Jdi na obsah Jdi na menu
 


Voda, život a aktivace pyramid

27. 11. 2011

 

Voda je život, život je energie, první i druhé jedno jest...

 

Před pokračováním čtení doporučuji nejprve připomenout článek: Nebojme se na chvilku ne-být (meditace pěti živlů) v tomto odkazu. Na závěr článku je připraveno zajímavé překvapení...

 ________________

 

Voda, ta naprosto obyčejná věc, které je všude na planetě plno a která jako nepříjemná studená kapalina padá sama z nebes přímo na naše hlavy, zrovna když to nejméně potřebujeme.

Ta zbytečná substance, která nám ve velkém každý rok zaplavuje naše domovy. Ta upravovaná a poměrně drahá kapalina, které sice přes den vypijeme jen asi dva či tři litry, ale stejnou vodou, v objemu zhruba 10 litrů zároveň každý z nás několikrát za den splachujeme své vlastní biologické odpady.

Je to o vodě vše nebo je tam ještě něco navíc? Nebo je to snad celé tak trochu jinak?

_______________________

 

Samozřejmě, vše je ještě jinak a je to mnohem zajímavější, než se dá jen slovy popsat.

Voda nepochybně není zbytečná tekutina, je bohužel stále více drahá a její pyramid-energy.jpgdůležitost a skutečný i finanční zájem o ní je takový, že se za ní dokonce bude platit čím dál více.

Je to skutečně zajímavé, voda i vzduch jsou dva živly z pěti základních, které jsme si vyjmenovali v doporučeném odkazu na začátku článku - je tam však jeden rozdíl.

 

Voda je vzácný živel

Mezi vodou a vzduchem je jeden zásadní rozdíl: za vodu se inkasují nemalé částky – za studenou a ještě větší za teplou, ovšem vzduch?

To je něco jiného, vzduch je JEDINÝ a POSLEDNÍ živel, za který se zatím neplatí nic (pominu-li obchodování s emisemi CO2, které lze považovat za neskutečně hloupý finanční podvod pod hlavičkou ochrany světové ekologie).

Voda se musí čerpat, čistit, propírat, shromažďovat, balit, převážet a na celém procesu se podílí velké množství osob, společností a speciálních technologií.

O ty se musí rovněž někdo starat a mít příslušné certifikáty a povolení, čímž je všem zúčastněným zajištěno potřebné pracovní místo a relativně stálý příjem. Celý okruh do sebe zapadá jako obvyklé řešení našeho stávajícího konzumního systému - viz zde.

S běžným atmosférickým vzduchem se však podobné operace provádět nemusí – je to takzvaný automatický zdroj, který se distribuuje sám a proto jej nelze ekonomicky jakkoliv využít – resp. zneužít.

Z toho důvodu o něj ani nemá zájem naše světová ELITA, která by jej jinak okamžitě zpoplatnila, jako vše kolem. Je jasné, že nedostatkové zdroje jsou vzácné a jejich hodnota je logicky vyšší.

Je proto rovněž logické, že světové korporace a soukromě vlastnění fondy i banky, vlastní akcie či samotné komodity těch nejdůležitějších zdrojů s nejvyšší hodnotou (ropa, voda, energie, nerostné suroviny, patenty).  Vzduch je prozatím obchodně zcela volný a doufejme, že to tak již zůstane do konce věků…

 

Grónsko, voda a elektrická energie

Světová ekonomika nám kolem roku 1970 chtěla sáhnout z důvodů využití pitné vody dokonce do jednoho z významných ledových kontinentů naší planety – do Grónska. Důvod je velice prostý – Grónsko má (a dříve mělo ještě větší) zásoby greenland-map.jpgledu a přemýšlelo se, že se bude energie vody uměle vyvolaným roztáváním transformovat na energii elektrickou.

Grónsko by se tak rázem stalo doslova energetickým světovým gigantem a zároveň gigantem v distribuci neupravené ledovcové vody.

Dnes je již situace zcela jiná, veškeré ledovce se snažíme nikoliv rozpouštět, ale naopak co nejvíce chránit a udržet, neb na jejich velikosti - na obou pólech naší planety - závisí naše budoucí přežití – jsou v prvé řadě přirozený chladič naší krásné planety a jejich rozpuštěním by se definitivně změnily klimatické podmínky.

Sekundárním efektem by byla nevratná změna výšky hladin moří v průměru o nějakých 30 metrů. Co by to znamenalo pro takové země jako Nizozemí, které je již dnes pod hladinou moře a pro velkou část přímořských míst, si nejspíše dokážeme již domyslet.

