Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matka Země se probouzí, člověče neboj se a pomoz jí se zrodem

7. 11. 2010

Jaké to s námi souvisí a proč?

 

Milí čtenáři, cílem tohoto v současné době velice důležitého článku pro lidstvo, je cíleně probudit a uvědomit si to důležité a dobré, co v nás je od narození ubíjeno a velice často systematicky zastrašováno.

Ke znovuobjevení a reaktivaci důležitých myšlenek a nastínění našeho směru dalšího vývoje nám mohou pomoci následující řádky a samozřejmě naše vnitřní rozhodnutí, co s tím každý sám za sebe vědomě uděláme.

Původně se mělo jednat o kratší článek, ale informace přicházely hodně intenzivně a velice zřetelně, proto jsem se jejich průchodu nebránil a věřím, že to bylo správné rozhodnutí.

___________________

 

Země je naše Matka

Je snad něco nového na poznání, že žijeme na Zemi?

Přestože o původu našich duší můžeme s úspěchem a dlouze polemizovat, naše fyzická těla jsou beze zbytku tvořena surovinami a materiály, které nám naše matka Země propůjčila pro to dobré, co pro ni máme během svého života udělat či vytvořit.

earth-from-space.jpgJe to přesně v souladu s pohnutky rodičů, kteří si plánují z Lásky pořídit dítě.

Z Lásky je velice důležité podtrhnout, neboť dítě vnímá informace či energie matky i v prenatálním věku a nevěřili byste, jak silně dítě podvědomě ví, zda je chtěné či nikoliv – mám ve svém životě několik zářných příkladů.

Rodič dostane dítě do života, stará se o něj tak, jak nejlépe sám dovede a s radostí spatřuje první odvážné krůčky toho malého a roztomilého, co sám „stvořil“.

Možná jsme nad tím ještě takto nepřemýšleli, ale člověk dokáže bez pomoci technologií reprodukovat pouze sám sebe. Tímto aktem se člení do role jakéhosi spoluautora stvoření – Boha či poloboha. O tom, že jsme spolutvůrci všeho dění na planetě Zemi snad dnes již nikdo nepochybuje – je to vidět dokonce již z Kosmu.

 

Matka, otec, syn, dcera

Co udělá rodič s tím, pokud se jeho děti povedou a jsou mu za dar života samotného vděčné? Miluje je celý život, ony milují jej a rodič může být z hloubi duše spokojen, že se mu podařilo dobré dílo, protože je zde předpoklad, že se dobro bude šířit i dál. Milujte se a množte se ve své podstatě.

Co naopak udělá zklamaný rodič, který svému potomku již dal celou svou lásku, každé slovo, co uměl vyslovit, podpořil jej materiálně a vedl jej laskavou rukou baby-newborn-and-mother.jpg rodiče, jak nejlépe dovedl – a přesto se potomek vůbec nevyvedl? Stal se na rodičích jakýmsi parazitem, nevděčným a sobeckým škůdcem, stal se jen tím, který bere a nic rodiči na oplátku nedává? Ani jeho Lásku. 

Rodič se od něj, i když s bolestí v srdci, musí zákonitě odvrátit, protože je ohrožena životní existence jeho samotného a proto si svého syna či dceru jistě nepořídil.

S velkou bolestí a zármutkem musí syna či dceru jednoduše odmítnout a zavrhnout. Symbolicky se od nich odkloní a odmítá jakoukoliv další odpovědnost za jejich další činy – příležitostí k nápravě měli již více než dost.

 

Vyhnání z ráje

To je ono symbolické vyhnání z ráje – parafrázováno na rodiče. Je jisté, že rodič svému dítěti obvykle pomoc ani v budoucnu neodmítne – je to stále rodič – ale ví a chápe, že pro dobro dětí samotných, by toto již dělat neměl, neboť jim pomůže pouze dočasně. Viz tento článek.

