Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co již bylo dávno řečeno, jen se o tom raději nemluví?

Je až neuvěřitelné, kolik varovných až alarmujících výroků, se ohledně tohoto data objevuje napříč celým světem, napříč různými kulturami i různými časovými obdobími – a to od dávnověku až po dnešní moderní dobu.

ObrazekNamátkou uvádím například proroctví Nostradama, třetí tajemství Fatimy, čínskou Knihu proměn  I-Ching končící svůj vývoj právě v roce 2012, novodobý internetový projekt Webbot varující před tímto rokem, proroctví Mayů i kmenů Hopi či Waitaho o konci časů, maximální Sluneční aktivitu v roce 2012 , posunutí pólů naší Země (v minulosti se prokazatelně již stalo), Indická proroctví skrytá v prastarých Védách, jasná poselství mimozemských bytostí apelující na nutnost našeho jaderného odzbrojení (clanek nalezneme zde /clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace/tajemny-hlas-z-kosmu-odrusil-vysilani-vsech-stanic), zakódované poselství Egypťanů v pyramidách, utajená poselství v chrámech vystavěných Svobodnými zednáři či Summerská proroctví o planetě X neboli planetě Nibiru.

 

Všechny předpovědi se shodují v jednom – tento rok či těsné období kolem něj bude velmi významné a může znamenat buď zcela novou etapu rozvoje naší lidské rasy nebo naší zkázu či v různém pořadí obojí…

Základní otázkou však stále zůstává, zda půjde o konec násilí či násilný konec naší civilizace…? To záleží především na nás a naprojekci našeho kolektivního vědomí do reality. Nebojte, umíme to dobře.

 

Nejprve základní faktické informace: moderní věda již nepovažuje tok času za lineární či konstantní, ale čím dál častěji se přiklání k cykličnosti času (viz článek /clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/cas-a-jeho-ne-existence). ObrazekStejně jako opakující se pohyb hvězd, planet i Slunce, dochází k tzv. precesi rovnodennosti – kdy se pohyb osy otáčení naší Země posune vždy o 1 stupeň za každých 72 pozemských let. Z pohledu učené vědy dochází k jakémusi kolísání – rotaci káči – vlivem přitažlivosti Slunce a Měsíce. Již staří Mayové věděli, že Slunce je opticky v konjunkci se středem mléčné dráhy každých 26.000 let – tentokrát vychází konkrétní den vyrovnání našeho Slunce se středem galaxie přesně na pátek 21.prosince 2012.

 

Nostradamus – koncentrovaná citace ze Ztracené knihy Nostradama- kolem roku 1650 n.l.: 

ObrazekDojde ke strašnému krveprolití, nebesa začnou soudit, vzniknou různé sekty, udeří hladomory, začnou padat mocné říše, svět ovládnou epidemie, chaos a zkáza, ohnivá oblaka a žár uvaří vodu v mořích i ryby v nich, nastane obrovské strádání, pustošivá sucha, lidé budou jíst jeden druhého aby sami přežili, tento rok nastane apokalypsa a tři zatmění měsíce (toto je skutečnost – čeká nás úplné zatmění Slunce, tranzit Venuše a zatmění Slunce a středu galaxie – to vše ve 2012), Blesk otřese kameny všech pyramid, vzniknou rozsáhlé praskliny, tři nespoutané okolo středu spojené, bude málo deště, obloha vyschne, všude zmar a smrt, zlá hodina nadejde a udeří. Nastane zatmění Slunce temnější a chmurnější, než byla všechna předchozí od stvoření světa. Země ztratí svou přitažlivost a bude se zdát, že se propadá do nekonečné tmy. Na konci vlka, osla, lva a býka nebude již z nebe Obrazekpadat sladká mana. Brzy poté se obrovská bouře s burácením vzedme nad mořem i nad zemí. Plameny, zvířata, stupňující se konečné pozdvižení. Obrovská města na břehu oceánu obklopená močálem budou zužována strašnými vichry. Obloha, z níž věštíme, náhle změní se, nastane věk změn ani k dobrému ani ke zlému. Až budou ryby mořské i pozemské vyvrženy na břeh silnou vlnou podivného hladkého tvaru (odpovídá popisu tsunami), dosáhnou až k domům na své nepřátele. Když zdá se, že je vše již dobré, Slunce i Měsíc a vše vzkvétá, přichází zkáza z nebes, jako prach dopadá na osudy lidí, přichází apokalypsa (jaderný spad?). Uzavřený chrám protne blesk, zraní obyvatele v jejich vlastní tvrzi, koně, krávy, lidé, vlna zasáhne stěnu. Při východu Slunce se objeví veliký oheň, hluk a žár mířící k severu, na zemi přináší smrt zbraně, násilí a hlad. Přerod to bude složitý, města však získají, jejich srdce se pozvednou, ke slovu přijde moudrost a prohnaní budou vyloučeni. Moře i země budou vzkříšeny a lidský soulad znovu probuzen.

 

 

Mayové – Mayská civilizace existovala přibližně od 250 až do 900. roku našeho letopočtu a již oni věděli o takzvané „temné trhlině“, která se nalézá Obrazekuvnitř středu naší galaxie. Někoho z nás možná napadne, JAK to mohli vědět a to i bez všech dokonalých optických pomůcek, které máme k dispozici dnes?  Je možné, že jim to někdo prostě řekl? Byly objeveny záznamy o tom, že jejich, Egyptská i Aztécká civilizace byla vedena učenci a učiteli z nebes. Proto své chrámy stavěli z úcty k nim přesně dle souhvězdí, ze kterých učitelé přicházeli (viz. Orionské proroctví) a výzdobu svých chrámů zdobili vypodobněním jejich létajících těles, ve kterých na Zemi přicházeli (např. dokumentace Vozy Bohů či Vzpomínky na budoucnost – Erich van Daniken). 

