Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střežte svou mysl i své myšlenky

9. 8. 2010

Co dnes odešleme jako myšlenku, bude zítra naše realita…

 

Nejspíše každý z nás již zažil jakési stavy pozměněného vnímání, změněný stav vědomí, zklidnění své mysli Obrazeka rozšíření vjemů během meditací, kdy vnímáme určité pocity, myšlenky či dokonce celistvé probíhající vize.

 

Občas takové proudy informací mohou přijít v podobě živých snů a právě o jeden z nich, obohacený dalšími myšlenkami a informacemi, se s vámi rád podělím.

Obsah můžeme samozřejmě odmítnout nebo naopak přijmout, protože nás všechny pomůže výrazně propojit a ovlivnit další chápání smyslu života.

 

Připravte se prosím na to, že přijetí obsahu tohoto článku není bez předchozího studia podobné tematiky napoprvé jednoduché a čekejte zejména strhující gradaci v jeho závěru J, bude to pro nás možná dost překvapivá, zato do budoucna velmi reálná záležitost.

A ještě jedna maličkost, nesnažte se článek pouze rychle přečíst, zkuste jej prožít...

_________________ 

 

 

O naší Galaxii i samotné planetě Zemi, je psáno více informací v dalších článcích, například stručná historie naší Země a kosmu zde: www.jinestranky.cz/clanky/puvod-a-historie-cloveka/strucna-historie-kosmu   nebo sekce „Posun pólů Země“ zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---proroctvi

 

Řekli jsme si, že Země, dříve považovaná z astrologického pohledu za „běžnou“ vnitřní planetu menší velikosti, se životem na "vodní" bázi na ní, je sama o sobě živoucí bytostí, často nazývanou Gaia. 

Dnes půjdeme v této a další úvaze ještě o něco hlouběji k Podstatě a Smyslu.

 

Země je naše milující Matka

Planetu Zemi je možné přirovnat k trpělivé, milující a moudré Ženě - Matce, která se zcela dává nám samotným.

Velice často se totiž zapomíná, že je ona Obrazeksama tou prapůvodní Matkou nás všech – tedy živých tvorů i všech neživých věcí kolem. Vždy nám dávala ze svého nitra vše, co potřebujeme pro náš život a dává celé věky dodnes.

 

Všichni máme svou biologickou matku, která nám spolu s otcem umožnila poznat dar vědomého života, ovšem i ona měla svou matku a ta měla zase svou, atd.

Pokud bychom šli mnohem dále, všichni jsme byli vytvořeni ze základních stavebních kamenů naší Matky Země (především voda – tělo 70%, mozek dokonce 86%, vápník, fosfor…) a vědci dokonce prokázali, že naše DNA je sice možné neuvěřitelně kombinovat, ovšem, kdybychom prošli proti Obrazekproudu času, odhalili bychom, že jsme všichni „příbuzní“.

Dle posledních průzkumů je dokázáno, že všichni pocházíme z řádově sedmi prapůvodních lidských tvorů. (umísťuji odkaz na další úvahy o našem genetickém stvoření „na zakázku“ jako otrocká rasa pro Annunaki/Nephillim zde: www.jinestranky.cz/clanky/puvod-a-historie-cloveka/puvod-cloveka-a-souvislost-s-nibiru---sokujici-odhaleni)

 

 

Naše Galaxie, Slunce i naše planeta Země, se mění a vyvíjí, stejně jako my sami. Ani jsme to možná sami neregistrovali, ale Slunce se opět probouzí, aby mohlo dosáhnout svého maxima v průběhu let 2011-2013. Viz článek zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/solarni-boure---varovani-nasa-pro-2011-2013 

 

Konkrétně v úterý 3.8.2010 na naší Matku Zemi dorazila obrovská vlna masivních Slunečních tsunami, která vytvořila pozorovatelnou polární záři nad Evropou - Anglie - a způsobila pár lokálních výpadků proudu. Slunce se tedy začíná skutečně ozývat a důvodů můžeme vidět hned několik.

 

 

  

 

 

 

 

 

Více můžeme nalézt v uvedených odkazech zde:

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci/140151/slunecni-tsunami-se-riti-na-zemi.html 

http://beforeitsnews.com/story/121/845/The_sun_sends_a_charged_cloud_hurtling_our_way.html

http://www.cfa.harvard.edu/news/2010/pr201011.html

http://www.telegraph.co.uk/science/space/7923069/Nasa-scientists-braced-for-solar-tsunami-to-hit-earth.html

 

 

Co nebylo možné před deseti lety, je dnes zcela samozřejmé, říkáme tomu s hrdostí evoluce. Vyvíjí se věda, technika, objevují se nové poznatky, odhalují nové objevy, na Svět přicházejí nové myšlenky a nápady a jsme dle všeho stále "chytřejšími".Obrazek

Používáme stále účinnější a velmi důmyslné nástroje a jsme proto pro naší Zemi (i sami sobě) bohužel stále více nebezpečnými. Jen naše síla jaderných zbraní, by dokázala zcela zničit nás samotné a naší milou planetu tisíckrát.

