Jdi na obsah Jdi na menu
 


Policie - pomáhat a chránit, Stát - vymáhat a danit

27. 4. 2011

 

Jakou hodnotu má naše práce a jakou naše koruna?

 

czech-crown-1-kc.jpg

 

Jakou hodnotu má dnešní koruna, kterou držíme tak často v ruce?

Kam zmizely všechny halíře, pětníky, desetníky, dvacetníky, dokonce i padesátníky a je docela možné, že zmizí i korunová mince samotná?

 

Pojďme se na toto téma chvilku zaměřit a třeba budeme dost překvapeni informací, že většina z nás se stává během svého života dokonce několikanásobnými multimilionáři – jen to tak nějak osobně „necítíme“.

Proč?

Vezměme případ takového běžného, spořádaného, průměrného a řadového zaměstnance, kterého nám uvádějí naše statistiky. Je v zaměstnaneckém poměru s imaginárním zaměstnavatelem a jeho příjmy podléhají zákonem stanoveným pravidlům.

Imaginární zaměstnavatel je rovněž poctivý a platí za milého zaměstnance sociální a zdravotní pojištění, které celkově k jeho základní mzdě znamená částku odvodů nějakých 34-35% každý měsíc.

Pro zjednodušení můžeme říci, že každý třetí měsíc tento občan odevzdává zprostředkovaně skrze svého zaměstnavatele hned celou jednu mzdu svému státu – to už je samo o sobě celkem dost, co říkáte?

Co to znamená během celého roku je pak více než logické. korunovacni-klenoty.jpg

Prosté počty nám říkají, že tímto způsobem stát od tohoto konkrétního občana resp. zaměstnavatele obdrží na straně příjmů hned celé čtyři jeho základní mzdy ročně.

Pokud bychom toto pravidlo převedli na absolutní výdělek, můžeme říci, že by občan neměl 12 výplat do roka, ale hned celých 16 – tedy o celou třetinu svých příjmů více.

To mluvíme o danění pouze na straně jeho příjmů.

 

Pojďme se nyní podívat na stranu výdajů neboli na naše nikdy nekončící a stále se zvyšující platby:

Největší položky nejspíše utratíme a měsíčně platíme za bydlení, za dopravu, za potraviny, ošacení, atd.  Máme několik daňových skupin, ale pojďme pro jednoduchost uvažovat nejsilněji zastoupenou daňovou skupinu – výrobků a produktů, která čítá daňové zatížení 20%.

Ano, nesmíme zcela opominout rovněž 10% daňovou skupinu, ale tu myslím můžeme stejně jako skupinu enormně vysokých spotřebních daní (nafta, benzin, tabák, alkohol, cigarety) v tuto chvíli zanedbat a ignorovat.

Pokud neprovozujeme jako většina běžných a do budoucna více než goods-exchange.jpg„rozumných“ lidí na vesnici jakousi formu výměnného obchodu či dobrovolné  "dekolektivizace" (mléko, vejce, maso, chléb) a nakoupíme bezhotovostně či hotovostními finančními prostředky kdekoliv v našem státě jakýkoliv uvedený produkt, z této nevinné transakce se radujeme nejen my sami a samozřejmě prodejce, ale též někdo další.

 

Nejspíše již tušíme kdo?

No jistě, je to náš milý stát, řekněme každý stát obecně. Ten má samozřejmě radost z jakéhokoliv, byť jen drobného – registrovaného – nákupu a prodeje, neboť i z těch nejmenších položek odčerpává to, co mu dle stanoveného zákona náleží.

Proto máme tak nesmyslně vysoké počty nákupních center na jednom místě i v každé maličké obci, o velkoměstech ani nemluvě. Proto máme tolik nástrojů, které musí evidovat veškeré toky peněz jak na straně prodejců, tak na straně kupujících.

O dnešní nutnosti uvádět identifikační údaje na každé smlouvě či platebním dokumentu anione-third-state.jpg nemluvě. Když si k těmto 20% připočteme oněch 35% každý měsíc, je to hned celých 55% (v určitých případech a dalšího zdanění nejen nemovitostí až 64%), které nám stát celkem bez jakéhokoliv říkání odebírá.

 

 

Hned celé dvě třetiny – no to už by mělo být snad někde pořádně vidět, ne?

Jinými slovy – při statisticky deklarované průměrné mzdě řekněme 24 tisíc korun, bychom vlastně mohli mít beze všech položek, které nám stát odčerpává rozmezí příjmů trojnásobné a to určitě není špatná myšlenka, co říkáte?

Má to však jednu zásadní chybku – není nám přáno tento luxus v plné míře poznat, protože žijeme ve společenství lidí, které se pod hlavičkou zákonů, vyhlášek a rozporuplným až roztříštěným řízením několika protichůdných politických stran, nazývá „stát“.

 

Rovnoprávný stát

Myslíme si možná, že sami žijeme v rovnoprávném a humánním režimu, který většina lidí nazývá demokracií, ale jaká je naše realita?

Co dobrého pro nás dělají za posledních X let námi volení zástupci státu, tedy naši nechvalně známí politici?

Mám na mysli pro každého jednoho z nás – pro všechny běžné lidi?

myslim-to-uprimne-gross-sam.jpgJak pokračuje naše skutečnost za voňavým předvolebním gulášem, který byl hojně nabízen, za objížděním regionů lákavě olepeným autobusem a za sliby typu „Myslím to upřímně“, ve snaze získat hlas každičkého voliče?

