Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co již bylo dávno řečeno, jen se o tom raději nemluví?

Je až neuvěřitelné, kolik varovných až alarmujících výroků, se ohledně tohoto data objevuje napříč celým světem, napříč různými kulturami i různými časovými obdobími – a to od dávnověku až po dnešní moderní dobu.

ObrazekNamátkou uvádím například proroctví Nostradama, třetí tajemství Fatimy, čínskou Knihu proměn  I-Ching končící svůj vývoj právě v roce 2012, novodobý internetový projekt Webbot varující před tímto rokem, proroctví Mayů i kmenů Hopi či Waitaho o konci časů, maximální Sluneční aktivitu v roce 2012 , posunutí pólů naší Země (v minulosti se prokazatelně již stalo), Indická proroctví skrytá v prastarých Védách, jasná poselství mimozemských bytostí apelující na nutnost našeho jaderného odzbrojení (clanek nalezneme zde /clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace/tajemny-hlas-z-kosmu-odrusil-vysilani-vsech-stanic), zakódované poselství Egypťanů v pyramidách, utajená poselství v chrámech vystavěných Svobodnými zednáři či Summerská proroctví o planetě X neboli planetě Nibiru.

 

Všechny předpovědi se shodují v jednom – tento rok či těsné období kolem něj bude velmi významné a může znamenat buď zcela novou etapu rozvoje naší lidské rasy nebo naší zkázu či v různém pořadí obojí…

Základní otázkou však stále zůstává, zda půjde o konec násilí či násilný konec naší civilizace…? To záleží především na nás a naprojekci našeho kolektivního vědomí do reality. Nebojte, umíme to dobře.

 

Nejprve základní faktické informace: moderní věda již nepovažuje tok času za lineární či konstantní, ale čím dál častěji se přiklání k cykličnosti času (viz článek /clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/cas-a-jeho-ne-existence). ObrazekStejně jako opakující se pohyb hvězd, planet i Slunce, dochází k tzv. precesi rovnodennosti – kdy se pohyb osy otáčení naší Země posune vždy o 1 stupeň za každých 72 pozemských let. Z pohledu učené vědy dochází k jakémusi kolísání – rotaci káči – vlivem přitažlivosti Slunce a Měsíce. Již staří Mayové věděli, že Slunce je opticky v konjunkci se středem mléčné dráhy každých 26.000 let – tentokrát vychází konkrétní den vyrovnání našeho Slunce se středem galaxie přesně na pátek 21.prosince 2012.

 

Nostradamus – koncentrovaná citace ze Ztracené knihy Nostradama- kolem roku 1650 n.l.: 

ObrazekDojde ke strašnému krveprolití, nebesa začnou soudit, vzniknou různé sekty, udeří hladomory, začnou padat mocné říše, svět ovládnou epidemie, chaos a zkáza, ohnivá oblaka a žár uvaří vodu v mořích i ryby v nich, nastane obrovské strádání, pustošivá sucha, lidé budou jíst jeden druhého aby sami přežili, tento rok nastane apokalypsa a tři zatmění měsíce (toto je skutečnost – čeká nás úplné zatmění Slunce, tranzit Venuše a zatmění Slunce a středu galaxie – to vše ve 2012), Blesk otřese kameny všech pyramid, vzniknou rozsáhlé praskliny, tři nespoutané okolo středu spojené, bude málo deště, obloha vyschne, všude zmar a smrt, zlá hodina nadejde a udeří. Nastane zatmění Slunce temnější a chmurnější, než byla všechna předchozí od stvoření světa. Země ztratí svou přitažlivost a bude se zdát, že se propadá do nekonečné tmy. Na konci vlka, osla, lva a býka nebude již z nebe Obrazekpadat sladká mana. Brzy poté se obrovská bouře s burácením vzedme nad mořem i nad zemí. Plameny, zvířata, stupňující se konečné pozdvižení. Obrovská města na břehu oceánu obklopená močálem budou zužována strašnými vichry. Obloha, z níž věštíme, náhle změní se, nastane věk změn ani k dobrému ani ke zlému. Až budou ryby mořské i pozemské vyvrženy na břeh silnou vlnou podivného hladkého tvaru (odpovídá popisu tsunami), dosáhnou až k domům na své nepřátele. Když zdá se, že je vše již dobré, Slunce i Měsíc a vše vzkvétá, přichází zkáza z nebes, jako prach dopadá na osudy lidí, přichází apokalypsa (jaderný spad?). Uzavřený chrám protne blesk, zraní obyvatele v jejich vlastní tvrzi, koně, krávy, lidé, vlna zasáhne stěnu. Při východu Slunce se objeví veliký oheň, hluk a žár mířící k severu, na zemi přináší smrt zbraně, násilí a hlad. Přerod to bude složitý, města však získají, jejich srdce se pozvednou, ke slovu přijde moudrost a prohnaní budou vyloučeni. Moře i země budou vzkříšeny a lidský soulad znovu probuzen.

