Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mayský kalendář, 28.říjen 2011 a alternativy budoucnosti

21. 10. 2011

 

 

Každý příběh má svůj začátek i konec

 

 

Každé na délku volně položené lano či provaz má rovněž oba konce na svých místech a je na nás, který z nich uchopíme jako první a nazveme jej začátkem.

 

 

Náhodné otazníky nad koncem Mayského kalendáře nás již dříve zavedly k pochybnostem nad pevně stanoveným datem konce období roku 2012 (přesně 21.12.2012) k datu mnohem bližšímu, stejně jako někteří preventivně hovoří o termínech naopak vzdálenějších.

Více například v tomto odkazu:  2011 nebo 2012 ?

 

 

Dnešní den 21. říjen 2011, je rovněž zajímavý pro svou katastrofickou předpověď, kterou učinil devadesátiletý křesťanský kazatel pan Harold Camping a označuje jej jako zásadní datum, kdy nás údajně postihne pohroma a nastane harold-camping.jpgtolik diskutovaný konec světa.

 

Nejde zdaleka o první předpoklad konce světa, který byl z jeho úst vyřčen, první termín byl někdy v roce 1994, a poslední byl prozatím stanoven na 21.května 2011.

 

Dnešní den je tedy v plném proudu a přívrženci uvedeného názoru se pod tíhou tohoto břemene zcela vzdávají své budoucnosti a připravují se na neodvratný konec.

 

Hned den následující uvidíme, zda byly tyto předpoklady správné či nikoliv. Můj osobní názor je v tomto směru skeptický, ale pojďme dále. 

 

 

 

Konec Mayského kalendáře

 

Co je však již pevně ukotvený fakt o konci Mayského kalendáře, je matematicky - tedy vědecky - doložené tvrzení odborníků na tento fenomén pana Dr. Carla Johana Callemana ze Švédska,  Iana Xen Lungolda i na jaře zesnulého odborníka na dějiny světového času pana José Arguella, že termín jeho konce 21.12.2012 není zdaleka správný.

 

Než se všemu podíváme více pod povrch a řekneme si skutečný termín, pojďme se trochu podívat na historii.

 

 

Vládci světa

 

Ti, kteří vládnou světu, mají tendenci si jej uzpůsobit k obrazu svému a snazšímu výkladu jednoznačnosti dualit - především dobra a zla.

 

Nejen aby se ukázali, jako jediná a správná cesta, nejen proto, aby za sebou uklidili případné křivdy a bezpráví, nejen pro to, aby nastavili jim vyhovující pravidla hry na chudé a bohaté. 

 

Dnes proto nalezneme historické záznamy s doktrínami a fakty, které jsou king1.jpgzaloženy na mnoha nepravdách a podporují názory a osvícenost často zdegenerovaných vládnoucích panovníků, protože jen málokdo si dovolil uvádět a psát skutečnou pravdu.

 

Rovněž dohledáme, že v rámci kompletní dezorientace celkových názorů lidstvo ovládají i takovými prostředky, jakými je například nepřirozený chod času.

 

Pokud se někdo dříve zabýval energetickými mřížkami – biopoli – bytostí s vlastním cítěním přirozenosti toku času, již ví, kolik naší životní energie se nám tím záměrně odebere, o permanentně vytvářeném stressu ani nemluvě.

 

To, že se například v islámských či asijských zemích dodnes používají kalendáře, které se opírají například o lunární a pro člověka zcela přirozené období Měsíčního cyklu, asi není žádná novinka.

 

Rok má například 13 měsíců po 28mi dnech nebo místo stávajících dvanácti měsíců nastává přirozený posun v časování a vše je zcela cyklické, nikoliv dnešní každý kalendářní měsíc s úplně jiným počtem dní než předchozí a jednou za čas ještě přechodné roky, které nemají žádný jiný, než kompenzační důvod.

 

Dlouhé roky používaný Juliánský kalendář byl roku 1582 (dne 24.února), celému světu zaměněn za tzv. Gregoriánský (též zvaný křesťanský či západní) kalendář, který zoficializoval papež Řehoř XIII. a metodu výpočtu přestupného roku tímto posvětil.

 

Hotovo – jak snadné. Nyní ovládáme historii i čas.

 

Tímto rozdílným výpočtem délky roku však od daného období došlo k posunu zhruba o necelých 14 našich měsíců od původního konce Mayského kalendáře.

