Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nikola Tesla - horečka z Marsu a Paprsky X

18. 6. 2011

 

Pokud na Marsu nebo nějaké jiné planetě žijí inteligentní bytosti, myslím, že bychom měli udělat něco, co by přitáhlo jejich pozornost. Nad tímto nápadem hloubám již pět či šest let.

 

Nikola Tesla

 nicola-tesla-roentgen.jpg

 

 

  J.J.Astor absolvoval Harvardskou univerzitu ve věku 22 let a jeho jmění se blížilo 100 milionům dolarů (J.P.Morgan měl pouhých 30 milionů). Astor byl nejen vynálezcem, ale pozornost si získal především vynálezem brzd na kolo a pneumatickou rampou, za což získal cenu na Světové výstavě v Chicagu v roce 1893.

Minule jsme si ukázali část sci-fi knihy, kde Astor popisuje až podezřele podobné myšlenky s dnešní neomylnou NASA.  Astorova znalost astronomie začala už na Harvardu, kde navštěvoval Harvadskou observatoř a potkal se tam např. s Percivalem Lowellem kde pozorovali např. měsíční krátery pod vedením profesora Pickeringa.

V dubnu 1890 se dostal Pickering na první stránky novin, když vyfotil cosi, co považoval za sněhovou bouři na Marsu. Vypočítal, že oblast je veliká asi jako celé území USA.

V dalších letech profesor oznámil další objevy, konkrétně „velký počet jezer na Marsu“ mimo to také prohlašoval: „Vodní kanály vykazují temné i světlé oblasti. Zpozorovali jsme rovněž oblaka a tající sníh, což potvrzuje Herschelovu hypotézu, že kolem vodních ploch existuje vegetace.“  

Díky těmto zprávám vzniklo jakési všeobecné přání předat hypotetickým „marťanům“ jakýkoliv signál o naší existenci.   V roce 1894 zveřejnil Lowell v časopise Nature svůj popis vodních kanálů na Marsu.

Konkurenční periodika se této senzace chytla - a jak bývá u papoušků překřikování zvykem, tak i noviny se najednou překřikovaly v myšlence, že je Mars vlastně obydlen bytostmi a dokonce inteligentnějšími než člověk. (opět si lze všimnout krásné paralely s dneškem - takže žádný fenomén poslední doby – a tím spíše nesouvisející s rokem 2012).

Celé to šlo tak daleko, že se v roce 1895 psaly v NY Journal příběhy o válečnících z Rudé planety jejichž zbraní byly smrtící paprsky.

 

O necelé 3 roky  později přišel H.G. Wells se svým románem na pokračování publikovaném v časopise Person’s pod názvem Válka Světů (předpokládám že to většina z vás viděla zfilmované tak to dál rozebírat nebudu).

Veškeré sci-fi příběhy se ovšem zakládají na myšlenkách v té době vážených vědců. Největší podíl na “marsovské horečce” měl nesporně Camille Flammarion ve svém románu “Lumen” z roku 1873 kdy Flammarion zpovídá rozumem nadanou kometu Lumen a ptá se jí na různé otázky týkající se rychlosti světla, cestování v čase nebo života na jiných planetách. 

Z odpovědí v textu uvedu např: “Ach, kdybys jen znal vibrující organismy z Jupiteru a Uranu, věděl bys, že některé živé bytosti mohou chápat aniž by měly oči, uši nebo čich... jsou nadány mnoha a mnoha jinými smysly, jejichž podstata se od těch vašich zásadně liší.” 

Tímto byla opět uvedena v činnost teorie plurality světů - nyní nikoliv jako náboženství, ale jako existence jakési vyšší inteligence například ve formě UFO nebo multidimenzionálního chápání světa. (čili opět se nejedná o fenomén poslední doby či souvislost s rokem 2012)

Ve dvou vědeckých pojednáních Flammarion tvrdí,  “že marsovský svět bují životem”  a že díky nízké hmotnosti atmosféry “obyvatelé Marsu možná získali privilegium letu”.  Asi nejvlivnějším zastáncem obydlenosti Marsu byl Lowell, jehož články na prvních stránkách novin mnohdy začínaly titulkem “Mars obydlen !!”  