Pokud sledujeme některé případy, je dost smutné, když vidíme, jak dokáže jediný pár schopných rodičů obhospodařit a uživit třeba dvanáct hladových jedinců a za pár krátkých let se někdy ani všech těchto dvanáct zralých osobností nedokáže postarat o dva své původní rodiče. Není to vůbec otázka toho, že by to snad nešlo, ale otázka vůle a vlastní pohodlnosti, podporovaná sobeckostí.

 

Matka Země a my - lidé

Matka Země je dle všeho oním rodičem, který se začíná chovat podle toho, jak se k němu chovají jeho děti – tedy my sami. Když se nade vším zamyslíme, míra naší rozmazlenosti, náročnosti a rozmařilosti už překročila pod vládou stávajícího Systému moci a peněz svou snesitelnou mez.

Žijeme na úžasné části Světa, která má sice své problémy a potíže, ale je zatížena earth-home-heating.jpgneuvěřitelným množstvím nadbytku a tím luxusu výběru. Nechci porovnávat Evropu s jinými kontinenty, ale rozhlédněme se jen kousek kolem sebe.

Hned v okolí pár kilometrů máme obvykle několik konkurenčních obchodních či prodejních míst nebo rovnou celé nákupní zóny.

Nestačí nám totiž onen čerstvý a vonný chléb u našeho pekaře, o kterém jsem již psal ve starších článcích, my jej chceme mít posypaný tím či oním, uvnitř chceme mít ty a ty suroviny, navíc jej chceme mít trvanlivý a samozřejmě za slušné peníze. Říkáme tomu široká nabídka, také vývoj trhu a jsme na něj patřičně hrdí.

 

Je to stejně paradoxní, když si uvědomíme, kam a jak se jako lidstvo vyvíjíme. Nevím, zda je to od kvantity ke kvalitě nebo naopak – odpovězte si sami.

V dobách pravěku bylo základními motivy původních obyvatel nejspíše zabít soupeře, přežít boj, sežrat druhého, nebýt sám sežrán. Postupně jsme prošli evolution.jpgv tomto příměru obdobími jemnějších energií uvědomování, vlastnění otroků, vykořisťováním a útlakem žen a dětí, finančními krizemi, pády ekonomik, prezidentů i celých států a pokud nám dříve vadilo, že má někdo v kmeni o čtyři ženy více než náš kmen, dnes je to to, co si kdo vzal na sebe a jak se  na koho pousmál a co s kým proto kdo má či nemá – stačí si prohlédnout některý z bulvárních plátků – je to zdroj slušného businessu, protože jej lidé prostě chtějí. (A nebojte si položit otázku „proč vlastně“)

 

Obecně se jako lidstvo skutečně dost měníme a to, co nám dříve vůbec ani nepřišlo na mysl, je pro nás nyní doslova životně důležité.

Dámy nejsou spokojeny s krásnými vlasy, které jim nadělila příroda a které mají proto, aby se naučily poznat rozmanitost a krásy světa včetně přijetí sebe sama (proto si je několik hodin denně po celý svůj život znásilňují česáním, lakováním, jinými barvami či melírem, narovnáváním vlasovou žehličkou či je naopak zvlňují natáčkami a trvalou).

Pánům nestačí vozidlo Škoda, Mercedes, AUDI nebo VW v té a té výbavě, chtějí něco navíc, chtějí se „blýsknout“ s něčím novým a chtějí ukázat, že jsou někdo, což je vidět i na stylu jejich jízdy (ne všichni a samozřejmě záleží na hloubce jejich kapes).  Více o podstatě tohoto problému najdeme v tomto odkazu.

 

To by vše bylo celkem v pořádku, pokud bychom opět nebyli tak strašně silně provázaní s naší milou a krásnou živou planetou Zemí. Ona je totiž právě tou, s jejíž pomocí své sny a ideály spoluvytváříme. Ona je ta, která nám na to earth-in-hands.jpg poskytne suroviny a energie.

