Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proroctví moderní doby - Edgar Cayce

16. 7. 2010

Jedná se o trans, osvícení, podvod či mimozemskou entitu?

 

Jméno slavného amerického proroka minulého století, pana Edgara Cayce (1877-1945) je nejspíše většině z nás známé pod pojmem jako "otec celostní medicíny" či jako „spící prorok“. Čím se však tento mág proslavil a co během svého života dokázal, nás může všechny dost překvapit.

Jeho schopnosti se začaly projevovat již od dětství, kdy bez potíží promlouval se svým zesnulým dědečkem, stejně jako s dalšími osobami na „druhé straně“. Další zajímavostí je to, že dokázal detailně absorbovat obsah celé knihy tím, že na ní pouze usnul J.

Stejně jako většina proroků nebylo ani u Edgara Cayceho výjimkou, že se dokázal uvést do takového stavu vědomí, kdy se přímo napojil na univerzální kolektivní vědomí a z něj zcela bdObrazekěle získával potřebné informace.

Je to velmi podobné tomu, co děláme všichni každou noc, jen s tím rozdílem, že u něj to probíhalo zcela vědomě a řízeně.

Pokud si chceme kolektivní vědomí představit více obrazně, jedná se o jakýsi obrovský balík všech údajů a informací o dějích, skutcích, činech, událostech blízké budoucnosti i dávné minulosti dohromady – jakási databanka dění všehomíra.

Má to souvislost s absolutní myslí a vědomím Stvořitele i nás ostatních, kteří s ní máme osobní relaci a jsme její malou částí. Pokud si například vybavíme svou vlastní minulost, kterou si dokážeme poměrně snadno vzpomenout, budoucnost je v podstatě totéž na stejné ose či spirále času, ovšem směrem na druhou stranu – tedy do budoucnosti.

Většina klíčových dějů je již dopředu ukotvena, ostatní je otázkou našeho přispění a dalšího ovlivnění celkového vědomí. Více v článku „Člověk jako dokonalý scanner“ zde www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/clovek-jako-dokonaly-scanner-a-vyznam-naseho-spanku

 

Pan Edgar Cayce měl díky své předchozí karmické minulosti duchovní cestu o něco jednodušší, než my všichni a na „druhé straně“ měl konkrétní pomocné duše, které mu často v jeho tranzu a bloudění s průvodcovstvím a hledáním odpovědí intenzivně pomáhaly.

K jeho nejvíce uznávaným a naprosto úžasným schopnostem ve službě běžným lidem, bylo jeho masové navrhování léčení neznámých nemocí a zejména jejich příčin, kterých provedl na desítky tisíc (přesněji 14.450 a všechny byly stenograficky psány na papíry - celkem přes 50.000 listů - přičemž jeho přesnost odhadů, se pohybovala kolem 88%).

Dostal se vždy do stavu mysli podobné spánku, hypnóze či tranzu a začal naprosto dokonalou lékařskou terminologií tehdejší doby (kterou sám nikdy neznal a nestudoval), předepisovat unikátní způsoby léčby konkrétní osoby a nemoci. Stačila mu fotografie osoby samotné či její jakákoliv osobní věc, ale nejlepších výsledků dosahoval, pokud osobu poznal osobně (rezonance energií a naladění stejné frekvence).

  

Z další škály činností vybírám například jeho proroctví resp. získané informace o Mayských civilizacích, Aztécích, Toltécích, Lemurii, Atlantidě:

Původní obyvatelé byli velmi rozvinuté čisté „božské“ bObrazekytosti s plným vědomím a naprostou rovnováhou ducha a těla (opět zde musím vzpomenout Cameronova Avatara, kde je krásně demonstrována souvislost všeho živého i neživého se vším ostatním).

Byli vybaveni vyspělou technologií, komunikovali velmi čile nejen s jinými bytostmi na naší planetě, ale též s bytostmi na jiných planetách a planetárních systémech, měli velmi vysokou úroveň chápání smyslu a účelu života, začali si však svou moc a sílu uvědomovat a proto začali ztrácet své umění a dovednosti.

Mohli žít spokojeně tisíce let, dokázali se sami automaticky léčit, oni však začali dobývat části dalších území za pomoci nádherných a čistých krystalů s neuvěřitelnou Sluneční silou, kterou zneužili proti sobě jako zbraně (paralela s naší atomovou energií).

