Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záhadné zvuky planety Země

22. 1. 2012

 

Záhadné zvuky planety Země

 

Jsou slyšet na všech možných místech naší planety, jejich intenzita je rozdílná, ovšem samotné projevy jsou většinou dost podobné. Víme, o co se přesně jedná?

Prozatím nejspíše nikoliv, proto se nad jejich původem v tomto článku zamyslíme a začneme nedávnou minulostí, protože vše souvisí se vším a nic není náhoda.

_____________________________________________

 

Někdy koncem roku 2006 došlo poprvé ke zvýšenému výskytu podobných jevů, které jsou nyní pozorovány jako zvuky Země, v masovém měřítku.

Citlivější lidé začali být tehdy více podráždění a nervózní než dříve, vnímali puzzle-world.jpgdokonce zvýšené šumění v uších či hučení v hlavě. Nešlo přitom o klasický tinnitus, který dokáže člověka skutečně doslova zničit a je lékařsky již poměrně dobře popsán – viz odkazy na závěr článku.

Počet osob, které podobné příznaky hučení v hlavě pozorovaly, se zvyšoval, ovšem nikdo z toho nedělal žádnou vědu, nikdo nehledal jakékoliv další souvislosti - viz dále. Mezi lidmi, kteří toto osobně zažili, je dokonce i několik čtenářů Jiných stránek.

 

Od té doby se výskyt všemožných zvuků kolem planety objevoval více či méně pravidelně i v dalších letech, s tím, že se síla zvuků i jejich četnost navíc zvyšovala. V tuto chvíli lze slyšet zvuky, které již bez potíží přehluší lidskou řeč téměř všude – viz. přiložená videa.

Pokud bychom chtěli samotné zvuky, hlášené napříč celým světem popsat slovy, můžeme bez váhání říci, že jde o několik projevů - převážně o silné bouchání, které je kombinováno s jakýmsi hlasitým zvukovým projevem - ten můžeme nazvat doslova „křikem, kvílením či řevem“.

Zdroj zvuku se přitom liší – jednou se zvuky ozývají z nebes, jindy přímo z hlubin planety Země. Zvuky jsou podobné tupému bouchání do obrovské kovadliny, mletí kamenného mlýna, kovovému zvuku, který vyluzují pnoucí se pláty kovu, které jsou vystaveny obrovskému tlaku (například hloubkové ponory vojenských ponorek) – zvuky viz toto video.

Kanada, Alberta:

 

Někdo si možná vzpomene na starší článek Kosmická loď Země v ohrožení, kde se těmito tématy rovněž částečně zabýváme – více zde.

Naše planeta skutečně není zdaleka tak pevná, jak se na první pohled zdá a je v pohybu vpřed obrovskou rychlostí a navíc rotujícím pohybem kolem vlastní osy – to však sami vnímáme naprosto minimálně. Více  o planetě Zemi a Měsíci z astronomického pohledu zde.

 

Varování a volání po probuzení

Jde snad o další z mnoha varování, že se krátí čas naší možné nápravy a Matka Země tentokráte již sama hlasitě sténá bolestí? Hlasitá volání umírajících velryb nejsou tak dobře slyšitelná všem, proto musí přijít volání silnější – je to snad sama Matka?

Matka, která dává život všem svým dětem, aby jí po svůj vlastní život ubližovali, drancovali a zabíjeli vše živé kolem a nakonec i sami sebe? Pokud si poslechneme tyto zvuky, jde skutečně o srdceryvné a bolestné tóny, které by nás měly zasáhnout a především probudit...

Křík země: http://www.youtube.com/watch?v=hl2Q560V5P0

   

 

Projevy připomínající Biblické konce světa

Zvuk trumpet se ozývá z nebes a poslední anděl padá – blíží se konec světa.

Podobné citace nalezneme v mnoha úryvcích – jde o doslovný popis biblické pohromy. Je zajímavé, že z historie proběhla poslední očista naší planety vodou – velkou potopou (zhruba před 12-13-ti tisíci lety).

Podle většiny proroctví se další – následující očista, bude dít ohněm. Jistě není náhodou, že naše Slunce vchází do období své maximální aktivity, Mayové vyobrazují ohnivé draky, polykající lidské bytosti a obrovské masy asijského světa radostně vítají rok draka.

Trumpety na TV - Costa Rice http://www.youtube.com/watch?v=WgcZ_bii1PA

 

Jde snad o hlasy volání dalšího z biblických výjevů – tedy Nového nebe a Nové země? Viz tento citát. Má se planeta Země opět po tisíci letech vývoje očistit od zhoubného bujení jediného druhu - lidské rasy, která bezohledně pustoší vše živé i mrtvé?

Od rasy, která se již před mnoha lety přemnožila a chová se na planetě, jako by zítřek snad ani neměl přijít a planeta sama existovat? Není to totiž vůbec naše planeta, nepatří nám. Přestože jsme na ní sami rozeni, jsme zde jen na krátké návštěvě.

