Jdi na obsah Jdi na menu
 


Posun pólů planety Země nebo tajné vojenské operace?

10. 1. 2011

Začalo období očisty matky Země nebo genocida lidstva?

 

Doporučení:

Před dalším čtením doporučuji shlédnout nejprve tento důležitý odkaz, neboť následující článek na něj tematicky navazuje.

V závěru článku nalezneme desatero úkazů, které možná sami poměrně často zažíváme a o kterých dost často pochybujeme, zda jsou vůbec normální...  

 

Upozornění:

tento článek se skládá z několika základních částí (rovina faktická a rovina živých snů - projekcí) a neměl by být čten osobami s přílišnou mírou empatie – zejména v oblasti vcítění se do děje – a osobami s labilní psychickou rovnováhou.

______________________ 

 

Posun pólů planety Země

earth-in-oil.jpgTéma posunu či dokonce plného přepólování, tedy přehození pólů naší planety – matky Země – již rozebralo a své názory jasně demostrovalo velké množství význačných osob.

Mnoho autorů cykličnost jejich obměn odhaduje na různě dlouhá období a perioda jistého klidu mezi jednotlivými obdobími se proto výrazně liší.

Přesunem pólů se poměrně do hloubky zabýval a hovořil o něm, jako oalbert-einstein.jpg naprostém faktu takový vědec jakým byl pan Albert Einstein a hovoří o něm se stejným respektem různé kmeny s dlouhou existenční tradicí, Mayské nevyjímaje.

Píše se o něm i nyní ze zdrojů nejpovolanějších a dokonce je to již natolik patrné, že o těchto faktech nemůže mlčet ani naše moderní věda zastoupená samotnou NASA.

Detaily o posunu pólů planety nalezneme v části sekce proroctví 2012.

 

O tom, jak nicotná je naše Země v poměru k ostatním vesmírným tělesům naší Sluneční soustavy, se detailně dozvídáme v tomto odkazu, přičemž konkrétní změny na planetě Zemi vzniklé nejen činností člověka jsou popsány v tomto odkazu.

crack-heat.jpgK tomuto dost zásadnímu článku navíc doplňuji informaci, že se obrovská trhlina stále více rozšiřuje a prohlubuje. 

Další fakt je ten, že se k tomu všemu objevil další nepochybně výjimečný a zajímavý fenomén, který je nyní reportován – z trhliny během stávajícího období zimy sálá nebývalé teplo a lze usuzovat na podpovrchovou sopečnou i seizmickou aktivitu.

Intenzita tepla je přitom taková, že ze vzniklých otvorů sálá pro člověka citelným teplem a okolní sníh tímto působením samozřejmě roztává.

Pokud si vzpomeneme na podmořské výrony tepla zejména ve zlomu masivních tektonických zemských desek, máme dost přesvědčivou odpověď. Více nalezneme v článku, který se zabývá celkovými změnami na planetě Zemi v tomto odkazu.

 

Smrt z hlubin moří i z výšky nebes

Před nedávnou dobou se objevila další zajímavá a poměrně zásadní informace, která celou záležitost opět posouvá z oblasti nereálné sci-fi (science fiction) do oblasti sci-fa (science facts).

Ano, mám na mysli záhadné události, které je velice obtížné ignorovat, ačkoliv můžeme být technicky vybaveni vysokou mírou ignorace.

Tyto události jsou natolik do očí bijící a pro všechna media nepřehlédnutelné, že o nich prostě musí napsat - dokonce i v našich lokálních mediích.

Hovořím nyní o událostech typu padajících mrtvých ptáků přímo z nebes – nikoliv na jednom jediném místě, ale napříč celým světem, jen ve Spojených státech proběhlo hlášení ze tří různých států, kontinenty jako Čínu, Austrálii ani Japonsko a u nás v Evropě prozatím Itáli nevyjímaje.

Na serveru TN.cz se dozvídáme o situaci s masivním úhynem ptáků v Itálii a na Novinky.cz vidíme obdobný pohled ve větším světovém měřítku a zároveň rekaci tvrdě spících vědců, kteří tvrdí, že vše je naprosto normální - kéž by měli pravdu.

 

Švédsko:

   

 

Masový úhyn ryb

Stejným způsobem dochází k obrovskému masovému úhynu ryb a nezvyklému srocování stěhovavých ptáků, nepochopitelné přiblížení obrovských hejn sardinek k pobřeží až do takové blízkosti, že jich na břehu miliony hynou.

Hlášena jsou obdobná místa výskytu jako uhynulí ptáci a připomínám, že se jedná o takové druhy ptáků, jakými jsou pelikáni a zpoza hlubin moře se na pobřeží objevují i mrtví krabi.

 

 

   

 

Nárůsty počtu zemětřesení

K tomu všemu stále častěji se objevující zemětřesení, které se děje rovněž napříč celým světem, vyššímu hlášení výskytu UFO a dalších fenoménů. Více se o aktuálním zemětřesení kdykoliv dozvíme například v tomto odkazu nebo graficky pohledem na celý svět v tomto odkazu.

