Jdi na obsah Jdi na menu
 


Media jako nástroj programování naší reality

1. 7. 2010

Co je pro nás dnes taková „normální“ realita?

 

Shodou okolností jsem měl možnost nahlédnout do programu našeho veřejného televizního vysílání a během listování v běžně dostupném časopise (viz foto v závěru), mě zaujala zajímavá skladba národem nejsledovanějšího vysílání bloku večerních pořadů.

Protože jsem se snažil nečíst detaily, ale informace o obsahu budoucího Obrazekprogramu pouze očima „scanovat“, poměrně rychle jsem proces dokončil a vrátil se na jedinou stranu, která nikterak nevybočovala z celkového okruhu týdenních témat, byla však něčím vyjímečná.

Po dokončení prohlížení, jsem byl utvrzen objektivními zjištěními natolik, že jsem zvážil získané vjemy a informace s vlastním komentářem předat milým čtenářům Jiných Stránek, pro účely vlastního zamyšlení, co s tím můžeme udělat dál… 

 

Když si pořídíme z čisté lásky se svým partnerem potomstvo, asi jim budeme chtít přát do vínku to nejlepší. Patřilo by tam nejspíše štěstí, láska, zdraví, radost, hezký život, posléze rodina, děti, kariéra… atd.

Co bychom jim asi naopak nikdy nepřáli, jsou takové věci jako strach, násilí, utrpení, bolest, úzkost, neúspěch, zrada, smrt…

  

To je sice krásné, ale jak jim to sami co nejlépe zajistíme – ideálně na celý život?

Během jejich počátečního vývoje je to z počátku poměrně snadné. Dáváme jim své nejlepší nitro a děti ho rády a s vděkem přijímají. Jak ale rostou, dostávají se stále více mimo ochranné vlivy samotných rodičů do vlivů ostrého světa tak jak je, i s jeho pozitivními i stinnými stránkami.

Začíná to školou, kdy je jim sdělovánoObrazek plno zajímavostí a kde si postupně z Komenského „školy hrou“ mění vlastní názor uvědoměním, že existuje pevně dané pravidlo “něco za něco“.

Prastarý Chamurapiho zákoník jasně říká „Oko za oko, zub za zub“.

Když se naučíš, dostaneš jedničku. Neumíš? Pětka jak vyšitá, tento týden dokonce třetí, takže chci mluvit co nejdříve s rodiči.

 

Je však pravidlo typu „něco za něco“ úplně ve všech aspektech našeho života? Známe určitě pár věcí, kdy neplatí.

Jedním z nich je skutečná Láska. I když je dítě tvrdohlavé a naprosto neposlušné, ve škole s výsledky neuspokojivými, pro druhé proto hloupé, zlobivé a jakkoliv vybočující z očekávaného „normálu“, rodič jej stejně bezmezně miluje, až do konce svého života a udělá z Lásky k němu doslova cokoliv.

Dokonce jej někdy miluje tak, že se pro něj během života sám obětuje, což v moderním pojetí vidíme jako případy, kdy rodič samotný, z lásky k nim souhlasí se svým "odložením" v roli nadbytečného jedince i v situacích, kdy je sám ještě zcela soběstačný a naprosto při smyslech.

Inu opět důsledek výchovy „něco za něco“.

Dáš majetek, máš zajištěn krásný domov důchodců s výhledem do prázdného parku až do konce svých dnů – celkem smutné, když vezmeme v úvahu, že si je kvůli takovému konci rodič určitě nepořizoval a jakou vděčnost od nich pro jakou hodnotu získal, za božský dar lidského života, který jim poskytl...

 

Ale pojďme zpět k našemu programování toho, co je pro nás „normální“.

Všimli jste si, kolikráte byly například po událostech útoků na Newyorská dvojčata 11. září 2001 mnohokráte a stále dokola promítány tytéž děsivé a zoufalé záběry? Stále dokola, dokonce několik dní nepřetržitě po sobě. Tentýž scénář na všech televizích, samozřejmě se stejnými frázemi a tiskovými prohlášeními.

