobrá, možná budete dost překvapeni.

Od několika osob, které sice sám osobně neznám, pouze na sebe máme z jistého historického důvodu mailovou adresu, mi přišlo jejich osobní pozvání na Facebook. Píše se v něm strohé oznámení, že mě uživatel se jménem XYZ pozval do diskuse k jeho profilu a připojení je možné realizovat kliknutím na přiložený odkaz a následnou registrací. Pro zvýšení pravdivosti či kredibility celého případu, jsou samozřejmě uvedeni další lidé, se kterými je dotyčná osoba již v kontaktu.

 

Ukázka textu:

Dobrý den,

tato osoba vás pozvala, abyste se na Facebooku stali jejím přítelem:

XXXYYYZZZ
Poslané pozvánky:
5. prosinec 2010

 
Další lidé, kteří vás pozvali, abyste se přidali na Facebook:

XXXYYYZZZ
Poslané pozvánky:
15. listopad 2010

Facebook je báječné místo, kde můžete být v kontaktu s přáteli, uveřejňovat fotky a vytvářet události. Ale nejprve se musíte zaregistrovat. Přihlaste se ještě dnes, vytvořte si profil a navažte kontakt s lidmi, které znáte.

Díky,
Tým Facebooku

___________________

 

Protože jsem oblast komunitních sítí naštěstí intuitivně poměrně jasně prohlédl a pro ostatní, které to zajímá, zmapoval v tomto důležitém článku, je můj názor po této zkušenosti ještě více posílen. facebook-stop.jpg

Konkrétní osoby, jsem totiž po obdržení pozvánky dotazoval přes ony historické kontaktní maily a připomněl jim můj kritický pohled na Facebook, Twitter, LinkedIn, Google a že je mě možné kdykoliv kontaktovat mailem, proto jejich pozvání a zejména registraci někam, kde nechci být, logicky zdvořile odmítám.

 

Víte, jaká byla jejich reakce a odpověď?

Byli velice překvapeni, protože mi ŽÁDNOU pozvánku k zahájení komunikace nikdy NEODESLALI !

Systém milého Facebooku si prostě vygeneroval celkem důvěryhodnou pozvánku na uvnitř uvedené maily křížově automaticky z mailových kontaktů sám, v naději vyššího provázání komunikace a získání dokonalého přehledu o tom, co lidé společně sdílejí. Jak průhledné a jak smutné – ani o tom nevíme a ani netušíme, co se za našimi zády vlastně děje.

Stále si myslíme, že jsme tak celkově neprůhlední a že je náš názor pouze náš a našich příjemců? Kdepak – velká chyba.

 

Naše myšlenky a vývoj událostí

Tam je již maličký kousek k tomu, aby mocní tohoto světa ve spolupráci s několika šikovnými „vývojáři“ ušili plošný názor a (nejen obyčejnou) reklamu doslova na míru, konkrétní cílové skupině osob.

Sami jim k tomuto tiše schvalovanému a centrálně řízenému „terorismu“ propůjčujeme klíč, tedy naše data, informace o nás samých i naše myšlenky.

 brain-clipart.jpg

A to je přitom to nejdůležitější ze všeho – myšlenky, protože jedině ony jsou schopny transformovat svůj vnitřní obsah do naší reality.

 

Problém je v tom, že pokud si myšlenky takto veřejně a evidentně kontrolovaně mezi sebou předáváme nebo nám jsou naopak díky podobným komunitním sítím dokonce podsouvány, stáváme se snadněji manipulovatelnými, řiditelnými, proto mnohem více zranitelnými.

Více o důležitosti našich myšlenek nalezneme v tomto článku.

Jen si sami zkusme uvědomit, o čem se na sítích bavíme a co se svými kolegy či kamarády (a jaká data) sdílíme. Obecná informace o skutečnosti, že jsou data na naše přání utajená, pro vývojáře samozřejmě vůbec neplatí. Proto - PROSÍM - do budoucna buďme raději více obezřetní...

