Jdi na obsah Jdi na menu
 


Člověk jako dokonalý scanner a význam našeho spánku

11. 6. 2010

Paralela scanneru a člověka, účel našeho spánku a metoda odhalení snů

Každý z nás, kdo již poznal, co to je celou noc vůbec nespat, nyní určitě zbystří a zpozorní, protože je to jeho osobní zkušenost. Někteří mají spaní nepravidelné, díky směnovému pracovnímu režimu a je to pro ně rovněž známá zkušenost – dospávají Obrazeknicméně alespoň ve dne. Ten, kdo si myslí, že spánek ke svému životu vůbec nepotřebuje, se bude už brzo divit.

Během dlouholetých studií spánku a pokusů s maximální výdrží nespat, bylo odhaleno následující zjištění. Spánek má několik, postupně na sebe navazujících fází. První fáze spánku je velmi tvrdá a dotyčná osoba se chová, jako by byla téměř mrtvá. Nechá si proto nevědomky líbit dokonce přímou manipulaci se svým fyzickým tělem a ani to s ní nehne. Můžete jí lochtat na noze, kutálet po posteli, přenést jinam, mluvit na ní, dokonce křičet a výsledek je - nulový. V dětství jsem mohl zažít zlomyslnou dětskou hru tzv. „kanadskou noc“, kdy o dva roky starší chlapci považovali za maximální vzrušení to, že své kamarády v nejhlubším spánku píchali do zadku špendlíkem a ani to se spícími nehnulo. Žádná reakce, osoba byla naprosto paralyzována, přitom si může vnější okolí během svého snění relativně dobře uvědomovat.

Další a pro mě naprosto děsivá zkušenost byla například ta, že jsem jako malé dítě usínal jinde, než bylo mé místo určené ke spaní, a rodiče mě proto museli po ukončení jejich televizních pořadů přenášet do mého lože. Nechápal jsem, proč se mi zdají dost často tak strašné sny o tom, že mě někdo unáší, letím vzhůru skrze strop kamsi do oblak nebo že se výtah nezastavuje ani v nejvyšším patře a já vidím všechny domy pode mnou jako maličkou stavebnici. Inu děti a jejich více či méně hloupé hry a moře neobjevené fantazie, kterou časem pochopíme…

ObrazekDruhá fáze spánku je již ne tolik hluboká a osoba se má příležitost v případě potřeby probudit, dojít si například na záchod, poškrábat se na noze či prostě proto, že osobu samotnou vzbudí vlastní chrápání – zejména muži.

 

 

Poslední fáze spánku je již takzvaná ranní „dopékací fáze“, tedy osoba již tvrdě nespí, ale spíše podřimuje a sní prapodivné (obvykle vědomé) sny. Někteří z nás jsou dokonce schopni řídit jejich průběh. (Např. pokud mi někdo ve snu vyhrožuje zabitím, vím, že prostě nemůže, protože je to jen sen, někdy převinu děj snu jinam, nechám ho zmizet nebo se raději prostě probudím) Týká se to především brzkých ranních hodin, kdy nás již může sebemenší hluk vyrušit a vzbudit – dokonce i pootočení partnera vedle na manželské posteli. (Přirozeně záleží na čase, ve kterém jdeme spát.)

Pokud se na spánek a bdění podíváme trochu vědečtěji, například z úhlu pohledu frekvencí a vlnových délek našeho mozku, můžeme říci, že v bdělém stavu, se náš mozek nalézá ve vlnové hladině Beta, která je něco mezi 15-35 Hz a znamená pro nás schopnost vnímání a soustředění se na vnější svět. ObrazekHladina Alfa se pohybuje mezi 7-15 Hz a jedná se o stav přesně popisovaný v předchozím odstavci – tedy těsně před probuzením nebo při procesu usínání. V případě hladiny Théta se frekvence mozku pohybují mezi 4-6 Hz a zde můžeme hovořit o právě onom hlubokém spánku ihned po usnutí, kdy ustává veškerá mozková aktivita a spojení našich vjemů s prožitky těla se od sebe odtrhuje. Pokud se zaměříme na oblasti klinické smrti či velmi dlouze trénovaného jogínského ovládání vlastních orgánů, můžeme se dokonce dostat až do hladiny Delta, kde se aktivita frekvenční mozkové činnosti snižuje pod 3 Hz. Tento stav hraničí se ztrátou vědomí a z nastolené klinické smrti, se může postupně proměnit na smrt biologickou, tedy definitivní – bez další možnosti obnovy života, jak jej známe.    