ObrazekNa obrázku je znázorněna stará míčová hra dvou soupeřících Mayských družstev, jejímž cílem bylo jako první dostat poměrně těžký míč do otvoru ve vysoké stěně. Existují celkem věrohodné teorie, že míč symbolikou představuje naše Slunce, otvor na stěně je ona černá díra uvnitř mléčné dráhy naší Galaxie. Pokud hráči nedokázali dostat míč do otvoru jako první, byl kapitán mužstva velice brutálně popraven.

Mayské proroctví hovoří rovněž o výbuchu ohromného vulkánu – konkrétně se týká Yellowstone, který již dnes má takzvaný RED ZONE CODE, což znamená, že je schopen kdykoliv začít s masivními erupcemi. Pokud by skutečně došlo k této obrovské erupci, dopad by se projevil na celé planetě po dobu řádově následujících tří až čtyř let. Naší celé planety by se týkala zásadní klimatická změna – obrovské mraky prachu se dostanou do atmosféry, stanou se součástí mraků, následně dojde k zakrytí oblohy, odstínění slunečního svitu a navazujícího globálního ochlazení. Sopečný prach současně pokryje veškerou vegetaci, čímž dojde k omezení až zastavení výroby kyslíku vyhubením vegetace planety… (viz současné erupce na Islandu - článek Sopečný prach nad Evropou zde /clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy )

Mayové věděli o pomíjivosti hodnot, vrtkavosti touhy lidského ducha i transformaci vědomí, proto již dlouhá tisíciletí ukládají vědomosti svých předků a zkušenosti generací do známých křišťálových lebek. Každých tisíc let Obrazekreprezentuje jediná lebka vyrobená ženou kmene. Jde o posvátný obřad, kdy jsou dva zástupci (vždy muž a žena) vyvoleni k maximálnímu studiu moudrosti předků během svého nejproduktivnějšího období života pro studium moudrostí svých předků. Lebek je v současnosti 13, stejně jako je doba existence našeho druhu po posledním posunu pólů před 13000 lety.  Ti, kdož se podobnými tématy zabýváte, asi nepřekvapí tvrzení, že vše je jen forma energie o určitých vibracích (jemnější např. myšlenka, hrubší např. hmota). Obřad energetického přesunu mužského a ženského vědomí z důvodů zachování rovnováhy do křišťálové lebky, se provádí za pomoci přírodních omamných látek, bylin a hub, oba jedinci nabytou formu svého poznání umísťují do lebky a tím svou pozemskou životní cestu předáním poselství dalším generacím ukončují.

Co považuji za velmi důležité zmínit, je skutečnost, která se v proroctví Mayů často objevuje, a tou je oznámení fyzického návratu Bohů z nebes, kteří nás dle obrazu svého stvořili a kteří se přijdou podívat, jak na zemi nám přidělené hospodaříme  (téměř 100% shoda s texty Summerských civilizací, cestě planety Nibiru, návrat Annunaki i Biblických výjevů – kniha Genesis) Detailní informace zde: /clanky/puvod-a-historie-cloveka/puvod-cloveka-a-souvislost-s-nibiru---sokujici-odhaleni )

 

 

  

   

Hopiové – další ze známých „podskupin“ kmene původních Mayů se nazývá Hopi (polohou Guatemala, Arizona). Mayové byli skutečně dobře informováni Obrazeka připraveni, proto se před poslední pozemskou katastrofou před 13000 lety rozešli do všech světových stran s cílem zachovat existenci lidského rodu. Hopiové věří ve dvě cesty: cesta dobra a znovuzrození a cestu zla a tím záhuby. Každý z nás má proto dvě možnosti volby vybrat si svět plný dobra a spokojenosti plný lidí nebo život v osamění. Dle jejich výkladů jsme již čtvrtým pokusem o „člověka“ a brzy nastane čas pátý. Hopijské proroctví je následující – na nebi se objeví Modrá hvězda, což je dle tradice duch jejich předka varující před záhubou, modrá hvězda bude znamenat začátek posledních dnů a konec všech časů. Následně se po čase Obrazekobjeví Rudá hvězda, která bude znamenat konec přechodu a všech změn. Hopiové mluví dokonce o konkrétních letopočtech. Období změn by mělo probíhat přibližně od roku 2006 až do roku 2015. Nepřekvapí proto, že se na nebi dne 24.října 2007 objevil jedinečný úkaz v podobě exploze Holmesovy komety, která byla prozatím naprosto největší pozorovatelný objekt na obloze – dokonce větší než naše Slunce. A hádejte jakou měl úkaz barvu? Správně – krásně sytě modrou… Kometa svou barvou symbolizovala otevření okna času a přechod do dalšího stupně vývoje. O rudé barvě a příchozím úkazu se můžeme pouze dohadovat – výbuch supernovy či Summerská planeta Nibiru známá též jako planeta X, mající rudou barvu viz dále…?  (další info např. Miriam Dellicado nebo Drunvalo Melchizedek)

 

 

Egypt - varování se objevuje rovněž u starých Egypťanů a to konkrétně Obrazekv jejich symbolice hieroglyfů a ve stavbách pyramid – vystavěny jsou přesně dle určitých hvězdných systémů a přesně odpovídají například třem hvězdám souhvězdí Orionu = lovce – přesněji jeho pásu. Navíc cesty v nich vytvořené odpovídají rovněž určitým časovým osám. Kritické roky byly uvedeny 1918, 1945, 2004, 2012, 2056. Ke studiu proto rovněž doporučuji již zmiňované proroctví Orionu – viz. Orion prophecy a pyramidy na Marsu – Cairo=Mars.

