Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matka Země se probouzí, člověče neboj se a pomoz jí se zrodem

7. 11. 2010

Jaké to s námi souvisí a proč?

 

Milí čtenáři, cílem tohoto v současné době velice důležitého článku pro lidstvo, je cíleně probudit a uvědomit si to důležité a dobré, co v nás je od narození ubíjeno a velice často systematicky zastrašováno.

Ke znovuobjevení a reaktivaci důležitých myšlenek a nastínění našeho směru dalšího vývoje nám mohou pomoci následující řádky a samozřejmě naše vnitřní rozhodnutí, co s tím každý sám za sebe vědomě uděláme.

Původně se mělo jednat o kratší článek, ale informace přicházely hodně intenzivně a velice zřetelně, proto jsem se jejich průchodu nebránil a věřím, že to bylo správné rozhodnutí.

___________________

 

Země je naše Matka

Je snad něco nového na poznání, že žijeme na Zemi?

Přestože o původu našich duší můžeme s úspěchem a dlouze polemizovat, naše fyzická těla jsou beze zbytku tvořena surovinami a materiály, které nám naše matka Země propůjčila pro to dobré, co pro ni máme během svého života udělat či vytvořit.

earth-from-space.jpgJe to přesně v souladu s pohnutky rodičů, kteří si plánují z Lásky pořídit dítě.

Z Lásky je velice důležité podtrhnout, neboť dítě vnímá informace či energie matky i v prenatálním věku a nevěřili byste, jak silně dítě podvědomě ví, zda je chtěné či nikoliv – mám ve svém životě několik zářných příkladů.

Rodič dostane dítě do života, stará se o něj tak, jak nejlépe sám dovede a s radostí spatřuje první odvážné krůčky toho malého a roztomilého, co sám „stvořil“.

Možná jsme nad tím ještě takto nepřemýšleli, ale člověk dokáže bez pomoci technologií reprodukovat pouze sám sebe. Tímto aktem se člení do role jakéhosi spoluautora stvoření – Boha či poloboha. O tom, že jsme spolutvůrci všeho dění na planetě Zemi snad dnes již nikdo nepochybuje – je to vidět dokonce již z Kosmu.

 

Matka, otec, syn, dcera

Co udělá rodič s tím, pokud se jeho děti povedou a jsou mu za dar života samotného vděčné? Miluje je celý život, ony milují jej a rodič může být z hloubi duše spokojen, že se mu podařilo dobré dílo, protože je zde předpoklad, že se dobro bude šířit i dál. Milujte se a množte se ve své podstatě.

Co naopak udělá zklamaný rodič, který svému potomku již dal celou svou lásku, každé slovo, co uměl vyslovit, podpořil jej materiálně a vedl jej laskavou rukou baby-newborn-and-mother.jpg rodiče, jak nejlépe dovedl – a přesto se potomek vůbec nevyvedl? Stal se na rodičích jakýmsi parazitem, nevděčným a sobeckým škůdcem, stal se jen tím, který bere a nic rodiči na oplátku nedává? Ani jeho Lásku. 

Rodič se od něj, i když s bolestí v srdci, musí zákonitě odvrátit, protože je ohrožena životní existence jeho samotného a proto si svého syna či dceru jistě nepořídil.

S velkou bolestí a zármutkem musí syna či dceru jednoduše odmítnout a zavrhnout. Symbolicky se od nich odkloní a odmítá jakoukoliv další odpovědnost za jejich další činy – příležitostí k nápravě měli již více než dost.

 

Vyhnání z ráje

To je ono symbolické vyhnání z ráje – parafrázováno na rodiče. Je jisté, že rodič svému dítěti obvykle pomoc ani v budoucnu neodmítne – je to stále rodič – ale ví a chápe, že pro dobro dětí samotných, by toto již dělat neměl, neboť jim pomůže pouze dočasně. Viz tento článek.

Pokud sledujeme některé případy, je dost smutné, když vidíme, jak dokáže jediný pár schopných rodičů obhospodařit a uživit třeba dvanáct hladových jedinců a za pár krátkých let se někdy ani všech těchto dvanáct zralých osobností nedokáže postarat o dva své původní rodiče. Není to vůbec otázka toho, že by to snad nešlo, ale otázka vůle a vlastní pohodlnosti, podporovaná sobeckostí.

 

Matka Země a my - lidé

Matka Země je dle všeho oním rodičem, který se začíná chovat podle toho, jak se k němu chovají jeho děti – tedy my sami. Když se nade vším zamyslíme, míra naší rozmazlenosti, náročnosti a rozmařilosti už překročila pod vládou stávajícího Systému moci a peněz svou snesitelnou mez.

Žijeme na úžasné části Světa, která má sice své problémy a potíže, ale je zatížena earth-home-heating.jpgneuvěřitelným množstvím nadbytku a tím luxusu výběru. Nechci porovnávat Evropu s jinými kontinenty, ale rozhlédněme se jen kousek kolem sebe.

