Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fanatičtí vládci, tyrané a konec jejich vlády

11. 4. 2010

ObrazekVěříte těm, kteří nám vládnou? Jak to můžeme změnit?

Máte pocit, že se věci nedějí směrem pro blaho lidstva jakocelku, ale pouze několika vyvolených a ostatní jsou pouhým prostředkem dosažení jejich cílů?  Pochybujete občas o správnosti jejich rozhodnutí a chcete to začít měnit? Pak čtěte dále – pole označená kurzívou ve výzvě jsou klíčová.

 

Již od dávných dob Babylonie, Egypta, Říma, přes Obrazekdálný východ, starověké Řecko, přes období nacismu, Ruského komunismu i dnešní moderní období nadcházejícího věku Vodnáře se objevují stále stejné funkční modely, symboly, slogany, fráze, loga, pečetní znaky, barevné kombinace… s jediným cílem – manipulovat lidské masy a jejich vědomí. Vědomě i podvědomě, tedy nevědomky. Díky postupné globalizaci se tento problém rozšířil do celého světa – lidé o tom bohužel pouze neví, nezajímají se a svou mlčenlivostí tuto skutečnost tiše akceptují, jako nezvratný osud…

 

Obrazek

 

 

Jako ochutnávku připojuji jednu citaci ze sekce Filmy, videa, osoby a rozhovory:

…naše největší síla spočívá ve schopnosti ovlivňovat Vědomí kolem nás a tím tvořit vlastní budoucnost...  Admiral George Hoover Naval inteligence interviewed by Bill Birnes UFO magazíne

 

Níže naleznete velmi realistickou výzvu, která k nám dorazila z Francie. Pro další studium doporučuji Remote viewing, Remote influencing, Law of attraction a další články v této sekci /clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy

 

Mnoho štěstí Aridan

 

________________________

 

Originální dopis ve francouzském jazyce:  

http://www.femme-medecine.ch/images/missive_anonyme.pdf

 

Největší vzpoura všech dob – dopis anonyma. 
Francie, 16. 8. 2009

(Kdokoli by chtěl vydávat tento dopis za své osobní dílo, nechť je pokládán za lháře. Kdokoli by na něm změnil třeba jen čárku, nechť je nazván falsifikátorem. Kdokoli by ho použil pro řízení skupiny lidí, nechť je označen jako usurpátor.)

 

Dobrý den!

Právě se aktivizuje největší vzpoura všech dob. Je pokojná, odhodlaná, nekompromisní a vědomá.

Toto povstání je neformální, nemůže být organizováno, hierarchizováno a zůstává majetkem každého, kdo si přečte tento text.
Mnozí z vás jste měli dost inteligence, abyste se snažili pochopit soukolí tohoto světa, a hledali jste si informace neoficiálními cestami.

To, co jste objevili, vás hluboce šokovalo, ale měli jste a stále máte odvahu o tom mluvit ve svém okolí, abyste probudili Vědomí těch, kteří spí jako pařezy, manipulováni mediální propagandou a svým vlastním egem.

Po celá desetiletí pozorujete činy svých vůdců, aniž na nich můžete cokoli změnit.

Dělají, co chtějí, s pomocí svých nevědomých a zainteresovaných přisluhovačů, aniž se ptají na váš názor, navzdory tomu, že byli zvoleni, aby se řídili vašimi pokyny.

O nic je nežádejte ... o vůbec nic. To by znamenalo, že se domníváte, že je potřebujete.

Na internetu se mluví hodně na téma „Illumináti“. (Jestli jste o nich nikdy neslyšeli, vyhledejte si tam toto slovo.)

Proč ti, kteří se snaží kontrolovat váš svět, necenzurují (prozatím) všechny tyto stránky a videa, která je odhalují?

Důvod je velmi prostý: umožnit, aby zavládl stres a strach a aby se vytvořil pocit bezmocnosti tváří v tvář postupnému narůstání jejich „světové vlády“, která bude favorizovat (relativně) pouze nepatrnou část lidského rodu a druhou, četnější část, vyhladí.

