Jdi na obsah Jdi na menu
 


Srdce jako náš primární mozek

5. 7. 2010

Kdo koho vlastně řídí?

 

Během školních let jsme se všichni určitě mnohokrát setkali s obrázkem srdce, nakresleného na lavici, vyrytého do desky stolu, do stromu, obvykle Obrazekpropíchnutého šipkou a vyplněné nápisem iniciál osob, kterých se srdce a Velká Láska týká (PK+SH=VL).

Když se naopak s někým, s kým jsme byli v lásce, rozejdeme, říkáme, že máme zlomené srdce.

Mnoho náboženských směrů nám říká: „Rozhoduj se srdcem“. O tomtéž následování svého srdce hovoří i tolik významná biblická postava Ježíše.

V bibli samotné je mu položena prostými lidmi otázka: „Proč nám Bůh ale povolil obměnit svou manželku a rozvést se s ní?“ Ježíš odpovídá: „Pro tvrdost vašich srdcí…“

Filozofické i východní směry zmiňují „Poslouchej a následuj hlas svého srdce“

Staří Egypťané uchovávali určité orgány významných osob a faraonů, v nádobách, k tomu určených. Zajímavé přitom je, že samotné srdce uchovávali, zatímco Obrazeknaopak mozek byl vždy vyhozen.

Dávní Indové se o srdci zmiňují již před šesti tisíci lety v Upanišádách (prastaré védské spisy).

O vnímání planety Země, jako živé bytosti (Gaia) a zejména o naší povinnosti, nalézt propojení mezi mozkem a srdcem, mluví velice jasně i poselství mimozemských civilizací. Považují jej dokonce za naší primární úlohu v našem pozemském životě. Detaily naleznete zde: www.jinestranky.cz/clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace/tajemny-hlas-z-kosmu-odrusil-vysilani-vsech-stanic

Láska a její vyjádření, se rovněž předává nikoliv logickým zpracováním mozkem, ale spontánními projevy, které mimoděk směřují prostřednictvím našich činů - od srdce k srdci.

Jak by na nás zapůsobilo tvrzení typu: „Drahá, dle posledních zjištění stavů mé mysli a vyhodnocením námi prožívaného dlouhodobého vztahu, se domnívám, že Vás nejspíše miluji“. Toto snad neřekne ani ušlechtilý anglický lord s tvrdou školou stylového britského chování (u nás slavný propagátor vzorců chování J.S.Guth-Jarkovský – kolem 1850, aktuální dodnes).

 

Můj názor zde není možná důležitý, nicméně sám cítím předchozí tvrzení jako velice důležitá a platná. Můžeme mít třeba geniální vědce, ale pokud nemají současně vyvinuté Srdce, navždy zůstanou jednostranně omezenými, protože mohou své objevy bez potíží zneužít k negativním či dokonce destruktivním účelům – nejčastěji vojenským (viz Atlantida a síla jejich Krystalů). Očekávaný výsledek, není vždy to nejdůležitější…

Srdce je pro mě osobně (kromě životně důležitého orgánu) synonymem citu, soucitu, pochopení, lásky, objektivity, intuice, střídmosti, milosti, uvážlivosti, vcítění, smířlivosti, komplexnosti, Jednoty…

 

Srdce, srdce, srdce a zase srdce – ovšem pozor – Láska s velkým L, není totéž co pouhé sympatie, okouzlení, přitažlivost, nedostatek společnosti a přátel čiObrazek prostá pudová touha.

Někteří pak zažíváme bolestivá zklamání, když později zjistíme, že naše nejhlubší city přímo ze srdce, nejsou opětovány a druhým jsou považovány za rozmarnou nebo účelovou záležitost.

Očarování je mocné a naše oči mohou doslova oslepnout tím, že si partnera sami idealizujeme – přitom můžeme být jeho pouhou „hračkou“. Kdepak nám zůstává v těchto chvílích mozek, nezdá se vám, že je tak trochu pozadu J?

 

 

Jak to tedy s tím naším mozkem, myšlením a propojením se srdcem je?

Možná to některé z nás dost překvapí, ale dle posledních zjištění moderní Obrazekvědy je prokázáno, že srdce má v sobě svůj vlastní nezávislý „mozek“. Nejedná se samozřejmě o mozek stejného typu, jaký máme každý ve své lebce, ale jde konkrétně o ganglion, který obsahuje přibližně 40 tisíc mozkových buněk.

Pro vysvětlení: ganglion je uskupení „chytrých nervových buněk“, které u mnoha tvorů naší planety tvoří samotnou hlavní řídící Obrazekjednotku jejich centrálního nervového systému.

