Jdi na obsah Jdi na menu
 


Solární bouře – varování NASA pro 2011-2013

20. 6. 2010

 

POZOR:

Doplněna aktuální informace ze 4.8.2010 - Slunce se probouzí - Sluneční Tsunami dopadla na Zemi, vyvolala polární záři a zmínka o krizovém scénáři 2013:

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci/140151/slunecni-tsunami-se-riti-na-zemi.html

 

http://www.telegraph.co.uk/science/space/7923069/Nasa-scientists-braced-for-solar-tsunami-to-hit-earth.html

http://beforeitsnews.com/story/121/845/The_sun_sends_a_charged_cloud_hurtling_our_way.html

http://www.cfa.harvard.edu/news/2010/pr201011.html

______________________________________________________________

Doplnění další info  - tentokráte VELMI JASNÉHO VAROVÁNÍ ze dne 24.2.2011

http://www.novinky.cz/ekonomika/225820-erupce-na-slunci-mohou-zpusobit-velke-ekonomicke-ztraty.html
 

________________________________________________________________________ 

 

 

NASA: „Víme, že se to blíží, ale nevíme, jak moc to bude zlé“

 

Neuvěřitelné: obyčejný člověk může mít v dnešním světě naprostou pravdu.

Ano, navazuji na již dříve uveřejněný článek s názvem „ 2012 - fakta a jejich zastírání, aneb přeci by nám nelhali“, kde jsem přesně tuto záležitost dotazoval (a preventivně jsem informoval) naše oborové specialisty z hydrometeorologického ústavu a dostal dvě krátké odpovědi.

První: "Vůbec nevím o čem ten pán mluví" a druhou odpověd typu: "Není důvodů k žádným obavám, loď stále pluje…"  

Odkaz zde: http://www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/2012---fakta-a-jejich-zastirani--aneb--preci-by-nam-nelhali.html

 

Bude to nejspíše jedna z dalších „náhod“, a je skutečně zajímavé, že mnoho proroků, věštců i vědců a za poslední rok i mnoho přicházejících živých snů o solárním cyklu s číslem 24 spolu s blížící se transformací lidského vědomí, Obrazeko tomto období pojednává s velkým respektem.

Proč?

Není to totiž žádná legrace a zásahy napříč všemi oblastmi našeho běžného života mohou být skutečně obrovské. (viz. James Marusek-SC24)

Media proto u nás, návazně na zahraničním tisku, splnila svou informační povinnost a informovala nás o "drobném problému, který bude vyřešen preventivním odpojením určitých zařízení" – viz spodní část článku.

Je to však celá a hlavně skutečná pravda nebo pozdržíme paniku a starostmi zavalený pracující lid co nejdéle v klidu a tedy „pod kontrolou“? Už jen tvrzení, že "nevědí jaké to bude a že to bude zlé", je zavádějící přiznáním, že řešení žádné nemají, natož aby nám přesně sdělili, co je potřeba udělat a jak se připravit. Ale posuďte sami, až článek dočtete.

 

Podívejme se nejprve na to, co to vlastně taková solární bouře je.  Znamená to snad, že bude více tepla nebo že bude Slunce nějakou dobu jenom více svítit?

 

Slunce je aktivní hvězda (resp. dvojhvězda s Nemesis - NASA) v centru naší planetární soustavy, kolem níž se pohybují jeho pravidelné oběžnice - planety. Slunce tvoří téměř 98% celkové hmoty soustavy, proto je jeho vliv na ostatní zcela enormní. Více v článku „Stručná historie kosmu“ zde http://www.jinestranky.cz/clanky/puvod-a-historie-cloveka/strucna-historie-kosmu.htmlObrazek

 

 

Ze Slunce vychází obrovské množství energie doslova jako z otevřeného atomového reaktoru. Nejvíce zastoupený prvek je Helium a Vodík, přičemž si můžeme připomenout pokusy s vodíkovou či atomovou bombou.

