Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záhadné zvuky planety Země

22. 1. 2012

 

Záhadné zvuky planety Země

 

Jsou slyšet na všech možných místech naší planety, jejich intenzita je rozdílná, ovšem samotné projevy jsou většinou dost podobné. Víme, o co se přesně jedná?

Prozatím nejspíše nikoliv, proto se nad jejich původem v tomto článku zamyslíme a začneme nedávnou minulostí, protože vše souvisí se vším a nic není náhoda.

_____________________________________________

 

Někdy koncem roku 2006 došlo poprvé ke zvýšenému výskytu podobných jevů, které jsou nyní pozorovány jako zvuky Země, v masovém měřítku.

Citlivější lidé začali být tehdy více podráždění a nervózní než dříve, vnímali puzzle-world.jpgdokonce zvýšené šumění v uších či hučení v hlavě. Nešlo přitom o klasický tinnitus, který dokáže člověka skutečně doslova zničit a je lékařsky již poměrně dobře popsán – viz odkazy na závěr článku.

Počet osob, které podobné příznaky hučení v hlavě pozorovaly, se zvyšoval, ovšem nikdo z toho nedělal žádnou vědu, nikdo nehledal jakékoliv další souvislosti - viz dále. Mezi lidmi, kteří toto osobně zažili, je dokonce i několik čtenářů Jiných stránek.

 

Od té doby se výskyt všemožných zvuků kolem planety objevoval více či méně pravidelně i v dalších letech, s tím, že se síla zvuků i jejich četnost navíc zvyšovala. V tuto chvíli lze slyšet zvuky, které již bez potíží přehluší lidskou řeč téměř všude – viz. přiložená videa.

Pokud bychom chtěli samotné zvuky, hlášené napříč celým světem popsat slovy, můžeme bez váhání říci, že jde o několik projevů - převážně o silné bouchání, které je kombinováno s jakýmsi hlasitým zvukovým projevem - ten můžeme nazvat doslova „křikem, kvílením či řevem“.

Zdroj zvuku se přitom liší – jednou se zvuky ozývají z nebes, jindy přímo z hlubin planety Země. Zvuky jsou podobné tupému bouchání do obrovské kovadliny, mletí kamenného mlýna, kovovému zvuku, který vyluzují pnoucí se pláty kovu, které jsou vystaveny obrovskému tlaku (například hloubkové ponory vojenských ponorek) – zvuky viz toto video.

Kanada, Alberta:

 

Někdo si možná vzpomene na starší článek Kosmická loď Země v ohrožení, kde se těmito tématy rovněž částečně zabýváme – více zde.

Naše planeta skutečně není zdaleka tak pevná, jak se na první pohled zdá a je v pohybu vpřed obrovskou rychlostí a navíc rotujícím pohybem kolem vlastní osy – to však sami vnímáme naprosto minimálně. Více  o planetě Zemi a Měsíci z astronomického pohledu zde.

 

Varování a volání po probuzení

Jde snad o další z mnoha varování, že se krátí čas naší možné nápravy a Matka Země tentokráte již sama hlasitě sténá bolestí? Hlasitá volání umírajících velryb nejsou tak dobře slyšitelná všem, proto musí přijít volání silnější – je to snad sama Matka?

Matka, která dává život všem svým dětem, aby jí po svůj vlastní život ubližovali, drancovali a zabíjeli vše živé kolem a nakonec i sami sebe? Pokud si poslechneme tyto zvuky, jde skutečně o srdceryvné a bolestné tóny, které by nás měly zasáhnout a především probudit...

Křík země: http://www.youtube.com/watch?v=hl2Q560V5P0

   

 

Projevy připomínající Biblické konce světa

Zvuk trumpet se ozývá z nebes a poslední anděl padá – blíží se konec světa.

Podobné citace nalezneme v mnoha úryvcích – jde o doslovný popis biblické pohromy. Je zajímavé, že z historie proběhla poslední očista naší planety vodou – velkou potopou (zhruba před 12-13-ti tisíci lety).

Podle většiny proroctví se další – následující očista, bude dít ohněm. Jistě není náhodou, že naše Slunce vchází do období své maximální aktivity, Mayové vyobrazují ohnivé draky, polykající lidské bytosti a obrovské masy asijského světa radostně vítají rok draka.