 

Záměr, úmysl, manipulace myslí

Zaznamenané zvuky jsou zcela reálné, jsou reálné dokonce natolik, že o nich již musí informovat i hlavní vysílací media. Zda jde o cílený záměr nebo poctivé zpravodajství, si můžeme opět jen domýšlet.

Připomenu případ našich „vlčích dětí“, které vyrůstaly uzavřené pouze ve svém domově s rodiči – tento případ byl rovněž exemplárně před veřejností účelově zkreslen a postaven tak, aby se žádný podobný případ vzepření Systému již více neopakoval.

Případy, které se bez pokroku vlečou roky, jsou v ostrém kontrastu urychleného odsouzení otce v průběhu několika málo týdnů na sedm či osm let nepodmíněně, matky snad na podmínku.

Návazná alternativa tedy může být záměrné šíření strachu, obav, dezorientace lidí a okamžitá panika při každém dalším podobném projevu.

 

Další fáze manipulace pravdy

Proč a k čemu? Pro další fázi, kterou by mohl bez obav být léta připravovaný projekt Blue Beam. Jde bezpochyby o chytrou vojenskou strategii, která pod hlavičkou konfliktu a invaze z kosmu, ihned mobilizuje vojenskou mašinerii do plné pohotovosti a opět je důvod k harašení zbraněmi a tím roztočení nesmyslného koloběhu peněz 

Světová ekonomika stagnuje, nezaměstnanost roste, tím nespokojenost mas a uměle podporovaná krize potřebuje konečné řešení. Stačí si opět připomenout pokroková slova Vernera von Brauna: „Poslední kartou, kterou pro vyvolání konfliktu použijí, bude invaze z Kosmu…“

Protože již víme, že bytosti obdařené a vládnoucí vyššími energiemi, vždy mars-attacks.jpgsnadněji ovládnou stupně vývojově nižší (viz příměr my a chovná zvířata), naše zbraně by paradoxně v případě skutečné invaze ani nebylo dovoleno použít – zničila by se přitom samotná planeta a ovlivnil pohyb tachyonů, proto bychom byli kolonizováni zevnitř našich myslí tak, že bychom o tom třeba ani nevěděli…

(článek s tematikou naší přípravy ke kolonizaci a šíření obav ze setkání s jinými bytostmi, je v přípravě – bude umístěn v sekci UFO)

 

Další fáze utajovaného projektu HAARP?

O HAARPu jsme si již psali v tomto odkazu. Aktivity kolem HAARP technologií, je možné spojit i s obrovskými masovými úhyny jednotlivých druhů zvířat, které se udály v roce 2011 v tomto článku. Šlo o ptáky, ryby, kraby i stáda bizonů, tedy žádní drobní tvorové typu hmyz.

Na jejich usmrcení je zapotřebí použít nejen dostatečné množství energie, ale i přesné rezonanční frekvence. Můžeme si položit otázku, kdy bude na řadě samotný člověk – země či národ a v jaké konkrétní lokalitě? Nikdo nic nezjistí a nikdo nikomu nic nedokáže. Dělo se tak u zvířat, nyní se totéž děje u člověka, logická analogie a hotovo – případ uzavřen.

Pokud si uvědomíme, že zvuky se ozývají z hlubin planety země i z nebe, je celkem pravděpodobné, že v tom HAARP a modulace zatížení zemských desek svou roli hrát skutečně může – viz toto video.

Florida – 2011 zvuky nebe http://www.youtube.com/watch?v=VvnHyU8e1c8&feature=related

   

 

Pohyby zemských desek a zemětřesení

Pokud na zemské desky působí vyšší nebo naopak nižší tlakové síly, vůči sobě se skutečně občas posouvají – především v místech tektonických zlomů nebo se tvoří menší, nové. Nejinak je tomu i při pohledu zevnitř, kde se nachází naše magmatické zemské jádro.

Jako důsledek pak zažíváme zemětřesení, tsunami, zvýšenou sopečnou aktivitu a podobné jevy. Zvukové projevy, které byly před samotnými zemětřeseními pozorovány, jsou velmi podobné těm v tuto chvíli sledovaným projevům – viz video:

Colorado před zemětřes. http://www.youtube.com/watch?v=JArPkrS4LYQ&feature=related

 

Příprava na posun pólů planety

Odlehčení, přetížení, zemětřesení, tsunami, sopky - to vše by bylo celkem pochopitelné, pokud bychom věděli, kdo nebo co je skutečně vyvolává. Pokud bychom vyloučili HAARP, vlivy gravitační síly Měsíce, vliv hledaného dvojčete našeho Slunce – hnědý trpaslík, mohli bychom vlivy hledat v blízkosti jiného vesmírného tělesa a tím externí gravitační síly – asteroid, planetka.

Někteří si možná vzpomenou na legendární planetu Tiamat, která byla sražena asteroidem a rozpadem dle této teorie vznikla naše Země a Měsíc – proto mají tak podobné složení. V současné době i přes všechny možná pozorovací zařízení v kosmu, se žádné obdobné těleso však poblíž nejeví.

