Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komunikace jako problém v porozumění

10. 6. 2010

Je těžší se s druhými DOROzumět nebo jim POROzumět?

 

Na světě existují desítky a stovky jazyků, mnoho z nich je státem uznávaných jako jazyk hlavní a plno jiných se vyučuje třeba jen proto, že to uživatele baví a zajímá, či proto, aby jazyk samotný nezanikl.

Není dnes těžké udělat si rychlý průzkum, které jazyky Obrazekse vzhledem k počtu uživatelů využívají nejvíce, takže zjistíme řekněme tři základní směry – anglický mluvící země, rusky a čínsky. Pravda, v některých hustě zalidněných oblastech nalezneme i germánské, španělské či franské jazyky, ale dominantní budou přeci jen tyto tři uvedené. Za světový jazyk i pro budoucnost je dnes obecně považován především jazyk anglický – v něm jsou dokonce konstruovány i programovací jazyky pro naše nové přátele - malé, velké, statické či mobilní PC a komunikátory.

Jak vidno, lidé jsou schopni se bez větších potíží dorozumět napříč celým světem, dohodnout na různých transakcích, službách, obchodech, dovolených, na čemkoliv.

Jak je to však mezi lidmi s porozuměním?

Podívejme se nejprve na princip dorozumívání mezi lidmi, které může znamenat porozumění jako důsledek celého procesu.

Pokud chce jedna osoba cokoliv sdělit druhé, v jejím nehmotném interním světě vzniká uvnitř vědomí jakýsi energetický shluk či vír zvaný myšlenka, která je nehmotná (dle mnoha vědců proto neexistující), jež se pomocí Obrazekkombinace nástrojů jako mozek, mysl, hlasivky a mluvící ústrojí dostává zakódovaná z nehmotného světa ve formě exaktních slov užívaného jazyka do takzvaného neutrálního přenosového prostředí. Neutrálního proto, že se od něj neočekává žádná akce ani reakce a slouží jako pouhý nosič informace resp. energie (stejně jako CD, datové karty či harddisk). Přenosovým prostředím bývá obvykle okolní prostor či dnes již běžně užívané navazující komunikační zařízení.

Tentýž proces dekódování z přenosového prostředí do nehmotného iluzorního světa příjemce zpět do nehmotných myšlenek a tím pochopení obsahu sdělení probíhá na druhé straně. Dost často se však můžeme setkat s tím, že příjemce zakódované zprávy si může obsah sdělení vysvětlit naprosto odlišně, než byl původní účel vyslané energie.

Tento proces i  když je denně námi všemi používán, je stále velmi nespolehlivý a mezi lidmi vytváří nedokonalé porozumění, někdy až názorový rozkol. Závisí na mnoha faktorech, na dlouhodobém či momentálním psychickém naladění nejen odesilatele informace, ale zejména jejího příjemce a na dikci obsahu.

Malý příklad z praxe - Manžel říká své ženě: „Kde máš tu blůzu, cos měla Obrazekvčera?“  Většina z nás tuto prostou tázací větu pochopí jako nezištný dotaz, nicméně žena může zareagovat: „To chceš jako říct, že se ti tahle co mám teď nelíbí nebo co?“ Manžel se může začít bránit větou: „Ne, jen se ptám kde je, protože sis jí večer polila tou omáčkou, budu zítra prát a ve špinavém prádle jsem ji nenašel“. Což okamžitě nahrává ženě: „Prosím tě, kdybych měla čekat, až ty budeš chtít zase prát, tak dávno nemám co na sebe…“

Celá diskuse se evidentně odvíjí úplně jinam, díky NEporozumění resp. nesprávnému dekódování obsahu původního prostého dotazu na stav věci.

Troufnu si udělat na celou záležitost ještě jiný úhel pohledu – stejně jako název těchto stránek. Pokud se zaměříme na toky energií a jejich silové působení, zjistíme, že způsob našeho dorozumívání je dokonce tak nedokonalý, že stačí, pokud na některou věc ve skladbě věty dáme větší či menší důraz nebo změníme tóniku a její obsah se rázem změní. Mluvíme o zabarvení obsahu zprávy, která dá vyniknout odlišnostem, což nám na rozdíl od mluveného slova neumožňují přenosy informací právě moderní vymoženosti typu sms či mailu. Příklad: „Kde mám blůzku? To tebe nemusí vůbec zajímat“ zní jako celkem běžné zamítnutí zájmu, ovšem pokud se dá důraz na slovo TEBE nebo VůBEC, začne mít věta zcela razantnější význam a má řekněme odlišnou rovinu přístupu k příjemci této zprávy, který je energeticky okamžitě postaven do hierarchicky sociálně níže postavené role. Související článek Energie slova a myšlenky zde www.jine.estranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/energie-slova-a-myslenky-

Téma dorozumění a zejména porozumění mezi lidmi je velmi obsáhlé a závisí Obrazekskutečně na mnoha faktorech a nastavení osoby zprávu vysílající i osoby zprávu přijímající. Telepatie je sice řešení u někoho nepravidelně možné a dokonce je i dost spolehlivé, ovšem její trénink a masové využití ještě bohužel není „v plánu“. Můžeme se jen těšit, co nám přinese budoucnost a změny probíhající napříč celou naší Galaxií (více zde www.jine.estranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/oteplovani-planety-zeme-nebo-cele-galaxie_ ) spojené s obdobím velkého uvědomování si našich skrytých schopností a utajovaných pravd, které jsou nyní v plném běhu. Více o naší transformaci a vývoji zde www.jine.estranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/poslouchejte-svuj-vnitrni-hlas-transformace-a-ptejte-se_--      

 

Mnoho štěstí Aridan

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Nevim

(jindra, 7. 6. 2013 23:19)

Když chci rozumim,když neumim nerozumim.Komunikace vjíma citu je neůplná.Ach ta naše řeč Česká ta je tak krásná tak skvělá :-)