Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vánoční období 2011 a naše Vědomí

22. 12. 2011

 

 

Adventní čas, my a naše Vědomí

 

 

Následující řádky prosím čtěte v poklidu a nespěchejte se slovy.

Slova jsou bohužel velmi nedokonalý nástroj k vyjádření obsahu celého sdělení…

 

____________________________

 

 

Období vlády zimy je úderem dneška doslova v plném proudu.

 

Přichází s dokonalou přesností každý rok ve stanoveném čase.

Tato zima je však něčím obzvláště důležitá. Je to totiž poslední období zimy, které nás přivítalo před zlomovým rokem 2012 – neměli bychom jím tedy pouze prolétnout jako obvykle, ale velice vědomě své pocity prožít, utváříme v této době náš celý následující rok.  

 

Moudrá matka Příroda proto utlumila běh své životadárné energie, vše živé pečlivě uložila ke spánku nejprve pod listí, listi-tom-small.jpgposléze vše zakryla sněhovými peřinami.

 

V obvykle zelených rostlinách v tyto dny spánku neproudí téměř žádná míza, její běh se zpomalil a uklidnil. 

 

Vše živé i neživé užívá zaslouženého období klidu, lesní tvorové v tichu spí ve svých norách, tvorové živlu vody jsou zahrabáni v hloubce bahna přírodních tůní, vše ostatní, co v zimním nečase nemůže spát, se krčí a choulí v těch nejmenších závětrných koutech naší matky Země a trpělivě vyčkává příchodu jara, tepla a nového života.

 

Vše je v naprostém klidu, tichu a harmonii, vše trpělivě naslouchá a učí se ze zvuku ledového větru, podvoluje svůj život tichému pádu vloček a těší se na jen kratičký osvit příjemnými Slunečními paprsky, kterých je v dobách zim tak málo a proto jsou tolik vzácné a vítané.

 

 

 

Snad až na jedinou výjimku

 

Člověka.

Ten si snad nikdy nedá říci a hlas přírody prostě neuposlechne. Místo, aby následoval hlas toho, co jej pomohlo stvořit, naslouchá hlasům úplně jiným. Ve svém tempu existence pokračuje i během zimy tak, jako by žádný odliv energie a plánovaný klid snad ani nastat neměl…

 

Nebudeme určitě pochybovat o tom, že je to kritická chyba, protože vše souvisí se vším a jen počet psychických obtíží a počty negativních myšlenek či plánovaných sebevražd, jsou oproti průměru v tomto období na strmém vzestupu.

 

Není to pouze o chybějícím Slunci a souvisejícím nedostatku vitaminu D3, který má neskutečný vliv na naše interní psychické nastavení, ale nepochybně opět vše se vším souvisí.

 

 

 

Musí nebo chce?

 

Je to zvláštní, ale vypadá to, že si my sami s oblibou stresové situace dokonce rádi navozujeme, resp. nám jsou uměle navozovány chytrými mechanismy zvenčí. Je pak ale na nás, zda se necháme nachytat i když jsme tak pečlivě programováni. O našem programování více například zde a o zneužití našeho vzdělávání zde.

 

Adventní svátky zimy a oslavy konce roku by měly být člověkem chápány stejně, jak se chová příroda, tedy zpomalit, ztišit věčný shon a hluk, měly by christmas-tree.jpgbýt silně duchovního rázu (bez ohledu na jakékoliv náboženství) a měly by se proto odehrávat v souladu s oním klidem, který je popsán v úvodním odstavci. Člověk je však chycen v každoroční a stále se prohlubující pasti.

 

Tou pastí je – konzum či uměle vyvolaná spotřeba – komercionalizovaný vánoční shon a tok financí, který většina z nás (obvykle pro druhé) ráda absolvuje.