Velmi důležité a detailní informace o pyramidách a Sfinze najdete zde: /clanky/puvod-a-historie-cloveka/tajemstvi-pyramid-a-sfingy

 

 

Třetí tajemství Fatimy - The third secret of Fatima, odpovídá velice přesně Obrazekknize zjevení, kapitola 17. Sestra Lucia, která sdělení zjevené pany Marie v roce 1917 přijala i zapsala, byla jedno ze tří dětí – viz foto – dvě ostatní poměrně krátce po předání zjevení zemřely. Texty třetího tajemství byly církví – papežem Piem XII v té době zapečetěny, ukryty a pečlivě utajeny – důvodem byl obrovský strach, zoufalost, nenávist a panika věřících. Znovu otevřeny byly rokem 1960 a veřejnosti byly teprve až v roce 2000 předány velmi „neutrální“ náznaky obsahu sdělení.

Pokusím se ve stručnosti shrnout výjevy třetího tajemství Fatimy jak bylo sděleno  (více detailů viz. Malachi Martin, který Třetí tajemství osobně četl, šlo o jediný list A4 a informace částečně poskytl)

Lidstvo se nevyvíjí dle Božích představ, všude vládne nepořádek a nedobrota, Satan ovládne vědce a ti vytvoří zbraně, které mohou zničit veškerý život na zemi.  Ti, kteří vládnou zemi, budou mít strašlivá množství těchto zbraní. Bůh potrestá člověka povodní a záplavami. Nadejde čas všech časů a konec všech konců. Silní a mocní budou odstraněni i s malými a slabými. Dokonce i mezi církví se rozhostí neshody a čas zkoušky, kardinál půjde proti kardinálovi, biskup proti biskupovi, Satan bude kráčet mezi nimi a v Římě dojde k velkým Obrazekzměnám. Církev bude zastíněna a svět bude plný teroru. Vše co stojí, bude strženo, Bůh použije všechny přirozené prostředky jako oheň, zimu, vodu, vítr a změny v počasí, aby pomalu bořil svět. Oheň a kouř budou padat z nebe a celá Země bude zahalena temnotou. Voda oceánů se změní na páru a ta pokryje všechno kolem. Voda všech oceánů se změní v páru a do hodiny zemřou miliony lidí. Země se mocně bude chvět, Ti, co zůstanou naživu, budou závidět mrtvým a budou pojídat jeden druhého, aby přežili. Všude velký zmar, muka a útrapy. Mnoho národů bude odstraněno a mnoho duší ztraceno, neboť velmi důležitá osoba bude zavražděna a to vyprovokuje válku. Silné armády obsadí Evropu. Jedné chladné noci deset minut před půlnocí se zatřese země a bude se třást celých osm hodin. To bude znamením, že Bůh přebírá vládu nad zemí a nastane úplná temnota nad celou planetou. Smrt bude přítomná všude kvůli chybě nevěřících a bláhovým následovníkům Satana, kteří řídí Svět.  

(původní text je dle očitého svědka dokonce mnohem děsivější – toto je pouze jeho část – porovnej s Nostradamovým proroctvím)

 

Věštkyně Sibyla ze Sáby – Královna Sibyla Kumana žila v letech 970-870 př.n.l. na území Sába v Arabii. Vydala se na cestu za králem Šalamounem, Obrazeksvěřit mu svá tajemství, čímž se výrazně proslavila. Dokázala předpovědět auta, lodě, letadla, ponorky, pády říší i královských rodin.  Nehovoří sice o konkrétním datu, ale mluví též o konci věků, který údajně nastane, až budeme všichni pod jednou sítí (srovnej rozmach internetu).  Promlouvá o nedostatcích vody, zdrojích jídla, dále muž i žena v kalhotech choditi bude, nápojů omamných užívati budou, plodnosti jejich ubude, v dobách nejhorších ženy kratší vlas mužů nositi budou, mužové v hojné míře své manželky vyženou a nové si přivedou, ženy živiti se prodejem těla svého budou, jejich lůna přestanou plodit, tak muž i žena plné rovnoprávnosti dosáhnou, přijde doba, kdy člověk ovládne svět a bude se snažiti vniknout do tajů Boha našeho aby i chod zákonů jeho ovládl – podmaní si všechna zvířata, člověk zachytí sobě vodu aby mu užitek dávala, vzduch aby pracoval za něj a Slunce, které v dobách dešťů jemu život zpříjemňovati bude. Ani to nebude člověku stačiti, zneužije díla Boha pro sebe  vytvoří si umělá zvířata, aby byla jemu podmaněna a vytvoří něco, co předčí svět i člověka. Člověku však ani toto stačit nebude a bude se snažiti odletěti z tohoto světa a zkoumati, zda by cesty lidstva, světa i hvězd pozměniti mohl – tomuto přání však nikdy vyhověno nebude… (viz. looking glass technology a remote influencing).

O dnu posledním – kniha osmá- královská: Řeky budou vysychati, traviny vymírati, skot i lidé hladem a žízní padati, hory se zemí se srovnávati budou a jiné pískem pokryty budou. Na nebi objeví se po třikráte kometa, poprvé na severu, pak jihu a potřetí na západě země. Pak se počne silně země chvěti a téměř všichni lidé vykrvácí. Napřed lidé v horách, pak v údolích a poslední, kdo žijí v místech u moří, kde je věčná zima. Ostatní znamení již lidé neuvidí, slunce nabude krvavé záře, objeví se na západě místo na východě a hvězdy dnem i nocí svítit budou. (100% shoda s Mayi i posunem pólů)  Tenkrát sestoupí Hospodin na Zem a bude souditi soudem nejkratším a nejspravedlivějším. Nikdy již více nebude tato země hostiti člověka a to jen proto, že byl zemí a Hospodinem živen, nevážil si toho a bouřil se. Znesvěcoval zemi slovy svými, proto na ní nebude hoden žíti více.  

 

 

 Obrazek

Indie – ten, kdo má příležitost promlouvat s lidmi, kteří znají obsah a rozumí prastarým spisům – védám, dozví se, že nás čeká v tomto věku rovněž mnoho změn – doslova změna našeho života od základů – hovoří se o velké proměně všech a všeho...

