Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sny jako výlet do jiné reality

24. 1. 2011

 Co je vlastně naše skutečná realita?

 

Před čtením tohoto článku doporučuji připomenout tento starší článek, který se zmíněnou problematikou již zabývá a dále tento odkaz, který na něj plynule navazuje.

________________________________

 

Tichá noc, jasné hvězdy, všude klid a mír, volné rytmické oddechování a nerušený odpočinek, regenerace celého organismu včetně nervového a psychického systému – a v tom se to stane:

sleepy-dog.jpgNaše vědomí a duše, přes den pevně spojená s naším tělem a našimi činy, se vydává na neznámou cestu.

Na cestu, kterou sama dopředu nedokáže předvídat, kterou nemá nijak naplánovanou a která se sama odhaluje podle toho, jak je cesta našich snů vinutá.

Pojďme se nejprve tak trochu podívat do historie a fakticky dokumentovaných případů.

 

Fakta a historie

Jedny z nejstarších záznamů snů i s odhadem jejich skutečného důvodu a významu, se objevují již v dobách antického Říma a Řecka, stejně jako ve stejném období na území Asie, konkrétně ve staročínské kultuře.

Největšího zájmu, rozborů a vědeckých výkladů z rozličných pohledů, se oblasti snů dostalo převážně koncem 19.století, kde se objevují velmi význačná jména uznávaná dodnes.i.p.pavlov.jpg

 

Výklad snů v pojetí takového vědce, jakým bezesporu byl pan I.P.Pavlov, který proslul zejména svými pokusy na podmíněné reakci živých tvorů na základě principu akce a návazně vyvolaných reflexů, se výkladem snů kloní k takzvanému útlumu vyšší nervové činnosti – samozřejmě myšleno z pohledu proti obvyklému dennímu režimu.

 

Další kapacita pan Sigmund Freud, který dokonce v roce 1900 vydal knihu s názvem Výklad snů, naopak hledá jejich význam ve striktní logice a závislosti resp. přímé úměře směrem k našim znalostem a nabytým vědomostem. Využívá přímou analogii a zákony logiky, které dokumentuje na konkrétních případech.

 

carl-jung.jpg

Švýcarský psychiatr pan Carl Gustav Jung naopak sny vyhodnocuje jako schopnost jistých jedinců určité události dopředu prognostikovat a jeden z významů snů spatřuje v předvídání určitých událostí, které se mohou teoreticky v blízké či vzdálené budoucnosti udát.

 

V našich krásných českých zemích se sny rovněž zabývaly různé kapacity doby minulé – za všechny uvedu alespoň pana Jana Evangelistu Purkyněho, který o tomto doposud neprobádaném tématu vytvořil rovněž několik rozvitých myšlenek.

 

Sen jako inspirace

Je to skutečně zajímavé, ale poměrně dost klíčových objevů bylo paradoxně sny přímo inspirováno, neřku-li vzniklo přímo během procesu snění.

Uvedu několik příkladů:

Během školní docházky se v oboru chemie povinně setkáváme s Periodickou tabulkou prvků, kterou po zásluze a velkém úsilí zkonstruoval pan Mendělejev.

Jestlipak ovšem víme, jak milá tabulka vznikla?

periodicka-tabulka-prvku.jpgNebylo vůbec snadné ji vytvořit, protože je samozřejmě nutné zachovat přesnou strukturu danou konstrukcí a atomovými čísly jednotlivých prvků a pan Mendělejev se s ní pěkně dlouho neúspěšně trápil.

Trápení se sestavením se vleklo a nebralo konce – až jednou – upadl do snů a přímo před očima se mu objevila kompletní tabulka, jak by měla vypadat a byla dle slov jeho samého skutečně dokonalá. Bylo pak již zapotřebí udělat již pouze jednu či dvě drobné úpravy a byla na světě.

 

Známý fyzik pan Niels Bohr měl rovněž celkem zvláštní sen – objevil se náhle v centru čehosi, co mu nejvíce připomínalo naší Sluneční soustavu a kolematom-model.jpg sebe viděl obíhat různé planety všemi možnými směry – nahoru, dolů, vpravo vlevo – po celkem pravidelných kulových drahách.

To byl přesně onen okamžik, kdy mu sny odhalily základní tezi k úvaze, jak vypadá obecná konstrukce atomu.

Proč se mu zdálo zrovna toto a proč mu měla být stavba atomu odhalena, se nejspíše nikdy nedozvíme…

 

Původ snů? 

Pojďme se nyní podívat více do hloubky možného původu snů.

Sny mají nepochybně nějaký důvod, neboť se někteří z nás již přesvědčili, že nic není náhoda a nic se proto neděje bez důvodu. I tento článek má svůj určitý důvod a smysl.

Podle mnoha osob, které se problematikou snů již někdy zabývaly, je zde skutečně mnoho vlivů – jde o kombinace naší psychiky a její zátěže přes den, kombinace našich vědomostí, životních zkušeností, stav a rozměr naší tvořivé fantazie, vnější faktory jako zima, teplo, okolní hluk, tlak vzduchu a samozřejmě nesmíme opominout též na náš aktuální zdravotní stav. Během nemoci například za vysokých horeček můžeme zažít doslova stavy blouznění.

 

Ponoření do ticha a odhalené tajemství

Pokusme se tak trochu podívat na člověka jako na komplex.

Máme z našeho pohledu fyzické či hrubohmotné tělo, stejně tak jsme vybaveni jakousi duší či vědomím, která v převážné míře reprezentuje naši samotnou existenci.

Posuďte sami - dva stejné případy – člověk ležící na zemi, vypadá úplně stejně jako ten vedle něj, váží přibližně stejně, je velký přibližně stejně, jeden je však živý a druhý naopak není.