Osobně vůbec považuji za velmi nezodpovědné, svěřit takovou odpovědnost, moc a sílu, do rukou tak uzavřeného aparátu bez možnosti jakékoliv kontroly, jakým je vojenský či armádní sektor.

Tak ničivou sílu a moc rozhodovat o existenci celého lidstva dát do rukou osob, které díky utajování nejspíše vůbec nikdy nepoznáme, o jejichž vnitřních motivech být v armádě, duchovní úrovni a psychické stabilitě, můžeme s úspěchem pochybovat a které díky své strukturované organizovanosti nejsou schopny ovlivnit ani nejvyšší hlavy řízení jednotlivých států.

Více o limitované moci samotného Obamy zde: www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/obama-jako-obchodni-reditel

 

Otázka vývoje

Problém určitě nevzniká vývojem samotným, potíž je v nedostatečném či u některých z nás dokonce žádném vývoji našeho pochopení, našeho duchovna, vnitřního Vědomí, hlubokého uvědomění, pochopení své sounáležitosti ke všemu kolem a tím odhalení naší nejhlubší Moudrosti – viz kratičký ilustrovaný citát o inteligenci a moudrosti zde:  www.jinestranky.cz/clanky/citaty-autora/inteligence-je-bez-moudrosti-velmi-nebezpecna

Není to naše vina, ale bohužel samotný záměr. Záměr vládců tohoto světa určité věci před námi zamlčet a držet nás v kruhu temnoty a prázdnoty našich životů. Oddělit nás od sebe samých a roztříštit naše hodnoty, vědomí i přesvědčení. Tím oslabit naší sílu a moc celku. Nezáleží na tom, zda to nazveme politikou či náboženstvím, obojí má stejný cíl a podobné prostředky.

Země již dlouho čeká na zrození svých nových dětí, které ji budou vnímat, respektovat, Obrazekmilovat, opečovávat a starat se o ní i celé stvoření reprezentované Přírodou, nikoliv ji pouze ničit a drancovat.

Nemám na mysli ani novodobé pracovníky "pro Zemi lepší" účelově financované zvenčí, ani pracovníky Světla, Indigové či Krystalové děti, ale děti samotné Země – něco podobného, jako bájná civilizace, popsaná ve filmu Avatar.

Pokud to může být kdokoliv z nás, pevně věřím že na sebe tuto odpovědnost rádi převezmeme společně.

 

Zapomínáme či ještě sami ani netušíme, jakou zde máme roli, zapomínáme, že jsme na této planetě projekcí samotné Božské dokonalosti a že jsme v podstatě spolutvůrci našeho Světa i naší reality – proto jsme si jí vybrali, jen o tom bohužel vůbec nevíme, protože nám to ještě nikdo neřekl. (viz. hypnoterapeutka Dolores Cannon zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/ucel-naseho-zivota-na-zemi ).

 

Jaký si Svět zbudujeme, takový jej budeme mít a tak v něm budeme i žít. Šťastně nebo lépe ještě šťastněji. To druhé si vůbec nepřipusťe, viz dále J.Obrazek

Je proto velice smutné, kolik nástrah, úskoků, zla a nesvárů, musíme během života řešit a odhalovat, místo toho, abychom jej plně žili bez zbytečných odlišování a dualit a radovali se z něj.

Všichni jsme vznikli z jednoty tvořivé Lásky, která se touží sama realizovat do našich životů a Život sám si zaslouží žít šťastně (a tím pádem i my sami – nebo snad ne?) viz citát zde: www.jinestranky.cz/clanky/citaty-autora/stante-se-vedomym-vedomim-

 

 

Způsob chápání příčin se mění

Kdo z nás si přeje celý život trpět a být v podstatě nešťastný?

Budeme možná dost překvapeni, ale ve skutečnosti takových nemilovaných lidí, kteří si podvědomě či dokonce vědomě přejí „trpět či být litováni“, žije mezi námi poměrně dost, sám jich znám několik. Někteří se projevují vysokou mírou sebelítosti, jiní silnou agresí a obviňováním nejbližšího okolí.

Jejich skutečný problém bývá však zcela jiný a tím je nedostatek uznání či pozornosti o ně samé (pomíjím rozličné komplexy), proto hledají důvody, jak pozornost na sebe upnout a přitáhnout lítost či soucit druhých na svou existenci. Třeba též takové sami znáte J. Obrazek

Tito lidé – i když mohou být zcela šťastní, protože mívají z hmotného světa obvykle vše, nač si pomyslí, si však permanentně stěžují, jsou trvale nespokojení se vším, co jim život poskytuje, cítí vůči sobě silnou křivdu a nespravedlnost, se kterou se těžko vyrovnávají.

