Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prožívání jako vnímání reality a cesta ke Štěstí

15. 8. 2010

Jak je to s tím prožívaným světem kolem nás?

 

 

Mohu vás nechat sníst hroudu hlíny a budete přesvědčeni, že jíte řízek či jablko.  

 

 

Nevěříte?  

Stačí maličkost – přikázat vám to například v hypnóze nebo lehce ovlivnit vašeObrazek smyslové vnímání rozličnými formami drogových prostředků nebo elektromagnetickým silovým polem.

Prožitky příjemné i ty druhé, jsou totiž přesně tím, co nás posouvá vpřed v našem poznání.  Spálíme-li se o žhavý uhlík, příště si dáme určitě větší pozor.

 

Mnoho lidí zažívá rozmanité situace, poznává množství jiných míst a osob, hodně se dnes v porovnání před několika lety cestuje po Evropě i celém světě a lidé mají skutečně obrovskou příležitost mnohé osobně poznat a zejména zažít.

 

Jaké si však z těchto zážitků bereme ponaučení?

Ze spontánního vyprávění z poznávacích cest zejména mladších generací,Obrazek slyšíme o nevázaných a bouřlivých večerech s náhodně osloveným partnerem při hudbě a konzumaci dobrého pití, jako o vrcholu svého dosavadního poznání a životní zkušenosti.

Určitě to může být příjemné a vzrušující, ale určitě lze získat daleko hlubší poznání, než jen to, že jsem vypil z party nejvíce alkoholu a že mi bylo druhý den špatně – je to určitě otázka vývoje každého z nás.

 

Kolik z nás si uvědomuje, že to, co prožíváme, je naprosto jedinečný a NEOPAKOVATELNÝ dar na naší cestě životem? Že se z něj můžeme ponaučit a svou duši obohatit nikoliv pouze hmotnými věcmi a vzpomínkami, ale nejcennějším Poznáním, které se v podstatě NIKDE nedá sehnat, objednat ani koupit?

Proto máme každý tak odlišnou životní cestu. Není to kvůli nespravedlnosti, ale kvůli pochopení našeho vlastního prožívání, které je pro naše poznání optimální.

 

Naše tělo a mozek vytváří společně s naší duší pevné spojení, které reflektuje a projektuje sebe sama do námi vnímané reality. Jaký je stav či pocit v mozku a Srdci navozen, taková je naše realita – viz název a motto v úvodu Jiných Stránek.

Člověk je všeobecně neuvěřitelně odolný tvor a neúspěch, který zažívá, jej většinou velmi posílí. Ano, občas se někteří citlivější rozhodnou svou cestu života ukončit, ale následky si za toto rozhodnutí nesou sami. Nikdo nemá totiž právo chovat se proti plánům Stvoření a je-li nám život dán a my jsme tento závazek přijali, máme jej žít, i kdyby byl sebetěžší.

ObrazekObdobí světových válek skončilo, období studených konfliktů a vnitřní kontroly komunistického státu částečně rovněž, takže se nyní žije relativně lépe než před sametovou revolucí v roce 1989 či za doby okupace Německem - to nepopřeme.

 

Vzpomínám na mou milovanou babičku, která mi často říkala ve snaze podpořit mě samého jednu doslova kouzelnou mantru či koan. Prostá věta měla pouhá čtyři slova:

„Tělo, Svět, Ďábla přemáhám“

Cítíte tu sílu a hlubokou moudrost? Tělo nás svádí na různé cesty selhání – nejčastější je například naše vlastní lenost, stejně jako Svět, který je stále plný nástrah a násilí, které můžeme říci, že projektuje do naší cesty života doslova sám Ďábel, kterého úspěšně přemáháme J.

Čtyři slova a mohou nás provázet celý život – kéž by stejně tak pomohla všem, kteří toto čtou: Obrazek

„Tělo, Svět, Ďábla přemáhám“ – jak prosté a jak účinné.

Nemusí to být zrovna celý nazpaměť a mechanicky odříkaný „Otčenáš“ či cokoliv podobného, co se lidem masově vtlouká do hlav, abychom vyslali modlitbu upřímnou a celým Srdcem tam, kam má být odeslána.

 

Pojďme ale zpět k tématu prožívání. Tohoto tématu jsme se částečně dotkli v jiném článku, takže pokud chcete, můžete si paměť osvěžit. Nyní však zkusíme jít více pod kůži. Zde: www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/realita-naseho-zivota-a-propaganda

 

 

 

Co to vlastně znamená „něco prožívat“?

Pokusím se vytvořit striktní definici - dle mého názoru a dosavadní zkušenosti, je prožívání dějů taková činnost našeho vědomí, kdy se naše existence – tedy my sami – s přítomností probíhajících dějů zcela ztotožňuje jako subjekt, který okolně probíhající děje sám zažívá niterně a stává se jejich nedílnou součástí.