Hned v okolí pár kilometrů máme obvykle několik konkurenčních obchodních či prodejních míst nebo rovnou celé nákupní zóny.

Nestačí nám totiž onen čerstvý a vonný chléb u našeho pekaře, o kterém jsem již psal ve starších článcích, my jej chceme mít posypaný tím či oním, uvnitř chceme mít ty a ty suroviny, navíc jej chceme mít trvanlivý a samozřejmě za slušné peníze. Říkáme tomu široká nabídka, také vývoj trhu a jsme na něj patřičně hrdí.

 

Je to stejně paradoxní, když si uvědomíme, kam a jak se jako lidstvo vyvíjíme. Nevím, zda je to od kvantity ke kvalitě nebo naopak – odpovězte si sami.

V dobách pravěku bylo základními motivy původních obyvatel nejspíše zabít soupeře, přežít boj, sežrat druhého, nebýt sám sežrán. Postupně jsme prošli evolution.jpgv tomto příměru obdobími jemnějších energií uvědomování, vlastnění otroků, vykořisťováním a útlakem žen a dětí, finančními krizemi, pády ekonomik, prezidentů i celých států a pokud nám dříve vadilo, že má někdo v kmeni o čtyři ženy více než náš kmen, dnes je to to, co si kdo vzal na sebe a jak se  na koho pousmál a co s kým proto kdo má či nemá – stačí si prohlédnout některý z bulvárních plátků – je to zdroj slušného businessu, protože jej lidé prostě chtějí. (A nebojte si položit otázku „proč vlastně“)

 

Obecně se jako lidstvo skutečně dost měníme a to, co nám dříve vůbec ani nepřišlo na mysl, je pro nás nyní doslova životně důležité.

Dámy nejsou spokojeny s krásnými vlasy, které jim nadělila příroda a které mají proto, aby se naučily poznat rozmanitost a krásy světa včetně přijetí sebe sama (proto si je několik hodin denně po celý svůj život znásilňují česáním, lakováním, jinými barvami či melírem, narovnáváním vlasovou žehličkou či je naopak zvlňují natáčkami a trvalou).

Pánům nestačí vozidlo Škoda, Mercedes, AUDI nebo VW v té a té výbavě, chtějí něco navíc, chtějí se „blýsknout“ s něčím novým a chtějí ukázat, že jsou někdo, což je vidět i na stylu jejich jízdy (ne všichni a samozřejmě záleží na hloubce jejich kapes).  Více o podstatě tohoto problému najdeme v tomto odkazu.

 

To by vše bylo celkem v pořádku, pokud bychom opět nebyli tak strašně silně provázaní s naší milou a krásnou živou planetou Zemí. Ona je totiž právě tou, s jejíž pomocí své sny a ideály spoluvytváříme. Ona je ta, která nám na to earth-in-hands.jpg poskytne suroviny a energie.

NIKDO JINÝ !!!   A už vůbec ne všechny zmíněné koncerny, které to velice dobře vědí - jedno bez druhého nebude.

 

Ona je tou matkou, která nám k vozidlům ročně krvácí milióny kubíků surové ropy ze svého nitra a nic si za to zatím nevybírá i když nám uniknou obrovské objemy do moří (více například zde).

Ona je ta, která nám dává vodu k uhašení naší žízně, poskytuje kyslík našim plícím, jídlo k nasycení nás samých i našich dětí a zvířat, půdu pod nohama, na které máme právo stát s rovnými zády, pokud jsme rovní. Toto je velmi podceňováno a jak nám to má sama říci jinak, než tím, co nyní s citem dělá – viz dále.

 

Podvod na lidstvo

To, že většinu klíčových zdrojů naší planety někdo vlastní a to, co patří nám všem, rozprodává na úkor Planety Země samotné ve svůj vlastní prospěch, je jedním z největších podvodů na lidstvo vůbec.

Nikdo z nás nic takového vlastnit ani nemůžeme, neboť to nemá žádný hlubší smysl, protože jsme zde každý z nás jen money.jpgna kratičké návštěvě, která má na konci přestupní stanici, proto bychom se měli podle toho i chovat. Více v tomto článku.

Naše planeta Země má však mnoho milionů let za sebou a dle všeho ještě pár miliónů před sebou. Nenechá se proto sama vyčerpat a zničit jediným druhem tvorů z tisíců dalších, kteří na planetě samotné žijí.

Též asi nikdo neobětuje celé své hospodářství kvůli zachování existence jednoho jediného chovaného druhu. Více o planetě Zemi v tomto článku.

 

Planeta se očišťuje

Stejně jako dobrý rodič v přírodě pozná, kdy je potřeba potomky opustit, i naše stále živá matka Země začíná mít pochybnosti. A vůbec se jí nedivím, protože zatím ukazujeme jedno jediné – že je naše chápání takové, že je tu ona pro nás a nikoliv my pro ni - i když všichni moc dobře víme, jak jsme na ní závislí a že žijeme jen a pouze díky ní samotné.