Trumpety na TV - Costa Rice http://www.youtube.com/watch?v=WgcZ_bii1PA

 

Jde snad o hlasy volání dalšího z biblických výjevů – tedy Nového nebe a Nové země? Viz tento citát. Má se planeta Země opět po tisíci letech vývoje očistit od zhoubného bujení jediného druhu - lidské rasy, která bezohledně pustoší vše živé i mrtvé?

Od rasy, která se již před mnoha lety přemnožila a chová se na planetě, jako by zítřek snad ani neměl přijít a planeta sama existovat? Není to totiž vůbec naše planeta, nepatří nám. Přestože jsme na ní sami rozeni, jsme zde jen na krátké návštěvě.

 

Záměr, úmysl, manipulace myslí

Zaznamenané zvuky jsou zcela reálné, jsou reálné dokonce natolik, že o nich již musí informovat i hlavní vysílací media. Zda jde o cílený záměr nebo poctivé zpravodajství, si můžeme opět jen domýšlet.

Připomenu případ našich „vlčích dětí“, které vyrůstaly uzavřené pouze ve svém domově s rodiči – tento případ byl rovněž exemplárně před veřejností účelově zkreslen a postaven tak, aby se žádný podobný případ vzepření Systému již více neopakoval.

Případy, které se bez pokroku vlečou roky, jsou v ostrém kontrastu urychleného odsouzení otce v průběhu několika málo týdnů na sedm či osm let nepodmíněně, matky snad na podmínku.

Návazná alternativa tedy může být záměrné šíření strachu, obav, dezorientace lidí a okamžitá panika při každém dalším podobném projevu.

 

Další fáze manipulace pravdy

Proč a k čemu? Pro další fázi, kterou by mohl bez obav být léta připravovaný projekt Blue Beam. Jde bezpochyby o chytrou vojenskou strategii, která pod hlavičkou konfliktu a invaze z kosmu, ihned mobilizuje vojenskou mašinerii do plné pohotovosti a opět je důvod k harašení zbraněmi a tím roztočení nesmyslného koloběhu peněz 

Světová ekonomika stagnuje, nezaměstnanost roste, tím nespokojenost mas a uměle podporovaná krize potřebuje konečné řešení. Stačí si opět připomenout pokroková slova Vernera von Brauna: „Poslední kartou, kterou pro vyvolání konfliktu použijí, bude invaze z Kosmu…“

Protože již víme, že bytosti obdařené a vládnoucí vyššími energiemi, vždy mars-attacks.jpgsnadněji ovládnou stupně vývojově nižší (viz příměr my a chovná zvířata), naše zbraně by paradoxně v případě skutečné invaze ani nebylo dovoleno použít – zničila by se přitom samotná planeta a ovlivnil pohyb tachyonů, proto bychom byli kolonizováni zevnitř našich myslí tak, že bychom o tom třeba ani nevěděli…

(článek s tematikou naší přípravy ke kolonizaci a šíření obav ze setkání s jinými bytostmi, je v přípravě – bude umístěn v sekci UFO)

 

Další fáze utajovaného projektu HAARP?

O HAARPu jsme si již psali v tomto odkazu. Aktivity kolem HAARP technologií, je možné spojit i s obrovskými masovými úhyny jednotlivých druhů zvířat, které se udály v roce 2011 v tomto článku. Šlo o ptáky, ryby, kraby i stáda bizonů, tedy žádní drobní tvorové typu hmyz.

Na jejich usmrcení je zapotřebí použít nejen dostatečné množství energie, ale i přesné rezonanční frekvence. Můžeme si položit otázku, kdy bude na řadě samotný člověk – země či národ a v jaké konkrétní lokalitě? Nikdo nic nezjistí a nikdo nikomu nic nedokáže. Dělo se tak u zvířat, nyní se totéž děje u člověka, logická analogie a hotovo – případ uzavřen.

Pokud si uvědomíme, že zvuky se ozývají z hlubin planety země i z nebe, je celkem pravděpodobné, že v tom HAARP a modulace zatížení zemských desek svou roli hrát skutečně může – viz toto video.

Florida – 2011 zvuky nebe http://www.youtube.com/watch?v=VvnHyU8e1c8&feature=related

   

 

Pohyby zemských desek a zemětřesení

Pokud na zemské desky působí vyšší nebo naopak nižší tlakové síly, vůči sobě se skutečně občas posouvají – především v místech tektonických zlomů nebo se tvoří menší, nové. Nejinak je tomu i při pohledu zevnitř, kde se nachází naše magmatické zemské jádro.