Téměř žádný rozdíl na první pohled, jen tomu druhému něco zcela malého chybí. Je to život, resp. forma života, která se projektuje do naší existence jako konkrétní forma životní energie, která v nás všech dlí.

 

Měl jsem tu skromnou příležitost ponořit se vědomě a řízeně do ticha a ptát se na smysl a význam celé oblasti snů a získal následující odpověď:

Stejně jako jsou naše hlasivky, jazyk a mluvící ústrojí nástrojem – rozhraním – pro sdělení našich myšlenek verbálně, stejně jako je pro nás naše klávesnice human-transmutation.jpgjakýmsi interfacem – rozhraním – mezi našimi myšlenkami a jejich přenosem směrem dále mezi ostatní, nalézáme podobnou analogii i s rolí člověka.

Viz tento zajímavý článek.

Lidská bytost totiž žije přesně na rozhraní obou světů – dokonce je propojuje: rozhraní světa fyzického a světa neviditelného - duchovního.

Jsme skutečně doslova interface – harmonické propojení obou světů. Ve dne jsme více zde, ve světě fyzickém a v noci je tomu naopak – jako by naše tělo nebylo naše a volná mysl se vydává na svou cestu.

Bylo mi naznačeno, že máme svou roli a úlohu projektovat pomocí svých nehmotných myšlenek, kterými nás inspiruje kladná i záporná duchovní sféra do oblasti světa hmotného.

Jinými slovy naše myšlenky se z nehmotného duchovního světa posouvají do roviny činů, skutků, našeho chování a transformaci do již konkrétního světa hmotného.  

Člověk je plným setkáním dvou světů a většinou na první pohled či během několika málo slov poznáme osobu, která je více ovlivněna jednou či druhou stranou. Člověk a živá bytost v jednom, by se měl orientovat v obou světech současně, nikoliv pouze v tom našem - hmotném.

Bohužel jsme však Systémem vedeni tak, aby nám žádný jiný svět nikdy odhalen nebyl – více se o těchto metodách našeho programování dozvídáme v tomto článku a detaily o Systému v tomto článku.

 

Komu se zdají sny a komu nikoliv?

V tomto předchozím článku jsem uvedl skutečnost, že se sny zdají skutečně každému, jen si je více či méně pamatujeme.

Konkrétně americká psycholožka paní Ann Faradayová šla v této věci ještě více do hloubky. Na základě mnoha opakovaných pokusů, kdy násilně budila mnoho dobrovolných pokusných osob, odhalila přímou úměru mezi sny a názvem jedné z populárních hudebních skupin – R.E.M. 

V tomto případě se však samozřejmě jedná nikoliv o skupinu, ale o rychlé pohyby očí – Rapid Eye Movement. Právě v okamžiku, kdy se sny zdají, se oči začínají samovolně pohybovat. Toto doložila tím, že pokud byla dotyčná osoba právě v tomto okamžiku pohybu očí rychle – opakuji RYCHLE – probuzena, zdál se jí sen, o kterém byla osoba schopna celkem přesně hovořit.

Ještě pár slov k onomu rychlému probuzení – je opět mnoha pokusy doloženo, že pokud se člověk probouzí pozvolna a ve svém tempu, je sen a jeho dějový obsah téměř nenávratně ztracen.

Naproti tomu, pokud jsou lidé buzeni náhle (testoval jsem i na sobě a funguje to), sen se doslova přetrhne v místě, kde se nyní odehrával a není problém o něm pohovořit nebo si jej zaznamenat.

 

Sny k smíchu i pláči

Některým z nás se možná opakovaně stala situace, že nás sny uvedly svým dějem do pláče a v tomto pláči jsem samovolně pokračovali i po probuzení vlivem setrvačnosti děje.

Stejný případ platí i pro humorné situace, které končí tím, že se člověk probudí do dne se širokým úsměvem a vlastně ani neví, čemu se směje. Někdo prožívá sny dokonce tak intenzivně, že hlasitě vykřikuje, pohazuje rukama a kope kolem sebe – pak druhý den nechápe, proč má tolik modřin od dřevěné skříňky umístěné poblíž postele.

Mnoho lidí zažívá během snů dost nepříjemné úzkostné stavy, někdy noční můry či dokonce noční děsy.

Některým z nás se dokonce stala taková situace, že se nám zdál sen ve snu.sleeper-street.jpg Tato událost se mi osobně stala několikrát a je skutečně obtížné po probuzení přesně vnímat, zda je to již naše realita nebo kde se nyní přesně nalézám – platí zejména v případech, kdy se probouzíte násilně a v podstatě se neprobudíte, jen sen přesměrujete vůlí jinam a omylem vyhodnotíte situaci tak že jste již vzhůru.

(Někteří v této souvislosti třeba vzpomenou sérii  filmů řady Noční můra v Elm Street).

 

 

Jak přesně mapovat sny

Tato záležitost je částečně popsána v předchozím výše uvedeném článku, nyní půjdu trochu více do hloubky.

Pokud skutečně chceme věnovat svůj čas poznání toho, co naše duše v nocích zažívá, je vhodné mít u své postele na dosah tužku a papír, samostatný diktafon, či mobilní telefon s obdobnou funkcí či alespoň vyťukání textu jako rozepsanou sms.

Zaznamenejte jakoukoliv formou co nejvíce detailů, co jste viděli, vnímali, slyšeli a nezapomeňte rovněž na to, jak jste se sami cítili – to je velice důležité.

Data si zapište či namluvte, ať jsou našemu uvažování sebevíce divné, zvláštní nebo bláznivé a ať již jejich souvislost chápeme či nikoliv. Nepotlačujte to, co se zdá nemožné a nelogické, nehodnoťme a nerozebírejme, prostě jen zaznamenejme, nic víc.