Hořící budovy, narážející letadla, lidé padající z výšek dolů, prach, zmatek, chaos, nejistota, panika, strach.

Určitě se jednalo o aktuální a velmi alarmující informaci, ale mnoho lidí již dnes dobře ví, kdo má ve všem prsty a proč se uzavření vyšetřování rozplývá v nekonečnu.

Každý se může po mnoha cvičeních a tréninku naučit profesionálně lhát, ale když si poslechnete, co říká a jak to říká, víte, jaká je ve skutečnosti pravda.

Mám například na mysli veřejné slyšení George Bushe Jr. po útocích, který doslova řekl, že „seděl ve tříděObrazek mezi dětmi a najednou uviděl náraz prvního letadla do budovy“. Toto je naprostý nesmysl, nemohl jej vidět i kdyby chtěl, snad jen pokud by na budovy koukal přímo z okna a podle plánu na ně čekal.

Seděl totiž před tabulí mezi dětmi a to dokonce ještě několik minut po události na očích všech, dokonce i po tichém oznámení děsivé informace jeho pobočníkem, které hned napoprvé i při své inteligenci zcela porozuměl.

Kdyby nám ostatním sdělil pobočník stručnou informaci o leteckém útoku na dvojčata, rozuměli bychom obsahu vzkazu hned napoprvé, kdybychom o něm vůbec nic předtím absolutně netušili? Pozn.: O skutečné roli nynějšího prezidenta pojednává článek "Obama jako obchodní ředitel" zde: www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/obama-jako-obchodni-reditel

 

Snažil jsem se proto do této role opakovaně soustředěně v meditacích vcítit a všechny pokusy mi dávaly jako energetickou odpověď, alespoň očekávání jakéhosi projevu rozrušení či dodatečného vyřčení upřesňující otázky způsobené překvapením typu: "Cože? Můžete mi to prosím zopakovat? Letadlo že narazilo do budovy?" 

 

Osobně bych v případě prezidenta Bushe (s předpokladem čistého svědomí), který o ničem neví a náhle jak říká sám z okna vidí, kterak se symbol moci celých států zmítá v plamenech po nárazu letadla, očekával, že vyskočí ze židle jak veverka a šel ihned zjišťovat další detaily.

Pokud je však tato událost součástí strategie a naplnění stanovených plánů připravených několik měsíců dopředu (což se potvrdilo), můžeme zůstat sedět a ani nás to moc nepřekvapí - vše totiž bylo, jak má být.

Více o této událostí zde: www.jinestranky.cz/clanky/konspirace-a-lzi

 

Proč se promítaly tyto záběry stále dokola má hned několik důvodů, z nichž jsou nejsilnější zhruba dva z nich:

1. Informovat a nastolit jasné povědomí o napadení USA dokonce již hned z prvopočátku známými nepřáteli (důvod ke zbrojení, uvolnění financí, navýšení rozpočtu na zbrojení, důvody k válce, …) Tímto způsobem bezpečně a pevně zakořenit to, co si máme o celé události myslet.

2. Paralyzovat nás - běžné lidi - šokovat, vyvolat v lidech pocity bezmoci, obav, zoufalství, strachu, neklidu - ideálně napříč celým světem, aby byl výsledek transparentní a upozornil na sílu a významnost této události. Snížit náš kladný energetický lidský potenciál a utlumit stále více vzkvétající duchovní složku našich bytostí. Kde není naděje, duše i víra uhasíná.

Tím je totiž opět chytře demonstrováno, jak je velice důležitý výzvědný, vojenský a policejní aparát ObrazekSystému a jak je potřeba do něj investovat a podporovat jej – musíme přeci ochránit nás samé před těmi zlými zvenčí…

Detaily o Systému a jeho povedených nástrojích zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/svoboda-jako-dan-Sytemu-za-luxus

Mnoho lidí bylo a je skutečně ochromeno ještě dnes a bolest v jejich srdci utlumí snad jen milosrdný tok času.