 

 

Mayové – Mayská civilizace existovala přibližně od 250 až do 900. roku našeho letopočtu a již oni věděli o takzvané „temné trhlině“, která se nalézá Obrazekuvnitř středu naší galaxie. Někoho z nás možná napadne, JAK to mohli vědět a to i bez všech dokonalých optických pomůcek, které máme k dispozici dnes?  Je možné, že jim to někdo prostě řekl? Byly objeveny záznamy o tom, že jejich, Egyptská i Aztécká civilizace byla vedena učenci a učiteli z nebes. Proto své chrámy stavěli z úcty k nim přesně dle souhvězdí, ze kterých učitelé přicházeli (viz. Orionské proroctví) a výzdobu svých chrámů zdobili vypodobněním jejich létajících těles, ve kterých na Zemi přicházeli (např. dokumentace Vozy Bohů či Vzpomínky na budoucnost – Erich van Daniken). 

ObrazekNa obrázku je znázorněna stará míčová hra dvou soupeřících Mayských družstev, jejímž cílem bylo jako první dostat poměrně těžký míč do otvoru ve vysoké stěně. Existují celkem věrohodné teorie, že míč symbolikou představuje naše Slunce, otvor na stěně je ona černá díra uvnitř mléčné dráhy naší Galaxie. Pokud hráči nedokázali dostat míč do otvoru jako první, byl kapitán mužstva velice brutálně popraven.

Mayské proroctví hovoří rovněž o výbuchu ohromného vulkánu – konkrétně se týká Yellowstone, který již dnes má takzvaný RED ZONE CODE, což znamená, že je schopen kdykoliv začít s masivními erupcemi. Pokud by skutečně došlo k této obrovské erupci, dopad by se projevil na celé planetě po dobu řádově následujících tří až čtyř let. Naší celé planety by se týkala zásadní klimatická změna – obrovské mraky prachu se dostanou do atmosféry, stanou se součástí mraků, následně dojde k zakrytí oblohy, odstínění slunečního svitu a navazujícího globálního ochlazení. Sopečný prach současně pokryje veškerou vegetaci, čímž dojde k omezení až zastavení výroby kyslíku vyhubením vegetace planety… (viz současné erupce na Islandu - článek Sopečný prach nad Evropou zde /clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy )

Mayové věděli o pomíjivosti hodnot, vrtkavosti touhy lidského ducha i transformaci vědomí, proto již dlouhá tisíciletí ukládají vědomosti svých předků a zkušenosti generací do známých křišťálových lebek. Každých tisíc let Obrazekreprezentuje jediná lebka vyrobená ženou kmene. Jde o posvátný obřad, kdy jsou dva zástupci (vždy muž a žena) vyvoleni k maximálnímu studiu moudrosti předků během svého nejproduktivnějšího období života pro studium moudrostí svých předků. Lebek je v současnosti 13, stejně jako je doba existence našeho druhu po posledním posunu pólů před 13000 lety.  Ti, kdož se podobnými tématy zabýváte, asi nepřekvapí tvrzení, že vše je jen forma energie o určitých vibracích (jemnější např. myšlenka, hrubší např. hmota). Obřad energetického přesunu mužského a ženského vědomí z důvodů zachování rovnováhy do křišťálové lebky, se provádí za pomoci přírodních omamných látek, bylin a hub, oba jedinci nabytou formu svého poznání umísťují do lebky a tím svou pozemskou životní cestu předáním poselství dalším generacím ukončují.

Co považuji za velmi důležité zmínit, je skutečnost, která se v proroctví Mayů často objevuje, a tou je oznámení fyzického návratu Bohů z nebes, kteří nás dle obrazu svého stvořili a kteří se přijdou podívat, jak na zemi nám přidělené hospodaříme  (téměř 100% shoda s texty Summerských civilizací, cestě planety Nibiru, návrat Annunaki i Biblických výjevů – kniha Genesis) Detailní informace zde: /clanky/puvod-a-historie-cloveka/puvod-cloveka-a-souvislost-s-nibiru---sokujici-odhaleni )

 

 

  

   