 

Základní projevy zvýšené Sluneční aktivity jsou v zásadě tři navzájem propojené okruhy událostí:

 

  1. Sluneční záření spojené s radiací a UV zářením: Teplota roztavené plazmy Slunce, dosahující až desítky milionů stupňů, urychluje téměř na rychlost světla elektrony, protony a ještě těžší iony. Ty vytvářejí zářeníObrazek napříč celým nám známým elektromagnetickým spektrem, tedy od vln radiových až po smrtelné gama záření. (Nám doposud neznámé vlnové délky, neznamenají jejich neexistenci !)  O následcích jednotlivých záření nepůjdu příliš do hloubky, pouze připomenu, že dochází k trvalému zničení chromozomů v buňkách a samozřejmě následnému výskytu rakoviny, pokud jsou dávky nižší. Vlivem dopadající sluneční energie o velikostech až 30 MeV, dochází k ohřátí horních vrstev ionosféry Země a tím její expanzi a posunu do vyšších vrstev – jako důsledek stoupajících ohřátých částic vzhůru. Tím dochází k relativnímu zahuštění dříve řídkého prostředí a například narušení (spálení elektroniky) funkčnosti většiny satelitů (např. satelit Skylab roku 1979 a nedávno uveřejněný v článku „2012-zastíraní faktů“), stejný přírodní princip, jako při použití primárně vojenského zařízení technologie HAARP. Více info zde: http://www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni--vzdelavani--vyzvy/srazky_-zemetreseni-i-nalada-na-prani---technologie-haarp.html
  2. Sluneční erupce:  Obrovské výrony, doslova gejzíry energie plazmy, které jsou Obrazeksvojí velikostí vůči obvyklému chování Slunce enormně masivní a silné. Přinášejí s sebou právě ony vysoké objemy a toky protonů a elektronů popsané v odstavci výše. Spolu s nimi k nám proniká více radiace a rentgenového i UV záření. Částice nabité těmito energiemi se k nám dostávají za dobu obvykle kolem několika dnů, ale byly naměřeny i případy menších intervalů – i kolem 15 minut. Právě proudy solárního větru a těchto částic vytváří na naší Zemi takzvanou geomagnetickou bouři. 
  3. Geomagnetická bouře. Zkusme si představit, co se stane, když foukneme do plamene hořící svíčky. Protože je naše Země sice poměrně malé vesmírné těleso, zato složené z velké části ze sloučenin železitých, tedy magnetických látek, existuje kolem ní magnetické pole. NěkteréObrazek planety jej nemají a jsou v tomto ohledu relativně bezpečnější – Mars (proto aktivity tajných projektů na něm). Při silném výronu energie ze Slunce, dojde vlivem působení slunečního větru (ten „vane a fouká“směrem od Slunce), ke stlačení magnetického pole blíže k povrchu planety a překrásnému efektu polární záře. To je ovšem konec té lepší části, teď přijde ta druhá strana mince reprezentované následujícím tvrzením:

 

Magnetické pole je na vodičích schopné indukovat proud i napětí.

  

Poměrně krátká a stručná věta a jednoduchý fyzikální zákon, ovšem s těmito důsledky:  přelom měsíce srpna a září 1859. To už jsme měli Telegraf. Čtyři dny trvající Sluneční bouře byla natolik silná, že se indukoval v obyčejných, dost silných drátech mezi sloupy proud takové velikosti, že je doslova roztavil a rozpekl (NASA). Odhad síly elektromagnetických vln se tehdy pohyboval kolem 200 nT (nanoTesla)  

Pojďme ale blíže naší době – 13. března 1989 bylo díky slunečnímu výboji vyřazeno z činnosti energetické vodní dílo na výrobu elektřiny v Kanadě - Quebecu a šest miliónů lidí bylo zcela bez proudu (blackout). Trvalo to sice pouhých 9 hodin, ale chaos a celkový kolaps to byl neskutečný.

Ve stejnou dobu pozorovali obyvatelé postiženého území úžasnou polární záři, vlivem stlačení našeho magnetického pole slunečnímObrazek větrem. Zároveň byla na celý týden zcela mimo naší kontrolu většina satelitů a u více než 1000 zařízení bylo zapotřebí vyměnit jejich satelitní elementy.

V září téhož roku dochází ke kolapsu řídícího systému obchodování na burze v Torontu.  26. Února 2008 je pozorována obrovská polární záře nad Aljaškou.

