Jdi na obsah Jdi na menu
 


Malý Nikola Tesla

20. 4. 2011

 

Něco o malém Nikolovi

 

Keely objevil, že všechny souznivé toky síly, ať  už mozkové, gravitační, magnetické nebo elektrické, sestávají  se ze tří proudů: tímto zákonem se řídí všechny zemské i nebeské řády pozitivního i nagativního záření...objevil, že rozsah pohybu molekul v klidové hmotě je roven jedné třetině jejich průměru a že tento rozsah lze zvýšit prostřednictvím zvukových akordů sladěných s akordy třetin, jež jsou protichudné ke složeným akordům hmoty neutrálních středů..

„Kdo je největším geniem naší doby?“

Review of Reviews 1890

 

tesla-nikola.jpg

 

Více než před 150 lety vysoko v horách, na okraji náhorní plošiny ve vesničce Smiljan za letní noci kdy blesky bičovaly nebe přišel na tento svět. Nikdo tenkrát netušil , že ony blesky předurčí jeho osud.

Dávní předkové malého chlapce pocházeli nejspíš z Ukrajiny, neboť vzezřením  se nejvíce podobali kmeni Ghegů nejen svojí výškou  a  nosem, ale i tvarem lebky.  Příjmení  původního rodu bylo Draganic, ale až v polovině osmnáctého století kdy tento klan přesídlil do Chorvatska se teprve začlo objevovat známější jméno Tesla.

Vznik tohoto jména je nejčastěji spojován s profesí kovář či tesař a to kvůli tvaru tesařské sekyry která svým tvarem připomínala přední zuby tolik typické pro tento rod. U nás se častěji říká „má zuby jako bobr“ nebo jako „králík“ ale kdo znás ví, kolik dal tento popis vzniknout Králíkům nebo Bobrům. (vzpomeňte si na film Vrchní prchni, taky tam byl ing. Králík)

Nikola měl pro svou budoucí práci vynálezce i jisté předpoklady, neboť  vynálezci byli v celé rodové linii z matčiny strany, čili inspiraci mohl sbírat kam se podíval.

Zajímavostí je, že jeho matka Djuka ačkoliv pocházela z aristokratické rodiny, byla díky svým pracovním povinnostem negramotná. Ikdyž neuměla číst ani psát, byla to ona koho zmiňuje Tesla ve svých zápiscích jako osobu jež ho přivedla k vynalézání.

I přes značně stížené podmínky byla schopna vytvořit různá domácí zařízení od máselnic počínaje, přes rozmanité kuchyňské nářadí až po tkalcovské stavy. 

Naopak po svém otci Milutinovi zdědil Nikola intelektuální vybavení včetně paměti  a intuice, které sám různými cviky dále zdokonaloval. Nemůžu však pominout  samomluvu jíž trpěl jak otec tak i Nikola - zejména v pozdějším věku,  kdy se projevovala jako dialog několika osob najednou.

Důležité je si připomenout, že Nikola nebyl jediným nadaným dítětem v rodině – ve svých zápiscích se zmiňuje také o svém bratru kterého dle svých slov považoval za nadanějšího než je on sám („Kdykoliv jsem si vzpomněl na jeho inteligenci a nadání, jevilo se mi veškeré mé snažení marné a bezvýznamné“).  

Roku 1864 postihlo rodinu Teslových  neštěstí, kdy se byl jeho bratr Dane projet na rodinném koni  „arabského původu obdařeném téměř lidskou inteligencí“  a ten ho ze sedla shodil – bohužel chlapec na následky zranění zemřel. 

Musela to být pro celou rodinu značná ztráta což z této věty jasně vyplývá:  „Cokoli chvályhodného jsem učinil, jen zesílilo bolest a ztrátu, jež mí rodiče zakoušeli. A tak jsem vyrostl v nepříliš sebevědomého člověka.“  Krátce po této tragédii dostal Milutin nabídku práce v nepříliš vzdáleném Gospići a tak se přestěhovali z venkova do městečka.

Právě toto byla doba, kdy se Nikolovi začly zdát ošklivé sny o svém bratru, pohřbu a rakvích... „Měl jsem stále před očima živý obraz oné události a přes všechno  úsilí jsem se jej nemohl zbavit... Abych se od těchto mučivých výjevů osvobodil, neustále jsem si vybavoval nové obrazy a představy a snažil se myslet na něco jiného... Skličovaly mě myšlenky o utrpení a smrti, jímala mne náboženská bázeň ... Tížilo mne břemeno pověr a žil jsem v nepřetržité hrůze z ďábla, duchů , strašidel a dalších zlovolných zplozenců temnot.“ 

Toto je ta inkriminovaná doba, kdy se začaly dít Nikolovi zážitky, které dnes nazýváme OOBE (Out Of Body Experience), ale nikdy jim nepřisuzoval žádný mystický či paranormální význam.