Co pozitivního uvedli postupně volení zástupci do pohybu pro blaho celé společnosti?

Toto není samozřejmě myšleno pouze finančně, ani z pohledu optimálního rozložení silničních infrastruktur, které mají opět do systému přivést jen poplatky za výběry mýtného z tranzitního pohybu vozidel napříč naší republikou, ale zcela komplexně – tedy systémově, procesně a především humánně – lidsky.

Na to se totiž zapomíná nejčastěji – na lidi samotné, kteří stát vytvářejí.

 

Zdravotní a sociální politika

Jakou mají naši zákonodární činitelé celkovou koncepci zdravotní či sociální politiky?

Zvyšování poplatků, ani vyrovnání daňové zátěže určitě není pomocí z jejich rukou, ale v podstatě pomoc naše – tedy pomoc nás samých nám samotným - tedy principem "Národ sobě". 

Stejnou roli sebe-pomoci má například i direktivní plošné zavedení "záplavové daně", stejně jako veřejně konané finanční  sbírky - ty jsou prozatím v rámci vlastního svědomí relativně dobrovolné a pomáhají zejména těm, kterým stát pomoci nemůže nebo z nějakého důvodu prostě nehodlá.

Podívejme se například na 13. ročník sbírky Pomozte dětem - tedy ono slavné kuře v plaveckém záchranném kruhu. Tato sbírka již vybrala za celou dobu svépomozte_detem.jpg existence přes 160 miliónů korun - od dobrovolných dárců.

Další bychom mohli zmínit např. Paraple či Kapku naděje. Protože tyto aktivity snahy o pomoc chápu a podporuji, o to méně se mi chce podporovat aktivity státní, kde není i přes stabilní pravidelnost výsledek v zásadě žádný.  

Zavádění záplavové daně je úplně stejné pojetí, jako zavést po událostech v Japonsku "radiační daň" nebo "daň ze tsunami" či "daň za zemětřesení".

Vždyť je to naprostý nesmysl, když budou padat  kroupy velikosti tenisových míčků, tak zákonem zavedeme daň za kroupy?

Jsme jako národ stále příliš poslušní a nekonfliktní, že si tyto ubohé a nechutné pokusy o další odsávání našich příjmů necháváme tak lacino a bezproblémově líbit...

 

Důchodová reforma

Jakou mají naši představitelé koncepci důchodové reformy a jak budou dopomáhat stále vyššímu množství stárnoucí populace? Že by snad schválením zákona o urychlené eutanazii od nejlépe šedesáti let?

Současné direktivně určené a tedy ze zákona povinné spoření do různých penzijních fondů rovněž nepovažuji za absolutně spolehlivé ani férové řešení, couple-cartoon.jpgneboť to jsou pouze nástroje, jak z lidí peníze opět systematicky odčerpávat a když je budou lidé samotní nejvíce potřebovat, zmizí obnosy celých fondů na Seychelských ostrovech nebo prostě nebudou vůbec k dispozici.

Je zde velmi vysoká míra rizika, že až budou peníze skutečně potřeba, projdou samozřejmě opět zdaněním nebo v horším případě dokonce měnou a naše milé celoživotní úspory zase skončí ve chřtánu spekulantů či státu, přičemž samotní lidé, kteří celý život svědomitě mysleli na zadní kolečka, skončí v bídě a hladu.

O tom, jak jsou naše penzijní fondy úspěšný a efektivní produkt, si můžeme přečíst v tomto odkazu: http://www.novinky.cz/ekonomika/230954-ceske-penzijni-fondy-jsou-nejmene-vynosne-ve-stredni-evrope.html

 

 

Podpora nezaměstnanosti a porodnosti

Současné nastavení sociálních příspěvků v nezaměstnanosti i příspěvků narozeným dětem, nahrávají především určitým skupinám, které nejčastěji operují takovými termíny jako rasovou diskriminací, přestože mají podmínky pro svůj život i přes discrimination-chess.jpgjejich přirozenou nepřizpůsobivost obvykle systémem nejlépe přizpůsobené.

Nespravedlivou diskriminací naopak trpí v tomto ohledu všichni řadoví občané, kteří zastupují absolutní většinu naší společnosti, kteří se na financování tohoto nesmyslného kolotoče nejvíce podílejí a kteří dokonce ani nemají jakoukoliv možnost se diskriminací ohánět.

Daně a další poplatky se prolínají úplně celým Systémem a každý krůček, který chceme podniknout, je řízen a určován nekompromisně tvrdými finančními zákony.

Co na tom, že se děly nevratné miliardové úniky daní například z lehkých topných olejů nebo neřízené bankovní transfery investičních fondů, co na tom, že se v několika bankách provedlo několik tunelářských akcí, ale zkuste si někdy nezaplatit takovou dvacetikorunovou položku a uvidíte, jak dopadnete. mastodont.jpg

Copak jsme se už všichni skutečně zbláznili?

Honí se zde malé, titěrné a vyhublé myšky, zatímco nám utíkají obrovští a překrmení mastodonti.

Věřte mi, vím, o čem hovořím:

 

 

Osobní zkušenost s "myškou"

Nedávno jsem totiž sám prodělal skvělou zkušenost s vymáháním z mého pohledu celkem drobného nedoplatku za dodávky zemního plynu – šlo o nedoplatek ve výši 72,- Kč z důvodů mého dlouhodobého pobytu mimo území naší republiky.