Důležitá poznámka – neodmítejte ani to, co si sami vnitřně přejeme zapomenout…

 

 

Nyní trochu podnětné filozofie

Kdo z nás bere jistotu v tom, že to, co v tuto chvíli žijeme, je čistá a absolutní skutečnost?

Je to snad na základě toho, co v našem vědomí přetrvává delší dobu nebo dle toho, co si myslíme, resp. cítíme, že prožíváme vědomě, tedy za našeho bdělého uvědomování - tedy vědomé činnosti a aktivního stavu všech našich smyslů?

Přeci v našich nejbarvitějších snech rovněž cítíme, slyšíme, vidíme, vnímáme chuť i cítíme pohmatem – je tam toho dokonce ještě mnohem víc, než zde, ve světě fyzickém… Tak jak je to? 

Neexistují žádné hranice ani omezení co do směru pohybu, co do času humility-pokora.jpgjednotlivých událostí, co do fantazie i co do samotného dějového příběhu.

Život ve snech je dokonce natolik milosrdný, že během nich často zapomeneme na naše denní utrpení, bolest fyzickou, bolest ze ztráty milované osoby – někdy jí tam dokonce potkáváme – viz dále – naše starosti odplynou alespoň na chvíli a někomu se může život ve snech zdát skutečně mnohem příjemnější, než život z našeho pohledu reálný. (viz. Avatar)

 

Klíčová otázka je tato:

Co když je to vše tak trochu naopak a oblast snů a tím absolutní Svobody, je naše reálná skutečnost, do které se každou noc vracíme a naopak tento náš denní režim je jakýmsi únikem či protipólem našemu snění a životu v nich…?

Mnoho lidí používá různé metody, jak z tohoto pro někoho nepříliš příznivého světa, uniknout a nebýt zde – tedy alespoň duševně. Být tam, kde nejsou problémy, potíže dluhy, neshody, samota… viz tento článek.

 

Jak si sny „vyvolat“

Věnoval jsem oblasti snů během života postupně dost času i úsilí a mohu dnes s téměř absolutní jistotou říci, že i sen se dá dopředu naprogramovat – vyvolat.

Ve dnech, kdy jsem jako dospívající jedinec intenzivně hledal útěchu a důvod z úmrtí mě blízké osoby z rodiny, jsem zažil cosi zvláštního. Toto se pro mě stalo jakýmsi vodítkem a modelem toho, jak pokračovat analogicky dále:

Dlouhodobé soustředění se na dotyčnou osobu, jakási imaginární diskuse s ní během dne (klidně i nahlas) a pocit její fyzické přítomnosti, přinesl velice brzy své výsledky. Jednoduše jsem si nepřipouštěl jakoukoliv změnu, jen jako by byla kdesi na chvilku jinde a bral jsem to tak, že se máme večer opět vidět.

Během noci jsem prožil úžasně krásný sen, který znamenal cosi jako smíření,freedom-.jpg odpoutání se, rozloučení na cestu a naději v další shledání – nic totiž nekončí, jen se „mění“ v něco jiného a je naší chybou, pokud to chápeme jako naše utrpení či dokonce zasloužený trest.

Dnes již vím, že jsem na toto neměl právo, každý z nás má totiž svou vlastní cestu a naše sobectví nám samým a našim blízkým v podstatě brání k odpoutání se od nás samých, když vidí, jak se hluboce trápíme.

Trestáme tak skutečně sami sebe – tedy jeden druhého – svým vlastním nepochopením, naší závislostí a odmítáním exaktní rovnice příčin a důsledků.

 

Podobným způsobem dostáváme odpovědi či alespoň jejich náznaky, na téměř jakoukoliv otázku.

Hluboké soustředění, kontemplace a koncentrace na danou tématiku přes den – ideálně nejsilněji ještě před usnutím – nám umožní napojit svou denní aktivitu na „skladiště informací“ univerzálního vědomí či podvědomí, které může nalézt jakoukoliv odpověď – jen se dobře zeptat (viz Mendělejev výše).

Soustředění každičké buňky, naprosté nepřipuštění něčeho jiného, než odpovědi či alespoň jejího nástinu, nás může dovézt ke kýženému cíli. Někoho dříve, jiného později, v mém případě toto funguje celkem spolehlivě – viz dále.  

 

 

Malá ukázka fungování analogie „náhod“ snů a reality

Pro milé čtenáře jsem namátkově vybral malou ukázku několika dokumentovaných snů a návazné reality, která skutečně potvrzuje, že pan C.G.Jung může mít s úvahou vazby mezi sny a předvídáním reality nejspíše určitou část pravdy. Posuďte sami, jak je možné jejich obsah jinak vysvětlit.

Záměrně je řadím náhodně a někde uvádím i základní orientační údaje.

 

Upozorňuji, že následující řádky je lépe číst pouze v případě, že se cítíte psychicky v pohodě a bez jakýchkoliv negativních pocitů…

 

BOJ = konflikt

Velká část snů, kde se například odehrává lítý boj (někteří již z minulých článků vědí, že jsem se dlouho věnoval bojovým sportům), který nebere konce a stojí mě velké úsilí, je předzvěstí dost zásadního konfliktu nejbližší hodiny či dny.

Případů bych zde mohl uvést skutečně bezpočet. Jde vzhledem k mé bezproblémové povaze o poměrně výrazné neshody či dokonce konflikty vzniklé například nedorozuměními na pracovišti, během procesu dopravy, v nákupním centru, …

 

Nový učitel - Si-fu

V dobách, kdy jsem souběžně hledal duchovní cestu v bojových uměních, se mi zdál velice živý sen o dvou čínských učitelích, kteří šli proti mně prašnousifu-pubusword.jpg cestou a dívali se na mě.