Pokud se tedy v roce 1859 vlivem indukované energie ze solární bouře roztavily poměrně silné telegrafní dráty, představte si, jaké průřezy drátů máme například v hodinkách, v počítačích, jak citlivé prvky jsou v satelitních navigacích i komunikačních systémech, jakým způsobem se to dotkne magnetických platebních karet a zálohovaných dat, zasaženy budou i podmořské optické kabely – tedy cokoliv vás napadne. Nebudeme si nejspíše schopni nakoupit ani housku se salámem v nákupním centru, které bude bez proudu.

Obvyklá velikost magnetického pole kolem naší Země, je něco kolem 60 tisíc kilometrů, přičemž v popisovaném roce 1859 došlo vlivem vanutí silného slunečního větru k takové kompresi, že se naše magnetické pole muselo stěsnat na pouhou desetinu.

 

Jakou tedy můžeme čekat budoucnost?

Uvedu několik naprosto odlišných zdrojů, abychom si mohli co nejlépe vybrat.

Kniha Zjevení nás informuje o třetině naší Země sežehnuté plameny a ohněm. Nostradamus hovoří o tomtéž (viz sekce „2012 - Proroctví“). Výborný současný Obrazekastrofyzik Michio Kaku hovoří o těchto problémech dokonce již několik let na všech možných vysílacích stanicích.

Současný vynikající vědec Paul La Violette hovoří o konkrétní Super vlně, která se k nám blíží směrem z Centra galaxie.

Tutéž informaci uvádějí i lidé z channelingu – komunikující s rozdílnými světy a mimozemskými bytostmi.

O tom, že máme v magnetickém poli Země zvětšující se trhliny, již nyní také víme, ledovce tají, aby se mohly o to snadněji přemístit, což zcela podporuje teorii, že při masivním výboji Slunce podpořené energetickou Supervlnou z centra galaxie může dojít k posunu magnetických pólů země a následně fyzických pólů naší planety – předpovídal i Einstein a v minulosti se již prokazatelně stalo (extrémní zastánce této teorie a zcela katastrofického scénáře Patrick Geryl). 

Mayové hovoří rovněž o tom, že po roce 2012 budeme jiní (viz. název stránek) a hovoří též o dvou Zemích – jedna, která půjde dál a druhá, která zde zůstane.

Pokud si navíc připomeneme proroctví jednoho ze slavných osob moderních dějin proroctví – Edgar Cayce, který říká, že se našich 7 stávajících čaker přemění u připravených osob na celkem 12 – vlivem silných proudů kosmické energie v období kolem 2012 – doslova během noci, je to rovněž v jasné relaci s tématem.

Pokud si připomeneme další slova Mayů i Hopiů o probíhajícím období transformace vědomí, jistém konci Mayského kalendáře a vzpomeneme si na třeba slavný film Terminátor, Stargate, Startrek, kdy staršími typy hvězdných či časových portálů projde pouze organická hmota, zatímco vše ostatní (stejně jako veškerá elektronika i umělá inteligence) vlivem indukovaných proudů hyne, máme další indicii k přemýšlení.

 

Nebudu proto záhadný, ani vůči čtenářům sobecký a přiložím svůj dosavadní, čistě osobní pohled na celou věc:

Ano, bude to období nelehké a složité, plné změn, které jsou evidentní aObrazek v běhu již nyní. Tím, že o něco přicházíme, rovněž něco získáváme – i kdyby to měl být jiný svět či jeho jiná dimenze.

S plánem stvoření příliš stejně neuděláme, je to plán vývoje, kterým máme dle všeho projít. Životní i lidské hodnoty se již dnes tak rychle mění a fyzický svět, ve kterém jsme prozatím limitováni jím samotným, se pomalu blíží k naplnění svému účelu.

Každý přerod bývá bolestný a před každým porodem, se nejprve dostavují bolestivé stahy. Viz podnětný článek: „Novorozenec umírající do života 2012“ zde: http://www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/novorozenec-umirajici-do-zivota-a-souvislost-s-2012.html

Silou našeho společného vědomí s vědomím Universa, můžeme katastrofické scénáře vnitřně odmítnout a bolestivost přechodu naší spoluprací s původním plánem vzestupu co nejvíce zmírnit - to je naše cesta a náš výoj.

Relaxovat, uvolnit se a přijmout sami sebe i celý náš svět v jednotě, ve vyšší dimenzi, kde bude již bezpečný svět, oproštěný o veškerou stávající dualitu – z dnešních čtyř se pozvednout na pátou či dokonce vyšší dimenzi - hovoří se o Zlatém věku lidstva, kde již nebudou více konflikty.

