Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dualita jako prostředek pochopení Jednoty

4. 9. 2010

Jak je to s tím dělením na dvě poloviny?

Před pokračováním dalšího čtení doporučuji pročíst úvahy o důležitosti našich myšlenek zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/strezte-svou-mysl-i-sve-myslenky

 

Všimli jsme si, že celý náš život vnímáme ve všem kolem nás skrze jakousi dualitu čili dvojnost? V každém našem počínání potkáváme protipóly a vyhraněné, někdy velmi ostré kontrasty. Dobro střídá zlo, láska střídá strach či jeho variantu nenávist, Obrazekčerná střídá bílou, zima horko, minulost střídá budoucnost, vlevo střídá vpravo, sladké střídá slané, nahoře střídá dole, v hodu mincí padne pana nebo orel a světlo obmění například tmu…

Kontrastů nalezneme bezpočet a pokud je navíc známe, jejich fyzická přítomnost nám slouží jako orientace a navigace v jednom.

Pomocí poznání obou pólů možného stavu, se totiž výborně orientujeme, kde se sami právě nalézáme – vzpomeňte na náš zážitek, kdy jsme poprvé sáhli na žhavá kamna nebo naopak na zmrzlý rampouch J.

Více v článku o našem prožívání a cestě ke štěstí zde: www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/prozivani-jako-vnimani-reality-a-cesta-ke-stesti

 

Proč nás má dualita přivést k Jednotě?

Víme velice dobře, že dualita nám ukazuje takzvané oboustranné extrémy daného stavu věci či veličiny, které jsou pro určité činnosti sice nutné a žádoucí, ale pokud půjdeme hlouběji, zjistíme, že nám vlastně ani jeden z extrémů dlouhodobě nevyhovuje a snažíme se volit jako řešení jakýsi střed – průnik či rovnovážný stav.

Pokud víme, že existuje jako barevný extrém obou pólů například červená a modrá, jejich prostým smícháním a symbolickým středem rovnovážného stavu získáme jako zázrakem zelenou. Z oblasti teplot máme sice mráz a naopak žár, ale jejich střed je pouze příjemné teplo, které je optimální (někdo má rád spíše vedra, jiný naopak chladno, zimu či mráz, ale nikdo z nás určitě ne na dlouho).

Ze všech směrů pohybu známe vlevo či vpravo, vpřed či vzad, ale jejich usmířením nalezneme prostředek či samotný střed. Totéž platí o nahoře a dole, vpředu či vzadu. Pro minulost a budoucnost můžeme nalézt jako jejich nevyvratitelné pojítko naší současnost.

Zabýváme-li se hudbou, moc dobře známe funkce a zvuk jednotlivých tónů a nástrojů. Víme, že existuje něco jako rytmus, který obstarává rytmická sekce,Obrazek pro plnost hudby užíváme sekci basů, pro výšky používáme výraznější nástroje s vyšší polohou.

Jde o celé spektrum různých samostatných prvků, které teprve optimálním uspořádáním a vzájemnou tolerancí, vytvoří dokonalou Jednotu – zvuk oblíbené skupiny či dokonce celého hudebního tělesa o desítkách nástrojů.

Pro otázku rozmanitosti světelné energie či tmy můžeme opět nalézt celé barevné spektrum. Ostré bílé světlo, střídají odstíny duhy, dále známe příjemné, teplé žluté světlo nebo naopak šero a tmu…

Složitějším pojetím je Láska a Strach (či jeho varianta Nenávist). Tam jejich průmětem nalezneme takovou věc, kterou můžeme bez ostychu nazvat Tolerancí, stejně jako v hudbě výše.

S těmito termíny a situacemi si můžeme hrát téměř do nekonečna J, více detailů můžeme nalézt zde: www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/prijeti-reality-jako-reseni-boje-se-zmenami

 

Proč máme zažít dualitu

Jednoduchá odpověď: v naší stávající dimenzi je pro naše pochopení dualita optimální. Jak jinak bychom dokázali odlišit oba extrémy daného jevu, události či veličiny? Nalezení společných průsečíků nebo dokonce celého spektra, nám totiž Jednotu jako optimální rovnovážnou variantu postupně poodhaluje.

Poslední dobou vnímám v živých snech dualitu jako pouhý první stupeň našeho poznávání – zprostředkováno odlišením, které se postupně začne vytrácet a budeObrazek na nás, za jak dlouho tuto změnu sami zpracujeme.

Můžeme tak postupně ztratit iluzi výše popsaného přirovnávání (měřítek), tím se s Jednotou ztotožníme a staneme se jí osobně – resp. přestaneme sami vědomě "existovat" a začneme žít takové stavy štěstí, že pouze a prostě „jsme“.