Překvapivý soudní příkaz k úhradě celkové částky čítal i s penále a odměnou pro právní zastoupení hádejte kolik? Hned celých 7.500,- Kč a to vše bez možnosti odvolání a pod dosti surovou pohrůžkou exekuce.

V životě jsem nikdy nikomu nedlužil a v životě jsem si nikdy od nikoho nic nepůjčil, proto jsem se jal tento případ čestně a bez předsudků řešit.

Pohovořil jsem telefonicky s milým právníkem, situaci mu po pravdě vysvětlilgas-fire.jpg a návazně z diskuse pochopil, že tento člověk rozsáhlou databázi s desítkami tisíc podobných případů jako je ten můj, ve velkém zakoupil od dodavatele plynu a nyní jen koná to, co mu litera zákona předepisuje.

Samozřejmě ze všeho plyne patřičná daňová zátěž, takže stát si nepochybně opět přijde na své. Prý mi pošta musela chodit nebo jsem si ji měl přesměrovat na jinou adresu a hotovo - konec diskusí.

Jako závěr mého snažení jsem po úhradě celkové částky na vyžádání obdržel certifikátem podepsaný mail, který potvrzuje mou naprostou bezdlužnost – jak milé a stálo to nepochybně za to zjistit, že z původních 72,- korun po úhradě 7.500,- nedlužím nic – no kde to jsme ???

Není to za stonásobek původní částky skutečně až příliš mnoho?

 

 

Tlak na naše svědomí

Media jsou v poskytování informací o zadluženosti našeho státu poměrně jednoznačná a celkem násilně nám často a ráda sugestivně podsouvají takové pocity osobní viny, že se na zadluženosti našeho státu podílíme úplně všichni – např. i kojenci.

Jak to ale je? (více o zásadních rolích médií v tomto odkazu)

Půjčili jsme si snad někdy něco od našeho státu, abychom mu něco dlužili?

Za sebe mohu říci, že NIKDY !

Že by snad šlo o jakýsi náš společný a kolektivní historický dluh? Možná, pak bych ale chtěl bych být řádným splacením svého dluhu z celého tohoto nesmyslného Systému s nekonečně se měnícími pravidly nadobro vyloučen a cítím to nejen já sám velmi intenzivně stále více a jasněji.

S mnoha čtenáři sdílíme podobný názor a řešení je skutečně poměrně jednoduché – přestat dávat systému to, co od nás nejvíce očekává – hrát s ním jeho hry a odevzdávat mu naše vlastní zdroje.

Neúčastnit se jeho nesmyslných a malicherných her, ze kterých profitujeearth-in-hands.jpg pouze on sám. Nezabředávat do jeho mnohdy lákavých nabídek a nepřijímat vše, co nám diktuje. On totiž potřebuje nás, nikoliv my jej.

V žádné rozvětvené a větší rodině též žádný systém financování nemá reálný smysl ani důvod pro svou existenci a lidé jsou v tomto ohledu jedna velká rodina sdílející společné světové zdroje.

Vodu, kterou pijeme my sami nyní, již pili naši předci a naprosto stejné je to se vzduchem, který dýcháme i Sluncem, které nám dává teplo a světlo – všechno dohromady tvoří jeden uzavřený a dokonalý celek. (Jen my sami se vyčleňujeme)

 

Proč to stále nedokážeme pochopit?

Všeho je dostatek, dokonce nadbytek, jen naše kastování na základě finančních prostředků tvoří zbytečné rozdíly. A to jsme se ještě nedotkli dalšího bodu našeho rozdělení a tím je námi vyznávaná víra – pokud tedy skutečně je.

 

Nekonečné poplatky a platby státu 

Platíme si všichni celý svůj život sociální a zdravotní pojištění, abychom si při každé návštěvě lékaře potřebné léky sami v plné výši nakonec hradili, k tomu zaplatili manipulační poplatek, v nemocnici pak pobyt za každý započatý den, u zubaře za práci a plomby, pokud nemáme doporučení svého lékaře tak hned několik stovek korun za vyšetření, abychom se na závěr života dozvěděli, že na důchody již nezbývá a možná ten, kdo má naspořeno a zrovna mu úspory nikdo nepřevedl na zámořských účty, může rychle dožít na vlastní „triko“.

Je to skutečně to, co chceme podporovat a to, co si celý dlouhý život pro sebe a naše blízké budujeme?

Nejspíše nikoliv, ale pak je něco skutečně špatně.

A asi už tušíme, že to nejsme jen my sami, jak je nám programově sdělováno.

 

 

Občané jako rukojmí státu

Pokud se zamyslíme nad státním dluhem, je nám tím v podstatě z jistého úhlu pohledu říkáno, že si nás stát, jako své občany (a rukojmí současně) přivlastnil a naším jménem si cosi proti našemu vědomí a souhlasu zapůjčil.

Předpokládám totiž, že se s nikým z nás o rizikovosti půjčky zástupci našehootages.jpg státu nebavili, ani s nikým důsledky chybné volby finančního partnera a rozhodnutí nekonzultovali, takže se sám necítím za „jejich“ špatnou půjčku a rostoucí státní zadlužení jakkoliv odpovědný.

Celý dluh mají plně na odpovědnost pouze ti, kteří toto rozhodli a kterým jsme z naší dobré vůle, víry, důvěřivosti či hlouposti, svěřili do rukou moc.