NIKDO JINÝ !!!   A už vůbec ne všechny zmíněné koncerny, které to velice dobře vědí - jedno bez druhého nebude.

 

Ona je tou matkou, která nám k vozidlům ročně krvácí milióny kubíků surové ropy ze svého nitra a nic si za to zatím nevybírá i když nám uniknou obrovské objemy do moří (více například zde).

Ona je ta, která nám dává vodu k uhašení naší žízně, poskytuje kyslík našim plícím, jídlo k nasycení nás samých i našich dětí a zvířat, půdu pod nohama, na které máme právo stát s rovnými zády, pokud jsme rovní. Toto je velmi podceňováno a jak nám to má sama říci jinak, než tím, co nyní s citem dělá – viz dále.

 

Podvod na lidstvo

To, že většinu klíčových zdrojů naší planety někdo vlastní a to, co patří nám všem, rozprodává na úkor Planety Země samotné ve svůj vlastní prospěch, je jedním z největších podvodů na lidstvo vůbec.

Nikdo z nás nic takového vlastnit ani nemůžeme, neboť to nemá žádný hlubší smysl, protože jsme zde každý z nás jen money.jpgna kratičké návštěvě, která má na konci přestupní stanici, proto bychom se měli podle toho i chovat. Více v tomto článku.

Naše planeta Země má však mnoho milionů let za sebou a dle všeho ještě pár miliónů před sebou. Nenechá se proto sama vyčerpat a zničit jediným druhem tvorů z tisíců dalších, kteří na planetě samotné žijí.

Též asi nikdo neobětuje celé své hospodářství kvůli zachování existence jednoho jediného chovaného druhu. Více o planetě Zemi v tomto článku.

 

Planeta se očišťuje

Stejně jako dobrý rodič v přírodě pozná, kdy je potřeba potomky opustit, i naše stále živá matka Země začíná mít pochybnosti. A vůbec se jí nedivím, protože zatím ukazujeme jedno jediné – že je naše chápání takové, že je tu ona pro nás a nikoliv my pro ni - i když všichni moc dobře víme, jak jsme na ní závislí a že žijeme jen a pouze díky ní samotné.

Jsme v pozici dětí, které stále jen berou, těží a požívají výhod, přitom nic nazpět nedávají…

Jak již zaznívá motto Jiných Stránek že „Nic není náhoda“, skutečně ani změny na planetě Zemi a vlivy naší činnosti na ní samé, nemohou být náhodné. Ročně se zvyšuje nestabilita počasí, navyšuje počet klimatických extrémů, narůstá počet hurikánů, povodňových kalamit, bleskových srážek či spadů sněhu, zemětřesení, sopečné aktivity … cokoliv nás napadne, je pravda.

Pokud dáme navíc do spojitosti to, že se naše galaxie otepluje či jak někteří tvrdí naopak ochlazuje (více v tomto odkazu), Slunce přichází do svého extrému kolem roku 2012 a prohlédneme pár známých proroctví, je evidentní, že se asi něco vážně děje. (více o solárním maximu zde)

 

Proč se tak děje?

A teď se připravte na šokující odpověď, která mi byla sdělena:

Protože si to sami skrytě silou svých myšlenek přejeme.

Chceme velkou ZMĚNU (říká se to při každé volbě prezidenta), jen nevíme přesně jakou, nevíme jak na ní, nevíme ani kde začít, protože nám to není Systémem samotným dovoleno, ale energii do toho dáváme ve svých přáních a myšlenkách každý den jako lidstvo přímo neskutečně obrovskou.

brain-clipart.jpgKaždý z nás žije nějaký život, který je více či méně šťastný. Pokud vezmete vzorek populace a je to vidět v poměrech našeho malého státu i v poměrech velkých států jako USA, lidé nejsou obecně spokojeni.

