Jdi na obsah Jdi na menu
 


Internet jako nečekaný nástroj našeho propojení

27. 2. 2011

 

Co se bude dít, nikdo nečekal

 

Internet nemá z pohledu historie naší pozemské lidské rasy příliš dlouhou dobu své existence, zato má za sebou neuvěřitelně dynamickou a evolution.jpgexponenciálně strmou cestu vývoje – obdobně jako ruku v ruce s tím odstartované mobilní sítě.

Mluvě o službách mobilních operátorů – nárůsty uživatelů jsou takové, že se od výjimečných jednotlivců, kteří se jako první objevili s obrovským kufrem a k němu napojeným sluchátkem na vinutém drátě, dostaly do naprosto běžného a masového užívání, dostupného doslova každému. Prvotní, tehdy ještě analogové sítě NMT, které začínaly čísly 601, 602 si někteří možná dodnes pamatujeme.

Stejný průběh zažíváme samozřejmě i v případě internetu.

Dnešní děti dnes již jen obtížně pochopí, jak je možné, že doma prostě nemáte ISDN či DSL – tedy pevné připojení, netelefonujete přes SKYPE, nemáte na stěně WIFI-nu nebo službu 3G mobilního operátora, na poskytování připojení a webového servisu odkudkoliv.

 

Důvody k masivnímu rozšíření jsou samozřejmě různorodé.

Z původně pokusného a poměrně složitého napojení několika málo počítačů, kterými začala jako první experimentovat z důvodů dostatečných finančních zdrojůdarpa_logo.jpg armáda jednoho z nejsilnějších států - USA (roku 1962 zahájila ARPA - později DARPA = Defence Advanced Research Projects Agency = Agentura pro výzkum pokročilých obranných projektů – roční rozpočet agentury je v rozsahu cca 3,2 miliardy dolarů), se dnes všichni připojujeme k celosvětové síti WWW - WorldWideWeb.

Tato agentura jako první dokázala (roku 1969) napojit několik počítačů tehdejších univerzit na sebe a vytvořila první virtuální síť ARPA-NET, která měla pouhé čtyři propojovací uzly.

Roku 1991 se propojuje do světového webu jako další evropská laboratoř CERN – více o CERNu v tomto důležitém článku, aby se v průběhu dalších tří let začal internet tvrdě komercionalizovat.

 

Za vším vězí byznys 

Ano je to pravda, ve všem výše uvedeném, od počátku dodnes najdeme výborný byznys, který díky svému masovému používání a nástupu dalších konkurentů, postupně sráží konečnou cenu směrem dolů.

Konkrétně cena původních mobilních telefonů ještě české společnosti Eurotelold-mobile-phones.jpg nebyly výjimkou v rozsahu kolem sta tisíce tehdejších korun českých a byla zde v úplných počátcích ještě jedna zajímavá specialita – hovor platil nebohý příjemce volání, který se na konci měsíce nad účtovanou částkou samozřejmě velice podivoval.

Dnešní situaci vidíme nejlépe sami – obyčejný mobilní telefon lze bez potíží pořídit v řádech stokorun a služba, když je člověk rozumný a kombinuje s citem poměr volání, odeslání sms a smluvené prozvánění, se může bez potíží vejít do položky kolem sta korun měsíčně.

 

Pojďme se nyní více zaměřit na internet a jeho vývoj obecně.

Internet byl z počátku a zejména s ohledem na dnešní poměry velmi nespolehlivý, pomalý a konektivitu nebylo možné na 100% nepřetržitě garantovat (záleželo na kvalitě vybavení tehdy vytáčeného telefonního připojení – rychlosti modemu a samozřejmě interního vybavení počítače).

Objem přenesených dat za jednotku času byl vzhledem k dnešním možnostem v podstatě nulový, na obyčejnou fotografii se čekalo i několik minut a o videích jsme si mohli nechat ještě několik dlouhých let zdát.

Dnešní síť dokáže bez vážných potíží a v rozumné kvalitě přenášet nejen běžná data, obraz se zvukem, pořádají se on-line telekonference a prezentace napříč kontinenty, přenášejí se obrovské množství firemních dat či zpravodajských informací a provádějí miliony bankovních transakcí. Vše se samozřejmě obrovsky navyšuje s přihlédnutím na využití stejné jednotky času.

 

Proroctví o jedné síti

V této sekci – Proroctví – se píše o mnoha proroctvích a výjevech, které se různým mystikům a věštcům před očima doslova opakovaně zobrazovaly.

internet_map.jpg

 

Jedním z nich byla i věštkyně Sibyla, která pronesla tuto zajímavou větu – mám jí již dlouhé roky nepřetržitě na paměti:

„Konec Světa nastane, až budeme všichni pod jednou sítí“.