Druhý den jsem samozřejmě náhodou objevil v Mladé frontě – přestože noviny již dávno nekupuji a nečtu – inzerát na čínského mistra, který se mi věnoval téměř dva roky. 

 

Setkání u ohně

Můj velmi dobrý známý, byl na jednom víkendovém soustředění, které bylo věnováno koncentrovanému úsilí o zachování dobra na naší planetě a zatlačení do ústraní toho, co můžeme nazvat zlem.

Vyvrcholením celé akce bylo večerní setkání u pořádného ohně a sdružená modlitba vyslaná směrem vzhůru kolem celé planety (upozorňuji, že v té době jsem byl v jistém smyslu ještě hluboce „spící“ jedinec).

Přestože jsem o těchto aktivitách tehdy vůbec nevěděl, zdál se mi zvláštní sen, kde jsem byl účasten symbolického obřadu kolem ohně, kde se v plápolajících plamenech objevovaly tváře lidí (jednou z nich byl on), drželi jsme se všichni za ruce a intenzivně se modlili k něčemu velmi pozitivnímu a dobrému – v pozadí jsem viděl obrysy vysokých topolů a bezpečně věděl, že u nich protéká mírný potok. To mi přesně bylo následně rovněž potvrzeno…

 

Podivný krtek

Jeden sen se mi zdál o jakési neznámé obludě, která měla dost zavalité tělo plné svalů a co bylo nejzajímavější – měla jakési packy, které mají krtci k hrabání v zemi. Tento sen se odehrával v hlubinách země a svou činností strašil lidi a vyháněl lidi z podzemních chodeb Pražského Metra.

Druhý den úplnou náhodou běžel pořad o životě krtků v zemi a jaké bylo mé překvapení, když se naprosto totožné "hrabavé" packy objevily v záběru…

 

 

Smíchovská nehoda

Rok 2007 – obchodní centrum Smíchov. Poměrně jasný sen o tom, žesmichov.jpg přepadávám přes zábradlí a vidím, jak rychle se blíží lesklá šedivá dlažba v přízemí – to nemůže dopadnout dobře – vím, že bylo poblíž multikino.

Druhý den byla ve zprávách hlášena nešťastná událost o naprosto totožné události zakončené smrtí…

 

Událost na nádraží

Tento sen se odehrával na nádraží, cítím jasně vůni namořených trámů kolejnic. Jsem troochu zasněný a nepozorný, přičemž jdu poblíž kolejiště a dívám se jinam, než bych měl.

V tom do mého levého ramene naráží velká síla, až mě to otočilo – byl to jedoucí vlak a kupodivu se mi nic nestalo.

Druhý den se týž příběh skutečně odehrál na vlakovém nádraží mladému hochovi a skutečně se mu nic nestalo – a to i když jel vlak  rychlostí 70 km/hod.

 

Konec života v podzemní garáži

Leden 2008 – sen o stísněných pocitech zoufalství uvnitř krytých podzemních garáží, kde není nic než jen šero a hluboká ozvěna. Věděl jsem, že jsem na všechno úplně sám a že nemám jiné východisko, než vše násilně ukončit střelou do hlavy, což jsem ve snu skutečně prožil.

Druhý den byla hlášena zpráva, která byla z podzemních garáží Palladium a byla hlášena sebevražda muže v autě střelnou zbraní.

 

Třeboňské setkání

Duben 2009 – velmi jasný sen o známé osobě z jižních Čech (neviděl jsem ji snad 3 roky), stáli jsme společně u rybníka a říká mi: „Tam jsou mí lidé a trpí“. Věděl jsem bezpečně, že je to Třeboň a že jsem na jihu Čech.

Druhý den proběhla v hlavních informačních časech médií informace, že je v lázních města Třeboně rozlehlá epidemie žloutenky.

 

Operace a dlouhá jizva

Srpen 2008 – dlouhý a jasný sen o operaci velké boule v oblasti podbřišku - poblíž žaludku. Bolestivá operace proběhla dobře, nádor byl odstraněn a zbyla mi jen 20 cm dlouhá vodorovná jizva.

Druhý den, bylo to na dovolené u moře, dorazili dva mladí holandští sousedé (nikdy předtím jsme se neviděli) a jeden z nich měl na podbřišku vodorovnou jizvu dlouhou 20 cm a jeho příběh se naprosto přesně shodoval.

 

Zemětřesení v Turecku

Prosinec 2009 -  sen o sténání a chvění země na severu Čech, toto cítím i během vědomého stavu poslední dobou skutečně opakovaně – druhý den se ve zprávách objevuje informace o zemětřesení v Turecku.

 

Utajené těhotenství

Leden 2010 – velmi intenzivní sen o bývalé kolegyni z práce (přes rok jsme se neviděli), že je těhotná a jde s mě neznámým partnerem za ruce do kina.

Druhý den mi píše mail, že již nechodí praktikovat judo, protože je skutečně těhotná (dnes má zdravou holčičku).

 

Dvouhlavý had

Únor 2010 – složitý sen o „dvouhlavém hadovi“ – bylo téměř nemožné jej chytit, strašlivým způsobem kolem sebe kousal a celý sebou házel. Když se mihad-dvouhlavy.jpg podařilo chytit jednu hlavu, druhá zaútočila a bylo nutné první z nich pustit.

Věřte tomu nebo ne, ale  večer se v televizi objevila reportáž o unikátním dvouhlavém hadovi, který je skutečně raritou.

V návaznosti na to vše, byl tento sen o boji, a skutečně – druhý den jsem měl velice složité jednání, které patřilo k těm nejobtížnějším vůbec.

 

 

Šokující cesta do Egypta

Následující sen se odehrával v Egyptě, jdu po suchém horském svahu po úzké pěšince, směřuji dolů z horského úbočí a přicházím do jakéhosi údolí, kde se přede mnou objevují dvě kamenné „vany“. Jsou plné vody a klidná hladina je pokrytá spadaným listím.