V jejich řeči můžeme poměrně často nalézt rovněž náznaky skryté závisti a nepřejícnosti, která sžírá jejich klid a vnitřní spokojenost.

Tito lidé zažívají obvykle jako důsledek dost často vnitřní - psychické utrpení i fyzické bolesti či dokonce trvalé zdravotní problémy (psychosoma), které si však sami projektují právě s cílem upoutání zájmu a pozornosti na sebe sama. Pak totiž opět mají důvod jít mezi své věrné přátele a krásně si postěžovat, jak mají ten svůj život strašně těžký a kolik léků už do sebe dnes museli dostat…

ObrazekLéčba je přitom obvykle prostá – začít přijetím sebe sama, začít si sebe vážit, milovat dar svého života a žít Láskou pro druhé, kteří svůj zájem o osobu samotnou zrealizují následně zcela automaticky.

 

 

 

 

Zaměření na pozitivní energie

V těchto chvílích probíhající transformace a změn, které se velmi urychlují, je strašně důležité vysílat především pozitivní myšlenky a pomoci si k tomu třeba Obrazekvytvořením pro nás příjemného prostředí kolem sebe.

Neznamená to přímo optimalizovat své okolí dle pravidel feng-šuej, ani nesmyslně či bezhlavě investovat, ale mám na mysli prostředí takové, kde nám je prostě dobře a které nám bude často a mile připomínat naší sounáležitost k jedinému existujícímu celku - Jednotě, ktera se o nás stará a nenechá nikoho z připravených padnout.

Najděte si své místo, nalezněte tam svůj absolutní klid, své nitro, místo kde jsme sami sebou, kde se cítíme dobře, najděte sebe sama.

Nikam nespěchejte, začněte se vědomě zpomalovat (není důvod ke spěchu), čas se sám o sobě neskutečně zrychluje a musíme se snažit z jeho běhu vystoupit, jinak nás semele, jako zemědělský stroj právě sklizené pole obilí.

Nemůžeme jít proti času, nesmíme se jím však nechat pohltit, protože každý máme své biologické hodiny, které nejdou vždy v souladu s uměle nastaveným časem.

Někomu stačí spát méně, jiný potřebuje odpočinku více, proč se nepřizpůsobit tomu, co je pro náš nejlepší vývoj v této důležité době třeba? Víme to sami nejlépe a nikdo se do naší kůže nedokáže vcítit lépe, jako my sami.Obrazek

Kolem roku 1900 nás byla zhruba jedna miliarda, nyní se blíží konec 2010 – o pouhých 110 let více a dnes je nás dle posledních informací již téměř sedm miliard. Samotný problém vůbec není v tom, že by nás naše matka Země nedokázala uživit, problém je v tom, že její zdroje jsou drženy v rukou moci, sobectví a chamtivosti, které nedovolí nasytit všechny stejným dílem.

Naše matka Země o sobě nechává stále častěji vědět a dělá to samozřejmě prostředky, které má k dispozici (oheň, voda, vítr, země + duch) a sami na sobě citelně její aktivitu vnímáme.

Jak se zrovna v těchto letních dnech potvrzuje, povodně střídají sucha, silné větry provázejí bouře a kroupy, ledovce tají rychleji než dříve, celá Galaxie se otepluje a mění. Vědci se konečně rovněž probrali z útlumu a začali neochotně přiznávat část celkové pravdy, o které se mluví například v článku Oteplování celé Galaxie: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/oteplovani-planety-zeme-nebo-cele-galaxie_

 

 

Zaměřte se do sebe a svého nitra

Soustřeďte se na sebe, na naší křehkou planetu Gaiu a naší hřejivou hvězdu Slunce, soustřeďte se pouze na pozitivní věci, které do budoucna chceme Obrazekpřijmout, zcela odmítejte myšlenky na to, co sami určitě nechceme. Vím, je to těžké, ty druhé stále dotírají, ale obraťte je do pozitivna.

Pokud podporujeme negativní myšlenky, tedy že něco nechceme nebo se dokonce něčeho bojíme, automaticky jim dáváme energii k jejich růstu a následné realizaci (viz věční stěžovatelé a jejich nemoci - výše).

Týž model odmítnutí musíme ze všech sil aplikovat i na případný průlet dvanácté planety, který lze očekávat v průběhu nejbližších let – nyní je mezi Plutem a Oortovým mračnem. Viz zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/nibiru-planeta-x--potvrzena-a-blizi-se-ke-slunci

 

Otevřete se novým realitám, novým dimenzím, novému Světu a především upřímné a otevřené mysli v nás samých.