Lidé nejsou spokojeni se svými (i když jimi) zvolenými zástupci, se stavem své životní či rodinné a partnerské situace, se stavem svého konta, se svým zaměstnáním, s přírodou, s počasím, sami se sebou. (mnoho z toho v nás model Systému sám intenzivně produkuje s jediným cílem)

Dlouhé pokusy o řešení těchto stavů samotnými lidmi a jejich změnami ve vedení (prezidenti, senát, parlament, programy stran pravých, levých, prostředních, modrých či červených…), se jeví jako neefektivní a nereálné a téměř nic neřešící. Změna musí totiž přijít zevnitř nás samých, nikoliv od zástupců stále stejného Systému, kde jde stále o jedno a to samé - moc, vliv, peníze. Jinými slovy:

 

Lidstvo samo přesně neví, jak dál a samo není připraveno opustit své „jistoty“

Podívejme se na to s odstupem a hned pochopíme smysl této věty.

Potřebuji se například dostat z Londýna do Paříže. Spěchám a mám dostatečné finanční zdroje, proto využiji nabídku leteckých společností. Pokud nespěchám, chci se zastavovat a cestou poznávat – jedu proto buď stopem, vlastním vozem nebo autobusem a užívám si to. Nespěchám, chci ušetřit a nepotřebuji nikde zastavovat, přičemž preferuji klidnější jízdu než autobusem, použiji vlakové eiffel-tower03.jpgspojení.

Mám několik možností, přesto žádnou z nich nemohu realizovat, pokud na to nemám FINANČNÍ prostředky.

Jinými slovy – nemáme možnost volby téměř žádnou, stojíme v naší závislosti na uměle vytvořeném modelu otrokářství, striktně monetárního systému, kde vše závisí na jednom jediném.

Na tom jediném jsme dokonce závislí natolik, že tomu obětujeme svůj celý nejhezčí produktivní život, abychom se mohli na sklonku života zařadit do specifické skupiny lidí, kteří budou mít zcela minimální příjmy (pokud se jich tedy dožijí) a čeká se od nich jen to, až „uvolní místo“ dalším, kteří budou stávající nenasytný Systém dále živit. Více o Systému a jeho fungování zde

Jsme svou existencí na tomto Systému nastavených finančních závislostí natolik prorostlí, že jej nedokážeme řešit ani lokálně a už vůbec ne globálně, protože každý, kdo se někdy zabýval metodikou zadlužování, vytváření rezerv a tvorbou peněz samotných, už dávno ví, že to je pouze stále strmější cesta dolů.

Žijeme v područí takového Systému otroctví a spotřeby, iluzi nesmyslné moci, síly peněz a zákulisních vazeb, který sám o sobě žádné řešení, než totální zhroucení a odvrácení se od něj prostě NEMÁ.

My to ještě vědomě nevíme, ale máme cosi jako podvědomí a matka příroda reprezentovaná naší planetou Zemí to díky své moudrosti věků již cítí pěkně dlouho, což nám dává stále více najevo. Že to nevidíme, je jen ubohá a dočasná zaslepenost naší vlastní dokonalostí a zlehčováním nezvratných faktů.

Situace je natolik vážná a obtížná skutečností, že ti, kteří zdroje vlastní, potřebují k jejich získání dělné ruce a pod sebou proto zaměstnávají další osoby, které samozřejmě z nutnosti zachování svého vlastního přežití masově dělají to, s čím sami mnohdy niterně ani nesouhlasí. Pak se míra viny samozřejmě posouvá dále a okruh spoluviny se velice rozšiřuje na všechny z nás.

 

Co se děje v okolí matky Země

V našich sdělovacích prostředcích jsme mohli zaznamenat zprávu o poměrně blízkém průletu komety Hurtley2 poblíž naší Země, ke které šikovní pracovníci NASA vyslali dokonce sondu, aby nám sdělila jaké materiály se na kometě vyskytují a poputuje ke kometě další. Více info v tomto článku nebo podobně v tomto článku a o NASA zde.