  

 

 

Kniha proměn I-Ching – čínská Kniha proměn – její původ je datován přibližně před 3.000 lety za vlády dynastie Zhou, ovšem její slovní tradice je daleko Obrazekstarší. ObrazekKniha je použitelná nejen jako výklad odpovědí pro hledající, ale rovněž obsahuje komplexní principy změn a transformací, které jsou součástí našeho lidského vývoje. Toto je vyjádřeno základními principy Yinu a Yangu, reprezentující rovnováhu Světa. Pro předpovídání budoucnosti je používáno tří mincí a 49 dřevěných tyček. Výsledky vzniknou vytvořením osmicípé hvězdy v šesti liniích, pomocí nichž se následně I-Ching vykládá. Nachází se zde 64 možných šesti linkových kombinací, tedy základních 64 výkladů, které se rozpadají do osmi dómů - ty reprezentují esenciální elementy přírody a jsou vyjádřeny na spodní lince, resp. znázorněny třemi horními linkami hexagramu. Ty se nazývají trigramy a jsou dva v každém hexagramu. ObrazekZákladní historické principy I-Chingu a faktické události byly rovněž zpracovány do teorií časových vln (viz. Time wave theories - Terrence Mc.Kenna) a celkový vývoj byl pro lepší přehlednost zpracován do grafu, čímž nám bylo umožněno nahlédnout nejen na naši minulost, ale i blízkou budoucnost – graf na konci křivky nekolísá, ale zcela čistě končí na nule v závěru roku 2012…

  

Přesun magnetických pólů Země – pokud si představíme naší planetu jako skořápku vejce, získám poměrně slušnou představu o reálné situaci a Obrazekkonstrukci naší Země. V článku Stručná historie kosmu jsme se dozvěděli pár základních informací o naší Sluneční soustavě a nyní se podíváme krátce pod slupku naší planety. Poloměr planety je jak víme 6.378 kilometrů. Zemská kůra je svrchním pevným obalem planety a její tloušťka je něco mezi 40-80 kilometry, přičemž pod hladinou oceánů je to pouze 6 km – proto tak časté podmořské výrony lávy.

Více informací o vývoji planety zde: /clanky/puvod-a-historie-cloveka/nase-planeta-roste-jako-houby-po-desti 

Významná část pod zemskou kůrou je takzvaný plášť, který se počítá až do hloubky přibližně 2900 km pod povrchem – srovnatelné s bílkem vajíčka. Pod pláštěm je již zemské jádro – žloutek – které se skládá z vnějšího jádra, které je tekuté – v hloubce mezi 2900 km až 5100 km. Pod tímto tekutým jádrem je jádro pevné, tvořené těžkými kovy – od 5100 km hloubky až do středu Země 6378 km pod povrchem. ObrazekJak je vidno, naše Zemské těleso je poměrně složité stavby a díky rozdílnosti struktury jednotlivých vrstev – tekuté a tuhé – není až tak těžké těmito vrstvami vůči sobě otáčet. Platí to především o našem jádru, které je díky vysokému obsahu železa silně magnetické. Zvířata, lidé, komunikační a satelitní zařízení, příroda - všichni potřebujeme magnetismus ke svému životu – při pokusech např. experiment Philadelphia bylo dokumentováno, že ztráta magnetismu, znamená pro lidi šílenství, o čemž píší i staří Mayové a bylo dokumentováno i na pracovnících ruské kosmické stanice Mir – ti se zbláznili a kompletně ztratili svou paměť. Sluneční aktivita, pokud je dostatečně silná, může magnetické pole Země fungující jako ochranný štít proti kosmickým částicím nejen narušit, změnit či polaritu dokonce obrátit. ObrazekPosunem zemských pólů se velmi vážně zabýval i Albert Einstein a byly předpověděny americkým jasnovidcem Edgarem Caycem.  Pro zajímavost uvádím, že je v současné magnetosféře poměrně velká trhlina a jižní magnetický pól se po několik hodin přemístil na oblast amerického území Kalifornie. Magnetické póly se posunuly již před nedávnem o nějakých 80 až 170 kilometrů, jejich polohy stále kolísají a řídící navigační přístroje jsou proto často kalibrovány. Při kompletní ztrátě magnetického pole se pevný obal vnitřního jádra změní na tekutý a tak se bude schopna relativně volná zemská kůra schopná posunout v podstatě kamkoliv. Střízlivé odhady posunu osy pólů jsou kolem 18-23 stupňů od své stávající polohy. Pokud vezmeme v úvahu průměrnou hloubku oceánů 4 kilometry a přibližnou výšku našich nejvíce osídlených kontinentů nad hladinou moře 200-1800 metrů, a zkombinujeme s představou zachování zákona setrvačnosti při rotaci naší planety, mohou nás čekat velmi působivé okamžiky. Už jen tání ledovců je jakousi přípravou pro Obrazeksnazší přesuny obrovských mas volného ledu, napadlo to vůbec někoho?  Samozřejmě musíme připočíst sílu povětrnostních vlivů – uragány, bohatou sopečnou činnost a zemětřesení, zejména díky odlehčení obrovských vodních mas zatěžujících litosférické desky, selhání všech energetických zdrojů a tím lavinový efekt jaderných katastrof již dnes s poruchami fungujících jaderných elektráren, které budou bez jakéhokoliv oběhového chlazení… (viz Nostradamova předpověď jaderného spadu)

 

 

Webbot projekt – projekt Webbot sloužil původně finančním zájmům Obrazekkapitálového trhu a jeho úkolem bylo předpovídat budoucí vývoj a chování tohoto trhu. Postupně se z výstupů tohoto internetového vyhledávače dostávalo stále více informací, které souvisí s čímsi jako kolektivním vědomím a odhadem budoucích událostí. Tak bylo předpovězeno narůstání chaosu po celém světě, pád raketoplánu Columbia, zvyšující se počet zemětřesení a přírodních katastrof, byly předpovězeny útoky jedovatým antraxem, zemětřesení v Číně i v Indonésii, krize s produkcí a distribucí nafty, do blízkého budoucna záměrně vyprovokovaná válka s mimozemskými civilizacemi (viz. předpověď Wernera Von Brauna o záměrně vyvolaných fiktivních konfliktech se "zlými" UFO - nejlepší důkazy exiistence UFO zde /clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace ), dále  krize a pád dolaru, útok na  dvojčata 11.září 2001 a Webbot zároveň poukazuje na velmi kritické období kolem roku 2012 a jeho přelomový význam. 