Tento pocit strachu a bezmocnosti posiluje uskutečnění jejich plánu na světový totalitarismus prostřednictvím zákona známého pod názvem zákon přitažlivosti.

Podle přijaté definice tohoto zákona člověk neochvějně přitahuje věci, na které se koncentruje (které si přeje a pevně věří, že je bude vlastnit), a zejména přitahuje ty, jichž se bojí.

Tak, jak je v současnosti učí „vůdcové“ zákona přitažlivosti, jsou tyto zákony individuální a točí se hlavně kolem stejných témat: chci zbohatnout, chci potkat lásku, chci dům svých snů, atd. Já, já, já ....

Zákon přitažlivosti, tak jak je vyučován v současnosti, je založen na egoistických požadavcích, posiluje egoismus, a může vytvořit pouze svět podobný tomuto, založený na egu, který plodí pouze katastrofy, války a nespravedlnost.

V tomto světě nikdo nemůže najít pravé štěstí. To je nepochybné.

Tento zákon přitažlivosti je kolektivním i individuálním zákonem odvozeným od skutečného univerzálního zákona, který se nazývá „zákon příčiny a důsledku“.

Může být pro lidstvo účinný pouze přes individuální a kolektivní přání/příkazy v zájmu kolektivu, tedy nezainteresované a altruistické.   

Je evidentní, že čím více si rozhodující masa lidí bude přát štěstí ostatních (příčina), tím více budou jejich činy zaměřeny na blaho lidí této planety, kteří z nich budou mít prospěch (výsledek), a naopak.

Zákon přitažlivosti je pouze úchylkou zákona příčiny a důsledku.

Čím více budete mít strach z psychopatických predátorů, kteří vám vládnou, tím více budete uznávat jejich moc.

Čím více se budete cítit zbaveni svých vnitřních sil, tím více budete přitahovat události, které oni chtějí, aby se staly ... protože věříte v jejich moc, i když si ji nepřejete ... a oni to vědí.
Ale bez vás nemají žádnou moc.

Stojíte na úsvitu Nového světového pořádku, který chtěl ustanovit Adolf Hitler.

Je naprosto možné, a to díky vašemu Vědomí reálné osobní a kolektivní moci, která je ve vás, že tento den nikdy nevzejde.

Od George Bushe otce až k Nicolasu Sarkozymu, přes Davida Rockefellera, si většina vysoce postavených politiků přála tento nový světový řád.

O čemž se zmiňovali a postupně ho nastolovali. Pokud ho dosáhnou, bude to úplný konec vašich svobod a nezvratitelné podrobení lidských Vědomí technologiím (prostřednicvím již existujícího a prodávaného čipu, implantovaného do každého lidského těla, buď oficiálním způsobem nebo nějakou oklikou). Toto vše už víte, a pokud ne, vyhledejte si informace.

V lednu 2009 prohlásil francouzský president Nicolas Sarkozy při novoročním přání velvyslancům:
„Půjdeme společně k novému světovému řádu a nikdo, říkám nikdo, se mu nebude moci postavit!“

Je nepopiratelné, že toto je totalitární a vyhrožující projev, ale víte, co ještě dodal?
“Co neuděláme v roce 2009, bude mnohem těžší provést v roce 2010.“ Tento rok „bude bezpochyby jedním z nejtěžších za desítky let.“
„Čas hraje proti nám.“

Čas hraje proti nám...

Přesně tak, jejich čas na této planetě a v jejich podzemních krytech je spočítán a dojde k jeho bezprecedentnímu urychlení, a to díky vašemu Vědomí a Vědomí všech lidí, kteří budou jednoduše aplikovat to, co je zde doporučeno.

Pozemská bohatství patří vám a nikoliv úzké vrstvě zazobanců řídících svět.

Veškeré bohatství světa bylo vytvořeno prací a utrpením vašich rodičů, prarodičů, praprarodičů a tak dále, nedobrovolných otroků rodin, které vždy měly v rukou otěže vlády tohoto světa.