Pojďme se ale opět trochu vrátit k tématu reklamy.

 

Reklama a zdroje

Kdo si může dovolit udělat velkou masivní reklamní kampaň?

Každý, kdo na ní vynaloží dostatečné finanční prostředky.

 

Kdo si ale může dovolit vytvořit kontinentální či světovou názorovou propagandu?

Pouze ti nejmocnější na planetě s dostatečnými zdroji.

 

bohemian_owl.jpgTo jsou ti, kteří často pod rouškou demokracie, dobra celku, nevinnosti a ušlechtilosti, mohou vyznávat ty nejtemnější hodnoty a vykonávat ty nejčernější rituály, které se nebojí zneužít i ty nejhlubší lidské hodnoty. Každý, kdo má touhu dozvědět se více, stačí zběžně prohlédnout internet…

Jenom oni jsou totiž v tak obrovském a masovém měřítku schopni ovlivnit názor lidí natolik, že ještě sami rádi věří tomu, co je jim opakovaně sdělováno a říkáno – i když v tom NEMUSÍ být ani maličký kousek pravdy.

Proto jsou obvykle nejmocnější světová media vlastněna těmi nejvlivnějšími osobami – je to jejich hra. Hra o moc, hra o pravdu, hra o programování našeho vědomí. V našem malém evropském měřítku – stačí se podívat na Itálii a sebestřednou postavu pana Berlusconiho.

Pak jde ovšem pouze o kvalitně zpracovanou propagandu za vynaložené obrovské peníze, které za to však evidentně stojí... Více se o propagandě dozvíme v tomto článku.

Dost často tyto skupiny osob pod rouškou důvěryhodnosti či dokonce odbornostiberlusconi.jpg (např. stejnou skupinou mocných vlastněná a financovaná NASA či vatikánští astronomové), systematicky popírají pravdu, kterou se druzí snaží na vlastní náklady zveřejnit a odhalit veřejnosti. (viz neuvěřitelné vysvětlení NASA o manipulování a retušování získaných snímků pro naši vlastní ochranu: pictures are synthetised for your protection)

Dělají to velmi prostě tím, že veškerá předložená fakta jinými nazvou konspiračními teoriemi a zlehčují, zesměšňují a bagatelizují konkrétní získané historické důkazy (jedná se v podstatě rovněž o jakousi formu reklamy - viz jasná fakta o stavbě pyramid – detaily v tomto článku), kterých je i přes obtížnost získání, stále více.

Teď můžeme mít opět na mysli například otázku existence UFO (detaily v tomto článku), stejně jako dodnes oficiálně nevysvětlené události útoku na dvojčata z 11.září 2001 a samotný mozek většiny vojenských operací Pentagon.

Do stejné kategorie patří i bombové atentáty v Londýnském metru, které realizovala jako cvičení agentura v rámci připravenosti složek obrany, jež se změnilo na ostré provedení samotnými tajnými službami. Více o 11. září nalezneme v tomto odkazu a o událostech útoků v Londýně v závěru tohoto článku.

Nejsnadnější ze všeho je sledovat logické a přímé důvody i s kolikrát neuvěřitelnými či naopak až velice dobře a příliš jednoduše uvěřitelnými (obvykle vykonstruovanými) vysvětleními a následně věnovat pozornost tokům peněz v návaznosti na strukturu pyramidy světové moci.

Bývají v tom nejčastěji zájmy nejvyšší světové politiky, zbrojení a výzkum (black projects nebo false flag operations), fosilní palivové zdroje naší planety, zdroje energie obecně, nejnovější vojenské technologie a informace a informační technologie jako takové.

To jsou dnes Systémem nejvíce uznávané hodnoty a jsou to právě ony hodnoty, které Systém pro svou vlastní existenci potřebuje skrze nás samé generovat. Bez nich by se totiž v mžiku rozpadl, je to právě to, co jej tvoří a spojuje. Více o fungování Systému v tomto článku.