 

 
Svobodní zednáři – Tato velmi známá osobnost počátků dvacátého století ObrazekObrazekpublikující pod pseudonymem Fulcanelli (1877-1932) vydává kolem roku 1920 knihu Tajemství katedrál, ve kterém prohlašuje, že dešifroval zprávy konce světa z děl vystavěných Svobodnými zednáři. Chrámy dle hlubšího zkoumání obsahují tajné zprávy zakomponované Obrazekdo veřejných budov po celé Evropě. Svobodní zednáři se obecně považují za opatrovníky tajemství a utajovaných vědomostí – zakladatelé chyliazmu – učení, které říká, že vše bude po konci světa stvořeno od základů nanovo. Při podrobném zkoumání je patrné, že se ve stavbách evropských chrámů evidentně objevují Egyptské symboly či jejich skryté významy. Doplňuji, že předpokládané spojení Nostradama a svobodných zednářů nebylo potvrzeno, je však z historických zdrojů velice pravděpodobné.

 

 

 

Planeta X - Nibiru – tato planeta byla popsána již v roce 1974, kdy jí přesně Obrazekna základě prastarých Summerských textů popsal jeden z posledních žijících znalců dávného jazyka – Zacharia Sitchin. Detailů o tomto fenoménu je možno dohledat poměrně dost, uvádím proto pouze, že planeta protíná náš solární systém po eliptické dráze dle obrázku, oběh planety trvá našich 3.600 let. Planetu samotnou  obíhá několik jejich měsíců, je v textech rovněž nazývána Intruder, neboli Narušitel. Další názvy jsou temná hvězda – Dark star, hnědý trpaslík - Brown Dwarf…  Na obloze ji zatím není možné  pozorovat pouhým okem či dalekohledem (to bude až ve druhé polovině 2011), ale pouze jako infračervené záření – žhnoucí uhlík ve tmě. Ten není rovněž v ohni vidět, neboť je temný, ale září obrovským teplem. O existenci Nibiru se Obrazeksice vedou rozsáhlé dohady, ale pokud najdete 3 minuty svého času a na odkazu   www.google.com\sky  nastavíte souřadnice  13st 48m 00s   a  -8st 24m 25s  v infračerveném (infrared) pohledu, objevíte při maximálním zvětšení dost zajímavou anomálii, která přesně odpovídá tepelným křídlům popisované planety…  Proč se jí někdo snaží vyretušovat a ještě takhle lajdácky??? Stejný pohled nabízí s podobnou retuší a coverupem i Wikisky  nebo GoogleEarth. Jistě chápeme, že vlády ani astronomové prozatím nechtějí šířit paniku, o to však bude větší zlost, zoufalost a chaos, až všichni pochopí, jak byli oklamáni… 

Souhrnný čánek o Nibiru i s šokujícím odhalením našeho původu nalezneme zde: /clanky/puvod-a-historie-cloveka/puvod-cloveka-a-souvislost-s-nibiru---sokujici-odhaleni 

Doplňuji nejnovější info, které potvrzuje existenci Nibiru, vědci ji však nazvali prastarým Řeckým názvem Nemesis, rozhodně však říkají to samé co Zacharia Sitchin od roku 1974: http://www.space.com/scienceastronomy/nemesis-comets-earth-am-100311.html

  

 

Poselství z kosmu – nebudu více rozebírat poselství, které nám bylo předáno a které je detalně zpracováno i s MP3 záznamem v sekci UFO a mimozemské civilizace. Celý článek zde: /clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace/tajemny-hlas-z-kosmu-odrusil-vysilani-vsech-stanic

 

  

Osobní prognoza autora nebudu vkládat detailní prognózu, ale dle zásadního názvu stránek „Jiné stránky, jiný pohled na realitu…“ doplním pouze úvahu, zda Obrazekmůže Mayský „Konec všech časů“ znamenat informaci, že čas začneme ovládat a dojde k restartu či "upgrade" celého našeho stále méně fungujícícho systému? Viz sekce Věda a experimenty zde https://jine.estranky.cz/

Stávající vleklá ekonomická i duchovní krize se bude pouze více prohlubovat a přelije se postupně jako vlna celým světem, prezentované výsledky v číslech a grafech i deklarovaná zlepšení, jsou pouze dočasné, dané určitými akcemi či jde přímo o podvržené informace způsobené vytištěním dalšího a většího množství peněz bez hodnoty, tím stále většího zadlužování a tvorby nesmyslných a virtuálních rezerv bez zvláštního opodstatnění (platí zejména pro USA).

Na nás zůstává cesta naší vlastní vnitřní přípravy (nikoliv forma vnější), tu zajistí matka příroda společně s naším naplněním sama. Počítejme s rozličnými katastrofami, střídavými hladověními, očekávat můžeme neklid napříč celým světem i církvemi, občanské války a nepokoje, vyprovokované vojenské výboje na středním východě – ropa, veřejné odhalení Vatikánu i vlád existence UFO, šíření záměrně produkovaných nemocí-virů – zaměření zejména Čína a Asie, kritický se stále jeví Irán, Irák, Afghanistán, Korea, dramaticky nám naroste sluneční aktivita, která ohrozí částečné či veškeré komunikační kanály satelitů, vznik chaosu a strachu, bankovních propadů a bankrotů, nárůstu nezaměstnaností, měnových inflací, konfiskací Obrazeksoukromého majetku armádními právy, finálně stanné právo…