V žádném případě nemohou tato bohatství patřit této „vládnoucí“ kastě. Patří právě tak obyvatelům západu i obyvatelům Afriky i celému zbytku světa, jejichž předkové, ať už byli zapojeni do vytváření vašich společností či izolováni od zbytku světa, přispěli k evoluci světa prostě tím, že žili.

Musíte se znovu chopit své vnitřní i kolektivní moci. Tato moc je nesmírná. Je skrytá v každé lidské bytosti a prosté odhodlání způsobí, že ve vás vzejde. Buďte připraveni, neboť svět se změní díky vám a díky všem lidským bytostem dobré vůle, kteří přispějí k tomuto doporučení.

Není důležité, zda jste ateisté, věřící či agnostikové. Důležitý je váš záměr, Vědomí (pro věřící Duše), které v sobě nosíte.

Mezi ateisty existuje stejné poměrné množství lidí dobré vůle vůči bližním jako u věřících různých náboženství, sekt, bratrstev a jiných seskupení.

A existuje také stejné poměrné zastoupení lidí špatné vůle vůči svým bližním mezi ateisty jako mezi věřícími různých náboženství, sekt, bratrstev a jiných seskupení.

Popírat to by bylo lehkověrné.

Ve všech sférách společnosti jsou osoby dobré i špatné, ve všech skupinách a ve všech zemích. Někdy je lze poznat podle jejich slov, ale především a zejména podle jejich činů.

Z toho vyplývá, že je lepší opřít se o Skutečnou lásku, o Vědomí, než o nějakou skupinu složenou ze záměrů, které si vzájemně odporují a vylučují se.

Otevřete svého ducha Univerzální lásce, nikoliv lásce omezené na jednu skupinu.

Odpoutat se od VEŠKERÉ formy hierarchie je JEDINÁ cesta k nalezení své osobní moci.

Od úsvitu světa drží psychopati bez Vědomí v rukou vládu ve všech oblastech, ve všech sférách, ve všech skupinách a na mnoha úrovních, aby mohli ovládat a řídit zbytek populace, který všeobecně více inklinuje k míru a není si vědom existence a manipulací psychopatie.

Svým pacifismem a svou úrovní vědomí umožnila tato populace až do nynějška nevědomky své podrobení psychopatům, kteří neváhají využívat slibů, naděje, laskavosti, lži, lstivosti, vydírání, autority, slovního násilí a konečně i fyzického násilí, aby si udrželi svou moc.

Ať je vaše víra a vaše úroveň vědomí jakákoli, vidíte dobře, že tento svět je světem krvežíznivým, řízeným krvežíznivými bytostmi, které se jen zřídka starají o dobro a život bližního.

Aniž byste se odpoutali od svých osobních aktivit, které jsou důležité pro změnu vašeho světa, můžete k nim přidat jednu navíc. Ta vám umožní spojit se v reálném čase se všemi osobami dobré vůle, které žijí ve všech koutech světa.

Vytvoříte spojení mezi sebou samým a všemi ostatními, jak tomu v celé známé historii lidstva nikdy dosud nebylo.

Ať je vaše rasa či příslušnost jakákoli, převezmete kontrolu nad svým životem, aniž byste umožňovali psychopatům vás obelhávat a řídit.

Než vám ukážeme, jak to udělat, je důležité vám osvětlit účinnost a vliv vaší osobní moci, vašeho záměru. Nebudeme po vás chtít, abyste prováděli meditaci či modlitbu, které mohou mít uspávající vliv na Vědomí, když je užíváno v rámci víry. Každý činí, jak si přeje, při vědomí, že to, co se zde požaduje, je pozvednutí Vědomí. 

Být si Vědom svého okolí a své osobní moci nevyžaduje provádění meditace, ale vzájemně se to nevylučuje, pokud je meditace praktikována při plném Vědomí.

Lidé mohou mít zostřené Vědomí, aniž cokoliv praktikují. Co je důležité, je Intence, Osobní vědomí, Upřímnost a Přímost.