 

Reklama říká: nakup a spotřebuj

Reklama má jediný cíl – i když to někdy navenek vypadá sebeušlechtileji a je to maskováno těmi nejčistšími pohnutkami – přinutit nás ke spotřebnímu rozhodnutí a realizaci nákupu či obchodu, umístěním našich rezervovaných a ušetřených finančních zdrojů zpět do Systému – tím paradoxně prohloubit či znovu vytvořit naši další závislost na jejich zpětném získání pro naše přežití samotné.

Celkem chytré a bez možného řešení či konce, co říkáte?

Některé reklamy a propagace mohou vypadat skutečně zajímavě a výhodně, ale pozor – sami tak přispíváme Systému podporovat konzumní způsob života a prohloubit naši závislost na něm.

salam.jpgNemluvím o obyčejné inzerované slevě 15% na polosuchý salám v mega nákupním centru, který si zakoupíme v množství 20 dkg k večeři, ale především o našich celoživotních závazcích, kterými může být zběsilá hypotéka či extrémně nevýhodný úvěr, který je kolikrát horší než vězení samotné.

Vše se totiž tváří skutečně naprosto báječně, máme často pocit, jak nám půjčkou chtějí odborníci bankovního ústavu vyhovět či pomoci naší (obvykle uměle vyvolané) potřebě, ovšem konce již při nedodržování závazků tak báječné být rozhodně nemusí.

 

Vnímat nebo se před ní bránit?

Vzhledem k množství reklam a vzhledem k tomu, jak jsou na nás nátlakově a masově vypouštěny v podstatě ze všech medií (televize, rozhlas, noviny, web, dálniční billboardy, dopravní prostředky a projekce, roll-upy, osobní inzerce…), je téměř nemožné se jim vysloveně bránit. Znamenalo by to vyčlenit se z těchto vlivů žitím mimo civilizaci, protože tyto vlivy samy nejspíše nikdy neskončí...

 

Malá zajímavost:

Před nějakou dobou jsem se celkem intenzivně věnoval jedné konkrétní myšlence, že se možná brzy objeví podnikavec, který vytvoří televizní či rozhlasový kanál, za který budou lidé ochotni sami platit nemalé peníze, protože v něm nebudou NIKDY vysílány ŽÁDNÉ REKLAMY.

Ono to totiž není tak úplně nemožné, protože pokud se podíváme pod kabát všem pravidelným vysílacím poplatkům, které každý řádný občan – vlastník přijímače – platí za rozhlas (měsíčně kolem 50 korun), a za televizní vysílání (měsíčně kolem 140 korun), přičemž je například divák televize nucen 20-30% celkového večerního vysílání, které sám v rámci využití dne dobrovolně sleduje, vnímat manipulaci vlastního názoru a myšlenek, třeba by to sám rád uvítal…

V ročním objemu se jedná o částku zhruba 2.300 korun, což rozhodně není pro mnoho rodin částka zanedbatelná a je jim v zásadě úplně jedno, komu ji ve finále musí poskytnout – vím, žijeme v demokratickém státě a sami jsme si to skrze naše představitele odsouhlasili.

television.jpgOvšem při počtu řádově 10,5 milionu obyvatel žijících v ČR a průměrně 2,3 člověka v každé domácnosti, se jedná o zhruba 4,5 milionu domácností a prostým násobením, se na vysílacích poplatcích vybere přes 10,4 miliardy korun ročně.

K tomu platí televizní a rozhlasové poplatky každá existující společnost s hotelovým vybavením, stejně jako rozhlasové poplatky společnost, která vybavuje radiem svá vozidla.

Částka proto bude možná ještě daleko vyšší – inu „Národ sobě“ jak má být.  Přitom se jedná jen o naší hloupost, že podobné hry vůbec akceptujeme.