Staré musí nutně odpadnout, aby mohlo vzniknout nové – proto dnešní úpadek hmotných hodnot, ztráty tolika zaměstnání a návraty k tradičním hodnotám a lidskosti… Transformace DNA na vyšší vibrační úroveň a pravděpodobné aktivování dalších spojení našich řetězení DNA. Přesun do vyšší dimenze vědomí a uvědomění si naší jednoty s Univerzem. Úpadek soutěživosti mezi lidmi z důvodů minimální nutnosti, snaha pomoci jeden druhému a úpadek sobectví. Objevení se našich ochránců – přátel z jiných dimenzí – kteří pečlivě střeží naše kroky. Veřejná oficiální deklarace jejich existence a dlouhodobého kontaktu s nimi – v čele s USA a Vatikánem. Více zde: /clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace/verici_-pozor---vatikan-promlouva 

Otevření srdcí lidí, semknutí stejně vibračně naladěných bytostí, naslouchání a věnování pozornosti vnitřnímu bytí a cítění, nárůst empatie s druhými i celým Universem, pochopení cyklu chyb a poučení se z nich, přijetí utajovaných pravd a realit, řešení otázek týkajících se  nejen jednotlivců, ale lidské rasy jako celku. Naplnění poznání síly společného vědomí a jeho masové využití - konečně pro blaho lidstva - tím změna a umírnění těch nejhorších proroctví. Porozumění všem příznakům a symbolům přechodu z věku Ryb do věku Vodnáře – do takzvaných Zlatých časů lidstva.

 

 

Mnoho štěstí Aridan

 

Komentáře

Přehled komentářů

BUBUBU

(Danek, 15. 7. 2011 0:01)

Zeptam se tak ze,kdo stvoril Slunce?Jednou sem se zeptal jednoho pana a ten mi rekl ze buh,kazdy mame svuj nazor ale neberme ho.Kyby byl Buh delo by se vsechno co ted?Muze zato Eva ze premluvila Adama at utrhne jablko?Tresta nas nekdo za chybu tech co stvoril Buh?Nebo ze vyhynul dinosaurus,poslal sem kometu Buh?A kdo potom stvoril cely vesmir?Buh je vlastne kdo?Byl prvni buh,ten stvoril Adama a Evu a ja se ptam kdo stvoril Boha kdo mi nato odpovi?Ja verim ze nas stvorila priroda a mozna nahoda.

Re: BUBUBU

(jobstl, 19. 7. 2011 21:37)

Z ceho se vyvinul zivot? A to myslim vsechen zivot rostliny nizsii vyssi zvirata(mezi nez patri i lidstvo),vyvinuly se vsechny ze semena,jak tomu rikame u rostlin u zivocisnych druhu rikame ,ze se vyvinuly ze semena ,kteremu se rika spermie.To je ovsem zname uz i 10ti letemu diteti,ale treba pri trose premysleni s tim muzes neco zacit???Nebo si poloz otazku,co jsou vlastne lidi,nebo kdo jsou???

Re: BUBUBU

(David, 25. 7. 2011 19:03)

Ahoj! Náhoda neexistuje, existuje jen příčina a důsledek, vše má svůj smysl, hlubší význam, člověk musí jen bedlivě pozorvat a klást si otázky. Odpověď přijde. Aspoň podle mě teda. A taky si myslím, že je Bible a ostatní díla jen alegorie. Podle mě hlavní důvod proč tu jsme, je ten, abychom se radovali ze života, užívali si ho, oslavovali ho, byli šťastní, měli ohled na ostatní, drželi v jednotě, pečovali o Zemi a poznávali "zákoutí" vesmíru. Jenomže jsou tu stále jedinci,kteří mají velkou moc a kteří nejsou dost moudří na to, aby si to uvědomili a jednají jen ve vlastním zájmu. Dalo by se o tom psát někonečně mnoho, ale abych to zkrátil, pomáhejme si a bojujme pro dobro. Např. už jen tím, že teď půjdeš ven za kámošema na cigáro,náhodou potkáš na ulici třeba neznámého invalidu, slepého s bílou holí, chytneš ho za ruku a ukážeš mu cestu ! Čau, musím valit ...

Re: BUBUBU

(Míša, 28. 7. 2011 11:45)

Víš, nejhorší demagogie mi připadá právě ta otázka, kterou si lidé dávají pořád dokola:PROČ BŮH DOVOLIL, ABY SE TO STALO, PROČ NA NÁS BŮH POSÍLÁ KATASTROFY....a tak bych mohla pokračovat dál.Ono je to tak jednoduché házet vinu na Boha a myslet si, že za činy v našem životě nás trestá Bůh.Co když si za to můžem svym podvědomím sami? Taková myšlenka už se nikomu nelíbí, je to přece jednodušší to hodit na Boha a myslet si, že to on může za naše výhry a prohry....Nemyslim si to .Každý svého štěstí strůjcem!!!Ty dostaneš impulz a je jen na tobě, jak s tim naložíš.A že nás stvořila náhoda???Tak to je teda DOST VELKÁ náhoda.Náhodou ti ukápne zmrzlina na triko, ale stvoření života???

Re: BUBUBU

(ajjsa, 25. 10. 2011 14:43)

Přeji příjemný den, ptáte se,,kdyby byl Bůh,jak je možné, že se na to zlo dívá a nic neučiní?"
Bůh nám dal absolutní svobodu a to co se na světě děje je jenom a pouze naše zásluha né Boha, my tak činíme ve své svobodě a Bůh nám do ní nezasahuje, co chceme to máme. Dal nám tak obrovský dar a my?? my ho umíme využít pro války,bídu,lež,pokrytectví a pod. Málokdo jej využívá ve prospěch lásky, míru a sounaležitosti.

Super

(Venca, 22. 10. 2011 6:57)

Takhle jsem to hledal složitě na internetu a při hledání něčeho ne moc podstatného jsem narazil na tyto stránky.Máš to zde pěkně nalajnované a jedinec již nemusí to někdy složitě hledat.Povedlo se ti to.