Ten, kdo zůstane uvězněn ve stávajícím světě hmoty, majetku, peněz a moci, může přijít naprosto o všechno, dokonce i o to, co je pro něj samotného nejcennější - s velkým zklamáním zjistí, že uznával falešné a uměle vytvořené modly, které nemají fakticky žádnou hodnotu.

Poslouchejme svůj vnitřní hlas, hlas svého srdce a nesnažme se za každou cenu jednat proti toku proudu ani proti jednotě. Nejsme zde proto, abychom byli z povrchu Země, jako součást celého stvoření, nadobro odstraněni. Článek „Poslouchejte svůj vnitřní hlas transformace a ptejte se jej“ naleznete zde: http://www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni--vzdelavani--vyzvy/poslouchejte-svuj-vnitrni-hlas-transformace-a-ptejte-se_--.html

 

Mnoho štěstí Aridan

 

_______________________ 

Příloha:

Odkaz na informaci v češtině:  http://www.novinky.cz/veda-skoly/203239-solarni-superboure-ohrozi-v-roce-2013-pozemskou-infrastrukturu.html

Odkaz na Telegraph – UK v angličtině: http://www.telegraph.co.uk/science/space/7819201/Nasa-warns-solar-flares-from-huge-space-storm-will-cause-devastation.html

______________________________

 

Detail oznámení CZ:

Solární superbouře ohrozí v roce 2013 pozemskou infrastrukturu

V roce 2013 hrozí podle NASA planetě Zemi silná sluneční aktivita, která vyvolá solární superbouři schopnou vyřadit nejen komunikační a navigační satelity, ale také rozvody elektrické energie, dopravní a bankovní systémy a také osobní elektroniku jako jsou počítače nebo mobilní telefony.

Sluneční energie stoupá a klesá v cyklech dlouhých přibližně 22 let. Zároveň počet erupcí roste a klesá v jedenáctiletých cyklech. A právě v roce 2013 vyvrcholí oba cykly najednou. Jejich kombinace tak podle všeho povede k vyvolání solární superbouře doprovázené extrémní radiací.

Následkem tohoto souběhu mohou rozsáhlé části světa postihnout výpadky v dodávkách elektrické energie na dlouhé měsíce. Odborníci upozorňují, že především Británie a severoevropské státy mají poměrně křehkou rozvodnou síť.

Podobné shody přicházely i dříve, ale nikdy v minulosti nebylo lidstvo natolik závislé na elektronických přístrojích, které může enormní dávka radiace přetížit a vyřadit.

"Víme, že se to blíží, ale nevíme, jak moc to bude zlé," citoval server Telegraph ředitele divize NASA zaměřené na fyziku Slunce Richarda Fishera. "Naruší to komunikační zařízení jako jsou satelity i navigace v autech, vzdušnou dopravu , bankovní systém, počítače, veškerou elektroniku. Velké oblasti budou bez elektřiny a náprava škod bude složitá a vyžádá si delší dobu."

Jde o dosud nejvážnější varování, které NASA kvůli sluneční aktivitě vydala.

Některé systémy se preventivně vypnou

Zabezpečit veškerou infrastrukturu není před takovou superbouří možné, ale měl by být proto podle Fishera vypracován systém včasné výstrahy jako před hrozícím hurikánem, který by rozsah škod omezil. Znamenalo by to preventivní vypínání vybraných systémů a rozvodů. Některé satelity je pak možné převést do režimu "spánku".

Fisher odhaduje, že solární superbouře by v případě nečinnosti způsobila ohromné hospodářské škody, které by dvacetkrát převýšily škody způsobené hurikánem Katrina v New Orleans v roce 2005, ty tehdy činily 125 miliard dolarů. Superbouře by tak mohla způsobit škody za dva a půl biliónu dolarů (50 biliónů Kč).

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

re: re

(sp, 28. 2. 2011 7:56)

Když shoří satelity, tak se nic vážného nestane, bez mobilů, satelitní TV, GPS, šmírování a jiných činností ke kterým sep používají se dá žít. Kvůli výpadku satelitů určitě neumřete, ještě před 40 lety se téměř nepoužívaly, a nebyl problém.

Sopky se probudily, ale nevybuchly. i kdyby omezili letecký provoz, tak to opět nemá fatální důsledky stejně jako omezení satelitů.