Podívám se do levé z van, odhrnu listí na hladině a pod hladinou spatřuji tvář sarcofag.jpgznámého člověka, který nás před několika lety navždy opustil (rakovina plic). Otevřel oči, podíval se na mě a pousmál se.

Druhý den mi až přeběhl mráz po zádech, když jsem si uvědomil, co se to vlastně děje:

V televizi byl vysílán pořad o pyramidách z Egypta, kamera svým záběrem směřovala po úzké pěšince po vrstevnici ze suchého svahu směrem dolů v levotočivém směru.

Náhle se úbočí rozestoupilo, objevila se planina a kamera zabrala pohled do nitra pyramid či jedné z hrobek. Uvnitř se nalézaly dva kamenné sarkofágy, levý z nich měl odsunuté víko a uvnitř byl záběr na ležící mumii v omšelé textilii…

 

 

To, že člověk vidí ve snech kamion převrácený na straně a totéž je ke spatření – dokonce i na stejném boku a v obdobné poloze i s nárazem o mohutný strom – ve skutečnosti druhý den, už nás v porovnání s výše uvedenými případy asi vůbec nepřekvapí.

 

 

Minulost, budoucnost nebo současnost?

Říkám si – ano, je přeci naprosto normální pamatovat si takové události, které se staly v naší prošlé minulosti, to nepopřeme.

Je to v jistém pohledu jedna konkrétní časová osa, která se v našem chápání (pominu-li na chvilku cykličnost dějů a času obecně) pohybuje stále vpřed a nemělo by být proto vůbec nic zvláštního, pokud se nám občas podaří podívat tak trochu s předstihem dopředu…

Osobně jsem přesvědčen o tom, že je to dokonce schopnost nás všech, jen ji máme tak trochu utlumenou. V podstatě je naprosto normální a naprosto všichni umíme velice dobře přemísťovat své vědomí do budoucnosti – alespoň na chvilku. Stačí zavřít oči a představit si svou budoucí dovolenou a hned jsme tam. Více na toto téma v tomto důležitém článku.

 

 

Přesný výklad snů? Těžko…

Pokud se někdo jiný než my sami, pokouší sny vykládat a hledat jejich význam, jak se jeho subjektivnímu pohledu nejblíže jeví, se může skutečně blížit pravdě, ovšem mnoho lidí se bohužel těmto fenoménům věnuje z důvodů velice průhledných a zištných.

Pokud si z obdobné činnosti vytvoříme například živnost, můžeme též o své schopnosti po velmi krátkém čase nadobro přijít. Mám několik kontaktů mezi lidmi, kteří se pohybují v práci s energiemi a bílým čarodějnictvím, ale byl jsem zklamán, jak rychle se nechali nalákat na udičku toho, co jsem si přál slyšet a jak se snažili, aby to nebylo poznat...

Každý náš sen je totiž čistě individuální zkušenost a pro každého z nás může mít naprosto jiný impuls a signál – vždy však takový, který je pro naše pochopení životní cesty v daném okamžiku optimální – i když mu třeba hned napoprvé nerozumíme.

Dokonce jsme si naši cestu pochopení tohoto života sami na začátku cesty dobrovolně a s ohledem na celek vybrali. Viz tento detailní článek o setkání s hvězdami a tento článek o smyslu našeho života.

 

Sen je jako cesta, která nás může dovézt k vnitřní nápravě, je jako zrcadlo, které nám ukazuje jeden z mnoha možných odrazů.

Sny mohou mnoha z nás rovněž pomáhat skutečně odhalovat úskalí budoucího období a zároveň nás směrovat ke korekčním krokům. Rozhodně by bylo velikou chybou být na snech závislí a čekat v nich veškeré odpovědi.

Ty máme sami v sobě odjakživa a sny jsou pouhé ukazatele, které nám je pouze pomáhají znovu identifikovat a nalézt.

 

Jak se do snů vědomě dostat?

Do snů se dostáváme všichni samovolně, ihned po procesu usnutí.

Někteří vědomě, jiní automaticky, nevědomky. Nebudu detailně popisovat funkci žláz s vnitřními sekrecemi, které produkují spánkové hormony (Hutlorfin, Xeriofin, Melatonin...), o tom lze dohledat spoustu informací, zato doplním praktickou záležitost.

Osobně jsem si všiml jedné zajímavé věci, která alespoň u mě funguje poměrně dobře. Dělal jsem dokonce pokusy s kamerou, která je vybavena nočním viděním a znamení vztyčením prstu na rukou, jsem si mapoval proces usínání a spánek obecně.

Uvedl jsem kameru do chodu, připravil se ke spánku a v okamžiku, kdy jsem cítil, že na mě přichází spánek, jsem zdvihl ukazováček. Když jsem pomalu upadal do snů, zdvihl jsem jej znovu – tím jsem se tak trochu probral a průnik do říše snů malinko odsunul, ale minimálně.

Během těchto pokusů jsem si uvědomil, že se prostor za zavřenými víčkywhite-dot-sun.jpg mírně mění a přibližně uprostřed našeho zrakového vnímání se objevuje nejprve nezřetelný bílý bod, který se postupně stává intenzivnějším a do kterého v poslední fázi jakoby pronikám a procházím jím.

Je to podobné, jako bychom chtěli protéci úzkým hrdlem pískových přesýpacích hodin do jiné dimenze nebo jako když se osobní počítač připojuje na mezinárodní internetovou síť.

Jedná se snad skutečně o funkci třetího oka, které je popsáno detailně v tomto článku? Upřímně řečeno - nevím.