Jsme v pozici dětí, které stále jen berou, těží a požívají výhod, přitom nic nazpět nedávají…

Jak již zaznívá motto Jiných Stránek že „Nic není náhoda“, skutečně ani změny na planetě Zemi a vlivy naší činnosti na ní samé, nemohou být náhodné. Ročně se zvyšuje nestabilita počasí, navyšuje počet klimatických extrémů, narůstá počet hurikánů, povodňových kalamit, bleskových srážek či spadů sněhu, zemětřesení, sopečné aktivity … cokoliv nás napadne, je pravda.

Pokud dáme navíc do spojitosti to, že se naše galaxie otepluje či jak někteří tvrdí naopak ochlazuje (více v tomto odkazu), Slunce přichází do svého extrému kolem roku 2012 a prohlédneme pár známých proroctví, je evidentní, že se asi něco vážně děje. (více o solárním maximu zde)

 

Proč se tak děje?

A teď se připravte na šokující odpověď, která mi byla sdělena:

Protože si to sami skrytě silou svých myšlenek přejeme.

Chceme velkou ZMĚNU (říká se to při každé volbě prezidenta), jen nevíme přesně jakou, nevíme jak na ní, nevíme ani kde začít, protože nám to není Systémem samotným dovoleno, ale energii do toho dáváme ve svých přáních a myšlenkách každý den jako lidstvo přímo neskutečně obrovskou.

brain-clipart.jpgKaždý z nás žije nějaký život, který je více či méně šťastný. Pokud vezmete vzorek populace a je to vidět v poměrech našeho malého státu i v poměrech velkých států jako USA, lidé nejsou obecně spokojeni.

Lidé nejsou spokojeni se svými (i když jimi) zvolenými zástupci, se stavem své životní či rodinné a partnerské situace, se stavem svého konta, se svým zaměstnáním, s přírodou, s počasím, sami se sebou. (mnoho z toho v nás model Systému sám intenzivně produkuje s jediným cílem)

Dlouhé pokusy o řešení těchto stavů samotnými lidmi a jejich změnami ve vedení (prezidenti, senát, parlament, programy stran pravých, levých, prostředních, modrých či červených…), se jeví jako neefektivní a nereálné a téměř nic neřešící. Změna musí totiž přijít zevnitř nás samých, nikoliv od zástupců stále stejného Systému, kde jde stále o jedno a to samé - moc, vliv, peníze. Jinými slovy:

 

Lidstvo samo přesně neví, jak dál a samo není připraveno opustit své „jistoty“

Podívejme se na to s odstupem a hned pochopíme smysl této věty.

Potřebuji se například dostat z Londýna do Paříže. Spěchám a mám dostatečné finanční zdroje, proto využiji nabídku leteckých společností. Pokud nespěchám, chci se zastavovat a cestou poznávat – jedu proto buď stopem, vlastním vozem nebo autobusem a užívám si to. Nespěchám, chci ušetřit a nepotřebuji nikde zastavovat, přičemž preferuji klidnější jízdu než autobusem, použiji vlakové eiffel-tower03.jpgspojení.

Mám několik možností, přesto žádnou z nich nemohu realizovat, pokud na to nemám FINANČNÍ prostředky.

Jinými slovy – nemáme možnost volby téměř žádnou, stojíme v naší závislosti na uměle vytvořeném modelu otrokářství, striktně monetárního systému, kde vše závisí na jednom jediném.

Na tom jediném jsme dokonce závislí natolik, že tomu obětujeme svůj celý nejhezčí produktivní život, abychom se mohli na sklonku života zařadit do specifické skupiny lidí, kteří budou mít zcela minimální příjmy (pokud se jich tedy dožijí) a čeká se od nich jen to, až „uvolní místo“ dalším, kteří budou stávající nenasytný Systém dále živit. Více o Systému a jeho fungování zde

Jsme svou existencí na tomto Systému nastavených finančních závislostí natolik prorostlí, že jej nedokážeme řešit ani lokálně a už vůbec ne globálně, protože každý, kdo se někdy zabýval metodikou zadlužování, vytváření rezerv a tvorbou peněz samotných, už dávno ví, že to je pouze stále strmější cesta dolů.

Žijeme v područí takového Systému otroctví a spotřeby, iluzi nesmyslné moci, síly peněz a zákulisních vazeb, který sám o sobě žádné řešení, než totální zhroucení a odvrácení se od něj prostě NEMÁ.

My to ještě vědomě nevíme, ale máme cosi jako podvědomí a matka příroda reprezentovaná naší planetou Zemí to díky své moudrosti věků již cítí pěkně dlouho, což nám dává stále více najevo. Že to nevidíme, je jen ubohá a dočasná zaslepenost naší vlastní dokonalostí a zlehčováním nezvratných faktů.