Ztratili tak své vědomí, začali být egocentričtí, sobečtí, jedna armáda šla proti druhé a své umění, dovednosti a sílu obrátili proti sobě samým. Více o smyslu života zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/ucel-naseho-zivota-na-zemi

Nastala brutální vláda tyranů, kteří se chtěli sami zachránit krvavými lidskými oběťmi symbolizujícími návrat zpět k duchovním hodnotám a odmítáním pozemského světa. Vytvářeli tak paradoxní veřejná představení, kde doslova Obrazekpohrdali fyzickým životem i lidským tělem samotným (doporučuji shlédnout a zejména procítit film „Apocalypto“ Mela Gibsona).

Staršinové a vůdcové rodu, se rozhodli obětovat předurčené či otrocké lidské bytosti, aby tím získali zpět své schopnosti.

Někteří z nich však dobře věděli, že to není správná cesta a s tímto postupem naprosto nesouhlasili. Člověk začal upadat do hmotného světa stále hlouběji… (Atlantida a objevy viz. dále)

Další ze známých věštců či proroků moderní doby pan David Davidson potvrdil toto Cayceho tvrzení ve třicátých letech minulého století v hlubokém transu – konkrétně slovy, že duše poklesly do hmoty a po mnoha generacích se teprve naše duše uvolňují zpět do duchovna - vše je navíc zcela přesně zakódováno v jednotlivých stupních vnitřních cest v pyramidě Giza. Konkrétní osoby, jména, časy… Mám tu příjemnou čest oznámit, že toto úžasné období uvědomění a transformace, je právě tím, kterým nyní sami žijeme a jímž procházíme.

 

Cayceho proroctví o roce 2012 jsou neméně zajímavá.  Předal nám informaci o trvání sedmi věků, stejně jako Mayové, Aztékové, sedm věků uvažují též staří Egypťané. Jeho proroctví si s uvedenými byla hodně podobná.

Roku 1890 byla nově přeložena Kniha mrtvých – prastará Egyptská historická literatura. Ta Obrazekmluví o změnách v tomto našem materiálním světě a cestě zpět do Světla, odkloněním od hmoty a více směrem do duchovní energie. O tomtéž mluví svatý Biskup Malachi i samotný Nostradamus.

Velmi zajímavé je tvrzení, že se objeví již jen jeden - poslední - papež a pak už žádný další. (nedá mi to a musím opět připomenout, že skandály a odvracení od církve právě zažíváme)

 

Nikdo z uvedených proroků zde shodně nemluví o celém konci Světa či zániku víry, jako takové, pouze o jejich nutné reorganizaci. Cayce předvídá, že celá dominance stávajícího systému bude zhroucena, následně sjednocena a budou fungovat základní principy jednoho Boha a jednoho člověka, který bude sjednocovat lid jako celek. Bude to stát mnoho utrpení, času, ale stane se to.

Kapitola 15 Egyptské Knihy mrtvých, se velmi podobá paralele s vysvětlením jednotlivých principů podstaty a časových zákonitostí Giza pyramidy. Dlouhodobá přesnost s Egyptskou předpovědí je až zarážející. Každý bod času, všichni konkrétní lidé, místa dějů i velmi přesný čas, to vše je ve Velké pyramidě, resp. jejích chodbách, zakódováno.

Nejdůležitější časové linie a konkrétní období jsou 1938, 1958 až 1998. Jde o symbolických 40 let testování člověka a jeho chápání, známých i s jiných náboženských systémů. Během nich probíhá velká bitva mezi temnotou a světlem – doslova Armagedon či Apokalypsa, mezi dušemi přicházejícími na tento Svět. Národy i celé skupiny se probudí, temnota začne vše ničit, ale síly Světla budou navozovat rovnováhu. (viz. poklesy měnových kurzů, pohromy, neštěstí, katastrofy, nově Mexický záliv…)

Z obsahu kapitoly 20 Zjevení, se dozvídáme, že zde nebude žádné utrpení, Satan bude poražen na tisíce let. Nebude již žádné zlo ani násilí, přijde Zlatá doba člověka. Ti, kteří budou připraveni, bude jim umožněno zažít tuto změnu. (viz. též Mayské proroctví zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---proroctvi )

 

 

Podle Cayceho se budeme transformovat během velmi silných frekvencí záření, dopadajících na naší zemi. Lidé naší Země potkají lidi z kosmu – doslovná citace. Čekejme to všichni, poznáme, že jsou lidé jako my Obrazekv celém kosmu, nejen pouze zde na Zemi, projevují se v různých formách, mají Srdce a Vědomí jako my a až tato doba nadejde, budeme si velmi dobře vědomi jeden druhého (viz sekce MENU – UFO).