Nejsme pouhý „kus“ hrubohmotného a tupého tvora - člověka, který mObrazeká dvě ruce, nohy, hlavu a má ty nejprimitivnější potřeby, které slepě uspokojuje svůj celý a z toho důvodu v podstatě zbytečný život J.

Jsme mulitdimenzionální duchovní bytosti, Spolutvůrci, jsme reprezentanti Božské přítomnosti zde na Zemi, pouze nám naši sílu a obrovskou moc tvořit Svět kolem, násilím odebírají naši vládci a jimi nastolené systémy ovlivňování a řízení našich pozitivních emocí, nástroje umělého podsouvání stresu, strachu a absurdní představy jejich vlády a moci.

Nejsme totiž vůbec odtržené Obrazekindividuality jedna od druhé (vše naprosto souvisí se vším), ale jsme naopak citlivé a po celém Světě roztroušené kapky božského Vědomí, které dohromady tvoří obrovský oceán energie Života.

 

 

Více o fungování systému a naší manipulaci například médii zde: www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/media-jako-nastroj-programovani-nasi-reality nebo o naší svobodě, kterou nám bere systém zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/svoboda-jako-dan-Sytemu-za-luxus nebo o vlivech propagandy zde: www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/realita-naseho-zivota-a-propaganda

 

 

Naše síla a moc mysli

Největší tajemství naší existence spočívá v tom, že máme veškerou moc plně ve svých rukou a zejména v našich myslích my sami.

Nemají jí vůbec žádní zástupci a představitelé světových či lokálních vlád, jak se nám již roky snaží podsouvat nutností postupného přijetí NWO (nového světového řádu), ale my sami.

Nejsilnější lidé u moci mají bez naší účasti a podpory v podstatě zcela prázdné ruce.Obrazek Pokud se nejsilnější armáda světa, složená z nás samotných, probudí a rozhodne se neuposlechnout nesmyslný rozkaz k útoku na nás samé, jaká je pak moc nejvyšších generálů? Je v podstatě k smíchu, jak se vztekají… J

 

To, co mocní tohoto světa chtějí, je právě ovládat naší mysl, podmanit si naší poslušnost a vytvořit v nás závislost na jejich „moudrých a správných“ rozhodnutích, na které dychtivě čekáme, abychom je mohli s nadšením poslušně plnit a tím se zaplétat stále hlouběji do jejich plánovaných hierarchií her o vládu a moc.

Čistá a otevřená mysl je to nejcennější, co si musíme udržet. Mysl generuje myšlenky a myšlenky se realizují do našeho Světa prostřednictvím našich činů, v průběhu chápání a prožívání našeho života (článek o Prožívání naší reality se právě připravuje).

Zlo nelze porazit zlem, jen jeho reflexí či ignorací a jeho odmítnutím – viz dále. Vnitřně cítím, že je nejvyšší čas jimi nastolený Svět jejich pravidel nechat pouze jim, protože již za dobu své vlády ukázali to, že takový nechceme a je to právě jejich Svět, který se jim bortí doslova pod rukama.

Obrazek

 

Nedávno jsme mohli sledovat historický film z konce druhé světové války s Tomem Cruisem v hlavní roli - Valkýra, kde je tato věc výborně patrná.

Bohužel opět díky vlivu vyvolaného pocitu strachu selhal lidský faktor, za což všichni účastnící zaplatili časem svého života dalším pokračováním války – o celý jeden rok. 

Více o sblížení lidí a utrpení zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/utrpeni-jako-prostredek-sblizeni-lidi

 

 

Naučme se zdvořile říkat NE

Nelze vyhovět všem a ve všem.

Základní princip demokracie spočívá v tom, že se vyhoví většině, nikdy ne komplexnímu celku. Musíme bezpečně vědět, co chceme a naučit se říkat NE na to, co sami nepřipouštíme, tím postupně změníme i pravidla a hodnoty celé demokracie.

Odmítání zla, je jedním ze základních NE, které musíme začít urychleně realizovat. ObrazekNenechat zlo na sebe útočit, raději odejít jinam a nedat mu příležitost. Zůstanou mu prázdné ruce jako prskajícím generálům bez vojska, popsaným výše. Zde platí ono slavné „kdo uteče, vyhraje“ na více než 100%.

Neznamená to podlost, zbabělost či naši slabost, ale prosté porozumění zbytečnosti boje. Boj musí být vybojovaný, ještě než začne (Sun-Tsu). Násilí tvoří násilí a síla vyvolá větší protisílu.

