Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mayský kalendář, 28.říjen 2011 a alternativy budoucnosti

21. 10. 2011

 

 

Každý příběh má svůj začátek i konec

 

 

Každé na délku volně položené lano či provaz má rovněž oba konce na svých místech a je na nás, který z nich uchopíme jako první a nazveme jej začátkem.

 

 

Náhodné otazníky nad koncem Mayského kalendáře nás již dříve zavedly k pochybnostem nad pevně stanoveným datem konce období roku 2012 (přesně 21.12.2012) k datu mnohem bližšímu, stejně jako někteří preventivně hovoří o termínech naopak vzdálenějších.

Více například v tomto odkazu:  2011 nebo 2012 ?

 

 

Dnešní den 21. říjen 2011, je rovněž zajímavý pro svou katastrofickou předpověď, kterou učinil devadesátiletý křesťanský kazatel pan Harold Camping a označuje jej jako zásadní datum, kdy nás údajně postihne pohroma a nastane harold-camping.jpgtolik diskutovaný konec světa.

 

Nejde zdaleka o první předpoklad konce světa, který byl z jeho úst vyřčen, první termín byl někdy v roce 1994, a poslední byl prozatím stanoven na 21.května 2011.

 

Dnešní den je tedy v plném proudu a přívrženci uvedeného názoru se pod tíhou tohoto břemene zcela vzdávají své budoucnosti a připravují se na neodvratný konec.

 

Hned den následující uvidíme, zda byly tyto předpoklady správné či nikoliv. Můj osobní názor je v tomto směru skeptický, ale pojďme dále. 

 

 

 

Konec Mayského kalendáře

 

Co je však již pevně ukotvený fakt o konci Mayského kalendáře, je matematicky - tedy vědecky - doložené tvrzení odborníků na tento fenomén pana Dr. Carla Johana Callemana ze Švédska,  Iana Xen Lungolda i na jaře zesnulého odborníka na dějiny světového času pana José Arguella, že termín jeho konce 21.12.2012 není zdaleka správný.

 

Než se všemu podíváme více pod povrch a řekneme si skutečný termín, pojďme se trochu podívat na historii.

 

 

Vládci světa

 

Ti, kteří vládnou světu, mají tendenci si jej uzpůsobit k obrazu svému a snazšímu výkladu jednoznačnosti dualit - především dobra a zla.

 

Nejen aby se ukázali, jako jediná a správná cesta, nejen proto, aby za sebou uklidili případné křivdy a bezpráví, nejen pro to, aby nastavili jim vyhovující pravidla hry na chudé a bohaté. 

 

Dnes proto nalezneme historické záznamy s doktrínami a fakty, které jsou king1.jpgzaloženy na mnoha nepravdách a podporují názory a osvícenost často zdegenerovaných vládnoucích panovníků, protože jen málokdo si dovolil uvádět a psát skutečnou pravdu.

 

Rovněž dohledáme, že v rámci kompletní dezorientace celkových názorů lidstvo ovládají i takovými prostředky, jakými je například nepřirozený chod času.

 

Pokud se někdo dříve zabýval energetickými mřížkami – biopoli – bytostí s vlastním cítěním přirozenosti toku času, již ví, kolik naší životní energie se nám tím záměrně odebere, o permanentně vytvářeném stressu ani nemluvě.

 

To, že se například v islámských či asijských zemích dodnes používají kalendáře, které se opírají například o lunární a pro člověka zcela přirozené období Měsíčního cyklu, asi není žádná novinka.

 

Rok má například 13 měsíců po 28mi dnech nebo místo stávajících dvanácti měsíců nastává přirozený posun v časování a vše je zcela cyklické, nikoliv dnešní každý kalendářní měsíc s úplně jiným počtem dní než předchozí a jednou za čas ještě přechodné roky, které nemají žádný jiný, než kompenzační důvod.

 

Dlouhé roky používaný Juliánský kalendář byl roku 1582 (dne 24.února), celému světu zaměněn za tzv. Gregoriánský (též zvaný křesťanský či západní) kalendář, který zoficializoval papež Řehoř XIII. a metodu výpočtu přestupného roku tímto posvětil.