Video

(Pali, 7. 10. 2011 15:43)

Pekne video k teme doporucujem pozriet :) dokonca aj s ceskymi titulkami len ich treba nastavit vlavo dole na stranke http://www.universalsubtitles.org/cs/videos/ttiOcpPgiOtw/

Omlouvám se

(Zafrin, 12. 1. 2011 14:52)

Komentář k části: "Přesun magnetických pólů Země"
1) Chudák Albert Einstein se ve svém hrobě asi obrací, co všechno na něj házíte :-(
2) Ano, k přepólování Země vskutku dochází, dokonce i došlo, avšak (!) není to děj, který se uskuteční během *louskám prsty* takhle malého okamžiku, ale dochází k němu pomalu, v řádu desetitisíců let.
3) Magnetické póly se díky rotaci jádra země NEUSTÁLE pohybují (žádné náhle skoky prosím)
4)Mohl by mi prosím někdo vysvětlit co autor myslí tím 'zachováním setrvačnosti'? /A.Zaykov@hotmail.com/
5) Ne, vskutku Zemská kůra se nemůže (tak jak je to znázorněno) přetočit
6) Krásný psychologický článek, založený na psychologickém videu.
7) Rád bych zde citoval anglickou větu, která se sem ba přímo hodí: "People, get some life!"

/email pro dotazy: A.Zaykov@hotmail.com/

Re: Omlouvám se

(Aridan, 12. 1. 2011 15:23)

Milý Zafrine,
není důvod k omluvám.
Dovolil jsem si vepsat pár slov TĚMITO PÍSMENY - NEJDE SAMOZŘEJMĚ O NADÁVKY :-)

1) Chudák Albert Einstein se ve svém hrobě asi obrací, co všechno na něj házíte :-( HLEDEJTE DÁL A JEHO SLOVA NAJDETE JAKO PŘESVĚDČIVOU ODPOVĚĎ SÁM
2) Ano, k přepólování Země vskutku dochází, dokonce i došlo, avšak (!) není to děj, který se uskuteční během *louskám prsty* takhle malého okamžiku, ale dochází k němu pomalu, v řádu desetitisíců let. ANO, SKUTEČNÝ POSUN PÓLŮ SE DĚJE KAŽDOROČNĚ O NĚKOLIK DESÍTEK KILOMETRŮ, OVŠEM TEORIE RYCHLÉHO POSUNU JSOU NEJEŃ TEORIEMI, ALE SKUTEČNĚ DOKUMENTOVANÝMI UDÁLOSTMI - ZKUSTE MRKNOUT NA JMÉNO PATRICK GERYL PRO VÍCE INFO, TŘEBA SE DOST PODIVÍTE.
3) Magnetické póly se díky rotaci jádra země NEUSTÁLE pohybují (žádné náhle skoky prosím) NENÍ PRAVDA, MAGNETICKÉ PÓLY JSOU POMĚRNĚ LABILNÍ PARAMETR A SÍLA SLUNCE JE V TOMTO PŘÍPADĚ NEPOMINUTELNÁ
4)Mohl by mi prosím někdo vysvětlit co autor myslí tím 'zachováním setrvačnosti'? /A.Zaykov@hotmail.com/ URČITĚ - STAČÍ TROCHA FANTAZIE, CO SE DĚJE S AUTOMOBILEM, KTERÝ NÁHLE ZMĚNÍ SMĚR...
5) Ne, vskutku Zemská kůra se nemůže (tak jak je to znázorněno) přetočit A JAKPAK TO VÍME TAK JISTĚ, ŽE TO MLŽEME VYLOUČIT? JÁDRO NENÍ EVIDENTNĚ VŮBEC PEVNÉ, JAK SE ZDÁ A DŮKAZY O POMALÉM POSTUPU VYLOŽENĚ NEMÁME.
6) Krásný psychologický článek, založený na psychologickém videu. DĚKUJI :-) ALE TOTO NEBYL JEHO ÚČEL - ÚČELEM JE PŘESNĚ TO, JAK JSTE REAGOVAL VY, ZA COŽ VÁM DĚKUJI.
7) Rád bych zde citoval anglickou větu, která se sem ba přímo hodí: "People, get some life!" DOPLNÍM: AND GET SOME SENSE :-)

ARIDAN

Re: Re: Omlouvám se

(Yarda , 10. 2. 2011 10:30)

Jak úchvatné : říci něco řečí /vtomto případě / :) "Apa cuka funde muka" :)
Jsme tady na tomto prostoru / DÍKY AUTROROVI /přeci od toho abychom polemikou pochopili a ne konfrontací vítězili ?

Re: Re: Omlouvám se

(Xon, 1. 9. 2011 13:10)

Aridane vy jste opravdu MUŽ na svém místě! Myšlenky takto rozumného a inteligentního člověka, jsem už dlouho nečetl ani neslyšel. Máte můj hluboký obdiv.

Re: Re: Re: Omlouvám se

(Aridan, 1. 9. 2011 21:23)

Podobných osob je mezi námi jistě více :-)
I když se můžeme všichni mýlit, je občas dobré poukázat na jiné či možné cesty a poutník si tak sám snadněji vybere svůj vlastní směr.
Jinak s radostí a díky...
Aridan

Re: Omlouvám se

(Yarda , 10. 2. 2011 10:18)

Dobrá, jdete na to vědecky, já jsem ale ? dejme tomu neználek,brouk pytlík a ferda mravenec /doufám že přijímáte můj ,pro některé mrzouty, zvláštní humor / v jednom a onehdá jsme řešili v sauně vznik uhelných pánví! Já se svou teorií o tom že se zemská rotace na vteřinu zastavila a celý les prales se na jílovém podkladu utrhl a zastavil se až o hradbu skal ? dejme tomu kérkonošských a během několika dnů, když kalné vody opadly bylo zaděláno na uhelnou baštu pro karbonáty ....
doufám že mě odpovíte :) jak vznikly tak mocné vrstvy uhelných slojí