   

 

Přestože se oficiální vysvětlení nejspíše nedozvíme, neboť všichni samozvaní odborníci a vědci hovoří při úhynu ptáků (údajný vliv ohňostrojů a výbuchů během Silvestra - což je naprosto směšné), podivném chování ryb a nevysvětlitelných úkazech jako o NORMÁLNÍCH událostech, které se dějí běžně, dovolím si i přesto všechno nastínit svůj osobní pohled.

Tito vědci a odborníci, kteří mluví nejhlasitěji, budou totiž dost brzo nejpíše muset mlčet, protože jednoduše nebudou mít co říci a jejich jediná odpověď bude nonverbální krčení rameny.

 

Depopulace obyvatelstva

Několik zdrojů hovoří o záměrném útoku na lidské bytosti s cílem depopulace obyvatelstva a testování jedovatých aerosolů rozprašovaných vojenskými i civilními letadly. Proto podle nich padají mrtví ptáci z nebes – nejde o jeden jediný druh, ale o celé skupiny jiných ptactev. Jednalo se o test připravenosti na plošný útok proti lidstvu nebo o nešťastnou shodu náhod - nejspíše nezjistíme. 

david-rockefeller.jpgAno, většina z nás určitě zaslechla vztah takových světově a finančně významných osob, jakými je pan David Rockefeller či především jeho synovec J.Rockefeller k nám samým.

Ti se veřejně a před senátem ohánějí tak silnými tvrzeními, jakými je například odstranění 90% světové populace z planety Země jako cíl, což opravdu není zbrusu nové a neotřelé téma.

K tomu se již dlouhodobě vytvářejí účinné mechanismy jako plošné očkování, implantované nanotechnoogie ve vakcinách či modifikované potraviny obecně (codex alimentarius). Více se dozvíme například v tomto odkazu.

 

Záhadná smrt Johna P. Wheelera

Dále se objevují ještě další spekulace o smrti Johna P.Wheelera, který byl bývalým vysokým hodnostářem vojenských operací a jeho mrtvé tělo bylo nalezeno po veřejném vyjádření o skutečně realizovaném rozprašování neznámého aerosolu do ovzduší letadly. Detailní odkazy nalezneme v závěru článku.

 

HAARP technologie

Další ze zdrojů diskutuje nově rekonstruované technologie vojenského systému HAARP, který je přehledně a do podrobností rozebrán v tomto odkazu.

K tomuto tématu uvedu pouze informaci, že HAARP, je možné použít jak plošně, tak i koncentrovaně - cíleně, takže ani tato úvaha není zcela bez logiky. Výskyt úhynu se děje skutečně napříč celým moderním světem a účinky na lidech jsou vidět den po dni postupně stále více – stačí sledovat hlavní zprávy.  

 

Záhadná raketa

Obdobná informace se pojí k dalšímu případu odpálení neohlášené rakety s utajeným obsahem. Tato zpráva se objevuje v souvislosti se státem Arizona, což je území, které je svými tajnými vojenskými operacemi dost proslulé a kde byl úhyn ptactva hlášen rovněž.

Jaká konkrétní látka byla součástí či obsahem náplně hlavice odpálené rakety a birds---wheeler---missile.jpgjaký byl její skutečný účel, je rovněž otázkou spekulace.

Na webu se však objevují poměrně jasné důkazy o jejím odpálení v podobě fotografií i konkrétních videí i když oficiální zdroje, které by měly hovořit pouze mlčí. Na snímku vidíme trajektorii po odpálené raketě.

 

Připomínám znovu, že se událost úhynu ptactva i podivného chování ryb a jiných tvorů děje a reportuje napříč celým světem, proto mi úplně tato myšlenka záměrného vytváření konfliktu či zahájení masové depopulace i přes svou poměrně vysokou míru opodstatněnosti prozatím poněkud nesedí.

Zaranžovat přesný záběr nad Čínou, Japonskem, Australií v čase jediného dne – snad za použití chemikálií - to vyžaduje skutečně dokonalý scénář. Samozřejmě neříkám, že to není za určitých předpokladů možné.

 

UFO útočí

mars-attacks.jpgNesedí mi zde prozatím ani předstíraný konflikt se zlými mimozemskými civilizacemi, které zahájily plánovaný útok na naše živé tvory - "začaly ptactvem a otrávily již několik moří."

Prozatím se tato informace neobjevila, ale rovněž ji nevylučuji jako dosti pravděpodobnou a do budoucna možnou. Detaily proč je to velice pravděpodobné, se dozvídáme v tomto odkazu.

 

Půjdeme s Pravdou ven

Nechci nikoho ze čtenářů jakkoliv dezinformovat a už vůbec ne strašit, ale dle všeho to vypadá, že se blížíme skutečnému posunu pólů naší mateřské planety Země.

Ta k tomu nepochybně má svůj důvod a tím je její nezbytná a cyklická očista. Očista od všeho nedobrého, které se na ní usadilo a které jí evidentně nepříliš prospívá.

To, že se tak již nyní děje a že je tato úvaha více než reálná, posoudíme během čtení dalších řádků.

 

K tématu posunu pólů planety Země, je potřeba ještě doplnit dvě zásadními maličkostmi:

Posun magnetických pólů – není tajemstvím, že se severní a jižní magnetický pól celkem svižně pohybuje a jejich poloha kolísá, jen se o tom nemluví. Každoročně se totiž posouvá o nějakých 70 kilometrů směrem k Rusku a svou polohu neudržuje stabilní.