Sám jsem toto studiem mnoha bojových umění díky Bohu pochopil velmi hluboce. Dobrý mistr bojových umění svého soupeře nikdy úmyslně nepotupí či nezabije, ale dá mu příležitost pochopit a poznat pravé umění boje, poznání sebe sama přijetím porážky – ta zasáhne více než hod, páka, úder či kop a posouvá nás dál v našem poznání. Je krásné stále vítězit a být první, ale přijde den, kdy bude první někdo jiný, co potom, jak s tímto žít dál? J

 

Přijímejme výhradně pozitivní energie a totéž vyzařujme kolem sebe. Pokud v televizi jasně vnímáme zlo, můžeme jednoduše přepnout kanál. Pokud z někoho cítíme, jak kolem sebe šíří zlo, nejistotu, agresi a strach a nedá si prostě nijak říci, vyhneme se těmto vlivům nebo pokud jim musíme čelit osobně (třeba Obrazeknadřízený), zahalíme se do bílého a čistého Světla Lásky, které se můžeme pokusit na danou osobu vysílat.

Je to pro začátek krásné a velmi účinné cvičení – jakási ochranná a neproniknutelná sféra – obal – kolem nás samých – někteří již znají a praktikují funkci samotné Merkaby.

Tímto posilováním a rychlejším prouděním pozitivních energií o vyšších vibracích, pomůžeme naší Zemi, všem okolo a samozřejmě sobě samým.

Jak přitáhnout pozitivní energie nalezneme zde:  www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/jak-pritahnout-pozitivni-energie

 

 

 

Dívejme se na druhé jako na svůj odraz v zrcadle

Pokud se chceme sami dobře prohlédnout, užíváme zrcadlo, které nás zobrazuje více než věrně. Protože jsme všichni vyšli ze stejného zdroje a vznikli Obrazekze stejného počinu tvoření a Lásky, je v podstatě celý Svět a v něm každý člověk, jakýmsi odrazem i nás samotných.

Pokud chceme v zrcadle vidět svůj úsměv, co uděláme? Usmějeme se, zcela jednoduché. Když chceme totéž od druhých, musíme logicky sami nejprve začít – jako se zrcadlem.

Zkuste si sami vědomě jít po rušné ulici a mile se usmívat. Sledujte reakce a zejména tu úžasnou změnu výrazu v očích druhých – jako by roztávaly všechny bariéry mezi námi.

Před naší upřímnou silou energie Lásky, podepřené úsměvem, se prostě nedá ukrýt. Neveříte? Vyzkoušejte si to sami nanečisto zde: www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/smich-jako-prostredek-otevirani-srdci

 

 

Bůh - Stvořitel a Země

Někteří z nás dostali do vínku to právo být sami rodiči a zprostředkovat úžasný dar života dalším, někteří to teprve plánují a někteří již ve svém životě sami Obrazekzažili, co to je, být zklamaný rodič (doufám není náš případ). Je to jeden z velmi smutných okamžiků, který může přijít na každého z nás, kdy dítě zavrhne svého rodiče a neuznává jej, i když se ze strany rodiče dávání Lásky vůbec nezměnilo.

Stejnou věc a stejný nevděk sklízí z našich dosavadních činů i náš Stvořitel či jakkoliv Boha nazveme.

Kolik z nás k naší matce Zemi či k Bohu samotnému chová osobní úctu, kolik z nás jej respektuje, kolik z nás se o něj alespoň občas zajímá, poděkuje za dary, které nám jsou denně poskytovány či popřeje něco i jemu samotnému?

Většina modlících občas skutečně upřímně poděkuje, což je moc dobře, ale velká většina stále jen žádá a o něco prosí. Dokonce i v tak paradoxních věcech jako je válka či osobní konflikt.

Všichni jsme v očích Stvořitele jeho děti a představte si, v jakém musí být samotný Bůh zmatku, když jej jedna i druhá strana prosí o totéž – že chce porazit a zničit nepřítele na druhé straně.

Je to, jako by nás naše vlastní dítě prosilo, ať mu pomůžeme zbavit se našeho druhého dítěte a totéž udělalo dítě druhé, proti prvnímu.

Jak rozhodneme a koho upřednostníme? Vůbec bych se nedivil, kdyby se v těchto Obrazekmomentech Bůh odmlčel, což také chytře dělá.

 

 

Není to ničitel, ale Tvůrce.

 

 

Moc dobře ví, co chce a jak to chce, ovšem když vidí, jak se jeho vlastní děti nesmyslně dohadují, zabíjejí a dokonce i kvůli němu samému a v jeho jménu (zabíjení pracovníků humanitární pomoci kvůli nepřijetí té či oné víry), jak se chovají k Matce Zemi i Duchu samotnému, je to pro něj zcela jistě největším utrpením.   Zkuste si to sami představit...