Výpadky elektřiny můžou být lokálním problémem, ale ani to nebude tak horké. Její výpadek znamená ztrátu konfortu, výrobní linky budou stát, ale pár týdnů se bez elektřiny dá taky přežít.
Před 1-2 týdny měly být velké erupce na Slunci a nic se nestalo.

Budou obrovské problémy, ale ty budou vyplývat hlavně z ekonomických, sociálních možná dokonce vojenských příčin.

Re: re: re

(illuminati, 28. 2. 2011 14:03)

Ano, taky pravda, tak nakonec uvidíme, co a jak bude :-)

Re: Ztrata komfortu?

(ramus, 27. 3. 2011 18:18)

Tomu se rika povrchni pohled na vec.... Vypadky veskere elektriny na mesice bude jen "ztrata komfortu" ? Dovolte abych se zasmal... co komunikace, doprava, chlazeni potravin, veskera vyroba, nemocnice... Stacilo by jen kdyby nejezdily auta protoze jim shori elektricka instalace. Dnes se skoro 80% lidi zivi aktivitami primo napojenymi na procesy zavisle na elektrine,.. byl by to navrat do stredoveku a boj o zajisteni zakladnich potreb ... tedy boj o hole preziti milionu lidi.

re: re

(sp, 27. 2. 2011 18:05)

Jenže v roce 1859 se v rozvodech používal obvykle stejnosměrný proud. Tyto vedení jsou zranitelnější než dnešní vedení se střídavým proudem.
Nehledě na to, že dnes jsou modernější a účinnější pojistné mechanismy.
Experti o roce 2000 taky tvrdili, že to bude katastrofa a co se stalo - nic.

Re: re: re

(illuminati, 28. 2. 2011 1:41)

No jak jsem již napsal, i když jsou "modernější pojistné mechanismy", ani to nám nepomůže - viz. Kanada rok 2006, sice se "neupeklo" vedení, ale i tak (myslíte si, že když to po nějaké erupci opraví, tak bude vše v pořádku? Takové silné erupce můžou trvat i měsíce, takže by bylo zbytečnéto opravovat, jelikož by to bylo hned znovu zničené). Navíc to není jediný problém, co může nastat. Co se asi stane s většinou družic a satelitů?
A nebo si všiměte, jak se po posledních věších erupcích "zázračně" probudily více, jak 4 sopky po celém světě a započaly svou činnost.

re:re

(sp, 27. 2. 2011 11:12)

To příliš dramatizujete. Ty cykly jsou pravidelné. Elektřina se používala i při minulém vrcholu a kabely neroztavily.

Re: re:re

(illuminati, 27. 2. 2011 14:08)

Tento vrchol má být ale cca o 50% silnější. To, že jste to nikdy nezažil neznamená, že se to nestane, všechno je jednou "poprvé".
A ještě jedna otázka - Vy jste vzdělanější, než odborníci z NASA? Ti se toho totiž taky bojí.
Je sice pravda, že spoustu věcí tutlají (ale to mají nařízeno zhora), ale i tak.
Je vidět, že nejste otevřený novým možnostem, novým zkušenostem atd., takže si nejsem tak jistý, jestli byly tyto stráky určeny zrovna pro takovou skupinu lidí, jako jste vy. (bez urážky)
Ale samozdřejmě beru váš názor.

Re: re:re

(illuminati, 27. 2. 2011 14:25)

Další diskuze s Vámi je bezpředmětná, jelikož tady prosazujete jen svůj názor (proti čemuž nic nemám), ale bez důkazů. Kdokoliv vzdoroval zdejším článkům, tak měl aspon nějaký ten důkaz, případně vhodný argument.
cituji článek: "přelom měsíce srpna a září 1859. To už jsme měli Telegraf. Čtyři dny trvající Sluneční bouře byla natolik silná, že se indukoval v obyčejných, dost silných drátech mezi sloupy proud takové velikosti, že je doslova roztavil a rozpekl".
To by Vám mělo stačit, jako "strašení".
Lidi se mají z minulosti poučit a ti, kteří se nepoučí, tak většinou špatně dopadnou.

Je to, jakoby se destiletý kluk spálil při táboráku, protože šáhl na žhavý kus dřeva, pak by se vyléčil, vyrostl, bylo by mu 20 a udělal stejnou blbost znovu.