Faktem je, že existující Systém financí zbrojí, monitoruje, sleduje, vydává matoucí zprávy s cílem dezinformace mas, investuje do protiraketových deštníků, studuje hurtley-sonda-deep-space.jpg možnosti projektu řízení klimatu (více informací zde), ovšem proti návštěvám takových druhů, jakými je srážka s kometou či větší částí chladné kosmické hmoty, jsme jako Země, zcela bezbranní.

Proto pomíjím případné další zájmy NASA skryté před veřejností a tento počin hodnotím jako dobrý počátek monitoringu okolí naší krásné modré planety (další info o monitorování planetárního prostoru zde)

Není určitě překvapením, že každá kometa za sebou vleče jakýsi odpad či změť menších částic, které tvoří její chvost. Tyto částice se obvykle průletem uvolňují a v případě srážky s jiným tělesem explodují nebo v případě naší Země obvykle vyhoří v husté atmosféře.

Na území Spojených států a Kanady bylo proto v souvislosti s průletem Hurtley2 možné sledovat ohnivé koule, které prolétaly v atmosféře, což mohou být právě ony částice, jejichž dolet z ocasu komety se dá předpokládat. Více v tomto odkazu: http://www.cbc.ca/cp/national/MG1621.html 

Může jít samozřejmě i o něco jiného – viz velké ohnivé koule pozorované napříč planetou Zemí před Tunguzskou katastrofou a obrovským výbuchem roku 1907 (detaily a video v závěru tohoto odkazu)

  

Co se na matce Zemi děje nyní

Matku Zemi asi většina z nás vnímá jako tvrdý a mrtvý kus skály, země, hlíny, vody… prostě různě. Naše planeta však v kosmickém měřítku vůbec není tak pevná, jak se jeví a už vůbec ne mrtvý kus hmoty.

Představme si pomalu rotující earth-thestructure.jpgkouli hustšího těsta na buchtu, na povrchu okoralého a do jisté hloubky proschlého, jinde naopak vlhkého, a proto řidšího, držící pohromadě díky své vlastní gravitaci a rotaci - a máte poměrně dobrý obrázek toho, jaká naše Země ve skutečnosti je.

O jejich změnách vývoje nalezneme více informací zde.        

 

 Pokud má pes mokrou srst od vody, má tendenci ze sebe vodu oklepáním odstranit. Kůň se snaží špatného jezdce rovněž shodit ze sedla, pohádkový oslíček ze sebe dokázal vytřepat dokonce zlatou nadílku.

Vidíte, jak jsou milosrdní a mírumilovní? Nikdo neútočí, pouze se brání úhybným pohybem ve snaze škůdce setřást – jen člověk je jiný.

 

Naše Země dělá to samé, co všichni ostatní. Chce se očistit od toho, co jí není úplně milé a děje se tak prozatím velmi pozvolna a s obrovským citem. Šlo by to jistě i jinak, ale jsme milované bytosti, které jsou zde nikoliv proto, aby byly zničeny, ale aby pomohly celku – jen si toho nejsme díky našemu programovému vzdělávání plně vědomi. Více informací o naší manipulaci v tomto článku.

 

Země není poslední měsíce a dny zdaleka tak klidná, jak jsou nám informace seismic-activity-ww.jpgpomalu a neochotně odhalovány, ale je naopak velice aktivní, a to po celém svém povrchu. Její seizmická aktivita je vždy hlášena bez hlubšího vysvětlení jedním krátkým oznámením typu:

Zemětřesení o síle 4,7 stupně Richterovy škály, zasáhlo oblast XYZ, počet zraněných či mrtvých je ABC.   Nic víc, nic míň. Nikdo se ani raději neptá proč, jak dlouho se to již předpokládalo, proč se o tom v případě předvídané události neinformovalo obyvatelstvo, atd. 