Lidé, kteří vidí dále do budoucna již pochopili, že se určité věci bohužel musí naplnit a stát, abychom se probudili, vnitřně sjednotili naše síly a povědomí skutečné reality naopak jednotně vzrostlo. Více v článku "Utrpení jako prostředek sblížení lidí" zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/utrpeni-jako-prostredek-sblizeni-lidi

Tento konkrétní případ účelového programování a vytváření masového názoru, je obvyklý a v tomto případě zcela transparentní.

 

 

Co je však možná ještě více nebezpečný způsob programování pro nás všechny a zejména naše citlivé a informace přijímající děti všeho věku, je programování masově mediální, plošné, veřejné, vědomé a podprahové. Hned vysvětlím.

Hollywood a filmový průmysl obecně (jeho skrytý prapůvod, financování a primární účel vzniku, možná rozeberu někdy v budoucnu), chrlí do světa miliony CD/DVD/BlueRay nosičů s mnoha skrytými symboly Obrazeka signály, které my, jakožto konzumenti akceptujeme, chtě nechtě. Jsou velmi silné a z pohledu okultní magie účinné i když nejsou hned zcela zřejmé...

Nevím, zda si to všichni dostatečně jasně uvědomujeme, ale přes 80% všech našich vjemů vnějšího světa, nám zprostředkovává naše zrakové ústrojí, takže především filmový průmysl má na naše programování logicky nejsilnější vliv.

Za ním se teprve objevuje statické zobrazování různých reklam, radiové či podprahové vysílání.

Z veřejných medií např. zde: tn.nova.cz/magazin/hi-tech/veda/vedci-umi-cist-v-nasi-mysli-lepe-nez-my-sami.html

Většina filmů je následně dabována pro snadnější přijetí veřejností a přebírána dalšími zeměmi světa i se všemi velice chytře uloženými poselstvími a symbolikou, které jsou pouhou otázkou našeho přijetí v daném čase. Tento fenomén zakódovaných zpráv můžeme vnímat hodně dlouhou dobu zpětně a funguje přesně, jako plánovaný program televize.

Jako ukázku připojím aktuální krizi v Mexickém zálivu, o které se dozvídáme přibližně rok dopředu (2009) v oficiálním filmu, což se v zápětí přesně událo ve skutečnosti. Film v originále Knownig – u nás Proroctví (doporučuji shlédnout).

Nyní můžeme být strašně překvapeni jaká to náhoda, že?

Je to přesně jako ze zlého snu: Na světě jsou totiž milóny možných variant pro katastrofu kdekoliv jinde, stejně jako tisíce jiných těžebních vrtů všude po světě, ale ono zrovna Mexiko, zrovna Mexický záliv, zrovna ropný vrt, zrovna úniky ropy, které zrovna nelze zastavit... přesně jako v uvedeném filmu. 

Když si navíc dáme dohromady realizované transfery prodeje obrovských objemů akcií největšími bankami světa ještě před výbuchem, zdá se, že je náhod skutečně nějak příliš mnoho… Detaily zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/zpusob-a-smysl-naseho-zivota-na-zemi

Následuje ukázka z originálního filmu a následná realita ze zpráv – zaměřte se konkrétně zhruba na minutu a půl v ukázce a vnímejte své pocity... 

 

 

 

Co je obvyklým obsahem většiny produkovaných filmů, víme a cítíme nejlépe sami na sobě po jejich shlédnutí.

Stále dokola se mluví o redukci násilí mezi mládeží, o zlých dětech, o vraždách, mučení, šikaně, znásilněních, týrání… a není se čemu divit, když se věková hranice pachatelů snižuje (viz návrhy na snížení věku trestní odpovědnosti).

 

ObrazekNaše děti ale dělají v podstatě pouze to, co jim Systém od malička programuje na celý jejich další život. Od raného dětství mohou vidět v postavičkách bojových Pokemonů neustálý rozpor a konflikt, kde ve snaze porazit soupeře jakýmikoliv prostředky, použijí opravdu cokoliv.