Hopiové – další ze známých „podskupin“ kmene původních Mayů se nazývá Hopi (polohou Guatemala, Arizona). Mayové byli skutečně dobře informováni Obrazeka připraveni, proto se před poslední pozemskou katastrofou před 13000 lety rozešli do všech světových stran s cílem zachovat existenci lidského rodu. Hopiové věří ve dvě cesty: cesta dobra a znovuzrození a cestu zla a tím záhuby. Každý z nás má proto dvě možnosti volby vybrat si svět plný dobra a spokojenosti plný lidí nebo život v osamění. Dle jejich výkladů jsme již čtvrtým pokusem o „člověka“ a brzy nastane čas pátý. Hopijské proroctví je následující – na nebi se objeví Modrá hvězda, což je dle tradice duch jejich předka varující před záhubou, modrá hvězda bude znamenat začátek posledních dnů a konec všech časů. Následně se po čase Obrazekobjeví Rudá hvězda, která bude znamenat konec přechodu a všech změn. Hopiové mluví dokonce o konkrétních letopočtech. Období změn by mělo probíhat přibližně od roku 2006 až do roku 2015. Nepřekvapí proto, že se na nebi dne 24.října 2007 objevil jedinečný úkaz v podobě exploze Holmesovy komety, která byla prozatím naprosto největší pozorovatelný objekt na obloze – dokonce větší než naše Slunce. A hádejte jakou měl úkaz barvu? Správně – krásně sytě modrou… Kometa svou barvou symbolizovala otevření okna času a přechod do dalšího stupně vývoje. O rudé barvě a příchozím úkazu se můžeme pouze dohadovat – výbuch supernovy či Summerská planeta Nibiru známá též jako planeta X, mající rudou barvu viz dále…?  (další info např. Miriam Dellicado nebo Drunvalo Melchizedek)

 

 

Egypt - varování se objevuje rovněž u starých Egypťanů a to konkrétně Obrazekv jejich symbolice hieroglyfů a ve stavbách pyramid – vystavěny jsou přesně dle určitých hvězdných systémů a přesně odpovídají například třem hvězdám souhvězdí Orionu = lovce – přesněji jeho pásu. Navíc cesty v nich vytvořené odpovídají rovněž určitým časovým osám. Kritické roky byly uvedeny 1918, 1945, 2004, 2012, 2056. Ke studiu proto rovněž doporučuji již zmiňované proroctví Orionu – viz. Orion prophecy a pyramidy na Marsu – Cairo=Mars.

Velmi důležité a detailní informace o pyramidách a Sfinze najdete zde: /clanky/puvod-a-historie-cloveka/tajemstvi-pyramid-a-sfingy

 

 

Třetí tajemství Fatimy - The third secret of Fatima, odpovídá velice přesně Obrazekknize zjevení, kapitola 17. Sestra Lucia, která sdělení zjevené pany Marie v roce 1917 přijala i zapsala, byla jedno ze tří dětí – viz foto – dvě ostatní poměrně krátce po předání zjevení zemřely. Texty třetího tajemství byly církví – papežem Piem XII v té době zapečetěny, ukryty a pečlivě utajeny – důvodem byl obrovský strach, zoufalost, nenávist a panika věřících. Znovu otevřeny byly rokem 1960 a veřejnosti byly teprve až v roce 2000 předány velmi „neutrální“ náznaky obsahu sdělení.

Pokusím se ve stručnosti shrnout výjevy třetího tajemství Fatimy jak bylo sděleno  (více detailů viz. Malachi Martin, který Třetí tajemství osobně četl, šlo o jediný list A4 a informace částečně poskytl)

Lidstvo se nevyvíjí dle Božích představ, všude vládne nepořádek a nedobrota, Satan ovládne vědce a ti vytvoří zbraně, které mohou zničit veškerý život na zemi.  Ti, kteří vládnou zemi, budou mít strašlivá množství těchto zbraní. Bůh potrestá člověka povodní a záplavami. Nadejde čas všech časů a konec všech konců. Silní a mocní budou odstraněni i s malými a slabými. Dokonce i mezi církví se rozhostí neshody a čas zkoušky, kardinál půjde proti kardinálovi, biskup proti biskupovi, Satan bude kráčet mezi nimi a v Římě dojde k velkým Obrazekzměnám. Církev bude zastíněna a svět bude plný teroru. Vše co stojí, bude strženo, Bůh použije všechny přirozené prostředky jako oheň, zimu, vodu, vítr a změny v počasí, aby pomalu bořil svět. Oheň a kouř budou padat z nebe a celá Země bude zahalena temnotou. Voda oceánů se změní na páru a ta pokryje všechno kolem. Voda všech oceánů se změní v páru a do hodiny zemřou miliony lidí. Země se mocně bude chvět, Ti, co zůstanou naživu, budou závidět mrtvým a budou pojídat jeden druhého, aby přežili. Všude velký zmar, muka a útrapy. Mnoho národů bude odstraněno a mnoho duší ztraceno, neboť velmi důležitá osoba bude zavražděna a to vyprovokuje válku. Silné armády obsadí Evropu. Jedné chladné noci deset minut před půlnocí se zatřese země a bude se třást celých osm hodin. To bude znamením, že Bůh přebírá vládu nad zemí a nastane úplná temnota nad celou planetou. Smrt bude přítomná všude kvůli chybě nevěřících a bláhovým následovníkům Satana, kteří řídí Svět.  