Pro zajímavost ještě uvedu, že na světě je přibližně stále shodné množství vody a je společně se vzduchem jedním ze zdrojů, které jsou plně recyklovatelné. Je to zajímavý pocit uvědomit si, že stejnou vodu, jen o něco čistší, pili naši předci před tisíci lety a jejich plíce rovněž plnil jen o něco čistší vzduch.

 

Voda a život

Hledání života na všech možných i nemožných planetách i vesmírných tělesech je naší lidskou posedlostí. Kde je voda, tam přeci musí být život.

Byly vyslány všemožné sondy s jediným účelem zjistit přítomnost vody na daném tělese. Provádějí se různá pozorování se shodným záměrem, dokonce jsme i bombardovali náš vlastní Měsíc, abychom zjistili totéž.

I když s Měsícem to bylo tak trochu jinak, jako oficiální tvrzení toto musíme moon_02_2000.jpgpřijmout. Neoficiální příběh je totiž takový, že jsme testovali, zda nám bude dovoleno umístit jaderný a jiný arzenál do kosmu a tím jej postupně kolonizovat. 

Nedopadli jsme však vůbec dobře – viz článek: Měsíc – jeho skutečný význam a Remote Viewing v tomto odkazu.

Ano, bez vody není života – voda je život.

Tedy alespoň život ve formě, kterou my sami známe a považujeme za „normální“. Někteří z nás se však již mohli setkat s myšlenkou o možnosti vzniku a existence života na úplně jiné bázi, než na bázi vody (křemík, uhlík, tekuté kovy, elektro-magnetismus, inteligentní formy energie, viz. bytosti z jiných multi-dimenzí, atd…), které rovněž absolutně vyloučit nelze.

My sami se ve vodě rodíme, z našeho měkkého vodního prostředí přecházíme plynule do prostředí daleko jemnějšího - suchého vzduchu, kde náš život pokračuje do ještě jemnějších substancí. Viz tento článek.

Někteří již víme, že lidskou smrtí zdaleka nic nekončí a naše tělo, které nám slouží jen jako dočasná přepravní schránka pro naši duši - energii, jednoho dne prostě musí být recyklována.

 

Kde všude nalezneme vodu?

Na naší planetě stručně řečeno všude. Ve vzduchu ve formě plynné, na zemi i pod zemí ve formě kapalné, na místech v teplotách pod bodem tuhnutí (oba zemské póly) dokonce ve formě látky pevné. Je to jediná látka, kterou nalezneme ve všech třech formách současně.

Vodu nalezneme dokonce i v nás samých – z našeho těla tvoří hned celých 70%, stejně jako pokrývá povrch naší matky planety Země a v našem mozku je to dokonce celých 96%.

Pozor na to, z celého objemu vody na naší planetě je pouze zhruba jedno jediné procento voda pitná – tedy ta, kterou můžeme bezprostředně použít pro naši potřebu.

Vodu nalezneme působením přírodních vlivů ve všem, co z půdy naší Matky země vyrazí (do stonků, kořenů či sladkých plodů) a působením člověka doslova na těch nejkurioznějších místech.

Na zimu uzavíráme násilím část objemu vody do tepelných okruhů, kterými water-drop-vibrations.jpgobvykle stále dokola vytápíme naše domy, stejným způsobem chladíme motory osobních i nákladních vozů, které pro své potřeby používáme.

Vodu nalezneme rovněž na svatých místech či v kostelích ve formě „svěcené vody“, která má nejen vnitřní spirituálně očistný rozměr, ale další smysl můžeme vnímat jako preventivní „očkování“ proti přenosným společenským chorobám a záměrně nevyloučíme ani léčebný homeopatický účinek, který je z důvodů jakéhosi „kvantování“ obsahu vody tisíci různými osobami a tím infekcemi rovněž nepominutelný.

Voda je s námi samozřejmě i v dobách největších veder, kde jí ve vzduchu sice příliš nevnímáme, ale vlhkost se mnohdy blíží ke 100%. Stejnou situaci zažíváme za období zimy, kdy studené vlezlé mlhy jsou spolu s větrem rovněž schopny vlézt doslova až pod kabát.

