Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co již bylo dávno řečeno, jen se o tom raději nemluví?

Je až neuvěřitelné, kolik varovných až alarmujících výroků, se ohledně tohoto data objevuje napříč celým světem, napříč různými kulturami i různými časovými obdobími – a to od dávnověku až po dnešní moderní dobu.

ObrazekNamátkou uvádím například proroctví Nostradama, třetí tajemství Fatimy, čínskou Knihu proměn  I-Ching končící svůj vývoj právě v roce 2012, novodobý internetový projekt Webbot varující před tímto rokem, proroctví Mayů i kmenů Hopi či Waitaho o konci časů, maximální Sluneční aktivitu v roce 2012 , posunutí pólů naší Země (v minulosti se prokazatelně již stalo), Indická proroctví skrytá v prastarých Védách, jasná poselství mimozemských bytostí apelující na nutnost našeho jaderného odzbrojení (clanek nalezneme zde /clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace/tajemny-hlas-z-kosmu-odrusil-vysilani-vsech-stanic), zakódované poselství Egypťanů v pyramidách, utajená poselství v chrámech vystavěných Svobodnými zednáři či Summerská proroctví o planetě X neboli planetě Nibiru.

 

Všechny předpovědi se shodují v jednom – tento rok či těsné období kolem něj bude velmi významné a může znamenat buď zcela novou etapu rozvoje naší lidské rasy nebo naší zkázu či v různém pořadí obojí…

Základní otázkou však stále zůstává, zda půjde o konec násilí či násilný konec naší civilizace…? To záleží především na nás a naprojekci našeho kolektivního vědomí do reality. Nebojte, umíme to dobře.

 

Nejprve základní faktické informace: moderní věda již nepovažuje tok času za lineární či konstantní, ale čím dál častěji se přiklání k cykličnosti času (viz článek /clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/cas-a-jeho-ne-existence). ObrazekStejně jako opakující se pohyb hvězd, planet i Slunce, dochází k tzv. precesi rovnodennosti – kdy se pohyb osy otáčení naší Země posune vždy o 1 stupeň za každých 72 pozemských let. Z pohledu učené vědy dochází k jakémusi kolísání – rotaci káči – vlivem přitažlivosti Slunce a Měsíce. Již staří Mayové věděli, že Slunce je opticky v konjunkci se středem mléčné dráhy každých 26.000 let – tentokrát vychází konkrétní den vyrovnání našeho Slunce se středem galaxie přesně na pátek 21.prosince 2012.

 

Nostradamus – koncentrovaná citace ze Ztracené knihy Nostradama- kolem roku 1650 n.l.: 

ObrazekDojde ke strašnému krveprolití, nebesa začnou soudit, vzniknou různé sekty, udeří hladomory, začnou padat mocné říše, svět ovládnou epidemie, chaos a zkáza, ohnivá oblaka a žár uvaří vodu v mořích i ryby v nich, nastane obrovské strádání, pustošivá sucha, lidé budou jíst jeden druhého aby sami přežili, tento rok nastane apokalypsa a tři zatmění měsíce (toto je skutečnost – čeká nás úplné zatmění Slunce, tranzit Venuše a zatmění Slunce a středu galaxie – to vše ve 2012), Blesk otřese kameny všech pyramid, vzniknou rozsáhlé praskliny, tři nespoutané okolo středu spojené, bude málo deště, obloha vyschne, všude zmar a smrt, zlá hodina nadejde a udeří. Nastane zatmění Slunce temnější a chmurnější, než byla všechna předchozí od stvoření světa. Země ztratí svou přitažlivost a bude se zdát, že se propadá do nekonečné tmy. Na konci vlka, osla, lva a býka nebude již z nebe Obrazekpadat sladká mana. Brzy poté se obrovská bouře s burácením vzedme nad mořem i nad zemí. Plameny, zvířata, stupňující se konečné pozdvižení. Obrovská města na břehu oceánu obklopená močálem budou zužována strašnými vichry. Obloha, z níž věštíme, náhle změní se, nastane věk změn ani k dobrému ani ke zlému. Až budou ryby mořské i pozemské vyvrženy na břeh silnou vlnou podivného hladkého tvaru (odpovídá popisu tsunami), dosáhnou až k domům na své nepřátele. Když zdá se, že je vše již dobré, Slunce i Měsíc a vše vzkvétá, přichází zkáza z nebes, jako prach dopadá na osudy lidí, přichází apokalypsa (jaderný spad?). Uzavřený chrám protne blesk, zraní obyvatele v jejich vlastní tvrzi, koně, krávy, lidé, vlna zasáhne stěnu. Při východu Slunce se objeví veliký oheň, hluk a žár mířící k severu, na zemi přináší smrt zbraně, násilí a hlad. Přerod to bude složitý, města však získají, jejich srdce se pozvednou, ke slovu přijde moudrost a prohnaní budou vyloučeni. Moře i země budou vzkříšeny a lidský soulad znovu probuzen.

 

 

Mayové – Mayská civilizace existovala přibližně od 250 až do 900. roku našeho letopočtu a již oni věděli o takzvané „temné trhlině“, která se nalézá Obrazekuvnitř středu naší galaxie. Někoho z nás možná napadne, JAK to mohli vědět a to i bez všech dokonalých optických pomůcek, které máme k dispozici dnes?  Je možné, že jim to někdo prostě řekl? Byly objeveny záznamy o tom, že jejich, Egyptská i Aztécká civilizace byla vedena učenci a učiteli z nebes. Proto své chrámy stavěli z úcty k nim přesně dle souhvězdí, ze kterých učitelé přicházeli (viz. Orionské proroctví) a výzdobu svých chrámů zdobili vypodobněním jejich létajících těles, ve kterých na Zemi přicházeli (např. dokumentace Vozy Bohů či Vzpomínky na budoucnost – Erich van Daniken). 

ObrazekNa obrázku je znázorněna stará míčová hra dvou soupeřících Mayských družstev, jejímž cílem bylo jako první dostat poměrně těžký míč do otvoru ve vysoké stěně. Existují celkem věrohodné teorie, že míč symbolikou představuje naše Slunce, otvor na stěně je ona černá díra uvnitř mléčné dráhy naší Galaxie. Pokud hráči nedokázali dostat míč do otvoru jako první, byl kapitán mužstva velice brutálně popraven.