(původní text je dle očitého svědka dokonce mnohem děsivější – toto je pouze jeho část – porovnej s Nostradamovým proroctvím)

 

Věštkyně Sibyla ze Sáby – Královna Sibyla Kumana žila v letech 970-870 př.n.l. na území Sába v Arabii. Vydala se na cestu za králem Šalamounem, Obrazeksvěřit mu svá tajemství, čímž se výrazně proslavila. Dokázala předpovědět auta, lodě, letadla, ponorky, pády říší i královských rodin.  Nehovoří sice o konkrétním datu, ale mluví též o konci věků, který údajně nastane, až budeme všichni pod jednou sítí (srovnej rozmach internetu).  Promlouvá o nedostatcích vody, zdrojích jídla, dále muž i žena v kalhotech choditi bude, nápojů omamných užívati budou, plodnosti jejich ubude, v dobách nejhorších ženy kratší vlas mužů nositi budou, mužové v hojné míře své manželky vyženou a nové si přivedou, ženy živiti se prodejem těla svého budou, jejich lůna přestanou plodit, tak muž i žena plné rovnoprávnosti dosáhnou, přijde doba, kdy člověk ovládne svět a bude se snažiti vniknout do tajů Boha našeho aby i chod zákonů jeho ovládl – podmaní si všechna zvířata, člověk zachytí sobě vodu aby mu užitek dávala, vzduch aby pracoval za něj a Slunce, které v dobách dešťů jemu život zpříjemňovati bude. Ani to nebude člověku stačiti, zneužije díla Boha pro sebe  vytvoří si umělá zvířata, aby byla jemu podmaněna a vytvoří něco, co předčí svět i člověka. Člověku však ani toto stačit nebude a bude se snažiti odletěti z tohoto světa a zkoumati, zda by cesty lidstva, světa i hvězd pozměniti mohl – tomuto přání však nikdy vyhověno nebude… (viz. looking glass technology a remote influencing).

O dnu posledním – kniha osmá- královská: Řeky budou vysychati, traviny vymírati, skot i lidé hladem a žízní padati, hory se zemí se srovnávati budou a jiné pískem pokryty budou. Na nebi objeví se po třikráte kometa, poprvé na severu, pak jihu a potřetí na západě země. Pak se počne silně země chvěti a téměř všichni lidé vykrvácí. Napřed lidé v horách, pak v údolích a poslední, kdo žijí v místech u moří, kde je věčná zima. Ostatní znamení již lidé neuvidí, slunce nabude krvavé záře, objeví se na západě místo na východě a hvězdy dnem i nocí svítit budou. (100% shoda s Mayi i posunem pólů)  Tenkrát sestoupí Hospodin na Zem a bude souditi soudem nejkratším a nejspravedlivějším. Nikdy již více nebude tato země hostiti člověka a to jen proto, že byl zemí a Hospodinem živen, nevážil si toho a bouřil se. Znesvěcoval zemi slovy svými, proto na ní nebude hoden žíti více.  

 

 

 Obrazek

Indie – ten, kdo má příležitost promlouvat s lidmi, kteří znají obsah a rozumí prastarým spisům – védám, dozví se, že nás čeká v tomto věku rovněž mnoho změn – doslova změna našeho života od základů – hovoří se o velké proměně všech a všeho...

  

 

 

Kniha proměn I-Ching – čínská Kniha proměn – její původ je datován přibližně před 3.000 lety za vlády dynastie Zhou, ovšem její slovní tradice je daleko Obrazekstarší. ObrazekKniha je použitelná nejen jako výklad odpovědí pro hledající, ale rovněž obsahuje komplexní principy změn a transformací, které jsou součástí našeho lidského vývoje. Toto je vyjádřeno základními principy Yinu a Yangu, reprezentující rovnováhu Světa. Pro předpovídání budoucnosti je používáno tří mincí a 49 dřevěných tyček. Výsledky vzniknou vytvořením osmicípé hvězdy v šesti liniích, pomocí nichž se následně I-Ching vykládá. Nachází se zde 64 možných šesti linkových kombinací, tedy základních 64 výkladů, které se rozpadají do osmi dómů - ty reprezentují esenciální elementy přírody a jsou vyjádřeny na spodní lince, resp. znázorněny třemi horními linkami hexagramu. Ty se nazývají trigramy a jsou dva v každém hexagramu. ObrazekZákladní historické principy I-Chingu a faktické události byly rovněž zpracovány do teorií časových vln (viz. Time wave theories - Terrence Mc.Kenna) a celkový vývoj byl pro lepší přehlednost zpracován do grafu, čímž nám bylo umožněno nahlédnout nejen na naši minulost, ale i blízkou budoucnost – graf na konci křivky nekolísá, ale zcela čistě končí na nule v závěru roku 2012…