 

Hotovo – jak snadné. Nyní ovládáme historii i čas.

 

Tímto rozdílným výpočtem délky roku však od daného období došlo k posunu zhruba o necelých 14 našich měsíců od původního konce Mayského kalendáře.

 

 

 

Správné datum?

 

Správné datum konce Mayského kalendáře je podle výše uvedených pánů nikoliv konec roku 2012, ale přesně

 

pátek 28.10.2011

 

Tam končí jeden celý cyklus Mayského kalendáře a jde tedy o další nezávislý zdroj, který rozporuje oprávněnost tolik proklamovaného roku 2012. Více v přiložených odkazech na závěr článku.

 

 

 

Co si z toho všeho vzít

 

Mnoho. Skutečně – mnoho.

 

Jsem osobně přesvědčen, že se některá fakta záměrně potírají a jiná se naopak s jasným cílem naší manipulace a mayan-calendar-circle.jpgovládání, pod cíleným šířením strachu silně medializují.

 

Vrcholem jsou masově projektované katastrofické filmy a scénáře, které nám alternativy možných realit doslova vrývají pod kůži a programují tak naší další budoucnost jako fakt.

 

Tímto tématem bychom se opět dostali k historii celého filmového i hudebního průmyslu a pradávným metodám starých druidů ovládání mocných přírodních sil skrze sílu mohutných stromů. Stále myslím ještě ne zcela chápeme jak hluboký význam i pohnutou historii má nenápadné spojení dvou kratičkých slov Holly-wood… (pro zvídavé viz. celoživotní dílo pana Jordana Maxwella)

 

Opakovaným programováním reality, kde se ve filmech lidé zabíjejí, podvádějí, okrádají a často pod vlivem drog konají zcela iracionální rozhodnutí, se nám skrze filmový průmysl vnáší do života nové životní hodnoty a pomalu přetváří žebříček „normalit a norem“ do děsivě jiné roviny.

 

 

Proč?

 

Protože se to tak chce a protože to tak Systému moci náramně vyhovuje.

 

Neustále se musí vytvářet problémy a konflikty, aby bylo „co“ řešit a Systém poukazoval na nutnost své vlastní existence.

 

K čemu by světu byly nekonečně dlouze hovořící světoví politici řešící vleklou hospodářskou krizi, vždy připravená armáda a bezpečnostní složky, stále škodící drogové kartely, obrovské bankovní ústavy a instituce…, pokud by lidé toto vše prostě odmítli a použité zdroje a energii využili na nastolení věčného klidu, lásky a míru mezi sebou a vším živým i neživým?

 

Například podle posledních aktuálních zpráv je Libyjský vůdce Muhammar kaddafi-ortega-castro.jpgKaddáfí po smrti (i když ještě nedávno předával proslulou světovou cenu za lidská práva a stál po boku nejvlivnějších politiků) a tamní lidé oslavují.

Vědí však co je čeká a co vlastně slaví?

 

Nejspíše nikoliv, protože síly, které jim přes půl roku v údajné revoluci „pomáhaly“ si nyní vyberou svou daň a začnou diktovat vlastní podmínky - o lákavých nerostných zdrojích státu a obrovských zásobách podzemních vod ani nemluvě. Více zde.

 

Jeden diktátor odešel, aby vládu převzal další. Britský premiér David Cameron to řekl velice jasně: „Jsme hrdí na to, že jsme se mohli této operace účastnit…“   

 

 

Sci-fi jako nástroj utajování pravdy

 

Dnes již víme, že shodný filmový průmysl zastírá a maskuje utajované projekty i nejnovější objevy, které pod hlavičkou sci-fi staví do roviny nám nepřijatelných výmyslů a bludů.

 

Ani bychom nevěřili, kolik z nich je ve skutečnosti pravdivých. Stačí se podívat na proslulý historický snímek Terminátor a vojenské uskupení projektů (společnosti) Skynet - Cyberdyne, které skutečně existovalo kolem roku 1970 a dnes je společností s obdobnými názvy dokonce několik a zabývají se totožnou činností - viz odkazy v závěru. 