Mayské proroctví hovoří rovněž o výbuchu ohromného vulkánu – konkrétně se týká Yellowstone, který již dnes má takzvaný RED ZONE CODE, což znamená, že je schopen kdykoliv začít s masivními erupcemi. Pokud by skutečně došlo k této obrovské erupci, dopad by se projevil na celé planetě po dobu řádově následujících tří až čtyř let. Naší celé planety by se týkala zásadní klimatická změna – obrovské mraky prachu se dostanou do atmosféry, stanou se součástí mraků, následně dojde k zakrytí oblohy, odstínění slunečního svitu a navazujícího globálního ochlazení. Sopečný prach současně pokryje veškerou vegetaci, čímž dojde k omezení až zastavení výroby kyslíku vyhubením vegetace planety… (viz současné erupce na Islandu - článek Sopečný prach nad Evropou zde /clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy )

Mayové věděli o pomíjivosti hodnot, vrtkavosti touhy lidského ducha i transformaci vědomí, proto již dlouhá tisíciletí ukládají vědomosti svých předků a zkušenosti generací do známých křišťálových lebek. Každých tisíc let Obrazekreprezentuje jediná lebka vyrobená ženou kmene. Jde o posvátný obřad, kdy jsou dva zástupci (vždy muž a žena) vyvoleni k maximálnímu studiu moudrosti předků během svého nejproduktivnějšího období života pro studium moudrostí svých předků. Lebek je v současnosti 13, stejně jako je doba existence našeho druhu po posledním posunu pólů před 13000 lety.  Ti, kdož se podobnými tématy zabýváte, asi nepřekvapí tvrzení, že vše je jen forma energie o určitých vibracích (jemnější např. myšlenka, hrubší např. hmota). Obřad energetického přesunu mužského a ženského vědomí z důvodů zachování rovnováhy do křišťálové lebky, se provádí za pomoci přírodních omamných látek, bylin a hub, oba jedinci nabytou formu svého poznání umísťují do lebky a tím svou pozemskou životní cestu předáním poselství dalším generacím ukončují.

Co považuji za velmi důležité zmínit, je skutečnost, která se v proroctví Mayů často objevuje, a tou je oznámení fyzického návratu Bohů z nebes, kteří nás dle obrazu svého stvořili a kteří se přijdou podívat, jak na zemi nám přidělené hospodaříme  (téměř 100% shoda s texty Summerských civilizací, cestě planety Nibiru, návrat Annunaki i Biblických výjevů – kniha Genesis) Detailní informace zde: /clanky/puvod-a-historie-cloveka/puvod-cloveka-a-souvislost-s-nibiru---sokujici-odhaleni )

 

 

  

   

Hopiové – další ze známých „podskupin“ kmene původních Mayů se nazývá Hopi (polohou Guatemala, Arizona). Mayové byli skutečně dobře informováni Obrazeka připraveni, proto se před poslední pozemskou katastrofou před 13000 lety rozešli do všech světových stran s cílem zachovat existenci lidského rodu. Hopiové věří ve dvě cesty: cesta dobra a znovuzrození a cestu zla a tím záhuby. Každý z nás má proto dvě možnosti volby vybrat si svět plný dobra a spokojenosti plný lidí nebo život v osamění. Dle jejich výkladů jsme již čtvrtým pokusem o „člověka“ a brzy nastane čas pátý. Hopijské proroctví je následující – na nebi se objeví Modrá hvězda, což je dle tradice duch jejich předka varující před záhubou, modrá hvězda bude znamenat začátek posledních dnů a konec všech časů. Následně se po čase Obrazekobjeví Rudá hvězda, která bude znamenat konec přechodu a všech změn. Hopiové mluví dokonce o konkrétních letopočtech. Období změn by mělo probíhat přibližně od roku 2006 až do roku 2015. Nepřekvapí proto, že se na nebi dne 24.října 2007 objevil jedinečný úkaz v podobě exploze Holmesovy komety, která byla prozatím naprosto největší pozorovatelný objekt na obloze – dokonce větší než naše Slunce. A hádejte jakou měl úkaz barvu? Správně – krásně sytě modrou… Kometa svou barvou symbolizovala otevření okna času a přechod do dalšího stupně vývoje. O rudé barvě a příchozím úkazu se můžeme pouze dohadovat – výbuch supernovy či Summerská planeta Nibiru známá též jako planeta X, mající rudou barvu viz dále…?  (další info např. Miriam Dellicado nebo Drunvalo Melchizedek)

 

 

Egypt - varování se objevuje rovněž u starých Egypťanů a to konkrétně Obrazekv jejich symbolice hieroglyfů a ve stavbách pyramid – vystavěny jsou přesně dle určitých hvězdných systémů a přesně odpovídají například třem hvězdám souhvězdí Orionu = lovce – přesněji jeho pásu. Navíc cesty v nich vytvořené odpovídají rovněž určitým časovým osám. Kritické roky byly uvedeny 1918, 1945, 2004, 2012, 2056. Ke studiu proto rovněž doporučuji již zmiňované proroctví Orionu – viz. Orion prophecy a pyramidy na Marsu – Cairo=Mars.

Velmi důležité a detailní informace o pyramidách a Sfinze najdete zde: /clanky/puvod-a-historie-cloveka/tajemstvi-pyramid-a-sfingy

 

 

Třetí tajemství Fatimy - The third secret of Fatima, odpovídá velice přesně Obrazekknize zjevení, kapitola 17. Sestra Lucia, která sdělení zjevené pany Marie v roce 1917 přijala i zapsala, byla jedno ze tří dětí – viz foto – dvě ostatní poměrně krátce po předání zjevení zemřely. Texty třetího tajemství byly církví – papežem Piem XII v té době zapečetěny, ukryty a pečlivě utajeny – důvodem byl obrovský strach, zoufalost, nenávist a panika věřících. Znovu otevřeny byly rokem 1960 a veřejnosti byly teprve až v roce 2000 předány velmi „neutrální“ náznaky obsahu sdělení.