Situace je natolik vážná a obtížná skutečností, že ti, kteří zdroje vlastní, potřebují k jejich získání dělné ruce a pod sebou proto zaměstnávají další osoby, které samozřejmě z nutnosti zachování svého vlastního přežití masově dělají to, s čím sami mnohdy niterně ani nesouhlasí. Pak se míra viny samozřejmě posouvá dále a okruh spoluviny se velice rozšiřuje na všechny z nás.

 

Co se děje v okolí matky Země

V našich sdělovacích prostředcích jsme mohli zaznamenat zprávu o poměrně blízkém průletu komety Hurtley2 poblíž naší Země, ke které šikovní pracovníci NASA vyslali dokonce sondu, aby nám sdělila jaké materiály se na kometě vyskytují a poputuje ke kometě další. Více info v tomto článku nebo podobně v tomto článku a o NASA zde.

Faktem je, že existující Systém financí zbrojí, monitoruje, sleduje, vydává matoucí zprávy s cílem dezinformace mas, investuje do protiraketových deštníků, studuje hurtley-sonda-deep-space.jpg možnosti projektu řízení klimatu (více informací zde), ovšem proti návštěvám takových druhů, jakými je srážka s kometou či větší částí chladné kosmické hmoty, jsme jako Země, zcela bezbranní.

Proto pomíjím případné další zájmy NASA skryté před veřejností a tento počin hodnotím jako dobrý počátek monitoringu okolí naší krásné modré planety (další info o monitorování planetárního prostoru zde)

Není určitě překvapením, že každá kometa za sebou vleče jakýsi odpad či změť menších částic, které tvoří její chvost. Tyto částice se obvykle průletem uvolňují a v případě srážky s jiným tělesem explodují nebo v případě naší Země obvykle vyhoří v husté atmosféře.

Na území Spojených států a Kanady bylo proto v souvislosti s průletem Hurtley2 možné sledovat ohnivé koule, které prolétaly v atmosféře, což mohou být právě ony částice, jejichž dolet z ocasu komety se dá předpokládat. Více v tomto odkazu: http://www.cbc.ca/cp/national/MG1621.html 

Může jít samozřejmě i o něco jiného – viz velké ohnivé koule pozorované napříč planetou Zemí před Tunguzskou katastrofou a obrovským výbuchem roku 1907 (detaily a video v závěru tohoto odkazu)

  

Co se na matce Zemi děje nyní

Matku Zemi asi většina z nás vnímá jako tvrdý a mrtvý kus skály, země, hlíny, vody… prostě různě. Naše planeta však v kosmickém měřítku vůbec není tak pevná, jak se jeví a už vůbec ne mrtvý kus hmoty.

Představme si pomalu rotující earth-thestructure.jpgkouli hustšího těsta na buchtu, na povrchu okoralého a do jisté hloubky proschlého, jinde naopak vlhkého, a proto řidšího, držící pohromadě díky své vlastní gravitaci a rotaci - a máte poměrně dobrý obrázek toho, jaká naše Země ve skutečnosti je.

O jejich změnách vývoje nalezneme více informací zde.        

 

 Pokud má pes mokrou srst od vody, má tendenci ze sebe vodu oklepáním odstranit. Kůň se snaží špatného jezdce rovněž shodit ze sedla, pohádkový oslíček ze sebe dokázal vytřepat dokonce zlatou nadílku.

Vidíte, jak jsou milosrdní a mírumilovní? Nikdo neútočí, pouze se brání úhybným pohybem ve snaze škůdce setřást – jen člověk je jiný.

 

Naše Země dělá to samé, co všichni ostatní. Chce se očistit od toho, co jí není úplně milé a děje se tak prozatím velmi pozvolna a s obrovským citem. Šlo by to jistě i jinak, ale jsme milované bytosti, které jsou zde nikoliv proto, aby byly zničeny, ale aby pomohly celku – jen si toho nejsme díky našemu programovému vzdělávání plně vědomi. Více informací o naší manipulaci v tomto článku.

 

Země není poslední měsíce a dny zdaleka tak klidná, jak jsou nám informace seismic-activity-ww.jpgpomalu a neochotně odhalovány, ale je naopak velice aktivní, a to po celém svém povrchu. Její seizmická aktivita je vždy hlášena bez hlubšího vysvětlení jedním krátkým oznámením typu:

Zemětřesení o síle 4,7 stupně Richterovy škály, zasáhlo oblast XYZ, počet zraněných či mrtvých je ABC.   Nic víc, nic míň. Nikdo se ani raději neptá proč, jak dlouho se to již předpokládalo, proč se o tom v případě předvídané události neinformovalo obyvatelstvo, atd. 

 

O tom, kde je Země aktivní a odkud je i obrázek výše, nyní uvedu pouze stručný soupis míst a síly zemětřesení plus odhadované jádro aktivity - jeho hloubku, přičemž odkaz na zdroj rád přikládám pro jeho další užití – může pomoci nám všem: http://www.iris.edu/seismon/

Ze soboty 6.11.2010, se jedná například o tyto oblasti:

Čile Tarapaca – 5,2;   Kavkaz – 4,4;   Tadžikistán – 4,6;    Indonesie – 4,6;    Západní Irán – 4,9;    Mexico – 3,0;    Čína XianJiang – 4,9;   Aljaška – 4,9;     Puerto Rico – 3,1;   Kurylské ostrovy - 5,9...  