 

 

 

Správné datum?

 

Správné datum konce Mayského kalendáře je podle výše uvedených pánů nikoliv konec roku 2012, ale přesně

 

pátek 28.10.2011

 

Tam končí jeden celý cyklus Mayského kalendáře a jde tedy o další nezávislý zdroj, který rozporuje oprávněnost tolik proklamovaného roku 2012. Více v přiložených odkazech na závěr článku.

 

 

 

Co si z toho všeho vzít

 

Mnoho. Skutečně – mnoho.

 

Jsem osobně přesvědčen, že se některá fakta záměrně potírají a jiná se naopak s jasným cílem naší manipulace a mayan-calendar-circle.jpgovládání, pod cíleným šířením strachu silně medializují.

 

Vrcholem jsou masově projektované katastrofické filmy a scénáře, které nám alternativy možných realit doslova vrývají pod kůži a programují tak naší další budoucnost jako fakt.

 

Tímto tématem bychom se opět dostali k historii celého filmového i hudebního průmyslu a pradávným metodám starých druidů ovládání mocných přírodních sil skrze sílu mohutných stromů. Stále myslím ještě ne zcela chápeme jak hluboký význam i pohnutou historii má nenápadné spojení dvou kratičkých slov Holly-wood… (pro zvídavé viz. celoživotní dílo pana Jordana Maxwella)

 

Opakovaným programováním reality, kde se ve filmech lidé zabíjejí, podvádějí, okrádají a často pod vlivem drog konají zcela iracionální rozhodnutí, se nám skrze filmový průmysl vnáší do života nové životní hodnoty a pomalu přetváří žebříček „normalit a norem“ do děsivě jiné roviny.

 

 

Proč?

 

Protože se to tak chce a protože to tak Systému moci náramně vyhovuje.

 

Neustále se musí vytvářet problémy a konflikty, aby bylo „co“ řešit a Systém poukazoval na nutnost své vlastní existence.

 

K čemu by světu byly nekonečně dlouze hovořící světoví politici řešící vleklou hospodářskou krizi, vždy připravená armáda a bezpečnostní složky, stále škodící drogové kartely, obrovské bankovní ústavy a instituce…, pokud by lidé toto vše prostě odmítli a použité zdroje a energii využili na nastolení věčného klidu, lásky a míru mezi sebou a vším živým i neživým?

 

Například podle posledních aktuálních zpráv je Libyjský vůdce Muhammar kaddafi-ortega-castro.jpgKaddáfí po smrti (i když ještě nedávno předával proslulou světovou cenu za lidská práva a stál po boku nejvlivnějších politiků) a tamní lidé oslavují.

Vědí však co je čeká a co vlastně slaví?

 

Nejspíše nikoliv, protože síly, které jim přes půl roku v údajné revoluci „pomáhaly“ si nyní vyberou svou daň a začnou diktovat vlastní podmínky - o lákavých nerostných zdrojích státu a obrovských zásobách podzemních vod ani nemluvě. Více zde.

 

Jeden diktátor odešel, aby vládu převzal další. Britský premiér David Cameron to řekl velice jasně: „Jsme hrdí na to, že jsme se mohli této operace účastnit…“   

 

 

Sci-fi jako nástroj utajování pravdy

 

Dnes již víme, že shodný filmový průmysl zastírá a maskuje utajované projekty i nejnovější objevy, které pod hlavičkou sci-fi staví do roviny nám nepřijatelných výmyslů a bludů.

 

Ani bychom nevěřili, kolik z nich je ve skutečnosti pravdivých. Stačí se podívat na proslulý historický snímek Terminátor a vojenské uskupení projektů (společnosti) Skynet - Cyberdyne, které skutečně existovalo kolem roku 1970 a dnes je společností s obdobnými názvy dokonce několik a zabývají se totožnou činností - viz odkazy v závěru. 

 

 

K čemu se vlastně pojí všechny ty termíny konců světa?

 

K blížící se události, která je pro daný okamžik klíčová a přelomová.

 

Čas odletu letadla je pevně stanoven, a ten, kdo jej nestihne, má smůlu – jednoduše neodletí.

Termín splnění úkolu ve škole či v zaměstnání je též závazný a kdo jej ignoruje, bude mít potíže se svým učitelem nebo nadřízeným.