Jako důsledek pak zažíváme zemětřesení, tsunami, zvýšenou sopečnou aktivitu a podobné jevy. Zvukové projevy, které byly před samotnými zemětřeseními pozorovány, jsou velmi podobné těm v tuto chvíli sledovaným projevům – viz video:

Colorado před zemětřes. http://www.youtube.com/watch?v=JArPkrS4LYQ&feature=related

 

Příprava na posun pólů planety

Odlehčení, přetížení, zemětřesení, tsunami, sopky - to vše by bylo celkem pochopitelné, pokud bychom věděli, kdo nebo co je skutečně vyvolává. Pokud bychom vyloučili HAARP, vlivy gravitační síly Měsíce, vliv hledaného dvojčete našeho Slunce – hnědý trpaslík, mohli bychom vlivy hledat v blízkosti jiného vesmírného tělesa a tím externí gravitační síly – asteroid, planetka.

Někteří si možná vzpomenou na legendární planetu Tiamat, která byla sražena asteroidem a rozpadem dle této teorie vznikla naše Země a Měsíc – proto mají tak podobné složení. V současné době i přes všechny možná pozorovací zařízení v kosmu, se žádné obdobné těleso však poblíž nejeví.

Co nám však NESMÍ uniknout, je zrychlené tání ledovců na obou pólech naší ledovce-polar_ice_caps_melting.jpgplanety. Co to znamená? Pro naši křehkou planetu hodně. Není totiž zdaleka tak ideálně kulatá, jak ji naše modely světových přesně kulových globů prezentují. Je v místech kolem rovníku o něco většího průměru, než v místech svých obou pólů, kde je naopak zploštělá – vliv rotace Země.

Obrovské masy ledu, které svým tlakem působily na jediném místě a udržovaly zmrzlou hmotu relativně v klidu na pevném bodě, se díky jejímu tání uvolňují, posouvají směrem od osy rotace a v tekutém stavu se rozlévají po celém dalším povrchu planety – skrze plochy oceánů a na pevnině skrze spadlé srážky. crack.jpg

Tím se ovšem zákonitě mění podmínky zatížení zemské kůry, kde se z oblastí zatížení jednoho místa hmota rozprostírá do míst s vyšším poloměrem rotace a vzniká zatížení spojité – které se rozloží po mnohem větší ploše.

Jako důsledek změn těchto silových poměrů proto můžeme na různých částech planety pozorovat trhliny, praskliny a pukliny, i na místech, kde dříve byla poklidná planina s porostem bujných stromů – viz tento článek.

Pro ty, kteří chtějí jít v myšlenkách i výpočtu změn zatížení naší planety dále, připomínám vzorec výpočtu odstředivé síly: F= m.r.w2 = m.v2 (přičemž m…hmotnost rotujícícho tělesa, r…poloměr otáčení, v…obvodová rychlost a omega…úhlová rychlost)

 

UFO a jejich reálný příchod?

Ano, někdo by mohl říci, že je to opět další z náhod, ale obvykle s každým projevem podivných zvuků, byl souběžně registrován nárůst aktivit UFO. Četné aktivity jsou pravidelně pozorovány kolem Slunce, Měsíce i na naší Zemi.

Začátkem roku to byla například tato událost. Můžeme se domnívat, že se jedná o řízený kultivační „dozor“ nad vývojem všech změn a událostí, stejně jako případná pomoc, která nám již byla opakovaně osobně nabídnuta – viz tento článek.

FOX News: http://www.youtube.com/watch?v=gM2qseReUTI&feature=player_embedded

Ufo – chemtrails http://www.youtube.com/watch?v=Ca7-Py2x-Jk

Ufo Brazilie – přes 20 objektů http://www.youtube.com/watch?v=SWafIEDcxtk&feature=player_embedded

 

 

Zvýšení frekvence planety Země a naše vědomí

Možná jsme již o tomto fenoménu rovněž slyšeli – měření elektromagnetického pole Země metodou SR – Schumannova rezonance - viz přiložená NASA dokumentace níže. Každá planeta, planetka či její měsíce v kosmu, vydává jistou, pro ni samotnou, specifickou rezonanční frekvenci, která se dá úspěšně transformovat do zvukového i obrazového formátu.