 

O tom, kde je Země aktivní a odkud je i obrázek výše, nyní uvedu pouze stručný soupis míst a síly zemětřesení plus odhadované jádro aktivity - jeho hloubku, přičemž odkaz na zdroj rád přikládám pro jeho další užití – může pomoci nám všem: http://www.iris.edu/seismon/

Ze soboty 6.11.2010, se jedná například o tyto oblasti:

Čile Tarapaca – 5,2;   Kavkaz – 4,4;   Tadžikistán – 4,6;    Indonesie – 4,6;    Západní Irán – 4,9;    Mexico – 3,0;    Čína XianJiang – 4,9;   Aljaška – 4,9;     Puerto Rico – 3,1;   Kurylské ostrovy - 5,9...  

… a další detaily je možné nalézt v tomto odkazu 

 

Co s tím můžeme udělat?

Postoj každého z nás je velice důležitý a situace se rovněž týká naprosto každého z nás. Máme před sebou významné období změn přírody, změn ekonomiky i změn obecného uvědomování si naší vlastní sounáležitosti k celku a chápání našich - lidských - hodnot.

Jsem o tom absolutně a skálopevně přesvědčen, že pokud změníme to poslední, změní se naprosto automaticky vše ostatní.

Stojí před námi však naše interní volba a ta musí být uvnitř nás samých zcela jednoznačná. Musíme si dost rychle vybrat, na jaké straně barikády chceme dále stát. Ty dvě varianty jsou následující:balance_scale.jpg

 

LÁSKA   nebo  STRACH

(detaily o vědeckých aspektech Lásky a Strachu v tomto článku)

 

Lásku můžeme vnímat i šířit ve všem kolem nás a v našem chápání okolní reality i skutků druhých, které dokážeme pomocí kladných energií tvořivě usměrňovat – nebo se budeme potácet v představách strachu z obav, které si sami ochotně vytváříme (více například zde).

 

Jaká je naše další cesta

Když něco děláme a chceme tedy změnit stávající situaci, věříme tomu, že to dokážeme. Tomu se říká zdravá víra. Lidé věří různým věcem a mnoho z nich zdravých bohužel vůbec není - jsou pro to ochotni zabít nejen sebe, ale též mnoho nevinných kolem.

Věřme proto jedině a pouze tomu, co dobře funguje i bez našeho lidského přičinění, věřme tomu co cítíme Srdcem a ne že nám to někdo říká, věřme tomu, že jsme v těch nejlepších rukách, které se o nás již dlouhá léta starají (teď meditation-contemplation-by-lake.jpgsamozřejmě nemluvím o Systému), věřme tomu, že budeme na správných místech, až přijde správný čas, věřme tomu, že změny Země probíhají a budou probíhat hladce a ku prospěchu celku. (Více o funkci Srdce a Mozku zde)

Kontinent Evropa má v budoucích vizích veliký význam a její sláva a smysl naopak ještě poroste. Svou víru můžeme energeticky transformovat na velice silnou formu modlitby, jejíž energií budeme podporovat další pozitivní vývoj událostí a programování budoucnosti naší, našich dětí i naší matky Země.

 

Od umělého Systému moci se totiž naším vlastním přístupem zcela automaticky začneme vyčleňovat a nebude mít nad námi pražádnou moc, protože jej jednoduše k ničemu dobrému nepotřebujeme.

Moc nad námi v podstatě nemá ani dnes, ale jeho mechanismy vytvářených závislostí hrozeb, strachů a kontrolních mechanismů, který na nás represivně vyvíjí, každý vnímáme dle své situace po svém. Je na čase mu začít uzavírat velice svižně kohouty a nechat jej z jeho vlastní nenasytnosti vyschnout.

Mnoho věcí je v tomto směru již v pohybu a nikdo z těch, kteří jsou probuzení a tohoto faktu vědomí, již do jeho spárů zpět nepadnou. Pokud něco nedostává energii, přestane samo fungovat...

 

A nebojte se zbytečně ničeho, zákon zachování energie je evidentně zcela funkční věc, stejně jako existující zákon přitažlivosti, proto každá námi odeslaná pozitivní energie pomáhá celku a tím i nám samým a nezůstane nikdy bez odezvy – není to náhoda - ani náhodou.