Vodní páry jsou přítomny dokonce i v procesech hoření, jinak by proces hoření a zplyňování ani nemohl začít. Kdo se naopak někdy zabýval kryotechnologiemi, ví, jaká je vzdušná vlhkost zloděj a přenašeč energie, proto se prostory co možná nejvíce odvlhčují a vysušují.

 

Voda je živé vědomí planety

Jak se pozná život, jak jej známe? Živý objekt se vyznačuje pohybem, vyvíjí se, mění svým růstem tvary, eventuálně formy a pozor – má cosi výjimečného – má vlastní vědomí.

Z tohoto pohledu je ovšem voda rovněž „živá“ a dokonce mnohem více než to. Má svou vlastní paměť, stejně jako ji máme po částech života a nabytých zkušenostech my sami. Vzpomínky dobré překrývají ty druhé a vše si neseme sebou životem dále.

Moc dobře si pamatujeme, kdy jsme se cítili volně a krásně, pamatujeme si, jaké to je, když nám někdo naopak ukřivdil, kdy jsme poprvé poznali co je to milovat či být milováni, kdy jsme prohráli nebo naopak poznali pocity sladkého vítězství.

Vše kolem jsou energie v různých formách, známá věc.

Možná ale úplně jistě nevíme, že voda funguje úplně shodně jako naše paměť a tisíce pozorování nám doložily, že je tomu přesně tak. Byly prováděny všemožné typy pokusů, kdy se nalila voda do několika shodných sklenic, ovšem bylo na ní rozdílně působeno.

Některé vodě se pouštěla hudba vážná - klasická, jiné vodě například hudba metalová, tedy pokaždé se na ní působilo jiným druhem energie.

Další pokusy probíhaly tak, že se jedné sklenici našimi myšlenkami, emocemi i slovy říkalo například „miluji Tě“, další se naopak vysílaly pocity opačné, a když se pak voda nechala zmrznout na jednotlivé krystaly, byl každý z nich naprosto odlišný.

Příjemné emoce projektované do sklenic vytvářejí tvary krásně symetrické a organizovaně strukturované, naopak negativní emoce nechají vzniknout tvarům chaotickým a obrazově nevyrovnaným.

 

Více nám napoví jednotlivé obrázky – výběr:

 voda-delfin.jpg

 

 

 

 

 - delfín

 

voda-happy-christmas.jpg

 

 

 

 

 - veselé vánoce

 

voda-honesty.jpg

 

 

 

 

 

 - čestnost a poctivost

 

voda-internet.jpg

 

 

 

 

 

 - internet

 

voda-modlitba.jpg

 

 

 

 

 - modlitba

 

voda-laska-a-vdek.jpg

 

 

 

 

 

 - láska a vděčnost

 

 

a nyní pozor - přijde velká změna struktury:

voda-devil.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 - ďábel

 

 

 

Kolik vody k čemu potřebujeme?

Budeme se divit, ale z mnoha návštěv různých pivovarnických zařízení, jsem se měl možnost dozvědět, že na jeden litr našeho tekutého zlata – piva – spotřebujeme až dvacet litrů pitné vody – a to jsme mluvili pouze o výrobě, nikoliv pravidelných dešťových zálivkách během růstu a zrání chmele či ječmene.

Nejinak je tomu i v případě takových potravin, jakými je pro nás běžný hamburger.jpghamburger. Podle zdrojů na konci článku, se na výrobu jediného kusu hamburgeru celkově spotřebuje 2400 litrů vody (výživa zvířat a následné zpracování).

Na výrobu obyčejného trička se spotřebuje kolem 1500 litrů vody a na jedny džínsy dokonce přes 6800 litrů vody. Sklenici mléka nám reprezentuje zhruba 200 litrů vody, hrnek kávy nějakých 140 litrů a třeba takové vejce hned celých 135 litrů vody.

Jak je vidět, voda je skutečně skrytá paralela života a v tomto případě čím více vody, tím více života na planetě. 

 

Voda a aktivace pyramid pro rok 2012

Nikdo z nás nepochybuje o tom, že pyramidy jsou důmyslné a velice siné energetické stroje, jejichž činnost nám dodnes nebyla nikdy veřejně zcela objasněna.

To, že fungují jako obrovský akumulátor energií, již většina z nás dávno prohlédla, to, že mají prokazatelně pozitivní účinky na zdraví i mentalitu člověka, na růst rostlin, na rychlost léčby zranění a dokonce i na klimatické vlivy kolem, bylo prokázáno rovněž.