Lowell spekuloval, že na rozdíl od bojechtivých pozemšťanů, jsou marťané mírumilovní, neboť opustili “divošské instinkty”  (dnes je cool používat výrazové prvky např. o opouštění ega).

Percival Lowell ovlivnil současné myšlení tak významně, že i v knize Výzkum Marsu z roku 1956 jejímž autorem je Wernher von Braun (společně s W.Ley, P.Bonestell) se lze dočíst, že Mars je:  „malá planeta, jejíž 3 čtvrtiny tvoří poušť a zbytek je pokryt vegetací připomínající lišejníky.  Mars není mrtvá planeta, ale není ani obydlena inteligentními bytostmi, o jakých lidé snili v roce 1900.“  

 

Možná že si kladete otázku jak že to vlastně souvisí s Teslou?

Odpověď je velmi jednoduchá: zatímco všichni spekulovali nad mnohostí světů či jak marťané vypadají, Tesla spřádal skutečné plány jak marťany kontaktovat.

Samozřejmě se objevily nápady např. Lorda Kelvina, který chtěl marťany upozornit „blikáním světel Newyorské metropole“, ale  Tesla v rozhovoru pro článek „Bude Tesla vysílat signály ke hvězdám?“ pravil: „Myšlenka upoutat pozornost marťanů představuje krajní aplikaci mého principu šíření elektrických vln a tytéž principy lze s uspokojivým výsledkem využít pro přenos zpráv do všech částí světa“  

V roce 1895 nasedl Tesla na vlak a odjel do Colorado Springs kde se chtěl porozhlédnout po nějakém místě kde by mohl provádět pokusy a nebýt nikým sledován.

Ještě než se však zde usadil (a před vyhořením jeho laboratoře) provedl zde se svým asistentem pokus, kdy přenesl skladbu „Ben Bolt“ hranou na autoharfu přes horu Pikes Peak 6 kilometrů daleko na druhou stranu hory kde byl přijímací přístroj obsahující autoharfu vyladěnou na tu první.

Skladba byla přenesena pomocí rezonančních frekvencí Země. Vzhledem k tomu, že Tesla zamlžil pravdu ohledně technického provedení (už se asi nedivíte proč – viz předchozí díly o patentovém pirátství GE) tak si to tisk vyložil tak, že použitá energie nepocházela z oscilátoru nýbrž ze Země.

V březnu 1896 časopis World uveřejnil článek, kde byl nejen uveden Teslův historický bezdrátový přenos, ale i experimentální potvrzení hypotézy, že Země je nabita „volnou energií“ a autor článku závěrem dodává: „Elektřina bude zdarma stejně jako vzduch... Nastává neodvratný konec všech telegrafních a telefonních společností i všech dalších monopolů“  

Tak milí čtenáři, nyní už víte kde se vzal pojem „volné“  energie a jak daleko do minulosti tento pojem sahá. Možná si znovu kladete otázku proč jsem tolik času věnoval popisu marsovské horečky, ale jak uvidíte později, toto je jedna ze znalostí která nám odhalí  velmi důležité souvislosti při pokusech konaných v Colorado Springs.

Koncem roku 1896 ohromil celý svět objev neznámé energie vyzařované z Lenardových a Crookesových trubic. Wilhelm Roentgen nevěděl jak tento objev nazvat, tak ho nazval jednoduše „paprsky X“. (jak krásná analogie – u nás tomu říkáme rentgen a v Americe tomu říkají Xrays)

Tesla napsal na toto téma celých 9 článků během dvou let, také si pravděpodobně účinků záření na fotografický papír všiml již dříve, ale v dalším výzkumu nepokračoval takže toto prvenství lze právem přisoudit Roentgenovi.