  

Přesun magnetických pólů Země – pokud si představíme naší planetu jako skořápku vejce, získám poměrně slušnou představu o reálné situaci a Obrazekkonstrukci naší Země. V článku Stručná historie kosmu jsme se dozvěděli pár základních informací o naší Sluneční soustavě a nyní se podíváme krátce pod slupku naší planety. Poloměr planety je jak víme 6.378 kilometrů. Zemská kůra je svrchním pevným obalem planety a její tloušťka je něco mezi 40-80 kilometry, přičemž pod hladinou oceánů je to pouze 6 km – proto tak časté podmořské výrony lávy.

Více informací o vývoji planety zde: /clanky/puvod-a-historie-cloveka/nase-planeta-roste-jako-houby-po-desti 

Významná část pod zemskou kůrou je takzvaný plášť, který se počítá až do hloubky přibližně 2900 km pod povrchem – srovnatelné s bílkem vajíčka. Pod pláštěm je již zemské jádro – žloutek – které se skládá z vnějšího jádra, které je tekuté – v hloubce mezi 2900 km až 5100 km. Pod tímto tekutým jádrem je jádro pevné, tvořené těžkými kovy – od 5100 km hloubky až do středu Země 6378 km pod povrchem. ObrazekJak je vidno, naše Zemské těleso je poměrně složité stavby a díky rozdílnosti struktury jednotlivých vrstev – tekuté a tuhé – není až tak těžké těmito vrstvami vůči sobě otáčet. Platí to především o našem jádru, které je díky vysokému obsahu železa silně magnetické. Zvířata, lidé, komunikační a satelitní zařízení, příroda - všichni potřebujeme magnetismus ke svému životu – při pokusech např. experiment Philadelphia bylo dokumentováno, že ztráta magnetismu, znamená pro lidi šílenství, o čemž píší i staří Mayové a bylo dokumentováno i na pracovnících ruské kosmické stanice Mir – ti se zbláznili a kompletně ztratili svou paměť. Sluneční aktivita, pokud je dostatečně silná, může magnetické pole Země fungující jako ochranný štít proti kosmickým částicím nejen narušit, změnit či polaritu dokonce obrátit. ObrazekPosunem zemských pólů se velmi vážně zabýval i Albert Einstein a byly předpověděny americkým jasnovidcem Edgarem Caycem.  Pro zajímavost uvádím, že je v současné magnetosféře poměrně velká trhlina a jižní magnetický pól se po několik hodin přemístil na oblast amerického území Kalifornie. Magnetické póly se posunuly již před nedávnem o nějakých 80 až 170 kilometrů, jejich polohy stále kolísají a řídící navigační přístroje jsou proto často kalibrovány. Při kompletní ztrátě magnetického pole se pevný obal vnitřního jádra změní na tekutý a tak se bude schopna relativně volná zemská kůra schopná posunout v podstatě kamkoliv. Střízlivé odhady posunu osy pólů jsou kolem 18-23 stupňů od své stávající polohy. Pokud vezmeme v úvahu průměrnou hloubku oceánů 4 kilometry a přibližnou výšku našich nejvíce osídlených kontinentů nad hladinou moře 200-1800 metrů, a zkombinujeme s představou zachování zákona setrvačnosti při rotaci naší planety, mohou nás čekat velmi působivé okamžiky. Už jen tání ledovců je jakousi přípravou pro Obrazeksnazší přesuny obrovských mas volného ledu, napadlo to vůbec někoho?  Samozřejmě musíme připočíst sílu povětrnostních vlivů – uragány, bohatou sopečnou činnost a zemětřesení, zejména díky odlehčení obrovských vodních mas zatěžujících litosférické desky, selhání všech energetických zdrojů a tím lavinový efekt jaderných katastrof již dnes s poruchami fungujících jaderných elektráren, které budou bez jakéhokoliv oběhového chlazení… (viz Nostradamova předpověď jaderného spadu)

 

 