… a další detaily je možné nalézt v tomto odkazu 

 

Co s tím můžeme udělat?

Postoj každého z nás je velice důležitý a situace se rovněž týká naprosto každého z nás. Máme před sebou významné období změn přírody, změn ekonomiky i změn obecného uvědomování si naší vlastní sounáležitosti k celku a chápání našich - lidských - hodnot.

Jsem o tom absolutně a skálopevně přesvědčen, že pokud změníme to poslední, změní se naprosto automaticky vše ostatní.

Stojí před námi však naše interní volba a ta musí být uvnitř nás samých zcela jednoznačná. Musíme si dost rychle vybrat, na jaké straně barikády chceme dále stát. Ty dvě varianty jsou následující:balance_scale.jpg

 

LÁSKA   nebo  STRACH

(detaily o vědeckých aspektech Lásky a Strachu v tomto článku)

 

Lásku můžeme vnímat i šířit ve všem kolem nás a v našem chápání okolní reality i skutků druhých, které dokážeme pomocí kladných energií tvořivě usměrňovat – nebo se budeme potácet v představách strachu z obav, které si sami ochotně vytváříme (více například zde).

 

Jaká je naše další cesta

Když něco děláme a chceme tedy změnit stávající situaci, věříme tomu, že to dokážeme. Tomu se říká zdravá víra. Lidé věří různým věcem a mnoho z nich zdravých bohužel vůbec není - jsou pro to ochotni zabít nejen sebe, ale též mnoho nevinných kolem.

Věřme proto jedině a pouze tomu, co dobře funguje i bez našeho lidského přičinění, věřme tomu co cítíme Srdcem a ne že nám to někdo říká, věřme tomu, že jsme v těch nejlepších rukách, které se o nás již dlouhá léta starají (teď meditation-contemplation-by-lake.jpgsamozřejmě nemluvím o Systému), věřme tomu, že budeme na správných místech, až přijde správný čas, věřme tomu, že změny Země probíhají a budou probíhat hladce a ku prospěchu celku. (Více o funkci Srdce a Mozku zde)

Kontinent Evropa má v budoucích vizích veliký význam a její sláva a smysl naopak ještě poroste. Svou víru můžeme energeticky transformovat na velice silnou formu modlitby, jejíž energií budeme podporovat další pozitivní vývoj událostí a programování budoucnosti naší, našich dětí i naší matky Země.

 

Od umělého Systému moci se totiž naším vlastním přístupem zcela automaticky začneme vyčleňovat a nebude mít nad námi pražádnou moc, protože jej jednoduše k ničemu dobrému nepotřebujeme.

Moc nad námi v podstatě nemá ani dnes, ale jeho mechanismy vytvářených závislostí hrozeb, strachů a kontrolních mechanismů, který na nás represivně vyvíjí, každý vnímáme dle své situace po svém. Je na čase mu začít uzavírat velice svižně kohouty a nechat jej z jeho vlastní nenasytnosti vyschnout.

Mnoho věcí je v tomto směru již v pohybu a nikdo z těch, kteří jsou probuzení a tohoto faktu vědomí, již do jeho spárů zpět nepadnou. Pokud něco nedostává energii, přestane samo fungovat...

 

A nebojte se zbytečně ničeho, zákon zachování energie je evidentně zcela funkční věc, stejně jako existující zákon přitažlivosti, proto každá námi odeslaná pozitivní energie pomáhá celku a tím i nám samým a nezůstane nikdy bez odezvy – není to náhoda - ani náhodou.

To byste totiž nedočetli až na konec tohoto článku…

(Více o zákonech přitažlivosti pozitivních energií zde)

 

Mnoho štěstí Aridan

 

Komentáře

Přehled komentářů

nějaké vysvětlení ???

(wivo, 15. 11. 2010 13:33)

tak si zase trochu rejpnu - tentokrát s rokem 2012

http://osud.wordpress.com/category/koniec-sveta/rok-2012/

Re: nějaké vysvětlení ???