 

Trávit čas v obrovských nákupních centrech, kde je na jednom místě dostupné téměř vše, nakoupit Jiříčkovi nový kopací míč a autíčko na dálkové ovládání, Kristýnce tu panenku, kterou si přála a hlavně využít akce na zlevněné lyže s botami a oteplovacími kalhotami, když na jaře oba pojedou na lyžařský kurs se školou.

 

Tak všichni plánovaně čekáme v neuvěřitelně dlouhých frontách na parkovištích, po ukončení nákupu si postojíme u pokladen, navíc jsme obvykle z dlouhého čekání docela silně otrávení a díky silné koncentraci energií dané množstvím lidí kolem nás samých, navíc rozladění.

 

Díky působení stresu z nesmyslně hlasité vánoční hudební produkce po celou dobu našeho pobytu v nákupním centru, jsme nevědomky patřičně vydráždění a nervózní vůči sobě samým a výjimkou není ani slovní či dokonce fyzický útok, pokud někdo vloží do košíku poslední vystavený kus z regálu a na dalšího již nevyšlo.

 

Paradoxně se tak svátky proklamovaného klidu, pohody, hojnosti a míru stávají svátky velkého a plánovaného neklidu, šílenství a organizovaného chaosu s jediným cílem: pod hlavičkou těch nejušlechtilejších pohnutek, kterými je Láska, Soucit a Naděje příštího roku, sáhnout co nejhlouběji do našich kapes.

 

Mužská část populace toto období shonu obvykle nějak protrpí, stejně je jim ve finále jedno co a jak přesně bude či nikoliv, hlavně když se něco objeví na talíři, zato naše ženská část mívá závěrem roku největší honičku a doslova stavy hraničící s infarktem.

 

Výzdoba, dárky, nákup potravin, něco na mrazák, svátky budou dlouhé, návštěvy rodiny, na nic nezapomenout, do toho ještě to náledí, mokré sněžení, zmoklý účes, kapr se zápachem po rybině… známe to.

 

 

Zasloužené štěstí 

 

Jaké pocity zaslouženého štěstí na závěr roku tedy vlastně zažíváme, když člověk po tomto veškerém shonu konečně utahaný zasedne před bohatou štědrovečerní tabulí a následně večer rozdá a objeví pod ozdobenýmchristmas-present.jpg stromečkem zabalené vánoční dary?

 

Tím je obvykle celé toto bláznění završeno a přichází Silvestr a další rok, aby se vše s ještě větším akcentem zopakovalo – hurá!?!

 

A co kdybychom dokázali nalézt a dosáhnout dokonce trvalého pocitu štěstí a radosti jindy, než během vánočního období? Máme na ně právo jen v tomto období nebo doslova po každý okamžik našeho života?

Závisí to na ročním období, na onom chaosu kolem nazdobeného stromečku nebo na „pouhém“ stavu naší mysli? (O tomto tématu je v přípravě článek)

 

 

 

Symbolika konce roku

 

Pojďme se tak trochu zamyslet nad symbolikou vánoc a předcházejících svátků oslav Mikuláše. Nepůjdeme ani tak do přímého výkladu křesťanské terminologie, ale spíše do zajímavých postřehů kolem všeho toho dění.

 

Proč v období začátku prosince ulicemi chodí Mikuláš obklopen čerty a anděly?

Čert nepochybně symbolizuje stranu zla a násilí: „Odnesu tě v pytli do pekla, mikulas.jpgneuklízíš si hračky a neposloucháš maminku…“ a dalo by se říci, že tak trochu může probouzet naše spící Svědomí.

 

Dělá to však takovým způsobem, který není příliš populární a už vůbec ne kreativní, pojmenovat to můžeme spíše jako hrozba, výhružka, tedy obecně řečeno, prostředkem nápravy je Strach. O škodlivosti strachu zde.