Všichni jsme si zcela rovni, někteří jsou chytřejší než my, jiní jsou odlišní svým vzhledem, máme stejného ducha, stejný vnitřní náboj a dar života. Někteří jsou z jiných planet a mají proto zcela jiné formy a projevy života. Umí se však velmi dobře sami manifestovat v našich stávajících dimenzích - vizualizace. Více o 57 formách zjištěných mimozemských entit zde: Projekt Mars www.jinestranky.cz/clanky/veda-a-experimenty-

 

Cayce dále říká, že z našich stávajících sedmi čaker budeme mít po transformaci čaker dvanáct. Budeme mít též nový tvar těla, což se již děje nyní – evoluce se děje nepřetržitě viz. Novinky.cz zde www.novinky.cz/koktejl/205362-tibetanum-se-zmenilo-30-genu-potvrdili-biologove.html . Doktoři poslední dobou zjišťují, že 40 % naší populace má jakýsi dodatečný lymfatický systém, s jehož pomocí dochází k mnohem rychlejšímu léčení a s jehož pomocí mají lidé daleko lepší odolnost proti rozličným nemocem. Naše duchovní i fyzické tělo se změní…

 

Edgar Cayce předpověděl krach na světové burze, cObrazekož se stalo a děje, předpověděl na rok 1935 druhou světovou válku, kterou založí militantní skupiny u moci (začala se v té době plánovat a připravovat), roku 1927 předpověděl, že z jediné  kapky krve člověka, bude věda schopna určit nemoci a problémy člověka (tehdy naprosto nereálná a zcela převratná myšlenka), předpověděl Tsunami roku 2004 slovy – „dejte velký pozor na Indický oceán v této době, pobřeží zasáhne tsunami a 230 tisíc lidí zemře“, dále předpověděl drastické změny počasí, El Ňiňo a La Ňinja.

 

 

Otázka: Budeme v bezpečí a šťastní i zítra? 

Cayceho Odpověď: Hledejte a nasyťte svou duši.  (jsem upřímně rád, že právě toto čtete, přečtěte prosím ještě jednou, je to velmi důležité poselství J)

 

Přesnost jeho předpovědí se dá velice jasně 88% shodou a doložit fakty, které se staly, je proto mnohdy až děsivé, když mluví o své zemi - Americe - v budoucnu jako o kontinentu plného změn. Dle jeho vlastních slov však změny půjdou dobře kupředu, což dokládá tvrzením, že se bude sám reinkarnovat až v roce 2158 ve státě Nebraska (tedy opět žádný absolutní konec Světa či planety).

 

Mnoho lidí komunikuje s duchem pana Edgara Cayceho skrze sny či skrze svůj vlastní duchovní život. Dostává se jim tak určitých doporučení, směřování ke změnám a duchovního ponaučení. Jako zajímavou taktiku Cayce používal evidenci svých snů, které si pečlivě znamenal. Jeden z obecných signálů, který lidé dostávají je následující tip jak se dostat dále:  Odpoutat se od fyzického světa a věnovat se intuitivnímu způsobu myšlení a hledání souvislostí - viz. tyto stránky

 

Cayce nás dále varuje před aktivitou vulkánu Vesuv v Itálii, (již se děje - přilehlý podmořský vulkán Marsilli je aktivní) dále Karibského Obrazekvulkánu Peille, po němž po třech měsících aktivity bude jejich činnost reflektovat i jižní část Kalifornie a tutéž reakci zaznamená Solné jezero v Nevadě. Vědci skutečně zjišťují, že jeden vulkán aktivuje zemětřesení i na jiném kontinentě – propojeni desek a dokonce i naši čeští vědci zaznamenali změnu ve složení i tlaku našich podzemních zřídel.