Snad jedinou důležitou podmínkou, je dokonalé zvládnutí našich vlastních myšlenek a absolutní rozpuštění našeho nevyzpytatelného ega.

Přijetí pokorné role služby svým nejbližším, posléze celému lidstvu, Světu, stvoření a těm, kteří ji zrovna potřebují, o pomoc sami stojí či o ní dokonce požádají - stát se jakýmsi živoucím "nástrojem" Lásky.

Viz článek, který se podobnou problematikou zabývá zde: www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/ucel-naseho-zivota-na-zemi

 

Demonstrace Jednoty začíná v dualitě

Vrcholným důkazem Jednoty v dualitě je (nejen) u člověka proces tvoření a vznik nového života. Právě tam vzniká ze dvou naprosto odlišných elementů, ze dvou polarit mužského a ženského principu jejich spojením další život, resp. Obrazekvícero životů a stvoření jako takové. (pomíjím další vlivy jako teorie skokových vývojů působením supervln a vlivy různých druhů záření obecně)

V tomto vznikání spatřujeme samozřejmě snahu Univerza o zachování sebe sama a své třídy/ řádu/ čeledi/ rodu a druhu, tedy lidské populace (proto nám byly dány například rozmnožovací pudy, které kralují zejména v mladším období zralosti našeho života nade vším myšlením i cítěním Srdcem – tak moc jsou silné, tak moc jsou dokonce slepé J).

Stejně tak je to rovněž důkaz toho, že teprve spojením dvou pólů – duality vzniká univerzální Jednota, která je teprve sama o sobě tvořivá.

V biologickémObrazek světě sice nalezneme rozličné případy hermafroditů, kteří jsou schopni oplodnit doslova sebe sama kdykoliv je to třeba (například hlemýžď zahradní – Helix Pomatia), nicméně jestlipak víte, co dělají dva hlemýždi, když se potkají?

Správně, vyměňují si své genetické informace neboli své pohlavní buňky J.

 

Role člověka v dualitě

Každý z nás nejspíše vnímá výše popsanou dualitu jako realitu našeho života a fakt, se kterým se prostě musíme naučit žít, málokdo však její existenci může chápat jako prostředek k poznání a pochopení Jednoty jako celku.

Důležitá začíná být zejména role každého, kdo má dar možnosti a příležitosti vidět něco trochu odlišného, než se nám ukazuje jako dosavadní Obrazekabsolutní uznávaná Pravda – tedy vnímat určité věci jinak, než ostatní lidé kolem.

Pro další rozvoj našeho uvědomění a Vědomí spojení s Univerzem je to doslova klíčové.

Hned vysvětlím například na cizím jazyce: Čím více lidí daného státu, studuje například Angličtinu, tím je povědomí tohoto jazyka v národě vyšší a jeho použití samozřejmější.

Pokud se budeme dostatečně dlouho bavit s celým naším národem o nutnosti zbrojit a rozpoutat světovou válku, protože jsme vyvolená rasa, bude se naše vědomí obracet tímto směrem a výsledky se dostaví záhy (viz. Německo a důsledky 2.světové války).

Pokud se však bude celý národ či Svět naopak zabývat ušlechtilými myšlenkami naší sounáležitosti, vzájemné Lásky mezi sebou a k celému Stvoření, tolerancí, ohleduplností, dobrotou, nesmyslností konfliktů a zbytečností násilí, stane se totéž – celý národ zcela obrátí svou původní polaritu J.

(Toto téma je opět na celou přednášku a dostali bychom se například k otázce předurčení jednotlivých národů a jejich rolí v historii vývoje člověka)

Více o záměrném vlivu na naše svobodné myšlení se dozvíme zde: www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/media-jako-nastroj-programovani-nasi-reality

  

Jak prosté, ale jak pro mnohé - vlastním egem hluboce zatížené osoby - nepřekonatelně těžké. Přitom nejsme nic víc, než trocha „uvědomělé“ či doslova v pohádkách se často objevujících „živé vody“, která se v malých dávkách objevilaObrazek v nekonečném kosmu na jedné z mnoha planet (lidský mozek obsahuje celých 86% vody).

Naše ego nás většinu života velmi tvrdě zkouší, přehodnocuje naše reakce, oslabuje myšlení nebo naopak posiluje až k agresivitě, rozebírá varianty jak co říci a jak se zachovat, dělí nás od celkového obrazu, vyčleňuje nás samé a mezi námi samými nás navíc rozděluje do skupin – je to jakási stále bdící stráž, hlídací pes a polarizátor našich dobrých i zlých úmyslů a činů, které nám ne vždy dovolí ani realizovat…

Jsou to přesně ty hlasy, které všichni dobře známe, a říkají nám například: Proč to všechno (např. v práci) vlastně děláš, když Tě to snad ani nebaví a vidíš kam to spěje?  Nebo následuje: Co Tě bude živit, když teď odejdeš? Máš přeci rodinu, půjčky, …  Co budeš dělat, když tuhle zkoušku na poslední termín neuděláš? Odejdeš ze školy, kam ale půjdeš - nemáš přeci byt ani zázemí?