 

Anděl je v zásadě opakem čerta, je milý, soucitný, obvykle hezký (či hezká) na pohled, symbolizuje toleranci, nevinnost a čistotu – ochraňuje nás před zlem, tedy před čertem. (O tématu andělé a my, je v přípravě článek)

 

Oba dva společně velmi jasně symbolizují Dualitu tohoto světa a naší dimenze, ve které se více či méně potácíme celý náš život. Přesněji řečeno představují její oba extrémy – Dobro a Zlo. Za chvilku pochopíme, proč je tato úvaha tak důležitá. O dualitě více zde.

 

Všemu totiž nasazuje symbolickou korunu postava Mikuláše.

Mikuláš bývá poměrně záhadný, vysoký a obvykle moudrý muž, statného hlasu a dlouhých vousů, který vládne oběma uvedeným pomocníkům. Je to silná pope-xmass.jpgosobnost, neboť jej Anděl i Čert s respektem poslouchají.

 

V křesťanských zemích nosí tradičně výraznou a vysokou pokrývku hlavy, která se silně podobá té, kterou nosí na veřejných projevech papež. Na ní samozřejmě nemůže chybět symbol kříže, jako jediné cesty k vykoupení.

 

 

Náhoda?

 

Možná, spíše však nikoliv.

 

Poslušnost mas se vyžaduje od nepaměti a symbolika ukrytá v chytře upravených tradicích, má neuvěřitelnou sílu na utváření našeho podvědomí a tím i přímého vědomí.

 

Pokud se nad touto úvahou skutečně více zamyslíme, je zde snahou ukázat touto cestou masám KDO nejlépe rozumí tomu, co je dobro a zlo, kdo rozumí, jak jej oba ovládat a dokonce je to symbolicky ten, kdo sám určuje, CO je dobré a co nikoliv?

 

Křesťané zavedli svátek příchodu páně – Adventus Domini – poprvé kolem roku 354 našeho letopočtu a tato tradice byla teprve až roku 1223 ještě rozšířena Františkem z Assisi (později prohlášeného za svatého) o nám známé Betlémské výjevy s neviňátkem v jesličkách – stalo se tak poprvé v Italské Umbrii.

 

Nechci jít příliš do dalších detailu, ale dualita je obsažena kromě anděla a čerta i v další osobě spojené s vánočním veselím, která se k nám dostala z anglicky a německy mluvících zemí – Santa Klaus.

 

Ve skandinávských zemích znamená slovo SANT dokonce slovo PRAVDA.good_evil2.jpg Ovšem pozor – prostou přesmyčkou ve slově SANTA rázem získáme mocného vládce podsvětí a všeho zla.

 

Takže koho tedy před příchodem vánočních svátků a nového roku všichni vlastně oslavujeme? Čí stranu duality podporujeme?

 

Víme vůbec, co vědomě děláme nebo se necháváme strhávat proudem v umělém korytě tekoucí řeky, který byl účelově vytvořen pro ovládání mas věřících i nevěřících?

 

Svátky vánoc se totiž paradoxně vůbec netýkají pouze skupiny věřících osob, ale doslova úplně všech.

 

 

 

Vatikán a světová banka

 

Nebude proto ani v nejmenším náhoda, že se Vatikán někdy v průběhu konce října tohoto roku vyjádřil v tom smyslu, že by měla vzniknout jedna jediná vatican-city-emblem.jpgsvětová bankovní instituce a ta by spravedlivě přerozdělovala veškeré světové majetky tam, kde je třeba. Chudé země by tak údajně zbohatly a naopak. Zní to krásně, je zde však mnoho „ale“.

 

Neříká si tím náhodou samotný Vatikán, který by měl dbát především o duchovní osvětu, o neomezenou moc nad ekonomickým světem?

Neříká tím rovněž, že se vše velice silně přibližuje k jednotné světové vládě známé pod označením New World Order?

Odkazy s detaily nalezneme na závěr článku.

 

Stačí přeci, že nás osidla moci zvané Evropská unie nyní svazují natolik, že nás nutí vlézt pod rouškou záchrany Eura do další finanční a dluhové pasti – pro naši malou zemi je to hned celých 90 miliard korun.