Při rychlém posunu magnetického nastavení pólů, začne být skutečná změna velmi rychle earth-magnetic-field-full.jpgpatrná. Často se do budoucna můžeme setkat s takovými jevy, které se dějí již nyní, že za zpožděními odletu přepravních letadel stojí kalibrace navigačního zařízení – toto jsem zažil dokonce opakovaně.

Totéž v obdobném módu zažívá celá síť navigačních satelitů GPS a kalibrují a kalibrují a kalibrují - viz pro tyto důvody dokonce přes týden uzavřené letiště v Tampě.

Stejnou újmou v orientaci trpí stěhovaví ptáci, holubi, kachny-viz videa – i další drobnější tvorové.   

Prokázaný vliv nedostatku či změn magnetismu na lidské bytosti se projevuje šílenstvím a totálním rozpadem původní osobnosti. Čekat proto můžeme zvýšený počet sebevražd a bohužel i nárůst násilí obecně - nic pěkného, co říkáte... 

 

Posun pólů fyzických – trvá obvykle několik let a jedná se o poměrně plynulý proces. Tam, kde je dnes sever a jih, již nikdy více (po relativně dlouhou dobu) nebude.

Co to znamená? Znamená to, že se osa naší planety mírně posune, resp. osa se neposune, zato planeta se relativně přemístí vůči ní samé.

Mírné odhady hovoří o posunu v řádech jednotek úhlových stupňů (10-20° do konce posunu), jiné dokonce o celém přetočení „hlavou dolů“ o 180°, což však dle mého střízlivého a čistě osobního názoru nemá úplnou logiku.

Nebudu více popisovat, jaké důvody k tomuto mohou být. Jsou s ohledem na relativně malý rozměr planety Země vůči naší Galaxii a zejména mateřskému tělesu Slunci více než zřejmé.

Snad než konkrétní vliv průletu legendární planety Nibiru, který je zpracován bez ohledu na současnou realitu v tomto odkazu, vnímám spíše možnou změnu a urychlení všech procesů díky působení právě Sluneční aktivity, která je popsána od dob Egyptských pyramid v tomto článku.

Další z možných vlivů je působení galaktických supervln, které se v určitých rytmických cyklech rovněž opakují (viz.pan Paul La Violette) a pro více detailů o vlivu souhvězdí Orionu a bleskovém šíření Medvědí mlhoviny napříč galaxií se dozvídáme v tomto odkazu.

 

Projekce a fakta

Informací, diskusí a dohadů, je a nejspíše ještě bude na webech dle přiložených odkazů na závěr článku dost a dost, proto doplním spíše pár osobních myšlenek a výjevů ze živých obrazů, které jsme měl možnost spatřit a které se s tímto fenoménem přímo pojí. Pro odlišení je vždy před odstavcem uvedeno slovo „projekce“ nebo „fakta“

Fakta: Jeden z fenoménů je skutečný obraz zvýšené vulkanické aktivity, ta se v současnosti děje především v místech jižní polokoule a konkrétně Jižní Amerika a Indonésie s oceánií - viz odkazy výše a viz dále.

Celá naše planeta se chová jako příliš rychle rozjetý automobil, který se působením vysokých rychlostí již celý klepe, pohybuje se díky své rychlosti pohybu tak trochu nevyzpytatelně a stačí malý závan větru a jeho směr se v mžiku změní.

Tím symbolickým větrem je pro naši Zemi skutečně vítr, i když vítr Sluneční. O jeho neskutečném vlivu na naše ochranné magnetické pole Země, jeho deformaci i případné „sfouknutí“ a pootočení – jako plamene svíčky při větším výboji – dnes již není pochyb, detailněji je informace o vlivu Slunce na naši planetu zpracována v tomto odkazu.

Pokud se toužíte podívat na konkrétní aktuální situaci seizmické aktivity naší milé planety a zjistit konkrétní ohniska, následujte tento nepřetržitě aktualizovaný odkaz.     

Tato aktivita má kromě rotace kolem vlastní osy dost výrazný vliv na celkový tvar Země – princip symbolického naplněného balonku – pokud se objeví trhlina, celkový tvar se deformuje směrem k místu úniku. Vědci dokonce prokázali, že se na opačných místech planety, než probíhá seizmická aktivita, objevují změny v pramenech podzemních zřídel – jakési změny složení a bublinky v podpovrchových vodních pramenech.

Jak je již uvedeno v předchozích článcích, naše planeta není zdaleka tak masivní a pevná, jak se na první pohled jeví. Je to naopak velice křehká dáma.

earth-thestructure.jpgJejí stále tekuté a žhavé (a navíc silně magnetické) magmatické jádro s vysokým podílem železa a tím pádem silně ovlivnitelné magnetickými vlivy působení samotného Slunce, je chráněno jen malou pevnější slupkou – několik kilometrů silnou krustou, na které žijeme. Ta je pod oceány bohužel ještě slabší, než kdekoliv jinde v hornatých částech.

