Jdi na obsah Jdi na menu
 


Druhý svátek vánoční - ukamenování Štěpána

26. 12. 2011

 

Úryvek z knihy - Obrázkový život svatých - kterou napsal roku 1892 pan Vilém Auer a byla vydána v Mnichově u tiskaře Karla Augusty Seyfrieda.


svaty-stepan-rembrandt.jpg

Štěpán (ověnčený), prvomučedník, protože prvý svou krev za Krista prolil, byl žákem slavného učitele Gamaliela a jeden ze 72 učedníků Páně.

Sv. apoštolové zvolili 7 jáhnů k ošetřování chudých a posvětili je vkládáním rukou a modlitbou; mezi nimi byl i sv. Štěpán.

V jeho čistém srdci Duch sv. našel příbytek Sobě připravený a osvítil sv. Štěpána tak, že byl pln milosti a síly. Činil mnoho zázrakův a obrátil mnoho Židů na křesťanskou víru, takže ostatní se domnívali, že již se přiblížil konec synagogy.

Při rozmluvě nezmohli ničeho proti Duchu, který z něho mluvil namítati, a obžalovali jej tedy u vysoké rady, že se rouhá zákonu Božímu. Sv. Štěpán hájil se tak skvěle, že o jeho nevině přesvědčeni byli a uznati musili, že Duch sv. mluví z něho.

Mužně žalobcům svým do očí řekl, že Mesiáše utratili, zavrhli a Duchu sv. že stále na odpor se staví. Když pak zuby skřípali a křičeli, aby řeči jeho neslyšeli, zvolal mocným hlasem: "Vidím nebesa otevřena a Syna Božího sedícího po pravici Boží."

Tu nemohli se udržeti, zacpávali si uši, vrhli se naň a s velkým křikem vyvedli jej za město, aby jej ukamenovali.

Když jej kamenovali, modlil se za nepřátele své: "Pane, nepokládej jim to za hřích."

A při slovech: "Pane Ježíši, přijmi duši mou" vypustil ducha. Ostatky jeho jsou ve chrámě sv. Vavřince v Římě.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

26.12. Stepán

(jitka, 26. 12. 2011 17:13)

Stepán znamená latinsky Coronam - Koruna a také Venec. Recky Stephanos - korunou mučednictví pro Křesťanství. Madarsky Istvan ... Patronem kameníku a zedníku ...