Za naše chybná rozhodnutí, i když nezaviněná, též nikdo neplatí, to je snad každému jasné – viz případ mých 72,- a 7.500,-Kč.

 

Vládní komedie a krize zároveň

Názor na to, co se v naší stávající vládě událo za posledních pár dní měsíce dubna, si udělejte po prokliknutí na odkazy sami - shrnutí bude navazovat:

Tahanice o ministry: http://www.novinky.cz/domaci/230299-necas-nechce-handlovat-s-ministerskymi-posty-johna-chtel-stejne-odvolat.html

Svržení vlády - příprava: http://www.novinky.cz/domaci/230982-cssd-se-zacala-pripravovat-na-svrzeni-vlady-poslanci-nesmi-cestovat.html

Bárta se vrátí? http://www.novinky.cz/domaci/231017-barta-se-muze-vratit-az-kdyz-se-ocisti-rekl-benda.html

Schwarzenberg si posteskl:  http://www.novinky.cz/domaci/231020-jde-stale-jen-o-vnitro-jako-za-komunistu-posteskl-si-nad-krizi-schwarzenberg.html

Mystifikace a lži:  http://www.novinky.cz/domaci/230854-novy-narodni-sport-politiku-mystifikace.html

Tluchoř přelstil Kočí:  http://www.novinky.cz/domaci/231398-tluchor-prelstil-vv-a-zabranil-presazeni-koci-ve-snemovne.html

Topolánek se do všech obul: http://www.novinky.cz/domaci/231496-krize-nekonci-to-horsi-jeste-prijde-obul-se-topolanek-do-vsech-okolo.html

VV na hraně volitelnosti: http://www.novinky.cz/domaci/231509-veci-verejne-se-ocitly-na-hrane-volitelnosti.html

Vyslovení nedůvěry vládě: http://www.novinky.cz/domaci/231782-on-line-hlasovani-o-vysloveni-neduvery-vlade.html 

A kupodivu překvapivé zjištění, že důvěra naší vládě prudce klesá: http://www.novinky.cz/domaci/231883-duvera-ve-vladu-sla-zprudka-dolu.html 

 

 

Konflikty vlády platíme MY sami

Nevím, zda si to vše dostatečně jasně uvědomujeme, ale tuto vleklou a bolestnou iluzi řešení konfliktů uvnitř vlády rovněž financujeme my sami.

My sami platíme hned několikrát za neschopnost spolupráce těch, kterým jsme svěřili do rukou naši důvěru a zprostředkovaně moc. Jednou v mrhání časem a financemi a podruhé v poškozeném renomé našeho státu a v klesající hodnotě naší koruny.

Jsem přesvědčen o tom, že kdybychom se takto chovali v rámci naší pracovní morálky a přístupu k práci my sami, zvýšila by se rázem čísla průměrné nezaměstnanosti minimálně na trojnásobek stávající hodnoty, neboť by si to žádný rozumný podnikatel nenechal líbit a neschopného zaměstnance by prostě a velice svižně vyprovodil tam, kam patří.

 

 

Pojďme se ale ještě jednou podívat na zadlužování resp. půjčku našeho státu:

Pokud bychom se na diskutovanou půjčku našemu státu například podívali z trestně právního hlediska, to co s námi stát dělá, je v podstatě zneužití státem svěřených pravomocí naším držením jako rukojmí a zároveň dost judge-gavel.jpgpodstatný trestný čin, protože se sám zadlužuje naším jménem a dokonce bez našeho vědomí. Tento úmysl by mu bylo navíc možné i prokázat, jinak by tak logicky nikdy nečinil.

Překvapeni?

Můžeme se vztekat, můžeme s tím nesouhlasit, můžeme se rovněž stát občanem jiného státu, ale to je tak jediné, co s tím můžeme dělat – dluh je dluh a sám od sebe neklesne.

Další logicky návazná myšlenka je v každém případě ta, že takový podnikatelský subjekt, jakým náš stát nepochybně je, který není schopen splácet své závazky, by měl být v jakémsi stavu vyhlášené platební neschopnosti či insolvenčním řízení, měl by na sebe návazně vyhlásit bankrot beer.jpga měl by se logicky zlikvidovat či zrušit.

Takto by ale náš milý stát navždy zmizel – upřímně řečeno, ono je těžko říci, zda by to pro nás nakonec byla tak veliká změna, stejně nás již dávno vlastní bohaté zahraniční koncerny, takže co je v nás vlastně ještě původního - „českého“?  

Pivo už dávno ne, sklářský průmysl nemá jakoukoliv dlouhodobou šanci, textilní téměř úplně zmizel a strojní průmysl je technologicky válcován silnějšími hospodářskými spolky ze zahraničí, o chemickém už snad ani nemluvě.

 

 

Rekapitulace

Pokud tedy milý stát odebírá z veškerých toků našich peněz téměř dvě třetiny všech příjmů díky daním a návazným poplatkům, navíc se výše našeho dluhu stále více prohlubuje a dochází souběžně ke stále většímu zdražování, rozhodně nám tím v ničem nepomáhá - naopak.

Že by nám snad díky rostoucí úrovni technologií a optimalizaci procesů pomáhal udržovat či navyšovat počty pracovních pozic z důvodů rostoucího počtu obyvatel a současně navýšil úroveň obecné vzdělanosti a zejména lidskosti, nemá smysl ani uvažovat, protože jde o naprostou utopii, trendy a očekávání od automatizace jsou naopak zcela odlišné.