Například naše planeta Země měla po dost dlouhou dobou frekvenci něco mezi 7-8 Hz, což (samozřejmě čistě náhodou) odpovídá frekvenci alfa aktivity mozku běžného člověka. Během posledních několika let však nastala postupná změna – měřená frekvence se ze stávajících 7-8Hz zvýšila na nynějších 14-15 a do budoucna se dokonce očekává až na zvýšení hned celých 40Hz.

Dokážeme si asi logicky vysvětlit, co se děje s běžnými lidmi a jaké projevy v chování mas, můžeme v blízkém budoucnu nejspíše očekávat. Stařičkýold-timer.jpg automobil, který má loukoťová kola a kovové obruče po jejich obvodu, těžko zvládne jízdu rychlostí 160 km/hod byť třeba po naprosto rovné dálnici. Na ní prostě nebyl nikdy konstruován a připraven.

Tuto rychlost jednoduše bez určitých úprav, příprav a vylepšení - upgrade - zvládnout nemůže. Ti, kteří však věnují onen pro někoho „zbytečný“ čas studiu všech změn a přípravám na ně, mají velkou šanci, že se ze všeho kolem postupně nezblázní. Doslova a do písmene.

Přikládám zvuk frekvence matky Země – zkuste vnímat své pocity:

zvuk frekv 7,83Hz : http://www.youtube.com/watch?v=E7DWjS-FjVc

 

A jak nám toto téma zvyšování frekvencí krásně zapadá do dříve vydaného článku s názvem Zrychlování času, že? Toto je jasná odpověď a vědecké vysvětlení.

Jaká je rovněž úžasná paralela mezi nově vyráběnými a stále výkonnějšími technologiemi všemožných procesorů, stejně jako s nově rozenými dětmi, jejichž mozkové frekvence samozřejmě již pracují na nové, vyšší frekvenci planety Země. Jak vidíme, samé úžasné náhody, které se dle všeho postupně mění v jasný plán a úmysl – evoluci a vzestup.

 

Co na to NASA a naše vědecká elita?

Pokud vyjde chvilka, určitě stojí za poslechnutí pár zaznamenaných zvuků ostatních planet, porovnatelných se zvukem naší planety Země. NASA na svých stránkách zveřejnila některé nahrané frekvence, které je dobré naposlouchat - člověk nikdy nevi.

Více v těchto odkazech:

NASA–zvuky planet    http://www.jpl.nasa.gov/multimedia/sounds/index-flash.html

NASA–zvuky kosmu http://www.nasa.gov/vision/universe/features/halloween_sounds.html

 

Na setkání našich vážených vědeckých autorit, tedy nejen českých skeptiků klubu Sysifos ve věci spekulací kolem konce světa v tomto roce, jsme měli možnost zažít rovněž zajímavou zkušenost.

Údajně byly pánové pochybnostmi a diskusemi kolem tohoto fenoménu natolik rozčarováni, že prostě museli svolat dokonce tiskovou konferenci. Na tomto setkání byla uveřejněna prezentace, jejíž část nám jasně říká, jak moc lze jejich závěry brát seriózně:

zrejme.jpg

 

Jinak řečeno: „Tvrdíme, že konec světa v tomto dni zřejmě nenastane a že bude jako každý jiný a pokud náhodou nastane, tak jsme se prostě zmýlili.“

Nechci nikomu sahat do svědomí, ale právě použité slovíčko „zřejmě“, totiž zcela devastuje jakoukoliv důvěryhodnost celého setkání a dokonce i smysl uspořádané konference. Jinými slovy se potvrzuje ono známé „Víme, že vlastně nic nevíme“ a jde pouze o to, k čemu sami vnitřně tíhneme a čemu chceme sami dávat vlastní životní energii. Někdo věří v jedno, druhý v něco jiného.

To, že se pánové z Akademie Věd ČR, Astronomického ústavu AV ČR a planetária Brno, (Jiří Grygar, Jan Vondrák, Pavel Suchan, Jiří Dušek a Michal Švanda) setkali, aby veřejně řekli, že se zřejmě nic nestane, znamená, že k tomu museli mít dost silný a možná i konkrétní důvod – uvidíme.

Mohl to být nesouhlas nad všeobecně proklamovaným masovým názorem, mohl to být snad i spravedlivý vztek nad důvěřivostí mas, které hladově čekají každou další předpověď konce světa, ale v každém případě museli být pánové pod značným vnitřním i vnějším tlakem.