(Jarin, 15. 11. 2010 14:56)

jestli to nebude tím, že autoři zpochybňují nějaký konec světa, ale drážďanský kodex ho podle dosavadních zkoumání neobsahuje. Pak bych ještě poukázal na to, že GMT je nejspíš přijímán proto, že pasuje i na vzácné shody s jinými civilizacemi. Asi nemá smysle je vyjmenovávat, kdo má zájem, může si o tom přečíst až obdivuhodně detailně i pečlivě zpracované podklady J.Krejčího tady
http://fenomen2012.ic.cz/esej/uvod_prvni-kap.htm
Na druhou stranu lze například na obyčejné větě, kterou přijímá řada nauk tj.
"čas neexistuje, je jen věčná přítomnost"
zpochybnit jakékoliv datum, odvozené, vyspekulované i přímo převzaté od různých jasnovidců. Stejné popření kteréhokoliv data můžeme odvodit z teorie kvantových fyziků, přecházející již do oblasti filozofie a to teorie paralelních vesmírů. Jejich procházení vlivem svobodné vůle člověka může způsobovat přesuny jednotlivých bytostí mezi "různými realitami". Takže například rejpal wivo, který nám chce zbourat to naše krásné datum 20.12.2012 se za trest přesune do paralelního vesmíru, kde bude přechod do 5D až 14.12.2116, protože si naplánoval ještě jednu inkarnaci v 3D. Má se tam setkat totiž s nějakou úžasnou kočkou, se kterou chce prožít nezapomenutelný románek ale v této inkarnaci je nedostižná a má už jiného :-))
Ale i tady mám pro všechny řešení. Po ukončení tohoto života se můžeme všichni pohybovat v časové ose i paralelních vesmírech nekonečnými směry vpřed vzad vlevo vpravo nahoru dolů, takže nám nerušte kruhy, ano? Děkujeme za pochopení.
Závěrem ergo kladívko, ten odkaz nám prostě a jednoduše naznačuje a v tom vidím důležitou a užitečnou roli všech rejpalů: vykašleme se na termíny roků, dnů, hodin a pracujme na sobě co nejusilovněji, ať nás v jakémkoliv okamžiku nic nezaskočí, protože budeme všechny souvislosti chápat. Přece nám nejde o to, abychom šéfovi v práci před Štědrým dnem 2012 mohli říci" vidíš to, měl jsem dohromady s Mayi pravdu a tys mě nevěřil.

Re: Re: nějaké vysvětlení ???

(wivo, 16. 11. 2010 9:43)

Taky si s tou odpovědí mohl přijít až poté, co se nad tím lidi trochu zamyslí (a možná si informace ověří). Dál jen doplním známé Pasteurovo "náhoda přeje připraveným" a o to tady jde především.

Jinak co se toho přechodu do 5D týče, tak nevím jak ty, ale já ačkoliv vím jak na to, nepřeju si vědět datum své smrti. Hromadný přesun do 5D "zadarmo" je už z principu univerzálních zákonů nesmysl stejně jako v náboženství věčný pobyt v ráji. Lidi by bez naprosté sebekontroly nadělali v 5D takovou paseku, která je jen málo představitelná. Až se lidstvo stane pány svých myšlenek, teprve potom bude inkarnace do 3D zbytečná. Že to je cesta delší než do r. 2012 je nad slunce jasné. Takže nejenom já budu inkarnován zpět. Ale představa románku v příštím vtělení taky není k zahození :-)))).


ksa

(sejferin, 11. 11. 2010 21:06)

cav tu benda??? ta sa chcem popytat na niaky clanok o samanoch bo v robote nenni o com reci:)s respektom tvoj oniii ,,,sak naco

Nedorozumění

(Akyč, 9. 11. 2010 21:11)

Milí přátelé, nesouhlasením,stezovaním si, atd. jsem nemyslel Aridanovy články,ale kritizováni osoby jistého pana Bendy, kterého neznám ,v komentářích níže u tohoto článku. S omluvou za špatné vyjádření Souznění všem AK.

Re: Nedorozumění

(Aridan, 9. 11. 2010 22:13)

Milý Akyči,
díky za upřesnění, ale myslím, že není důvod k omluvě za nedorozumění. Každý sám za sebe reagujeme na něco jiného - na to, co cítíme jako důležité, co nás nejvíce oslovuje, čemu jsme nejméně porozuměli nebo to, co se nás třeba nejvíce dotklo. Proto se tak často v mediích užívá trpného rodu a neutrálních výroků, které nikoho neurazí, ale v podstatě ani příliš nikoho neosloví. Osobně to považuji za celosvětové, obrovské účelové mrhání energiemi vůči masám, pokud pominu primární "hypnotický" účinek na informace odkázané posluchače a podporu konzumu.
Snahou Jiných Stránek je naopak oslovovat přímo od Srdce k Srdci a poukázat na skutečnost, že je možné pokusit se být opravdový v soukromém i profesním životě.
Někteří to cítí, někteří chápou, jiní to odmítají nebo nedokážou pochopit nebo v tom dokonce mohou spatřovat cosi divného - je to naprosto normální. Každý jsme jiný, v čemž je naše silná i slabá stránka zároveň. Cílem je probudit to, co bychom měli mít společné - cit pro druhé, protože jsme všichni velice provázaní. Všichni jsme jediná Jednota.
Krásné sny Aridan

možná

(wivo, 9. 11. 2010 20:28)

jsem něco prošvih, ale nějak nechápu co se tady poslední 2 dny tak vehementně řeší. Začíná z toho všeho něco smrdět a to nevěští nic dobrýho.
Může mi to někdo vysvětlit?
dík

Re: možná

(Jarin, 9. 11. 2010 21:27)

člověče wivo, já už taky zírám. Něco by se mělo vyčistit. A nemyslím, že by na vině byla jenom moje prostořekost. Dávám si time-out, jak jsem chtěl už včera.