A tak se veškeré obrovské finanční zdroje pouze vybírají a přerozdělují obvykle ani neznámo kam přesně. Přitom my bychom to měli vědět jako první, protože tyto zdroje všichni budujeme a dáváme dohromady – bez spolupráce nás samých by totiž nikdy nevznikly.

Ani nevíme, jakou máme sílu a moc, kterou zatím vůbec nevyužíváme…

 

 

Zdražujeme dále

V těchto okamžicích se na důkaz absolutní suverenity dané v podstatě monopolní pozicí rozhodují energetičtí giganti využít situace, kdy „objektivně vzato“ nikdo z vlády za nic neručí a proto ani za nic nemůže a jedině z globálních důvodů světové krize a uměle řízeného pádu prokletého dolaru zvyšováním cen ropy, navyšují s přehledem ceny energií.

Stát si samozřejmě a rád opět přijde na své a čím déle budou tyto komické a zároveň žalostné roztržky bez pravidel ve vládě trvat, tím déle se budou moci tyto razantní změny dít.

Takže nám zemní plyn podraží hned o celých 10%, viz zde: http://ekonomika.idnes.cz/rwe-chce-kvuli-drahe-rope-zdrazit-plyn-az-o-10-procent-f9k-/ekonomika.aspx?c=A110422_093551_ekonomika_fih, přičemž ještě před pár dny – přesněji 1. března 2011 – nám media radostně deklarovala, že kvůli silné koruně zdražovat ani nemohou: http://www.cenyenergie.cz/aktualne/prazska-plynarenska-a-rwe-plyn-ve-2-ctvrtleti-2011-nezdrazi.aspx.

Připomínám, že loni v dubnu přitom proběhlo totéž - viz tento odkaz: http://byznys.lidovky.cz/cena-plynu-pro-domacnosti-od-dubna-vzroste-zdrazeni-chysta-rwe-pvw-/moje-penize.asp?c=A100222_192726_moje-penize_pks, a aby toho nebylo málo, tak nám elektrická energie díky odstaveným jaderným reaktorům v Německu podraží rovněž zhruba o 10% viz zde: http://ekonomika.idnes.cz/odstavene-nemecke-reaktory-mohou-zdrazit-proud-v-cesku-az-o-10-procent-1ki-/ekonomika.aspx?c=A110322_203428_ekonomika_abr  a na závěr přikládám už jen perličku, která nám připomene zdražení vody v samém konci minulého roku, jež se plánovalo hned o celou třetinu:  http://ekonomika.idnes.cz/rozpocet-domacnosti-nejvice-zatizi-voda-cena-stoupne-az-o-tretinu-10u-/ekonomika.aspx?c=A101227_214357_domaci_brm .

 

Co k tomu dodat?

Zatímco my, řadoví občané tohoto státu tiše, ochotně a bez reptání stále jen platíme stále vyšší ceny za vše nač jen pomyslíme a jsme stále více závislí na nesmyslném systému danění za náš vlastní život, samotný pan prezident a zástupce českého národa celému Světu ukazuje, jak bravurně a rafinovaně lze věci řešit s naprostým nadhledem a osobitým klidem jemu vlastním, přičemž nám udává jasný směr, kterak získat z každé drobné maličkosti maximální radost, prospěch a potěšení.

Všimněte si, jak slastný měl pan Klaus výraz ve tváři, když se mu celé dílo úspěšně podařilo dokončit - to ovšem netušil, kolik očí jej bedllivě sleduje:

 

 

  

Pár slov závěrem

Náš stát z nás samých zákonem stanovenými mechanismy odčerpává naše vlastní a zasloužené finanční prostředky, kterými bychom byli schopni my sami a bez jeho přičinění, vytvořit nejen tolik potřebná nová pracovní místa jiným, která nám stát samotný nejspíše již nikdy nevytvoří.

Jsme celým tímto mechanismem uměle drženi v chudobě, závislosti a náš celý pump-people.jpglidský život se točí jen kolem nesmyslného uplácení toho, co je naprosto nepodstatné a zbytečné – daně, úvěry, hypotéky, půjčky, jak jsem již uvedl – daň za vlastní život...  

Samotným okamžikem našeho zrození, jsme se propůjčili tomuto Systému, aniž jsme to vůbec tušili. Je mi upřímně líto všech, kteří tuto hru musí nevědomě a bez hlubšího pochopení pravidel podstupovat a z existenčních důvodů se nechají vtahovat do stále hlubších vazeb a pastí – jak na jedné, tak i na druhé straně.

Stát a jím reprezentovaný Systém nikdy nespí a stále přemýšlí, kde ještě z našich vlastních kapes vzít. Povodňová daň je toho nejlepším důkazem, o zdravotnictví a důchodové reformě už snad ani nemluvě.

 

Z čirého zoufalství či v zápalu vášní pak jednoho dne napadne aktivnějšího zástupce státu udělit „Zelenou úsporám“ a na daních protočí to poslední, cozelena-usporam-logo.jpg nám ještě zbývá – naše vlastní nemovitosti a šetrné hospodaření s energiemi.

Proč myslíte, že jsme se měli ještě po tom všem tunelování a privatizování sčítat? O skutečném smyslu sčítání Lidu, domů a bytů - viz tento odkaz.

 

 

Stále máme pocit, že stát - takový, jaký je - potřebujeme, že nám pomáhá a že je celý nastavený Systém zcela v pořádku?