Pokusím se ve stručnosti shrnout výjevy třetího tajemství Fatimy jak bylo sděleno  (více detailů viz. Malachi Martin, který Třetí tajemství osobně četl, šlo o jediný list A4 a informace částečně poskytl)

Lidstvo se nevyvíjí dle Božích představ, všude vládne nepořádek a nedobrota, Satan ovládne vědce a ti vytvoří zbraně, které mohou zničit veškerý život na zemi.  Ti, kteří vládnou zemi, budou mít strašlivá množství těchto zbraní. Bůh potrestá člověka povodní a záplavami. Nadejde čas všech časů a konec všech konců. Silní a mocní budou odstraněni i s malými a slabými. Dokonce i mezi církví se rozhostí neshody a čas zkoušky, kardinál půjde proti kardinálovi, biskup proti biskupovi, Satan bude kráčet mezi nimi a v Římě dojde k velkým Obrazekzměnám. Církev bude zastíněna a svět bude plný teroru. Vše co stojí, bude strženo, Bůh použije všechny přirozené prostředky jako oheň, zimu, vodu, vítr a změny v počasí, aby pomalu bořil svět. Oheň a kouř budou padat z nebe a celá Země bude zahalena temnotou. Voda oceánů se změní na páru a ta pokryje všechno kolem. Voda všech oceánů se změní v páru a do hodiny zemřou miliony lidí. Země se mocně bude chvět, Ti, co zůstanou naživu, budou závidět mrtvým a budou pojídat jeden druhého, aby přežili. Všude velký zmar, muka a útrapy. Mnoho národů bude odstraněno a mnoho duší ztraceno, neboť velmi důležitá osoba bude zavražděna a to vyprovokuje válku. Silné armády obsadí Evropu. Jedné chladné noci deset minut před půlnocí se zatřese země a bude se třást celých osm hodin. To bude znamením, že Bůh přebírá vládu nad zemí a nastane úplná temnota nad celou planetou. Smrt bude přítomná všude kvůli chybě nevěřících a bláhovým následovníkům Satana, kteří řídí Svět.  

(původní text je dle očitého svědka dokonce mnohem děsivější – toto je pouze jeho část – porovnej s Nostradamovým proroctvím)

 

Věštkyně Sibyla ze Sáby – Královna Sibyla Kumana žila v letech 970-870 př.n.l. na území Sába v Arabii. Vydala se na cestu za králem Šalamounem, Obrazeksvěřit mu svá tajemství, čímž se výrazně proslavila. Dokázala předpovědět auta, lodě, letadla, ponorky, pády říší i královských rodin.  Nehovoří sice o konkrétním datu, ale mluví též o konci věků, který údajně nastane, až budeme všichni pod jednou sítí (srovnej rozmach internetu).  Promlouvá o nedostatcích vody, zdrojích jídla, dále muž i žena v kalhotech choditi bude, nápojů omamných užívati budou, plodnosti jejich ubude, v dobách nejhorších ženy kratší vlas mužů nositi budou, mužové v hojné míře své manželky vyženou a nové si přivedou, ženy živiti se prodejem těla svého budou, jejich lůna přestanou plodit, tak muž i žena plné rovnoprávnosti dosáhnou, přijde doba, kdy člověk ovládne svět a bude se snažiti vniknout do tajů Boha našeho aby i chod zákonů jeho ovládl – podmaní si všechna zvířata, člověk zachytí sobě vodu aby mu užitek dávala, vzduch aby pracoval za něj a Slunce, které v dobách dešťů jemu život zpříjemňovati bude. Ani to nebude člověku stačiti, zneužije díla Boha pro sebe  vytvoří si umělá zvířata, aby byla jemu podmaněna a vytvoří něco, co předčí svět i člověka. Člověku však ani toto stačit nebude a bude se snažiti odletěti z tohoto světa a zkoumati, zda by cesty lidstva, světa i hvězd pozměniti mohl – tomuto přání však nikdy vyhověno nebude… (viz. looking glass technology a remote influencing).

O dnu posledním – kniha osmá- královská: Řeky budou vysychati, traviny vymírati, skot i lidé hladem a žízní padati, hory se zemí se srovnávati budou a jiné pískem pokryty budou. Na nebi objeví se po třikráte kometa, poprvé na severu, pak jihu a potřetí na západě země. Pak se počne silně země chvěti a téměř všichni lidé vykrvácí. Napřed lidé v horách, pak v údolích a poslední, kdo žijí v místech u moří, kde je věčná zima. Ostatní znamení již lidé neuvidí, slunce nabude krvavé záře, objeví se na západě místo na východě a hvězdy dnem i nocí svítit budou. (100% shoda s Mayi i posunem pólů)  Tenkrát sestoupí Hospodin na Zem a bude souditi soudem nejkratším a nejspravedlivějším. Nikdy již více nebude tato země hostiti člověka a to jen proto, že byl zemí a Hospodinem živen, nevážil si toho a bouřil se. Znesvěcoval zemi slovy svými, proto na ní nebude hoden žíti více.  

 

 

 Obrazek

Indie – ten, kdo má příležitost promlouvat s lidmi, kteří znají obsah a rozumí prastarým spisům – védám, dozví se, že nás čeká v tomto věku rovněž mnoho změn – doslova změna našeho života od základů – hovoří se o velké proměně všech a všeho...