Pro nikoho asi nebude tajemstvím, že spánek neznamená odpočinek pouze pro náš mozek, ale i pro všechny naše vnitřní orgány. Každý orgán má svou určitou specifickou hodinu, kterou potřebuje pro svou regeneraci a obnovu. Pokud zažíváme přes den „nervy“, stres nebo večer vypijeme nějakou skleničku, je dost pravděpodobné, že se probudíme někdy kolem druhé až třetí hodiny noční, což je přesně čas odpočinku pro naše játra a slinivku, stejně jako proces odkládání naší nashromážděné vnitřní agrese. Na toto téma již existuje velké množství knih, proto nepůjdu zbytečně do detailů. 

Člověk, který nespal celou noc či několik dní, se vystavuje velkému riziku, protože může upadnout do tzv. mikrospánku, což je v podstatě velmi rychlé ponoření se do nejhlubší úrovně spánku hladiny Théta, kdy o sobě doslova Obrazekvůbec neví. Množství dopravních nehod a počet mrtvých z důvodů podceňování tohoto fenoménu nedostatku spánku mluví každoročně samo za sebe.

Pokud osoba dlouhodobě spánek překonává, dochází u ní k halucinacím a vjemy ze snové projekce se začínají stále častěji prolínat s prožívanou realitou až do okamžiku, kdy člověk tvrdě usne. Zde připomenu název těchto stránek. Pokud je opakovaně buzen, bez dostatečné doby odpočinku, je samozřejmě mnohem pravděpodobnější výskyt chybných rozhodnutí a omylů v motorickém chování jedince a v nejhorším případě hrozí dokonce jeho smrt z důvodů totálního vyčerpání.

Pojďme se ještě rychle podívat na smysl spánku, tedy to, co nám má sen, snění a zážitek během spaní říci. Je to zvláštní, ale sám jsem člověk, který má mnoho snů s nejrůznějšími tématy, motivy i různými časy konání událostí, které jen ve snech můžeme zažít. Některé jsou plné hudby, barev, štěstí, jindy obav, hrůzy, smrti a katastrof. Zkuste si sami své sny monitorovat, jak již dělám několik let sám, a uvidíte, jaké úžasné souvislosti naleznete. Mnoho lidí řekne: „Mě se nikdy nic nezdá“, nicméně při hlubší diskusi se dá alespoň malý náznak snů a snění objevit, jenže jsou většinou zapomenuty – je to normální a dokonce nutné a svědčí to o stupni vývoje duše samotné či bytosti obecně.

Vysledoval jsem, že mnoho snů má mnoho souvislostí s ději a situacemi, které prožíváme, a vůbec není výjimkou, že na složité otázky dostáváme během snů nepřímé odpovědi či dokonce konkrétní příkazy a varování. Sám jsem byl již mnohokráte dost jasně varován před nepříjemnou situací, která se stala následující dny a nebyl jsem proto překvapen ani zaskočen. Nebudu raději popisovan sny, které v noci prožijete a druhý den vidíte týž obraz v novinových zprávách. Jsou sny, které se mohou opakovat a tím nám mohou naznačovat, že něco děláme stále dokola špatně či si nejsme jistí s definitivním rozhodnutím, které se třeba bojíme učinit. Takové věci jako strach Obrazekz dlouho odkládaného rozhodnutí, vnitřní pochybnosti či nejistota v práci či v partnerovi, může skutečně přivodit dlouhé a opakované noční můry.

Dokonce i sny o nesmyslech mají svůj význam pro naše samotné pochopení. Pokud se během noci probudím a pamatuji si právě proběhlý sen, je dobré mít po ruce tužku a papír a udělat si stručnou poznámku, protože ráno si skutečně těžko vzpomeneme. Pokud si někdo sny opravdu vůbec nepamatuje a není schopen si sny ani znamenat, může být pro něj vodítkem například to, jak se ráno po prospané noci cítí. Někdy je člověk svěží a odpočatý, jindy může být zbitý a utahaný, jako by snad ani nespal. To může být prostým vodítkem k zamyšlení a nalezení důvodů proč – tedy o čem se mu vlastně zdálo.