Průběh početí i vývoje jedince má rovněž svá pravidla, stejně jako období zrání či termín porodu i našeho skonu.

Termín platnosti našeho cestovního pasu není nic než obdobná paralela.

 

Pokud se v případě zlomového období to a to nestihne realizovat, poneseme si důsledky – všichni. Jde o cosi jako vytyčený cíl.

 

 

Časovaná bomba

 

Nejinak je tomu s termínem konce Mayského kalendáře.

 

Je to doslova časovaná bomba vůči naší slepotě, otupělosti, omezenosti a ignoranci, je to vhodně načasovaný budík, který nás má absolutně probrat – všechny bez výjimky a to i pod děsivou pohrůžkou zničení celého světa.

 

 

Nositelé světla

 

Na zem přišlo již mnoho nositelů úžasně shodných myšlenek o našem probuzení a změně v myšlení, nebyli jsme však na ně zdaleka připraveni a pochopilo je obvykle pouhých pár jedinců. jesus.jpg

 

Někteří jsou již navždy zapomenuti, jiní jsou dodnes vyznáváni a toho, který dle všeho oslovil v relativně krátkém období svého života (i poté) velkou většinu běžných lidí, jsme za jeho poselství pro jistotu exemplárně ukřižovali.

 

Proto je zde další výzva – výzva vedená strachem z katastrof neskutečných rozměrů, výzva ukazující velice určitou hrozbu z toho, co se stane, pokud se lidstvo nezmění.

(srovnej s třetím tajemstvím Fátimy v tomto a tomto odkazu)

 

 

 

Co se má ale změnit?

 

Především naše celkové myšlení a tím my sami uvnitř – bez nejmenších pochyb. Uvědomit si svou sounáležitost k celku stvoření, zbytečnost své existence v případě egoistické cesty a naprostou nicotu a prázdnotu, pokud celku nepomáháme a slepě následujeme Systém.

 

Poznat nikoliv falešné pocity absolutní moci a štěstí jen proto, že jsme dosáhli nějakého obvyklého a očekávaného – pozemského – cíle, ale teprve začátek úžasného závazku, který se nám tím otevírá jako možnost další svobodné volby vlastní pokorné realizace.

 

Mnoho bytostí toto již pochopilo a ve svém životě symbolicky přibrzdilo, mnoho však stále pokračuje s klapkami na očích a řítí se bezhlavě do vnitřní záhuby. Pokud čtete tyto řádky, věřím, že si to plně uvědomujete osobní zkušeností.

 

 

 

Je to poselství typu:

 

ohlédněte se zpět a ověřte si, zda je opravdu všechno v pořádku!

 

Jaké hodnoty žijeme, jaké hlásáme a jaké vlastně sami vnitřně uznáváme? Neděláme stále tu samou zbytečnou chybu pořád dokola?

 

Víme, jak se z tohoto nekonečného kola karmických opakování vymanit nebo budeme sloužit Systému nečitelného zla i nadále?

Ten kdo podobné síly vědomě akceptuje, je vlastně schvaluje a stává se jejich součástí. V podstatě pak jejich účelu sám slouží.

 

question-cloud.jpgJsme v tom, co děláme šťastní a jsme vůbec tam, kde chceme sami být?

 

Co vlastně chceme a jaký má náš život hlubší smysl?

 

Víme tedy vůbec, co vlastně chceme?

 

Můžeme být šťastní - od této chvíle napořád?

 

Je smutné, kolik lidí na podobné otázky nedokáže odpovědět, kolik se jich na ně ani neodváží zeptat, ale není to jejich vina, byli tak celý život pečlivě programováni. Brát co se nabízí a hlavně se zbytečně na nic neptat.

 

Děláme něco jinak nebo se stále držíme stejných dogmat a tradic, které nám byly výchovou a vzděláváním, případně vírou nesmyslně a bez hlubšího vysvětlování vštěpovány?

 

Přijmeme vysvětlení typu: „to nejde, to není možné“ nebo máme osobní zkušenost, která je nade všechny podobné odpovědi?

Více o smyslu a účelu života zde a o manipulativním systému vzdělávání zde.

 

Jsme v životě šťastní a víme, jak a proč náš život žijeme a budeme žít?

 

Někdo ihned instinktivně odpoví: přeci „pro naše děti – aby se měly lépe než my sami“, ale budou se mít skutečně lépe než my sami a hlavně stojí o to vůbec?