  

 

 

Kniha proměn I-Ching – čínská Kniha proměn – její původ je datován přibližně před 3.000 lety za vlády dynastie Zhou, ovšem její slovní tradice je daleko Obrazekstarší. ObrazekKniha je použitelná nejen jako výklad odpovědí pro hledající, ale rovněž obsahuje komplexní principy změn a transformací, které jsou součástí našeho lidského vývoje. Toto je vyjádřeno základními principy Yinu a Yangu, reprezentující rovnováhu Světa. Pro předpovídání budoucnosti je používáno tří mincí a 49 dřevěných tyček. Výsledky vzniknou vytvořením osmicípé hvězdy v šesti liniích, pomocí nichž se následně I-Ching vykládá. Nachází se zde 64 možných šesti linkových kombinací, tedy základních 64 výkladů, které se rozpadají do osmi dómů - ty reprezentují esenciální elementy přírody a jsou vyjádřeny na spodní lince, resp. znázorněny třemi horními linkami hexagramu. Ty se nazývají trigramy a jsou dva v každém hexagramu. ObrazekZákladní historické principy I-Chingu a faktické události byly rovněž zpracovány do teorií časových vln (viz. Time wave theories - Terrence Mc.Kenna) a celkový vývoj byl pro lepší přehlednost zpracován do grafu, čímž nám bylo umožněno nahlédnout nejen na naši minulost, ale i blízkou budoucnost – graf na konci křivky nekolísá, ale zcela čistě končí na nule v závěru roku 2012…

  

Přesun magnetických pólů Země – pokud si představíme naší planetu jako skořápku vejce, získám poměrně slušnou představu o reálné situaci a Obrazekkonstrukci naší Země. V článku Stručná historie kosmu jsme se dozvěděli pár základních informací o naší Sluneční soustavě a nyní se podíváme krátce pod slupku naší planety. Poloměr planety je jak víme 6.378 kilometrů. Zemská kůra je svrchním pevným obalem planety a její tloušťka je něco mezi 40-80 kilometry, přičemž pod hladinou oceánů je to pouze 6 km – proto tak časté podmořské výrony lávy.

Více informací o vývoji planety zde: /clanky/puvod-a-historie-cloveka/nase-planeta-roste-jako-houby-po-desti 

Významná část pod zemskou kůrou je takzvaný plášť, který se počítá až do hloubky přibližně 2900 km pod povrchem – srovnatelné s bílkem vajíčka. Pod pláštěm je již zemské jádro – žloutek – které se skládá z vnějšího jádra, které je tekuté – v hloubce mezi 2900 km až 5100 km. Pod tímto tekutým jádrem je jádro pevné, tvořené těžkými kovy – od 5100 km hloubky až do středu Země 6378 km pod povrchem. ObrazekJak je vidno, naše Zemské těleso je poměrně složité stavby a díky rozdílnosti struktury jednotlivých vrstev – tekuté a tuhé – není až tak těžké těmito vrstvami vůči sobě otáčet. Platí to především o našem jádru, které je díky vysokému obsahu železa silně magnetické. Zvířata, lidé, komunikační a satelitní zařízení, příroda - všichni potřebujeme magnetismus ke svému životu – při pokusech např. experiment Philadelphia bylo dokumentováno, že ztráta magnetismu, znamená pro lidi šílenství, o čemž píší i staří Mayové a bylo dokumentováno i na pracovnících ruské kosmické stanice Mir – ti se zbláznili a kompletně ztratili svou paměť. Sluneční aktivita, pokud je dostatečně silná, může magnetické pole Země fungující jako ochranný štít proti kosmickým částicím nejen narušit, změnit či polaritu dokonce obrátit. ObrazekPosunem zemských pólů se velmi vážně zabýval i Albert Einstein a byly předpověděny americkým jasnovidcem Edgarem Caycem.  Pro zajímavost uvádím, že je v současné magnetosféře poměrně velká trhlina a jižní magnetický pól se po několik hodin přemístil na oblast amerického území Kalifornie. Magnetické póly se posunuly již před nedávnem o nějakých 80 až 170 kilometrů, jejich polohy stále kolísají a řídící navigační přístroje jsou proto často kalibrovány. Při kompletní ztrátě magnetického pole se pevný obal vnitřního jádra změní na tekutý a tak se bude schopna relativně volná zemská kůra schopná posunout v podstatě kamkoliv. Střízlivé odhady posunu osy pólů jsou kolem 18-23 stupňů od své stávající polohy. Pokud vezmeme v úvahu průměrnou hloubku oceánů 4 kilometry a přibližnou výšku našich nejvíce osídlených kontinentů nad hladinou moře 200-1800 metrů, a zkombinujeme s představou zachování zákona setrvačnosti při rotaci naší planety, mohou nás čekat velmi působivé okamžiky. Už jen tání ledovců je jakousi přípravou pro Obrazeksnazší přesuny obrovských mas volného ledu, napadlo to vůbec někoho?  Samozřejmě musíme připočíst sílu povětrnostních vlivů – uragány, bohatou sopečnou činnost a zemětřesení, zejména díky odlehčení obrovských vodních mas zatěžujících litosférické desky, selhání všech energetických zdrojů a tím lavinový efekt jaderných katastrof již dnes s poruchami fungujících jaderných elektráren, které budou bez jakéhokoliv oběhového chlazení… (viz Nostradamova předpověď jaderného spadu)

 

 

Webbot projekt – projekt Webbot sloužil původně finančním zájmům Obrazekkapitálového trhu a jeho úkolem bylo předpovídat budoucí vývoj a chování tohoto trhu. Postupně se z výstupů tohoto internetového vyhledávače dostávalo stále více informací, které souvisí s čímsi jako kolektivním vědomím a odhadem budoucích událostí. Tak bylo předpovězeno narůstání chaosu po celém světě, pád raketoplánu Columbia, zvyšující se počet zemětřesení a přírodních katastrof, byly předpovězeny útoky jedovatým antraxem, zemětřesení v Číně i v Indonésii, krize s produkcí a distribucí nafty, do blízkého budoucna záměrně vyprovokovaná válka s mimozemskými civilizacemi (viz. předpověď Wernera Von Brauna o záměrně vyvolaných fiktivních konfliktech se "zlými" UFO - nejlepší důkazy exiistence UFO zde /clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace ), dále  krize a pád dolaru, útok na  dvojčata 11.září 2001 a Webbot zároveň poukazuje na velmi kritické období kolem roku 2012 a jeho přelomový význam. 