Mějte se hezky a snad dojdete aspon s nějakým pěkným argumentem :-)

re

(sp, 26. 2. 2011 18:14)

Proud na chvíli vypadne, ale pak zase po několika hodinách naskočí.

Re: re

(illuminati, 26. 2. 2011 19:54)

Bez urážky, jste trošku mimo... to není běžný výpadek, jak si každý představuje a navíc hrozí, že to opraví a za 1-2 dny (i hodiny) můžou začít znovu... zkuste si něco přečíst o tom, co sluneční erupce můžou všechno zničit (co se týče elektroniky), pak sem napište, nakolik, že to bude hodin...

Re: re

(David -, 26. 2. 2011 20:01)

Jestli indukovaný proud bude na tolik vysoký, že se kabely roztaví, tak nebude mít proud na čem by "naskočil" :)

re

(sp, 25. 2. 2011 16:24)

Buďte v klidu, to jen straší lidi.
Katastrofa přijde, ale bude souviset s financemi, protože dojde k bankrotu USA, to dopadne i na nás.

Re: re

(illuminati, 26. 2. 2011 14:40)

Aha, výpadek proudu 6 000 000 lidí v roce 2006 v Kanadě, kdy nebyl ani vrchol sluneční aktivity, to bylo taky strašení? Tak to potom jo teda...

výpadky odkazů a nebo cenzura - ty ztracené nebo nenalezené články

(daniela, 24. 2. 2011 21:58)

Jak tomu mám rozumět? Ty nenalezené články?

Re: výpadky odkazů a nebo cenzura - ty ztracené nebo nenalezené články

(Aridan, 24. 2. 2011 22:31)

Dobrý večer Danielo,
testoval jsem a vše se tváří vcelku bez potíží, omlouvám se za drobné potíže.
Aridan

ještě jednou rok 2013

(jarin, 22. 9. 2010 22:25)

Zřejmě to vrtá hlavou i našim vládám, toto se dnes objevilo na novinky.cz
http://www.novinky.cz/veda-skoly/212081-slunecni-erupce-muzou-za-dva-roky-zpusobit-na-zemi-katastrofu.html

re: Pravda???

(Aridan, 29. 6. 2010 10:19)

Milý hledající,
je mnoho způsobů přístupů k Pravdě.
Jeden z nich je tvrdě skeptický, čistě vědecký, materialistický, jiný více teologický, další čistě teoretický, jiný praktický na základě zkoumání minulosti, jiný naopak pouze duchovní...
Vždy se jedná o extrémy, které mohou být mylné a vždy je lepší se podívat na více zdrojů informací - viz motto stránek.
Pravda může být skutečně taková, jak se již v minulosti stalo a jak je zdokumentováno v tomto článku. Naopak nepopírám, že skutečnost může být díky zásahům vyšších sil mírnější i když to prozatím nevypadá na 100% (od měsíce února tohoto roku, je pozorován vysoký výskyt rozměrných UFO objektů u Slunce - kultivace), jak je uvedeno v přiloženém odkazu (dost věcí se v tomto článku mimochodem schoduje a jsou i skeptiky považovány za možné). Pokud si dáme dohromady informace s průběhem událostí zde na Zemi a probíhajícícmi změnami v kosmu - např. článek "Oteplování planety Země nabo celé Galaxie" zde http://www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/oteplovani-planety-zeme-nebo-cele-galaxie_ , a propojíme se všemi proroctvími, vidíme, že se skutečně něco děle a můžeme si udělat obrázek jasnější. Panika nemá smysl, ale tvrdohlavé odmítání důsledků a ignorace faktů může vyvolat skutečný chaos.
Pokud naleznete chvilku, podívejte se na dokumentovanou historii solárních bouří, na výpadky satelitů pouhým "odfouknutím" Slunečního výboje, případně mohu odeslat mailem prognozy specialistů na vývoj SC24 mailem - pouze angl.verze.
Skutečnou Pravdu nám ukáže až naše psaná historie a k tomu nám pomáhej Bůh.
Mnoho štěstí Aridan

Pravda???

(Hledající, 29. 6. 2010 7:11)

Ahoj.
Na jiných stránkách jsem našel tento článek.
http://www.astro.cz/clanek/4313
Teď si vybrat, kde je pravda???