(omlouvám se za tuto větu, přišla na Svět spontánně, v klidu si jí když tak přečtěte ještě jednou)

ObrazekDějů se v celém Kosmu v různých časoprostorových rovinách odehrává nekonečně mnoho, ovšem pouze s některými z nich je nám umožněno se „střetnout“ a zažít je osobně, abychom postoupili ve vývoji dále na další stupínek.

Je velmi důležité si toto uvědomit, protože nemůžeme chtít běhat, když neumíme ještě pořádně na nohou ani stát.

Vše je postupný a plynulý vývoj a vše se děje s citem a poučením, pokud náš život prožíváme vědomě a s bystrou myslí propojenou se srdcem.

 

Jak probíhá samotné prožívání?

Prožívání našeho života probíhá na mnoha různých úrovních. Rovina fyzická se prolíná s rovinou duševní, pocitovou či emoční a mnoha dalšími. Přestože bylo definováno mnoho způsobů prožívání (někdo tvrdí 12, jiný 24 i více), základní procesy našeho prožívání jsou pouze dva.Obrazek

Tušíte již které?

Správně    Láska a Strach

Pozitivní vibrace Lásky, se automaticky aktivují, pokud s něčím souhlasíme, pokud Srdcem cítíme a myslí prožíváme, že je to správné a v naší duši se rozhostí spokojené a často nadšené ANO, plné tvořivé pozitivní energie.

Pokud naopak cítíme náznaky či přímo jednoznačné NE, které nám hlásí varovné vibrace našeho Srdce, naše mysl je dekóduje jako obavu, nejistotu či strach.

Toto jsou dva nejsilnější póly, které naše vnímání a následně prožívání ovlivňují. Více o Strachu a Lásce zde: www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/odpustte-strachu-a-vzdejte-se-jej-_

Sami zkuste rozhodnout, který stav prožívání je nám všem milejší, na který se proto upínat a odesílat mu svou životní energii - více dále…

 

Každý z nás žijeme vědomě či nevědomky dokonce několik životů. Navenek Obrazekse chováme vždy trochu jinak, než jsme skuteční uvnitř. Je to naše přirozená obrana, naše slupky, jako obal dužiny cibule.

Potkáváme plno drsných lidí, které jsou uvnitř v podstatě křehké bytosti a zaslouží si naší vlídnost i soucit zároveň. Opět je to strach, který z nich dělá to, co jsou - jen o tom nechtějí ani slyšet.

Naše vnitřně vyvinutá sociální inteligence nám jasně říká, kdy máme zachovat svou pro veřejnost oficiálně známou tvář a zahrát naší společenskou roli, která se od nás očekává. Naopak v soukromí se již můžeme chovat přirozeněji a tak, jak sami cítíme, že skutečně chceme. Obrazek

Bystrý psycholog by toto mohl klidně kategorizovat jako projevy bipolární schizofrenie, ale sám dělá 100%ně před pacienty totéž – dloubání v nose si nechá na doma a tváří se, že pacienta zcela vnímá, i když už dávno od začátku sezení ví, co mu řekne jako odpověď.  Prostá praxe a rutina.

Už jste si někdy zkusili obě role prohodit? Je to velmi zábavné a pro okolí obvykle dost šokující J.

 

Co je vrcholem realizace sebe sama?

Jako vrcholné mistrovství přijetí reality samotné existence a harmonické vyrovnanosti bytí, je být a zůstat sami sebou, bez ohledu na to, jaká role se od nás momentálně očekává.

Na nic si nehrát, nepřetvařovat, nepřehánět, prostě nejednat a nežít v rozporu se svým Srdcem, myšlením a cítěním – být opravdovými a nesobecky pravdivými – i když to může být překvapivé a do určitých rolí z počátku dokonce nevhodné. Obrazek

Na druhou stranu to, že jsme sami sebou, z nás dělá originální a velmi zajímavé.

Květ růže je rovněž krásný tím, že nekopíruje nádheru tulipánu.

Tyto články rovněž nevznikají prostým opisováním či kopírováním jiných zdrojů, ale snahou o originální pojetí výkladu, ve snaze přiblížit jej všem, kteří o jeho formu a obsah stojí.

 

Již v Bibli je psáno: „Budiž vaše odpověď jednoznačné ANO, ANO – NE, NE“.

To by naše politická scéna dnes vypadala úplně jinak a ono ubohé kamarádíčkování by nutně muselo přestat – nikoliv to, jaké labyrinty dohod a intrik postupně rozkrýváme každým dnem.

Zdá se, že speciálně na této scéně se ukazují nejvíce lidé, kteří nemají vůbec vyvinuté Svědomí nebo jeho funkci neustálou zbytečnou aktivitou záměrně potlačují - utíkají před léčbou sebe sama. Netuší, že se jednou budou stejně muset zastavit a nevidí, jak moc ubližují sobě i druhým. Některým již mnoho fyzického času na nápravu skutečně nezbývá.