Re: Re: možná

(fohat, 9. 11. 2010 22:04)

co to je time out,nerozumím...?

si myslim

(sejferin, 9. 11. 2010 20:58)

ze tato stranka sa chce nasilu zapisat do dejin- a ma na to chut ale ako kazda sa opiera a popolaritu ziskava iba na tom co keby a keby co tam a nie tam za rohom,,,,verim pravde a neverim nikomu ,to by malo byt moto a ufo mam doma existuju furt ale pravda ostala tu na strankach napisana a ja idem do roboty.davam lajnu za lajnou a hladam ako divi ale je to ako droga ___drzim napatie kim my sily ostaly--drzim, palce ale nie vam

Už je to tady zase

(Akyč, 8. 11. 2010 22:36)

Milí přátelé,tyto stránky určitě nevznikly proto,aby se tu někdo hádal,stěžoval si,nesouhlasil a podobně.negativních energií je všude okolo nás dost a dost,tak je prosím nezanášejte i na tyto stránky (aridan bude souhlasit)i já mám určité výhrady kvůli některým nepravdám v určitých článcích,ale nechám si to pro sebe,každý opravdu nemůže vědět úplně všechno. Tak se prosím mírněte s výlevy svých negativ. Díky a Souznění Všem AK.

4 Akyč

(Jarin, 9. 11. 2010 7:13)

velmi bych se přimlouval za to, aby se zde objevovala i nesouhlasná stanoviska, protože jenom tak se lze něčemu naučit, tříbit si názory, argumentovat. To nejsou negativní energie, v tom se nejspíš mýlíš(zase nesouhlas, já se té negace asi nezbavím :-)) ). Nemyslím si, že Aridan zdejší stránky tvoří proto, abychom vždy jenom pod jeho nový článek/citát napsali
"Ach, to se vám povedlo Aridane, jen tak dál, jsme prostě unešeni, každé další slovo by tento úžasný výtvor jenom znesvětilo. Mír a lásku všem. Amen"
1. Tak jak Aridan reaguje ve mne vyvolává přesvědčení, že je to normálně uvažující člověk, který si je vědom, že je člověk, může se mýlit, nakonec některé věci tak jenom naťukává abychom přemýšleli
2.Když řídí tyto stránky, asi sleduje reakce, které mu dávají zpětnou vazbu na to, co napsal.

Když pominu vulgarity, které bych bez váhání mazal, každá reakce může autorovi ukázat, kde se něco nepovedlo. Psané slovo je těžká disciplína, to víme všichni. A právě k tomu, o čem se zde hodně píše, je někdy těžké, ba přímo nemožné najít nějaké ekvivalenty.
roto do puntíku platí, co je v "přibaleném návodu na použití"
Neberte si každé slovo, ale celé sdělení.
Nehleďte na jednotlivé obrázky, ale na obraz celku.
Nevnímejte formu, ale celý obsah.
A HLAVNĚ:
Pokuste se články pouze nečíst, ale prožít - získáte tím mnohem víc !

Takže, pokud bude Aridan souhlasit, pište i věci, které se vám nelíbí, nezdají, máte jiné poznatky, protože nejen my od Aridana, ale i on od nás se může učit a já si myslím, že tak je to správné. Nepředpokládám, že bylo účelem stvořit nové náboženství (kolikáté už?), které by znamenalo poslouchej, mlč, tady máš návod co dělat/nedělat od rána do večera a šlapej brázdu.
To jsem si dovolil hodně, že?

Re: 4 Akyč

(wivo, 9. 11. 2010 8:38)

Já stojím za Jarinem, negace nemusí vždy znamenat negativní energii. Pokud by nebylo vzájemné konfrontace názorů, jednalo by se o náboženství a jakýkoliv krok kupředu by byl předem odsouzen k zániku.
Nepletete si proto negaci s negativní energií?
Apropo negativní energie je na zemi všudypřítomná stejně jako ta pozitivní už jenom z principu univerzálních zákonů - její rozložení nemusí být absolutně přesné a že žijeme v místě kde je koncentrace vyšší než jinde nemusí rezolutně znamenat její celoplošný nárůst.

fórum

(živočich, 9. 11. 2010 8:54)

Škoda že zde není fórum,mateiálů z vlastních zdrojů i od přátel ze zahraničních webů mám k diskuzi dost.

Re: Re: 4 Akyč

(Aridan, 9. 11. 2010 18:32)

...diskuse je jednou z mnoha forem postupného přijetí či dokonce někdy i navýšení jakéhosi stupně pochopení - formou výměny názorů a argumentace.
Silnější argument pak obvykle vyhrává a mozek vítězně stojí na stupních vítězů. Co potom v případech, kdy má silnější argument logiku, ale postrádá Pravdu?