Osobně si to už pěkně dlouho nemyslím a budoucnost naopak vidím v opadnutí jeho významu, v soustředění podobně smýšlejících osob, které přinesou skutečnou změnu a konkrétní hodnotu bez zbytečného plýtvání všemi zdroji.

Podívejte k čemu všemu jsou nám finance celého Světa, když se naše planeta Země tak náhle a rychle mění – viz události v Japonsku, které nás informují o rizicích potopení ostrovů v odkazu na začátku článku...

Mnohem důležitější, než peníze jsou společné zdroje. Zdroje materiální, zdroje surovinové, zdroje potravin, vody, energií, atd. To již mocní tohoto světa rovněž dávno pochopili a proto dělají vše možné, aby zdroje ovládli a vlastnili - viz tento odkaz.

 

Nechceme se již konečně všichni jednou provždy probudit a začít dělat pořádné a smysluplné věci – tedy začít SAMI a přitom všichni SPOLEČNĚ spokojeně žít a nám poskytované společné zdroje sdílet?

Jsem přesvědčen o tom, že to již dnes celkem bez potíží lze, že o totéž půjde stále více lidem a to velmi brzo a velice rychle. V tom vnímám - kromě jiného -  skutečný význam přelomového roku 2012.

 

Mnoho štěstí Aridan

 

Komentáře

Přehled komentářů

Síla bez síly.

(Martin, 11. 10. 2011 21:56)

Z textu - Ani nevíme, jakou máme sílu a moc, kterou zatím vůbec nevyužíváme…
Mocní tohoto světa mají způsob jak přesilu zničit. Rozdělit ji na černé a bílé, pravičáky a levičáky, bohaté a chudé, křesťany a muslimy, na ty co pracují od rána do večera a na nic jiného nemají čas a na ty co mají čas ale nemají možnosti ...... O duchovní podstatě bytí se ve škole nedozvíte ani slovo, zato na soutěživost narážíte každým okamžikem. Jsme cíleně vychováváni k tomu, abychom soupeřily, usilovaly o hmatatelné. Ale to jestli budeme závidět, nebo ze strachu, že se na nás nedostane , krást a zabijet, je jen na nás.
Někdy mi příjde, že člověk musí padnout na dršku tak, že už nemá sílu vstát. Potom je ochoten se změnit. Musí naše civilizace padnout? Nebo si vědomí rozšíříme sami a dobrovolně? Má každý ještě svůj malý důvod proč není třeba změny?

Kdo postaví cesty?

(Klada, 28. 5. 2011 23:03)

Souhlasím s článkem, ale některé body přeci jen okomentuji. Kdo by se postaral o cesty, když by se stát zrušil? Co soudci? Jasně, podle liberálů by se i toto nějak zmáklo, ale stejně si nedovedu představit jak?

Honza tu volá po řešení.
Řekl bych, že je to jeho právě osobní odpovědnost, která musí člověka zajistit na stáří(s tím s ním souhlasím).
A jinak. Lidi bečí, že nemají peníze. Přitom jak s nimi nakládají? Jezdí si po cizinách utrácet, nakupují furt nový a nový přenos, bo soused/kámoš má lepší. Kouří, pijí a tím se sami přikovávají ke "soustruhu". Vyserte se na to, vemte si neplacené volno za ušetřené peníze a zajedte se podívat do českých hor. Také vlastnit vlastní auto, když není využívano , je zbytečný luxus. Na menších městech výjde taxi levněji, pokud se jen sem tam vozí.
Dále by si každý měl uvědomit, že inflace je další forma daně a proti té se dá uchránit koupí zlata. Jedna cihla má hodnotu cca 1M kč. Čili není to velké na skladování. Nejde to vypátrat ze satelitů. A takto si spořit na důchod. Penzijní fondy řeší úplně stejný problém jako stát. Jen s lepším hospodařením s vybranými prostředky. Ale zase žádná garance.
Další možnost je výchova svých dětí k rodinnému způsobu života. Tzn., neopovrhovat svými rodiči, uznávat jejich autoritu a bydlet nejlépe jako sousedi(kvůli sdílení různého nářadí). První generace to bude mít těžší, ale dobře vychované děti ji za to odmění. Jde o to, aby už rodiče místo chlastání a kouření a vyhazováním peněz za turismus raději šetřili tyto peníze děckám na barák.Samo že ve zlatě.;-) To proto, aby nemuseli používat zadlužení na dalších 30let jejich produktivního života. A ty pak budou šetřit vnukům atd. Více sourozenců pokud je, tak ti si pak pomůžou při šetření na svůj dům. Tato "povinnost" vůči sourozencům by skončila ve chvíli, kdy by všeci bydleli ve svém. Pak by si šetřil každý na své potomky...
Max.využívat směny výrobků. Nebát se práce na oko za min. mzdu. Pokud by zaměstnávatel nakonec dělal problémy, tak ušetřené peníze za daně toto vyrovnají. Politici straší sice tím, že se sníží daňový odvod na svůj důchod, ale my si přeci šetříme své zlato na důchod... :D takže nasrat státe... Navíc za 40let už žádné důchody nebudou(státem dávané).
Další možnost je občanská neposlušnost. Prostě neplatit státu. Není v jejich silách postihnout všechny. Toto je ale hodně složité na propagaci.

A jinak vůbec bych se nedivil, při tom všem marasu co se děje víceméně všude v Evropě, že ty politiky někdo začne střílet.