 

Nejsem zastáncem katastrofických scénářů a řadím se spíše k reálným optimistům, nicméně její slova se skutečně zejména v posledních dnech významně naplňují. (Na obr. výše je schema internetu - jak podobné naší nervové soustavě)

Co tím je vlastně myšleno?

 

Jak mohla již tenkrát hovořit o jakési síti – ať již se jí před očima zobrazilo cokoliv? Jedno z možných vysvětlení se dozvíme dále.

V dřívější době, kdy začala fungovat elektrická energie a její distribuce do net-clipart.jpgrůzných forem spotřeby, jsem se skrytě domníval, že jde o naše fyzické „zadrátování“ – provázání doslova dráty celého našeho fyzického světa – tedy vedení vysokého a nízkého napětí, telefonní rozvody, železniční doprava s elektro-lokomotivami, lokální tramvaje či trolejbusy.

Toto však dnes považuji za poměrně neurčitou myšlenku, protože se netýká nás všech, jak se uvádí v textu výše, nýbrž pouze některých z nás.

Ze všech sítí, které jsou kolem nás, je dnes skutečně nejrozlehlejší ta, kterou téměř nevnímáme, vůbec nikdy ji ani nevidíme a tou je virtuální napojení neexistujícího světa mobilních komunikací a internetu, na náš svět fyzický. To nejvíce odpovídá skutečnosti, která se může dnes týkat opravdu nás všech.

 

Význam Internetu

Původní význam masového rozšíření internetu je samozřejmě kromě plánovaného řízení a kontrolování masového názoru (více v tomto odkazu) i naše fyzické vyčlenění a oddělení (více zde).

Ano, čteme dobře.

Jedná se o roztříštění nás samých ve smyslu vnímání naší sounáležitosti vůči sobě i vůči celku – jediné Jednotě tvoření, ze které jsme všichni bez výjimky vzešli.

 

Požádal jsem o laskavost - a získal milou příležitost, ponořit se během jedné z hvězdných nocí tam, kam se člověk běžně nedostane a bylo mi naznačeno, že původně deklarovaný význam internetu ve smyslu řízení našeho vědomí těmi, kteří jej řídit chtějí, se jim samým silně vymkl původní představě a tím i plánované naší absolutní kontrole.

Proto se mocní tohoto světa snaží omezit internet pod současnou mez naší stop-button.jpgdoposud „relativně volné komunikace“ a mít jej kdykoliv pod svou kontrolou a diskuse i současné velké probouzení zastavit.

O tomto plánu je již psáno v tomto článku, kde bude možné odpojit internet v podstatě jediným stisknutím tlačítka, bude-li to potřeba.

 

Byla mi zobrazena vize, kde lidé díky účelově vyvolávanému stresu a případným dalším technologiím, minimálně sdílejí společné myšlenky v práci, a domovy mají plně řízeny přes virtuální svět elektronicky sdílených informací – můžeme jej pro jednoduchost nazvat skutečně třeba Internetem.

Sedí si prostě tupě doma a pasivně přijímají vše, co se jim z veřejných médií doporučí a řekne - jako absolutní fakt. Nepřemýšlejí, není důvod, je mnohem snazší poslouchat to, čemu většina států a jejich obyvatel říká „zákon“.

Pokud jim dochází mléko či brambory, objednají si dodávku přes internet čibrainwashed-kids.jpg automatizovaně přes čip, kartu nebo mobilní operátory – druhý den je jim vše za příslušnou úplatu na místo doručeno.

Vše funguje úžasně – lidé konzumují co se jim doporučí, platí daně, tloustnou, jsou následně nemocní a je jim potřeba prodávat léčiva, do toho jsou zadlužení a nemají čas sami na sebe a díky děsivému světu tam venku, kterou nám ukazuje Hollywood (viz tento článek), jsou všichni raději na zadku v teple domova a netropí povyk, který žádného státníka rozhodně netěší.

Podívejme se kolem sebe a v podstatě vidíme, že se tento plán podařilo poměrně úspěšně nastartovat – viz tento velmi důležitý odkaz.

 

Má to však jeden háček – naši duchovní Podstatu

Internet jsme nejen díky nám samým, našemu úsilí a neuvěřitelnému množství Lásky bytostí z vyšších dimenzí, které nás provázejí, začali používat také jinak, než se nám původně snažili vládcové světa podsouvat - doslova jsme jej ovládli.

Začali jsme tvořit sami a bez jejich svolení, začali jsme se učit jeden od druhého, začali jsme se vzdělávat napříč celým Světem a napříč všemožnými jazyky světa.

 

Původní plán byl opravdu doslova děsivě geniální:

Pod hlavičkou vytvoření virtuální svobody bude celé lidské stádo řízeno přessheeps.jpg účelově tvořené podněty, modifikované hry o odčerpávání zdrojů z obyčejných lidí mocnými, názory a impulsy do osobních počítačů, plazmových stěn nebo dokonce implantovaných čipů.