To byste totiž nedočetli až na konec tohoto článku…

(Více o zákonech přitažlivosti pozitivních energií zde)

 

Mnoho štěstí Aridan

 

Komentáře

Přehled komentářů

Vysvětlení

(Josef, 8. 11. 2010 17:14)

Vysvětlení proč se tak děje je zde : www.nebe-lidem.cz

Re: Vysvětlení

(zivocich, 8. 11. 2010 17:50)

Hmm,hezké omalovánky a nějaká o Smolíčkovi a zlatých parohách by nebyla ? Jsem v níže uvedeném příspěku nechtěl jmenovat,klasický web,za vaše peníze vám řeknem naší tajnou pravdu,ale jinak nejsme materialisté :-)))

Re: Vysvětlení

(Jarin, 8. 11. 2010 19:19)

Asi by se měl hlavně vyjádřit "správce" Aridan.
Můj názor je stručný: prosím, toto sem nedávejte, nemyslím že je to něco, co by vedlo dopředu. Zase jsou nám vnucováni mimozemšťané, kteří nás budou zachrańovat. Je to takový kosmický Disneyland, už se mi vyráží pupínky.
Za sebe říkám - to sem nepatří.

Re: Re: Vysvětlení

(živočich, 8. 11. 2010 19:28)

Sekta a etika,to nejde dohromady,byt to nejsou me stranky,melo by se na ne upozornovat,tot muj nazor.

co je vám,Jarine?

(fohat, 8. 11. 2010 15:08)

http://www.youtube.com/watch?v=kKhFa3mj-Vk

Re: co je vám,Jarine?

(Jarin, 8. 11. 2010 15:14)

já jsem v pohodě. Jenom jsem hledal souvislost vaší reakce s článkem a popravdě jsem z toho nebyl a pořád nejsem moudrý.
A zuby?? Bohudík stále moje a klapou jak zamlada :-))

Re: Re: co je vám,Jarine?

(fohat, 8. 11. 2010 17:38)

nejsem po letitých zkušenostech pořád smířen s tím,že se kšeftuje s duchovnem. Osobně jsme prožívali a fandili českému procesu,zvanému RODOVÉ OSADY. Skvělá,natěšená protagonistka,která to vedla,se posléze vdala za muže stejného názoru a po šesti letech jsem na netu objevil její poradenství v duchovnu,kde za nabiflované rozumy odjinud si učtuje od 400 do 800Kč na hodinu.JAK MUŽE RADIT,když nezvládla sebe?Vrátila se k dívčímu jménu,proto jsem ji objevil.Tak skončila jedna nadějná akce.

Re: Re: Re: co je vám,Jarine?

(Jarin, 8. 11. 2010 18:38)

díky, teď už chápu. Ti s ceníky mne nikdy nemohou zaujmout, nekoupili = nemohou prodávat. To co prodávají není nic, co by stálo za koupi.

zajímavá uvaha

(fohat, 8. 11. 2010 17:58)

http://www.novaduchovnicesta.cz/clanky-ii-30-59/a37f-planovana-evakuace-pozemstanu-vesmirnymi-lidmi/

Vysvětlení

(Josef, 8. 11. 2010 17:12)

Vysvětlení proč se tak děje je zde : www.nebe-lidem.cz

Re: Vysvětlení

(fohat, 8. 11. 2010 17:49)

Ing Benda začínal v roce 97 se svými přednáškami.Trochu jsme mu pomohli,že přespal u nás,aby z Vltavské nemusel uhánět v noci na ubytovnu v Mladé Boleslavi.Pak dal výpověd z automobilky a je na volné noze.Jeho info byly a jsou nadčasové,leckomu teprve nyní dochází,co kdysi proklamoval.

děkuji

(honza, 8. 11. 2010 15:39)