Každopádně popis snů výše a realita několika málo následujících hodin popsaná v bodech následujících, je myslím mnohem více, než jen náhodná…  

Přeji všem milým čtenářům, ať jsou jim tyto řádky pomocí a přínosem na další cestě hledání.

 

Mnoho štěstí Aridan

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pomoc

(Andy, 12. 4. 2016 14:38)

Nevím co mám dělat... Potřebuju ho zase oebjmout, ale ve skutečnosti to nejde. Chci to udělat alespoň ve snu, ale nevím jak...Někdy se mi o něm zdá samo od sebe. Většinou když mi třeba v tu noc napsal, tak jsem ho viděla i ve snu a ráno si to přečetla. To nestačí. :/

Re: Pomoc

(silva, 30. 12. 2017 23:58)

Dej jemu i sobe svobodu.

Snění

(Lukáš, 30. 6. 2013 0:15)

Před nedávnem jsem zjistil,že své sny můžu ovládat,ale pořád ne a ne se mi to povést.Pak se mi ale zdál sen a já uvažoval o tom,že se mi vše zdá a věděl jsem,že když na to budu myslet(že ovládam sen),tak se mi sen vypne.V tu chvíli jsem mohl dělat cokoliv,co mě napadlo a bylo to opravdu super.Dál se mi dvakrát povedlo vypnout sen,když jsem byl pod napětím (psychickým).Normálně jsem,jakoby na klávesnici,stiskl ,,escape" a sen se vypnul. Teď o snech hodně přemejšlim a chtěl bych zkusit,jestli můžu jít ve snu do reality !

Reakce na nezřetelný bílý bot na konci toho článku

(MJ, 2. 10. 2011 17:52)

Dobrý Den.
Je možný aby ten nezřetelný bílý bod mohl mít i jinou funkci ? Než jen na sny ? myslím tím průchod do jiné dimenze (teoreticky bez návratu) nebo tak něco poněvadž se mě už několikrát stalo to že jsem to měl jako samostatný sen (ale takovej divnej, více dále) a mé podvědomí mě stále nutilo otevřít oči kdykoliv kdy se mi to začne zdát a nebo že se stane něco horšího. Většinou se to zdá hned jak sem zavřel oči a ty oči pak začínaly bolet jako když si na ně začnete tlačit jen s tím rozdílem že to bolí víc a víc a víc a když povědomí chce ten sen ukončit tak ty oči mi nejdou vůbec ale vůbec snadno otevřít. tady u to ho to snu není nutné mít hluboký spánek na to aby se vám začal zdát a taky i když se vám povede otevřít oči tak a už jste při plném vědomí tak ten sen se ještě stále zdá a pak se to vytratí ale jak si na tento sen nedáte pozor (nutnost něco jako ovládat sny, ukončovat, převíjet, zasahovat do děje v realném čase a nebo použít filtrací snů) tak se to děje od znova. Píšu to sem proto protože když to řeknu někomu tak si myslí že jsem blázen a nebo řeknou to je normální a dál je to už nezajímá, a zde by mi mohl někdo poradit co to je zač. Díkes a p.s. nemám odvahu to zkusit když i přes silné povědomí co mě varuje (nevím před čím) abych ty oči nechal furt zavřený a zjistil tak to se stane. Předem děkuji za pomoc.

Trefa

(Ahonmsnedei, 3. 3. 2011 21:53)

Na toto téma zrovna píšu knihu, i když nemyslím, že ji někdy vydám - vždy, když si myslím, že by mohl být konec, zjistím, že je potřeba ještě něco málo přidat, takže teď jsem momentálně asi tak v půlce :-) Toto téma je nevyčerpatelné, zodpovíte-li jednu otázku, zjistíte, že najednou vyvstanou další dvě, které s ní souvisí a bez dalších odpovědí ta hledaná pravda není tak nějak celá... Přeji hodně štěstí v jejím dalším hledání.

Re: Trefa

(Aridan, 4. 3. 2011 18:33)

Chápu a naprosto rozumím, proto píši raději jednotlivé články :-)
Aridan

sny

(Elaine, 25. 1. 2011 9:17)

každou noc se mi zdají sny,různé situace,různé prostředí,bez ohledu na to,co jsem prožila ve dne a co jsem jedla.Sny mě budí 2x-3x za noc.
Nechci sny,chci se konečně vyspat.

lidske sneni

(Ella, 24. 1. 2011 20:30)

Toto uz jsem se ptala pred mnoha lety,zda muzeme byt skutecne jisti,ze tento zivot je ten opravdovy a proc prumerny clovek pouziva jen asi 10 procent sve mozkove kapacity,co proboha pak dela ten zbytek,proc nam Buh ci prirodadala tak velky mozek a my vyuzivame pouze minimalni cast jeho potenialu,a pak tech par velice divnych veci,co se mi prihodily a vlastne se prihodit vubec nemely,tim jsem se opravdu dost zabyvala a dospela k nazoru,ze mi tu na tomto svete mnohe nesedi,to ted nemyslim treba politiku,ale vseobecne.Aridane to jsi napsal trefne,kdyz jsi psal,ze kdo z nas muze mit jistotu,ze tento svet je svet realni.Ja si tim uz tak jista nejsem,ale ptam se jestli tohle je sen anebo jestli jsem na jinem svete mrtva a tohle je svet astralni.Papir snese mnoho,ale kdyby jsi tohle prohlasovala verejne tak jsi ocejchovana prinejmensim jak podivny cvok.Dobry poveeny canek,nad kterym se jiste zamysli hodne lidi. zdravi Ella

Re: lidske sneni

(Prince, 24. 1. 2011 23:08)