Co nám však NESMÍ uniknout, je zrychlené tání ledovců na obou pólech naší ledovce-polar_ice_caps_melting.jpgplanety. Co to znamená? Pro naši křehkou planetu hodně. Není totiž zdaleka tak ideálně kulatá, jak ji naše modely světových přesně kulových globů prezentují. Je v místech kolem rovníku o něco většího průměru, než v místech svých obou pólů, kde je naopak zploštělá – vliv rotace Země.

Obrovské masy ledu, které svým tlakem působily na jediném místě a udržovaly zmrzlou hmotu relativně v klidu na pevném bodě, se díky jejímu tání uvolňují, posouvají směrem od osy rotace a v tekutém stavu se rozlévají po celém dalším povrchu planety – skrze plochy oceánů a na pevnině skrze spadlé srážky. crack.jpg

Tím se ovšem zákonitě mění podmínky zatížení zemské kůry, kde se z oblastí zatížení jednoho místa hmota rozprostírá do míst s vyšším poloměrem rotace a vzniká zatížení spojité – které se rozloží po mnohem větší ploše.

Jako důsledek změn těchto silových poměrů proto můžeme na různých částech planety pozorovat trhliny, praskliny a pukliny, i na místech, kde dříve byla poklidná planina s porostem bujných stromů – viz tento článek.

Pro ty, kteří chtějí jít v myšlenkách i výpočtu změn zatížení naší planety dále, připomínám vzorec výpočtu odstředivé síly: F= m.r.w2 = m.v2 (přičemž m…hmotnost rotujícícho tělesa, r…poloměr otáčení, v…obvodová rychlost a omega…úhlová rychlost)

 

UFO a jejich reálný příchod?

Ano, někdo by mohl říci, že je to opět další z náhod, ale obvykle s každým projevem podivných zvuků, byl souběžně registrován nárůst aktivit UFO. Četné aktivity jsou pravidelně pozorovány kolem Slunce, Měsíce i na naší Zemi.

Začátkem roku to byla například tato událost. Můžeme se domnívat, že se jedná o řízený kultivační „dozor“ nad vývojem všech změn a událostí, stejně jako případná pomoc, která nám již byla opakovaně osobně nabídnuta – viz tento článek.

FOX News: http://www.youtube.com/watch?v=gM2qseReUTI&feature=player_embedded

Ufo – chemtrails http://www.youtube.com/watch?v=Ca7-Py2x-Jk

Ufo Brazilie – přes 20 objektů http://www.youtube.com/watch?v=SWafIEDcxtk&feature=player_embedded

 

 

Zvýšení frekvence planety Země a naše vědomí

Možná jsme již o tomto fenoménu rovněž slyšeli – měření elektromagnetického pole Země metodou SR – Schumannova rezonance - viz přiložená NASA dokumentace níže. Každá planeta, planetka či její měsíce v kosmu, vydává jistou, pro ni samotnou, specifickou rezonanční frekvenci, která se dá úspěšně transformovat do zvukového i obrazového formátu.

Například naše planeta Země měla po dost dlouhou dobou frekvenci něco mezi 7-8 Hz, což (samozřejmě čistě náhodou) odpovídá frekvenci alfa aktivity mozku běžného člověka. Během posledních několika let však nastala postupná změna – měřená frekvence se ze stávajících 7-8Hz zvýšila na nynějších 14-15 a do budoucna se dokonce očekává až na zvýšení hned celých 40Hz.

Dokážeme si asi logicky vysvětlit, co se děje s běžnými lidmi a jaké projevy v chování mas, můžeme v blízkém budoucnu nejspíše očekávat. Stařičkýold-timer.jpg automobil, který má loukoťová kola a kovové obruče po jejich obvodu, těžko zvládne jízdu rychlostí 160 km/hod byť třeba po naprosto rovné dálnici. Na ní prostě nebyl nikdy konstruován a připraven.

Tuto rychlost jednoduše bez určitých úprav, příprav a vylepšení - upgrade - zvládnout nemůže. Ti, kteří však věnují onen pro někoho „zbytečný“ čas studiu všech změn a přípravám na ně, mají velkou šanci, že se ze všeho kolem postupně nezblázní. Doslova a do písmene.

Přikládám zvuk frekvence matky Země – zkuste vnímat své pocity:

zvuk frekv 7,83Hz : http://www.youtube.com/watch?v=E7DWjS-FjVc

 

A jak nám toto téma zvyšování frekvencí krásně zapadá do dříve vydaného článku s názvem Zrychlování času, že? Toto je jasná odpověď a vědecké vysvětlení.

Jaká je rovněž úžasná paralela mezi nově vyráběnými a stále výkonnějšími technologiemi všemožných procesorů, stejně jako s nově rozenými dětmi, jejichž mozkové frekvence samozřejmě již pracují na nové, vyšší frekvenci planety Země. Jak vidíme, samé úžasné náhody, které se dle všeho postupně mění v jasný plán a úmysl – evoluci a vzestup.