Vaše moderní věda, fyzika, dokázala, že hmota je složena z energie, z vibrací, a to od kamene až po vzduch, který dýcháte a který nevidíte.

Každý atom, každé fyzické těleso vydává vibraci, vlnu.

To je důkaz, na kterém se shoduje celý svět: vše v lidem známém vesmíru vydává vibraci, frekvenci.

Dáme vám příklad ze světa lidí: když se ve vaší blízkosti stresuje jednotlivec nebo skupina, tato vibrace, tato vlna je nakažlivá (emoční vliv) a může vás přivést k tomu, že také začnete být ve stresu, pokud nedokážete vliv relativizovat a odpoutat se od něj, nebo pokud nemáte zostřené Vědomí reality, což od vás bude vyžadovat dodatečnou snahu o koncentraci.

Ale v každém případě vás tato vibrace stresu zasáhne, ať už ji překonáte nebo ne.

Stejně je to s každou myšlenkou, citem nebo záměrem, který v sobě vytvoříte.

Každý odpovídá určité vibrační úrovni, od nízké až po vysokou, a ovlivňuje svoje okolí negativně nebo pozitivně. Mozkové vlny jsou měřitelné.

Díky vašim záměrům, myšlenkám (příčina) se můžete nejen „napojit“ současně na všechny lidi dobré vůle na Zemi (se stejnou vlnovou délkou), ale také ovlivnit běh dějin (důsledek).

MŮŽETE VYHNAT Z VAŠÍ PLANETY PSYCHOPATY, kteří vám ukradli vaši vnitřní a kolektivní moc, pokud se nepřizpůsobí cestě Vědomí a Univerzální lásky, které jsou nyní aktivovány.

Volba je na nich: jít touto cestou, anebo být svrženi ze Země. Jejich existence se stane peklem a jistým koncem, pokud nebudou následovat energii/vibraci, která nastupuje rychlostí blesku díky vám, vašemu uvědomování a šíření tohoto poselství.

Vaše moc je mnohem větší než se domníváte, pokud budete následovat cestu Vědomí a nikoli cestu spánku. Tato moc se násobí všemi těmi, kteří vás budou provázet tímto směrem.

Zde je to, co máte udělat, a je to docela jednoduché...

Pět minut po poledni vašeho času jděte do ústraní a položte pravou ruku (nebo obě ruce) na zem, nebo na podlahu, pokud jste v 50. patře mrakodrapu, a pak všemi buňkami své bytosti pošlete svou Energii/Vědomí ke středu Země a řekněte nahlas nebo myšlenkou (intenzívní a vědomou):

„Ať všichni psychopaté, kteří řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

Váš mozek vytvoří mozkovou vlnu, která bude znásobena podobnými VĚDOMÝMI vlnami miliónů lidí kolem celé planety.

Ať už věříte ve svou osobní a kolektivní moc nebo ne, toto prosté tvrzení vás bude stát denně pouze několik sekund, jeden prostý impuls.

Ať už si vytvoříte Vědomí své osobní a kolektivní moci nebo ne, musíte to dělat, pokud je vaším přáním radikální změna směrem k harmonické Zemi, kde je si každý vědom důležitosti života bližního, a humanismus a rozvoj duše vystřídají okamžitě tato planetární jatka.

V okamžiku, kdy jsou psány tyto řádky, je tato operace již prováděna denně ve frankofonním světě.

Podle intenzity a frekvence vyvolané zvyšujícím se adekvátním počtem aktivizovaných osob může být výsledek rychlý, anebo o hodně pomalejší. Pokračujte v této aktivitě i v době míru.

Připojte svou Energii/Vědomí k tomuto postupu podle výše uvedených pokynů. Nedělejte z toho ani náboženství, ani rituál, ani povinnost. Tento akt musí být Vědomý.

Pokud zmeškáte navrhovanou hodinu, nevadí. Během dne bude v každou hodinu někde na planetě 12.05, takže to můžete udělat v kteroukoli hodinu dne a připojit se k nové kolektivní vibraci osob dobré vůle, které vyvolají tento impuls někde na Zemi.