Re: Kdo postaví cesty?

(janhonza1, 1. 6. 2011 15:00)

Zlatá cihla je dobrý nápad, ale problém bude se jí zbavit. Výkup je hluboko pod nákupem a to musí majitel předložit fakturu o nabytí. Pokud by přišla krize a všichni majitelé zlata se ho začali zbavovat, jeho výkupní cena by spadla tak hluboko, že by to nebylo ani k pláči.

Ještě jednou já

(Kláda, 30. 5. 2011 18:54)

souhlas s wivem.
Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc. Pokud bychom neplatili daně(nebo jen malé), tak bohatší bychom v průměru o moc nebyli. Platili bysme vše z kapsy. Používání cest. U Dr. bysme neplatili 100kč, ale možná 500kč. Za operaci(při neexistenci pojištění) třeba 300 000kč. Za ochranu další výdaje. Za školné bysme se dali další statisíce ročně.
Někdo by si polepšil, někdo pohoršil. Takto v tomto socialismu jsou ty extrémy zabrušeny...

tohle všechno

(wivo, 30. 5. 2011 15:56)

je na dlouhý lokte a nelze očekávat změnu ze dne na den - první se musí projevit změna v samotném člověku a jeho chápání hodnot. Ani tak mi nevadí daňové zatížení, jako absurdita některých úředních poplatků. Za každým hovnem stojí řada úředníků s nataženou dlaní. Politici a i strážci (mhohdy absurdních) zákonů by nám měli jít morálním příkladem a místo toho se jen shlukují kolem jistých výdělků pokudmožno za málo práce. Jeden příklad za všechny: U nás v ulici pořád měšťáci dávaj pokuty za parkování (protože architekt byl idiot a na 3 domy čítající 270 bytů vyprojektoval 24 venkovních stání z toho 4 pro invalidy) takže se frajéří měšťácký předháněj v počtu zaokenních lístečků. Jenže jednou je v noci zavolal soused, protože viděl týpka jak vykrádá auta před barákem. Sice ho chytli, ale on je ukecal, že prej je v podmínce a že má u sebe nějaký drogy a jesli by ho za "něco" nepustili (soused je skrytě poslouchal na balkoně)- co myslíte? jak to dopadlo? Moc práce s papírováním - výhodnější je přece vykazovat činnost dáváním lístečků ne? Jistou podobnost spatřuju i v absurdních kontrolách stále upgradovaných autolékárniček. "Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc" Leda tak MOC velkou hromadu hoven(bohužel). Další kapitolou jsou důchody. Chápu že to většinu z vás momentálně netrápí, neboť to neni v kurzu, ale jste si jisti že se jich dožijete? Mě osobně to teda pěkně sere. Já bych místo sociálního pojištění zavedl výstižnější název - dárcovný. Já prostě chci platit tak, aby když se důchodu nedožiju dostal našpórovanou sumu někdo z dědiců - kurva chci tak moc? stejně za tu dobu s kterou stát manipuluje s mýma penězma se mu 100x zúročí - a já z toho mam co?
Je to furt dokola - a stále se ptám "viděl někdo někdy vládu co dělala něco pro svýho občana?" Hmm zas jen ta velká hromada že?

ze Zdroje

(jitka, 15. 5. 2011 16:42)

"Zít, to je a znamená Být,
Být, to je a znamená Videt,
Videt, to je a znamená Rozumet,
Rozumet, to je a znamená Milovat,
Milovat, to je a znamená Dávat,
Dávat, to je a znamená Chtít,
Chtít, to je a znamená Zít ..."

"Kdyz je srdce spravedlivé,
bývá charakter krásným.
Kdyz je charakter krásný,
utvárí se harmonie domova.
Kdyz je harmonie v domove,
bude rád v národe.
Kdyz bude rád v národech,
bude pokoj a mír na Zemi."

2012

(WhitelikesnowandcoldlikeWinter, 30. 4. 2011 8:20)

Lidé musí dospět k vládnutí sama sobě - svoboda každého začíná a končí svobodou jiného.

konec nadvlady

(Linda, 29. 4. 2011 16:50)

Prave to, ze se osvedcilo, ze kazdy vladce drive ci pozdeji
svoje postaveni nezvladl me jen usvedcuje,
ze lidé ve sve podstate zadnou nadvladu nepotrebujim
Kazdy musi zacit sám u sebe a nesnazit se
ovladnout druhe a uz vubec ne ve svůj prospech.
Honzo, nemel by ses navazet do lidi, kteri
mají nejaky hendikept a ponizovat je...mozna
jsou vetsi lidi nez ty

Nádherná zelená - Beautiful green

(Dagmar01, 27. 4. 2011 9:07)

Vřele doporučuji na toto téma - jak by to mohlo fungovat i bez státu krásný francouzský film Nádherná zelená - na You Tube možno stáhnout v 9 dílech po 10 minutách i s cz titulkama, po shlédnutí jsem pochopila proč je v celé EU neoficielně zakázána jeho distribuce.

Re: Nádherná zelená - Beautiful green

(Daggo, 27. 4. 2011 9:51)

Máš pravdu, moc krásný, inspirativní film, též vřele doporučuju ;)

Re: Nádherná zelená - Beautiful green

(Jirka, 27. 4. 2011 17:12)

Též souhlasím. Ten film je bezvadný, moc se mi líbil!