 

Co na to NASA a naše vědecká elita?

Pokud vyjde chvilka, určitě stojí za poslechnutí pár zaznamenaných zvuků ostatních planet, porovnatelných se zvukem naší planety Země. NASA na svých stránkách zveřejnila některé nahrané frekvence, které je dobré naposlouchat - člověk nikdy nevi.

Více v těchto odkazech:

NASA–zvuky planet    http://www.jpl.nasa.gov/multimedia/sounds/index-flash.html

NASA–zvuky kosmu http://www.nasa.gov/vision/universe/features/halloween_sounds.html

 

Na setkání našich vážených vědeckých autorit, tedy nejen českých skeptiků klubu Sysifos ve věci spekulací kolem konce světa v tomto roce, jsme měli možnost zažít rovněž zajímavou zkušenost.

Údajně byly pánové pochybnostmi a diskusemi kolem tohoto fenoménu natolik rozčarováni, že prostě museli svolat dokonce tiskovou konferenci. Na tomto setkání byla uveřejněna prezentace, jejíž část nám jasně říká, jak moc lze jejich závěry brát seriózně:

zrejme.jpg

 

Jinak řečeno: „Tvrdíme, že konec světa v tomto dni zřejmě nenastane a že bude jako každý jiný a pokud náhodou nastane, tak jsme se prostě zmýlili.“

Nechci nikomu sahat do svědomí, ale právě použité slovíčko „zřejmě“, totiž zcela devastuje jakoukoliv důvěryhodnost celého setkání a dokonce i smysl uspořádané konference. Jinými slovy se potvrzuje ono známé „Víme, že vlastně nic nevíme“ a jde pouze o to, k čemu sami vnitřně tíhneme a čemu chceme sami dávat vlastní životní energii. Někdo věří v jedno, druhý v něco jiného.

To, že se pánové z Akademie Věd ČR, Astronomického ústavu AV ČR a planetária Brno, (Jiří Grygar, Jan Vondrák, Pavel Suchan, Jiří Dušek a Michal Švanda) setkali, aby veřejně řekli, že se zřejmě nic nestane, znamená, že k tomu museli mít dost silný a možná i konkrétní důvod – uvidíme.

Mohl to být nesouhlas nad všeobecně proklamovaným masovým názorem, mohl to být snad i spravedlivý vztek nad důvěřivostí mas, které hladově čekají každou další předpověď konce světa, ale v každém případě museli být pánové pod značným vnitřním i vnějším tlakem.

Proč by jinak podobné setkání dokonce hned začátkem roku iniciovali? K čemu by bylo dobré? Co tím však získali a čeho vlastně chtěli docílit? Vždyť neřekli vůbec nic nového, ani nic tak překvapivého, co by potvrzovalo jejich obvyklá tvrzení a hypotézy. Jakou hodnotu nám tedy navíc poskytli?

Dokonce pod hlavičkou bagatelizace roku 2012 vyhlásili soutěž o nejlepší kreslený a psaný vtip na téma fenomén roku 2012. To mi přijde skutečně velmi účelové a neřekl bych, že příliš vhodné.

Tisíce lidí se po celém světě duchovně osvobozují a probouzejí ode všech nesmyslných -ismů a někdo se tomuto nelehkému úsilí vysmívá? Proč? Protože má sám užší pohled na svět než jiní? To je pak ale jeho problém – viz tento citát.

Chtěli snad pánové upozornit na sebe, jako na uznávané kapacity ve svém oboru a upevnit si tak prestižní akademický kredit? Uklidnit masy pod váhou učené a vědecké, tedy zaručeně správné a jediné možné pravdy? Vrátit zneklidněné a stále více se uvědoměle probouzející a právem zneklidněné stádo zpět do svých klecí a výběhů?

Výzkumy bývají obvykle financovány z rozličných grantů, takže koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Naší ekonomice se obecně moc nedaří, proto ani hysterie, která se kolem roku 2012 odehrává a úpadek zájmu o obvyklé hodnoty (což je samozřejmě průvodní projev transformace), není pro žádný stát žádoucí…

Jenže ono sedět jako žába na dně hrnce s vodou, ve kterém se pomalu ale jistě začíná voda vařit a slepě tvrdit, že je vše stále v pořádku, je skutečně dost těžko uvěřitelné a navíc velmi pošetilé.

Pouhé sledování počtů katastrof, náhlých bleskových povodní a přívalových dešťů či naopak obrovská sucha, počty zemětřesení, počty uragánů, rychlost dog-sleepy.jpgtání ledovců, slábnoucí magnetické pole Země, solární maxima, k tomu neudržitelná globální ekonomika, mnohem vyšší výskyt pozorování UFO či reportované záhadné zvuky z nitra naší planety – to vše jsou pouhé náhody a vůbec nic to neznamená? 

Pak tedy sladké sny, spěte dále i se všemi získanými oceněními a diplomy. Viz tento starší, zato zcela přesvědčivý článek o změnách v celé Sluneční soustavě v tomto odkazu.