Jejich hodnoty mohou být úplně jiné než naše a jejich chápání smyslu života je díky Bohu též úplně jinde.

 

Podívejme se, kam obecně spěje turbulentní politická i ekonomická scéna – to už snad ani není k pláči, to je skutečně lepší požádat o totální vyřazení ze všech evidencí a zbytečných her bez pravidel. Natož čekat účinné řešení...

 

 

 

To jsou dnes s ohledem na plánovaný konec světa otázky, že?  :-)

 

Ale vše má svůj důvod, neboť teprve jasným rozklíčováním pochopení sebe sama a účelu vlastního života zde na Zemi, se můžeme dopátrat hlubšího významu a smyslu všeho tvoření kolem.

 

Svět i život samotný je v podstatě dokonalý a člověk je krásný, jen lidstvo řízené skupinami prospěchářských jedinců, ovlivňujících pravidla i chod celého světa, se již dlouhou dobu nedaří systémově vyřešit…

 

Na naší planetě je nás nějakých sedm miliard a těch, kteří nám pravidla určují, je řádově sedm nejmocnějších rodin. Opravdu s tím nedokážeme nic udělat a nechat jejich hru jen jim samotným?

 

Signály, které nám naše zoufalá matka planeta Země vysílá v podobě katastrof a pohrom, budeme stále ignorovat a svádět vše na klimatické změny, které jsou „normální“?

 

Pak tedy musí přijít něco horšího – je mi líto, ale očistné procesy jednotlivých částí jsou nutné pro zdraví celku. Sami bychom nenechali kvůli jedinému nejvyvinutějšímu plemeni na svém statku vyhubit celý zbytek všeho živého hospodářství – což se nyní pod naší nepřímou režií evidentně děje.

 

 

Co nás tedy čeká?

 

Probuzení a opuštění podpory stávajícího Systému nebo jistý zánik. question-mark.jpg

Uvědomění si příčin a následků, uvědomění si naší sounáležitosti k celku tvoření této úžasné planety i všeho nad ní.

 

V případě probuzení a vyčlenění se ze Systému nás čeká úžasná doba obrody a využití zcela jiných druhů energií než doposud (přesto dostupných již přes 70 let), čeká nás přerod z finančního na zdrojový systém hospodaření, čeká nás sjednocení jediné lidské rasy bez ohledu na barvu pleti proti společným problémům (epidemie, potravinové krize, zdroje pitné vody, cizí kosmická tělesa – asteroidy…) a čeká nás opuštění vžitých dogmat oddělenosti vyznání, opuštění falešných náboženství, rasových předsudků, majetkového dělení do sociálních skupin, čeká nás rovnováha a konečná svoboda rozhodování co sami se svým životem uděláme.

 

My – lidé – řídíme naše životy i životy všeho živého i neživého na této planetě, proto neseme plnou odpovědnost za vše kolem i za naše činy a skutky. Čeká nás toho mnohem více i směrem mimo tuto planetu, ale o tom někdy příště.

 

 

Čím dříve a hlouběji vše pochopíme a přijmeme, tím méně budeme zažívat nepříjemná překvapení, která si zatím ani neumíme dobře vysvětlit.

 

Ony totiž nárůsty počtu událostí v podobě katastrof, hurikánů, povodní a zemětřesení, nesdělují nic jiného, než že nás touto cestou očisty a uvědomění neústupně povedou pro dobro celku i nadále...

 

 

 

Mnoho štěstí Aridan

 

_________________________

 

 

Související odkazy:

 

Konec světa dnes: http://news.discovery.com/human/deferred-doomsday-due-friday-or-not-111017.html

Květen 2009 http://www.calleman.com/content/articles/risk_of_2012.htm

Historie USA http://www.thepeoplehistory.com/october28th.html

warcraft http://www.godlikeproductions.com/forum1/message803293/pg1

28.říjen narozeniny http://www.historyorb.com/birthdays/october/28

konec 2007 http://yogini.wordpress.com/2007/10/11/10-28-2011-the-end-of-astrology-too/

Diskuse http://fractaltime.blogspot.com/2009/05/28-october-2011-as-mayan-end-date.html