Re: Re: Nádherná zelená - Beautiful green

(Aridan, 27. 4. 2011 18:04)

Děkuji všem za prima upozornění na skutečně zajímavé a dle všeho násilím potlačované dílo i přes výrazné obsazení. Umisťuji odkaz k přímému downloadu:
http://www.uloz.to/hledej/?q=nadherna+zelena
Mnoho štěstí Aridan

Re: Nádherná zelená - Beautiful green

(Marek, 28. 4. 2011 21:45)

Přidávám odkaz na stránku Free World Charteru, společnosti bez monetárního otroctví
http://www.freeworldcharter.org/

Re: Nádherná zelená - Beautiful green

(Marek, 29. 4. 2011 13:31)

No Pani Dagmar,tak ten film jsem videl,ale do te spolecnosti se musite uz narodit,tem sestram,co je tam synove Pani Mily vzali bude zakratko asi ouha,kdyz budou muset misto v utulnem byte spat pod sirakem,na to uz nasinec neni zvykly.Ale jinak byl film fajn,podstata filmu je cista spolecnost zde na zemi jsou to prirodni narody hotentoti, krovaci, aboriginci,taky tu jsou a ziji na zemi a se zemi,ale ja osobne bych si ted nedovedl predstavit tak zit do toho se halt musis narodit.Preji pekny den Marek

soudce a elitní policista vypovídají o politické mafii

(Zenko.Idane, 29. 4. 2011 9:28)

http://www.youtube.com/watch?v=7D34UU_UQ-o&feature=related

Kdyby mě zabili

(Zenko.Idane, 29. 4. 2011 8:18)

Dokument o muži zákona, který se stal lovnou zvěří , celkem odvážný dokument české televize. Lidi a to je jen špička ledovce. Dějí se i horší věci ale o tom se nesmí mluvit.Ne každý na to má nervi a žaludek. http://www.youtube.com/watch?v=WPM2VoF7q5U

řešení?

(Honza, 27. 4. 2011 8:26)

Aridane normálně s Vámi ve všem souhlasím, ale tady musím tedy důrazně vyjádřit nesouhlas. Samozřejmě chápu, že současná situace lidi štve. Také mi nepřipadá normální a v pořádku, aby člověk za nedoplatek 72,- Kč zaplatil nakonec stokrát více, na druhou stranu není problém v naúčtované částce, ale spíše v tom, že dojde k tomu, že databázi dlužníků někdo koupí a udělá si z ní zlatý důl. Ovšem i to je částečně pochopitelné, je to prostě byznys a nic jiného a věřte, že to je práce nadmíru náročná a navíc velmi riskantní. Je to vlastně finanční spekulace, která nemusí vyjít, ovšem když vyjde je zisk mnoho násobný. Problém tady je hlavně v tom, že zisk přichází jen od těch slušných, kteří se vyděsí a zaplatí, ostřílení šíbři se na to i tak vykašlou a nic se jim ve výsledku nestane. Problém je, že když jich bude většina milý spekulant nevydělá, ale prodělá. Tak to prostě chodí. Aridane já chápu, že tohle je věc, která člověka naštve, ale mám rád lidi, kteří jsou schopní a ochotní kromě rozčilování také přijít s nějakým konstruktivním řešením. Tak se tedy ptám: máte nějaké? Rovnou přiznávám, že jsem absolutním zastáncem pravice. Kdyby bylo na mě nedal bych jako stát nikomu nic ať je růžový, bleděmodrý, černý nebo ať je mu padesát, devadesát nebo sto třicet. Každý jsme odpovědným jedincem a je jen na nás jak se zařídíme abychom byli ve stáru zaopatření. A specielně v našem státu a národu vidím velkou chybu ve vztahu rodič-dítě-rodič!!! Děti totiž místo, aby byly ochotné své rodiče ve stáří podporovat jsou spíše vychované chodit si k nim neustále pro nějaké tu drobné tu větší dárky. Naučme se trochu úcty k těm starším od japonců, kteří jsou zase druhým extrémem a bude nám tu dobře. Když to totiž shrnu. Z toho co jste napsal vyplývá jedna jasná a jednoznačná a také odvěká pravda: Jediný na koho se v životě můžeme vždy spolehnout jsme my sami. Chovejme se tak všichni a bude tady klídek, pohodička a lehárko.

Re: řešení?

(sp, 27. 4. 2011 10:29)

Váš příspěvek Honzo je velice na pováženou, obhajovat praktiky vydřiduchů. Doopravdy smutné.

Re: Re: řešení?

(Honza, 28. 4. 2011 7:27)

Víte co je nádherné, že si z celého příspěvku vezmete jen tuhle hloupost, ale to nejdůležitější tedy, aby děti se staraly o své rodiče, to vám evidentně ušlo. No jistě ono je to o osobní odpovědnosti a přístupu a ten je prostě nepohodlný, že... ?

Re: Re: Re: řešení? Projekt Venus?

(GinBaw, 28. 4. 2011 10:21)

dle mého názoru je problém s dětmi problémem výchovy dětí - tedy nás samotných, nicméně..

chci poděkovat za uveřejnění tohoto slova zde. Dříve jsem o projektu Venus nic nevěděl, ale čím více se zajímám, tím zajímavější tento projekt je.

Zdá se být řešením našich problémů zde.
Zajímalo by mne, co si o tom myslí pan Honza - o projektu Venus, jestli je to řešení? (pokud tedy viděl dost videí a něco si o tom zjistil) a co si o tom myslí ostatní?