Toto uz jsem se ptala pred mnoha lety,zda muzeme byt skutecne jisti,ze tento zivot je ten opravdovy a proc prumerny clovek pouziva jen asi 10 procent sve mozkove kapacity,co proboha pak dela ten zbytek.............
vyplívá to z toho, že nám byla pozměněna DNA a byli jsme tzv "očesáni", degradováni, nebo-li programově změněny na práci a jako omezení otroci. Tedy kdysi dávno, když se vyráběl současný typ těla. Po generace se stejný typ DNA kopíroval a kopíroval beze změny (stejně jako kopie CD nebo programu na USB flešku). Ano, byli jsme ošizeni, a je s podivem, že jsme si inkarnace vybrali zase do těchto těl, asi to má svůj účel, je to zřejmě dobrá učební pomůcka našich duší. Takže to zlé slouží i dobrému.
A proč jako otroci? Na práci. Všimni si svého těla. Co mu dělá dobře, moc dobře? Fyzická zátěž, cvičení, moc cvičení. Na to je tělo stavěno. Bez zátěže tělo chátrá, svalstvo ochabuje a kazí se. Sice se opotřebovává, ale ne tolik jako zahálkou. Je to paradox, ale je to tak, možná mi to tu někdo potvrdí, kdo cvičí.
Smutné na tom je, že těla na tom nikdy nebyly tak špatně, jako teď, po 2.WW nás posypali tolikem radioaktivního spadu, že DNA degeneruje, ženy potrácejí, rodí degenerované těla, jak lidská, tak zvířecí.
Zlatá éra těl byla do 2.WW, to byla těla, která se rodila ze silných přeživších jedinců, kteří prošli morovými ranami, nejkrutějšími zimami, hladomory.. prostě nejsilnější.
A to že se ti dějí divné věci, z toho si nic nedělej, nejsi sama. Řekni si: mám se špatně, ale snáším to dobře :D:D:D

Praktické zkušenosti

(Prince, 24. 1. 2011 22:46)

Ahoj, přítelé. Podělím se o praktické zkušenosti se sněním, je to vlastně takový můj výsledek při experimentování. Vždy mám n a mysli sny po usnutí a při spánku.
1/ Odpolední snění, třeba šlofík po obědě - zmatečné, míchá se mnoho věcí z běžného života, co se poslední dobou událo.
2/ Noční, s plným žaludkem od večeře - divoké sny,honičky a útěky, strašáci.
3/ Noční po hodně alkoholu - něco jako nízký astrál, opilý sen - "živý" zmatek, strašáci, krev, hodně hororové.
4/ Noční po vynechané večeři a po vičení a meditaci - krásné, živé barvy, pěkné ženy, často sex, příroda u vody
5/ Noční po víc jak dvoudenním půstu, cvičení a meditaci - "Ráj v posteli", několika násobně upgradovaná 4/ :D
6/ Noční po střídmém dni s orgonitem poblíž - moc pěkné a živé sny.

Tím chci říct, že už vím, co se mi bude zdát když se nacpu, nebo nejím atd. Vykládám si to tak, že mé astrální tělo, Astrálník, někde putuje a mezitím, co je mozek v určité hladině, působí na něj chemické látky, nebo jedy z příjmu žaludku a podle toho zpracovává informace obdržené od Astrálníka skrze stříbrnou šňůru. Nevím, proč se to tak děje, ale pokud jdu spát s drakem, budím se ve studeném potu a strachu. Myslím, že je to pomsta od Astrálníka, že jsem otrávil tělo etanolem :D :D Navíc mě žuchnutím do těla probudí třeba ve 4ráno a už nezaberu. Ráno kocovina z chlastu, ze snu a únava do oběda. (njn, zachlastat se někdy musí)
Ale vážně, pokud je tělo dobře vyladěno střídmou stravou, cvičením a meditací, dochází při mém usínání k takovému mocnému cuknutí, které téměř probudí, ale hned zase přijde ten příjemný limb. Astrálník se jemně odpoutá od těla a to vím, že sen bude jako lusk, hotový film.
Zkoušel jsem i astrální cestování, ale cítil jsem, že se na mě lepí nějaká cizí "energie", tak jsem to zatím nechal u ledu. Vím o co šlo, ale nebudu se tu o tom šířit.
Jinak je pravdou, to co píše Ella, někdy také musím po probuzení přemýšlet, co je doopravdy a co je jako, resp. co je tady a co tam. Většina snů je tak nádherných, že každodenní život je hotový hnus. Na druhou stranu, není špatné se do toho hnusu probudit, když jde o holý život :D:D

Musím poopravit - ne každému se vždy zdají sny.

(Paia, 24. 1. 2011 12:01)

Je to tak, sny se zdají jen těm lidem, kteří prodělávají fáze hlubokého spánku, myslím, že se tomu říká, že mozek je v frekvenční hladině Delta. Pokud člověku není z jakýchkoli důvodů dopřáno hluboce spát, má noci bezesné. Byl to i můj případ:

Kdysi dávno jsem míval hodně snů, živých, barevných, s dějem, často "lítacích". Poměrně často jsem si i pamatoval jejich obsah, asi z důvodu zvonění budíku při vstávání do školy, později do práce. Někdy v roce 2005 u mě propuklo onemocnění tinnitus (ušní šelesty, píská a hučí mi v uších resp. v hlavě). Tyto vnitřní zvuky mi hodně ztížily usínání a spaní, často jsem noci probděl či jen lehce usnul na 1-3 hodiny. Díky pískotu a hukotu zůstal mozek "vzhůru" a nedokázal dospět do Delta hladiny. Takže jsem pak ve dne byl chodící mátoha. Navíc jsem v tu dobu bydlel v přízemí a 5 m od okna bylo venku chodníkové osvětlení, takže i přes žaluzie v okně a závěsy pronikalo do ložnice nějaký světlo (dnes už vím, že k produkci melatoninu je nutná tma).
Tinnitus mi doktoři léčili, ale neúspěšně, nic mi proti němu nepomohlo. Nepomáhaly ani klasický prášky na spaní, jako třeba Hypnogen.