Tato praktika vám nezabraňuje provádět vaše aktivity, naopak, učiní je čím dál tím více vědomými a posílí je.
Jde tu nejen o běh dějin, ale dovolí vám rozvíjet vaše Vědomí, vaše odhodlání pro lepší svět, váš altruismus, sílu vašeho záměru, a spojit vás s ostatními tak, abyste nalezli svou osobní i kolektivní sílu.

Vládní pokusy, jak sovětské, tak americké (i CIA) s „psychologickými jevy“ dokazují rovněž reálnost těchto jevů.
Nevydávali by miliardy na pokusy ve věci, která neexistuje.

Pro ně nejde o to vědět, jestli tyhle jevy existují, ale pochopit jejich mechanismy a jejich různé možné aplikace.

Schopnosti lidské duše jsou studovány po celá desetiletí vašimi vládami, a ty by chtěly, abyste věřili, že nemáte žádnou moc?

Chtějí, abyste věřili, že tyto schopnosti jsou pouze výsadou několika mimořádně nadaných, několika vyvolených?

Pokud je tohle odpověď, ke které se přikláníte, kdo by mohl být dost silný, aby vás probudil z vaší letargie?

Pouze vy sami.

Od doby, co existuje svět, „autority“ vás nepřestaly oddělovat, rozdělovat, aby vás mohly lépe ovládat, a neustále se obávají vašeho sjednocení. Vědí, že před vaší KOLEKTIVNÍ MOCÍ nemohou nic dělat.

Energie/vibrace, která je aktivována a podněcována v tuto chvíli, je výsledkem planetární dohody mezi lidmi dobré vůle vůči svým bližním a za účelem prostého a jednoduchého vyhlazení psychopatů z vašeho světa. Výsledek bude jednoznačný.

Vyzýváme k rychlému šíření a přesnému překládání tohoto dopisu do všech jazyků světa. K překladům přiložte i francouzský originál.

Webmasteři, blogeři, admistrátoři fór, spisovatelé a všichni lidé dobré vůle, rozšiřujte tento dopis do celého světa.

Kopírujte ho na své blogy, weby, fóra, do knih, umožňujte jeho stahování ve verzi PDF, aby ho lidé dobré vůle mohli posílat svým přátelům.

Umožněte svým návštěvníkům vyjádřit se k tomuto námětu. Budou tam lidé vnímaví, i skeptičtí ... a zasáhnou i psychopaté. Na tom nezáleží, konat bude ve skutečnosti síla, odhodlání a záměr mnoha lidí.

Největší povstání všech dob je nyní aktivováno. Je mírumilovné, odhodlané, nezastavitelné a vědomé.

„Ať všichni psychopaté světa, kteří řídí nebo se snaží řídit mou planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

Ať vaše vědomí doprovází vaše kroky. Pečujte o sebe i o své okolí.

Francie, 16. 8. 2009

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Kolik lidí to pochopí

(hanka, 24. 12. 2010 0:19)

Ahoj Aridana, našla jsem náhodou Tvoje stránky, jsou skvělé. Každý večer v nich nacházím spoustu zajímavých věcí. Jsem naladěna přesně na tuto vlnu a každé téma. o kterém píšeš mě velmi zajímá. Mám i jené zdroje a tak mám možnost porovnávání. Chtěla bych o celé skutečné realitě říct všem, ale je to složité. Většina lidí žije pouze konzumem a o ničem neví. Nechápou to a jsem jim za blázna. Poraď mi, jak se k tomu postavit, aby to mělo nějaký smysl. Díky. Hanka

Re: Kolik lidí to pochopí

(Aridan, 24. 12. 2010 9:25)