 

 

K čemu se vlastně pojí všechny ty termíny konců světa?

 

K blížící se události, která je pro daný okamžik klíčová a přelomová.

 

Čas odletu letadla je pevně stanoven, a ten, kdo jej nestihne, má smůlu – jednoduše neodletí.

Termín splnění úkolu ve škole či v zaměstnání je též závazný a kdo jej ignoruje, bude mít potíže se svým učitelem nebo nadřízeným.

Průběh početí i vývoje jedince má rovněž svá pravidla, stejně jako období zrání či termín porodu i našeho skonu.

Termín platnosti našeho cestovního pasu není nic než obdobná paralela.

 

Pokud se v případě zlomového období to a to nestihne realizovat, poneseme si důsledky – všichni. Jde o cosi jako vytyčený cíl.

 

 

Časovaná bomba

 

Nejinak je tomu s termínem konce Mayského kalendáře.

 

Je to doslova časovaná bomba vůči naší slepotě, otupělosti, omezenosti a ignoranci, je to vhodně načasovaný budík, který nás má absolutně probrat – všechny bez výjimky a to i pod děsivou pohrůžkou zničení celého světa.

 

 

Nositelé světla

 

Na zem přišlo již mnoho nositelů úžasně shodných myšlenek o našem probuzení a změně v myšlení, nebyli jsme však na ně zdaleka připraveni a pochopilo je obvykle pouhých pár jedinců. jesus.jpg

 

Někteří jsou již navždy zapomenuti, jiní jsou dodnes vyznáváni a toho, který dle všeho oslovil v relativně krátkém období svého života (i poté) velkou většinu běžných lidí, jsme za jeho poselství pro jistotu exemplárně ukřižovali.

 

Proto je zde další výzva – výzva vedená strachem z katastrof neskutečných rozměrů, výzva ukazující velice určitou hrozbu z toho, co se stane, pokud se lidstvo nezmění.

(srovnej s třetím tajemstvím Fátimy v tomto a tomto odkazu)

 

 

 

Co se má ale změnit?

 

Především naše celkové myšlení a tím my sami uvnitř – bez nejmenších pochyb. Uvědomit si svou sounáležitost k celku stvoření, zbytečnost své existence v případě egoistické cesty a naprostou nicotu a prázdnotu, pokud celku nepomáháme a slepě následujeme Systém.

 

Poznat nikoliv falešné pocity absolutní moci a štěstí jen proto, že jsme dosáhli nějakého obvyklého a očekávaného – pozemského – cíle, ale teprve začátek úžasného závazku, který se nám tím otevírá jako možnost další svobodné volby vlastní pokorné realizace.

 

Mnoho bytostí toto již pochopilo a ve svém životě symbolicky přibrzdilo, mnoho však stále pokračuje s klapkami na očích a řítí se bezhlavě do vnitřní záhuby. Pokud čtete tyto řádky, věřím, že si to plně uvědomujete osobní zkušeností.

 

 

 

Je to poselství typu:

 

ohlédněte se zpět a ověřte si, zda je opravdu všechno v pořádku!

 

Jaké hodnoty žijeme, jaké hlásáme a jaké vlastně sami vnitřně uznáváme? Neděláme stále tu samou zbytečnou chybu pořád dokola?

 

Víme, jak se z tohoto nekonečného kola karmických opakování vymanit nebo budeme sloužit Systému nečitelného zla i nadále?

Ten kdo podobné síly vědomě akceptuje, je vlastně schvaluje a stává se jejich součástí. V podstatě pak jejich účelu sám slouží.

 

question-cloud.jpgJsme v tom, co děláme šťastní a jsme vůbec tam, kde chceme sami být?

 

Co vlastně chceme a jaký má náš život hlubší smysl?

 

Víme tedy vůbec, co vlastně chceme?

 

Můžeme být šťastní - od této chvíle napořád?