Představme si to jako například nafukovací balonek naplněný tekutým a na dost vysokou teplotu ohřátým - horkým - medem. Díky své rotaci a tím vznikající odstředivé síle, se tvar dokonalé koule mírně zplošťuje podél rovníku svým měřitelným průměrem, zatímco na obou pólech je vliv odstředivé síly již téměř zanedbatelný.

Pokud bychom celou takto rotující „káču“ naší planety s rozžhaveným železitým jádrem pootočili o řekněme pouhých pár stupňů, dovedeme si představit, co se stane díky působení například sil setrvačných. Musíme brát v úvahu obrovskou hmotnost vodních mas, které svou výškou vodního sloupce tlačí na relativně tenkou krustu pod nimi – viz. předchozí odkazy.

Projekce i fakta: Pokud se tento obrovský tlak vodního sloupce náhle odlivem vody nad ním sníží, je jasné, co se se žhavým magmatem, který často na dně moří samovolně vyvěrá, v tomto případě stane. Podmořské sopky jsou minimálně aktivní jen proto, že jsou tímto obrovským tlakem utlumeny.

Biblické výjevy hovoří o případech, kdy se voda v mořích vařila a mrtvé ryby plavou na jeho povrchu, o tomtéž hovoří i Nostradamus – toto je bezpochyby důsledek výše popisovaného úniku magmatu do moří – ovšem v daleko větším měřítku, než je obvyklé – detaily v tomto odkazu. 

Projekce: Prach ze suchozemských sopek uniklý do ovzduší přináší velmi negativní dopad na světovou vegetaci a tím samotnou fotosyntézu. Převážná většina rostlin nemá díky zasypání listů popelem dostatek slunečního svitu a samovolně hyne. Pro katastrofu v globálním měřítku to znamená snížení produkce kyslíku na celé Zeměkouli a pokles jednotlivých složek sloučenin kyslíku v ovzduší.

Elektrostatická elektřina, která probíjí mezi mraky plnými prachu alightning.jpg kumulovaného elektrického náboje a naopak Zemí, nabitou opačnými energiemi, probleskávají atmosférou a spalují poslední kyslík, který ještě v ovzduší zůstává. 

Neproniknutelný stín nad naší planetou navíc neumožňuje skrze sopečný prach v ovzduší ozářit ani nepatrnou část naší planety a ta se samozřejmě dlouhodobě ochlazuje.

Fakta: Vědci často hovoří o poklesu teploty ovzduší v atmosféře hned o několik jednotek stupňů a tím na planetě až desítky stupňů. Doba ledová – to je ten správný výraz.

Projekce: Neúroda a nedostatek naprosto všeho. Neplodné lůno černozemních i hnědozemních půd nenabízí nic než prach, který postupně oplachují přívaly nekončícího deště. Deště jsou díky vysokému množství prachu a železitých sirných sloučenin v atmosféře a s ohledem na vysokou vlhkost v ovzduší způsobené nedostatkem Slunečního svitu téměř nekonečné.

Vysoká vlhkost, která vznikla táním obrovských mas ledovců na obou pólech, které postupně odtávaly, se nyní přemístila nejen do moří svým posunem na hladině moří zvýšených o několik metrů, ale též zatěžují pevninu obrovským množstvím hmotnosti, která samozřejmě na měkkém podkladě magmatického jádra mírně klesá nebo svou polohu změnila.

au-flood.jpgFakta: Všimněme si posledních událostí typu záplavy asijských desek, které představuje například samotný Pákistán a které může skutečně způsobovat jejich výraznou změnu či dokonce pokles.

Stejným způsobem musíme respektovat i obrovské záplavy v Austrálii – Queensland, které jsou nebývalé a které nikdo nečekal. Obdobně nemůžeme ignorovat ani sněžení ve střední Číně, kde sníh nebyl spatřen dokonce stovky let.

Projekce: K tomu všemu ten vše přehlušující vítr plný vlhkosti, který nechce přestat. Jeho rychlost a síla obrátila již většinu lidských obydlí vzhůru nohama. Není místo, které by nebylo touto očistnou změnou zasaženo. Vše se vrací do původního stavu ještě dávno před tím, než na ona místa vkročil dvounohý tvor zvaný člověk a přisvojil si je falešnou iluzí a silou, která je však proti síle přírody více než slabá (více v tomto odkazu).

Půdní eroze i eroze skalních masivů působí společně s magmatickou aktivitou nepřetržité zemětřesení – Země se transformuje. Země se chvěje, nelituje svého rozhodnutí, které ji velí očistit se od těch, kteří ji již tisíce let ubližují a z jejího těla jen sobecky těží.

Pro ni je však několik generací lidské rasy jen několik pouhých okamžiků. Doba jejího života je nesčetněkrát vyšší, než si lidstvo a vše živé na planetě samotné jen dokáže představit.

Její poslání je předávat život všemu živému na ní samotné, avšak nikdo z dříve živých neuvidí okamžik jejího posledního výdechu. Nikdo z ní vzešlých bytostí, neuvidí její konečnou zkázu v poslední den jejího posledního dechu – vše dnes živé, bude již dávno na jiné cestě – na to bude již naše Matka zcela sama…

 

Fakta: Doba nápravy po výbuších takových vulkánů, jakým je napříkladvolcano-yellow.jpg YellowStone, způsobí obdobné změny na období odhadované minimálně na 25 let.