"Protože si to sami skrytě silou svých myšlenek přejeme" Změna musí přijít zevnitř nás samých.Je třeba si hlídat své myšlenky

Názor

(živočich, 8. 11. 2010 15:00)

Zdravím.
Po delší době jsem opět navštívil vaše stránky a musím upravit svůj názor na váš web.Poctivě jsem studoval jiné české weby informující o podobných fenoménech a upřímně řečeno,mají pro mně vypovýdající hodnotu špatného bulváru.Minimálně na 10 webech (dál jsem už znechucený nehledal) je špatně přeložený jeden článek o starém Egyptu (kéž by to byl jen on),ale je dost senzační,zřejmně učel blbnout veřejnost a mít návštevnost plní :-) Nějaký snaživec ho asi v dobrém umyslu ho přes nějaký translator přeložil a kopírovači senzací se předháněli kdo ho bude mít na webu dříve :-) To naštestí není váš případ i když v některých sekcích by vaše články zasloužili také nějakou tu korekturu faktů. Záleží na tom z jakých zdrojů riskujete čerpat :-) Nejsem žádný archeolog,v životě jsem vykopal snad jen starý kus hrnce na zahradě (pokud to ovšem byl hrnec),ale myslim že když něco nadšeně publikuji,měl bych se o téma aspon trochu zajímat a mít něco načteno,materialů byt převážně v angličtině je na netu dost. Přiznám se ze vaše duchovní články mně až tak neberou,protože má oblast zájmu je jinde a vibrace cítím jen když vidím pana Kalouska,ale oproti konkurenci těch (Aštarů,guru,spasitelů a jiných nečlověků) má váš web svou kvalitu :-) Jen tak dál,hezký den :-)

Zajimavý a velmi pravdivý!

(Milax, 8. 11. 2010 11:13)

Svata pravda:-)...jen tak dal ja spolu Akyčem te zdravime:-)

hmmm

(wivo, 8. 11. 2010 10:36)

zajímavě napsaná esej, nemám téměř žádné výhrady.
Snad jen poděkuju Aridanovi, že takhle filozoficky ukazuje směr těm jednodušším, kteří se prostě vzdělávat nebudou a nebudou... Ti co se sami snaží tuto problematiku studovat mohou s článkem jen souhlasně pokyvovat. Jen jsem zvědav, na kterých stránkách se jako první objeví informace o tom, jak slunce jako rodič pomáhá svému dítěti s odstraněním parazitů.

Jediné co mě dokáže pokaždé rozesmát je, jak se dezinformační infekce šíří internetem bez jakékoliv snahy o léčbu. Tím myslím jen toho Teslu v souvislosti s Tunguzkou, ale to je jen taková drobnost.

nákladní auto

(fohat, 7. 11. 2010 12:03)

vrchovatě naložené duchovními teoriemi by prasklo pod tíhou kecu vynořivšími se guru po Listopadu,kteří servírují podélně a příčně svuj duchovní byznys,pak usednou do svého SUV a uhání do cudného domečku na okraj Prahy.Klasik by řekl,Chce se mi blejt velebnosti....

Re: nákladní auto

(Jarin, 7. 11. 2010 17:28)

nějak jsem si ještě nepřebral, kam tím sdělením míříš? To je reakce na autora nebo na něco konkrétního v tomto článku?

Re: Re: nákladní auto

(fohat, 7. 11. 2010 20:50)

sdělení,zvané obecné...Netýká se to těch,co se to netýká.

Re: Re: Re: nákladní auto

(Jarin, 8. 11. 2010 6:46)

Já jenom, že nám tu někde popojíždí přeplněný náklaďák nebo spíš popelářské auto, jedoucí na smetiště dějin.
Btw: to, že někdo má SUV ještě nemusí nic znamenat; často to znamená jen jedinou věc - obyčejnou závist okolí...

pravda

(Erik, 7. 11. 2010 21:25)

Tak zaujiímavý článok. Aj ja dakujem :D Majte sa