 

Je smutné, kolik lidí na podobné otázky nedokáže odpovědět, kolik se jich na ně ani neodváží zeptat, ale není to jejich vina, byli tak celý život pečlivě programováni. Brát co se nabízí a hlavně se zbytečně na nic neptat.

 

Děláme něco jinak nebo se stále držíme stejných dogmat a tradic, které nám byly výchovou a vzděláváním, případně vírou nesmyslně a bez hlubšího vysvětlování vštěpovány?

 

Přijmeme vysvětlení typu: „to nejde, to není možné“ nebo máme osobní zkušenost, která je nade všechny podobné odpovědi?

Více o smyslu a účelu života zde a o manipulativním systému vzdělávání zde.

 

Jsme v životě šťastní a víme, jak a proč náš život žijeme a budeme žít?

 

Někdo ihned instinktivně odpoví: přeci „pro naše děti – aby se měly lépe než my sami“, ale budou se mít skutečně lépe než my sami a hlavně stojí o to vůbec?

Jejich hodnoty mohou být úplně jiné než naše a jejich chápání smyslu života je díky Bohu též úplně jinde.

 

Podívejme se, kam obecně spěje turbulentní politická i ekonomická scéna – to už snad ani není k pláči, to je skutečně lepší požádat o totální vyřazení ze všech evidencí a zbytečných her bez pravidel. Natož čekat účinné řešení...

 

 

 

To jsou dnes s ohledem na plánovaný konec světa otázky, že?  :-)

 

Ale vše má svůj důvod, neboť teprve jasným rozklíčováním pochopení sebe sama a účelu vlastního života zde na Zemi, se můžeme dopátrat hlubšího významu a smyslu všeho tvoření kolem.

 

Svět i život samotný je v podstatě dokonalý a člověk je krásný, jen lidstvo řízené skupinami prospěchářských jedinců, ovlivňujících pravidla i chod celého světa, se již dlouhou dobu nedaří systémově vyřešit…

 

Na naší planetě je nás nějakých sedm miliard a těch, kteří nám pravidla určují, je řádově sedm nejmocnějších rodin. Opravdu s tím nedokážeme nic udělat a nechat jejich hru jen jim samotným?

 

Signály, které nám naše zoufalá matka planeta Země vysílá v podobě katastrof a pohrom, budeme stále ignorovat a svádět vše na klimatické změny, které jsou „normální“?

 

Pak tedy musí přijít něco horšího – je mi líto, ale očistné procesy jednotlivých částí jsou nutné pro zdraví celku. Sami bychom nenechali kvůli jedinému nejvyvinutějšímu plemeni na svém statku vyhubit celý zbytek všeho živého hospodářství – což se nyní pod naší nepřímou režií evidentně děje.

 

 

Co nás tedy čeká?

 

Probuzení a opuštění podpory stávajícího Systému nebo jistý zánik. question-mark.jpg

Uvědomění si příčin a následků, uvědomění si naší sounáležitosti k celku tvoření této úžasné planety i všeho nad ní.

 

V případě probuzení a vyčlenění se ze Systému nás čeká úžasná doba obrody a využití zcela jiných druhů energií než doposud (přesto dostupných již přes 70 let), čeká nás přerod z finančního na zdrojový systém hospodaření, čeká nás sjednocení jediné lidské rasy bez ohledu na barvu pleti proti společným problémům (epidemie, potravinové krize, zdroje pitné vody, cizí kosmická tělesa – asteroidy…) a čeká nás opuštění vžitých dogmat oddělenosti vyznání, opuštění falešných náboženství, rasových předsudků, majetkového dělení do sociálních skupin, čeká nás rovnováha a konečná svoboda rozhodování co sami se svým životem uděláme.

 

My – lidé – řídíme naše životy i životy všeho živého i neživého na této planetě, proto neseme plnou odpovědnost za vše kolem i za naše činy a skutky. Čeká nás toho mnohem více i směrem mimo tuto planetu, ale o tom někdy příště.