Vidíte, jak tvrdé metody na nás naše vlastní ego používá? To není zdravé, racionání a konstruktivní myšlení, to je pochybnost a to je již taková malá předzvěst přicházející vlády Strachu.

S tím se však dá poměrně snadno pracovat a je na nás, zda a jak toto rozhodnutí budeme do svého života dále manifestovat. V každém případě období změn je v plném proudu a čím dříve naleznema správnou vlnu toku proudu, tím lépe pro nás samé. Jít protí je sebedestruktivní a nesmyslné.

Závažná škodlivost fenomenu strachu je popsána v článku zde: www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/odpustte-strachu-a-vzdejte-se-jej-_

 

O dalším faktoru ovlivňujícím naše vnitřní pocity klidu a štěstí, kterým je porovnávání, bude pojednávat právě připravovaný článek "Porovnávání jako zdroj zbytečného utrpení"...

Mnoho štěstí Aridan

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

drobnost

(Verys, 30. 4. 2015 0:59)

smícháním modré s cervenou nám vznikne fialová. Zelená vnikne smícháním modré a zluté... Pokud jsme clovekem pozorovatelem, nemelo by nám toto pravidlo cinit potíze. Barvy si vytvorilo lidské telo, aby se orientovalo... je tedy treba porozumet i jim :-)
Jinak pravdivý clánek, otevírající neuzamcenou mysl...

komentář

(Iveta, 1. 4. 2013 16:37)

Děkuji za článek!

Což takhle dát si půst?

(Jirek, 29. 6. 2011 16:51)

Nejen meditace ale i půsty nám umožňují dostat se do vyššího stavu vědomí. Držení půstu dokáže spolehlivě rozptýlit strach(ego). Nikdy jsem nepociťoval větší svobodu než právě v období půstu,byť byl jen krátkodobý!
Snižovat své potřeby je možná i jedna z cest jak pomalu začít umrtvovat současný páchnoucí systém konzumní společnosti.
Vše souvisí se vším. Současný systém lze nazvat zhoubným a jak jistě víte dobrý léčitel rakoviny, který to s vámi myslí dobře, by jistě doporučil hladovku a fytoterapii. a tak je to i s léčbou tohoto systému, ale pouze s rozdílem,že místo bylinek zde léčebně působí čisté duše, které se pomalu probouzí.

Výběr polarity

(Dagmar, 4. 9. 2010 19:19)

....ty duše,které jsou mi věrné,jednají a své bytí uskutečňují ve Světle a v Lásce,jsou plně ochraňovány před ničivými silami.Proto se neohýbejte pod starostmi světa nebo podmínkami svých bližních.Když se pod touto tíhou ohnete,nemůžete pomáhat,neboť se stanete částí chaosu,v němž se svět nachází.Protože temnota světa stále houstne,musí vaše vnitřní Světlo nabýt na síle a mohutnosti,aby jste překonali svět a demonstrovali věčný život a Světlo.Ale nechte ho v sobě ještě více vzplanout.Vnitřní Světlo nemůže být zhašeno ničím zvenčí,ale bude svítit jasně na věky,ať budou podmínky světa jakékoli.Svým živoucím příkladem můžete pomoci změnit temnotu ve Světlo.Udržujte stálý kontakt s činnou vesmírnou energií a dovolte jí,aby vás inspirovala na každé cestě......osobní zkušenost

Re: Výběr polarity

(???, 4. 3. 2011 12:56)

dobre ale jak?

RE

(bany512, 26. 2. 2011 21:10)

To ocom pises vyssie, je pravda. Rozny mudri ludia dospeli k tomu, ze zbavit sa toho ega a "myslienok" sa da jednak uvedomenim,a druhak meditaciou, kedy vlastne myslienky a ego prudia akoby vo vedlajsej vrstve. Ja som sedel zazen parkrat, a mozem uprimne povedat, ze skutocnost sa skryva za myslienkami a egom.

"Všetky veci sa objavujú ako svoj vlastný večný život "

Re: RE

(bany512, 26. 2. 2011 21:15)

Shobogenzo, sa vola knizka kde to Majster Dogen blizsie objasnuje.

"zodpovednost"

(jitka, 5. 9. 2010 16:56)

Kolem roku 1965 jsem cetla v casopise 100+1, ze:
"V Angliji byla zakázána Uiverzita na Efektivní Zivot."