Kupujeme pro svou osobní potřebu radia či televize za desítky tisíc poctivě vydělaných a několikráte zdaněných korun, tak jaképak poplatky za přístroj či za vysílání? Žijí přeci z oněch úžasných reklam, ke kterým se propůjčují, ne? 

Provozovatelé přeci nemají právo žádat poplatky od jedné i od druhé strany… Platí je jednou zadavatel reklamy a podruhé její konzument, který si jí vlastně vůbec nežádá. Jde opět o pouhou šanci získat více, které dáváme díky své slušnosti či pasivitě příležitost a tichý souhlas.

Poznámka: Není to vyloženě přesný příměr, ale je tosady.jpg stejně paradoxní situace, jako by si nechal každý větší sadař platit nejen za jablka, která produkuje, ale rovněž za kyslík, který svou vlastní existencí spotřebováváme a který produkují jeho stromy v sadu - možná i to přijde velice brzy na řadu díky aférám s CO2.  

Propočty a čísla mě však nikdy příliš nebavila, protože jsou „mrtvá a definitivní“, proto s nimi raději končím...

 

Naučme se zdvořile říkat NE

Všem milým čtenářům tohoto článku přeji dostatek odvahy říci NE i takové nabídce, která se může tvářit skutečně velmi lákavě.

Žijeme totiž stále ještě ve Světě, kde nevyhrává čistá Láska a zájem o blaho druhých, nýbrž tvrdé ekonomické mechanismy a obchodní modely, kterým vůbec nejde o člověka samotného, ale o hodnoty, které má do Systému jednotlivec vyprodukovat – vše je tedy tak trochu jinak, než navenek vypadá. stop-_cartoon_character_holding_a_stop_sign.jpg

Není kam spěchat a není důvod svůj život zavazovat Systému samotnému.

Všem dnům rozhodně není konec, mám totiž osobně stále jasnější pocit z toho, že to již nebude trvat déle než konkrétní jednotky let a lidé toto velice jasně pochopí a z podobných her se jednoduše vnitřním rozhodnutím sami odpojí a ze Systému vyčlení.

Systém potřebuje nás a naši životní energii, kterou nám celý náš život systematicky odčerpává, ale my nepotřebujeme ani jej, ani reklamu na plnění jím uměle vytvořených falešných hodnot…

Více o falešných hodnotách tohoto světa v tomto článku.

 

Mnoho štěstí Aridan

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

můj názor

(Pedro, 12. 2. 2012 12:51)

Zdravím,
reklama? To je pro mne noční můra. Já to prožívám velmi negativně. Nedávno jsem pri sledování pohodového přírodopisného dokumentu, kdy se náhle při ladném pohybu delfína a příjemnou hudbou ozval z obrazovky řev Charlieho andílků málem dostal infarkt. Opravdu si myslím, že na někoho (mě)to může působit až nebezpečně.
S láskou vzpomínám na reklamní vajíčko, které nám v časech minulých občas připomělo, že Kladno dělá ocel a v Bílé labuti mají nyní barevnou televizi...
Plně bych podpořil podnikatele, který by dal do prodeje SW, který by uměl odfiltrovat reklamu a ještě bych mu klidně na to přispěl.
Možná jsem psychicky nemocen,a le já to prostě nechápu.

ZERO COCA - COLA

(Yarda , 12. 2. 2011 10:07)

Kam až sahá cYnismus ??? a kde končí ta pravá CHUŤ

OKAY

(Elaine, 3. 2. 2011 18:17)

dnes jsem na radiu Blaník slyšela reklamu Na HAPY DAY,kde byla zmínka o Egyptě,prý by tam také chtěli mít hapy day i bez demonstrací....vyrazilo mi to dech,chtěla bych říci pár slov autorovi této reklamy.Tady se opravdu něco děje s lidskou bezohledností.
Která reklama šokovala vás?