 

 

Čím dříve a hlouběji vše pochopíme a přijmeme, tím méně budeme zažívat nepříjemná překvapení, která si zatím ani neumíme dobře vysvětlit.

 

Ony totiž nárůsty počtu událostí v podobě katastrof, hurikánů, povodní a zemětřesení, nesdělují nic jiného, než že nás touto cestou očisty a uvědomění neústupně povedou pro dobro celku i nadále...

 

 

 

Mnoho štěstí Aridan

 

_________________________

 

 

Související odkazy:

 

Konec světa dnes: http://news.discovery.com/human/deferred-doomsday-due-friday-or-not-111017.html

Květen 2009 http://www.calleman.com/content/articles/risk_of_2012.htm

Historie USA http://www.thepeoplehistory.com/october28th.html

warcraft http://www.godlikeproductions.com/forum1/message803293/pg1

28.říjen narozeniny http://www.historyorb.com/birthdays/october/28

konec 2007 http://yogini.wordpress.com/2007/10/11/10-28-2011-the-end-of-astrology-too/

Diskuse http://fractaltime.blogspot.com/2009/05/28-october-2011-as-mayan-end-date.html

Kali yuga http://www.hinduism.co.za/kaliyuga.htm

Gregoriánský kalendář http://en.wikipedia.org/wiki/Gregorian_calendar

Meditace  http://www.meditationwhisper.com/blog/2011/04/07/28-october-2011-we-will-be-left-on-our-own-1st-part/

Wiki http://en.wikipedia.org/wiki/2012_phenomenon

http://en.wikipedia.org/wiki/Levels_of_consciousness

http://en.wikipedia.org/wiki/Mayanism

http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Arg%C3%BCelles

http://www.cyberdyne.jp/english/

http://en.wikipedia.org/wiki/Skynet_(satellite)

http://www.dailytech.com/Cyberdyne+Corp+Makes+HAL+Iron+Man+Suit/article13288.htm

http://cyberdynecorp.net/_/Clients.html

http://www.cyberdyne.jp/english/robotsuithal/

http://en.wikipedia.org/wiki/Maya_calendar

 

Komentáře

Přehled komentářů

Re: Re: .

(illuminati, 24. 10. 2011 17:04)

Mayský kalendář ale nekončí, končí jen jedná velká perioda...
Samotný kalendář je nekonečný - jen začne opět na svém začátku, jelikož je složen ze 3 kruhů.

Maysky kalendar

(Ales Pravda, 21. 10. 2011 17:39)

Ten, kdo to pise, chce proste demonstrovat svoje znalosti, informace, ktere nekde posbiral a predava je tu. Ale ta doba, kdy budeme opisovat nejake clanky se konci. Cely clanek je hodne neprehledny pro prehsli neprehlednych informaci. Co nam ma tedy povedet tento clanek? O cem to je? Ten, kdo nic nevedel, nevi dal, ze? Hodne zavadejicih odkazu je k tomu, aby cloveka mystifikovat a kdo ma dnes cas na to zabyvat se vsemi temi odkazy, nestacil by nam do toho asi ani mesic. Proc to tu pisatel dava? Dava to tu proto, ze nevi nic. Ale neni na tolik silny, aby to priznal. Chce o necem mluvit, tak mluvi, ze ano? Maysky kalendar proste nekde zkoncit musi, kdyz nekde zAcal, ze jo? Proc vsechno bereme tak vazne? Proc si bereme k srdci predpovedi nejakych starych dedku, kteri nic jinmeho nemohou povedet, jen to co jsou sami a co pro sebe sami vybrali. Tedy konec. Ale my tu budeme zit. My vybirame zivot. A vime, ze vedomi lidstva se meni, ze uz to zacalo a cekame jeden na druheho. Cim vice nas bude, tim vice budeme aktivovat novou energii, ktera je neutralni, a zalezi jen na nas, jak si budeme vedomi samych sebe a nebudeme vinit uz zadne vlady ani politiky za to, ceho jsme soucasti sami. Vsichni jsme soucasti spolecneho vedomi i ti, kteri k volbam nesli, ze jo? Lidi, kteri se umi vymanit ze spolecneho vedomi je dosti malo. Az vedomi lidstva bude na vyssi urovni, bude se menit vsechno kolem, a energie bude pracovat pro nas ne my pro ni. To je to, co se chysta, energeticka zmena na Zemi, ne konec sveta, ale konec stareho mysleni, stare energie, stareho vedomi. Na to se ceka. Muze to byt v roce 2012 nebo trochu pozdeji nebo taky drive. Ze to s sebou prinasi ty hruzy kolem je normalni. Je ocisteni ze vseho co bylo. A vsechno co bylo, bylo proto, aby to nebylo, vsechno, co je nebude a vsechno, co bude bylo. Pa