Milá Hanko,
děkuji za komentář, svět kolem nás je skutečně trochu jiný, než jak se nám samotným zdá. Pokud si to někteří z nás jen trošičku uvědomí, změna již začala sama o sobě - zevnitř nás samých. Pokud se podíváte na svět naší současné polititky, který jsem již dávno opustil protože není vůbec o nás samých, ale o pár nedoceněných egech, máte jasnou odověď.
Pozorujte své pocity, sebe sama, pokud budete chtít, o některých věcech můžete mluvit a některé dokonce demonstrovat svou vlastní existencí. Vše pak jde samo a není třeba paradoxně dělat vůbec nic - jen se realizuje původní plán.
Mějte se krásně a díky
Aridan

Re: Re: Kolik lidí to pochopí

(peter, 8. 4. 2011 19:22)

ano, ja som nieco podobne ako hanka riesil chvilu kym som si neuvedomil ze v tej chvili ako sa snazim niekoho nasilu presvedcit o svojej pravde ublizujem viac sebe, pretoze ohrozujem daneho jednotlivca a hlavne popieram to co si mysli ze je pravda. Ked sa ti nieco nepaci, spravaj sa opacne alebo odid, a coskoro zistis ze mas okolo seba inych ludi, takych aka si bola sama...

mimochodom k listu:
je to zaujimave citanie ale citim v tom rozpor a propagandu negativnej sily, nakolko vsetci sme len ludia ale s roznym myslenim a nie psychopati. Ano, nech nasleduju cestu, ak chcu, ale asi nie ked robia momentalne opak. Najhorsia je tato pasaz: ať jsou neprodleně odstraněni ze Země. vsak to je vedome prianie smrti kazdemu co nezmysla ako ja... co v mojom ponimani znamena ze ja vedome prajem smrt, a vrati sa mi znasobena... potom sa necudujme ked si privodime skazu sveta, pretoze si pritiahneme nase odstranenie na vsetkych urovniach...

Re: Re: Re: Kolik lidí to pochopí

(ejirek, 27. 6. 2011 11:55)

..nemyslím si, že přání odstranit někoho ze Země je totožné s přáním smrti dotyčnému či dotyčného, nicméně vnímám je jako manipulativní a mně osobně nepříslušné..

Re: Re: Re: Re: Kolik lidí to pochopí

(keys, 29. 12. 2011 17:32)

Tiež mi to zo začiatku prišlo príliš drsné, to prianie... Ale chcete sa radšej nechať zotročiť zopár ľuďmi, ktorí si chcú podrobiť masy, alebo to skúsiť? Totiž, ten list má pravdu..dlžíme to nielen predkom ale aj potomkom.. A nakoniec majú na výber...môžu nasledovať cestu Vedomia, cestu Univerzálnej lásky ...takže možno ich "programujeme" k lepšiemu a snažíme sa im otvoriť oči, veď takisto sú to ľudia. A ak je nám tento výrok proti srsti môžme sa denne na pár minút zastaviť a namiesto bežného premýšľania o všeličom si úprimne želať lásku, dobro, mier a šťastie pre všetkých ľudí (napríklad po prebudení alebo pred spaním). Môžme sa pokúsiť urobiť vzťahy v našom okolí lepšími, vysielať viac lásky a porozumenia ako protiváhu strachu a agresivity. Myslím, že podstatou týchto stránok je aby sme si uvedomili, že máme moc a zmenili vedomie seba aj kolektívne, vytvárali si realitu sami podľa svojho najlepšieho presvedčenia.. a nenechali sa presvedčiť že sme slabí a potrebujeme ochranu...

Inak odporúčam všetko od Eckharta Tolla .. jeho prednášky sú aj na youtube ..

:)

Re: Re: Re: Re: Kolik lidí to pochopí

(Karel, 28. 12. 2018 10:26)

Já neinterpretuji slovo "odstranit" jako slovo "zabít". Já nikomu nepřeji smrt. Ale přeji si odstranění manipulativní moci z mé osoby. Ano, chci odstranit tuto manipulativní a destrukční moc vládců světa z mé osoby, mých bližních, osob, všech osob dobré vůle.

po pravdě..

(ejirek, 27. 6. 2011 11:51)

..změnil jsem psychopaté na psychopati a gnostikové na gnostici. Ostatní už nechávám na ostatních...