 

 
Svobodní zednáři – Tato velmi známá osobnost počátků dvacátého století ObrazekObrazekpublikující pod pseudonymem Fulcanelli (1877-1932) vydává kolem roku 1920 knihu Tajemství katedrál, ve kterém prohlašuje, že dešifroval zprávy konce světa z děl vystavěných Svobodnými zednáři. Chrámy dle hlubšího zkoumání obsahují tajné zprávy zakomponované Obrazekdo veřejných budov po celé Evropě. Svobodní zednáři se obecně považují za opatrovníky tajemství a utajovaných vědomostí – zakladatelé chyliazmu – učení, které říká, že vše bude po konci světa stvořeno od základů nanovo. Při podrobném zkoumání je patrné, že se ve stavbách evropských chrámů evidentně objevují Egyptské symboly či jejich skryté významy. Doplňuji, že předpokládané spojení Nostradama a svobodných zednářů nebylo potvrzeno, je však z historických zdrojů velice pravděpodobné.

 

 

 

Planeta X - Nibiru – tato planeta byla popsána již v roce 1974, kdy jí přesně Obrazekna základě prastarých Summerských textů popsal jeden z posledních žijících znalců dávného jazyka – Zacharia Sitchin. Detailů o tomto fenoménu je možno dohledat poměrně dost, uvádím proto pouze, že planeta protíná náš solární systém po eliptické dráze dle obrázku, oběh planety trvá našich 3.600 let. Planetu samotnou  obíhá několik jejich měsíců, je v textech rovněž nazývána Intruder, neboli Narušitel. Další názvy jsou temná hvězda – Dark star, hnědý trpaslík - Brown Dwarf…  Na obloze ji zatím není možné  pozorovat pouhým okem či dalekohledem (to bude až ve druhé polovině 2011), ale pouze jako infračervené záření – žhnoucí uhlík ve tmě. Ten není rovněž v ohni vidět, neboť je temný, ale září obrovským teplem. O existenci Nibiru se Obrazeksice vedou rozsáhlé dohady, ale pokud najdete 3 minuty svého času a na odkazu   www.google.com\sky  nastavíte souřadnice  13st 48m 00s   a  -8st 24m 25s  v infračerveném (infrared) pohledu, objevíte při maximálním zvětšení dost zajímavou anomálii, která přesně odpovídá tepelným křídlům popisované planety…  Proč se jí někdo snaží vyretušovat a ještě takhle lajdácky??? Stejný pohled nabízí s podobnou retuší a coverupem i Wikisky  nebo GoogleEarth. Jistě chápeme, že vlády ani astronomové prozatím nechtějí šířit paniku, o to však bude větší zlost, zoufalost a chaos, až všichni pochopí, jak byli oklamáni… 

Souhrnný čánek o Nibiru i s šokujícím odhalením našeho původu nalezneme zde: /clanky/puvod-a-historie-cloveka/puvod-cloveka-a-souvislost-s-nibiru---sokujici-odhaleni 

Doplňuji nejnovější info, které potvrzuje existenci Nibiru, vědci ji však nazvali prastarým Řeckým názvem Nemesis, rozhodně však říkají to samé co Zacharia Sitchin od roku 1974: http://www.space.com/scienceastronomy/nemesis-comets-earth-am-100311.html

  

 

Poselství z kosmu – nebudu více rozebírat poselství, které nám bylo předáno a které je detalně zpracováno i s MP3 záznamem v sekci UFO a mimozemské civilizace. Celý článek zde: /clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace/tajemny-hlas-z-kosmu-odrusil-vysilani-vsech-stanic

 

  

Osobní prognoza autora nebudu vkládat detailní prognózu, ale dle zásadního názvu stránek „Jiné stránky, jiný pohled na realitu…“ doplním pouze úvahu, zda Obrazekmůže Mayský „Konec všech časů“ znamenat informaci, že čas začneme ovládat a dojde k restartu či "upgrade" celého našeho stále méně fungujícícho systému? Viz sekce Věda a experimenty zde https://jine.estranky.cz/

Stávající vleklá ekonomická i duchovní krize se bude pouze více prohlubovat a přelije se postupně jako vlna celým světem, prezentované výsledky v číslech a grafech i deklarovaná zlepšení, jsou pouze dočasné, dané určitými akcemi či jde přímo o podvržené informace způsobené vytištěním dalšího a většího množství peněz bez hodnoty, tím stále většího zadlužování a tvorby nesmyslných a virtuálních rezerv bez zvláštního opodstatnění (platí zejména pro USA).

Na nás zůstává cesta naší vlastní vnitřní přípravy (nikoliv forma vnější), tu zajistí matka příroda společně s naším naplněním sama. Počítejme s rozličnými katastrofami, střídavými hladověními, očekávat můžeme neklid napříč celým světem i církvemi, občanské války a nepokoje, vyprovokované vojenské výboje na středním východě – ropa, veřejné odhalení Vatikánu i vlád existence UFO, šíření záměrně produkovaných nemocí-virů – zaměření zejména Čína a Asie, kritický se stále jeví Irán, Irák, Afghanistán, Korea, dramaticky nám naroste sluneční aktivita, která ohrozí částečné či veškeré komunikační kanály satelitů, vznik chaosu a strachu, bankovních propadů a bankrotů, nárůstu nezaměstnaností, měnových inflací, konfiskací Obrazeksoukromého majetku armádními právy, finálně stanné právo…

Staré musí nutně odpadnout, aby mohlo vzniknout nové – proto dnešní úpadek hmotných hodnot, ztráty tolika zaměstnání a návraty k tradičním hodnotám a lidskosti… Transformace DNA na vyšší vibrační úroveň a pravděpodobné aktivování dalších spojení našich řetězení DNA. Přesun do vyšší dimenze vědomí a uvědomění si naší jednoty s Univerzem. Úpadek soutěživosti mezi lidmi z důvodů minimální nutnosti, snaha pomoci jeden druhému a úpadek sobectví. Objevení se našich ochránců – přátel z jiných dimenzí – kteří pečlivě střeží naše kroky. Veřejná oficiální deklarace jejich existence a dlouhodobého kontaktu s nimi – v čele s USA a Vatikánem. Více zde: /clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace/verici_-pozor---vatikan-promlouva 

Otevření srdcí lidí, semknutí stejně vibračně naladěných bytostí, naslouchání a věnování pozornosti vnitřnímu bytí a cítění, nárůst empatie s druhými i celým Universem, pochopení cyklu chyb a poučení se z nich, přijetí utajovaných pravd a realit, řešení otázek týkajících se  nejen jednotlivců, ale lidské rasy jako celku. Naplnění poznání síly společného vědomí a jeho masové využití - konečně pro blaho lidstva - tím změna a umírnění těch nejhorších proroctví. Porozumění všem příznakům a symbolům přechodu z věku Ryb do věku Vodnáře – do takzvaných Zlatých časů lidstva.