 

Víme, že touto „půjčkou“ budeme kvůli zachování života Eura a celé Evropské unie oslabeni, staneme se jí ještě více zavázáni, budeme na ní více závislými a bohužel k celému skomírajícímu systému ještě silněji zaháčkováni.

 

Možná se Euro podaří zachránit, jsme přeci součástí celé unie a měli bychom1euro-white.jpg mu pomoci i když sami Euro neužíváme, ale možná se jej zachránit také vůbec nepodaří. Osobně si tipuji na to druhé – jen se vše protáhne.

 

Kdo pak bude zachraňovat naší padlou Českou korunu a celý poměrně malý stát? Nejspíše nikdo, protože silnému spojení nejsilnějších států Mer-kozy se prozatím věřit příliš nedá…?    

 

 

 

Vnitřní klid

 

Jak vidíme, kolem nás se dějí jen ve fyzickém – hmotném světě miliony věcí najednou. Není v silách žádného z nás je všechny obsáhnout, pochopit, rozklíčovat, analyzovat, porozumět PROČ a vyvodit z toho další důsledky.

 

Všichni dobře víme, jaké informace se do nás záměrně pouštějí každý den a lehkým porovnáním můžeme zanalyzovat, kolik z nich je potřebných a kolik je lépe zcela vypustit. O velké a zneužívané síle medií zde.

 

Paralelní úvaha:  Co na tom, že na mohutný strom usedli během zimy dva prokřehlí havrani, co na tom, že na stejný strom napadl metrák těžkého sněhu? tree-snow-covered.jpgMoudrý strom je zcela v klidu, neboť zná svůj smysl a účel, pro který byl stvořen, proto ví, že je v dobrých rukou.

 

Havrany zdvořile přivítá a poskytne jim oporu, metráky padlého sněhu rozloží na svých mohutných větvích a bude se je snažit ochránit před mrazem a zlomením. Je vnitřně v klidu, vyrovnaný a nenechá se z něj nikým vyvést. Je součástí celku a proto se pohybu celku vůbec nebrání, naopak jej s důvěrou následuje.

 

 

 

Změna přístupu

 

Pojďme se alespoň na období svátků konce roku od tohoto milého stromu ponaučit a nenechat s sebou slepě mávat zleva doprava, jak nám do našich životů projektovaná dualita káže a přiklonit se na jednu jedinou stranu… Na stranu plynulého vývoje, na stranu Pravdy, na stranu Podstaty a Skutečnosti. Viz tento zajímavý citát.

 

To jediné má reálnou a opravdovou hodnotu a vede k nekonečné Lásce ke všemu bytí kolem. Všechny okolní informace nás od tohoto nekonečnéhomirror-broken.jpg zdroje Spokojenosti naopak odvádějí a naši mysl oslabují a tříští na tisíce bezcenných prožitků, které námi sice projdou, ale vůbec nic hodnotného nám na naší cestě poznání neposkytnou.

 

Pokusme se přijímat méně informací zvnějšku a věnovat mnohem více pozornosti tomu, jací jsme sami uvnitř a zejména tomu, co zevnitř nás přichází.

 

Myslíme si snad, že z našeho nitra nic nevychází, že je zcela prázdné a musíme do konce věků stále jen přijímat impulzy z vnějšku jako tupé stádo, čekající na pokyn či názor moudrého vladaře? Obrovský omyl – každý z nás je nekonečná studnice moudrosti, některá hluboká více, jiná ještě hlubší.

 

Zkusme uklidnit svou mysl, neprožívat vše v rovině JÁ, MŮJ, MĚ, spíše vše tiše a s láskyplnou myslí pozorovat a sledovat KDO a JAK uvnitř nás samých vlastně vše prožívá.