Slavné Islandské sopky byly jen pouhou reklamou na to, co se vše může stát velmi nemilou skutečností a realitou našeho života.

Život hmyzu trvá rovněž jen několik málo hodin, proti našemu životu je to téměř nic a přesto je jeho role naprosto nezanedbatelná a pro udržení existence a zachování vlastního rodu naprosto nezbytná.

Náš život je v tomto příměru skutečně pouhým jediným krátkým nádechem, který nemá dlouhého trvání.

Vše co je nám během našeho bytí k dispozici, máme jen naší Milostí shora půjčené a vše máme jen na maličkou chvilku.

Není důvod se ke všemu kolem nás jakkoliv vázat a být na všem majetkově závislí a obětovat tomu dokonce celý svůj život. Jsme tu jen na návštěvě, která jednoho dne skončí a naše závislost ne všem milém kolem, je pouze zdrojem našeho utrpení, pokud toto ztrácíme.

Všimli jste si, kolik změn kolem nás i uvnitř nás samých probíhá? Kdo jednou provždy pochopí, další utrpení navěky odmítá, protože se jej prostě a jednoduše netýká.

Není důvod k obavám, život se transformuje, smysl naší existence i naší matky Země pomalu přechází do jiné formy a dimenze – stejně jako vytápění našich pravěkých obytných prostor - jeskyně - z tepla ohně na teplo moderního krbu či ústředního topení.

Je to však stále teplo, je to však stále naše energie, je to tatáž Jednota, tentýž trpělivý pokyn: „Buď člověkem, jak jen nejlépe dovedeš“, tentýž zákon očištění od chyby vývoje a selhání původního úmyslu stvoření.

Láska kolem, nás beze zbytku přijímá a zároveň se dává, i když to může nás samotné dost bolet. Sami se však můžeme vymanit ze všech vlivů zla a negativismu, kterým stále žijeme, naše hledání nekončí, dneškem se jeho brány otevírají.

key.jpgKdo nemá klíč v podobě vlastního a vnitřního odhodlání a podléhá strachu, nemůže projít a uvízne v příliš úzké štěrbině přechodu do dalšího stadia našeho vývoje jako zástupce lidstva. Viz tento článek.

Vše, co mělo být uděláno do okamžiku našeho procitnutí, se již stalo, nyní vyšší dimenze netrpělivě čekají na naše dokonalé probuzení a příchod - byť v jiných formách, než doposud. 

Nikdy nejsme sami, i když jsme na konci Světa, přítomnost a akceptování jiných dimenzí je nutná a pro náš další vývoj dokonce neodvratitelná a jak tvrdí mnohá proroctví, setká se nepochybně více světů najednou. Více se o dimenzích dozvíme v tomto odkazu.

Projekce: Jen takový život pod vodní hladinou je úžasný, pokud se naučíme ve vlhkém prostředí dýchat – zapomněli jsme, že jsme všichni tímto vývojovým stadiem prošli, dýchali jsme tam již v našem prenatálním období a je jen otázkou času, kdy si na to opět vzpomeneme v dimenzi jiné.

Forma života a krása tvoření v tekuté lávě vyvěrající z nitra naší planety je úžasná, pokud se dostaneme do energetického stavu její existence a přijmeme jí za vlastní součást…

Pokud s ní však bojujeme, během mžiku zmíráme – naše tělo tvořené vodou se odpaří. Vše jsou jen různé formy energie, které se transformují ve formy jiné. Můžeme žít v jakýchkoliv jiných úrovních či formách – to je tajemství nekonečného života - vše jsme my sami a my sami jsme ve všem kolem.

Stačí nám jedno jediné – oprostit se od svého těla, které nám bylo na krátký čas propůjčeno a které musíme dříve či později stejně vrátit – jako v našich snech. Ty jsou jasným návodem, který nás má směřovat dále – jsou to ochutnávky toho, co vše je možné.

Nepřizpůsobujme fantazii životu, ale život naší fantazii – a hlavně věřme našim myšlenkám. Nic není nemožné a nic není náhoda.

Všichni se rodíme a žijeme s vědomím, že zemřeme… Nazí se objevíme a nazíbaby-born-baby.jpg se loučíme… Tělo je poze náš přepravní prostředek a nelze stále jezdit na tříkolce – je čas postoupit dále.

Vše se urychluje a není důvod se toku času vzpírat ani jej ignorovat, protože všichni jsme přesně tam, kde máme nyní být a všichni budeme přesně tam, kde je nám předurčeno být až přijde čas.