Re: OKAY

(Yarda , 8. 2. 2011 22:12)

to:Elaine o reklamně víme své :) ovšem všimněme si že i v ne poslední řadě je hudení skladba určitých rádií jaksi konstruovaná. Hudební režisér JI vlastně vytváří.Komponuje jakousi náladu a emoce u posluchačů. Je to vlastně také reklama.

akce Bororo

(fohat, 20. 12. 2010 0:24)

se konala opět,tentokrát na TV Barrandov...Kdo to neviděl,stáhnte si to někde,není to vyčpělé,ačkoliv z roku 72.Pepřené reklamou,tak jak je zvykem programově iritující zesílení zvuku,ačkoliv kohorta křiklounu BEZUSPĚŠNĚ tlačila na ČT-/alespon/....ALE našinec to zvládne,sklouzne do přítomného okamžiku,prostě se vypne...kolik mystiku po Česku pobíhá a neví o tom,jak jsou vyspělí...klídek,pohoda.

Re: akce Bororo

(Yarda , 8. 2. 2011 21:59)

teto film je moje kultovní záležitost. Scénář a režie, HUDBA ,výkony protagonistů jsou fascinující, lidé znalí si přeci nenechají kazit zážitek reklamou.
Jinak ovšem je to mrzačení dnešního diváctva. Mám na mysli "chudáků" kterým smysl dík přerušování zcela unikne

RE-Klama

(Rodney, 21. 1. 2011 13:04)

Je to zkratka ke slovu opakování klamu... RE-Klama.

reklama

(Katka, 5. 1. 2011 11:16)

Omlouvám se za slovo "pokrytecké",nemám právo soudít spůsob reakce.Příroda nás naučila "reklamě".Nabízí ve své štědrostí spousty dárů a aby jsme se všimli toho conejvíc,aby jsme se hlavně naučili jí porozumět ,mluví na nas formou barev,vůní ,chutí,zvuků v různých možných kombinacích...a to ještě jsou frekvence které jsou naším smyslům zatím utajeni.Dělá to ale tím nejlepším spůsobem - reklama v řeči,jíž se učime,řeči srdce,nenásilně,nevlezlé,tíše a upřímně.Snažíme se ji napodobit ale naše reklamy odpovídaj jen nášemu stupní vývojí ale díky tomu jak ze svých reklám vypozorujeme že přestávaj nám vadit,poznáme že jsme pokročili...jaci jsme vevnitř,to přitahujeme zvenči.Časem zjistíme že zmyzeli,jednoduše nebudou zapotřebí,nebo alespon budou pouze informativní nebo působící svou krásou na naše smysly ....

reklama

(Katka, 4. 1. 2011 19:42)

Je krásné číst váše odpovědí na článek ale příjde mi to vše pokrytecké.Dovolim si v určitých věcech nesouhlasit s tebou Aridane,co se tyče reklamy.Skusil jsi přemýšlet kde a od koho člověk se naučil reklamovat to co potřebuje?Stačí rozhlídnout se všude okolo -ano příroda samotná!Co dělá samec tetřeva ,kvetoucí a vonící strom na jaře,zrálé vyšně....co dělaj Jiné stránky...život sám?Proč soudít něco co nán dává možnost k vývojí,nenutí nás náhodou tá samá reklama k zamyšlení nad naší vlastní hloupostí nebo neználostí a nevzděláností?Ano je třeba otravná ale je to jen o tom samém uhledu pohledu.Měli bysme jí děkovat stejně ták jako všemu co nás nutí k probuzení,dělá svou práci stejně ták jako vše ostatní co nám nastavuje zrcadlo nás samotných.Kdo rád by se díval na vlastní blbost a hloupost a tvářil se spokojeně.Ano tohle je cesta taky,stačí jen u toho být bdělý.Dobrý chyták na který zapomínáme,holt níkdy nevímé jakou cestou či formou budeme skoušeni....