 

Křesťan, muslim, budhista, ateista, šintoista, taoista, hinduista, jehovista, sikkhista, zoroastrista, islamista, džinista, konfucián, žid, rastafarián, mormon, pravoslavný, luterán, baptista, moonista, episkopál, scientista, unitář,…, my všichni jsme se narodili jako zcela nahé, důvěřivé a nevinné děti. 

Tímto vším uvedeným, jsme se později stali jenom tím, že jsme cosi přijali jako částečnou či úplnou Pravdu, která je nám více či méně blízká. Tím jsme se však sami vyčlenili a odlišili.

Všichni jsme přišli na Svět jako čisté Obrazeklidské bytosti, děti Světla, nezatížené minulostí, děti jediného lidského stvoření, jediné lidské rasy, pouze v několika barevných variantách, tak proč sami sebe následně ještě dále vyčleňujeme dalším dělením do zcela zbytečných a mnohdy až nesmyslně drobnými detaily se lišících skupin?

Více o jednotlivých druzích náboženských systémů zde: www.jinestranky.cz/clanky/puvod-a-historie-cloveka/historie-hledani-pravdy_-svobody-a-stvoritele

 

Jakmile vytvoříme Boha, pojmenujeme jej a dáme mu vlastnosti, tvar, formu a pravidla, okamžitě jeho podstatu deformujeme a jeho samotného tak zabíjíme. Copak si to zaslouží a chce to vůbec?

Je to Stvořitel, Vědomí, milující Bůh bez jakéhokoliv omezení i tvaru, matka i otec v jednom, Tvůrce a Tvoření samotné, které chce dávat život a Lásku všem stejně a které se chce zoufale realizovat i na těch nejneuvěřitelnějších místech (póly naší Zemé, sopečné jícny, vakuum, jaderný reaktor).

Více zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/ucel-naseho-zivota-na-zemi

 

 

Naše budoucnost

Jsem bytostně přesvědčen o tom, že právě probíhající transformace našeho celostního chápání i současné skandály napříč všemi možnými církvemi iObrazek stávající katastrofy a pohromy napříč celou naší planetou, nás mají z těchto skupin a rozdělení přivézt zpět do jediné Jednoty, ze které všichni původně pocházíme a kterou jsme z různých důvodů opustili.

Je potřeba přestat se "tahat" o to, kdo má ve znaku modrou nebo červenou barvu a kdo z nás je tedy lepší či horší.

Všichni jsme si rovni a je potřeba učinit v naší evoluci symbolický krok vzhůru a začít se chápat z vyššího pohledu jako jedna lidská skupina, jako jedna rasa částečně připravených bytostí k dalšímu kroku.

Když se nám bortí z důvodů velké povodně dům a přispěchají nám na pomoc ostatní lidé, přijmeme ji pouze od těch, kteří vyznávají stejnou víru jako my a kteří mají stejnou barvu pleti?  Jak slepé a hloupé...

 

Pokud se nám podaří toto odlišování na základě v podstatě maličkostí jednou provždy opustit a odmítnout zdvořilým NE, máme za sebou obrovský kus práce pro lidstvo jako celek a pro naší Matku Zemi, která čeká s otevřenou náručí na náš symbolický návrat úplně všech.

Jsme jeden jediný lidský druh v několika variacích, jsme jediná skupina lidských bytostí, jediná lidská rasa, která musí své problémy, potíže i otázky další existence řešit společně jako jeden celek – nebazírovat na uměle vytvořených dogmatech a pravidlech některých z našich řad.

ObrazekTeprve pak můžeme jako jednotný lidský druh postoupit do galaktického světa vyšších bytostí, které nás již roky trpělivě pozorují a s moudrým odstupem tiše vyčkávají na naše uvědomění a probuzení.

Viz naše osobní setkání s nimi i utajované informace, které se nyní objevují: www.jinestranky.cz/clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace/ufo---osobni-setkani

 

 

Až se slzy lítosti nad naší pošetilou minulostí plnou konfliktu a sváru promění na slzy radosti a vděku z návratu k naší původní rodině, kam všichni patříme, budeme s Láskou přijati a osvobozeni ode všech dalších pochybností.  (konec projekce)

 

Mnoho štěstí Aridan

Obrazek

 

Komentáře

Přehled komentářů

Poděkování :)

(Venca, 16. 1. 2012 20:25)

Uzasny clanek moc dekuji,a doufam ze,jednou se nam to vsem spolecne podari. :)

poděkování

(Andrea, 19. 9. 2011 13:45)

DĚKUJI VÁM

Štěstí

(David, 22. 7. 2011 23:36)

Ahoj Aridane,
jednoho dne minulý rok jsem objevil dokument Tajemství. Následně jsem si přečetl i stejnojmennou knihu, kterou jsem pak daroval svým blízkým. Vím, že víte, jakou knihu mám na mysli. Od té doby se setkávám s podobnými texty, jako jsou i ty Vaše. Z hlubokého nitra své bytosti Vám musím říct, že si takových lidí,jako jste Vy, kteří tyto informace šíří buď v podobě internetových stránek nebo v knižní podobě, nesmírně vážím. Jen tak se dokáže lidstvo probudit, uvědomit si sebe samo a začnou světlejší zítřky. Nový věk. Děkuji !