 

Pyramidy a svět…

Pyramidy jsou nalezeny doslova napříč celým světem a dokonce i na místech, které leží na jakýchsi čakrách či spíše ve východní medicíně užívaném výrazu meridiánech naší planety (ley-lines).

Za pomoci těchto energetických drah je možné naši planetu usměrňovat, ley-lines-color.jpgovládat, řídit její polohu i pohyb… Jedna z královských a nejsilnějších drah prochází právě Egyptem a největšími pyramidami - viz obr.

Protože se blíží dnes již tak známý a dle všeho přelomový rok 2012 a probíhají očekávané změny na planetě Zemi, mají mocní tohoto světa co nejvíce úsilí udržet svou moc pochopitelně tak, jak je tomu doposud a všem prudkým změnám zabránit.

K tomu se budou snažit udělat cokoliv. Zneužijí dokonce i to, co má sloužit dobrému účelu změny samotné.

 

Nebudu chodit kolem horké kaše a vezmu to velmi zkrátka.

Veřejné vědecké zkoumání a odkrývání prostor kolem a pod Egyptskou sfingou a pyramidami, bylo egyptskou vládou zakázáno překvapivě právě do konce roku 2012 – nic nového, většina z nás ví, že za toto „mlčení“ americká strana Egypt štědře odměňuje.

To, že je pod vrstvou písku ohromné množství spodní vody, které funguje jako dokonalá zásobárna a zároveň katalyzátor síly pyramid, asi rovněž také tušíme. Více o obrovském množství spodních vod v pouštích například v tomto odkazu.

 

Egypt - odkývání nového podzemí

Co jistě není náhodou, je skutečnost, že se v těsné vzdálenosti přední části Sfingy a pyramid začalo na konci jara tohoto roku (2011) i přes vydaný zákaz čile a velice cíleně kutat, hrabat a odkrývat metry naplaveného a navátého materiálu.

giza-excav2.jpgSamozřejmě za nulového informování kohokoliv a proto masového zájmu veřejnosti.

Informace z webové stránky www.gizamap.com – Bill Brown – nám sdělují, že se tam děje něco mnohem více zásadního a samozřejmě to souvisí s tématem tohoto článku – s vodou: Zpod pyramid se několika desítkami silných čerpadel odvádí ohromné množství spodní vody.

V průběhu let bylo provedeno mnoho geologických měření a zjišťování toho, co je přesně pod povrchem. Bylo zjištěno, že tam jsou neznámé a stále neodkryté chodby, ale je tam dle mnoha mystiků taktéž Síň záznamů naší historie, o které nás informuje nejslavnější mystik moderní doby pan Edgar Cayce.

 

Proč se nyní odkrývá dosud utajená historie a odvádí voda?

Zkusme si odpovědět sami.

Za vším tímto děním stojí podle informátorů v pozadí opět armáda nejsilnější světové velmoci a neveřejné zadání – co hledají a proč vodu odvádějí, zůstává proto bohužel pro nezasvěcené osoby opět čistou spekulací.

Máme potvrzeno, že na veřejnost své zájmy prosazují nenápadní businessmani v kravatách, kteří plní přesně to, co je jim řečeno a ostatní zajišťuje armáda. Práce je zadána osobám, které dílo za úplatu vykonají. Vše funguje, jak má.

 

Pojďme si nyní dát dohromady 1 + 1

Asi již každý z nás někdy slyšel datum 21.12.2012 – oficiální konec Mayského kalendáře, konec jednoho období a začátek nového (podle některých výpočtů však toto datum leží jinde – viz. tento odkaz).

 

Země, Slunce a střed naší mléčné dráhy budou v jedné rovině a to tím gallactic-plane-and-earth-position.jpgzpůsobem, že galaktický střed bude zastíněn tělem našeho Slunce.

Tím samozřejmě dojde k čemusi, jako symbolickému rozpojení vlivů středu naší galaxie na planetu Zemi a tím na nás samotné – cosi jako přerušení vanutí větru zastíněním obrovitou stěnou nebo jako dočasný výpadek elektrického proudu či odstínění působení magnetismu nevodivou stěnou.

V té době připomínám, bude mít navíc naše Slunce období své maximální aktivity a bez pozitivního usměrnění planety Země obvyklými energiemi z Centra naší mléčné dráhy, se může Země chovat jako letadlo, kterému za letu dočasně vypadne elektrický proud nebo vletí do vakua.