O mozek samotný v těchto Stránkách sice určitě částečně jde - rozšířit spektrum jeho kombinačních schopností, hledání souvislostí, kladení si dávno spících otázek, nenechat se opájet směsí rohlíku s medem mazaným kolem úst, zlepšit sebe sama a tím celek, chápat svou vlastní existenci a přínos celku...(mohl bych pokračovat, každý z nás má za sebou nějakou zkušenost se vzděláváním pro Systém), ale především bychom měli rozvíjet své propojení se Srdcem, vnitřní cítění mezi samotnou logikou - a to se získává vnitřním prožitkem, nikoliv myšlením. Prožitek se nedá vymyslet, musí se prožít a mysl je naopak mnohdy těžkou překážkou - říká: "to není možné" a ví, že to nemusí být ani pravda.
Ten, kdo studoval princip koanu, moc dobře ví, jak si mozek láme zuby nad něčím, co za to snad ani nestojí.
Jedině tak se zbavujeme našeho ega, které nám často propojení na naše Srdce zastiňuje, protože je od malička silně trénované...
Jeden moudrý člověk kdysi řekl: "Naplňte svůj hovor obsahem a smyslem" a já dodávám, že zjistíme, že není hovor mnohdy ani nutný, protože každý má svůj stupeň poznání a tím i pochopení, což vyvolává většinu konfliktů v porozumění.

Citát k této věci zde:
http://www.jinestranky.cz/clanky/citaty-autora/kdo-si-rad-hraje-se-slovy-vi_-ze-nejsou-potreba.html

Pokud je však diskutérem taková osobnost, která se sama se sebou již naučila žít, rozumí tomu, že nechce druhým ubližovat, sebe povyšovat na jejich úkor a ví, jak přispět malým popostrčním, drobným směrováním, nenásilně a hladce - je to radost, konstrukce a tvoření, nikoliv pouhá negace a kritika. Konstruktivní kritika je potom přínosná, doplnění dalších informací pro rozvoj a studium rovněž, ovšem samotná a suchá kritika díky nepochopení či nedostatku vnitřní disciplíny není ku prospěchu téměř ničeho.

Pevně věřím, že zůstanu pochopen.
Aridan

Více o tomto zde:
http://www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni--vzdelavani--vyzvy/komunikace-jako-problem-v-porozumeni.html

Re: Už je to tady zase

(živočichář, 9. 11. 2010 7:39)

Nevím jakou energii šířím já,ale vy píšete jak kardinál stolice svaté :-)

Re: Už je to tady zase

(fohat, 9. 11. 2010 19:33)

dostali jsme pozvánku na jedno divadlo,spíše hezky česky potlach -TALK SHOW s člověkem,hercem...Pujdeme po velmi dlouhé době,abychom si na sobě ověřili,kam jsme se posunuli...Docela se pobaveně se ženou těšíme na obligátní segregované hloučky ZNÁMÝCH, olibování...Nic proti tomu,jen ten ranec třetí dimenze PROSTĚ NEDOVOLÍ EGU,aby vnímalo všechny stejným metrem.

děkuji

(tomcach, 9. 11. 2010 4:15)

adrianovi za krásný článek o nesmyslu jménem monetární systém a příjemný návod kam směřovat mysl.

Když jsem četl tu výše sepsanou úvahu nemohu se ubránit pocitu, který vychází z přirozeného běhu věcí. Abych byl konkrétní dokud jsem podobnou paraelu nenalezl jinde na internetu(abych nedělal reklamu uvedu pouze klíčová slova-zeitgeistmovment či venus project), někde v hlavě my hlodalo, že takhle to nemá smysl. A jsem rád, že všechny podobně jednoduché a zároveň krásné myšlenky sílí a že je dokáže někdo tak pěkně popsat jak já bych nedokázal.

Hezký den všem a hlavně těm kdo praktikují hug for free:)

DODRZOVANI PRAVIDEL

(Aridan, 8. 11. 2010 19:58)

Milí čtenáři,

děkuji všem za milé a povzbudivé komentáře, které se neskutečně rozproudily a prosím o dodržování pravidel, která jsou ukotvena v MENU - JAK STRANKY POUZIVAT.

Josefe, prestože se snažím být maximálně tolerantní a nic proti panu Bendovi ani jeho aktivitám nemám, považuji podobné odkazy za přímou reklamu, která sem nepatří a bude vymazána.

Děkuji za pochopení
Aridan

Re: DODRZOVANI PRAVIDEL

(živočich, 8. 11. 2010 21:09)

Vím že jsem tak trochu underground vůči vašemu názorům,at si pan Benda pindá na svých webech co chce,máme demokracii,ale zneužívat důvěru lidí a ještě z nich tahat peníze,na to by se upozornovat mělo,jako na jiné podvody o kterých na svých stránkách píšete :-)