O skrytých funkcích Svědomí nalezneme více zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/svedomi-jako-prostredek-ocisteni

Díky mé dosavadní zkušenosti se segmentem lidských zdrojů a personálních agentur, začínám velmi pozitivně vnímat vývoj v přechodu k citlivějšímu výběru budoucích leadrů – od původně drsných, tvrdých, fokusovaných, nekompromisních a hodnotících jen výsledky a čísla – řezníků – na opět se objevující hledání lidskosti a citlivého, rozumného – vztahového – přístupu. Vlna střídá vlnu a mám příjemný pocit, že nyní přichází ta správná - humánní.

 

Jaké je vrcholné mistrovství prožívání?

Možná nás to překvapí, ale i v prožívání našeho života se můžeme stát mistry. Není to díky našemu nevychovanému a vzpouzejícímu se egu vůbec jednoduché, ale jde to a není to nemožné.

Pokud se totiž rozhodneme Obrazekpodporovat tu správnou vlnu Lásky, Radosti, Soucitu a Štěstí, budeme tuto energii nejen sami získávat, ale následně i rozdávat dále.

Nemá smysl si jí nechávat pouze pro sebe – to totiž okamžitě přestane fungovat – přísun energie se uzavře a přestane námi proudit.

Cítil jsem fungování těchto zákonů naprosto jasně sám na sobě, kdy jsem měl již plno věcí odžitých, odmeditovaných, odpřemýšlených, strukturovaných do jistého stupně porozumění a přemýšlel jsem, co s tím budu dělat dále?

K čemu by nám bylo, kdybychom mohli vyřešit všechny problémy Světa a přitom seděli doma u televize a ani o tom nikomu neřekli? Proč jsme tedy měli dar takového poznání získat?

Výsledkem tohoto úsilí jsou v mém případě Jiné stránky, které jsou dle slov samotných čtenářů povzbudivé a inspirativní. Nebyla by škoda, pokud bychom si my sami vše nechávali jen a pouze pro sebe? J

Pokud toto praktikování zaměření se na pozitivní stranu, provozujeme dostatečně dlouho, začneme se chovat pro okolí možná dost "podivně".  Podivně z toho důvodu, že budeme posílat Světlo a Lásku i těm, kteří nám sami doslova ubližují. I svému kritickému a drsnému šéfovi nebo třeba momentálně nesnesitelnému partnerovi či dětem, které nás slušně řečeno zlobí.

Musíme vědět, že druzí dělají jen to, co sami umí nejépe a my je můžeme v jejich poznání dále rozvinout - i když to pro nás samé není vůbec lehké a pokud o to budou stát. Oni nezačnou nejspíše nikdy, takže míč je na naší straně a chceme přeci hrát férově.  

Je to skutečně proti všem "normálním" pravidlům, které nám ostatní doporučují - jako: „tak mu to vrať, nenech si to přeci líbit, oplať mu to“ a podobně. Nejhorší, co můžeme udělat, je oplácet zlo zlem ještě větším, kterým se sami automaticky stáváme.

Neříkám nechovat se asertivně a neprosazovat sebe sama, ale záměrně konat zlo, s cílem odplaty – to určitě není dobrá cesta. Druhá strana začne následně reagovat naprosto stejnými a ještě účinnějšími zbraněmi.   

Více v článku Střežte svou mysl i své myšlenky zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/strezte-svou-mysl-i-sve-myslenky  

 

 

V co se prožívání transformuje?

Možná jsme o tom takto ještě nikdy takto nepřemýšleli, ale námi prožité děje, se časem proměňují na naši osobní Zkušenost a později na základě vnitřní revizeObrazek a vyhodnocení dlouhodobých zkušeností na hlubokou Moudrost.

Je plno schopných lidí, kteří mají obrovské zkušenosti ve všem možném podnikání, ale protože ještě nesplnili druhou část úkolu, nejsou prozatím moudří natolik, jak by mohli být.

Moudrost se následně transformuje v Pochopení, které je již absolutní a nezvratné a vytváří v nás vnitřní Klid a Mír, jenž některé systémy nazývají stavem Osvícení.

 

 

 

Co potom? Jak získéme slíbené štěstí?

Pak už zbývá jediné, ale pro nás asi to nejtěžší – vnitřní odpoutání se ode všeho dosud nabytého. Opakuji a zdůrazňuji slova - VNITŘNÍ odpoutání - a to zcela bezpodmínečně. A právě v tom se stane zázrak – štěstí přijde za námi automaticky samo, resp my jej opět znovu objevíme tím, že se již netrápíme.