Webbot projekt – projekt Webbot sloužil původně finančním zájmům Obrazekkapitálového trhu a jeho úkolem bylo předpovídat budoucí vývoj a chování tohoto trhu. Postupně se z výstupů tohoto internetového vyhledávače dostávalo stále více informací, které souvisí s čímsi jako kolektivním vědomím a odhadem budoucích událostí. Tak bylo předpovězeno narůstání chaosu po celém světě, pád raketoplánu Columbia, zvyšující se počet zemětřesení a přírodních katastrof, byly předpovězeny útoky jedovatým antraxem, zemětřesení v Číně i v Indonésii, krize s produkcí a distribucí nafty, do blízkého budoucna záměrně vyprovokovaná válka s mimozemskými civilizacemi (viz. předpověď Wernera Von Brauna o záměrně vyvolaných fiktivních konfliktech se "zlými" UFO - nejlepší důkazy exiistence UFO zde /clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace ), dále  krize a pád dolaru, útok na  dvojčata 11.září 2001 a Webbot zároveň poukazuje na velmi kritické období kolem roku 2012 a jeho přelomový význam. 

 

 
Svobodní zednáři – Tato velmi známá osobnost počátků dvacátého století ObrazekObrazekpublikující pod pseudonymem Fulcanelli (1877-1932) vydává kolem roku 1920 knihu Tajemství katedrál, ve kterém prohlašuje, že dešifroval zprávy konce světa z děl vystavěných Svobodnými zednáři. Chrámy dle hlubšího zkoumání obsahují tajné zprávy zakomponované Obrazekdo veřejných budov po celé Evropě. Svobodní zednáři se obecně považují za opatrovníky tajemství a utajovaných vědomostí – zakladatelé chyliazmu – učení, které říká, že vše bude po konci světa stvořeno od základů nanovo. Při podrobném zkoumání je patrné, že se ve stavbách evropských chrámů evidentně objevují Egyptské symboly či jejich skryté významy. Doplňuji, že předpokládané spojení Nostradama a svobodných zednářů nebylo potvrzeno, je však z historických zdrojů velice pravděpodobné.

 

 

 

Planeta X - Nibiru – tato planeta byla popsána již v roce 1974, kdy jí přesně Obrazekna základě prastarých Summerských textů popsal jeden z posledních žijících znalců dávného jazyka – Zacharia Sitchin. Detailů o tomto fenoménu je možno dohledat poměrně dost, uvádím proto pouze, že planeta protíná náš solární systém po eliptické dráze dle obrázku, oběh planety trvá našich 3.600 let. Planetu samotnou  obíhá několik jejich měsíců, je v textech rovněž nazývána Intruder, neboli Narušitel. Další názvy jsou temná hvězda – Dark star, hnědý trpaslík - Brown Dwarf…  Na obloze ji zatím není možné  pozorovat pouhým okem či dalekohledem (to bude až ve druhé polovině 2011), ale pouze jako infračervené záření – žhnoucí uhlík ve tmě. Ten není rovněž v ohni vidět, neboť je temný, ale září obrovským teplem. O existenci Nibiru se Obrazeksice vedou rozsáhlé dohady, ale pokud najdete 3 minuty svého času a na odkazu   www.google.com\sky  nastavíte souřadnice  13st 48m 00s   a  -8st 24m 25s  v infračerveném (infrared) pohledu, objevíte při maximálním zvětšení dost zajímavou anomálii, která přesně odpovídá tepelným křídlům popisované planety…  Proč se jí někdo snaží vyretušovat a ještě takhle lajdácky??? Stejný pohled nabízí s podobnou retuší a coverupem i Wikisky  nebo GoogleEarth. Jistě chápeme, že vlády ani astronomové prozatím nechtějí šířit paniku, o to však bude větší zlost, zoufalost a chaos, až všichni pochopí, jak byli oklamáni… 

Souhrnný čánek o Nibiru i s šokujícím odhalením našeho původu nalezneme zde: /clanky/puvod-a-historie-cloveka/puvod-cloveka-a-souvislost-s-nibiru---sokujici-odhaleni 

Doplňuji nejnovější info, které potvrzuje existenci Nibiru, vědci ji však nazvali prastarým Řeckým názvem Nemesis, rozhodně však říkají to samé co Zacharia Sitchin od roku 1974: http://www.space.com/scienceastronomy/nemesis-comets-earth-am-100311.html

  

 

Poselství z kosmu – nebudu více rozebírat poselství, které nám bylo předáno a které je detalně zpracováno i s MP3 záznamem v sekci UFO a mimozemské civilizace. Celý článek zde: /clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace/tajemny-hlas-z-kosmu-odrusil-vysilani-vsech-stanic

 

  