Kali yuga http://www.hinduism.co.za/kaliyuga.htm

Gregoriánský kalendář http://en.wikipedia.org/wiki/Gregorian_calendar

Meditace  http://www.meditationwhisper.com/blog/2011/04/07/28-october-2011-we-will-be-left-on-our-own-1st-part/

Wiki http://en.wikipedia.org/wiki/2012_phenomenon

http://en.wikipedia.org/wiki/Levels_of_consciousness

http://en.wikipedia.org/wiki/Mayanism

http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Arg%C3%BCelles

http://www.cyberdyne.jp/english/

http://en.wikipedia.org/wiki/Skynet_(satellite)

http://www.dailytech.com/Cyberdyne+Corp+Makes+HAL+Iron+Man+Suit/article13288.htm

http://cyberdynecorp.net/_/Clients.html

http://www.cyberdyne.jp/english/robotsuithal/

http://en.wikipedia.org/wiki/Maya_calendar

 

Komentáře

Přehled komentářů

HUGE OBJECT PASSES BY THE EARTH!

(Zenko.Idane, 4. 11. 2011 19:59)

Ahoj co si myslíte o této události která se stala zrovna okolo zminovaného data? HUGE OBJECT PASSES BY THE EARTH! http://www.youtube.com/watch?v=kKPDJ0l4zNs&feature=youtu.be

Nádherná naláda

(Nikol, 28. 10. 2011 12:05)

tak jak vám je??? mě náááádherněěěěěě

Re: Nádherná naláda

(morticia, 28. 10. 2011 19:20)

ahoj, od rána je mi moc hezky, docela mě to překvapilo ... ten klid venku i uvnitř ... je to opravdu velká změna oproti předchozím dnům

Re: Nádherná naláda

(Michaela, 28. 10. 2011 23:08)

Napodobne...cely den som v klude a uvolnena :D uzasny pocit :))

Re: Re: Nádherná naláda

(mendéz, 30. 10. 2011 17:47)

Zavolám ti do klubu

Re: Re: Nádherná naláda

(mendéz, 30. 10. 2011 17:48)

OK, zavolám ti do klubu:-D

Nadpis

(David, 21. 10. 2011 20:15)

Mně úplně fascinuje, kde někteří z vás, např. Aleš Pravda, co tu píšete v komentářích svoje urážlivé názory směrované na autora článku, takovou jistotu, že máte pravdu vy! Nejvíce věřím knihám, kde je podepsaný autor. Takový Erich von Däniken vám jistě něco říká. Pak se inspiruju autorem těchto článků, který již o sobě proklamuje, viz. někde výše, že je něco jako poutník, hledající na Zemi svoji cestu a pravdu. Tudíž přiznává, že všechno neví, ale hledá. Má kreativitu, umí udělat pěkné stránky a má dobré srdce. Já si takových lidí vážím daleko víc, než ... To co někteří tady propagujete za své individuální názory jako univerzální pravdu všeho tvorstva jsou totální sračky. A klidně vám dám na sebe kontakt a můžeme si o tom promluvit osobně mezi čtyřma očima, protože, co si někteří anonymně díky internetu dovolujou, je fakt vrchol.

Re: Nadpis

(Tommy, 21. 10. 2011 20:28)

Moje slova kamaráde, nenapsal bych to líp. Někteří lidi mají pocit, že všechno ví nejlíp a umí jen kritizovat. Je to tak, že nikdo nemá tu jedinou pravdu, každý má jen svoji vlastní cestu. Aridan a jeho stránky jsou pro mě cenným zdrojem informací a moc si vážím jeho práce.

Re: Re: Nadpis

(jitřenka, 22. 10. 2011 13:56)

víte,na světě musí existovat jak dobří,tak špatní lidé,dále i poctiví a zloději,pracovití i nemakačenkové.....to je prostě život a každý v něm má své místo a úkol.Byť třeba jen ten,že zakopnete o člověka a díky jeho činům poznáte svůj žebříček hodnot.Tak se učíme jeden od druhého.Teď se to učení jen zrychluje a je toho čím dál víc.Pokud Vám něco vadí,nejdříve je třeba se vyrovnat se svými negativními pocity,zklidnit mysl a promyslet,jak poukázat na to,co naštvalo.Ale tak,aby to oslovilo další lidi.Pak třeba Vaše myšlenky zanechají v éteru stopu.