Když už nepodporujeme strach a obecně stranu temna, když námi proudíObrazek dostatek Lásky a Světla, je stále nutné kontrolovat naše ego?

Není, protože to vzpurné a tvrdohlavé ego, které nás stále k něčemu popouzelo, se rozplynulo.

Nemá totiž z čeho žít, odpadne jako uschlý plod stromu. O tom jak přitáhnout pozitivní energie zde: www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/jak-pritahnout-pozitivni-energie

 

Neděláme nic, co bychom nechtěli, nehodnotíme, nekritizujeme druhé, spíše se jim snažíme na jejich cestě pomoci. Kdo totiž často soudí druhé, sám bývá tvrdě souzen.

Ovšem pozor – pomoc nemůže být vnucená, objekt ji musí chtít sám přijmout. Pokud na ní ještě není připraven, může mu dokonce ublížit. Pomoc můžeme pouze sami nabídnout či zprostředkovat. Viz citát zde: www.jinestranky.cz/clanky/citaty-autora/pomoc-se-neda-vnutit_-musi-byt-prijata

 

Pokud se odpoutáme ode všech vazeb, které nás svazovaly, ode všech věcí dějů i vztahů a nahradíme je čistou Láskou a prostým Bytím, neznamená to, že se všeho zbavíme a budeme dále žít, jako nahý asketa v Indické džungli.

Pokračujeme dále, ale naprosto se změní náš celkový pohled na realitu a to výrazně k lepšímu. Jsme obklopeni stejnými živými obrazy jako předtím, jen k nim již nemáme žádnou vazbu – jsme neutrální a tím jsme se zbavili utrpení ze závislosti na nich. Nemají nad námi žádnou moc.

Může to znít velmi paradoxně, ale MY sami věci nevlastníme, nýbrž ONY vlastní nás - zejména naší mysl - skrze námi vytvořenou vazbu a závislost.

ObrazekPokud o kterýkoliv z těchto obrazů následně třeba přijdeme, nezasáhne nás to tak bolestivě, jako nyní, je to jen prostá změna stavu, i když ne vždy příjemná.

 

 

Co nás dříve bolelo v sobě nezadržujeme, protože nám to nepatřilo předtím a nebude patřit, až zde my sami opět nebudeme. Viz tento článek: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/utrpeni-jako-prostredek-sblizeni-lidi

Štěstí je s námi v podstatě celý život, jen jej necítíme, nevnímáme, je zahaleno našimi představami, starostmi, úkoly, odpovědností, někdy výmluvami a neustálým řešením něčeho, co většinou není ani nutné.

To, že jsme mohli být a vlastně byli zcela šťastni, si uvědomíme teprve, když se něco zvrtne a když náhle vnímáme prudkou změnu k horšímu - viz článek Chaos jako prostředek pochopení životních hodnot zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/chaos-jako-prostredek-pochopeni-zivotnich-hodnot 

 

Přeji všem správné porozumění skrytého obsahu článku zejména v těchto dramatických dnech plných záplav, povodní a lidského neštěstí. Přeji všem správnou volbu pro další směr hledání naplnění svého Srdce Světlem, Láskou, Radostí, Soucitem a Štěstím.

Někdy se zdá, že se ze životů některým z nás tyto hodnoty úplně vytratily nebo se naopak z ničeho nic do našeho života plně zařadily - i to má svůj důvod a příčinu - o tom opět někdy příště. 

 

Mnoho štěstí Aridan

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

fsgfgdfg

( er, 10. 10. 2010 17:25)

Musi sa v textoch objavovat to "J" ??????

Inac zaujimave citanie, len mi prosim niekto vysvetlite to "J". Proste mi to vadi

Re: fsgfgdfg

(Aridan, 10. 10. 2010 19:09)

Milý / á ER,

nejspíše se jedná o deformaci danou prohlížečem nebo užívaným operačním systémem, normálně se totiž určitě nemá zobrazit "J", ale veselý smajlik :-)
Snad to jako vysvetleni postačuje.
Aridan

děkuji za článek

(Honza, 17. 8. 2010 21:36)

Máme v sobě dobro i zlo, někdy nás štve když nás potká něco nepřijemného, právě však ty nepřijemné zkušenosti nás nejvícé posunuji vpřed.Někde jsem četl,že je lepší odhodlaný zločinec než člověk který se bojí něco udělat dobrého nebo zlého. Všichni jsme si rovni, v každém člověku je Bůh, pomáhejme si a šiřme kolem sebe Mír a Lásku.

za 1

(nebel(r), 17. 8. 2010 9:36)

tenhle článek mě jen utvrdil v tom, čím se snažím poslední dobou řídit.skutečně pravdivé a moudré počtení, i když vše se lehce říká a obtížněji dělá.čím je ale cesta obtížnější a pomalejší, tím se vyplatí přinesené ovoce záhy:)