Proč by jinak podobné setkání dokonce hned začátkem roku iniciovali? K čemu by bylo dobré? Co tím však získali a čeho vlastně chtěli docílit? Vždyť neřekli vůbec nic nového, ani nic tak překvapivého, co by potvrzovalo jejich obvyklá tvrzení a hypotézy. Jakou hodnotu nám tedy navíc poskytli?

Dokonce pod hlavičkou bagatelizace roku 2012 vyhlásili soutěž o nejlepší kreslený a psaný vtip na téma fenomén roku 2012. To mi přijde skutečně velmi účelové a neřekl bych, že příliš vhodné.

Tisíce lidí se po celém světě duchovně osvobozují a probouzejí ode všech nesmyslných -ismů a někdo se tomuto nelehkému úsilí vysmívá? Proč? Protože má sám užší pohled na svět než jiní? To je pak ale jeho problém – viz tento citát.

Chtěli snad pánové upozornit na sebe, jako na uznávané kapacity ve svém oboru a upevnit si tak prestižní akademický kredit? Uklidnit masy pod váhou učené a vědecké, tedy zaručeně správné a jediné možné pravdy? Vrátit zneklidněné a stále více se uvědoměle probouzející a právem zneklidněné stádo zpět do svých klecí a výběhů?

Výzkumy bývají obvykle financovány z rozličných grantů, takže koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Naší ekonomice se obecně moc nedaří, proto ani hysterie, která se kolem roku 2012 odehrává a úpadek zájmu o obvyklé hodnoty (což je samozřejmě průvodní projev transformace), není pro žádný stát žádoucí…

Jenže ono sedět jako žába na dně hrnce s vodou, ve kterém se pomalu ale jistě začíná voda vařit a slepě tvrdit, že je vše stále v pořádku, je skutečně dost těžko uvěřitelné a navíc velmi pošetilé.

Pouhé sledování počtů katastrof, náhlých bleskových povodní a přívalových dešťů či naopak obrovská sucha, počty zemětřesení, počty uragánů, rychlost dog-sleepy.jpgtání ledovců, slábnoucí magnetické pole Země, solární maxima, k tomu neudržitelná globální ekonomika, mnohem vyšší výskyt pozorování UFO či reportované záhadné zvuky z nitra naší planety – to vše jsou pouhé náhody a vůbec nic to neznamená? 

Pak tedy sladké sny, spěte dále i se všemi získanými oceněními a diplomy. Viz tento starší, zato zcela přesvědčivý článek o změnách v celé Sluneční soustavě v tomto odkazu.

 

Plnou parou vpřed

Kdepak, změna a přerod původně uznávaných hodnot a pravidel, ve způsobu života na hodnoty jiné, je již nyní v plném proudu a ti, kdo se jí budou bránit nebo ignorovat, nebudou schopni se změnám samotným přizpůsobit, protože jim jednoduše nebudou rozumět - jako onen stařičký automobil.

Sami dle mnoha mailových zpráv od čtenářů, zažíváme velmi shodné momenty, které nás formují a naše zkušenosti obdobným způsobem dále rozvíjejí, čímž logicky začínáme stále více věřit sami sobě, své vlastní intuici, osobním zjištěním, než dogmatickým tvrzením, že nám například přežitý stávající Systém pomáhá lépe žít – více o nebezpečí a provázanosti celého Systému zde.

Mnoho z nás již pochopilo, že nemá smysl podporovat něco, co je již dávno na cestě do záhuby a je mnohem hodnotnější a smysluplnější pomáhat jeden druhému.

Stejně jako klid, pohodu a mír nalezneme pouze sami v sobě, i víru ve smysl toho, co se děje a má či nemá stát, neseme svobodně každý v sobě sám. Vše, co se kolem nás odehrává, jsou pouhé prostředky, které nás mají ze závislosti na čemkoliv uvolnit a pomoci nám se ze zažitých stereotypů odpoutat.

Tisíce dostatečně připravených bytostí se očišťuje, vnitřně i fakticky se osvobozují, začínají se vědomě probouzet a obvykle mají zájem hledat úplně jiné obzory a hodnoty, než které nám naše konzumní společnost do našeho života doposud projektovala. K tomu nám pomáhá i hlasitý křik planety Země.