Dále hovoří o posunu magnetických pólů Země. Roku 2004 bylo ve veřejných TV stanicích konstatováno, že se zemské pole pohybuje a nepravidelně posouvá, proto je potřeba přenastavovat GPS souřadnice. Sám jsem již dvakrát zažil zpoždění letů z důvodů nutnosti kalibrace navigace

 

Stejně pokračuje ve věci dalších detailů týkajícího se posunu zemských pólů. Magnetická bouře je pojem známý a popsaný v článku zde www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/solarni-boure---varovani-nasa-pro-2011-2013 .

Edgar Cayce mluví o prvním přepólování vlivem obrovského množství vody (velká potopa, která se již stala před přibližně 12.000 lety) , druhý posun pólů však bude „ohněm“. Radiace Slunce i galaktických supervln proniknou Zemí (viz konec filmu Knowing - u nás Proroctví), silné záření skrze celou Zemi způsobí genetické změny všech buněk - chromozómů.

Bude se jednat o velmi rychlý adaptační proces – doslova během noci. Zajímavé je, že se v tomto naprosto shodují nejen Cayce, ale i národy Hopi i Mayové a dokonce evangelium Svatého Pavla. Pokud všichni zářením projdeme, přijde takzvaná Zlatá doba lidstva (o tomtéž mluví i UFO – www.jinestranky.cz/clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace/tajemny-hlas-z-kosmu-odrusil-vysilani-vsech-stanic ).

 

 

Zajímavé je, že Cayce neuvádí žádné informace o pádu asteroidu Obrazek(vyhynutí brontosaurů), ale hovoří o světlu v nebesích, které bude všemi spatřeno, pak nastanou velké změny na Jupiteru (děje se - viz foto), které nás však zasáhnou pozitivně – jde totiž o mírumilovnou planetu vesmírného společenství – lidé země budou brat vše jako součást naší existence.

Slunce též dozná velké změny, nastane nová éra změn na Zemi i v celém solárním systému, objeví se neznáme kosmické objekty, přijde doba nových odhalení a převratných objevů.

Obrazek

To vše je naše příprava na velkou změnu těla a hlavně mysli – příprava na vzestup do vyšších dimenzí. Bude to bolestivé pro ty, kteří nebudou připraveni. Více o změnách v celé galaxii zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/oteplovani-planety-zeme-nebo-cele-galaxie_

 

 

Velké změny předpověděl zejména v oblasti Severní Ameriky - velká jezera budou vysychat, mluví o Mexickém zálivu, stejně jako zmiňuje Mississippi a Ohio. Pokud tedy dojde k ovlivnění toku těchto obrovských řek, celá západní strana Spojených států se návazně změní - jedna část změn zemské desky totiž ovlivní druhou. Kolem roku 1940 předpověděl, že to bude zásadní posun, který přirovnává ke kataklizmickým změnám srovnatelným se zemětřeseními v Číně a Mexiku. Doporučuje se odklonit od obchodů na burzách cenných papírů, neboť tam dojde k velkému krachu.

 

Pokud se ještě Egypta a Atlantidy týká, Edgar Cayce v jedné ze svých vizí dostal informace, že v dobách rozpadu Atlantidy, kdy původní obyvatelé odhalili, že se začínají tektonické desky rozpadat a že ztratí naprosto vše, vytesali 32 kamenných desek s detailními informacemi o lidské historii.

Byly vyslány tři skupiny pod vedením lídrů do celého Světa zmíněné sady desek Obrazekukrýt a informace o našem původu a historii uschovat pro další generace.

Desky měly být „pohřbeny“ na třech vzdálených místech a ta místa jsou Egypt – pravá přední packa Sfingy (tzv. Síň záznamů – detaily viz zde www.jinestranky.cz/clanky/puvod-a-historie-cloveka/tajemstvi-pyramid-a-sfingy ), druhá sada desek je zakopána v Yukatánu - pohoří Guatemaly, kde sídlili Mayové a třetí zaplavila voda na místě Posseidia - Bimini - Bahama (předpověděl, že budou nalezeny první stopy v roce 1968, což se stalo - 2 km dlouhá kamenná "cesta" pod mořem, dřve nejspíše zeď, bránící přicházejícímu moři - viz fota)

 

 

Po sadách desek se stále pátrá na všech územích, určité pokroky byly zaznamenány v Bimini i v Egyptě, ale zatím nebyly nalezeny. Obrazek(Autor: dostaly se ke mně aktuální informace o prováděných nočních výkopech u Sfingy i přes zákaz Egyptské vlády vydaný do 2012)

Egyptské Síni záznamů se podle Cayceho nalézá velmi zajímavá informace o našem mimozemském původu, neboť jsou tam zachyceny informace o jiných dimenzích, kde jedna naprosto souvisí s druhou.