Budou přijímat POUZE to, co se jim podsune a logicky pod určitým tlakem, který je na ně prostřednictvím jednostranné monetární politiky vyvinut, si nedovolí a ani nemají sílu a chuť přijít s názorem jiným, natož vlastním nápadem, jak se svým životem dál.

Jsou to v podstatě nemyslící stroje, nikoliv tvořiví lidé.

 

Původní plán se hroutí

Tento plán se však díky našemu velkému probouzení, které se skutečně neděje náhodou, začal hroutit. Úroveň našeho vědomí se stejně s nárůstem užívaných technologií a sdíleným datům a informacím neustále zvyšuje a začali brainwashed-people-b-and-w.jpgjsme si díky tomu nejen vybírat, říkat „NE – DÍKY“, ale též jisté věci našimi myšlenkami odmítat.

O síle našich myšlenek se dovídáme v tomto odkazu.

Ověřili jsme si, že vůbec nejsme osamocenými jednotkovými uživateli internetu uzavřenými každý ve svém světě více či méně skromném příbytku, odsouzeni k plánované samotě v koutě vlastní domácnosti, zatemnělé mysli a poslušné konzumaci toho, co je nám dovoleno a skrze technologie samotné, jsme se začali naopak rozhlížet a hledat tolik tisíců let slibovanou Svobodu.

 

Konec našeho světa

Přehodnocením původního odkazu věštkyně Sibyly jsem osobně dospěl k názoru, že její odkaz je velice správný. Hned vysvětlím proč.

Deklarovaný konec světa se totiž skutečně blíží a dokonce se již děje. Teď nemám samozřejmě na mysli totální kataklyzma a destrukci naší planety, ale konec světa, ve kterém jsme byli zvyklí žít.

Končí svět jedné obrovské epochy a vlády velké skupiny, která zotročovala po dlouhé generace a věky věků tisíce lidských životů. Končí vláda diktátorů a uzurpátorů práva na Svobodu každého z nás.

Po celém světě padají dlouhá desetiletí jednotlivé režimy (například socialismus, stejně jako je nyní v pohybu arabský svět) - samozřejmě plánovaně a chytře řízené – viz tento důležitý odkaz) a dochází k obecnému odlivu jednotlivých vlivných celků, které vládly až doposud.

Budou se sice ještě nějakou dobu vytvářet iluze řešení nejspíše jimi vytvořených a především nesmyslných konfliktů, aby ukázaly svou důležitost a význam. O tom například svědčí i tento aktuální odkaz.

 

Děkujeme, odcházíme

V našich zemích jsme rovněž zažili cosi jako „lékařskou vzpouru“ a jak se zdá, tito lidé částečně docílili svého. Část se jich vrátí a část – těch problémovějších, kterým nebude naopak umožněn návrat – jich o nějaké procento navýší naši již tak pěkně nabubřelou hodnotu ukazatele nezaměstnanosti.

Problém je, že jsme fungovali jako nedobrovolní rukojmí a že se na jejichdekujeme-odchazime.jpg relativní výhře budeme muset podílet my všichni. Škoda, že jsme se nebyli schopni v této aktivitě zmobilizovat úplně všichni – myšleno všichni občané tohoto chudnoucího státu.

Kdyby se totiž stejným způsobem zachovali učitelé, armádní a policejní sektor, přepravci, hasiči a zemědělci, počítám, že bychom zažili další krásnou revoluci s defenestracemi z jednotlivých úřadů na denním pořádku.

Ano, doba se mění, lidé se mění a naše hodnoty se mění rovněž. Cítíme, že Systém samotný není schopný dalšího života a místo prospěchu celé společnosti se řeší zbytečné a vleklé politické spory, osobní křivdy a směšné hry o ubohé slovíčkaření, které pokrývá většinu jednacích časů a velmi dobře naplňuje veškeré bulvární plátky.

Důvod je přitom až smutně prostý – většina lidí v politice si tam přišla hledat, realizovat či v horším případě hojit své vlastní ukřivděné a nevyzrálé ego, proto jednoduše nemohou chápat rozsah vlastní odpovědnosti vůči celku.

 

Učme se říkat zdvořilé NE

Vnitřně cítím, že je čas tomuto celému nesmyslnému mrhání časem našeho života, energií a tím i dispozičními zdroji, říci své odhodlané a jasné NE – jednou pro vždy.

Sliby jsou stále jen plané sliby a po jisté době se navíc začínají stávat lží, na to pozor! Každý vyslovený či psaný a v rozumné časové periodě nesplněný slib, je po jisté překlenovací době v podstatě sprostá lež, které jsme věřili, dávali jí svou důvěru a víru i finance a v souladu s tím zažíváme trpká osobní zklamání.