Tam je totiž naše pravá spokojenost, je nade všemi těmi majetky či hmotnými statky – to jsou pouhé podpůrné prostředky. Je to úplně jiná forma energie, než ta, kterou Systém samotný pro naši uměle vyvolanou potřebu účelově produkuje.

Takže, poslechneme volání nebo jen další předvolební sliby...? 

 

Mnoho štěstí Aridan

 ___________________________________

 

Související odkazy: 

Dánsko http://www.youtube.com/watch?v=rFs4VVbnAMA&feature=related

Brazilie http://www.youtube.com/watch?v=qBC22YHil38&feature=related

New jersey http://www.youtube.com/watch?v=ozrZphDFHGA&feature=related

frekvence http://www.learning-mind.com/2012-what-is-going-to-happen-to-the-earth-and-the-human-brain/

http://www.sysifos.cz/

schumann http://www.active-water.com/en/schumann_frequency.html

schumann http://www.earthbreathing.co.uk/sr.htm

tinnitus http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-osudy/154658/zenu-zabilo-zvoneni-v-usich-nemoci-trpi-i-streisand-a-phil-collins.html

tinnitus http://cs.wikipedia.org/wiki/Tinnitus

 

Komentáře

Přehled komentářů

Re: Re: Re: výrazy

(Pure, 31. 1. 2012 12:38)

Dovolím si ještě jednu poznámku:
Člověk, pokud ho bereme jako chytré stvoření s intuicí a schopností přemýšlet, má mnoho možností jak dojít k cíli, ať už je jakýkoliv.
Každá cesta je zvolena na základě informací, jež jsou jedinci poskytnuty a jeho svobodným výběrem té dané cesty popřípadě vytvoření své vlastní cesty poznání, kdy ze všech informací ke konkrétnímu tématu vyhledává ty, které jsou stejné ve většině informací pro poodhlaení pravdy.

Proto jestliže chcete něčemu přijít na kloub, je třeba hledat,zkoumat, přemýšlet a občas to prostě jen zkusit či se vrátit na začátek aby se cesta zjevila :)

Všechny články na těhto stránkách mám moc rád, jsou velmi pěkně podány, hravě sděleny a ukazují hned několik možností jak je vnímat. šachy také máte možnost "vyhrát" několika různými způsoby, tak proč by ne všechno ostatní :P

...

(Levitron, 22. 1. 2012 12:02)

Krásně sepsané. Nevím proč, ale při čtení tvých článků se mi rozlije vždy klid do duše.

Díky

Reakce na reakce

(Paddraig, 22. 1. 2012 14:16)

Ahoj všem!

Levitron: Já mám zase dojem, že se tu někdy paradoxně šíří zbytečně strach.

judla: Proč se vážně Tvou teorií nezabývat? :-) Myslím, že tohle to vše vystihuje a JE to důležité. To, co my vidíme (tedy jen část elektromagnetického spektra) je prý méně než 0,005% veškerého vesmírného záření a nakonec se nacházíme v době, ve které bychom měli vítat vše, protože ve výsledku je pro náš duchovní vývoj vše dobré. Nezabýval bych se, co se komu může stát, každý máme jiné karmické potřeby a ty budou dříve či později splněny; chce to důvěru a vnitřní mír. :-)

Re: Reakce na reakce

(Levitron, 22. 1. 2012 19:11)

...chce to důvěru a vnitřní mír:)

Re: ...

(Aridan, 23. 1. 2012 12:35)

:-)
Skvělé - sdělení bylo předáno a dokonce i srdcem samým vyslyšeno :-)
Aridan

Re: Re: ...

(Gorby, 30. 1. 2012 20:37)

souhlas,chce to klid a nohy v teple!

pište a myslete s citem

(Pedro, 24. 1. 2012 18:39)

Rád bych Vás požádal,aby jste při psaní a šíření zpráv mysleli i na to, že by jste se mohli dopátrat nepohodlné pravdy a to by nemuselo někomu vonět.
Zažil jsem již dost stránek a odkazů, které již nefungují (dokonce i zde) a to by byla opravdu škoda.