 

Plnou parou vpřed

Kdepak, změna a přerod původně uznávaných hodnot a pravidel, ve způsobu života na hodnoty jiné, je již nyní v plném proudu a ti, kdo se jí budou bránit nebo ignorovat, nebudou schopni se změnám samotným přizpůsobit, protože jim jednoduše nebudou rozumět - jako onen stařičký automobil.

Sami dle mnoha mailových zpráv od čtenářů, zažíváme velmi shodné momenty, které nás formují a naše zkušenosti obdobným způsobem dále rozvíjejí, čímž logicky začínáme stále více věřit sami sobě, své vlastní intuici, osobním zjištěním, než dogmatickým tvrzením, že nám například přežitý stávající Systém pomáhá lépe žít – více o nebezpečí a provázanosti celého Systému zde.

Mnoho z nás již pochopilo, že nemá smysl podporovat něco, co je již dávno na cestě do záhuby a je mnohem hodnotnější a smysluplnější pomáhat jeden druhému.

Stejně jako klid, pohodu a mír nalezneme pouze sami v sobě, i víru ve smysl toho, co se děje a má či nemá stát, neseme svobodně každý v sobě sám. Vše, co se kolem nás odehrává, jsou pouhé prostředky, které nás mají ze závislosti na čemkoliv uvolnit a pomoci nám se ze zažitých stereotypů odpoutat.

Tisíce dostatečně připravených bytostí se očišťuje, vnitřně i fakticky se osvobozují, začínají se vědomě probouzet a obvykle mají zájem hledat úplně jiné obzory a hodnoty, než které nám naše konzumní společnost do našeho života doposud projektovala. K tomu nám pomáhá i hlasitý křik planety Země.

Tam je totiž naše pravá spokojenost, je nade všemi těmi majetky či hmotnými statky – to jsou pouhé podpůrné prostředky. Je to úplně jiná forma energie, než ta, kterou Systém samotný pro naši uměle vyvolanou potřebu účelově produkuje.

Takže, poslechneme volání nebo jen další předvolební sliby...? 

 

Mnoho štěstí Aridan

 ___________________________________

 

Související odkazy: 

Dánsko http://www.youtube.com/watch?v=rFs4VVbnAMA&feature=related

Brazilie http://www.youtube.com/watch?v=qBC22YHil38&feature=related

New jersey http://www.youtube.com/watch?v=ozrZphDFHGA&feature=related

frekvence http://www.learning-mind.com/2012-what-is-going-to-happen-to-the-earth-and-the-human-brain/

http://www.sysifos.cz/

schumann http://www.active-water.com/en/schumann_frequency.html

schumann http://www.earthbreathing.co.uk/sr.htm

tinnitus http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-osudy/154658/zenu-zabilo-zvoneni-v-usich-nemoci-trpi-i-streisand-a-phil-collins.html

tinnitus http://cs.wikipedia.org/wiki/Tinnitus

 

Komentáře

Přehled komentářů

GAia vrací úder

(iva, 25. 4. 2012 22:11)

Moc zajímavé, nenašla jsem odkat na knihu Gaia vrací úder - J. Lovellock , Přečtěte si jí

2012 je divné

(Zenko.Idane, 10. 4. 2012 10:41)

http://www.youtube.com/watch?v=j4HY0sxihFA , http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=xU0FPQDXKGc

Odpověď

(Blanka, 23. 1. 2012 11:02)

Všechna tato sdělení jsou neúplná a polovičatá.Raději se bát teď a ne až bude skutečně pozdě.Boží slovo Pána Ježíše Krista stvořitele všeho a všech je zároveň Zákon,kdo ubere jenom špetku pravdy z Jeho slova ponese za to své následky.New age je jedna z teorii,která vše zlehčuje a odvádí od Pravdy.Bez Kristovy Lásky nejste nikdy ničím a své hříchy v podobě zel a nepravd pod nástrahou druhé strany,která má tento systém zavádění velice precizně propracovaný již tisíce let, žádná duše na této planetě není schopná je očistit bez pomocí Stvořitele všeho a všech Pána Ježíše Krista,kdo jiný by to byl schopen udělat než samotný Stvořitel??? S láskou,pravdou,vírou,která se v nás stane Světlem Blanka.http://www.youtube.com/watch?v=wnYrE-81fWo
http://www.youtube.com/watch?v=SnH1uOGXVrI

Re: Odpověď

(Aridan, 23. 1. 2012 12:16)