Re: reklama

(Aridan, 4. 1. 2011 20:47)

Milá Katko,
na začátku příspěvku se mi zdálo, že hovoříte z velké dálky a na úplně jiné cestě. Na závěr Vašeho komentáře mám naopak pocit, že se naše cesty nakonec sešly, protože oba hovoříme v podstatě o tomtéž :-)
Moc děkuji Aridan

Re: reklama

(Aridan, 4. 1. 2011 20:47)

Milá Katko,
na začátku příspěvku se mi zdálo, že hovoříte z velké dálky a na úplně jiné cestě. Na závěr Vašeho komentáře mám naopak pocit, že se naše cesty nakonec sešly, protože oba hovoříme v podstatě o tomtéž :-)
Moc děkuji Aridan

Reklama je RE- KLAMNÁ

(Palec nahoře, 3. 1. 2011 19:58)

Ano, pravdivé. Taky se hlásím k tomu, že facebook apod. nemám a ani mít pravděpodobně nebudu. Chudák malilinkatý čistý človíček, který se do tohoto narodí a cíleně jej odmala křivý balvan přivázaný na záda. A zohaven metodou cukr a bič, plní si "povinnosti", aby v nejlepším případě snídal a večeřel chleba se salámem (neustále dokola). A nabízená útěcha? Tv s reklami a milostnými pohádky o životě plném romantiky alias odkaz na sociální síť, kde se to určitě hemží spřízněnými dušemi. Je to naprosto neuvěřitelné. V reklamách, filmech, časopisech jsou všichni štíhlí,ty ne!!! Styď se, neměj sebevědomí, dokud nebudeš vypadat tak a tak nechoť mezi lidi...Našťestí pro tebe, na tebe budeme hodní a dáme ti zázračné, pilulky na hubnutí, na vrásky. A kdyby ten chudák namísto celodeního sedění na zadku v kanceláři a baštení chleba se salámem vyrazil někam do přírody a hýbal se tak jak si jeho tělo zaslouží, nejspíš by ty pilulky jednak nepotřeboval a pak se zaťukáním na čelo ani nechtěl. Ale to ten modelový človíček ne. Prášky proti hubnutí si žádají prášky proti úzkosti a úzkost si žáda hodná milující obětí. A sebevědomí, víra v sebe jakožto jediného základního stavebního kamene?
Co to vzít z jiného úhlu pohledu a názory skutečných vědců označit za oficiální, a názory podstrčených vědců-prostitutek za "konspirační"?
Chválím článek, vážně se mi líbí:)))

Souhlasím

(David -, 22. 12. 2010 21:41)

Milí Aridane, opět nelituji, že jsem si vyčlenil čas na trochu delší článek. Se vším víše uvedeným souhlasím a děkuji za další skvělou myšlenku do života.
Co se týče Facebooku a dalších sociálních sítí, jsem jeden z mála lidí, kteří "vidí" do pozadí těchto sítí a proto bych si v životě na něčem takovém nezaložil účet.

Re: Souhlasím

(Aridan, 23. 12. 2010 20:13)

Davide,
moc děkuji za komentář, je dobré, pokud dokážeme oddělit "formu či obal od obsahu" a pevně věřím, že pochopí dostatek lidí, o co přesně jde.
Ostatní budou tiše a nevědomky napomáhat druhé straně :-)
Aridan

Souhlas

(Irini, 20. 12. 2010 5:07)

Ze všech těchto důvodu jsem vyřadila televizi jako médium.Bylo mě z ní špatně..
Ptám se, zda je možno tento váš článek rozeslat komukoli, kdo by se mohl aspoň drábkem chytit...

Re: Souhlas

(Aridan, 22. 12. 2010 18:53)

Milá Irini,
komukoliv a kdykoliv - ponechte jen prosím informaci o webu odkud původně pochází: www.jinestranky.cz

Více o copyrightu zde:
http://www.jinestranky.cz/clanky/jak-stranky-pouzivat.html

Díky Aridan