 

 

Mnoho štěstí Aridan

 

Komentáře

Přehled komentářů

Soudny den prichazi!!

(Danek, 15. 7. 2011 0:19)

Draha pani pokud chcete odpoved na vasi otazku tak je lepsi nad tim nepramislet,stalo se vam ze ste zabyla Muchu,Komara,nebo jine zvire?Pokud ano tak mate pocit ze se vas ptal jake to je umrit?Neptal a takova planetka Nibiru se vas taky nebude ptat,ta spadne a bude hotovo.Clovek si rekne jaky je rozdil mezi nami a treba komarem zadny jen sme o neco vic inteligentni a proto nas to nuti premislet co je a neni.

Re: Věřím tomu všemu, co na těhle stránkách je, ale prosila bych Vaše názory...

(Jarda, 15. 7. 2011 20:22)

Ahoj zkus hledat tady http://paranormalniukazy.webnode.cz

dále pro autora těchto stránek....jmenuji Se Jarda a už 20let se zabývám záhadama,klinickými smrtěmi,duchama atd.Sám provádím pokusy a kašlu na lidi co tvrdí,že sme šílenci.Sám sem zažil věci ,které se nedají vymluvit tím,že je to zblbnutí mozku.Nechme materialisty ať se honí za prachama.Morální hodnoty upadají,člověk a lidský život ztrácí cenu.Sám věřím jen potvrzeným věcem.Jo ještě sbírám důkazy a skládám skládačku proroctví do sebe a tady sem nalezl asi tak půlku tak se omlouvám autorovi Aridanovi,protože sem zkopíroval nějaké věci odtud.Pokud si bude přát vymažu to,ale sám bych to nenapsal líp a fandím všem,které zajímá podstata života.Musím se smát,když si vzpomenu na film den nezávislosti,jak jsou ti dva v místnosti,hlavní hrdina radí druhému,aby opustili jeho známí New York a on říká:musím rychle zavolat domů,mámě,ženě a právníkovi.....pak se zarazí a řekne:kašlu na právníka..hezký den Jarda ps:to že nejsem vzorem řádného společenského vzoru mně lichotí,nechci zblbnout systémem.Totiž stejně všichni dojdem k jednomu závěru:čím víc poznáváme,tím míň víme....

Re: Věřím tomu všemu, co na těhle stránkách je, ale prosila bych Vaše názory...

(laky, 18. 12. 2011 22:09)

devce nevim ceho se bojis sama sebe ,,nebo smrtimm
kdyz smrti koncilo vse jaky by mel smysl zivot,samozrejme ze existuje jiny svet a jejich mnoho ,vzajemne se prekryvaji,,ty se vsak neboj a zij do posledniho dechu a nepremyslej ,,o strachu,smrt si clovek musi zaslouzit,,,zivot je tezky plny strachu,vrazd a kradezi,znasilnovani a ja nevim ceho este jsou lide scgopni,,,ty se raduj a divej se na nabe a zaponem na ten ,pocit jemuz se rika strach,nei to dobry radce,,,prcti si nihu ,,,CESTY DUSI,,zapomel jsem spisovatele,,ale nejdi to a cti a porozumis,,preji ti nedherny zivot a nedej si ho kazit ,,medialnima tlachama
,,ja bydlim ve Vancouveru v Kanade ,,laky

Nevěřím a mám klid.

(Kohout Jan, 3. 1. 2012 13:01)

Vaše starosti,bych chtěl(vlastně nechtěl),mít.

Re: Věřím tomu všemu, co na těhle stránkách je, ale prosila bych Vaše názory...

(Martin, 22. 3. 2012 18:15)

Vaše reakce mně tak trošku donutila napsat pár svých postřehů. Na existenci posmrtného života nejsou potřeba hmatatelné důkazy. To, že duše pokračuje vědělo lidstvo oddedávna doporučuji vyhledat třeba dokumenty " Okem boha Hóra " Já jsem k tomuto přesvědčení byl ujištěn přečtením množstvím knih na tuto tématiku. Je potřeba vzdělávat se, číst a hledat - naleznete obrovské množství lidí, kteří vědí a důkazy nepotřebují. Pokud máte problém se čtením, pak je mnoho filmů na toto téma. Pokud ještě ani toto nestačí doporučuji vyhledat léčitele nebo psychotronika a popovídat si. Víte jednu zkušenost bych přeci jen zkusil předat sám za sebe. Nejhorší v životě každého je podléhat strachům. A ve Vašem případě strachu ze smrti. Celý život je vše tak jak má být. Nic není náhoda a cokoliv se stane - má se stát. Jednou jsem četl krásný, symbolický příběh. Zkusím ho ve zkratce povyprávět.:
V jednom starém indiánském kmeni byl jeden šaman. Měl krásnou kobylku. Ta mu utekla - všichni k němu chodili se slovy, to je špatné teď jsi chudý muž. A on měl pro lidi jednu odpověď : není to dobré ani špatné, neznáme celý příběh. Po čase se mu vrátila i s hříbátkem, protože vlastnictví koně mělo význam, všichni chodili a říkali: teď jsi boháč máš koně dva a on na to odpověděl stejně : není to dobré ani špatné, neznáme celý příběh. Jeho syn zkusil dospívající hříbě zkrotit, spadl, ošklivě se zranil a stal se pro kmen jako válečník nepoužitelný. Všichni chodili za šamanem a říkali jak je to špatné, on odpověděl opět stejným způsobem. Není to dobré... .Po nějaké době kmen musel čelit loupeživému nájezdu jiného kmene. Mnoho bojovníků kmene zemřelo ale ubránili se. Šamanovi jeho syn zůstal, a opět všichni chodili a závistivě říkali, ty jsi šťastný muž tobě zůstal syn, a my své ztratili
A on opět odpověděl není to dobré....
Chápete co jsem se snažil sdělit? Vše má na tomto světě smysl, naše existence i naše smrt. Po smrti fyzického těla duše pokračuje to Vás mohu za sebe ujistit. Nezabývejte se tím, co bude za x dlouhý čas a užívejte si přítomnosti, to je to proč tu jsme. Mnoho zdaru při hledání pravdy o existenci. Je mi líto všech kteří díky aroganci moci lidem zatajují informace o životě a dělaji z ostatních lidiček tupé nemyslící závislé a po vědění neprahnoucí roboty, vhodné jen na vlastní obohacování a lenošný život v mamonu.