Často pak trestáme někoho, koho jsme jako důsledek k tomuto chování v zásadě celý život programovali a vedli.

Systém proto paradoxně trestá ty, které sám pro sebe vyprodukoval, což už je skutečně naprostá paranoia jeho samotné existence. (akceptuji účelové výjimky)

Jak se má dnešní člověk naučit žít podle jiných a hodnotnějších pravidel, když všude vidí pouze samá negativa? Občas se objeví někdo, kdo má jiné hodnoty než většina a okamžitě je slaboch nebo podezřelý z fanatismu, pánbíčkaření, sektářství a bůhvíčemu úchylnému ještě.

Nemůžeme se divit, že se lidé ve snaze nalézt lepší Svět upínají k různým skupinám – co mají ale dělat, když s plno věcmi nesouhlasí a zatím jim nikdo nic lepšího nenabídl?

 Obrazek

Vrátím se k prvotní úvaze na začátku s oním listováním v televizním programu, který je v podstatě dopředu ustanoveným programem námi prožívané televizní reality. Ta se pak samozřejmě podprahově promítá do našich dalších dnů.

Nalezl jsem jednu stránku, která mě svou náplní doslova „učarovala“J 

Posuďte sami: jedná se konkrétně o pondělí, tedy začátek týdne, kterým budeme celých dalších šest dní proplouvat a program by nás proto měl patřičně namotivovat a do pracovního týdne pořádně nabudit. (Viz přiložené foto v závěru)

Z hlavní nabídky se dozvídáme, že první film se jmenuje Sedmý hřích, který pojednává o jednom z nejstarších lidských hříchů, čímž je nevěra a smilství. Následuje film Malý svědek, jehož děj je skutečně zajímavý, neboť hlavního hrdinu, který je sám alkoholik, opustila manželka, jež se stará o jejich společného syna. Jednoho dne se jejich přibližně sedmiletý syn stane svědkem vraždy.

Další film je na jiném programu a jedná se o společný útěk vězňů z velmi přísně střeženého vězení na Aljašce – název má příznačný - Splašený vlak. Předtím máme šanci zdokonalit své rafinované dovednosti v matení strážců zákona spolu s Kriminálkou Miami (dokonce již pátou řadou).

Po ní následují poměrně uklidňující Hříšní lidé města Pražského, kde pan rada Vacátko řeší případ ukradených dokumentů. Tam si snad můžeme alespoň trochu oddechnout od vražd a všudypřítomné smrti. Další klidnější pořad pojednává o Chalupářích a bude v něm řešena pořádná roztržka mezi sousedy, kvůli takové banální věci, jakou je stěhování gauče do podkroví.

Námořní vyšetřovací služba nás obohatí svým příběhem o vykradené bance, jejíž peníze budou i s vozem spáleny a bude přitom zabit člen ochranky, což je rafinovaný trik, jak se zbavit nepohodlné osoby právě fingovanou loupeží.

Po desáté hodině večer nám Sběratelé kostí odhalí, jak byl mrtvý a Obrazekpředtím pobodaný muž na stavbě, zabalen do fólie i s chirurgicky přesně odřezanými čéškami na kolenou a celkově pokousaným tělem. (Už jen tato představa je dost děsivá a z psychologického pohledu silně patologická i po desáté večer).

Protože je to případ podobný svým provedením činu předchozímu, jistě nalezneme pachatele i náboženský motiv otlačených kolen/čéšky od častého modlení.

Na závěr nás pondělní program ve čtvrt na dvanáct nádherně uklimbá Myšlenkami zločince, které nám ještě před usnutím na dobrou noc osvětlí, proč se na jistém rekreačním objektu často dějí záhadné smrtelné autonehody, resp. záhadné vraždy manželských párů a odhalí skutečnost, že jsou opět fingované, protože zakrývají původní smysl, kterým jsou úchylná díla sadistického sexuálního devianta.