Re: Re: Re: Nadpis

(Honza, 22. 10. 2011 19:04)

Souhlas- je asi na hlavu.Honzin

Re: Re: Re: Nadpis

(David, 28. 10. 2011 23:56)

Máte pravdu Jitřenko, trochu jsem se nechal unést emocemi, měl jsem špatný den. Ale za svým názorem si stojím, tzn., že některé komentáře jsou trochu mimo mísu.

Něco k 28.10.2011

(Zenko.Idane, 28. 10. 2011 3:43)

http://www.facebook.com/photo.php?v=214150188654280&set=vb.210249352364425&type=2&theater , mělo by to jít aji bez registrace

Díky!

(WhitelikesnowandcoldlikeWinter, 25. 10. 2011 22:40)

Je to těžké,ale je potřeba chovati se ohleduplně k ostatním - změnit své chování k lepšímu:-)

nadpis

(jméno, 25. 10. 2011 16:40)

Mě zaujalo tohle na stránkách o Dikše, když už jsme v těch datumech a vlastně pokud si pamatuju tak 27.10.2011 má být ukončen jeden z Mayských rituálů.: „Mayové nikdy neříkali, že svět skončí… “ Dr. Colleman – objevitel Mayského kalendáře říkali, že v tomto dni – 28.10.2011 – „sestoupí 9 bohů“, tedy jinak řečeno, že se spojí všech devět vln vývojových cyklů a cykly Tzolkin, a datum tohoto okamžiku, kdy se může stát cokoliv, je 28.10.2011, ne rok 2012. Datum 21.12.2012 je také důležité a představuje svým způsobem konec světa, ale v jiném smyslu!
28.10.2011 je označen v mayském kalendáři jako „vrchol křivky evolučních tvůrčích cyklů“, je to den, kdy „velkolepá vesmírná síla bude v souladu s lidstvem, které bude mít možnost dosáhnout svého nejvyššího potencionálu a seberealizovat se jako naprosto vědomá kosmická bytost, která bude moci ovlivnit svou budoucnost, ať k lepšímu nebo horšímu.“ Ta budoucnost, která přijde s rokem 2012, bude vytvořena na základě a prostřednictvím našeho přání a vědomého záměru, přičemž datum konce cyklů – 28.10. – je dobou maximálních tvůrčích možností.
Zjednodušeně řečeno se dá říci: V roce 2012, 21. prosince se stane to, co si 28.10.2011 vybereme!
Colleman považuje propagandu týkající se prosince 2012 za manipulaci mající odvést pozornost lidí. Jsme totiž vedeni k tomu, abychom očekávali události 21.12.2012 s vědomím konce světa, místo abychom se soutředili na utváření budoucnosti ve dnech kolem 28.10.2011.
Ti, kdo nedokáží poznat význam této doby, mohou minout velkou příležitost. Pop kultura si vybrala za svůj vrcholný okamžik prosinec 2012, který má destruktivní charakter, zatímco vrchol konstruktivních sil, který je v říjnu 2011, je opomíjen.
Správná otázka tedy není: Co se stane v roce 2012?, ale: Čím chcete v roce 2012 být? A přání se neplní sama, nýbrž musí být realizována. V blízkém období se nám otevírá možnost transformovat celý náš svět a sebe sama. V souladu s výrokem: “Staň se tou změnou, kterou chceš vidět okolo sebe ve světě”, připisovaným Gándhímu, je potřeba během posledního období konce cyklů vyvinout úsilí, aby se společný záměr mohl manifestovat.
Pokud budeme jen čekat, co nastane příští rok, můžeme pak zjistit, že se naplní katastrofické scénáře!

0_o

(RayPall, 23. 10. 2011 12:17)

Fascinuje mě, že někdo si fakt najde čas na sepisování konspiračních teorií z internetu. Beztak se nestane nic, dopadne to úplně stejně jako "apokalyptické zhroucení počítačů" v roce 2000, tj. nestane se absolutně nic a ti, co tuhle teorii vymysleli, budou za úplné blby (a aby neztratili pozornost médií, rychlehonem přispěchají s novou teorií o konci světa). Mayský kalendář skončil proto, protože prostě není nekonečný, sami potomci Mayů říkají, že v něm pokračují. Jděte někdo na web NASA (kecy o manipulativních lžích si strčte za klobouk), tam to přirovnávají ke kalendáři v kuchyni - když ten skončí a vy ho vyhodíte, to má skončit svět nebo co? A naprosto nechápu, co sem autor motá mocnosti, cenzuru a jánevímco. Tady totiž někdo neví, co je to cenzura, kdyby tu cenzura byla, nemůže si tu tak vesele pomlouvat stávající systém bez hrozby basy.
Jděte se radši učit historii nebo dělat něco užitečnějšího.
'Nuff said.