 

Jaký má smysl hltat tisíce různých článků a odkazů, když jde skutečně pouze o jedno jediné a moc dobře to víme již od začátku věků. Rozhodnout se na čí straně stát – vše ostatní jsou k tomu pouhé prostředky dosažení cíle.

 

 

 

Udělejme něco jinak

 

Děláme plno opakujících se věcí s vysokou mírou rutinního přístupu?

Nejspíše ano.

 

Zkusili jsme někdy i maličkost udělat jinak, než děláme obvykle nebo jí prostě neudělat vůbec? Možná, někdy, tak to pojďme zkusit provést nyní a zcela Vědomě. Tedy s jasným uvědoměním toho, že i běžnou věc uděláme alespoň trochu jinak.

 

Třeba se symbolicky podrbat levou rukou za pravým uchem. Nevěřili bychom, jak účinné je mimochodem toto cvičení pro zapojení naší méně používané části mozku a přepojení či odpojení se od našeho programování.

 

Příští rok by tyto aktivity měly ještě více akcelerovat a lidé si postupně začnou čím dál více absurdnost a častou nesmyslnost svých dosavadních skutků, pohledů na věc a přístupů k dosavadnímu stylu života obecně uvědomovat.

 

 

 

Nezapomeňme na druhé

 

Zkusme udělat maličkost, i ta nás povede k vnitřnímu štěstí či dokonce slzám upřímné radosti. Zažil jsem zcela čistou situaci, kdy bez jakéhokoliv říkání a zcela automaticky jeden člověk druhému pomohl s těžkým břemenem do schodů přímo na veřejnosti a vůbec nic za to nazpět neočekával (na rozdíl od naší slavné EU).

 

Může to být pouhý úsměv, pouhé poskytnutí místa na sezení v autobuse, pouhé otevření dveří, prostě cokoliv. Nemusí to dokonce být ani pro naše bird-snow.jpgbližní, ale pro nám blízké tvory – třeba nebohou zvěř, která zejména v zimě skutečně trpí hlady.

 

Poznal jsem to velice rychle sám, když jsem za oknem ponechal mraženou zeleninu a po chvíli nalezl jen proklovaný a vybraný obal spadlý na zem.

 

POZOR - zkusme jednu důležitou věc, která opět souvisí s paralelou přístupu moudrého stromu – nedělejme nic zištně, tedy se záměrem „teď budu dělat dobro“, tím je vše ztraceno, ale pozorujte svůj vnitřek a tichý hlas, který nás tak bezpečně vede životem.

 

Činy musí být samovolné, nevynucené, nekalkulované a pak jdou přímo z podstaty – od Boha. Neváhejte ani minutu, i když jde zdánlivě o hloupost a mozek se brání jako obvykle logikou – každý z nás je dokonalý a každý originál je unikátně krásný právě ve své originalitě.

 

 

 

Něco pro sebe

 

Nezapomínejme ani na sebe. Copak si sami nezasloužíme lásku, vděk, uznání, štěstí a radost? V čem jsme horší, než druzí, že bychom na tyto dary bytí neměli mít nárok?

 

A kde jinde je snadné začít, když ne u sebe? Zkusme i sobě věnovat něco nezvyklého, něco o čem již dlouze přemýšlíme, možná se rozhodnutí trochu obáváme, ale víme, že to vnitřně „chceme“ a že nám to udělá obrovskou radost.

 

Z hlediska moderní psychologie je daleko horší dlouhodobě neřešená situace vedoucí k vleklému rozkolu ducha i těla (frustrace), než ta, kdy se člověk rozhodne třeba i špatně a udělá díky tomu chybné rozhodnutí. Pokud se tedy zmýlíme, máme hned šanci vše rychle napravit, ale pokud to ani nezkusíme…?

 

Nezapomeňme za vše poděkovat sami sobě a především těm, kteří nás přímou cestou vedou vpřed (tím určitě nemyslím naši vládu, nýbrž naše duchovní vedení – viz dále)

 

 

 

Něco pro svět

 

Všichni žijeme ve světě, který společně vytváříme. Každý z nás obsazuje a využívá přesně takový prostor světa, který nám je poskytnut – i obecné fyzikální zákony tvrdí, že žádné dva předměty nemohou být ve stejném čase na totožném místě.