Celé lidstvo i s jejich myslemi a duchovními těly cestuje mezi planetárními systémy a tím, že zde dostalo pozemskou hmotnou formu, ztrácí svůj duchovní pojem a původ. Cílem je, aby lidstvo opět nalezlo své celestiální tělo, provedlo zde na Zemi pozitivní změny ku prospěchu celku a pokračovalo po opuštění svého fyzického těla ve vývoji dále. Duše nikdy neumírá, je to mylný výklad západního stylu života a chápání hodnot, více zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/ucel-naseho-zivota-na-zemi 

 Obrazek

Krystaly, které byly používány jako zdroje energie získávané ze Slunce, se potopily v oblasti Bermůdského trojúhelníku, ty jsou nyní odpovědné za problémy související s mizením lodí a letadel v dané oblasti - průniky do jiných dimenzí.

Poznámka – na Floridě, uvnitř muzea ve Washingtonu se nalézá Archa úmluvy – inspiroval se jí i populární film Indiana Jones – jeden z krystalů skutečně sedí zasazen v základech Národního muzea a další v komplexu Pyramid Giza.

  

Edgar Cayce viděl dost věcí dopředu – sám řekl, že ho nejvíce děsily vize budoucnosti. Konkrétně se to týkalo obávaného proroctví – posunu pólů planety (potvrdil i Albert Einstein), dále myšlenka sestupu Antikrista, který svede lidi na scestí. Těch je mezi námi bohužel stále dost... 

 

 

Jediná cesta, jak se nenechat ošálit, je dívat se dovnitř sebe sama a hledat království nebeské v nás samých. Je nám dostupných mnoho náboženských směrů, které mají různé stupně poznání, některé mohou skutečně pomoci v růstu, jiné silně omezují, důležité je nezůstat u jediného a hledat dál. Více zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/cas-jako-prostredek-dosazeni-cile 

  

Důležité poselství je to, že JE zde naděje, objeví se ObrazekVelké světlo při přechodu do onoho Nového věku – bude mnoho bolesti, mnoho změn vnímání a chápání naší reality (viz motto a název stránek), dojde k masivní devastaci materialismu a jeho chápání. Budeme vnitřně moudřejší, vědomí budeme mít oproti nynějšímu rozšířené, tělo bude vhodnější pro vyjádření naší přirozenosti a podstaty.

Cayce připodobňuje tento proces jako „Nebe a Peklo“ – první perioda je projít peklem, které se nás snaží ovládnout, strhnout a uchopit duše padlých, ovšem vyšší bytosti nám neúnavně pomáhají. „Kniha života“, která obsahuje každou duši naší planety, je podle něj opak „Knihy mrtvých“ a je rovněž umístěna v Egyptské Síni záznamů.

Pro lepší orientaci nám o životě říká totéž, co je možné spatřit na přímé ose: „Podíváš se napravo a vidíš budoucnost, vlevo je minulost“. Pozitivním myšlením měníme své představy o stavu budoucnosti, zlou budoucnost odmítneme, nepřipustíme...

 

Jak to Edgar Cayce dělal?

Pamatoval si to, o čem mluvil či automaticky diktoval během tranzu?

Zajímavé, ale nepamatoval si vůbec nic, naopak se vždy ptal: Co jsem říkal? Odpovědi sepisoval přísedící podobně jakoObrazek Gladys Davis v tranzu, nevědomý si zcela ničeho.

Během jednoho ostře sledovaného čtení budoucnosti pod dohledem lékařů se mu rozhodli jeho „podvod“ prokouknout a dost brutálně mu prostě strhli nehet z jeho malíčku jedné ruky přímo během sezení.

S ním to však ANI NEHNULO – ani sebou necuknul, ani nemrknul. Ovšem, až se vrátil zpět do plného stavu vědomí, samozřejmě křičel bolestí. Velmi tvrdý způsob testování pravdy, co říkáte?

Naše duše cestují celým Kosmem, pobyt zde na Zemi je jako naše malé hřiště, kde se učíme z akcí a reakcí, podnětů a vzruchů. Abychom získali nazpět své univerzální Kosmické vědomí toho, co skutečně jsme. Naše duše chce růst, hledá příležitosti, jiné reality a dimenze jakýmkoliv způsobem (více zde: www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/unik-jako-zpusob-hledani-jine-reality ).