„Zpočátku rozmazaně... jsem na svých cestách viděl...  nová místa, města a země – žil jsem zde, potkával lidi a přátelil se s nimi ... a neuvěřitelné bylo,  že tito lidé mi byli stejně blízcí jako ti ve skutečném životě a jejich projevy nebyly o nic méně reálné.“  

Tesla prohlašoval, že měl tak živou představivost, že mu někdy sestra  musela  říct, co je myšlenkový projev a co skutečnost.  Bohužel občas jeho myšlenkové pochody přetínaly nepříjemné světelné záblesky  které ho provázely celý život. 

Nikola mimo jiné prohlašoval, že jediná kniha která mu změnila život byla od Maďarského autora Josika, pod jménem Abafi  – „ Až do věku osmi let byla má osobnost slabá a váhavá... Abafi však jakýmsi způsobem probudil mou skrytou sílu vůle a já se začal cvičit v sebeovládání. Zpočátku se mé odhodlání zvolna vytrácelo jako sníh v dubnu, ale za chviličku jsem svou slabost přemohl a pocítil dosud nepoznanou radost z toho, že konám jak chci.“

Tímto se ve svých 12ti letech naučil umění sebeovládání.  Čtenáři okultní literatury si zde určitě povšimli důležitých podobností týkajících se sebekontroly a zejména imaginace...

V této době se začaly u Nikoly objevovat také návyky nepříliš obvyklé, pramenící pravděpodobně z prožitého traumatu.  „Měl jsem silnou averzi vůči dámským náušnicím, ale ostatní šperky jako například náhrdelníky se mi líbily“ nebo „nedotkl bych se vlasů ostatních lidí, snad jen hlavní revolveru“  či „při pohledu na broskev mne polévala horkost.“

Samozřejmě takovýchto výroků je mnohem více, ale pro nastínění Teslovy osobnosti toto postačuje. Ačkoliv to nyní vypadá, že nebyl úplně obyčejné dítě, zažíval úplně obyčejná dobrodružství  jako kterýkoliv jiný venkovský chlapec tehdejší doby. 

Jedna z příhod ale stojí za zmínku, neboť se zde projevily schopnopnosti budoucího vynálezce.  Jednou si místní hasiči pořídili nový motor, a aby mohli novinku předvést, založili požár. 

Vysloužili si však jen rozpačité pohledy představitelů obce, jelikož hadice, kterou se přiváděla voda z řeky  nefungovala. Tesla si naštěstí uvědomil, že někde na konci je smyčka. Strhl ze sebe své nejlepší nedělní šaty, skočil do vody, hadici rozmotal a stal se tak hrdinou  dne.  

V letech kdy bylo Nikolovi 10 až 14 let, navštěvoval reálné gymnázium s dobře vybaveným kabinetem fyziky.  „O elektřinu jsem se zajímal od počátku své studijní dráhy“ později napsal... „Přečetl jsem snad vše, co jsem na ono téma našel... a experimentoval s bateriemi a indukčními cívkami.“  

Také kdysi prohlásil před svým strýcem Josipem, že jednou umístí pod Niagarské vodopády obrovské kolo a energii tak využije. S největší pravděpodobností našel inspiraci u Plitvických jezer, jež byla vzdálena den cesty od jeho bydliště.

Z výše uvedeného je patrné, že Tesla měl pro svou práci nejen vrozené předpoklady, ale tuto vlastnost sám rozvíjel do mnohdy až bizarních rozměrů. Vynálezy z dětsví jako např. kukuřičnou pistolku využil později jako podklady pro své vynálezy – v tomto případě pro částicové dělo jež nazýval paprskometem.

V příští části – pokud bude dostatek času, pokusím se rozebrat jeho studijní léta až do doby před odcestováním do Ameriky.

 

Sepsal Wivo

(editace Aridan)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Nikola Tesla 1856

(Jaromír Latipov Universum 1984, 20. 9. 2011 9:58)

Náhodou som natrafil na túto stránku.
Keď som zbadal nadpis, : Malý Nikola Tesla, s počiatku ma to veľmi nahnevalo. Nahnevalo ma to preto, lebo pred jeho menom je príslovka : "malý"!