 

Co ale můžeme udělat pro svět, tedy pro celek v naší lidské malosti?

Pokud jsme dočetli až sem, již jsme zašli na této cestě pěkně daleko. road-to-heaven.jpg

 

Nevěříte? I pouhá myšlenka je celý začátek dlouhatánské cesty. Plán všech skutků vzniká nejprve jako myšlenka, která se postupně proměňuje v konkrétní činy a ty vytvářejí naší realitu.

 

Náš fyzický svět je plný mnoha dobrých myšlenek a názorů, ovšem jejich prosazení a realizace je jak víme poměrně těžké. I když se může zdát, že je to nekonečný boj s větrnými mlýny, počet příznivců Pravdy je stále rostoucí a chce chod věcí výrazně změnit. Více o obrovské síle našich myšlenek zde.

 

Nemá smysl psát dále o tom, že je světů kolem nás mnohem více, než je nám umožněno poznat pouhými našimi pěti či šesti smysly, zato má smysl uvést, že veliké boje v těchto světech a v tomto období konce věků vrcholí a povolávají se na pomoc ty nejschopnější z lidských duší, které kdy svět měl a které na něm byly cestou života kultivovány.

 

Na svou další cestu z planety Země se proto postupně vydávají ty duše, které sloužily celý svůj život straně dobra a lásce, i duše, které je díky jasné propagandě opravdu složité zařadit čí straně vlastně sloužily. Jedni je milují, druzí jimi opovrhují či před nimi dokonce varují, ale to jsou obvyklé lidské vlastnosti a právo svobody volby.

 

Každopádně sami lidé určují to, co mají opravdu rádi a co nikoliv. Konají tak zcela vědomě skrze svůj zájem o dílo a konkrétní skutky těchto osob – viz opět jeden z citátů zde.

 

Není proto náhodou, že v časovém rozpětí několika hodin za sebou z našeho světa odchází významný člověk, kterého velká většina českého národa plně uznává, ctí a respektuje a zároveň další člověk, který zastupuje obrovskou skupinu severokorejských truchlících. havel.jpg

 

Toto vše se „náhodou“ děje dokonce v obrovském celosvětovém měřítku právě v tomto symbolickém období klidu vánočních svátků a příchodu zlomového roku 2012.

 

To vše se děje v období očekávání něčeho nového, kdy si máme všichni najít svůj čas pro to, abychom si co nejvíce uvědomili, zda jsme stále ještě lidé, kteří mají každý z nás zcela jedinečný a unikátní dar života i jistý účel a smysl jeho naplnění.

 

 

 

Uvědomění

 

Co si máme právě v tomto období především uvědomit je to, co naše životy formuje a řídí. Je to stále onen nekonečný a nikdy nekončící tok stále méně znamenajících peněz, napjaté ekonomické vztahy a nesmyslné boje napříč světem nebo je to čistá Láska, která nám velí dělat to, co máme skutečně rádi a jít tím směrem, kterým sami vnitřně chceme?

 

Samozřejmě je zapotřebí respektovat skutečnost, že všichni žijeme ve hmotném světě a máme určitou míru odpovědnosti, ale pokud půjdeme dále, řídí nás strana Dobra nebo snad strana jiná, kterou vlastně ani dobře neznáme? Tak co to tedy je?

 

Peníze samy o sobě a jejich proudící energie zlá není, ovšem jejich použití je bohužel různorodé. Speciálně u energie peněz je to tak, že čím je jí více pohromadě, tím větší moc chce ještě získat a kupodivu se jí to i daří. Více o jejich síle například zde.