 

Pochyboval vůbec Cayce o něčem?

Ano, pochyboval a nikoho nikam netlačil, nejsi-li připraven, nedělej to.

Schopnosti tohoto proroka byly pro nás celkově neuvěřitelné, přitom dostupné komukoliv – některé jeho přirozené formule léčení, využily například farmaceutické společnosti a vytvořily podle nich medikamenty, kterými se nyní úspěšně léčí až po desítkách let, od jejich sepsání.

Jedna z oblastí jeho působení bylo tzv. energetické léčení (známé v Číně jako Čchi Kung) – podle Cayceho jsou dva póly těla ledviny a játra, pokud jsou ostatní orgány v pořádku, prostým položením svých rukou na ně, organismus nemocného dobyl energií a osobu uzdravil (viz. Joga Sutra). Dokázal rozdmýchat našich sedm malých vírů energie – naše čakry. Nechal jimi protékat léčivé energie, pomohl nemocným, kteří již pokračovali samoléčením. Více o léčení zde: www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/energie-nad-hmotou---dva-uzasne-pripady

Často můžeme v různých zdrojích narazit na zkratku ESP - Extra Sensory Perception. Jedná se v podstatě o naši intuici. Cvičme si jí, někdy můžeme mít špatný úsudek daný naším skrytým přáním výsledek ovlivnit, ale pokud jí nebudeme cvičit vůbec, nikdy se intuici nenaučíme používat. Ušetříme si tak zbytečná utrpení, starosti i zdroje. Více v článku „Poslouchejte svůj vnitřní hlas“ zde: www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/poslouchejte-svuj-vnitrni-hlas-transformace-a-ptejte-se_--

Pro hlubší studium díla E.Cayce doporučuji knihu jeho dvou synů: "Outer limits of Edgar Cayce's Power" (2004) a dále autor Thomas Sugrue:  "There Is a River" (1942)

 

Mnoho štěstí Aridan

 

Komentáře

Přehled komentářů

děkuji a ješte jednou děkuji

(dantez, 14. 5. 2011 17:21)

potvrdilo jse mi to co už delší dobu cítím..tohle je pravda...ani jsem nečetl tento článek a vím z cela z určitostí že je tomu opravdu tak..přijde svět pro vyvolené a naše srdce budou očistěny a bude vládnout jeden buch...to dobro v nás.

Cayce

(jura, 10. 3. 2011 16:43)

Sám Cayce byl vášnicý čtenář bible. A na reinkarnaci osobně nevěřil. Teprve až zépisy z jeho vlastních vizí ho přesvědčili.

GJ

(Realtoltek, 10. 2. 2011 19:01)

Zajimave stranky pekne uvahy..zapadajci mozajka...jen tak dale .)

Edgar Cayce

(Braňo, 3. 12. 2010 21:26)

Ďakujem za tento silný článok.

CrewXson, tak kde je teraz pravda?... :)Ako tam David Wilcock vyvracia tvrdenie E. Cayceho, že sa mal reinkarnovať až neskôr?

Aridanovi ďakujem za všetky články, nie len za tento. :)

E. Cayce

(CrewXson, 27. 9. 2010 16:12)

je nyní reinkarnován jako David Wilcock ...viz. www.divinecosmos.com

Edgar Cayce - Arctur

(Marian, 16. 7. 2010 21:04)

Princip převtělování byl jedním z nejdůležitějších témat vizí E.Cayce. Edgar Cayce se životem duše po smrti nezabýval jen z hlediska jeho reinkarnačního potencionálu. Domníval se, že když člověk zemře,jeho duše nemusí zůstat na Zemi, ale často putuje na jinou planetu nebo dokonce hvězdu. Uváděl např. ,že osoba z vize č.2454-3 Eula Allenová strávila před svým posledním vtělením nějakou dobu v prostředí hvězdy Arcturus.E.Cayce není jediný, kdo Arcturu, červenému obru v souhvězdí Honáka, přisuzuje výsadní postavení.Doktor J.J.Hurtak ,autor výjimečné knihy The keys of Enoch se také ve své knize tímto tématem zaobírá.
Marian ( Adrian Gilbert : ...další mayská proroctví