Prečítal som si celý článok a pochopil som, prečo "malý". Som naozaj milo prekvapený, že niekto sa o Teslu zaujíma. Väčšinou ho ľudia nepoznajú. A dokonca ani jeho meno. Je to ten najúžasnejší človek a génius akého Zem mala.

Už od dectva som mal veľmi čudné sny. Videl som konkrétne veci ktoré som nevedel pomenovať, pretože som v živote nič také nevidel. Až neskôr keď som vyrástol som pochopil čo som videl v mojich snoch. Stále to mám uložené v mojej pamäti.(V snoch som videl obrovskú bielu vežu siahajúcu vysoko do atmosféry. Bol to neopísateľný pocit a ja som bol pri nej tak maličký ako mravec. Veža stála uprostred poľa a široko, ďaleko nebolo nič, len tráva. Nevedel som čo to je. Z veže vychádzal veľmi jemný tichý zvuk ako z transformátoru. Cítil som že veža slúži k nejakej úžasnej veci ale nevedel som k čomu. Ničomu som nerozumel.)

Mal som vtedy 8 - 10rokov, keď sa mi to snívalo. Tieto silné pocity ktoré som prežíval v mojich snoch sa mi vrátili, Hneď ako som prvý krát počul o Teslovy. Nesmierne som sa začal o neho zaujímať. Jeho myšlienky, objavy a jeho predstavy u mňa vyvolávajú spomienky a zážitky z mojich snov.

Neviem to logicky vôbec nijako vysvetliť. Keď sa pozerám na jeho fotografiu, mám pocit ako by som ho poznal. ako by to bol niekto veľmi blízky. V jeho očiach vidím dobrého človeka s čistou dušou vedca. Cítim z neho silu, istotu a silné priateľstvo a spravodlivosť. Je to tak silný pocit, že jeho fotografiu som si dal v meste vyvolať na fotografický papier. Mám ho tu stále v rámiku na stole. A silno cítim že on vie niečo veľmi dôležité, prišiel na niečo, čo na internete nie je zverejnené. Často mám pocit, že jeho predstavy sú veľmi podobné mojim.

Re: Nikola Tesla 1856

(Al, 18. 10. 2011 15:05)

Nádherné!!! fotky, Jaromíre.
Zvláštní představy a sny, které spojují Tebe a NT, zřejmě předznamenávají silného génia.

Re: Nikola Tesla 1856

(Aridan, 18. 10. 2011 15:11)

Jaromíre,
nezkoušl jste se s Nikolou jaksi vědomě "propojit" ?
Dnešní dny by mě vůbec nepřekvapilo, pokud by s Vámi skrze duchovní svět či stávající dimenzi, ve které se nalézá, chtěl pracovat na pokračování svého poslání.
Aridan

Velmi čtivé

(Luky(Nemesis), 19. 4. 2011 22:41)

Díky autorovi za jeho práci a tento článek. O Teslovi se mnoho nemluví, i když by si to velmi zasloužil. Napjatě čekám na další část :-)

Re: Velmi čtivé

(Paia, 20. 4. 2011 12:01)

I já tímto vyjadřuju totéž co Luky

Re: Re: Velmi čtivé

(Rodney, 20. 4. 2011 19:12)

I já se musím přidat k Lukymu a děkuji za článek. Těším se na pokračování...

Re: Re: Re: Velmi čtivé

(jitka, 21. 5. 2011 7:34)

Musím se priznat, ze nic netusící jsem delala jako grafik inzerát pro Národní Podnik TESLA s jejich znakem - vlnka s hvezdickou. Bylo to v r. 1967.
Dekuji za osvetlení ...

Vzhledem

(wivo, 21. 4. 2011 8:32)

k tomu, že jsem nyní doslova "zavalen" prací, nedostanu se k sepsání dříve než v příštím týdnu tj. po velikonocích. Předem upozorňuju, že nejsem žádnej spisovatel, takže nečekejte slovní obraty jak od Aridana :-)

Re: Vzhledem

(Aridan, 21. 4. 2011 18:32)

Milý Wivo,
budeme se těšit na další příspěvek a moc držíme palce.
Je dobře, že se naše úsilí spojuje shodným směrem - k otevřené pomoci a "probouzení".
Vše ostatní jsou obvykle hry bez pravidel a mají jediný cíl - naši manipulaci a odejmutí snahy pracovat na sobě samých.
Mnoho štěstí a díky
Aridan

zdravím wivo

(Jarin, 20. 4. 2011 23:46)

a jsem velice rád, že jsi napsal tento pěkný článek o jedné z největších osobností 19. a 20.století.

Re: zdravím wivo

(David -, 21. 4. 2011 7:24)

Také souhlasím :-)