Jednu část našeho mozku máme tedy na logické uvažování, dedukci, učení se, pak na tvořivost, vize, představivost a srdce nám do toho doplňuje takovou veličinu jako „cit, laskavost, intuici“.

Více „Člověk jako dokonalý scanner“ zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/clovek-jako-dokonaly-scanner-a-vyznam-naseho-spanku

 

Budu pokračovat dále úvahou, proč je tak důležité propojit mozek a srdce: Jestlipak tušíte, Které jsou v naší civilizaci nejčetnější nemoci vážného typu? (nemyslím angínu či chřipku)

Ano, je to především, vysoký krevní tlak daný stresem a nezdravým stylem života, který může přejít až do tak častého srdečního infarktu myokardu nebo Obrazeknaopak přepínání a únava, která se může projevit jako náhlá cévní či mozková příhoda.  

A máme to - vidíme v tom už jasnou paralelu? Buďto utrpí újmu náš mozek nebo naše srdce.

Pročpak asi? Máme je snad v rovnováze a dokonalé harmonii?

Všimněme si ještě jedné důležité věci: mozek se dokáže vypnout, odpočinout, srdce se za celý náš život nikdy nezastaví, jen podle situace zpomalí či zrychlí, takže kdo koho řídí?

Každý lékař by teď ihned profesionálně zareagoval, že srdce přeci dostává impulsy z mozku a podle toho návazně jedná. Jistě, proč ne? Na to však existuje velmi prostá odpověď: Naše srdce bije již v prenatálním období před narozením, stejně jako po celý náš život. Začne dokonce bít a zajišťovat cirkulaci krve ještě předtím, než se mozek vůbec začne sám vyvíjet!

To je překvapení, že? Dříve se rovněž věřilo, že Země je středem galaxie, kolem níž se vše otáčí a navíc že je placatá…

Související článek „Poslouchejte svůj vnitřní hlas“ zde: www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/poslouchejte-svuj-vnitrni-hlas-transformace-a-ptejte-se_--

 

Pojďme ještě o vrstvu hlouběji:

Představme si například velmi pozitivní a příjemnou situaci, která se v našem běžném životě může stát i několikrát, v ideálním případě správné volby však pouze jednou. Tušíte?

Ano – mám na mysli naší svatbu.

Vidíme jich za rok u radnic jednotlivých měst a obcí desítky či stovky. Svatebčané se projevují hlasitým troubením, opentlenými vozidly a bujarým veselím, proč ne. (rozvody však probíhají ve zcela jiném duchu a v hlubokých zákopechJ)  Všichni tuto informaci o svatbách vnímáme a všichni jsme si těchto událostí naprosto vědomi. Každý má právo být s partnerem šťastný a každý má právo založit rodinu.

Vraťme se zpět k samotnému aktu svatby, která obvykle končí uzavřenímObrazek sňatku. Pokud by byl náš mozek jediným logickým nástrojem, který nás všechny neomylně řídí a vede, byli bychom doslova jako stroje a všechny děje by proto měly stejnou váhu.

Člověk tu dnes je a zítra není. Strom je jeden den zelený, druhý den plný květů a další den - suchý. Strach, radost ani smutek neexistují, jsme stroje… Je to tak?

O tom, že to tak samozřejmě není, nás přesvědčí maličká odchylka: jak jsme říkali, svateb jsou stovky, ale stačí, pokud je jejich účastníkem někdo nám blízký, člen rodiny nebo my sami a ze stovek za rok, máme rázem jednu jedinou – tu naší.

Proč? Protože tam totiž striktní logika mozku končí a začíná pracovat naše čisté srdce (a další faktory obvykle ve spojení s naším egem). Statisticky je to stále jedna ze stovek, takže přeci není důvod k jakémukoliv rozruchu a zrychlenému dechu či tepu, ale my máme silné důvody svůj pohled na realitu rychle změnit.

Vdáváme se my, našemu egu záleží na tom, aby to bylo naprosto dokonalé, aby se vše povedlo a naše srdce nás vede Láskou vpřed. To, že je parter plný chyb a ani v nejmenším není ideální, nám naše srdce dokonce ani nedovolí mozkem připustit a odhalit - tak moc je silné… Logika až někde na pátém místě.