Re: 0_o

(Po, 24. 10. 2011 11:15)

RayPalle, když už o něčem chceš psát, tak si o tom také napřed něco načti. Co se týká "apokalyptického zhroucení počítačů v roce 2000" - tak to opravdu hrozilo a nenastalo jen díky tomu, že se dopředu provedly odpovídající přípravy.
Každý vidí jen to, že se nic nestalo, ale já v té době pracoval v bance a musely se měnit veškeré počítačové programy, aby nedošlo k problémům s platbami, s účty, s penězemi, se vším. Protože, programy do té doby uměly rozlišovat jen poslední dvojčíslí. To znamená rok 1999 se psal jen jako 99 a rok 2000 byl tedy to samé jako rok 1900 (jen 00) a v tom byl problém. Protože 00-99 (2000-1999)měla být doba platnosti jeden rok že ano, jenže počítač to vyhodnotil jako 99 let!

Takže prrrr a neplácat bezmyšlenkovitě blbosti.

Re: 0_o

(illuminati, 24. 10. 2011 17:14)

Navíc dodám, že Mayský kalendář nekončí...
Končí jen jeho nejdelší perioda, kalendář je kruhový = nekonečný.
Skutečně takové lidi moc nemusím (ale respektuji je) - lidi, kteří komentují něco o čem nic neví.
Takže sám píšete blbosti.

.

(sp, 21. 10. 2011 16:19)

Pěkný článek.
Jen mám připomínku ke korekci kalendáře Z Juliánského na Gregoriánský. Myslím, že to nehraje roli, protože, když se kalendáře přepočítavaly, tak byly počítány již podle současného kalendáře.
Je v to trochu zmatek, protože samotní Mayové, kteří si ještě uchovali nějaké znalosti z dřívějška, nechtějí o tomto přechodu moc mluvit, takže těžko říct, jak to je.
Sám si přeji, aby tahle současná šaškárna už skončila, ale zatím tomu nic moc nenasvědčuje.
Nenechte se oklamat kampaní v médiích kolem dluhů. Tato kampaň je perfektně promyšlená, stejně jako je naplánovaný bankrot, takže radosti některých osob ohledně konce systému jsou velice naivní, neboť "panstvo" již má v rukávu připraven nový systém.

Re: .

(Ales Pravda, 21. 10. 2011 17:59)

Kazdy kalendar ma svuj zacatek i konec. I maysky se musi nekde skoncit. To, co se deje dnes na Zemi, nemohli vedet ani Mayove, nemohli o tom vedet, protoze je to vyvoj, evoluce cloveka. A jak to dopadne, nevi ani cele Nebe. Je to tak nove a tak velke, ze zmena se netyka jen nasi planety, ale i tech vsech ostatnich urovni, ktere se meni, tedy transformuji zaroven s nami. Jak na Zemi, tak v Nebi.Konci doba dualismu. Rozdelovani lidi na dobre a zle, moudre a hloupe, bohate a chude, zeny a muze. Nastupuje jednota, svoboda a spoluprace. A k tomu sjednoceni musi nejdrive dojit v kazdem z nas. Do jednoty se dostane mozek, duse a telo. A potom vsechny energeticke centra v clovekovi, tedy cakry. Uz jich nebude sedm, ale stanou se jednou. Uz nebude vladnout je mozek, ale bez tela, ducha a srdce nic neudela. Budou pracovat spolu. Tito lide se stanou vedomymi a mohou ovlivnovat vedomi zeme. Spoluziti s nevedomymi nebude takrka mozne. Smicha se to vsechno, ztransformuje a vznikne uplne novy clovek, novy system, nova zeme. Bude to proces, ktery uz zacal a ktery potrva dalsich tisic let. Mame vsechno pred sebou. Zlaty vek je pred nami. Tak hura.

Re: Re: .

(bala, 22. 10. 2011 15:20)

Už raději nic nepiš-to se nedá.A když, tak někam kde to nikdo nenajde.Díky