Krasne

(Tara, 7. 5. 2011 18:02)

Nenechat se brzdit ani zpozdenim rychlosti svetla....

Střežte svou mysl i své myšlenky.

(El, 18. 4. 2011 21:31)

Moc děkuji za Váš článek.Chápu,vnímám,souzním,sdílím a cítím.Ano vše se děje jak píšete a opravdu se myšlenky zhmotňují.V poslední době zdá se mi raketovou rychlostí,jsem šťastná za každé světelné poznání a možnost jak lidské bytosti rozesmát, potěšit a třeba jen pohladit hlasem,pohledem,či se dotknout,obejmout a beze slov předat část sebe, malé světýlko,jiskřičku lásky,citu a souznění......jsme to my lidské bytosti plné lásky a ta je v každém z nás,jen někteří ji vyměnily za mamon...tak sviťme, ti jež jsme nastoupili světelnou cestu poznání..... DĚKUJI...El*

Tak jednoduché a přece pro mnohé nepochopitelné

(Ludmila Nosková - Lilly, 18. 4. 2011 12:01)

Aridane,
děkuji za konzistentní formu tohoto článku, jak informace propojuješ do celistvosti.Jsem ráda, že se stále více setkávám s lidmi, kteří smýšlí stejným způsobem a vyznávají stejnou víru, která podle mne jako jediná má skutečně smysl. Žádné povrchní duchovní plácání, žádné strašící manipulace a tragické výkřiky, ale logický sled vysvětlení, které ladí s celou mojí bytostí.Velice mne tvůj článek oslovil, má hloubku, pravdu, krásu i lásku. Děkuji za něj. Snažíme se oba( a asi všichni, komu se tento článek líbí) o stejnou věc jen jinými způsoby.

Porozumění, pochopení, osvícení

(Cyril, 18. 3. 2011 20:42)

Děkuji za pěkný článek.
S tímto v duši se rodíme a posléze zapomínáme.
Sladká individualita. A nepřítel je v nás. Z rozporů duality vnikají bolesti a kompenzace. Dualitní. Nelze jinak - i myšlenka je dualita. Jenže dualita je pomyslná - je jen jedna mince. Nikdy nebude rub lící. Nikdy si nepřestanete plnit karmu. Vše co znáte Vás bude odvádět od řešení.
Nepřítel je ve Vás, ale i okolo Vás. Nejsou to lidi, jež Vám ubližují pro nepochopení vlastních bolestí. Není to příroda, jež Vás nechá zemřít kdykoli to dovolíte. Je to ruka která Vám podá záchranný kruh v okamžiku kdy začnete pronikat do plavání. Je to kazatel, jež Vám vštípí vinu v chvíli kdy začínáte milovat boha. Jsem to já, protože čtete a myslíte nad něčím, co se má vnímat v meditaci.
Kdo není ochoten bojovat za svobodu, zaslouží otroctví. A největší zbraní nepřítele je neznalost a polopravdy.
Proto se mi Váše jinestranky líbí o to víc, neboť jsou nejen o zamyšlení, ale mají v sobě jiskru, která uvízne v mysli a snad dá průchod pochopení.
Přeji sílu setrvat a pokračovat.
Cyril

Re: Porozumění, pochopení, osvícení

(Aridan, 18. 3. 2011 22:24)

Milý Cyrile,
děkuji Vám za krásná a pravdivá slova. kéž bychom jim všichni beze zbytku rozuměli a v nich žili...
Aridan

poděkování

(Jana, 10. 2. 2011 15:40)

děkuji Aridane za Tvé kouzelné stránky,jsou úžasně napsané,musíš být krásný člověk,není dne abych na Tvé stránky zapoměla,je to v dnešním světě potrava pro duši,přeji krásné dny :o)))

Re: poděkování

(Aridan, 11. 2. 2011 21:12)

Milá Jani,
děkuji za kladný komentář - potěšení je na mé straně - Jiné stránky by měly pomáhat našemu postupnému probouzení - to je jejich poslání... Ostatní je již na nás... :-)
Aridan

Synchronicita

(Yarda , 8. 2. 2011 22:36)

:) poděkování Aridan .Dnešní den jsem tyto stránky:) paradoxně objevil na základě odkazu z již kritizovaného fb.
Ale to nevadí neb vše souvisí se vším a každý z nás má jiné umístnění v dějích jimž všichni chceme porozumět.
Příjemný Den

děkuji

(Andrea, 27. 11. 2010 15:14)

Myslím si, že jste zde zhrnul všechny positivní věci,kterými by se lídé mohli léčit samy. Článek je výborně napsaný a vysvětlený jednoduše a srozumitelně, což si myslím že je základní kámen moudrosti.Protože se o tuto tématiku dlouhodobě zajímám, mluvíte mi z duše a děkuji,že jste vytvořil tyto stránky, kde se stanu častým hostem.