svet

(marcus, 14. 3. 2012 15:11)

vsetko je to dokala to iste neveriaci a ste v hadankach ak bude koniec sveta tak bude a je mi to jedno ak ni aj tak tenhle svet je jedna velka sekiracia a buzeracia vsetci su len lutky na nitkach mate papulu a neviete sa ozvat ste len ubohe male hnusne pliagy ktore su na pochibach o viry v boha as ked je koniec vtedy ste ako male hnusne cervi ktore prosia o milost cesty mobily televizory a ine picoviny nebolo bi cloveku dobre aj bez tichto sraciek a bez penazy kazdy nek ma za darmo ste len velky dorabny film a ked sa skonci tak v tomto filme budu hrat sami falosni vigumovany sprosti aroganty ludia ako ste vi pozrali bi ste sa na vzajom keby boola fakt ze totalna katastrofa

Starověké civilizace

(Otosl, 16. 6. 2010 19:43)

Co si pamatuji ze školy, z televize a z vlastního přemýšlení je, že se proroctví starověkých civilizací opravdu shodují. Ani sem nemusel toto číst a ani mi to nikdo nemusel říkat, ale nějak sem věřil že bohové starověkých civilizací byli mimozemské bytosti. Překvapuje mně že sem si něco takového musel zjistit sám a ne třeba při dějepise. Proč asi ?

Doufám že nám přinesou mimozemské bytosti spásu a porozumění a ne destrukci, nebo třeba sklízení svích výtvorů. Tím myslím otroctví.

Re: Starověké civilizace

(osho, 15. 12. 2011 22:47)

pravopis vše vysvětluje!

Re: Starověké civilizace

(Agion, 5. 3. 2012 18:25)

hmm...to je mi nahoda, presne tohle je vize ze stargate, neni mozne, ze torchu moc koukas na tevizi?! A trochu malo koukas na pravopis!

Určitě.

(fffffff, 30. 1. 2012 22:58)

Milá Jane..

Vědci dokázali posmrtný život.. Mluvili prostřednictvím EVP s mrtvými a dokonce s jedním povzneseným..
Tím je myšlen člověk na vyšší úrovni bytí, kdyrý po své smrti pochopil, že je mrtvý a může cokoliv..
Může být viděn jako silné neprůhledné světlo.. Tím i jako světlo na obloze.. Často považované za UFO.. Musí dodržovat odstup..
Mohou cestovat jakoukoli rychlostí a moho uvidět i konec vesmíru..
Mohou předávat informace za cenu svého života i života toho, kdo je příjme.
Jeden britský vědec je přijal. Věděl vše. Znal životy všech, co kdy žili... Znal každý pocit..věděl jaké je to někoho zabít.. Zkrátka vše, co kdy kdo prožil.. mučení, vraždy.. potřeboval čas.. později se vzpamatoval.. měli ho za blázna.. mluvil sdoktoryo tom, co nikdy nikomu neřekli a přesto mu nevěřili..
později měl fantomovou bolest.. Což je normální.. prostě cítil bolest na části těla, kterou neměl.. to se stává po amputaci, kdy lidé cítí svědění na prstě i když přišli o ruku.. nemohou s tím nic dělat, ale přejde to.. on těmito částmi i hýbal a cítil je.. ale neměl je.
později to jeho mozek přestával unášet a on bláznil.. mluvil sám se sebou.. měl rozdvojenou osobnost.. později nemohl mluvit.. mohl jen mrkat.. nakonec si 6x zasebou namrkal smrtící injekci.

Já si myslím, že vše dokázali vědci popsat a celého výzkumu zanechali. i když to někam vedlo.. zanechali návod k EVP a sekli s tím.

je to pravda

(Horácio, 29. 11. 2011 14:29)

taky jsem se všemu smal jo a dost ještě před rokem o to vše se zajímam už 6 měsicu aktivně téměř nebo aspon z poloviny do každeho šálku s předpovědmi na rok 2012 a vice přikapáva každy den stačí to vše sledovat kdo mi rozumí vi jak to myslím a ony se naplní vím co se pak stane lidem bez víry a co tomu všemu pohrdají a jednají samolibě atd na netu je toho opravdu hodně stačí to jen chtít a přitáhneš to děje se to každemu denně ve všem pozdější vymluvy typu já nevěděl nikoho nezachrání z televize se teměř nikdo nic nedozví radši tam daj pičoviny nebo fotbal hokej atd ale mohl bych tu byt do zítra ja mám své puzzle téměř dodělané čekám jestli mě ještě něco nepřekvapí a na to datum se těším a moc a to je velmi duležité!!! i když je to těžké pod nadvládou která spěje ke konci např EURO jako jediny v blízkém okolí to vše je pravda stačí se nad tím zamyslet a projet minulost současné dění a blizkou budoucnost a to není za stovky let ale nyní děje se to A DÍT BUDE hodně lidí mraky lidí to stale odmítá a opovrhuje velkým PROBUZENíM a to mě mrzí

... ještě ke článku 2012 nebo 2011 - co před námi Illumináti tají?