Re: Maysky kalendar

(Tommy, 21. 10. 2011 18:26)

Hlavně že ty víš všechno. Vůbec nevím, jakým právem posuzuješ, kdo něco ví a kdo ne. Podle toho co píšeš by jsi byl poslední člověk, ke kterému bych si šel pro informace.

Re: Maysky kalendar

(Elaine, 21. 10. 2011 22:07)

Milý Aleši,pravý moudrý muž sice má své znalosti a názory,ale ví,že to mají i ostatní.Tak jako je zrnek v písku na poušti,tolik je pravd....Ale mít svůj názor a někam ho napsat neznamená ještě udělat z písku bláto.Můžete mít znalosti,jaké chcete,ale z Vás to moudrého muže nedělá

Re: Maysky kalendar

(Akkojan, 22. 10. 2011 12:52)

Ve Vašem příspěvku je mnoho otázek, které vedou zcela k "podstatě věci":-) a odpovídat na ně by stálo opravdu mnoho sil. Některé otázky si však dle svého odpovídáte sám, patrně pro nás a naši lepší informovanost:). Zbývá se tedy zeptat, proč Vás uvádí do zjevného rozčilení práce jiného, který pro druhé píše srozumitelně a přináší podnětné impulsy?
Například od Vás jsem se nedozvěděl nic. A ani to, co je za Vašimi slovy, mnou nijak nerezonuje (jistě víte, o čem je řeč). Tedy je dost dobře možné, že jste napsal(a) víc, než jste měl(a).

Re: Re: Maysky kalendar

(elerik, 24. 10. 2011 15:16)

Jenže tady pan Aleš tam napsal skutečně mnoho věcí v poměrně malém odstavci :-D
Dokonce zodpověděl většinu podsttných otázek které nadnesl :-D

Re: Maysky kalendar

(bala, 22. 10. 2011 15:14)

Fůha??????

Pracovník světla

(jindra, 21. 10. 2011 22:17)

Ahoj všichni a ahoj Aridane skvělá práce nás všech a každý dělá jen to co umí a nic jiné nedělá pač nic jiné se "nechce umět"naučit.I slovem se dá ublížit,ale třeba si nic nebrat osobně.Vzdyt JÁ JSEM JÁ a TY JSI TY a kdo si umí uvědomit sám sebe samo sebe.Děti Země pracovníci světla i illumináti všichni pocházíme ze stejného ZDROJE a ten ZDROJ se jmenuje LÁSKA.Mám své zákony a ty uznávám na de vše momentální okamžik a lásku.To co s
e má stát se stane?A na nás je snažit se to přijmout?Ne ne ne vše se děje podle člověka a člověkem se stýká a prěvládá silnějši srdce pravdy a lásky.Miluji Vás a miluji vše čím jsem si v evoluci prošel procházím a projdu.Aridane voláš na pomoc pracovníky světla.Tak jsem tady,ale to jsme všichni a všechno.Učenec nespadl na zem učenec to v sobě oběvil a to je vaše tajemství a dělat předpřípravu je přemýšlení o přítomnosti a Majove Sibila Hopiove Svinga a 1248163264128 2565121024 ř a nebo 01123581321345589144203:Co je vše za vším.jen se chytame rukojeti evoluce.Jsem unaven a přesto jsem bojovník a LÁSKA mě šatí a živí

Re: Pracovník světla

(jitřenka, 22. 10. 2011 10:20)

proč jsi unaven?