 

10 základních projevů, které možná sami zažíváte

Někteří z nás jsme si možná již povšimli několika maličkostí, které se s námi dějí. Není to jedna záležitost, ale celý soubor skutečností, které zažíváme. Nevím jak vy, ale v tuto chvíli hovořím sám za sebe, posuďte proto sami, zda se vás týká totéž:

  1. Vyšší citlivost na věci a děje kolem – příběhy, pocity, lidé a jejich nálady, myšlenky, někdy je vnímáme jako by byly naše vlastní a naopak. Vyšší míra provázanosti se vším kolem
  2. Míváme často nepochopitelné změny nálad – radost střídá smutek či prázdnota a euforii se smíchem střídají i slzy. Nerozumíme tomu příliš, ale některé scény ve filmech či v lidských příbězích nás jednoduše přivedou až k pláči či naopak k radostnému smíchu, což druzí nečekají a čemu okolí nemusí vůbec rozumět
  3. Poměrně časté motání či bolesti hlavy – u mě osobně toto vzniká zejména v případě změn počasí, atmosférického tlaku a ostrého slunečního svitu. Pravda je, že nemám nejlepší pitný ani spánkový režim a že toto nepochybně souvisí i s magnetickým polem Země či Sluneční aktivitou a konkrétní biozátěží
  4. Slabost a úbytek životní energie – jsme stále unaveni a někdy spíme i více než by bylo třeba nebo naopak nemůžeme spát, i když jsme k smrti unaveni – probouzíme se po půlnoci kolem druhé až čtvrté hodiny noční   
  5. Nižší zájem o obecné informace kolem – je jich mnoho, některé jsou důležitější, jiné však nikoliv. Spíše než jejich celkové množství, hledáme obsah a kvalitu za nimi. Nesledujeme tisk, televizi ani bulváry v jakékoliv formě
  6. Uvědomění si realizace vlastních myšlenek – nemáme to možná všichni nebo příliš často, ale občas si uvědomíme, že to, co jsme si přáli, je najednou naše živoucí realita a cosi přitom zažijeme 
  7. Naši přátelé a okruh známých  - se poslední dobou trochu obměnil. Ti, kteří se tvářili jako nejbližší přátelé jimi nejspíše zůstávají i nadále, zatímco ti další se obměnili. Energie stejného ražení se nezvratně přitahují a někdy se stěhujeme z původních míst i skutečně - fyzicky - někam jinam - tam, kam si sami přejeme - mimo civilizaci 
  8. Naše hodnoty se mění – jejich pořadí a celkový žebříček se mírně obměnil a to, co bylo dříve důležité až zásadní, již dávno není. Naopak to, co dříve spalo, se nyní probudilo. Začínáme více vnímat hodnotu rodiny či nejbližšího vztahu a usilujeme o jeho kvalitu. Uvědomujeme si v něm svou roli, kterou začínáme odpovědně plnit (pokud nedochází ke změně dle předchozího bodu)
  9. Více si uvědomujeme, co se s námi děje -  často jsme si říkali: „Proč se toto musí dít právě mě?“ a málokdy chceme přijmout fakt, že jsme si přitom toto ještě před naším zrozením sami zvolili. Namísto pocitu trestu hledáme vysvětlení, jakou příležitost máme tímto poznáním před sebou a někteří z nás dokonce děkujeme za tuto zkušenost byť je sebetvrdší - i existenčně 
  10. Jsme o dost více ve střehu co do přijímání dokonale vědecky zdůvodněných a účelově podsouvaných důvodů a příčin všeho kolem – podvědomě cítíme, že naše vlastní myšlení sice má své limity, ale že vše, co je nám násilně a systémově předkládáno před oči jako fakt, nemusí být vlastně vůbec pravdou – jinými slovy cítíme, že pravda může být trochu jinde, než se nám tak prostě ukazuje – je toho všeho prostě a jednoduše již více než dost. Více v tomto článku nebo ještě v tomto článku

 

Ničeho se však nebojme, vše probíhá jak má a my jsme jen součástí dlouho a pečlivě připravovaného schématu událostí, jejichž čas se pouze naplňuje…

Jsme ti nejsilnější ze silných, kteří byli pečlivě vyvoleni prožít toto období změn a očisty naší milované matky Země, ze které jsme všichni svými těly vzešli a kam se všichni vrátíme.

Žijme v pozitivismu a věřme, že ať se již s námi děje cokoliv, je to vlastně krásné, ušlechtilé a pro celek velice dobré...  

 

Mnoho štěstí Aridan

 

______________________

 

Související odkazy:

Velké UFO nad Lima-Peru 4.1.2011

http://www.youtube.com/watch?v=NvW8-7EQU2A

slow http://www.youtube.com/watch?v=DJsTXCfm8zE

 

Nastává posun pólů

http://beforeitsnews.com/story/317/639/Scientists_Reporting_Mysterious_shifting_of_the_earths_core.html

http://www.associatedcontent.com/article/104552/are_we_headed_for_a_pole_shift_evidence.html?cat=58

 

smrt ptáků kvůli posunu pólů

http://www.suite101.com/content/earths-magnetic-fields-may-be-causing-bird-and-fish-die-off-a328353?sms_ss=email&at_xt=4d29022d797bdd09%2C0

 

tampa airport uzavřeno

http://www2.tbo.com/content/2011/jan/05/051903/shift-of-earths-magnetic-north-pole-impacts-tampa-/

 

mrtví ptáci ve třech státech usa

http://theintelhubradio.com/2011/01/04/dead-birds-blanket-3-states/

 

daily news – ryby a ptáci – ekoterorismus

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1343819/Secret-CIA-government-testing-birds-fish-deaths-Arkansas.html

 

mrtví ptáci v louisiane

http://theintelhub.com/2011/01/04/hundreds-of-dead-black-birds-found-in-louisiana/

 

další mrtví ptáci – stále přibývají počty  

http://mystateline.com/fulltext-news/?nxd_id=218567

 