Tak to je dnes z programu pondělí vše, krásné sny a zítra máme úterý, takže hurá do práce s pozitivní a tvořivou náladou a radostnou chutí do života J

 

Říkám si, jestli se Svět samým fingováním a podsouváním takovéhoto životního standardu jako normálu, už vážně nezbláznil nebo jestli nám náhodou něco v našem podprahovém programování reality zvenčí třeba neuniká?

Skutečně je to to, po čem všichni upřímně vnitřně toužíme, co přejeme sami sobě, našim blízkým, co nás má do konce týdne pozitivně nabudit a co bychom měli předávat našim dětem, až se ráno opět vzbudí?

Mám z toho spíše dojem, že bude problém se z těchto pořadů do konce týdne vůbec „dostat“…

Nebo si snad myslíte, že je vše úplně v pořádku? Obrazek

 

Rozhodnutí a zvážení jak dále postupovat a zda všechny podsouvané programy, utlumující náš další vnitřní duchovní rozvoj pasivně přijímat a sledovat, ponechám na každém z nás a na naší svobodné volbě.

Níže vidíme reálný záznam pondělního programu o kterém je v tomto článku pojednáváno (možná jej máte někteří fyzicky doma, tak si jej dobře prohlédněte, stojí skutečně za to…).

       

Mnoho štěstí Aridan

 

____________________

Příloha: 

 

 

 

 

 

 

Obrazek

 

Komentáře

Přehled komentářů

iii

(Mathew, 6. 7. 2010 19:06)

jo a v tom filmu bylo něco jako že jeho žena umřela při zemětřesení v LA v roce 2010!!! takže ejstli LA zasáhne zemětřesení taky nebuďte moc překvapení (doufám že ne)

Re: iii

(DooD, 22. 3. 2012 1:44)

Nebylo to LA ale Haity..

rub i líc

(Majda, 1. 3. 2012 9:36)

Stále žijeme ve světě duality, vše se dá použít i zneužít, doporučuji film "Krásná zelená" - k zhlédnutí na www.cestyksobe.cz. Děti by se do sedmi let neměli dívat na Tv vůbec, uvádí je to v chaos a velmi zatěžuje jejich nervovou soustavu, ovšem vzhledem k oklnostem jsem to dokázala, jen u prvního dítěte. V posloední době bylo ovšem v televizi možno vidět i : na ČT2 divadelní hru "Hrold a Mod" s Květou Filovou, v pondělí běží dost pravdivý pohled na seniorský život - "Život je ples", také pohádka "Tajemství staré bambitky" je moc dobrá ( k zhlédnutí na youtube.com), a kdysi jsem v Tv potkala i V jako Vendeta atd.
To že násilý a manipulace převažuje je bezesporu jasné. Všechno je na ruby.

Re: rub i líc

(Majda, 1. 3. 2012 9:39)

Omlouvám se za hrubku "násilí".

děti bez televize

(MP, 28. 10. 2011 8:25)

Naprosto s vámi souhlasím. A proto - od doby, co máme děti, televizi nemáme. Tedy - nefunguje. Lze jen přehrávat dvd. Takže dětem občas pustíme jen nějakou pohádku ("neškodnou"). Nedávno jsem u kamarádky viděla, jaké pořady pro děti v tv běží a co pouští svému malému dítku. Bylo mi z toho hodně špatně....

TV

(AK, 9. 3. 2011 22:40)

A PRÁVĚ PROTO JSME UŽ DÁVNO VYHODILI TELEVIZI DO POPELNICE...

Myšlenky zločince IV

(Yarda , 23. 2. 2011 3:58)

Ano to sedí skladda pořadů má svá pravidla !!!