(Beata, 24. 11. 2011 21:24)

Komentáře k tomuto článku jsou již uzavřené, ale přece jenom posílám malou perličku. Pokoušela jsem se dle návodu podívat na příkaz "zdrojový kód" na stránce illuminati.org.
Bohužel nejsem v PC tak zběhlá, takže jsem si nejdříve chtěla vyhledat, přesný postup (nemám Explorer - takže asi trochu jinak). Po zadání hesla "zdrojový kód" mi mimo jiné vyběhl odkaz na film stejného jména. Protože vím, že tyto skupiny typu Bilderberg rády svá "tajemství" podsouvají do filmů, posílám Vám tuto náhodně objevenou informaci. Zatím jsem si zběžně vyhledala obsah tohoto filmu - vypadá zajímavě. Více až po shlédnutí.

není čas ztrácet čas...

(Alladin, 14. 10. 2011 22:45)

Zdravím,

doporučím vše čtenářům i autorovi článku, neplýtvat časem a energií na srovnávání a porovnávání neúplných a zkreslených informací, na rozvíjení teorií, pramenících z nepřesných, neúplných, zmatených a záměrně matoucích informací. Situace na této planetě je taková, že budto svou evoluční příležitost chytneme za pačesy a využijeme ji, nebo ne, každopádně poneseme plnou zodpovědnost za následky svých svobodných rozhodnutí. To, co je channelery a jejich obecenstvem nazýváno "transformací" je ve skutečnosti absolutním zotročením na kvantové a energoinformační úrovni.
Slova o samovolné "transformaci" jako proměně v něco úžasného bez skutečné tvrdé práce na sobě samých je záměrná lež a matení, je to jako uklidňování dobytka před jateční komorou. Jako když SS vedli lidské bytosti do plynové komory a říkali jim, že je to v pořádku, že se jdou jen osprchovat. Princip je stejný.
Slunce umírá, planetární energetická mřížka a vše živé s ní je pod převládajícím vlivem metatronické energetické spirály(min. 66%), vedoucí planetu a následně celou galaxii do černoděrovského fantomového matrixu-falešného vesmíru padlých vesmírných ras. Cílem je energeticky nakrmit svůj umírající vesmír na úkor okolních živých vesmírů. Počínaje rokem 2012 pro valnou většimu reverzně naformátovéno lidstva z této pasti není úniku. Bohužel. V tuto chvíli je na rozhodnutí každého,jak se postaví ke své evoluční příležitosti, poskytnuté vzestupuschopných bytostem na této planetě. Pomocnou ruku zde podávají ve skutečnosti jen a pouze evoluční strážci tohoto vesmíru. Pro základní orientaci v celé zápletce mohu doporučit text"Tajemství Amenti", jehož autor velmi dobře věděl, o čem píše.
Přeji všem hezký den a pozornou mysl

Re: není čas ztrácet čas...

(jobstl, 20. 10. 2011 17:09)

A ja bych zase chtel doporucit knihu,ktera ma nazev Biologie viry a kterou napsal Lipton Bruce.Onen vyse zminovany muz je biolog se specializaci na bunky.Uz kdysi jsem si rikal,ze kdovi jestli se nas zivot nevyvinul paralelne a to jak v mikrokosmu tak i v makrokosmu,v tom pripade by ta kniha vysvetlovala ledacos.Tajemstvi amenti jsem z casti cetl.jeste se k tomu musim vratit protoze je toho hodne

Re: Re: není čas ztrácet čas...

(Alladin, 13. 11. 2011 20:07)

Zdravím,
děkuji za doporučení, podívám se po knize p. Bruceho.
Přeji hezký den

není čas ztrácet čas

(destinneva, 15. 10. 2011 22:06)

Děkuji Alladinovi, na tento komentář jsem čekala.Amenti čtu, zítra jdu do Gorazdovy čistit a pak budu pokračovat. Opravdu není čas. Pokud máš ještě něco takhle konkrétního, prosím, piš dál.Děkuji Eva

Re: není čas ztrácet čas

(Alladin, 12. 11. 2011 19:44)

Ahoj,
je to opravdu kritická doba, doporučuji, máš-li skutečně zájem o více informací z tohoto soudku, doporučuji navštívít web azuritepress.com a vyhledat trpělivě kontakt na českou skupinu, programově studující pod dohledem evolučních strážců. Budeš-li mít opravdu zájem, věřím, že se setkáme.
Měj hezký den :)

vnímejme

(Nadi, 4. 11. 2011 11:37)

každý kdo něco ví,si myslí,že to je ta jediná pravda(myslím komentáře).
Tenhle přehled je velmi pěkný a záslužný...díky.Myslím, že je třeba shromažďovat informace a v sobě a ve svém srdci zpracovávat a nehodnotit, však ona odpověď na všechno přijde tehdy kdy má přijít sama....N.

Re: vnímejme

(Jitka, 4. 11. 2011 11:43)

Absolutně souhlasím-Jitka

Lidi, hlavu vzhůru, trošku optimismu do toho umírání

(Lenka, 1. 11. 2011 22:23)

Lidi,
co k tomu říct? Ty fakta, teorie snad už ani nečtu, protože bych z toho měla depky. Podle mě je důležité být za každých okolností sám sebou a optimistou (je to těžké, ale věřím, že to jde). Protože zlo je strach. Strach využívají naši otrokáři, aby nás zmanipulovali a udělali z nás hloupé beztvaré existence...je to morální oslabení a tím nás dostávají na kolena!! Nevím, co můžu udělat pro záchranu lidstva (ani si tento cíl nekladu), ale vím, že je určitě dobré na sobě pracovat, někdo se vydá na duchovní cestu, někdo na terapii, jak je kdo založen a předávání svých moudrostí dál. Ještě chci podoktnout, že tady není nikdo vyvolený, nebo lepší. Každý z nás má potenciál osobnostních růstu. Dávejte si pozor na takové ty dokonalé charismatické osobnosti, jež jsou jako jediné povolány Bohem, astrálními tvory nebo třeba fialovými příšerami. Sorry, jestli jsem mimo mísu, ale nečetla jsem celý článek ani celou diskuzi, ale měla jsem potřebu vám všechno toto sdělit!!! Mějte se krásně a hlavu vzhůru!! PS: Na Reinkarnacei věřím a našim úkolem je poučit se z životních lekcí...