 

 

 

Každý z nás je důležitý

 

Všichni jsme na své životní cestě velmi důležití, někteří svou misi zde na planetě Zemi právě vykonáváme, někteří se na ní díky svému uvědomění urychleně připravujeme, jiní ji dokonce ve světovém měřítku prostřednictvím svého odkazu realizujeme in memoriam…

 

Vše má svůj naprosto přesný průběh, vše má svůj vývoj, smysl a význam – Srdce všech lidí naší planety již musí konečně procitnout a začít žít jednou pro vždy Láskou v nezastíněném, čistém Světle…

 

 

Mnoho štěstí Aridan

 

 ____________________

 

 

Související odkazy:

http://www.cnbc.com/id/45013499/Vatican_Calls_for_Central_World_Bank_to_Be_Set_Up

http://uk.reuters.com/article/2011/10/24/vatican-economy-idUKL5E7LO1LS20111024

http://www.reuters.com/article/2011/10/24/idUS264245887020111024

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2075699/Vaclav-Havel-Czech-Republics-elected-president-dies-aged-75.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kim_%C4%8Cong-il

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

pravda

(akrabu, 28. 12. 2011 1:15)

díky aridane, přestože si článek čtu "po svátcích" hodně mi dal a utvrdil mě v myšlenkách a pocitech,které se více a více formují do konkrétnějších podob...;)

dekuji ti moc za krasny clanek a slova pravdy

(Jarda,Acacia Ridge , 27. 12. 2011 7:29)

DOUFAM ,ZE TVA SLOVA PADNOU NA URODNOU PUDU.DIKY.

Usmívám se...

(Akhuabetyth, 26. 12. 2011 20:14)

Usmívám se proto, že mi do cesty vstoupi tento článek...přestože jsem nepodlehla myšlence, že jsem jediná s tímto vnímáním světa, nyní se usmívám a tento úsměv obsahuje celý svět. Já láskou aa krásou žiji...ne na hmotné úrovni...na té jsem milována, ale proč? Protože já miluji vše...obdivuji a láskou hladím...krása mi dovoluje létat... Všichni to máme v sobě...ve svých podstatách, jen jsme byli slepí...my sami jsme strůjci všeho... Jsem vděčná za tento článek, děkuji, přidalo to na síle mé vlastní záře.

S pozdravem Akhuabetyth

MOZNE RESENI KRIZE LIDSTVA... www.AVATARKRSHNA.blog.cz

(AVATAR KRSHNA, 22. 12. 2011 22:42)

Diky,ZA,TVY,SKVELY,CLANKY,AVATARE ARIDANE :)
NASEL JSEM,VYSOKOU REALIZACI BOHA,AVATARA PARAMHANSA NITHYANANDU... INSPIRUJE POPULACI K OSVICENI,I SVYMI BOZSKYMI SIDDHIS,JAKO LEVITACE APOD...
OSOBNE,NEMAM JESTE TYTO SILY,PROTO ME,TATO SPOLECNOST,MA ZA BLAZNA A JAKO JINE VYVIJEJICI,SE AVATARY,ME IZOLUJE,A NUCENE LIKVIDUJE TZV.PSYCHYATRICKOU,LECBOU :)
GOOGLE MA O TECHTO,ZLOCINECH,SPOUTU,MATERIALU...
NAPR KNIHA KRIZE DUCHOVNIHO VYVOJE,PROF.GROFA.
NAROD,EU I CELY ZAPAD,POTREBUJI,OSVICENE DIKTATORY,Z RAD REALIZACI BOHA.
PRO ZACHRANU,RASY NELASKY,ODSOUZENE K ZANIKU,JE NEZBYTNE: NAJIT A ZVOLIT,TEDY TYTO AVATARY...
ZASTAVIT MUCENI A VRAZDY,VSECH,TVORU...
PROSADIT,STUDENOU FUZI...
VIZ TAJEMSTVI SHAMBHALY pdf.
PROMENIT SPOLECNOST,V LIDSKE,LASKYPLNE SPOLECENSTVI,STYLEM SVAMIHO NITHYANANDY,APOD.
S LASKOU KE VSEM,BYTOSTEM...
TOBE A VSEM TVYM,CTENARUM,PRAVY VANOCE,BEZ UTRPENI A VRAZD,JINYCH TVORU...
KAZDEJ,TVUJ,DEN :)
KRSHNA,TY.