:_)))))

(julie, 31. 1. 2011 2:29)

Už dlouho jsem nečetla konspiraci protože pozitivismu přidá asi stejně jako mainstream, ale toto je pěkně napsané a i vtipné:_))))
11. září atd je jasná věc, doporučuju si ještě povšimnout že ten usáma co jsou v mediích jeho fotky je dvojník dodělaný ve fotošopu, prohlédněte si to důkladně, je to znát, vypadá o dvacet let mladší než by mu mělo být a je dodělaný jak modelka v elle:-))Já bych řekla že usama je dávno mrtvý-jo a vtip-obama je téhle fotošopové nanynce zajímavě podobný. dát obamovi umělý knír a dodělat pysk a máme tu usámu. není to sranda? schválně to zkusím ve fotošopu, když budu mít náladu a kdyžtak pošlu:-))jinak, je fantastické, kolik lidí tomu mainstreamu věří...ale hlavně se tím nerozčilovat, co se má stát stane se, at si panáčci hrajou svoje divadýlko...když se člověk podívá na hvězdy tak vidí, jak nesmírně-vesmírně-je to fuk:-)láska zvítězí.

TV

(jan, 23. 10. 2010 9:40)

Televize FUJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

re: Existují vyjímky

(Aridan, 16. 9. 2010 18:07)

Milý Jahhy,
je s podivem, že se tento film vůbec "pustil ven" :-)
O něm je dokonce psáno hned v několika článcích a jeho přínos k probuzení mas je určitě nepominutelný. Je plný skutečných lidských a životních hodnot, sounáležitosti k celému stvoření a je pochopitelný všem - již jen z náznaků či reakcí. Například samovolné rozhodnutí pilotky bojového letounu, na čí straně bude stát: "I am not paid for this sh.." :-)
Aridan

Existují vyjímky

(Jahhy, 16. 9. 2010 12:40)

Film AVATAR beru jako poselství, k čemu by lidstvo mělo jednou dospět. Je pravda, že se současnou masáží mozků to bude ještě chvíli trvat a já se toho asi nedočkám, ale někdy to určitě přijde. Země není nevyčerpatelná a donekonečna se válčit nedá.

vážení přátele ano

(fohat, 10. 9. 2010 12:19)

http://www.youtube.com/watch?v=6kjst-Y6tEM

rodiče bez zodpovědnosti

(fohat, 10. 9. 2010 12:12)

jak muže vychovávat již kolikátá nevychovatelná generace své nadějné potomky? Jeden italský majitel takové jejich NOVY má ve svém palácí přísný zákaz televizních příjimaču.A když občas kontroluje svou pakulturu,tak vyndá televizi ze sejfu,kam ji zase zamkne.Jeho dětičky jsou od jeho byznysu chráněni.

Oil spill

(Mathew, 6. 7. 2010 19:03)

No tak to video je nejvíc hustý... katastrofické filmy nás připravujou na budoucnost aby sme ji líp přijali toje jasný :) a že v tom maj prsty illumináti mě bylo nějak jasný už od začátku a tohle video mi to potvrdilo 11 people missing zas ta illuminátská jedenáckta :)) - nedávno sem koukal na film "demolition man" kterej se odehrává v budoucnosti myslím že nějak 2025 nebo kolik to je jedno, prostě jen NWO v plném proudu chipy v rukách atak určitě taky zajímavý se nato kouknout :) peace

TV program

(Hans, 1. 7. 2010 7:26)

Uznávám, že obsah a forma mediální masáže obyvatelstva je opravdu alarmující.. Zároveň je ovšem nutno uznat, že průměrný ovčan, používající obsah své mozkovny takřka výhradně k zajištění základních životních funkcí, nic hlubšího ani nevyžaduje. Pokládám se za svobodnou myslící bytost a tedy využívám alternativní možnosti: zprávy z internetu a místo TV třeba knihu, neboť tam výběr provedu sám a záleží jen na mně, jaký bude..
Pokud by nastal ten zázračný stav, že by si všichni uvědomili sebe samé a ignorovali předhazovanou masmediální masáž, mohly by se TV stanice jít bodnout a možná by někomu něco došlo.. To je ovšem za současné situace bohužel jen moje zbožné přání.