Re: Re: Pracovník světla

(jindra, 23. 10. 2011 20:23)

Milá Jitřenko jsem unavený protože při sepisování z mobilního tel mi soustředěnost,abych neudělal moc chyb a zároven sepisovaná souvětí nestratila pochopitelnost sebrala moc krásnou energi a tu jsem vložil do klávesnice :-).Podle tvích komentářú víše i níže jsi skvělí človíček a těch podle všeho někdy bude celá planeta Země.Už ted se na to těším.Krásné slovo i napsané potěší a zároven zahřeje na těle i duši.Upřimná pravda né vždy potěší,ale zapůsobý tam kde má.Děkuji ti Jitřenko :-)

Re: Re: Re: Pracovník světla

(jitřenka, 23. 10. 2011 20:37)

děkuji za odpověď...určitě si všímáš,co se s lidmi děje,vyvolaný egregor zla a agresivity je stále mocnější.Můžu jen své blízké uklidňovat,nebo varovat,ale zatím to je pořád málo.Bojím se o všechny dobré lidi,aby nadcházející dny přestáli se zdravým rozumem...konec týdne ukáže,co lidstvo ještě vydrží

Re: Re: Re: Re: Pracovník světla

(jindra, 23. 10. 2011 23:33)

Všímám na vlastní kůži,přesto se tomu všemu směji a odproštuji.Vždyt je to snadné a s úsměvem se vše dělá lépe.Energie jsou v nás a je jen na nás samích čemu dáme tu svou a jakou?

je mi líto

(Elaine, 23. 10. 2011 17:32)

ale až do 1.listopadu jsou velmi velmi velmi špatné konstelace a bude to fakt o nervy.Snažte se zachovat klidnou mysl,abyste svými emocemi situaci ještě nezhoršovali...

28.10.2011

(vlasta, 22. 10. 2011 9:25)

Vida,už je nás víc!Hlavně nekecati ,ale dělati! Praxe,praxe,praxe.Klidnou sobotu všem,co neodhazují v přírodě odpadky,zase jsem vysbírala v lese u Humpolce 3 igelitky smetí!!! a to už je letos po páté!!!!!

Re: 28.10.2011

(jitřenka, 22. 10. 2011 10:23)

proč ty vykřičníky?Když něco děláme dobrovolně,tak se nad danou činností nerozčilujeme...Když už jste v lese,díváte se občas taky do korun stromů?

Re: Re: 28.10.2011

(vlasta, 23. 10. 2011 4:43)

Pravda,vykřičníky tam nemusely být,kvůli mě,ale jsem chtěla nabádat k větší ohleduplnosti k přírodě.Dělám to ráda,jinak bych to přece nedělala,a to proto,že do korun stromů koukám a i ke kořenům a tam to má být tak krásné jako obloha mezi větvemi stromů.Děkuji za připomínku,od teď si dám pozor,kde udělám !

Re: Re: Re: 28.10.2011

(Kokos, 23. 10. 2011 12:56)

!!!!!
?????
:-)))
takže asi tak

Díky.

(Xon, 22. 10. 2011 20:33)

Aridane Ty jsi Anděl? Díky za článek, opět dodal sílu. :-)

snad se také dočkám

(daniela, 22. 10. 2011 15:52)

té změny

Jen tak

(Martina Glozová, 22. 10. 2011 13:39)

Mám zvláštní pocit,někde něco ve mě se vším souhlasí,fyzicky cítím chlad a přitom zvláštní klid.....já vím.Jako bych našla v sobě to proč tu jsem a jen každý den žiji jak nejlíp umím ,s vírou,že dělám vše co pro daný okamžik jsem schopna.Je fakt,že mé zpětné hodnocení skutků probíhá,ale i tomu nějak rozumím....příjde mi to jako sebemrskání,které mi pomáhá o to víc žít přítomným okamžikem a vírou a láskou k sobě a následně ke všemu a všem.hezký den a děkuji žiji jak nejlíp umím....věřím