Tento článek má název Člověk jako scanner, proto pojďme ještě hlouběji k tomuto tématu. Každý, kdo zná funkci scanneru ví, že scanner je dnes již obvykle bezdrátové zařízení, které v sobě mívá samostatný napájecí zdroj a snímací zařízení (nejčastěji paprsek laseru), určitá předem nadefinovaná data, která se snímáním jakéhosi formátu kódu na daném výrobku spárují s konkrétní nadefinovanou komoditou a tím nám evidují její stav či pohyb naskladněného/vyskladněního stavu. Takto jsou například vedena nejen skladová hospodářství velkých i malých společností všude na celém světě.

Protože je kapacita scannerů omezená množstvím zpracovaných dat a samotným napájecím článkem, musí se občas odkládat do tzv. docků či hubů (čti doků a habů), kde se data o komoditách a realizovaných pohybech konkrétních položek stahují do počítačů a současně dochází k automatickému dobíjení baterií. Výsledkem je „čerstvý, odpočatý a vyprázdněný“ scanner, připravený pro další činnost na druhý den.

Možná se nám to bude zdát jako příliš velká fantazie, ale má zkušenost mi dnes již jednoznačně říká, že všude kolem nás, je obrovské množství tvořivé Obrazekenergie a neskutečné penzum informací, které si pouze neumíme nalézt a vzít pro naší „uživatelskou“ disponibilitu, poučit se z nich a využít je ve prospěch všech a celku kolem nás. Více info zde /clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/srazky_-zemetreseni-i-nalada-na-prani---technologie-haarp

Člověk, stejně jako popsaný scanner, prožívá v zásadě totéž: Přes den reaguje na vjemy a počitky, je vystaven různým situacím, sbírá data, vyhodnocuje situaci, zároveň se učí a s věkem logicky stárne a vyvíjí. V noci je naopak uveden do klidového stavu do docku či hubu zvaného postel, své prožitky, které měl během dne, se reflektují ve snech a v jejich obsahu. Zážitky a zkušenosti předchozího dne, naše pohnutky, pocity, myšlenky a veškeré kladné i záporné vjemy, které člověk během dne prožívá, se během spánku zpětně promítají, někdy i velmi intenzivně prožívají (prudký pohyb, trhnutí, kopnutí).

 

V našem mozku jsou spolu s mnoha dalšími informacemi (vůně, příjemný pocit, odpor, neochota, strach) velmi dobře a hluboce ukotveny a tím, že se během jednotlivých fází spánku odevzdáváme do moci a proudů našeho kolektivního vědomí, ze sebe tyto záležitosti stahujeme stejným způsobem, jako dříve popisovaný scanner. Proto se ráno cítíme obvykle odpočatí, svěží a často plní optimismu a nové chuti do života. Jak k sobě přitáhnout pozitivní energie zde http://www.jinestranky.cz/clanky/doporuceni--vzdelavani--vyzvy/jak-pritahnout-pozitivni-energie.html

ObrazekPlatí zde velmi známé rčení „Ráno moudřejsí večera“, neboť unáhlené rozhodnutí večera ve stavu přeplnění operační paměti našeho „scanneru“, nás může hned následující den moc mrzet.

Přeji všem moudrost v srdci a sílu naslouchat všem svým – i těm skrytým – smyslům, které nás propojují s naší vnější realitou a všem probíhajícím změnám, které se nám postupně odhalují.

 

Mnoho štěstí Aridan

Skrze sny získáváme mnohá porozumění. Jsou odrazem chemických procesů našeho těla, zobrazují vize vyšších dimenzí. Je dobré se učit žít život v našem stadiu spánku vědomě. Učit se jazyk, kterým se ve snech promlouvá (často telepatie), porozumět dimenzím ve kterých se pohybujeme, naučit se jak je  ovlivňovat, protože nám to může velmi pomoci v tomto životě (ve snu dokážeme například pod vodou dýchat). Sny je dobré si poznamenávat, učit se z nich. Nebrat si vše z každého snu, některé jsou skutečně velice divoké. Pomohou nám učinit kvalitnější rozhodnutí v našich vztazích, ve smyslu vyšší komunikace, Lásky a přestupy do jiných dimenzí. 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Telepatie je spojená naším spánkem

(GVKB, 22. 6. 2011 14:08)