Aridanovi

(David, 22. 1. 2012 16:51)

Aridane,

máš tam překlep "frezonanční". Jak napsal Paddraig, že se tu někdy PARADOXNĚ šíří strach, upřímně, tak měl asi pravdu. Taky mám OBČAS ten pocit. Vzpomněl jsem si na ten článek s tím odpočítáváním, z kterého samozřejmě nic nebylo. Mnoho lidí Ti Aridane důvěřuje možná víc, než si dokážeš představit. Máš nemalou zodpovědnost, jak to na citlivé může zapůsobit. Je tu hodně krásných článků Aridane, ale tím, že se tu občas mezi nimi najde i znepokojivý, i když může pravdivý, o to víc mu lidi mají důvod věřit. Já bych Tě chtěl touto cestou poprosit, abys to před zveřejněním vždy důkladně promyslel, jak to podat, aby to nevyvolávalo zbytečnou paniku. Buďme uvolnění a koncentrovaní jako kočkovitá šelma, jak říkají taoisté a zaměřme se hlavně na to, CO CHCEME, ne co nechceme. Každý si utváří svým myšlením a konáním svůj vlastní svět a já ho chci prožít v relativním klidu, ne ve strachu a chci něco dokázat. Jestli mám např. zítra umřít, tak to stejně neovlivním a nemyslím na to.

Měj se hezky

Re: Aridanovi

(tytomi, 23. 1. 2012 8:56)

Ahoj,
předem chci poděkovat, Adriane, za pěkný a zajímavý článek.

Davide - dovolil bych si reagovat na tvou poznámku o šíření strachu a obav :-)

Do jisté doby jsem nevěděl, že strach a obava je v podstatě získaný pocit (v dnešní době). Když se zamyslím nad bytím a nebytím člověka, nad tím, co se nám snaží říci jak duchovně povznešenější lidé, tak některé mimozemské entity, pak dojdu k poznání, že se vlastně není čeho bát - pokud se má cokoli stát, pak se to stane. Je jedno, jak si to odůvodním, ale je to tak. Pokud se například budu bát 21.12.2012, pak se 12 měsíců budu užírat a stresovat jedním datumem, který stejně nezměním, tak proč si dělat zle? Nehledě na to, že v okolí je tolik lidí, kteří tohle zvládnou za mě, že já se mohu věnovat jiným a pro mě důležitějším a přínosnějším věcem, než je živení obavy a strachu. Samozřejmě, že pokud se někdo chce bát a obávat, živit to v sobě a při jakékoli zmínce o nějaké "nevyhnutelné" události propadat panice a depresím, pak s tím nikdo nic neudělá. Každý se musí rozhodnout sám, co chce a co ne.

Toliko asi k poznámce, to je můj názor a moje pojetí těchto dvou pocitů...

Re: Re: Aridanovi

(Aridan, 23. 1. 2012 13:50)

Dobrý den Davide, Tytomi,
díky za komentáře a skvělé myšlenky, doplním pouze pár krátkých slov.

Ten, který hledá štěstí a naplnění smyslu, nalézá jej všude, dokonce i v samotném neštěstí. Ten, kterého přitahuje strach, nalézá jej i ve štěstí, ba dokonce i v čisté Lásce samotné, které se vlastně bojí, protože ji nezná...
Co je tedy lépe akcentovat? :-)

Je zajímavé, že cestou Strachu musíme projít všichni, abychom jej v rámci naší duálné reality dobře poznali a vědomě se jej zbavili - jeho odmítnutím.
Na každého působí síla slova jiným způsobem - je to proces očisty a rozvoje - viz komentáře +/- a velký pozor na závislosti - na čemkoliv i na komkoliv - i na cestě poznání samotné.
S díky Aridan

Re: Re: Re: Aridanovi

(Padraig, 23. 1. 2012 20:50)

Hezký večer Aridane,

David to vyjádřil podle mě přesně (neber to jako nějakou účelovou kritiku, ačkoli písemný projev bude vždy zkreslovat): možná by jsi to měl více promýšlet a uvědomit si, že tyto stránky mají lidi, jak říkáš inspirovat a informovat, ne jim předkládat Tvým sugestivním stylem psaním téměř dogmata jako tomu bylo v případě toho odpočítávání (7.12.2011), které jsi ani s odstupem času již nereflektoval a místo toho začal chystat další články, které jen vytvářejí očekávání a většinou ne moc dobrá. Měli bychom si uvědomit, že tohle je rok transformace a neupadat do nějakých konspiračních teorií a možná si nevšímat médií vůbec. Být co nejvíce v přítomnosti. Ne všichni dokážeme v mnohdy tak úděsných zprávách okamžitě spatřovat ono Světlo, takže by možná článkům prospělo i opatrnější podání (mimochodem teorie o minulosti (viz původ člověka, jak jsi psal dřív), jsou méně "škodlivé" než teorie o budoucnosti). Děláš mnohdy možná nevědomky přesně to, co ona média, která většina z nás včetně Tebe snáší nedobře. :-) Dříve jsem si tu opravdu početl věci, které mě nějakým způsobem naplnily, poslední dobou tu ovšem spatřuji de facto věci typu toho odpočítávání, které jsou samy o sobě ODPOCITAVANIM...