Dobrý den Blanko,
děkuji za zajímavý komentář, dovolím si pouze skromně doplnit pár vět.
Sdělení pro někoho nemusí být úplná, ba dokonce ani přesná, mají posloužit k inspiraci a dalšímu hledání a zejména nalézání Pravdy - viz úvodní motto stránek.
Faktem je, že svým komentářem jste nám nepodala jakékoliv možné vysvětlení příčin popisovaného jevu, ani jejich význam či smysl.
Protože jsem měl možnost zevnitř osobně poznat i různé ideologické skupiny, které někteří s despektem nazývají sektami, přiložené odkazy mi poslechem tuto dobu silně připomněly - výklad Bible byl většinou z nich tisíckrát překroucen, účelově zneužit a Pravda zůstávala zahanbená a tiše skrčená v koutě.
Nehodnotím, jen bezpečně vím, kterou cestou již nikdy sám nejít. Cest k Bohu je neskutečně mnoho, některé dlouhé, jiné kratší, někdo dokonce zažije i přímé zkratky.
Strach tou cestou rozhodně není a ze záznamů je ho cítit více než dost.
Tvrdit, že JEDINÁ cesta je ta, kterou popisujete v komentáři, by mohlo být považováno za velmi omezující dokonce i samotným Bohem, protože všichni jsme jeho "děti" a chce s námi zažívat štěstí a lásku. To by totiž navíc znamenalo, že všichni, kteří žili před Kristem, jsou navěky zatracení, protože cesta k Bohu dříve jednoduše neexistovala - otevřela se teprve s jeho příchodem.
Předpokládám, že s tímto komentářem nebudete souhlasit, byl jsem stejný, proto Vám rozumím...
Přeji Vám klid, štěstí, Lásku a Světlo.
Aridan

Re: Re: Odpověď

(Padraig, 23. 1. 2012 20:59)

Souhlasím naprosto s Aridanem a osobně se mi naopak zdá polovičatý přístup zmiňovaný paní Blankou.

Re: Re: Odpověď

(Pavel, 28. 1. 2012 18:37)

Ahoj tak nevim, podle Tebe je v tom případě Ježíš Kristus prolhaný podvodník, když říká, že pouze skrze Něho můžeme přijít k Otci-Bohu?

Pokoj Tobě

Re: Odpověď

(Pavel, 28. 1. 2012 18:31)

Blanko,souhlas,napsalas to přesně.

Re: Odpověď

(Tomáš, 12. 3. 2012 17:35)

Stvořitel všeho je pouze mimozemštany naprogramovaný automat, který odpovídá na dotazy těch, co se na něj dokáží napojit a nedokáží si ověřít s kým vlastně komunikují. S bytostí Ježíše nemá nic společného. Mimo to je již asi půl roku nefunkční.
Pokud se chcete dozvědět skutečnou pravdu, jak to bylo s bytostí Ježíše a jeho ukřižováním, tak se podívejte sem:
http://www.novaduchovnicesta.cz/clanky-iv-50-59/a50a-pravda-o-zivote-a-ukrizovani-jezise-krista-i/

Pribeh

(CD, 9. 2. 2012 17:48)

Napisu vam pribeh,ktery vypravel muj stryc,kdyz se z nestastne lasky chtel zabit a strcil hlavu do plynove trouby.O povestnem tunelu nemluvil,zato pry byl tahan nekde az se octnul v nejake mistnosti,kde se nachazeli jakesi"vajicka",ktere s nim byly telepaticky v kontaktu.Na co pomyslel na to dostal odpoved nebyli ani pratelske ani nepratelske,posleze se objevila nejaka bytost v dlouhem kabate na hlave mela kapi,takze mu nebylo videt do obliceje(pripadalo mu,ze je muzskeho pohlavi).Ona bytost mu rekla,ze se musi vratit,ze jeho cas jeste nnastal a vedl ho odtama pryc-po ceste a to jak tam tak i zpatky slysel zvuky,jakoby od kovadliny,ktere se pri ceste tam zesilovaly pri ceste zpet naopak slably az ustaly docela a Petr se probudil ve svem byte,jak ho reanimovala lekarka ze zachranky.Podotykam,ze ten pribeh se odehral jeste za komunismu,kdy se o takovych vecech jen tezko mohl docist z knih nebo casopisu.A mame tu zase tu kovadlinu o ktere pise Aridan-kde se to tedy muj stryc nachazel,kdyz byl mimo telo-byl snad jednou nohou v predpekli?

Re: Pribeh

(Aridan, 15. 2. 2012 18:14)

Milý CD,
toto se hodně shoduje se zážitky ostatních transformujících se (umírajících) osob i osob, které byly ve styku s mimozemskou inteligencí - bytost neměla jasné rysy ženy či muže, každopádně byla přátelská, komunikovala telepaticky a informace byly zcela na dosah vpřed i vzad - okamžitě.
Kovadliny již mohly být z tohoto světa - projevy oživování - těžko posoudit.
Díky za komentář
Aridan

kulový

(víte kdo, 9. 2. 2012 7:51)

určitě se začnou drát na povrch ještěrky z Hyperborey a začnou žrát lidi.. A zejména ty blbý, který nevědi, že ty zvuky dělá pohyb litosférických desek a interference seismických vln. :)))))

Dohady a přesto ..

(fffffff, 8. 2. 2012 7:42)

Zdravím..