Osobní prognoza autora nebudu vkládat detailní prognózu, ale dle zásadního názvu stránek „Jiné stránky, jiný pohled na realitu…“ doplním pouze úvahu, zda Obrazekmůže Mayský „Konec všech časů“ znamenat informaci, že čas začneme ovládat a dojde k restartu či "upgrade" celého našeho stále méně fungujícícho systému? Viz sekce Věda a experimenty zde https://jine.estranky.cz/

Stávající vleklá ekonomická i duchovní krize se bude pouze více prohlubovat a přelije se postupně jako vlna celým světem, prezentované výsledky v číslech a grafech i deklarovaná zlepšení, jsou pouze dočasné, dané určitými akcemi či jde přímo o podvržené informace způsobené vytištěním dalšího a většího množství peněz bez hodnoty, tím stále většího zadlužování a tvorby nesmyslných a virtuálních rezerv bez zvláštního opodstatnění (platí zejména pro USA).

Na nás zůstává cesta naší vlastní vnitřní přípravy (nikoliv forma vnější), tu zajistí matka příroda společně s naším naplněním sama. Počítejme s rozličnými katastrofami, střídavými hladověními, očekávat můžeme neklid napříč celým světem i církvemi, občanské války a nepokoje, vyprovokované vojenské výboje na středním východě – ropa, veřejné odhalení Vatikánu i vlád existence UFO, šíření záměrně produkovaných nemocí-virů – zaměření zejména Čína a Asie, kritický se stále jeví Irán, Irák, Afghanistán, Korea, dramaticky nám naroste sluneční aktivita, která ohrozí částečné či veškeré komunikační kanály satelitů, vznik chaosu a strachu, bankovních propadů a bankrotů, nárůstu nezaměstnaností, měnových inflací, konfiskací Obrazeksoukromého majetku armádními právy, finálně stanné právo…

Staré musí nutně odpadnout, aby mohlo vzniknout nové – proto dnešní úpadek hmotných hodnot, ztráty tolika zaměstnání a návraty k tradičním hodnotám a lidskosti… Transformace DNA na vyšší vibrační úroveň a pravděpodobné aktivování dalších spojení našich řetězení DNA. Přesun do vyšší dimenze vědomí a uvědomění si naší jednoty s Univerzem. Úpadek soutěživosti mezi lidmi z důvodů minimální nutnosti, snaha pomoci jeden druhému a úpadek sobectví. Objevení se našich ochránců – přátel z jiných dimenzí – kteří pečlivě střeží naše kroky. Veřejná oficiální deklarace jejich existence a dlouhodobého kontaktu s nimi – v čele s USA a Vatikánem. Více zde: /clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace/verici_-pozor---vatikan-promlouva 

Otevření srdcí lidí, semknutí stejně vibračně naladěných bytostí, naslouchání a věnování pozornosti vnitřnímu bytí a cítění, nárůst empatie s druhými i celým Universem, pochopení cyklu chyb a poučení se z nich, přijetí utajovaných pravd a realit, řešení otázek týkajících se  nejen jednotlivců, ale lidské rasy jako celku. Naplnění poznání síly společného vědomí a jeho masové využití - konečně pro blaho lidstva - tím změna a umírnění těch nejhorších proroctví. Porozumění všem příznakům a symbolům přechodu z věku Ryb do věku Vodnáře – do takzvaných Zlatých časů lidstva.

 

 

Mnoho štěstí Aridan

 

Komentáře

Přehled komentářů

re: Nasa

(Aridan, 22. 8. 2010 23:07)

Dobrý večer Nasac,
nejsem si jist, zda se jedná o vážný komentář nebo úmyslnou ironii :-)
Pokud věříte NASA, nemá smysl číst další články, ztrácíte tím čas, pokud však chcete pokračovat, možná bude Vaše víra v samotnou NASA poněkud otřesena...
Dobrou noc Aridan

Nasa

(Nasac, 22. 8. 2010 21:51)

Hele ja verim jen Nasa a ta to na vsech strankach popira takze mne nestra¨ste ja tomu neverim.!.

Pyramídy-počítejme:

(levita.levit@seznam.cz, 11. 8. 2010 19:16)

cca 2000 let jsme ve znamení Ryb a v našem letopočtu, ale pojďme pozpátku zvěrokruhem- 2tis.let Beran, 2tis.let Býk, 2tis.let Blíženci, 2tis. let Rak, 2 tis.let Lev = 10 tis. let před n.l. jsme ve znamení LVA a v Egyptě a u pyramíd. Další důkaz, jak cca dvoutisíciletý pobyt naší sluneční soustavy v nějakém z dvanácti znamení "kopíruje" přesně tu energii, která je pro dané znemení charakteristická. Vstupuje do éry Vodnáře a Vodnář, to je osvobozování od starého, je to revolucionář a bořitel. Jeho planetou je Uran, objevený až v 19.století našeho letopočtu za americké a francouzské revoluce, jeho heslo je rovnost, volnost, bratrství!