Vynikajici

(Jarek, 4. 10. 2010 9:39)

Kez by tento clanek byl povinnou cetbou. :-)

Re: Vynikajici

(Aridan, 5. 10. 2010 20:57)

Je zde pro všechny plně k dispozici - jen doplňuji, že mě zatím žádný vydavatel učebnic pro základní školy doposud nekontaktoval :-)
Aridan

re: ALL

(Aridan, 25. 8. 2010 21:11)

Milí čtenáři Jiných Stránek,
děkuji všem za čas, který věnujete naší společné práci a dokonce najdete chvilku a reagujete na obsah některých článků.
Konkrétně v tomto článku je skutečně mnoho myšlenek a může být obtížné všechny najednou přijmout - to však ani není cílem - to by se totiž jednalo o další vykonstruovaný systém, kterých je dnes již více než dost :-)
Sám určitě nemám patent na rozum a to, co skrze mne samovolně promlouvá, je svobodné a pouze ukazuje možný směr další cesty.
Netrapme se tím, že můžeme být jiní, než ostatní. Časem poznáme, že těch, kteří nám mohou ublížit ubývá, že nad námi dokonce nemají žádnou moc, lidské zlo a hloupost se vlastní agresí vysublimuje a její vláda ustane. Již nyní je síla našeho vědomí na dobré cestě a probouzení našich myslí probíhá rychleji, než se očekávalo.
Je to naše společné úsilí, které nás posouvá vpřed - k vnitřní čistotě a ucelené Jednotě.

Odpuštění a strachu je věnován tento článek, který skromně přikládám:
http://www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/odpustte-strachu-a-vzdejte-se-jej-_

Krásný večer všem Aridan

článek

(Iva, 25. 8. 2010 12:51)

Ano, článek je opravdu moc hezký a zanechává ve mě hluboké pocity. Bohužel, já sama ještě nejsem natolik duchovně povznesená, abych dokázala zlo oplácet dobrem a vážně si nedovedu představit, že kdyby někdo ublížil mým nejvíce milovaným, že bych mu dokázala jeho čin odpustit a jednání onoho člověka nějakým způsobem pochopit. Jsem člověk jinak tolerantní, nevadí mi lidé jiné rasy a jiného náboženského vyznání, ale nedokážu tolerovat lidi zlé, hloupé a agresivní. S tímhle se nedokážu stále vypořádat.

evoluce

(jarin, 12. 8. 2010 22:35)

Je jisté že evoluce se nezastaví a čas od času si ve vývoji pomůže někdy menším, jindy větším skokem. Těžko si lze představit, že současný člověk je posledním, nejvyšším tvorem v této evoluci, i když si to řada "pánů tvorstva" ve svém převažujícím přeceńování sama sebe myslí. Zdá se že tyto stránky opravdu patří k tomu nejlepšímu, co lze na webu nalézt. I když na některé věci mohou být odlišné názory - přece jen každý jsme jiný s jinou vývojovou historií - cítím, že úmysly autora jsou dobré a pro prozření řady z nás i potřebné. Tak jen tak dále, práce na sobě máme každý ažaž a jenom touto každodenní prací na sobě se podaří posunout i celé lidstvo jako celek na kvalitativně vyšší úroveň.

Nad tíži země vítězí krása letu

(Honza, 10. 8. 2010 20:05)

Nejlepší článek který jsi napsal a hlavně potřebný pro všechny lidi.Komentáře jsou také pěkné.

Posílejte dále

(Dagmar01, 10. 8. 2010 7:51)

Jsou to opravdu podnětné a užitečné myšlenky, posílejme články dále svým přátelům, jedině tak se myšlenky budou pomale šířit a nahlodávat mysl lidí kolem nás, je to velmi potřeba...

Všichni jsme si rovni

(Dagmar, 9. 8. 2010 20:31)

Jsou lidé,kteří učí jen lásku,a lidé kteří léčí tím,že prostě jsou(autor těchto stránek)Můžeme pomáhat jeden druhému.Budujme nový svět.Společně vytvářejme novou realitu. Nejdřív vnitřní a pak vnější realitu.Začněme tam,kde jsme měli začít už dávno.Nesnažme se měnit své chování,nejdřív změňme své názory.Neboť naše chování vychází z našich názorů.Všichni se můžeme stát moudrostí,láskou a pravdou,jenž vyléčí svět.