Jsou pouze dvě vysvětlení tohoto jevu..
1. posílený razící šťít.
2. neviditelná stíhačka nejen pro radar, ale i pro oko typu XR-43a neboli NASA X43a

Takže vysvětlím.. 1. Boring TUnnel Machine neboli razící štít, neboli "krtek" je stroj, který jede přímo na uran.. Vydává naprosto stejné mechanické zvuky. Pokud je ale posílen a je delší, mohl by vyvinout takovou sílu, že by sice musel jet na několik uranů, ale podkopal by celé město za několik minut. Ve většině by přitom nenadělal rámus při vrtání hlínou...

2. nové technologie v letectví a zkrátka neviditelná stíhačka letící rychlostí překonávající MACH 10.. Logicky bezpilotní letoun.
Proč letoun ? Protože se při podobných "zvucích Země" objevují na nebi kondenzační stopy, které vypadají jako koblihy na provázku.. To jen dokazuje rychlost letu..
Pokud stíhačku nevidí ani člověk, nevidí ji ani radary.
Musí dále vysílat určité zvuky an nízké frekvenci, aby si lidé mysleli, že jde o stroje. Zvuky jsou často přerušované a poté skončí.. Což umím vysvětlit.. Při přeletu stíhačky zkrátka slyšíte dunění a občas se i třesou okna.. Při tkaového rychlosti to dokáže vyvolat i "Znebetřesení".. Zvuky zní mechanicky a lidé se kvůli tomu zaměřují na zemi.. nikoliv na vzduch..

Ještě k 1. bodu..
Pokud vezmeme v úvahu, že tyto zvuky jsou doprovázeny otřesy, je to zcela normální a dokonce i možné..

Jsou to přesto ale jen jediná možná vysvětlení.
Pokud tedy neexistuje nějáké létající nevditelné rádio, které přkoná rychlost 10 machů.. Což je v podstatě rychlost něco málo přes 13 000 km/h

Dohady a přesto ..

(fffffff, 8. 2. 2012 7:42)

Zdravím..

Jsou pouze dvě vysvětlení tohoto jevu..
1. posílený razící šťít.
2. neviditelná stíhačka nejen pro radar, ale i pro oko typu XR-43a neboli NASA X43a

Takže vysvětlím.. 1. Boring TUnnel Machine neboli razící štít, neboli "krtek" je stroj, který jede přímo na uran.. Vydává naprosto stejné mechanické zvuky. Pokud je ale posílen a je delší, mohl by vyvinout takovou sílu, že by sice musel jet na několik uranů, ale podkopal by celé město za několik minut. Ve většině by přitom nenadělal rámus při vrtání hlínou...

2. nové technologie v letectví a zkrátka neviditelná stíhačka letící rychlostí překonávající MACH 10.. Logicky bezpilotní letoun.
Proč letoun ? Protože se při podobných "zvucích Země" objevují na nebi kondenzační stopy, které vypadají jako koblihy na provázku.. To jen dokazuje rychlost letu..
Pokud stíhačku nevidí ani člověk, nevidí ji ani radary.
Musí dále vysílat určité zvuky an nízké frekvenci, aby si lidé mysleli, že jde o stroje. Zvuky jsou často přerušované a poté skončí.. Což umím vysvětlit.. Při přeletu stíhačky zkrátka slyšíte dunění a občas se i třesou okna.. Při tkaového rychlosti to dokáže vyvolat i "Znebetřesení".. Zvuky zní mechanicky a lidé se kvůli tomu zaměřují na zemi.. nikoliv na vzduch..

Ještě k 1. bodu..
Pokud vezmeme v úvahu, že tyto zvuky jsou doprovázeny otřesy, je to zcela normální a dokonce i možné..

Jsou to přesto ale jen jediná možná vysvětlení.
Pokud tedy neexistuje nějáké létající nevditelné rádio, které přkoná rychlost 10 machů.. Což je v podstatě rychlost něco málo přes 13 000 km/h

Zvuky

(Honza, 6. 2. 2012 14:31)

Ahoj,

minulý týden jsem slyšel dunění v Brně a nebyl to projíždějící vlak, nebo šalina (tramvaj). Ty znám proto jsem se podíval z okna a chvilku jsem to poslouchal třeba je to jen nějakej druh ozvěny od slunce, když se tolik v médiích dozvídáme, že slunce je v maximu své aktivity apod.

Jinak co se týče fenoménu UFO. Mám pár zkušeností:

S kamarády jsme rybařily na Kovalovickém rybníku a samo sebou se nám nechtělo domů a tak jsme měli dál nahozeno i po půlnoci, kdy se musí uklidit vercajk. Kolem půl 1 ráno jsme si jeden kamarád všimnul, že směrem na Velešovice se blýskalo, ale vypadalo to jak bombardování. Kamoš řekl, že je to divný, že tam nic není na druhé straně je diskotéka Zámeček v Pozořicích, ale to bylo na druhou stranu. To světelné bombardování bylo zajímavé, že vlastně nevydávalo žádný zvuk a nemohl by to být ani ohňostroj, protože jsme neviděli vybuchující petardy ve vzduchu. Po cca asi 15 minutového světelného bombardování se nic nedělo. Já jsem si pak všiml jasně bílého světla, které tak jasně svítilo, že nikdo nechápal co to je. Když jsem řekl otřepanou frázi z US filmů vidíte to co vidím já? Kamoši řekli, že ano já si v tu chvíli připadal, že jsem měl vyplej mozek nedokázal jsem to pochopit, ale když jsme pozorovali ten objekt zhruba v půli krásně noční oblohy, kde hvězdy připomínaly špendlíkovou hlavičku a ten zářící objekt byl velká zhruba jak palec, tak ten objekt neuvěřitelně zrychlil, až se ztratil směrem od země do vesmíru. Na pomyslné délce to mohlo být kolem 30 cm směrem k noční obloze.
O asi dva dny později jsem si všiml, že se oběvily kruhy v obilí u vesnice Velešovice viz.http://pliskova.blog.idnes.cz/c/149188/Kruhy-Velesovice-2010-cuc-clovece.html

Podotýkám, že jsme to viděli 3 lidi nepily jsme nic a neměli jsme v sobě žádné drogy.

Druhá příhoda :
Jednou jsem kolem 4 ráno nemohl usnout a a procházel jsem se po bytě jak jsem přecházel kolem oken v podkroví zahlédl jsem velký oranžový mrak, který se po cca 3 minutách pozorování ztratil v dohledu byl docela velký na to, že jsem ho sledoval na dálku kolem 20km.

Třetí příhoda:

Je jen procházkou v kruzích v obilí. Připadalo mě, že mě začali hřát nohy a trošku mě brněli, ale to mohlo být způsobeno nejspíš tím, že jsem dělal něco co jsem nikdy v životě nezažil..
Každopádně jsem si vzal stéblo co bylo v kruhu a mimo něj. Obě stéla jsem vysušil, ale to druhé nezdeformované se nijak neblížilo stavu ječmene, které bylo v kruzích. Prostě vypadlo jak vypadá jako číslo 1.

http://jihlava.idnes.cz/u-sjezdu-z-dalnice-d1-se-objevily-geometricky-presne-obrazce-v-poli-10m-/jihlava-zpravy.aspx?c=A110719_1620818_jihlava-zpravy_dmk

to fakt

(víte kdo, 6. 2. 2012 11:00)

nevíte že už staří horníci o těchto zvucích říkali že "skála zpívá"??? To fakt nevíte že pohyb litosférických desek vyvolává tyto zvuky?

Odkud jsou ty zvuky?

(jak, 1. 2. 2012 14:03)

Když jsem viděla video natočené údajně kdesi na Ukrajině, bylo mi divné, že při záběru na panelák nevylezla ani z okna, ani na balkon, živá duše, ačkoli venku měl být rachot jako blázen. A jak jsem o tom tak dumala (že na to nereagují ani zvířata nebo ptáci), napadlo mě, že mi je ten zvuk odněkud povědomý - a svitlo mi.
Naprosto stejný zvuk vydávali tripodi ve filmu Válka světů s Tomem Cruisem v hl. roli. Takže někomu se podařila tak dobrá sranda, že už se tím zabývají i televizní stanice ve zprávách... Tady je ukázka z toho filmu:
http://www.youtube.com/watch?v=BSxBhCMsKOY&feature=related

výrazy

(Pure, 27. 1. 2012 11:38)

Ahoj, prvně všem komentujícím díky za názory, taky jeden přidám .

Každý z Vás to bere uplně jinak, přestože všichni koukáme na stejnou věc.Váza je k zaždé strany jiná a má jiné zákoutí, ale pořád je to stejná váza, jen ji pozorujete jinak.

Tyhle stránky jsou určeny dle mě pro podporu přemýšlení jiným než vládou ( školy,univerzity,práce,dikratura atd ) nastaveným způsobem. Zaměřjí se především na rozvíjení intuice,míru,přemýšlením a hlavně strávěním každé informace, ke kterým máme přístup. Není to nic co se 100% stane, avšak taky nic co se 100% nestane.

Aridan je také (snad) jen člověk, který má dobré srdce a je striktně neutrální, jen nabízí myšlenky prostřednictvím stránek dále :)

Re: výrazy

(Padraig, 27. 1. 2012 15:24)

S tou neutralitou si nejsem jist, občas v člověku převládá touha k senzaci a k těm více šokujícím věcem. :-)

Re: Re: výrazy

(Aridan, 27. 1. 2012 17:34)

...tak se budeme alespoň snažit udržet si zdravý odstup a optimistický nadhled :-) Vůbec není potřeba hned na vše přehnaně reagovat, naopak.
P.S. Pure: děkuji za milá slova - Snad nejhorší situace nastává, když je někdo o své pravdě ve věci vázy naprosto přesvědčen, přitom se na ní dívá zevnitř jí samotné a to ještě ani neví o jejím hrdle, za kterým je celý svět :-)
Aridan

Re: Re: Re: výrazy

(Gorby, 30. 1. 2012 20:39)

notak to je faaaakt dobrý!!!!:-D