2 miliony mrtvých ryb

http://www.youtube.com/watch?v=O_YVGjxeePA&feature=sub

 

další mrtvé ryby Nový Zealand

http://www.youtube.com/watch?v=fbu14pngA7I

 

Mrtví ptáci Švédsko - různé drzhy ptáků

http://www.youtube.com/watch?v=T6aG-fzzX4Q&feature=player_embedded

článek:  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8370375.ab

 

mrtví ptáci - Arkansas

http://www.youtube.com/watch?v=ajIXYofBhGk

 

mrtví ptáci a ryby – dílo Haarp?

http://www.youtube.com/watch?v=y3R2KBMIpOQ&feature=fvwk

 

Smrt Johna Wheelera

http://www.eutimes.net/2011/01/top-us-official-murdered-after-arkansas-weapons-test-causes-mass-death/

 

Texas, Arizona – neznámá střela

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/01/03/AR2011010304847.html

http://www.whatdoesitmean.com/index1435.htm

 

chemtrails – mrtví ptáci i ryby

http://www.youtube.com/watch?v=_kSQAFfFMdA&feature=related

 

mlhovina velkého medvěda dorazí k zemi – vliv energie orionu

http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/mr-x-nebula

 

Komentáře

Přehled komentářů

Re: 10 bodů

(Aridan, 11. 1. 2011 20:10)

Milý Prince,
teorie duté Země jsem sice nějaký čas věnoval, ale vzhledem k celkové konstrukci planety mi toto nesedí.
Co mi však sedí jsou neznámé chodby obrovských průměrů několik desítek tisíc let staré s naprosto dokonalou geometrií. Více například zde:

http://www.jinestranky.cz/clanky/puvod-a-historie-cloveka/podzemni-zakladny_-tunely-a-obri-diry.html

Aridan

Re: Re: 10 bodů

(Prince, 11. 1. 2011 22:25)

Díky, Aridane za odkaz, ale moc dobře jej znám :) (stejně jako celé tvé jinestranky.cz) Chtěl jsem tím jen říci, že nikdo z nás, nečiní nic, aniž by bloumal, protože vše je jen spáleno na popel rozfoukaný...
Ano, jsme zde spřízněné, dá se říci velmi spřízněné duše, které si rozumí, diskuze se vede jako voda, všeci těžíme informace ze zdroje internetu a ti starší ze starších knih.. (Z čeho čerpal zavražděný MUDr Souček a jiní?) Tím chci říci, že nemá cenu se přít o duté, nebo jádernaté Zemi, protože i ona se mohla změnit fyzicky. MY potřebujeme spojit vědomí do formy pozitivna, sjednotit kolektiv, měnit kolektivní vědomí.
Budoucnost je měkká jako guma, lze ji ovlivnit, proto vím, že to, co předpověděla Sybila, Nostradam, současná Vanga.. to nemusí platit, protože jsme schopni to nyní "nyní" měnit. Čím více stejně pozitivních energetických toků, tím se dá mnoho změnit a nastavit jiný úhel čočky, než kterým viděla Vanga, Nostradam, nebo v Sábách.
Jinak, nepoddat se možným hologramům, co oni mohli tenkrát oni vidět. Cibulková měla vizi, která mi sedí, co se týče české země jako vyjímečné, jako jediný příklad je ten, že nejvíce hladaných odkazů na netu ohledně chemtrails je z ČR, SR a pak z Řecka.
Podle toho, co píšeš, resp. co jsem tě četl, oba jsme prošli mnohými směry, odnožemi, zkušenostmi, učeními, dogmaty...atd, tedy víme, o čem to vše je.

Vrátím se k duté Zemi: předválečné Německo vynaložilo nemalé prostředky na měření zaoblení oceánů, tím pádem povrchu a dospěli k tomu, že ač se povrch zdá zakulacený směrem od horizontu dolů, měření dokázalo opak. Na druhé straně, doposud se nikdo neprovrtal k tekutému jádru a a tím pádem nikdo neví, z čeho se skládá, leda tak podle výpočtů. Tím pádem mi z toho vyplívá, že vše je jen Mája a ta pravda, kterou jsme mohli znát je opravdu spálená...Bohužel.

Magnetické pole Země

(Zenko.Idane, 10. 1. 2011 22:34)

Česká astronomická společnost . Jestliže se to opravdu děje? Tak to možná právě zažíváme? http://www.astro.cz/clanek/1188

Re: Magnetické pole Země

(Aridan, 11. 1. 2011 20:06)

Milý Zenko,

děkuji za doplnění - jak je vidět, na vše opravdu neexistují odpovědi. Do toho si uvědomte, kolik za poslední dobu vyběhlo na trh apokalyptických filmů s destruktivní tematikou. Nezdá se vám to jak příprava na něco, co se pomalu realizuje?
Nelze již mlčet a myslím, že to již ani nelze zastírat ignorací.
Aridan

Každý to cítí

(janhonza1, 10. 1. 2011 23:44)

Nejsem zastáncem katastrofických scénářů, ale taky cítím, že se něco semele. Asi nebude náhoda, že to zasáhne takové množství bytostí. Zaujal mne článek (viz odkaz) o mlhovině velkého medvěda. Přesně před tím mne varovala kdysi mooc dávno moje babička, jenž byla v nějakém tajném společenství. Její slova bych tlumočil asi takhle: V tu dobu budou vát horké jižní větry,(asi glob. oteplování?) stane se to v zimě, tři dny bude tma. Kdo neutěsní svůj dům zemře. Tak mi to nějak docvaklo.