Tento článek o zvucích planety Země každopádně už obsahuje zase mnoho přínosných a ověřitelných informací (ačkoli ani důvěryhodným zdrojům se přece nedá věřit, nebo snad ano?..). Postřeh s biblickými trumpetami mě zaujal, ale co když je to zase právě proto FAKE? Letos se budou určití lidé snažit strašit lidstvo čím dál víc a jakákoli možná analogie se Zjevením je právě ona past na hledající lidi (vizte před pár lety obrazy Ježíše z mraků na obloze) - má vyvolávat strach z toho, co tento rok přinese. Neodpočítávejme, to je past!

Když už sem píšu, chci se podělit o postřeh, který mi vrtá hlavou dlouho - proč píšeš "mnoho štěstí", když "štěstí" je podobný pojem jako "náhoda"? :-))

Re: Re: Re: Re: Aridanovi

(Padraig, 23. 1. 2012 21:02)

Jaké máte vůbec pocity, když se něco nevyplní? Divíte se, čekáte něco dalšího a nebo se zprávám typu déšť meteoritů v listopadu 2011 jednoduše nepoddáváte? Tohle nemá být výsměch, jelikož jsem si sám vytvořil očekávání, ale tenhle přístup bych asi raději omezil. A vůbec pídění se po takovýchto informací.

důležité

(Marconi, 23. 1. 2012 19:55)

http://www.osud.biz/23-01-2012/671/mohutna-erupce-na-slunci

Nadhera ;-)

(Sargantana, 22. 1. 2012 22:49)

Aridane,

dekuji opet jste me potesil :-))
Opravdu, nadhera.....dokazete predkladat veci (nekomu mozna neprijemne, pro nekoho mozna blbosti) tak srozumitelne a nakonec tak krasne pohladit po dusi.

Hezkou dobrou noc vsem

Re: Nadhera ;-)

(Aridan, 23. 1. 2012 13:54)

S radostí :-)
Občas se dějí i dobré věci...
Aridan

Aridane,

(-JP-, 23. 1. 2012 13:25)

dobrý článek. Přidal bych taky jeden: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/5930-podivne-zvuky-rozlehajici-se-atmosferou-podivne-zvuky-vychazejici-z-hlubin-zeme-takze-o-co-jde/

Re: Aridane,

(Aridan, 23. 1. 2012 13:47)

Bohužel - pouze pro předplatitele... :-(
V tom se úhly pohledů k veřejným informacím liší.
Aridan

Myšlenka.

(judla, 22. 1. 2012 12:12)

Dobrý den,
je to jen má teorie,tak se jí prosím vážně nezabývejte:-)!!Myslím si,že ty zvuky tady na naší matičce znějí od pradávna a díky změně frekvence zem ského jádra a tudíž i lidského mozku jsme schopni toto slyšet.Jak si jinak vysvětlit to,že zvířata(obzvlášť psi)kteří mají daleko vyvinutější smysly jak my lidé na tyto zvuky nijak nereagují!!Jsou totiž na ně zvyklí!!No a jak se bude frekvence zvyšovat,tak náš mozek přejde pomalu do vyššího "pracovního režimu" a tak nejenom,že v této době slyšíme neslyšené,ale v brzké době uvidíme neviděné.Připravne se na novou dobu!!!
Držím palce a záhadám zdar.

Re: Myšlenka.

(Sargantana, 22. 1. 2012 22:58)

Judlo, to je moc hezke vysvetleni a tak trosku se shoduje s tim co jsem dneska na jednom setkani slysela: (trosku zjednodusene cituji)"Ti kdo jsou na spravne ceste slysi veci normalne neslysitelne a vidi veci normalne neviditelne....."
Taky se tesite? Ja moc ;-) dobrou noc

zvuky planet

(michal, 22. 1. 2012 21:12)

jsem onehda nasel tady http://www.uloz.to/hledej/?q=nasa+symphonies+of+the+planets