Nakonec v krizi se k tomu všemu přidala ztráta zaměstnání v březnu 2009, nemožnost splácet úvěr a nakonec jsem v závěru roku neměl ani na nájem a na pořádný jídlo. Takže jsem to chtěl v lednu 2010 skoncovat sebevraždou, ale našli mě ještě živýho.
Byt jsem musel opustit a nezbylo mi, než se po propuštění z měsíčního pobytu na psychiatrii přemístit do rodnýho bytu k tátovi. Od tý doby taky beru antidepresivum - zvyšuje obsah serotoninu v organismu (a serotonin ovlivňuje i spánek), ale to ke snění ještě nestačilo.

Na netu jsem se dočetl, že lék se sulpirolem, který užívají schizofrenici, někomu od tinnitu pomohl. Takže jsem si ho nechal od psychiatra předepsat a užívám ho spolu s antidepresivem. Navíc bydlím v 6. patře a pod okny není žádné osvětlení, nejblížší lampy jsou asi 60 m vzdálené, takže v pokoji mám (konečně) tmu. Nový lék mi moc od tinnitu nepomohl (spíš mi navodil jen stav, že je mi to jedno, že tinnitus mám), ale musel mi upravit spánkový cyklus, protože jsem si velmi brzo uvědomil, že se mi zase (po 5 leté přestávce) zdají sny. A to sny opět velmi živé, jako barevný film v kině a někdy tak reálné, že později váhám, jestli se mi situace, kterou si vybavuju, jen zdála nebo jestli jsem ji opravdu prožil. A nutno dodat, že jsou to opět sny o budoucnosti, v tom smyslu, že se mi něco zdá a někdy později, když se ta situace stane si to i znova uvědomím, že se mi to fakt zdálo.

A jako bonus, který přičítám tomu spaní ve tmě, je i to, že jsem během roku zhubnul o 33 kilo, které jsem měl navíc (a ještě těch 8-10 by to chtělo).

Abych to uzavřel - od srpna 2010, kdy jsem začal brát ten Amisulprid (se sulpirolem) se mi nějak znormalizoval spánek, spávám ne 3-4, ale asi 8 hodin, konečně jsem dobře odpočatej a zregenerovanej, no prostě je mi líp, než posledních 5 roků.

P.S. Nejhorší za celou dobu bylo, že těm problémům se spaním nikdo nevěří a tím pádem neomlouvá malátnost, ospalost a snížený výkon.

Lidská bytost totiž žije přesně na rozhraní obou světů ...

(Anion, 24. 1. 2011 2:26)

Existuje mnoho úrovní, vrstev, sfér a dimenzí reality, které jsou obydleny všemožnými druhy řijících bytostí. Tyto vědomě uvědomělé bytosti jsou v neustálé souvztažné pozici vzhledem k lidem na planetě Zemi. Taková souvztažnost je jak pozitivní, tak i negativní. Proto jsou lidské bytosti MULTIDIMENZIONÁLNÍMI BYTOSTMI, KTERÉ SOUBĚŽNĚ PŘEBÝVAJÍ V NĚKOLIKA DIMENZÍCH, ať si tento fakt uvědomuji či nikoliv.Náš fyzický svět je pouhou replikou našich vnitřních tužeb a myšlenek. Je to projev našeho vnitřního já. Je to vlastně promítnutí našeho vnitřního já ven Skutečná realita, kterou nevidíme, existuje nad fyzickým světem. Abychom ji viděli, je nutno odvrátit pozornost od materiálního světa, vypnout fyzické smysly a soustředit se na skutečnosti, které nám unikají. VĚDOMÍ vytvoří myšlenku ( tj. energii ). Ta se aktivuje pomocí SOBodů. Výsledkem je fyzická hmota ( tj.sražená myšlenka materializací Celý proces závisí na intenzitě. Tak se převádí náš vnitřní svět do „skutečnosti“. Proto je nutno přemýšlet pozitivně. Koordinační body aktivují činnost atomů a molekul. Podporují tendenci slučování se do organizací a skupin. ) Mylně považujeme myšlenky a názory, které si pamatujeme z minulých životů za své vlastní a zapomínáme, že dříve nesly význam, který dnes již ztratily. Sen je náš další, stejně významný život.Sny pomáhají fyzicky orientovanému já pochopit nedávné zkušenosti Některé sny, které nejsou spojeny s každodenními aktivitami a jsou v hlubokém spánku, jsou kontaktem s duší a ostatními realitami.Ve spánku vědomí často opouští tělo. Jsme schopni komunikovat s lidmi na jiných rovinách reality, ale stále si udržujeme svůj fyzický vzhled. Sen je však pravda a je daleko přirozenější. Sny jsou souvislé.Ve snu řešíme opravdu své problémy, zatímco v bdělém stavu si pouze uvědomujeme možnosti a způsoby jejich řešení, které jsme se naučili.
Ve snu se setkáváme s průvodci, s přáteli z jiných částí světa, učíme se, řešíme problémy. Neměli bychom se pouštět do studia snů pokud máme deprese – budeme mít více negativnější sny.
SNÍCÍ JÁ – silný sjednocující prvek naší identity. Je stejně složité jako bdící já. Velká výhoda je pokud se naučíme operovat se snovými vztahy. Máme-li nějaké důležité plány, vsugerujme si sny, kde budou hrát roli. Sny samotné pohánějí a podporují události fyzické reality.
Sen je vlastně život přenesený do jiné roviny reality.
Ve snech řešíme nejvíce problémů.škoda,že to čt neopakuje.....

(fohat, 23. 1. 2011 23:20)

http://www.youtube.com/watch?v=ma1kNFP83ww&feature=related