Držím nám palce

Re: Každý to cítí

(Aridan, 11. 1. 2011 19:58)

Zajímavé,
o něčem velice podobném hovoří i Mayové - lidé sami zešílí anebo zemřou strachy, proto je zapotřebí sedět v klidu a vyčkat - stejně nelze dle všeho dělat nic.
Aridan

Transformace

(Katka, 11. 1. 2011 0:19)

Ahoj Aridane.Děkují ti za dálší krásný článek.Citím že dnes znovu budu mluvit o tomtéž ale jinák.Můj pohled na to je jiný ne proto že naše cesty se rozešli ale proto že jsem žená,některé věci vidím jinák.Taky děkuju ti za ti články i z jiného důvodu - provokují mně a nutí(v dobrém smyslu slova) jít do tmy neboli do nitra sebe sama a dívat se odtamtud,pomáhají mi rozpomenout se.Začnu u 10 bodů,zažívám to taky a těší mně že těmito změnami prochází i hodně jiných lidí,jsou to příznaky transformace naších lidských těl,nejen duše.Jsme celek :těla bez duší,duše bez těl,Země bez lidí,lidí bez Země - nedávalo by to smysl.Procházímé jako celek změnami,každý čistí to své,ne proto aby jsme zemřeli ale aby jsme žily,aby jsme byli schopni snést vyšší vibrace čisti se podvědomí,pamět těla,staré vzory chování,mění se DNA...Konec světa se nekoná.Máme tu pomocníky :)...Některé duše jsou zde aby pomohli Planetě a všemu co je na ní,uskutečnít přechod do vyšších dymenzí...

přepolování

(živočich, 10. 1. 2011 14:37)

Zdravím Aridane. Poslední dobou vedeme s přáteli diskuzi,zda bylo přepolování způsobeno vnějšími či vnitřními vlivy.Jelikož jsme na žádnou odbornou studii nenarazily,zbyl jen selský rozum. Vnější vliv čili mimozemský,jako dopad jiného tělesa,magnetické bouře se jeví celkem realně,ale chybí důkazy,vše je v rovině výpočtů. Já se začínám přiklánět k názoru že to může být vnitřní proces planety,která jako živý organismus má své klidné a bouřlivé periody. Dříve se doby ledové přičítali pouze posunu pólů,dnes víme že zvládne jeden supervulkán.Jako fanoušek díla Zecharia Sitchina jsem si nemohl nevšimnout že i ona biblická potopa byla z chování přírody rozpoznána předem neůrodou,změnami počasí a klimatu.Dnes už se dokonce připouští že dnešni oblast Sahary byla úrodná a ležela kdysi v jiné zeměpisné šířce,protože pod ní leží nejvetší zdroj sladké vody na světě. To něco napovídá i o kdysi neskutečně úrodné Mezopotamii.Z toho usuzuji že na fatální změnu podmínek života stačí posun polů i osy Země i o pár stupňů.
Hezký den.

Re: přepolování

(Aridan, 10. 1. 2011 18:02)

Milý živočichu,
toto naprosto sedí s mými zjištěními posledních dvou let. Hustota magmatu i jeho rotace v zemském jádru se změnila - cosi jako gyroskopický efekt - a vnější vlivy Slunce jej skutečně mohou ovlivnit co do směru rotace i dalšího vývoje událostí - proto ten úprk na Mars, který není obdobnými fenomény zatížen :-)
Skutečná změna přijde zevnitř a projeví se posunem krusty na povrchu. Vnitřní jádro je příliš živé, než aby se dalo nazvat stabilním...
Aridan

Přepólování Země.

(David -, 10. 1. 2011 16:21)

O přepólování Země se už dovídám delší dobu a z více stran. Co se týče nenadálého úhynu zvířat, o tom si osobně myslím, že to asi až tak normální jak říkají média nebude. Nějací vládou placení vědci ( prostitutky :D:D ) řeknou cokoli za peníze a pod tlakem.

10 základních projevů, které možná sami zažíváte - několik bodů opravdu už delší dobu pociťuji.

Osobně si myslím, že se 2012 bohužel něco stane, smrti se však nebojím, věřím, že po fyzickém životě následuje "život" další. Jediné čeho se bojím je, že před svou fyzickou smrtí nestihnu udělat pár důležitých věcí, ale co se má stát, stane se :)

jedna z mých dlouhodobě nejoblíbenějších ;-)

(Jirka, 10. 1. 2011 14:48)

Připadá mi čím dál víc aktuální, i když jí je už přes 20 let....
http://www.youtube.com/watch?v=0P9C7Eh69tY&feature=related

změna polu

(fohat, 10. 1. 2011 0:09)

Země změnila poly již několikrát a nyní to bude zase,jako definitivní natočení do obranné posice vuči záporným vlivum,které tísíce let negativně ovlivnují vývoj všech bytostí zde na Zemi....