Stát, který je provozován tak, jako doposud, nemá v podstatě ani žádnou kvalitní budoucnost – cokoliv chceme, aby začalo fungovat a s čím si náš stát doslova neví rady, je totiž raději za směšnou hodnotu privatizováno a předáno do rukou konkrétního majitele a vlastníka.

Co nám vlastně ještě zbývá? Metro už se rovněž pomaličku rozebírá po jednotlivých vestibulech, které získávají své vlastníky, takže snad letiště Praha - Ruzyně, Národní divadlo nebo Česká pošta?

narodni-divadlo.jpgParadoxně totiž vůbec nic nezískáváme – naopak, jen svou pozici v Evropě, která byla z dob první republiky světově uznávanou strojařskou, textilní, zbrojní i chemickou autoritou, rozmělňujeme a předáváme do rukou silných skupin, jež obvykle nemívají ani sídlo v ČR. Svou zemi tak pouze drobíme na slabší celky a za chvilku se staneme jen něčí postradatelnou kolonií bez zvláštního významu.

Copak chceme stále věřit ve falešné hodnoty, které stále více zadlužují každého občana naší republiky, a podporovat vlastními kapsami chybná rozhodnutí s obrovskými důsledky, která se dějí den po dni a která se bezpochyby dotýkají každého z nás, přičemž za ně není nikdy nikdo jakkoliv odpovědný?

Osobně dobře vím, jak bych odpověděl, ale nechť si odpoví každý sám za sebe.

 

Vraťme se ještě k původní myšlence – Internet

Internet jsme se naučili využívat k našemu prospěchu, lidé diskutují i za cenu kontroly sdílených vlastních myšlenek, sledování a cenzury a své vědomosti a moudrost postupně předáváme jeden druhému.

Společně s tím, jak se exponenciálně rozběhlo užívání internetu, jsme se začali učit i my sami. To, co jsme ani netušili, že je vůbec možné, se náhle objevuje jako zcela „normální“. Naše společné Vědomí zažívá doslova proces úžasného obrození – tam mimo jiné vidím význam a smysl přelomového roku 2012.

Před lidstvem utajované objevy, které měly zůstat navždy uzamčeny v archivech, se začínají konečně mezi lidmi čile diskutovat a všichni si společně uvědomujeme svou přímou závislost na Systému monetárních hodnot, který se díky nesmyslnému zdražování resp. znehodnocování nejsilnějších světových měn řítí do stále rychlejší záhuby – ta je tímto způsobem neodvratitelná.

Monetární systém se musí transformovat na systém společně sdílených zdrojů earth-hands-on-blue.jpgnaší celou lidskou rasou, obývající tuto krásnou modrou planetu.

Mám na mysli především suroviny, potraviny a energie. Z energií především formy volné energie, studené fúze, větší využití potenciálu permanentních elektromagnetů či antigravitace a vyčlenit se z uměle vytvářené závislosti na monopolistických dodavatelích čehokoliv.

Podívejme se na současné přírodní katastrofy, kde padají jednotlivé infrastruktury a chaos je díky závislosti na nich nezměrný. Více v tomto odkazu.

 

Nalézáme Svobodu

Děláme to, co cítíme, že musíme a děláme to, co bylo již dávno v plánu našeho vývoje, který nám byl a je systematicky oddalován a odepírán – stáváme se svobodnými lidmi – stáváme se Božskou podstatou – stáváme se spolutvůrci naší reality.

První se samozřejmě musí zcela osvobodit naše myšlenky, tím se osvobodíme my sami – naše podstata, vše je jen otázkou naší víry a chodu událostí puzzle_people.jpgrelativního času. O tom, jak moc jsou důležité naše správné a pozitivní myšlenky, se dozvíme v tomto odkazu.

Nikdo z nás není sám a nikdy ani nebyl. Jsme spolu propojeni mnohem více, než si jen dokážeme představit.

Každý z nás je důležitou součástí překrásného celku. Je pouze na nás samotných, jak jej přetvoříme a jaký již velmi brzo bude…

 

Mnoho štěstí Aridan

 

Komentáře

Přehled komentářů

Internet

(Acacia, 28. 2. 2011 4:59)

Krasny a pravdivy clanek,jako vsechny predchazejici.Co slovo to perla .Dik.Odesilam vsemdobrym pratelum.

Internet

(03Year, 28. 2. 2011 0:41)

http://skrytarealita.blogspot.com/2011/02/internet-jako-necekany-nastroj-naseho.html

baví mě

(Iva kec., 27. 2. 2011 22:43)

všechny vaše články, sdílím vaše niterné stanovisko :)