Osobní prognóza AURoA

(Martina, 4. 8. 2011 4:40)

Ano, vše má (jako ty vlny na moři, jsou i v kosmu-to jsou ty struny, zvuk, slovo, jméno, tvar, duše, city - samá manifestace bytí, Boha, UniVers = jeden verš, chcete-li:)..) po "akcionářsku" svou volatilitu a nic neroste v jedné úrovni "do nebe", ale musí to poskočit na další spirálu. A ten skok - jako, že je 9 měsíců (u jiných entit na Zemi-protože zvířata nejsou "jen" zvířata jiný čas) těhotenství a pak porod, který má už poměrně rychlý spád. Může ale probíhat šíleně, nebo existuje tzv. "Orgasmický porod" - byl o tom i velmi pěkný dokument na čt2 nedávno, a to je ta svobodná vůle, i když možná je to i tak, že se energie musí dostat na jistou frekvenci (každá planeta vibruje v jiné), aby mohla "překmitnout" na vyšší. A ano, jsou na Zemi jiné bytosti, než lidé (v lidské podobě), kterým by se ve vyšších frekvencích "nedařilo" a proto je to tak, jak je. Ale máme přeci početní převahu! Ani prstem, hlasem, úhozem do klávesnice by lidstvo nemuselo hnout-chápete-li mě! Proto jsou duchovně zasvěcení lidé vyrovnaní a vysmátí jak Dalajláma, protože vlastně "makají" svou láskou a dobroutou víc, než dělník v Kolbence, který je plný zášti a pak si jde sednout s chlapama na pivo a "sepsuje" všechen Nečas a všechny Nečase na jednu hromadu. Lidé nerozumí sami sobě, nerozumí si často ani dva zamilovaní, protože neumění "komunikovat" a to nemluvím o verbálním vyjadřování. Je zvláštní doba: lidé jsou vlastně odpad Země. Kdysi dávno, když v úrodných zemích přesto člověk jedl maso (nemám teď na mysli indiány a duchovní obřad před lovem), byl považován za "nečistého". Bylo to stejné, jako by vyhrabal na hřbitově mrtvolu. Dnes se kulinářsky člověk cpe živými chobotnicemi, které jsou jedny z nejinteligentnějších entit. Želví polévkou-želva je mystická bytost (viz."želví medicína"), je stará téměř jako Země sama a nese info o planetě. Delfín, kytovci, sloni - dají echo Zemi a ta vyšle signál, frekvenci SOS... Nejde o to, jestli se stane potopa, tornádo a bůhví co (katastrofy lidstvo stmelují!). Je to test... Test,kam jsou schopni "nájemníci" a genetický výtvor, kterému možná v rozporu s "vyhláškou" byla dána schopnost se rozmnožovat - budiž - kam je schopno ve své "velikosti" až zajít /viz náš sám Velký prof."santa" Klaus/. Ta arogance je přeci do nebe volající:-)! A při představě, že mě postihne jen fyzická smrt a "pomažu" do dimenze - té patřičné (ten tam,jiný-kdo chce válčit onam;)-viz. Tajuplný květ života, Egypt a komora zasvěcení). To pak člověku rychle dojde, proč se děje to, co se děje... Tak hodně štěstí...

šílenství

(Felix, 27. 6. 2011 14:52)

Lidi, vy jste blázni :-D

Re: šílenství

(Aridan, 27. 6. 2011 19:11)

Felixi,
pozor - tvrzení typu "já nejsem blázen" prohlašovali obvykle ti největší šílenci :-)))
Aridan

Je to jedno

(Scream To Darkness, 23. 6. 2011 11:03)

Rekl bych ze vedet je dulezite ale resit co bude je zbytecne protoze to stejne neovlivnite. Co muze te ovlivnit? No az to vsechno zacne tak muzete se rozhodnou jak se stim vyparadate. bud to zabalite sami nebo muzete bojovat s danou situaci a nejak se sni vyporadat. Podle me ne nejvetsi problem v tom ze pro me jako osobu je snasi delat rozhodnuti nez si uvedomit jestli tem muj cit je z celkovyho hlediska ten pravy nebo ne.

1918,1945,2004

(Link, 18. 2. 2011 1:34)

Zajímalo by mě, proč staří Egypťané vyznačili jako kritické roky roky 1918,1945, 2004. Je to protože v roce 1918 skončila první světová válka a tedy lidstvo se dávalo znovu dohromady, v roce 1945 zase druhá světová a znovu nastal mírový proces - nebojujme spolu, mějme se rádi atd. Ovšem pak mi nejde do hlavy ten rok 2004? Co vím, v roce 2004 kde nic tu nic. Leda tak Facebook. Což by docela i zapadalo - MĚL přece pracovat rovněž na principu "dávání lidí dohromady" jenomže docela.. A tak se ptám, co se stalo v roce 2004 jiného? Vyznamějšího? Nebo jsem ty krizové -které bych podle této mojí teorie tak rozhodně nenazvala- body pochopila blbě?

Re: 1918,1945,2004

(Yarda, 21. 2. 2011 15:34)

Pátral bych po šoubisnisu nebo uvedení kasovního "tryleru" v kinematografii ? či významný román ? propagujícího Lásku :)

Re: 1918,1945,2004

(josbil, 10. 5. 2011 19:45)

V roce 2004 byla rozšířena evropská unie lidé se dali zase dohromady jako po dvou válkách.Obrovské nadšení a očekávání něčeho nového.Musíme připustit že dvě války zasáhli hlavně evropu a rok 2004 k tomu patří změna uspořádání a hledání něčeho nového.Před rozšířením v roce 2004 byla unie spíš jako dohoda bohatých států západu o spolupráci v roce 2004 nabyla jiné formy soužítí různých systémů a pokusu je společně dovést k lepší společnosti.Byl to velmi významý rok to jak to dopadá je už jiná.