Je proto celkem pravděpodobné, že tolik diskutované fyzické přepólování naší planety, o kterém se již tak dlouze hovoří (již za období života Alberta Einsteina), může skutečně na základě tohoto zákrytu nastat pod vlivem neusměrněné Sluneční síly, narušením již tak slabého magnetického pole právě v tyto diskutované dny.

 

O co ale může jít u pyramid?

Může se jednat o to, že se tajemní zadavatelé snaží ze šachet odběrem spodní vody nejen cosi pro vědecké účely získat a nalézt dosud neodkryté artefakty, ale skutečnou příčinu můžeme stejně tak vnímat v záměru oslabit a umrtvit stávající sílu pyramid a změnit to, co je nám mnoha proroctvími dlouhá staletí sdělováno. Bez vody není života.

Tím, že Slunce nebude mít na naši Zemi skrze pyramidy tak silný vliv, bude se Země chovat zhruba jako letící kluzák po obloze. Jediné co na ní bude působit, bude síla Slunce a pokud se Slunce nebude mít o co opřít, protože mu vezmeme jeho opěrné body a nebudeme schopni přenastavit nové souřadnice…? Možná...

 

Po odčerpání mnoha kubíků spodní vody ze zatopených chodeb dochází nyní v místech nálezů naopak k masovému zasypávaní dříve mokrých míst tunami písku. Znamená to, že již cosi bylo úspěšně nalezeno a teď se jen zahlazují stopy?

Dá se rovněž spekulovat o úspěšném nalezení mimozemského zařízení, které pyramid_power-energy.jpgmá být vojensky zneužito, stejně tak o nalezení skutečného účelu sarkofágů pro transfer Vědomí do jiných dimenzí a hvězdných systémů.

Stejně tak dobře lze spekulovat o silném vysílači energie planety Země, který má být z mnoha důvodů umrtven.

 

Těžko věřit tomu, že se jedná pouze o uschování toho, co nemá být v nejbližší době nikým nalezeno. Lze snad vyloučit variantu, že jde skutečně o onu obrovskou sílu největších pyramid planety a elitářské skupiny u moci již docílili svého?

Dle posledních informací tam postupně není již ani armáda, natož místní policie a místa jsou na rozdíl od počátků těchto prapodivných prací v podstatě volně přístupná a průchozí… Nikdo místa práce již nehlídá, tedy nejspíše není ani hlídat co.

Je to proto, že chtějí světovládci odvrátit plánované změny a zajistit si tak udržení své moci před všemi změnami a událostmi, které se již samovolně dějí a které ještě mají kolem roku 2012 nastat?

Je to proto, že nechtějí dovolit očistným procesům naší samotné matky Země jejich hladký průběh? Proto se tak silně podporují rozličné nepokoje na arabském kontinentu, aby se raději nikdo na nic jiného nesoustředil a neptal? Tak proč tedy?

 

Hledejme a nalezneme, informací je všude kolem dost a fantazie – stejně jako pravda – hranice žádné nemá.

Opět můžeme být na symbolickém začátku celého článku - protože voda je život a suché pyramidy budou bez magické energie vody značící život pod nimi, jen mrtvým kusem nahromaděného kamene.

Jaká bude naše další realita, se dozvíme již velice brzy, neboť čas se skutečně zrychluje. Ty zdánlivě nejsložitější věci, bývají nakonec ty nejjednodušší a započatou revoluci vědomí nelze zastavit…

 

Mnoho štěstí Aridan

 

Starší článek o pyramidách zde.

Slibované překvapení na závěr - vědecké poznatky o tom, že výše uvedené je Pravda: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10348543487-pyramidy/

____________________________

 

Související odkazy:

Kolik vody je na co třeba http://thewaterproject.org/hunger.asp

Voda ve světě http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=35456&Cr=sanitation&Cr1

Kolik vody: http://www.treehugger.com/files/2009/06/how-many-gallons-of-water.php

2010 data:  http://thegreenmarket.blogspot.com/2010/10/alarming-facts-about-water.html

Info: http://spectrum.ieee.org/energy/environment/the-coming-clash-between-water-and-energy/1

 

Doporučení filmů:  Voda – anomálie, která umožnila život (RU)

Paměť vody (uveřejněno na ČT2)