 

Pojďme se podívat trochu praktičtěji na jednotlivé mechanismy jak my, lidé, vlastně fungujeme:

Podle zdokumentovaných vědeckých faktů naše srdce komunikuje s mozkem a tělem v zásadě třemi způsoby – resp.skrze tyto formy komunikačních systémů naše srdce velmi výrazně ovlivňuje náš mozek samotný :

  1. Neurologicky – tedy přenosy nervových impulsů
  2. Biochemicky – prostřednictvím neurotransmiterů a hormonů
  3. Biofyzikálně – pomocí tlakových vln

Navíc podle aktuálních průzkumů potvrzuje vědecká praxe, že mezi srdcem a mozkem funguje ještě čtvrtý způsob – energetický – prostřednictvím interakcí elektromagnetického pole.

To je ale překvapení, když celá naše planeta má velmi Obrazeksilné geomagnetické pole podle něhož tažní ptáci či velryby bezpečně najdou své domovské místo. Celý povrch planety je mimo jiné pokryt ze 70% vodou, což je přesně množství, z něhož se skládáme i my. To jsou ale náhody, že? 

Srdce vysílá našemu mozku doplňkové intuitivní a emocionální signály, které nám umožňují vidět hlouběji, než si připouštíme a myslíme. Někteří z nás mají tuto schopnost (intuice, šestý smysl…) nejen potvrzenou, ale dokonce silně rozvinutou.

Proto je mozek a srdce stále ve spojení, neboť nám pomáhá odhalit to, kde si náš mozek prostě vyláme „zuby“. Je to jako chtít od obyčejného  jídelního nože chirurgickou přesnost řezu skalpelem.

Srdce koordinuje daleko více činností než si myslíme, vytváří propojení s našimi hmotnými orgány a společně s naším třetím okem i s mnoha jinými světy. Více zde: www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/treti-oko

 

Naučme se poslouchat hlas svého srdce a Obrazekporozumíme svému nitru i myšlenkám. Čím více mu porozumíme, tím více bude naše srdce i mozek v symbióze a čím kvalitnější bude harmonie našich emocí a myšlenek, tím méně budeme zažívat nemoci srdce, mozku i ducha (viz.psychosoma).

Náš pocit oddělenosti od Jednoty stvoření, nespočívá v rozmanitosti životních poznání, kterých se nám dostává, ale v našem přístupu k nim. Srdce je náš dar a měli bychom jej správně používat.

Věřím, že nám informace poskytnuté v článku pomohly nalézt alespoň směr k tomu, co si již dlouho přejeme - lepší porozumění Světu i nám samým...

Svět změníme tím, když nejprve změníme sami sebe, resp. svůj pohled na realitu…

 

Mnoho štěstí Aridan

_____________________

Doplnění informace ze dne 9.4.2011: Vědci vypěstovali umělé lidské srdce v tomto odkazu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

stránka nenalezena

(blackeyes, 10. 5. 2011 22:54)

ahojky Aridane, před týdnem jsem začala číst tvoje stránky a nemůžu se od nich odtrhnout, jak jsou čtivé a zajímavé, jen mi vadí jedna věc. Když kliknu na některý odkaz, objeví se mi " stránka nenalezena " proč tomu tak je?? připomínám, že nejsem zdatná v hledání na internetu a pc 100% neovládám... prosím o tvé vysvětlení a řešení, děkuji :)P.S. pokud by z vás čtenářů věděl, písněte, díky ;-)

Re: stránka nenalezena

(Aridan, 12. 5. 2011 20:20)

Dobrý večer Blackeyes,
je mi líto, že to zlobí u starších článků, které se postupně opravují - provider webu prováděl jakési indexace a změny, které se na prolinkování projevily. žádný ze článků však nechybí a jsou plně k dispozici.
Nejlepší rada je tato: přečíst si název článku, na který je prolink uveden a nalézt jej přímo v dané sekci - je tam uvedena cesta přímo k němu.
Snad to trochu pomůže.
Aridan

.

(sp, 10. 4. 2011 10:21)

Dnes je jedna velká potíž, jak žít podle srdce ve společnosti, která je nastavená čistě na to, vytěžit ze všeho maximum a hlavně vydělat.

pochvala

(Hana, 19. 3. 2011 12:45)

Ahoj Aridane,tvoje stránky jsem ,,objevila,, nedávno a teprve teď jsem si udělala čas a přečetla několik článků.Jsem velmi háklivá(na základě osobních zkušenností),když mi někdo předkládá ,,etická pravidla,, a ,,jediné správné cesty,,...Jestli jsi autor všech článků,pod kterými jsi podepsaný,pak klobouk dolů.Šikoký záběr,jednoduchý a výstižný styl.Co se mi ale líbí a nejvíce mne oslovuje,je to,co vnímám ze všeho,jsem četla -láska a srdce.Díky

srdce

(Jarek, 29. 8. 2010 13:06)

Pravda, nic jiného než čistá pravda.