POZNÁNÍ

(Roman, 10. 8. 2010 16:59)

S tímto se plně ztotožňuji, hlavně s názory a postoji k egyptským zkutečnostem.

I astrologie to potvrzuje:

(levita.levit@seznam.cz, 7. 8. 2010 13:13)

"Jsme teď svědky sestupování ducha a vrůstání nové kvality vzájemné spřízněnosti do nových forem myšlení,cítění a chování. Jsme vystavení hrozivému tlaku nově procitající civilizace, a právě tento tlak ničí staré jako odpověď na neuvědomělou prosbu lidského pokolení-velký cyklus se blíží ke svému konci. Tento cyklus trvá 25868 let-obrazně je to jeden obrovský "rok", protože tak dlouho trvá, než Slunce skutečně projde všemi znameními zvěrokruhu. Když tento "rok" vydělíme dvanácti, vyjde nám, že v jednom znamení Slunce setrvává přibližně 2100 let- a obrazně je to jeden obrovský "měsíc".Před 2155 lety Slunce vstoupilo do znamení Ryb a čekalo se na příchod Krista, zrodilo se křesťanství (ryba se stala jeho symbolem),padl Řím a po dobu jednoho velkého "měsíce" jsme budovali náš svět. Nyní Slunce vstupuje do znamení Vodnáře (skutečný pohyb sluneční soustavy zvěrokruhem je opačný)a jsme ve fázi konfrontací a změn, další, o stupeň vyšší cyklus začíná, zatímco předchozí končí. Když tento obrovský "měsíc" vydělíme 30, vyjde nám,že jeden obrovský "den" trvá asi 72 let. Poslední tři dny našeho velkého "měsíce" začaly vznikem USA,francouzskou revolucí, ruskou revolucí - lidská expanze nabrala tempo do té doby nepoznané. V druhém cca sedmdesátiletém "dni" od 1914 do 1984 lidstvo zažilo Hitlera i komunismus a bylo konfrontováno se svojí touhou po moci a s tím, čeho je schopno. Žijeme v posledním ze závěrečných tři "dnů", kdy se mocenské systémy rozpadají - od pádu komunismu po pád ekonomický i morální a celkově hodnotový, a to na pozadí m.j. i ekologických a přírodních katastrof. Na nebi měsíční cyklus začíná novoluním a novým srpkem světla, což se opakuje cca co 30 dní. A ten náš velký, 2155 let trvající "měsíc", ten je právě ve fázi temnoty, ve fázi novoluní a čekání na nový srpek. My teď jsme v takové temnotě - lidstvo neví kudy kam a podvědomě volá po zásahu shůry,ač by byl sebedestruktivní, anebo se modlí a volá o pomoc" - čerpáno z knihy geniálního astrologa D. Rudhyara. K tomu pomalé generační planety jsou v postavení zemětřesení a otřesů jak v reálném smyslu, tak ve smyslu ekonomickém,morálním a hodnotovém: např.Pluto v Kozorohu - podzemní či nadzemské síly (destruktviní síla Pluta) otřesou a zbortí vše zkostnatělé až na páteř a lidstvo padne na kolena(orgány Kozoroha). Uran (revoluce)v Beranu (expanzivní oheň) přinese změny náhlé a nečekané, od mocných neuvážené a "hlavou proti zdi". Další aspekty vše násobí - planety na nebi symbolicky tvoří velký kříž - Ježíš jej nesl za lidi, ale oni zklamali a teď jim "kříž" vrátí z nebe ...

Staré musí nutně odpadnout

(Dagmar, 5. 8. 2010 17:14)

Staré opravdu odpadá a zrodí se Nová osobnost. Mluvím teď za sebe a děkuji Bohu veškerenstva,Kristu a činné síle. Studovala jsem Bibli a tak nějak to přišlo. Zklidnění, větší vnímavost,láska k druhým,zvýšená ochota pomáhat a hlavně souznění s přírodou.Je to tak nádherný pocit proto mám ráda vaše články,Aridane,vy ten pocit dovedete vystihnout přesně. Máte můj obdiv

Zajímavé

(Alien, 4. 8. 2010 14:03)

http://www.ufo2012nwo.estranky.cz/

Víra

(Vena, 12. 7. 2010 13:07)

Zjistil sis to sám a věříš tomu. Většinové mase to je jedno.. Dějepis tak je vysvětlován ve škole, je jen, aby všichni věděli, že před nimi něco bylo.. že nejsou ze zkumavky.. vše ostatní už záleží na každém, kam až dojde..


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5