Telepatie je spojená naším spánkem, každý ví, že pokud nebudeme dlouho spát, že onemocníme a zemřeme, málokdo ví, že telepatický přenos myšlenek mezi spícími mozky je pro nás silnou drogou.
Když usneme, změní se mozek na vysílač a přijímač myšlenek z okolních mozků, dosah spojení není ale veliký tak jako u mobilního telefonu.
Přirovnal bych dosah přenosu ke světlu, které potřebuje, aby mu nic nestálo v cestě a s rostoucí vzdáleností, rychle intenzita světla klesá, maximální možná vzdálenost mezi mozky co spolu komunikují malá, proto pokud spíme sami třeba v hlubokém dole pod zemí, tak si duševně neodpočineme, protože v okolí není žádný mozek, se kterým bychom se mohli spojit.
Spojení nemusí být jenom mezi lidmi, náš mozek se může spojit s mozkem psa nebo kočky, ovšem toto spojení realizujeme jenom v nouzi, když není možné se spojit s jiným lidským mozkem.
Logicky nejlepší spojení je v manželské posteli, kdy jsou mozky od sebe málo vzdálené, toto telepatické spojení je velmi silné a kvalitní.
Spojení mezi nervovými buňkami je totiž telepatické a není vedené pevným spojením, jak se mnozí vědci naivně domnívají, proto jsou nervové buňky blízko sebe, aby bylo spojení rychlé, hmotné spoje mezi nervovými buňkami neslouží k přenosu informací, ale k přenosu hmotných systémů, které buňky potřebují ke svojí hmotné existenci!
Proč technické fyzikální přístroje dosud nedokážou toto telepatické spojení zaznamenat?
Současná fyzikální technologie je málo citlivá a tak nedokáže toto telepatické záření zaznamenat, vývoj u technologie ale rychle postupuje a tak možná se nám brzo podaří citlivost velmi zlepšit a potom budeme moci prokázat tyto telepatické přenosy informací.
Naše sny to je záznam přenosu informací z jiného mozku, proto bychom si měli dát veliký pozor, aby v našem blízkém okolí nebyl nějaký duševně nemocný mozek, který by způsoboval naše špatné sny.

Re: Telepatie je spojená naším spánkem

(Patrik, 12. 6. 2016 22:45)

Moje sny nejsou plné informací z jiného, blízkého mozku. To je s prominutím - blbost.

"Šedivé sny"

(Straycat, 18. 11. 2012 0:19)

Nevím, jestli ze svých snů pamatuji v poslední době jen posledních deset minut, ale mé sny jsou poslední týdny a měsíce pořád přibližně stejné, alespoň náladou. Když jsem si dříve pamatoval sny, přišli mi různorodé. V poslední době se mé sny odehrávají v prostředí bez slunce, jakoby ve večerních a nočních hodinách, objevuje se spousta známých a příbuzných z mé minulosti, někdy živých, jindy už zemřelých. Vše se odehrává v interiérech a exteriérech, které jakoby znám, ale jsou jiné, než v realitě. Vše je takové "osamělé", bez slunce, veškerý děj je poznamenaný nějakým stresem, něco stihnout, nějak to přežít, chybí tam radost tvoření, humoru. Není to v zásadě děsivé, jen jakoby stereotypní, chybí tam naděje a opravdová radost. Co si v těchto snech najít, jak najít něco pro "realitu".Pokaždé tam bydlím v nějakých bytech, nebo bytě, který je nedozařízen a já vím, že je to provizorium, podnájem, přitom v realitě mám svůj celkem hezký byt, mám ád přírodu a slunce.

popisek

(tomtom, 15. 5. 2011 14:42)

Už jenom podle textu soudím, že je přehozené A a B v obrázku frekvencí, ale to neubírá nic ze zajímavosti i kvality článku. Mnoho z toho vím i id jinud, takže mi to potrvrzuje správnost toho co se tu uvádí.
Díky Aridane (i za ostatní články)

re: sen

(Aridan, 10. 7. 2010 9:22)

Milý Čepy,
posledních deset minut spánku je jedno z nejuvědomělejších a nejlehčích snění, které si lidé sami obvykle pamatují a kde se začínají prolínat děje ze sna do reality a naopak. Venku slyšíme například sekačku a ve snu se zvuk spojuje s chodem třeba nějakého stroje.
Jinak byly prováděny pokusy i se samotným usínáním - tedy první, nejhlubší fází spánku - ze které byly osoby násilím buzeny a nevěřili byste, jaké sny se jim projektovaly. Tytéž pokusy byly prováděny s mnoha osobami během celých nocí a výsledek? Stejný.
Dokonce si násilně probuzená osoba byla schopna sen okamžitě uvědomit a vysvětlit dějový obsah...
Aridan

sen

(Čepy, 10. 7. 2010 0:02)

takže je lež že se nám sen zdá posledních deset minut spánku?