Nicméně Tesla používal pro rentgenové snímky jiný název – shadowgraph. Tento název převzal Tesla z eseje od Sorena Kierkegaarda, kde je stínografie popsána jako skica, která pochází z temného života a není přímo viditelná.

Teprve až poté lze spatřit vnitřní obraz, jakoby spletený z nejkřehčích nálad duše. V Evropě se vyráběly slabé paprsky X pomocí Ruhmkorffových indukčních cívek, ale Tesla navrhl aby se místo toho používala vysokofrekvenční průrazná cívka připevněná ke speciální žárovce s jednou elektrodou (katodou) a anodou v co největší vzdálenosti od té první.

S tímto aparátem bylo dosaženo tlaku až 4.000.000 voltů. Tenkrát v roce 1896 Tesla prohlásil, že energie vykazuje jak vlnovou, tak i částicovou charakteristiku a opět tím značně předběhl dobu.

Zároveň zde můžeme vidět náznaky myšlenek štěpení na subatomární částice. „Vystřelované kousky hmoty se chovají jako nepružné objekty, podobné velmi malým olověným kulkám... Tyto kousky se tříští na úlomky tak nepatrné, že zcela ztrácejí některé ze svých fyzikálních charakteristik, které měly před nárazem...

Není možné, že v případě Roentgenova jevu jsme svědky přeměny normální hmoty v éter? Nebo máme co do činění s rozpadem hmoty na nějakou prvotní formu jako je třeba akáša ze staroindických véd?“   

Tesla v tomto oboru spatřil další obor svého působení, když prohlásil že „Roentgen nám dal do rukoku úžasnou zbraň, která vystřeluje projektily s tisíckrát větší průbojnou silou, než má dělová koule a na vzdálenost možná až několika kilometrů. Tyto projektily jsou tak malé, že jimi můžeme ostřelovat naše tkáně celé dny, týdny i roky bez jakýchkoli zjevných zhoubných důsledků.“  

Zde se může všímavější čtenář zamyslet nad jeho částivovými zbraněmi, neboť zde je jejich původ. V některém z předchozích článků jsem poukázal na předchůdce laseru, odkud Tesla přišel na myšlenku kumulace energie odrazem a tutéž myšlenku aplikoval zde, akorát záření nebylo nyní viditelné, ale o to účinnější. 

Celý následující rok Tesla zápasil s chřipkami, bolestmi na čele a puchýři na kůži, nicméně byl stále přesvědčen, že toto celé způsobuje produkce ozonu a nikoliv ony paprsky X.

Dnes však víme co doopravdy tyto paprsky schopné dokázat a že se Tesla mýlil... 

 

Sepsal Wivo

(editace, odkazy, grafika, foto Aridan)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

jsem

(wivo, 7. 9. 2011 16:16)

teď zahlcen prací, ale jakmile se dostanu k dalšímu pokračování pokusím se rozebrat jaký vynález vlastně tajný služby mají, jak k němu přišly a že vlastně už dávno před nimi byly plány k němu prodány do SSSR protože model socialismu se Teslovi vcelku zamlouval (bodejď by ne, když celej život zápasil s nenažraností a chamtivostí tehdejších kapitalistů-zejména investorů)

Fb skupina - (660)

(jitka, 28. 8. 2011 17:18)

Na FaceBook sevynorila tato skupina k dispizici:
1,000,000,000 People that demand Tesla's Papers to be released by the CIA

Tesla - pán blesků (1/4) CZ

(Zenko.Idane, 9. 8. 2011 15:40)

http://www.youtube.com/watch?v=LRUe4A2fUQo&feature=player_embedded

Nikola Tesla @ flying saucers

(Zenko.Idane, 8. 8. 2011 1:20)

http://www.youtube.com/watch?v=ivewO2BVZHo&feature=share