Re: MOZNE RESENI KRIZE LIDSTVA... www.AVATARKRSHNA.blog.cz

(cd, 22. 12. 2011 22:52)

AVATARE KRSHNO,ale fakt ruku na srdce,pises,ze jsi v lecebne,pripada mi to,ze jsi bral intenzivne drogy,prosim napis,jestli mam pravdu,nebo proc te chteji vlastne od ostatnich AVATARU odpojit?

Re: Re: MOZNE RESENI KRIZE LIDSTVA... www.AVATARKRSHNA.blog.cz

(AVATAR KRSHNA, 25. 12. 2011 23:35)

Nejde,O ME,ANI,O RADY,ROZVIJEJICICH SE REALIZACI BOHA,JEZ JSOU V CR,ZABIJENY,TZV.PSYCHYATRICKOU,PECI...
JDE,O PREZITI ZDEGENEROVANEHO,LIDTSVA.
JSME TU PRO TVOU,INSPIRACI.NEBEREME DROGY,KROME LASKY.MLUVIM O NASI,PRAVE LASCE,KE VSEM TVORUM,VYZNACUJICI,SE MJ.OCHOTOU,DAT,ZA TEBE,NAS,ZIVOT.

Díky za vše.

(WhitelikesnowandcoldlikeWinter, 24. 12. 2011 21:50)

Klidné a pokojné svátky všem lidem a spoustu zdraví,štěstí,pevné nervy a veselou otevřenou mysl.

Pěkný videoklip

(Zenko.Idane, 24. 12. 2011 2:22)

http://www.youtube.com/watch?v=Qc8ZbVcdHpg&feature=share

Děkuji

(Zenko.Idane, 24. 12. 2011 2:09)

Děkuji za tento pěkný článek

Paralela

(Sargantana, 23. 12. 2011 22:14)

Dekuji za krasny clanek, hovorite o tom co prave prozivam......Vanoce v klidu, o samote, beze shonu, spechu. Uvedomeni, hledani sama sebe uvnitr sebe.....je to tezke, ale prvni krok uz byl ucinen.
Tesim se na cely pristi rok 2012, uvedomeni visi ve vzduchu, je to slozity proces a zavoj je velmi, velmi tezky nanosem tisicileteho prachu.
Aridane, vety o "nahodnem" odchodu nekterych dusi a jejich volani do konecnych boju me prekvapily, opet jste mi otevrel dalsi dimenzi...
Krasne Vanoce

Poděkování

(etnera, 23. 12. 2011 10:56)

:) :* :)

Díky

(Bala, 23. 12. 2011 10:43)

Díky za tento článek,právě toto jsem potřeboval v této temné době.Díky

S díky Krásné Vánoce.

(Xon, 23. 12. 2011 9:03)

Ano, dnešní den je opravdu vyjímečný a magický. Díky Aridane. V mých očích jste jeden z Mágů. :-) Pravda a Láska zvítězí a v dnešní den, proproudí tato myšlenka vesmírem. :-) Klidné Vánoce Přeji. Xon ;-)

Díky,

(Rodney, 23. 12. 2011 8:43)

Aridane jsi borec a mám tě rád i když jsme se nikdy nepotkali! A tobě,celé tvé rodině a všem čtenářům Jiných stránek přeji mnoho zdraví,štěstí a klidu jak v posledních dnech 2011 tak HLAVNĚ v roce 2012...

Děkuji

(Roman, 23. 12. 2011 7:24)

Děkuji za tento článek. Tyto myšlenky mi šly přímo z duše.