Rovněž doporučuji přečíst či shlédnout:  SOLARIS - vrcholné dílo Stanislawa Lema, jednoho z mála neanglicky píšících spisovatelů, kteří pronikli do absolutní špičky autorů science fiction. Příběh se odehrává na vzdálené planetě Solaris, osídlené živým oceánem, který projevuje inteligenci, ovšem tak odlišnou od všeho, co znají lidé, že jejich pokusy o navázání kontaktu se nejen nedaří, ale vedou k naprosto nečekaným efektům. Oceán totiž dokáže zhmotnit nejskrytější lidské myšlenky, vytvořit kopie dávno zemřelých lidí, což ovšem vede k duševnímu rozvratu pracovníků, kteří se výzkumem oceánu zabývají.
 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Odkaz - informace týkající se probíhajícího natáčení filmu

(Bára, 29. 11. 2011 15:34)

http://truthfrequencynews.com/?p=14043

K tomuto odkazu není co dodat, určitě jste již slyšeli, že byla před časem v jedne z Mayskych pyramid objevena další "podzemní" pyramida. O tom, co je v pyramidě nalezeno a vůbec všech konkrétnějších informacích vláda a média zarytě mlčí. Důvodem je údajné probíhající natáčení filmu v jejích útrobách....

Re: Odkaz - informace týkající se probíhajícího natáčení filmu

(Aridan, 18. 2. 2012 11:34)

Odkaz je bohužel K.O. :-(
Aridan

XX

(Vlada, 18. 2. 2012 10:56)

Ty už máš trochu schízu. Spíše totálka.

pyramidy

(zdeněk, 29. 12. 2011 3:52)

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/254564-pyramidy-zalijeme-voskem-planuji-islamiste-zasadit-ranu-modlarstvi.html

zdravím.jaký na ten článek máte názor?

dokument o vodě

(Michal, 29. 11. 2011 21:39)

http://sector.ynet.sk/pub/non-911/Water.CZ.Sub/

pivo a žito?

(Paia, 28. 11. 2011 12:29)

no snad ječmen, ne?

Re: pivo a žito?

(Aridan, 28. 11. 2011 12:46)

Určitě ano, díky :-)
Aridan

Re: pivo a žito?

(jindra, 29. 11. 2011 8:43)

Proč né í žito a sladovnický ječmen

Pyramidy

(laik, 28. 11. 2011 21:41)

Zdravím
Já bych to vyděl trochu optimističtěji...
vžiju-li se do role dávných určitě velice inteligentních bytostí tak budu počítat z tím (a možná to i budu spíš určitě vědět)že první kdo bude chtít zkoumat co je pod pyramidami a potažmo i někde jinde, budou vládci a osoby kteří budou chtít využít různé technologie k ovládnutí světa, k nějaké moci....pokud beru fakt že vše je ciklické a opakuje se v různých formách dokola tak vím že lidstvo se nejdřív vyvine v násilnické bytosti které zneužijí všeho co jde ke své moci.... poté, pokud přežije tuto etapu, velkého pokroku ve vědě(což je asi málokdy, viz třeba období atlantidy????...) se postupně přetransformuje v inteligentnější bytosti...... což se možná stalo u Májů ????....
Takže jsu-li inteligentný bytost z dávné doby, určitě nebudu ukrývat nějaké dokonalé technologie někam kde to někdo lehce najde (jen pomocí bagru a čerpadla..).....
myslím že pokud se někde něco ukrývá bude to někde kde to nikdo nebude hledat, případně o tom budou vědět jen zasvěcené osoby které jsou na nějakem určitém duchovním stupni vývoje..... a určitě použiji ruzné pojistky aby i tato osoba to nemohla nikde i třeba pod nějakým nátlakem vyzradit....nejspíš použiju nějakou genetickou manipulaci či něco takového,nebo toto místo nějak energeticky ovlivním (jako by učiním prokletým) aby se to nedostalo do nepovolaných rukou..... určite chápete kam mířím ...... Edgar Cayce sice mluvil o tom že budou otevřeny prostory pod sfingou, ale nevím jestli přesně rozebíral co tam bude a k čemu to kdo použije (možná byl taky vázán v určitých věcech nějakým slibem mlčenlivosti).... či neměl přístup ke všem informacím.... hmmmm...
Ale toto jsou jen takové laické úvahy pravda je možná uplně jinde....
A to mě ted připomělo jedem úryvek ..."....kam ukrýt to nejcenější aby to člověk nenašel... do jeho nitra, tam ho to nikdy nenapadne hledat...."....

***

(***, 28. 11. 2011 8:56)

http://www.youtube.com/watch?v=rRzYZHnqd20

Má někdo informaci co tam hledali nebo našli?

(Jarda, 28. 11. 2011 8:03)